Monday 24 May 2021

ப்ரவ்ருத்தித⁴ர்மப²லம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 22 (20)

அத² த்³வாவிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ப்ரவ்ருத்தித⁴ர்மப²லம்


ஜநமேஜய உவாச
ஸாத்⁴வஹம் ஷ்²ரோதுமிச்சா²மி த்ரேதாயாம் ப்³ராஹ்மணோத்தம |
யஜ்ஜ்ஞாத்வாஸர்வவித்⁴யாநாம் பரம் பஷ்²யேயமவ்யயம் ||3-22-1

வைஷ²ம்பாயந உவாச
த³க்Sஅஸ்து புநராளம்ப்³ய ஸ்த்ரீபா⁴வம் புருஷோத்தம꞉ |
யோகா³த்³யோகே³ஷ்²வராத்மாநம்  விஷண்ணோ கி³ரிமூர்த⁴நி ||3-22-2

ஸுஜாநு꞉ பீநஜக⁴நா ஸுப்⁴ரூ꞉ பத்³மநிபா⁴நநா |
ரக்தாந்தநயநா காந்தா ஸர்வபூ⁴தமநோரமா ||3-22-3

த³க்ஷ꞉ ப்ராசேதஸஸ்தஸ்யாம் கந்யாயாம்  ஜநயத்ப்ரபு⁴꞉ |
தே³ஹார்த⁴யோக³விதி⁴நா கந்யா꞉ பத்³மநிபா⁴நநா꞉ ||3-22-4

த³க்ஷ꞉ புருஷரூபேண ஸ்த்ரீரூபமபஹாய வை |
த³ர்ஷ²நே ஸர்வபூ⁴தாநாம் காந்த꞉ காந்ததரோ(அ)ப⁴வத் ||3-22-5

தா꞉ கந்யா꞉ ப்ரத³தௌ³ த³க்ஷ꞉ ஸ்வயம் ப்ராசேதஸ꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
ப்³ரஹ்மதே³யேந விதி⁴நா ப்³ரஹ்மப்ராப்தேந பா⁴ரத ||3-22-6

ப்ரத³தௌ³ த³ஷ² த⁴ர்மாய கஷ்²யபாய த்ரயோத³ஷ² |
ஸப்தவிம்ஷ²தி ஸோமாய பத்நீஹேதோ꞉ ஸமாஹித꞉ ||3-22-7

த³க்ஷோ த³த்த்வாத² தா꞉ கந்யா ப்³ரஹ்மக்ஷேத்ரம் ப்ரபத்³ய ச |
ப்³ரஹ்மணாத்⁴யுஷிதம் புண்யம் ஸமாஹிதமநா முநி꞉ ||3-22-8

தப்யமாநோ ம்ருகை³꞉ ஸார்த⁴ம் சசார வஸுதா⁴ம் ந்ருபம் |
த்ருணமூலப²லைர்வ்ருத்³தோ⁴ வ்ருத்³த⁴ஷ்²ச தபஸாஸக்ருத் ||3-22-9

ம்ருகா³ஸ்து தஸ்ய மோத³ந்தி ப²லம் மோத³ந்தி ப்³ராஹ்மணா꞉ |
தீ³க்ஷிதா꞉ புண்யகர்மாணஸ்தபஸா த³க்³த⁴கில்பி³ஷா²꞉ ||3-22-10

ஸங்க்³ராமகாலே காலஜ்ஞ꞉ ஷ²ரீராதி³பதிர்முநி꞉ |
கர்மயஜ்ஞக்ருதாம் தத்ர ஸித்³தி⁴ம் பஷ்²யதி லக்ஷணாம் ||3-22-11

தா³நமாநப்ரவீராஷ்²ச நிருத்³வேகா³ நிராமிஷா꞉ |
ம்ருகை³꞉ ஸஹ ஜராம் யாந்தி ஸபத்நீகா꞉ ஸுபுத்ரிண꞉ ||3-22-12

ப்³ராஹ்மணா꞉ ஸ்தோத்ரஸம்ஸித்³தா⁴ ஜநித்ரே ப்ரத²மே பதே³ |
ப்³ரஹ்மணாத்⁴யுஷிதத்வாச்ச ப்³ரஹ்மக்ஷேத்ரமிஹோச்யதே ||3-22-13

யதிபி⁴꞉ கர்மபி⁴ர்முக்தைர்ஜிதக்ரோத்³தை⁴ர்ஜிதேந்த்³ரியை꞉ |
சரத்³பி⁴ர்வஸுதா⁴ம் விப்ரைரகிஞ்சநபதை²ஷிபி⁴꞉ ||3-22-14

யா ப்ரஜா பூர்வமாரூடா⁴ மாநஸீ ப்³ரஹ்மசாரிணீ |
ஸைவைஷா வ்யக்திமாபந்நா ஸ்வபா⁴வது³ரதிக்ரமா ||3-22-15

அவ்யக்தாவ்யக்தமாபந்நா ஸ்வபா⁴வாத்³து³ரதிக்ரமா |
வ்யக்தாவ்யக்தக³திஷ்²சைஷா காலத⁴ர்மாந்மஹீபதே ||3-22-16

ஸ்தா²வரா ஜங்க³மாஷ்²சைவ ஸ்தூ²லஸூக்ஷ்மாஷ்²ச பா⁴ரத |
காலயோகே³ந காலஜ்ஞா ப⁴வந்தி ந ப⁴வந்தி ச ||3-22-17

ஏதாஷ்²சைதா꞉ ப்ரஜா꞉ ஸர்வா த³க்ஷகந்யாஸு ஜஜ்ஞிரே |
கஸ்யபேநாவ்யயேநேஹ ஸம்யுக்தா꞉ காலத⁴ர்மணா ||3-22-18

ஆதி³த்யா வஸவோ ருத்³ரா விஷ்²வேதே³வா மருத்³க³ணா꞉ |
நாகா³ஷ்²சாநேகஷி²ரஸ꞉ ஸாத்⁴யா வை பந்நகா³ஸ்ததா² ||3-22-19

க³ந்த⁴ர்வா꞉ கிந்நரா யக்ஷா꞉ ஸுபர்ணாஷ்²ச ததா²பரே |
க³ருத்மாந்த்ஸஹ யக்ஷைஷ்²ச கிந்நராஷ்²ச ஸுவாஸஸ꞉ ||3-22-20

கா³வ꞉ பஷு²க³ணை꞉ ஸார்த⁴ம் நராஷ்²ச வஸுதா⁴தி⁴ப |
சராசராஷ்²ச வஸுதா⁴த⁴ர்தாரஷ்²ச த⁴ராத⁴ரா꞉ ||3-22-21

க³ஜா꞉ ஸிம்ஹாஷ்²ச வ்யாக்⁴ராஷ்²ச ஹயா꞉ பக்ஷத⁴ராஸ்ததா² |
க²ட்³கா³ விஷாணிநஷ்²சைவ வ்ருஷபா⁴ஷ்²ச ம்ருகா³ஸ்ததா² ||3-22-22

சதுர்விஷாணா நாகே³ந்த்³ரா꞉ பத்³மாபா⁴ வர்ணத꞉ ஷு²பா⁴꞉ |
ஸர்வலக்ஷணஸம்பந்நா꞉ ப்ராணிநா꞉ காமரூபிண꞉ ||3-22-23

தேஷாம் ரூபைஸ்ததா² கா³த்ரைஸ்தை꞉ ஷீ²லைஸ்தை꞉ பராக்ரமை꞉ |
முநய꞉ புநருத்³பூ⁴தா த⁴ர்மக்ஷேத்ரே ஸநாதநே ||3-22-24

க்ஷேத்ரஜ்ஞா மாநஸே லோகே த⁴ர்மிணோ வேத³கோ³சரா꞉ |
யத்ரோத்³பூ⁴தா꞉ ஸுரா꞉ ஸர்வே தி³வி லோகே ப்ரதிஷ்டி²தா꞉ ||3-22-25

யே சாந்யே தபஸா ஸித்³தா⁴ க்³ருஹஸ்தா² மநுஜாதி⁴ப |
ப்³ரஹ்மசர்யேண ஸம்ஸித்³தா⁴꞉ பரிசர்யாம் க³தா கு³ரோ꞉ ||3-22-26

யே ச யோக³க³திம் ப்ராப்தா꞉ ஸித்³தி⁴ஹேதோர்மஹீபதே |
க்லேஷா²தி⁴கை꞉ கர்மஜந்யைர்வ்ருத்திம் லப்ஸ்யந்தி வை த்³விஜா꞉ ||3-22-27

ஷி²லோஞ்ச²வ்ருத்தய꞉ க்²யாதா꞉ ஸபத்நீகா த்³ருட⁴வ்ரதா꞉ |
ஸர்வே த்வேதே தி³வீசரா ப⁴வந்தி சரிதவ்ரதா꞉ ||3-22-28

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
பௌஷ்கரே த்³வாவிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_022_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-22  tretA yuga described
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
September 11, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha dvAviMsho.adhyAyaH

pravR^ittidharmaphalam

janamejaya uvAcha
sAdhvahaM shrotumichChAmi tretAyAM brAhmaNottama |
yajj~nAtvAsarvavidhyAnAM paraM pashyeyamavyayam ||3-22-1

vaishampAyana uvAcha
dakSastu punarAlambya strIbhAvaM puruShottamaH |
yogAdyogeshvarAtmAnaM  viShaNNo girimUrdhani ||3-22-2

sujAnuH pInajaghanA subhrUH padmanibhAnanA |
raktAntanayanA kAntA sarvabhUtamanoramA ||3-22-3

dakShaH prAchetasastasyAM kanyAyAM  janayatprabhuH |
dehArdhayogavidhinA kanyAH padmanibhAnanAH ||3-22-4

dakShaH puruSharUpeNa strIrUpamapahAya vai |
darshane sarvabhUtAnAM kAntaH kAntataro.abhavat ||3-22-5

tAH kanyAH pradadau dakShaH svayaM prAchetasaH prabhuH |
brahmadeyena vidhinA brahmaprAptena bhArata ||3-22-6

pradadau dasha dharmAya kashyapAya trayodasha |
saptaviMshati somAya patnIhetoH samAhitaH ||3-22-7

dakSho dattvAtha tAH kanyA brahmakShetraM prapadya cha |
brahmaNAdhyuShitaM puNyaM samAhitamanA muniH ||3-22-8

tapyamAno mR^igaiH sArdhaM chachAra vasudhAM nR^ipam |
tR^iNamUlaphalairvR^iddho vR^iddhashcha tapasAsakR^it ||3-22-9

mR^igAstu tasya modanti phalaM modanti brAhmaNAH |
dIkShitAH puNyakarmANastapasA dagdhakilbishAH ||3-22-10

sa~NgrAmakAle kAlaj~naH sharIrAdipatirmuniH |
karmayaj~nakR^itAM tatra siddhiM pashyati lakShaNAm ||3-22-11

dAnamAnapravIrAshcha nirudvegA nirAmiShAH |
mR^igaiH saha jarAM yAnti sapatnIkAH suputriNaH ||3-22-12

brAhmaNAH stotrasaMsiddhA janitre prathame pade |
brahmaNAdhyuShitatvAchcha brahmakShetramihochyate ||3-22-13

yatibhiH karmabhirmuktairjitakroddhairjitendriyaiH |
charadbhirvasudhAM viprairaki~nchanapathaiShibhiH ||3-22-14

yA prajA pUrvamArUDhA mAnasI brahmachAriNI |
saivaiShA vyaktimApannA svabhAvaduratikramA ||3-22-15

avyaktAvyaktamApannA svabhAvAdduratikramA |
vyaktAvyaktagatishchaiShA kAladharmAnmahIpate ||3-22-16

sthAvarA ja~NgamAshchaiva sthUlasUkShmAshcha bhArata |
kAlayogena kAlaj~nA bhavanti na bhavanti cha ||3-22-17

etAshchaitAH prajAH sarvA dakShakanyAsu jaj~nire |
kasyapenAvyayeneha saMyuktAH kAladharmaNA ||3-22-18

AdityA vasavo rudrA vishvedevA marudgaNAH |
nAgAshchAnekashirasaH sAdhyA vai pannagAstathA ||3-22-19

gandharvAH kinnarA yakShAH suparNAshcha tathApare |
garutmAntsaha yakShaishcha kinnarAshcha suvAsasaH ||3-22-20

gAvaH pashugaNaiH sArdhaM narAshcha vasudhAdhipa |
charAcharAshcha vasudhAdhartArashcha dharAdharAH ||3-22-21

gajAH siMhAshcha vyAghrAshcha hayAH pakShadharAstathA |
khaDgA viShANinashchaiva vR^iShabhAshcha mR^igAstathA ||3-22-22

chaturviShANA nAgendrAH padmAbhA varNataH shubhAH |
sarvalakShaNasaMpannAH prANinAH kAmarUpiNaH ||3-22-23

teShAM rUpaistathA gAtraistaiH shIlaistaiH parAkramaiH |
munayaH punarudbhUtA dharmakShetre sanAtane ||3-22-24

kShetraj~nA mAnase loke dharmiNo vedagocharAH |
yatrodbhUtAH surAH sarve divi loke pratiShThitAH ||3-22-25

ye chAnye tapasA siddhA gR^ihasthA manujAdhipa |
brahmacharyeNa saMsiddhAH paricharyAM gatA guroH ||3-22-26

ye cha yogagatiM prAptAH siddhihetormahIpate |
kleshAdhikaiH karmajanyairvR^ittiM lapsyanti vai dvijAH ||3-22-27

shilo~nChavR^ittayaH khyAtAH sapatnIkA dR^iDhavratAH |
sarve tvete diviicharA bhavanti charitavratAH ||3-22-28

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauShkare dvAviMsho.adhyAyaH   

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next


Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்