Monday, 31 May 2021

தேவாசுரப் போரின் தொடக்கம் | பவிஷ்ய பர்வம் பகுதி – 23

(ஈஷபக்திமாஹாத்ம்யம்)

The beginning of fight between Devas and Daityas | Bhavishya-Parva-Chapter-23 | Harivamsa In Tamil


பகுதியின் சுருக்கம் : கசியபரையும், அவரது மகன்களையும் வேள்வி செய்யத் தூண்டிய பிரம்மன்; தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் இடையில் தொடங்கிய போர்; விஷ்ணு கொடுக்கும் சத்வ குணம்...

War between devas and asuras

{வைசம்பாயனர் ஜனமேஜயனிடம்}, "வேதங்களை நன்கு அறிந்தவர்களும், சடங்குகளை {செயல்களைத்} தவிர்த்ததால் பாவங்கள் அண்டாதவர்களும், நாரதரின் தலைமையிலானவர்களுமான ரிஷிகளும், கந்தர்வர்களும், அந்தப் பிராமணர்களின் முன்னிலையில் சூரியனையும், சந்திரனையும் நிறுத்தி அவர்களை வழிபட்டனர். மேலும் அவர்கள் தந்தையைத் துதிக்கும் ஒரு மகனைப் போல எப்போதும் பெரும்பாட்டனை {பிரம்மன்} வழிபட்டனர்.

THE BEGINNING OF FIGHT BETWEEN DEVAS AND DAITYAS | BHAVISHYA PARVA SECTION - 23

CHAPTER XXIII

(THE BEGINNING OF FIGHT BETWEEN DEVAS AND DAITYAS)

War between devas and asuras

Vaishampāyana said:— The Rishis and Gandharvas, headed by Nārada, who were well-read in the Vedas and who were not visited by sins consequent upon the omission of rites, worshipped the Brāhmanas with placing the sun and moon before them. And they always worshipped the Grandfather (Brahmā) in sacrifices as a son adores his father. Eulogised with sweet words by those Brāhmanas who had controlled their five senses, who always did good by all creatures and wished them well the Lord Brahmā said:—"By good luck (you have undertaken those sacrifices)" (1–4).

ஈஷ²ப⁴க்திமாஹாத்ம்யம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 25 (23)

அத² பஞ்சவிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ஈஷ²ப⁴க்திமாஹாத்ம்யம்

War between devas and asuras

வைஷ²ம்பாயந உவாச
தே து கோ³ப்³ராஹ்மணா நாகா³ஷ்²சந்த்³ராதி³த்யபுரஸ்க்ருதா꞉ |
ப்³ராஹ்மணாந்பூஜயந்தே³வாந்வஸுபி⁴ர்ப்³ரஹ்மஸம்ப⁴வை꞉ ||3-25-1

நாரத³ப்ரமுகா²ஷ்²சைவ க³ந்த⁴ர்வா ருஷயோ ந்ருப |
குர்வந்தி ஸததம் யஜ்ஞே க்ரமப்ராப்தம் பிதாமஹம் ||3-25-2

வசோபி⁴ர்மது⁴ராபா⁴ஷை꞉ பஞ்சேந்த்³ரியநிவாஸிபி⁴꞉ |
ஸர்வபூ⁴தப்ரியகரை꞉ ஸர்வபூ⁴தஹிதைஷிபி⁴꞉ ||3-25-3

ஸ்தூயமாநஷ்²ச யஜ்ஞந்தே பஞ்சேந்த்³ரியஸமாஹிதை꞉ |
ப்ரோவாச ப⁴க³வாந்ப்³ரஹ்மா தி³ஷ்ட்யா தி³ஷ்ட்யேதி பா⁴ரத ||3-25-4

தத꞉ கஷ்²யபமாபா⁴ஷ்ய ப்ரோவாச ப⁴க³வாந்ப்ரபு⁴꞉ |
ப⁴வாநபி ஸுதை꞉ ஸார்த⁴ம் யக்ஷ்யதே வஸுதா⁴தலே ||3-25-5

Friday, 28 May 2021

பிராமணர்களின் கடமைகள் | பவிஷ்ய பர்வம் பகுதி – 22

(வர்ணாஷ்ரமதர்மபரிபாலநம்)

Kurukshetra and the duty of the Brahmanas | Bhavishya-Parva-Chapter-22 | Harivamsa In Tamil


பகுதியின் சுருக்கம் : ஆசிரமங்கள்; பிராமணர்களின் கடமைகள்...

Yajna Homa

{வைசம்பாயனர் ஜனமேஜயனிடம்}, "இல்லறவாசிகளும், தவத்தில் அர்ப்பணிப்பு உள்ளவர்களுமான அந்த பிராமணர்களால், மலையின் வடிவிலிருந்த தங்கள் ஆசானின் போதனைகளைக் கேட்டாலும் தங்கள் உடல் சார்ந்த பற்றுகளைக் கைவிட முடியவில்லை.(1) எனவே, ஆகுதிகளுடன் கூடிய நெருப்பு வழிபாடு தினமும் பெருகியது, விஷ்ணுவை வழிபடுவதும், ஆசான்களை வழிபடுவதும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இவ்வாறே, ஓ! மன்னா, பிராமணர்களின் ஆன்மாக்களைத் தூய்மை அடையச் செய்வதற்காக அந்தப் பிரம்மவாதிகளால் கர்ம காண்டம் இவ்வுலகில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.({2}(1-2)

KURUKSHETRA AND THE DUTY OF THE BRAHMANAS | BHAVISHYA PARVA SECTION - 22

CHAPTER XXII

(KURUKSHETRA AND THE DUTY OF THE BRAHMANAS)

Yajna Homa

Vaishampāyana said:—Although they listened to the instructions of their preceptor in the shape of a mountain those Brāhmana house-holders, devoted to asceticism, could not give up bodily attachment. So the worship of fire with oblations daily increased and the worship of Vishnu and preceptors was also introduced. Thus O king, for the purification of the souls of the Brāhmanas Karma Kānda was introduced in this world by those Brahmavādins (1-2). 

வர்ணாஷ்²ரமத⁴ர்மபரிபாலநம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 24 (22)

அத² சதுர்விம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

வர்ணாஷ்²ரமத⁴ர்மபரிபாலநம்

Yajna Homa

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ப³லிர்ஹோமாஷ்²ச வர்த⁴ந்தே அஹந்யஹநி பா⁴ரத |
த்³விஜாநாம் தபஸாட்⁴யாநாம் க்³ருஹத⁴ர்மேஷு திஷ்ட²தாம் ||3-24-1

தே³வதார்ச்யாஷ்²ச பூஜ்யந்தே ததா³ப்ரப்⁴ருதி பா⁴ரத |
தேஷாம் ப்³ரஹ்மவிதா³ம் ராஜந்ப்ருதி²வ்யாம் ப்³ரஹ்மவாதி³பி⁴꞉ ||3-24-2

தத்ரைவ ப்³ரஹ்மஸத³நே ஸமே நிஸ்த்ருணகண்டகே |
ப்ராஜ்யேந்த⁴நத்ருணே தே³ஷே² புண்யே பர்வதரோத⁴ஸி ||3-24-3

வாஸம் யத்ர ப்ரகுர்வந்தி த்³ருஷ்ட்வா ப⁴க³வத꞉ க்ரியாம் | 
தபோ(அ)ர்தி²நோ மஹாபா⁴கா³ ப்³ரஹ்மசர்யவ்ரதே ஸ்தி²தா꞉ ||3-24-4

க்³ருஹஸ்த²த⁴ர்மநிரதா தா³நப்ராப்தேந சேதஸா |
யதயஷ்²சாபி காங்க்ஷந்தி த⁴ர்மேணேஹ விகாங்க்ஷிண꞉ ||3-24-5

Wednesday, 26 May 2021

பிராணாயாமத்தின் செயல்முறை | பவிஷ்ய பர்வம் பகுதி – 21

(ப்ராணாயாமவர்ணநம்)

The process of Pranayama | Bhavishya-Parva-Chapter-21 | Harivamsa In Tamil


பகுதியின் சுருக்கம் : பிராணாயாமம் குறித்த விளக்கம்; புற வேள்வியும், அக வேள்வியும்; வேதாந்தக் கருத்தைச் சொன்ன ஆசான்...

Pranayama

{வைசம்பாயனர் ஜனமேஜயனிடம்}, "புலன்களையும், கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்திய மனிதர்கள், சடாமுடியும், மான்தோலும் தரித்து, மூக்குக்கும்[1] புருவங்களுக்கும் இடையில் உள்ள சந்தியில் தங்கள் மனத்தைக் குவிப்பார்கள்.(1) நெற்றியில் உள்ள இந்த இடமே எலும்புகளின் சாரமாகத் திகழ்கிறது; உடல் அழிந்த பிறகும் இஃது அழிவதில்லை. இஃது உயிர் மூச்சான பிராணனால் சூழப்பட்டிருக்கிறது. உயிர் மூச்சானது, காற்று, இருமல், சளி {வாதம், பித்தம், கபம்} ஆகியவற்றை உண்டாக்கியபடி குழாய்களின் வழியே இங்கே செல்கிறது. இந்த இடமே, பிரம்மத்தை உணர்ந்து, துன்பங்கள் அனைத்தில் இருந்து விடுபட வழிவகுக்கிறது.{2} இங்கே மூன்று குழாய்களும், ஐந்து உயிர்மூச்சுகளும் ஐக்கியமாகின்றன. எனவே, யோகிகள் இங்கே தங்கள் மனத்தை நிலைக்கச் செய்து, பெரும்பிரம்மத்தின் இருப்பை உணர முயற்சிக்கின்றனர்.{3} மந்திரங்களின் வித்தாக இருக்கும் ஓம் எனும் மந்திரத்தை உரைத்து வேள்விகளைச் செய்பவர்களும், முழுமையான பேரின்பத்தில் தங்கள் ஆன்மாவை மூழ்கச் செய்பவர்களுமான பிராமணர்கள், உயிர் மூச்சின் ஒற்றை நெருப்பை மட்டுமே வைத்துக் கொண்டு அதை ஐந்தாகப் பிரிக்கிறார்கள்.{4} வேதங்களை நன்கறிந்த முனிவர்கள் இந்த நெருப்பை (பூரகம், கும்பகம், ரேசகம் என்ற) மூன்று தடங்களில் {வழிகளில்} திருப்பி விடுகின்றனர். இவ்வாறு அவர்கள் இதை மூன்றாகப் பிரித்து, பூரகம் முதலிய பிற நடைமுறைகளைப் பயின்று உண்மையான ஆத்ம ஞானத்தை அடைகிறார்கள்{5}.(2-5)

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நரகாசுரன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாயு விகத்ரு விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு