Sunday, 5 July 2020

அக்ரூரன் உரையாடல் | விஷ்ணு பர்வம் பகுதி – 81 – 026

(அக்ரூரதர்ஷனம்)

Akrura describes to him the miseries of his parents | Vishnu-Parva-Chapter-81-026 | Harivamsha In Tamil


பகுதியின் சுருக்கம் :  கோகுலத்தின் ஆயர்களை மதுராவுக்கு அழைத்த அக்ரூரன்; கிருஷ்ண பலராமனுடன் மதுராவுக்குப் புறப்பட்டது; காளியன் மடுவில் அக்ரூரன் கண்ட விஸ்வரூபம்...

Akrura sees Lord Vishnu under water

வைசம்பாயனர் {ஜனமேஜயனிடம்}, "தாராளமாகக் கொடையளிக்கும் அவன் {தானபதி / அக்ரூரன்}, நந்தனின் வீட்டிற்குள் கேசவனுடன் நுழைந்து, முதிய ஆயர்கள் அனைவரையும் திரட்டி கிருஷ்ணனிடமும், ரோஹிணியின் மகனிடமும் {பலராமனிடமும்} மகிழ்ச்சியாக, "ஓ என் மக்களே {மகன்களே}, நாளை அதிகாலையில் நாம் அனைவரும் மதுராவுக்குச் செல்வோம்.(1,2) விரஜவாசிகளான கோபர்கள், கம்ஸனின் ஆணையின் பேரில், தங்கள் குடும்பத்துடனும், ஆண்டுக் கப்பத்துடனும் அங்கே செல்ல வேண்டும்.(3) அங்கே கம்ஸன் செழுமையான வில் வேள்வியொன்றைக் கொண்டாட இருக்கிறான். நீங்கள் அனைவரும் அதைக் கண்டு உங்கள் உற்றார் உறவினருடன் வந்து சேர்வீர்களாக.(4) ஓ என் மக்களே, உங்கள் தந்தை வஸுதேவர் தம் மகன்களுடைய அழிவின் விளைவால் கவலையில் மூழ்கியிருக்கிறார். நீங்கள் அங்கே அவருடன் வந்து சேர்வீர்களாக.(5) ஓ கிருஷ்ணா, அவர் வயது முதிர்ந்துவிட்டார், முதுமையின் காரணமாக அவரது அங்கங்கள் அனைத்தும் மெலிந்துவிட்டன. மேலும் அவர் பாவ அடைவு கொண்ட கம்ஸனால் எப்போதும் ஒடுக்கப்படுகிறார்.(6) கம்ஸன் மீது கொண்ட அச்சத்தினாலும், நீ இல்லாததாலும் அவரது மனம் எப்போதும் கவலையில் எரிந்து வருகிறது.(7)

AKRURA DESCRIBES TO HIM THE MISERIES OF HIS PARENTS | VISHNU PARVA SECTION - 81 - 026

CHAPTER LXXXI

(AKRURA DESCRIBES TO HIM THE MISERIES OF HIS PARENTS)


Akrura sees Lord Vishnu under water

VAISHAMPAYANA said: - That giver of liberal gifts, having entered Nanda's house with Keshava and collected all the elderly milk-men, said delightedly to Krishna and Rohini's son "O my sons, early in the morning to-morrow, we will all repair to Mathurā (1-2). Under Kansa's command, the Gopa inhabitants of Vraja, with their family and annual tributes, are to go there (3). Kansa is celebrating there a prosperous bow-sacrifice. You will all witness it and be united with your kinsmen (4). O my sons, your father Vasudeva is overwhelmed with sorrow consequent upon the destruction of his sons. You will be united with him there (5). O Krishna, he has grown old and all his limbs have become lean on, account of decrepitude. And he is being always oppressed by Kansa of sinful designs (6). Out of Kansa's fear and your absence his mind is always burning in anxiety (7). O Govinda, you will also see the sorrowful and goddess-like Devaki. Her breast has not been handled by her sons and she is growing lean out of grief for her sons. She is anxious to see you. And stricken with the sorrow of separation she is there like a cow without her calf (8-9). Like unto the moon possessed by Rāhu her eyes have run into their sockets and clad in a soiled raiment she is poorly spending her days (10). O Krishna, that ascetic lady is being exhausted with your sorrow. She is anxious to see you. And the desire for your return is reigning supreme in her mind (11). O lord, being separated from thee from thy very infancy she could not listen to thy child-like talks nor could she see the beauty of thy moon-like countenance (12). If by giving birth to thee Devaki is to repent thus what necessity had she then of a son? It would have been better for her not to have any offspring (13). Women, having no children, are subject to one grief only - but there is no end of their miseries, if they, on having offspring, have not their ends accomplished and fie on such sons (14). O Mādhava, thou art the saviour of even thy enemies, art gifted with prowess like unto that of Indra and art endued with matchless accomplishments. She does not desire such a grief whose son thou art (15). Although aged thy parents are now serving another man and Kansa, of a sinful mind, is now insulting them on thy account (16). If like unto earth who holds thee Devaki deserves thy respect it behoves thee to save that goddess sunk into the water of sorrow (17). O Krishna, subjecting old Vasudeva, ever fond of his son and used to luxuries, to sorrow consequent upon the separation of his sons what religious merit wilt thou acquire (18)? O Mādhava, as thou didst vanquish the wicked Nāga Kālya in the lake of Yamuna, as thou didst uproot the mount Govardhana for the behoof of the cows, destroy the powerful Arishtha elated with pride, kill the wicked-minded Keshi ever intent upon killing others so do thou now make such an exertion with great care for saving thy aged parents overwhelmed with grief that thou mayst acquire piety (19-21). Those, who saw thy father insulted in the court of Kansa, are all, laden with sorrow, continually shedding tears (22). Brought under the control of Kansa thy mother is suffering diverse miseries as the destruction of her sons (23). A son, born of his parents, should satisfy all the debts due by him as laid down in the scriptures (24). O sinless Krishna, if dost thou show this favour towards thy parents they will cast off their grief and thou shalt too satisfy thy duty" (25).

அக்ரூரத³ர்ஷ²னம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 81 - 026

அத² ஷட்³விம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

அக்ரூரத³ர்ஷ²னம்

Akrura sees Lord Vishnu under water

வைஷ²ம்பாயன உவாச           
அதா²ஸ்தம் க³ச்ச²தி தத³ மந்த³ரஷ்²மௌ தி³வாகரே |
ஸந்த்⁴யாரக்ததலே வ்யோம்னி ஷ²ஷா²ங்கே பாண்டு³மண்ட³லே ||2-25-1

நீட³ஸ்தே²ஷு விஹங்கே³ஷு ஸத்ஸு ப்ராது³ஷ்க்ருதாக்³நிஷு |
ஈஷத்தம꞉ஸம்வ்ரூத்தாஸு தி³க்ஷு ஸர்வாஸு ஸர்வஷ²꞉ ||2-25-2

கோ⁴ஷவாஸிஷு ஸுப்தேஷு² வாஷ²ந்தீஷு ஷி²வாஸு ச |
நக்தஞ்சரேஷு ஹ்ருஷ்டேஷு பிஷி²தாஷ²னகாங்க்ஷிஷு ||2-25-3

ஷ²க்ரகோ³பாஹ்வயாமோதே³ ப்ரதோ³ஷே²(அ)ப்⁴யாஸதஸ்கரே |
ஸந்த்⁴யாமயீமிவ கு³ஹம் ஸம்ப்ரதிஷ்டே² தி³வாகரே ||2-25-4

அதி⁴ஷ்²ரயணவேலாயாம் ப்ராப்தாயாம் க்³ருஹமேதி⁴னாம் |
வன்யைர்வைகா²னஸைர்மந்த்ரைர்ஹூயமானே ஹுதாஷ²னே ||2-25-5

Friday, 3 July 2020

விரஜத்திற்குச் சென்ற அக்ரூரன் | விஷ்ணு பர்வம் பகுதி – 80 – 025

(அக்ரூராகமனம்)

Akrura goes to Viraja | Vishnu-Parva-Chapter-80-025 | Harivamsha In Tamil


பகுதியின் சுருக்கம் :  கோகுலத்தில் கிருஷ்ணனைக் கண்ட அக்ரூரன்...

Akrura

வைசம்பாயனர் {ஜனமேஜயனிடம்}, "மந்தக் கதிர்களுடன் கூடிய சூரியன் மறைந்தபோது, மாலை வேளையின் சிவந்த வானில் சந்திர வட்டில் பழுப்பு வண்ணமடைந்தபோது,(1) பறவைகள் தங்கள் கூட்டில் நுழைந்தபோது, வேள்வி செய்பவர்களால் நெருப்பு மூட்டப்பட்ட போது, திசைகள் சற்றே இருண்டபோது,(2) அந்த வசந்த கால இனிய இரவில் அந்த ஆயர்களின் கிராமத்தில் சுகப் பறவைகளும், வலாஹங்களும், பிற பறவைகளும் உறங்கியபோது, இறைச்சியை விரும்பும் இரவுலாவிகள் {ஊனுண்ணும் விலங்குகள்} மகிழ்ச்சியடைந்தபோது[1],(3) இரவில் இந்திரகோபங்கள் {மின்மினிப்பூச்சிகள்} மகிழ்ந்திருந்தபோது, வேத கல்வியை முடியும் வேளை வந்தபோது, இல்லறவாசிகளின் அக்னிஹோத்ரத்திற்கு அவசியத் தேவையான பாலைக் கொதிக்க வைக்க வேண்டிய வேளை தோன்றிய போது, தவசிகள் {வானப்ரஸ்தர்கள்} நெருப்பில் ஆகுதிகளைக் காணிக்கை அளிக்கத் தொடங்கியபோது,(4,5) பசுக்கள் திரும்பி, கன்றுகளுடன் (தண்டுகளில்) கட்டப்பட்டுப் பால் கசிந்தபோது, மாடுகளைக் கட்டுவதற்கான நீண்ட கயிறுகளுடன் ஆயர்கள் உரத்தவொலியுடன் பசுக்களின் பெயரைச் சொல்லி அழைக்கத் தொடங்கி அவற்றை இட்டுச் சென்றபோது,(5-7) காட்டில் இருந்து திரும்பியவர்களும், கனமான விறகுச் சுமையால் தோள்கள் வளைந்தவர்களுமான கோபர்களால் பசுஞ்சாணம் எரிக்கப்பட்ட போது, பகல் முடிந்து, இரவு தொடங்கிச் சந்திரன் எழுந்து ஒளிர்ந்த போது, சூரியக் கதிர்களின் மறைவுடன் நாள் கடந்து, சந்திரனின் ஒளிக் கதிர்களுடன் இரவு தொடங்கிய போது,(8-10) வானம் நெருப்பைப் போன்ற பிரகாசத்தில் வளர்ந்த போது, அக்ரூரன், தன் நண்பர்களுடன் சேரப்போகும் செய்தியைச் சொல்லும் நோக்கத்துடன் பறவைகளுடன் சேர்ந்து தானும் கூடுகளுக்குள் நுழைவதைப் போலத் தன் தேரில் விரஜத்தை அடைந்தான்.(11-13) கொடைகளை அளிப்பவனான அவன் {தானபதியான அக்ரூரன்}, அங்கே நுழைந்ததும் கேசவன் {கிருஷ்ணன்}, ரோஹிணியின் மகன் {பலராமன்}, நந்தகோபன் ஆகியோரைக் குறித்து {ஆங்காங்கே} அடிக்கடி விசாரித்தான்.(14)

AKRURA GOES TO VRAJA | VISHNU PARVA SECTION - 80 - 025

CHAPTER LXXX

(AKRURA GOES TO VRAJA)


Akrura

VAISHAMPAYANA said: - Thereupon when, the sun, with weakened rays, set, when in the evening crimson sky, the disc of the moon became tawny coloured, when the birds entered into their nests, when the fire was enkindled by the sacrificers, when the quarters were enshrouded a little with darkness, when in that delightful night of the spring, Sukas, Valakas and other birds fell asleep in the village of the milkmen, when the night-rangers, fond of meat, became delighted, when the delightful night of Indra Gopas, when the study of the Vedas is stopped, set in, when the hour for boiling milk-a necessary adjunct of an Agnihotra ceremony for the householders, appeared, when the hermits began to offer oblations to fire, when the cows came back, and having their calves bound (to stakes) at the time of yielding milk began to bellow, when the milk-men, with long ropes for binding cows, and setting up a noise, began to call their kine, by names and collect them, when fire was set to dried cow-dung by Gopas returned from the forest and having their shoulders bent down by the weight of woods, when after the termination of the day and with the beginning of night the moon rose and shone, when with the disappearance of the rays of the sun the day passed away and with the shining rays of the moon the night set in, when the sky grew effulgent like burning fire, Akrura, as if along with birds about to enter into their nests, arrived at Vraja in his car, with a view of communicating happy news of union with friends. Having entered there that giver of gifts frequently enquired after Keshava, Rohini's son and Nanda Gopa (1-14).

அக்ரூராக³மனம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 80 - 025

அத² பஞ்சவிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

அக்ரூராக³மனம்

Akrura

வைஷ²ம்பாயன உவாச           
அதா²ஸ்தம் க³ச்ச²தி தத³ மந்த³ரஷ்²மௌ தி³வாகரே |
ஸந்த்⁴யாரக்ததலே வ்யோம்னி ஷ²ஷா²ங்கே பாண்டு³மண்ட³லே ||2-25-1

நீட³ஸ்தே²ஷு விஹங்கே³ஷு ஸத்ஸு ப்ராது³ஷ்க்ருதாக்³நிஷு |
ஈஷத்தம꞉ஸம்வ்ரூத்தாஸு தி³க்ஷு ஸர்வாஸு ஸர்வஷ²꞉ ||2-25-2

கோ⁴ஷவாஸிஷு ஸுப்தேஷு² வாஷ²ந்தீஷு ஷி²வாஸு ச |
நக்தஞ்சரேஷு ஹ்ருஷ்டேஷு பிஷி²தாஷ²னகாங்க்ஷிஷு ||2-25-3

ஷ²க்ரகோ³பாஹ்வயாமோதே³ ப்ரதோ³ஷே²(அ)ப்⁴யாஸதஸ்கரே |
ஸந்த்⁴யாமயீமிவ கு³ஹம் ஸம்ப்ரதிஷ்டே² தி³வாகரே ||2-25-4

அதி⁴ஷ்²ரயணவேலாயாம் ப்ராப்தாயாம் க்³ருஹமேதி⁴னாம் |
வன்யைர்வைகா²னஸைர்மந்த்ரைர்ஹூயமானே ஹுதாஷ²னே ||2-25-5

Wednesday, 1 July 2020

கேசியின் அழிவு | விஷ்ணு பர்வம் பகுதி – 79 – 024

(கேசிவதம்)

The destruction of Keshi | Vishnu-Parva-Chapter-79-024 | Harivamsha In Tamil


பகுதியின் சுருக்கம் :  கேசியைக் கொன்ற கிருஷ்ணன்; கிருஷ்ணனிடம் பேசிய நாரதர்...

Krishna and Keshi

வைசம்பாயனர் {ஜனமேஜயனிடம்}, "அந்தகனின் சொற்களைக் கேட்ட கம்ஸனின் கண்கள் கோபத்தால் சிவந்தன. அவன் ஒற்றைச் சொல்லுக்கும் வழிகொடுக்காமல் தன் வீட்டிற்குள் நுழைந்தான்.(1) ஸ்ருதிகளை நன்கறிந்தவர்களான யாதவர்கள், இவ்வாறு தங்கள் தீர்மானம் தவிடுபொடியானதும், கம்ஸனின் தீய ஒழுக்கம் குறித்துப் பேசிக் கொண்டே தங்கள் தங்களுக்குரிய வசிப்பிடங்களுக்குச் சென்றனர்.(2)

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அசமஞ்சன் அதிரதன் அரிஷ்டன் அர்ஜுனன் அனு அஜமீடன் ஆபவர் ஆயு ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரஸேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உபரிசரவசு ஊர்வசி ஊர்வர் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டூகன் கபிலர் கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குரோஷ்டு குவலாஷ்வன் சகடாசுரன் சததன்வன் சத்யகர்மன் சத்ருக்னன் சந்தனு சந்திரன் சனத்குமாரர் சன்னதி சிவன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் தக்ஷன் தசரதன் தன்வந்தரி தாரை திதிக்ஷு திரிசங்கு திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துஷ்யந்தன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பார்வதி பிரதீபன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரஸேனன் பிராசேதஸ் பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி மது மயன் மாயாதேவி மார்க்கண்டேயர் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸுதேவன் வாயு விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைவஸ்வத மனு ஜராசந்தன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஹரி ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு