Wednesday, 24 February 2021

அநிருத்தனைத் தேற்றிய ஆரியா தேவி | விஷ்ணு பர்வம் பகுதி – 177 – 121

(அநிருத்தக்ருதார்யாஸ்தவோ தத்வரளாபஷ்ச)

The goddess consoles Aniruddha | Vishnu-Parva-Chapter-177-121 | Harivamsha In Tamil


பகுதியின் சுருக்கம் : ஆர்யா தேவிக்கான துதி; கட்டில் இருந்து விடுபட்ட அநிருத்தன்; ஆர்யா துதியின் பெருமை...


Vanasura and Aniruddha

வைசம்பாயனர் {ஜனமேஜயனிடம்}, "பலியின் மகனான மன்னன் பாணனால் வீரன் அநிருத்தனும், உஷையும் சோணித நகரத்தில் சிறை பட்டிருந்தபோது,(1) அவன் தன் பாதுகாப்புக்காகக் கௌமாரி தேவியின் {கோடாவதி தேவியின்} புகலிடத்தை நாடி அவளது புகழைத் துதியாகப் பாடினான். {அதைக் கேட்பாயாக}.(2) எல்லையற்றவனும், சிதைவற்றவனும், நித்திய தேவனுமான தலைவன் நாராயணனை வணங்கிவிட்டு,(3) வழிபடத்தகுந்தவளும், வரம் தருபவளும், தேவர்களாலும், உலகங்களாலும் வழிபடப்படுபவளும், சண்டீ, காத்யாயனி, ஆரியா என்று அழைக்கப்படுபவளுமான தேவியை ஹரியால் துதிக்கப்பட்ட அவளது பெயர்களைக் கொண்டு பாடப் போகிறேன்.(4) தேவர்கள், முனிவர்கள், ராட்சசர்கள் ஆகியோரால் துதிக்கப்படும் மங்கலையான அந்த ஆர்யா தேவியின் மகிமையை உரைத்துவிட்டு, அனைத்திலும் படந்தூடுருவி இருப்பவளும், தேவர்கள் அனைவராலும் வணங்கப்படுபவளுமான அவளைத் துதிக்கப் போகிறேன்.(5)

THE GODDESS CONSOLES ANIRUDDHA | VISHNU PARVA SECTION - 177 - 121

CHAPTER CLXXVII

(THE GODDESS CONSOLES ANIRUDDHA)

Vanasura and Aniruddha

Vaishampāyana said:—While the heroic Aniruddha was imprisoned in the city of Shonita along with Ushā by Bali's son king Vāna, he, seeking refuge with goddess Koumāri for his own safety, sang a hymn in her praise. Having saluted the endless, undecaying, eternal prime deity the Lord Narayana, I chant the glories of Chandi, the worshipful goddess Katyāyani, worshipped of all the gods and worlds and adored by the gods, Rishis and Rakshasas, reciting the names sung by Hari (1-5).

அநிருத்³த⁴க்ருதார்யாஸ்தவோ தத்³வரளாப⁴ஷ்²ச | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 176 (177) - 120 (121)

அத² விம்ஷ²த்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

அநிருத்³த⁴க்ருதார்யாஸ்தவோ தத்³வரளாப⁴ஷ்²ச

Vanasura and Aniruddha

வைஷ²ம்பாயந உவாச
யதா³ பா³ணபுரே வீர꞉ ஸோ(அ)நிருத்³த⁴꞉ ஸஹோஷயா |
ஸம்நிருத்³தோ⁴ நரேந்த்³ரேண பா³ணேந ப³லிஸூநுநா ||2-120-1

ததா³ தே³வீம் கோடவதீம் ரக்ஷார்த²ம் ஷ²ரணம் க³த꞉ |
யத்³கீ³தமநிருத்³தே⁴ந தே³வ்யா꞉ ஸ்தோத்ரமித³ம் ஷ்²ர்^இணு ||2-120-2

அநந்தமக்ஷயம் தி³வயமாதி³தே³வம் ஸநாதநம் |
நாராயணம் நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவரம் ஜக³தாம் ப்ரபு⁴ம் ||2-120-3

சண்டீ³ம் காத்யாயநீம் தே³வீமார்யாம் லோகநமஸ்க்ருதாம்  |
வரதா³ம் கீர்தயிஷ்யாமி நாமபி⁴ர்ஹரிஸம்ஸ்துதை꞉ ||2-120-4

ருஷிபி⁴ர்தை³வதைஷ்²சைவ வாக்புஷ்பைரர்சிதாம் ஷு²பா⁴ம் |
தாம் தே³வீம் ஸர்வதே³ஹஸ்தா²ம் ஸர்வதே³வநமஸ்க்ருதாம் ||2-120-5

அநிருத்தன் உஷை காந்தர்வத் திருமணம் | விஷ்ணு பர்வம் பகுதி – 176 – 120

(அநிருத்தஸ்யோஷயா ஸஹ காந்தர்வேந விவாஹோ பாணதத்ஸைந்யாப்யாம் யுத்தம் ச)

Chitralekha unites Aniruddha with Usha; Anirudda's fight with Vana's Soldiers | Vishnu-Parva-Chapter-176-120 | Harivamsha In Tamil


பகுதியின் சுருக்கம் : தாமஸ வித்தையால் அநிருத்தனை உஷையிடம் கொண்டு வந்த சித்ரலேகை; பாணனுக்கும், அநிருத்தனுக்கும் இடையில் நடந்த போர்; துவாரகைக்கு வந்த நாரதர்...


Usha and Aniruddha

வைசம்பாயனர் {ஜனமேஜயனிடம்}, "சித்திரலேகை துவாரகா நகரை வந்தடைந்து, வாசுதேவனின் அரண்மனையின் அருகில் இருந்து கொண்டு, பாணன் நகருக்கு அநிருத்தன் வந்த வழிமுறையை அறிந்து கொள்ளும் வழிவகைகள் குறித்துச் சிந்தித்தாள்.(1) அவள் இவ்வாறு சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தபோது, நீரில் தியானத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கும் நாரத முனிவரை அவள் கண்டாள்.(2) சித்திரலேகை அவரைக் கண்டதும் மகிழ்ச்சியுடன் கண்கள் விரிய அவரை அணுகினாள். அவள் அவரை வணங்கிவிட்டு அவரது முன்னிலையில் தலைவணங்கி நின்றாள்.(3)

CHITRALEKHA UNITES ANIRUDDHA WITH USHA: ANIRUDDHA'S FIGHT WITH VANA'S SOLDIERS | VISHNU PARVA SECTION - 176 - 120

CHAPTER CLXXVI

(CHITRALEKHA UNITES ANIRUDDHA WITH USHA: ANIRUDDHA'S FIGHT WITH VANA'S SOLDIERS)

Usha and Aniruddha

Vaishampāyana said:—Having arrived at the city of Dwārakā and living near the palace of Vāsudeva Chitrālekha began to think of the measures by which she might know how Aniruddha had been to the city of Vanā. While she was thus thinking she saw the ascetic Nārada engaged in meditation in the water (1–2). Seeing him, Chitralekhā, having her eyes expanded with joy, approached him. Having saluted him she stood before him hanging her head down. Having blessed Chitralekhā Nārada said:—"I wish to know truly why you have come here." Hearing it Chitralekha, with folded hands, said to the celestial saint Nārada worshipped of the world (3-5). "Listen to it, O Reverend Sir. I have come here as a messenger for taking Aniruddha with me. Hear, O Muni, why I am to take him with me. A great Asura, by name Vāna, lives in the city of Shonitapura. He has a most beautiful daughter by name Ushā. She has been attached to that best of men, Pradyumna's son, for he has been selected by her as her husband on account of the boon given by the goddess. I have come here to take him with me. Do what leads to my success. O great Muni, after I had taken Aniruddha to Shonitpura communicate the news to Keshava having eyes like red lotuses for truly an encounter shall take place between Krishna and Vāna. Highly powerful is the great Asura Vāna in battle, so Aniruddha will not be able to defeat him. The large-armed Keshava will vanquish that thousand-armed Asura. O reverend Sir, I have come to you for finding out the means by which the lotus-eyed (Keshava) may come to know of it. How shall I steal away Aniruddha and how may Keshava learn the real truth? O Sir, if you are propitiated with me I shall not have to fear Keshava. When angered the large armed Keshava can consume even the three worlds: do that by which Keshava, stricken with sorrow for his grand-son, may not consume me with a curse. You should, O celestial saint, concert a measure by which Ushā may get her husband and I may not have anything to fear (6-15)." Thus addressed by Chitralekhā the divine Nārada said to her the following sweet words:—"I offer you protection. Shorn of fear hear what I say. O you of sweet smiles, if any encounter takes place when you steal away Aniruddha to the appartment of maidens remember me. O beautiful lady, I am much fond of seeing battles and I take great pleasure in them. Accept the Tāmasa learning which can infatuate all the worlds and which I have mastered by practising hard austerities." After the great saint Nārada had said this, Chitralekhā, quick-coursing like mind, said "So be it." Thereupon having saluted the high-souled Rishi Nārada she set out in the sky searching for Aniruddha's house (17–21).

அநிருத்³த⁴ஸ்யோஷயா ஸஹ கா³ந்த⁴ர்வேந விவாஹோ பா³ணதத்ஸைந்யாப்⁴யாம் யுத்³த⁴ம் ச | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 175 (176) - 119 (120)

அதை²கோநவிம்ஷ²த்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

அநிருத்³த⁴ஸ்யோஷயா ஸஹ கா³ந்த⁴ர்வேந விவாஹோ பா³ணதத்ஸைந்யாப்⁴யாம் யுத்³த⁴ம் ச

Usha and Aniruddha

வைஷ²ம்பாயந உவாச
அத² த்³வாரவதீம் ப்ராப்ய ஸ்தி²தா ஸா ப⁴வநாண்திகே |
ப்ரவ்ருத்திஹரணார்தா²ய சித்ரளேகா² வ்யசிந்தயத் ||2-119-1

அத² சிந்தயதீ ஸா து பு³த்³தி⁴பு³த்³த்⁴யர்த²நிஷ்²சயம் |
அபஷ்²யந்நாரத³ம் தத்ர த்⁴யாயந்தமுத³கே முநிம் ||2-119-2

தம் த்³ருஷ்ட்வா சித்ரளேகா² து ஹர்ஷேணோத்பு²ல்லலோசநா |
உபஸ்ருத்யாபி⁴வாத்³யாத² தத்ரைவாதோ⁴முகீ² ஸ்தி²தா ||2-119-3

நாரத³ஸ்த்வாஷி²ஷம் த³த்த்வ சித்ரளேகா²மதா²ப்³ரவீத் |
கிமர்த²மிஹ ஸம்ப்ராப்தா ஷ்²ரோதுமிச்சா²மி தத்த்வத꞉ ||2-119-4

தே³வர்ஷிமத² தம் தி³வ்யம் நாரத³ம் லோகபூஜிதம் |
க்ருதாஞ்ஜலிபுடா பூ⁴த்வா சித்ரளேகா² த்வதா²ப்³ரவீத் ||2-119-5

Thursday, 18 February 2021

தன் காதலனை அழைத்து வர சித்திரலேகையை அனுப்பி வைத்த உஷை | விஷ்ணு பர்வம் பகுதி – 175 – 119

(உஷாயா꞉ ஸ்வப்நதர்ஷநமநிருத்தாநயநார்தம் சித்ரளேகாயா த்வாரகாகமநம் ச)

Usha meets her lover while asleep and exhorts her friends to bring him | Vishnu-Parva-Chapter-175-119 | Harivamsha In Tamil


பகுதியின் சுருக்கம் : உஷையைத் தேற்றிய தோழியர்; சித்ரலேகையிடம் தன் கனவைக் கூறிய உஷை; அநிருத்தனே உஷையின் துணையென நிச்சயித்த சித்ரலேகை...


Usha and apsara Chitralekha

வைசம்பாயனர் {ஜனமேஜயனிடம்}, "{சோணிதபுரத்துப் பெண்களில் முக்கியமானவர்கள் ஓர் அற்புத நிகழ்வால் பீடிக்கப்பட்டனர்}. அதன்பிறகு வைசாக மாதத்தின் வளர்பிறை பனிரெண்டாம் நாளில் {சித்திரை மாத வளர்பிறை துவாதசியில்} அழகிய உஷை தன் தோழியர் சூழ உறங்கிக் கொண்டிருந்தாள். தேவியின் சொற்களால் தூண்டப்பட்டும், அழுதுகொண்டும் அந்த அழகிய கன்னிகை அசைவற்றவளாகக் கிடந்த போது, ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டதைப் போல ஒரு மனிதன் கனவில் தோன்றி அவளை அறிந்தான். {அவனிடம் இருந்து விடுபடுவதற்காகத் துடிக்கும் உடலுடன் அழுது கொண்டிருந்த அவளை அவன் பெண்ணாக உணரச் செய்தான்}. அவள் திடீரெனக் குருதியால் குளித்தவளாகும் அளவுக்கு அந்த மனிதன் அவளை அறிந்தான்.(1-3)

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நரகாசுரன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாயு விகத்ரு விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு