Saturday, 4 April 2020

பித்ருக்களின் பேறு | ஹரிவம்ச பர்வம் பகுதி – 17

(பித்ரு கல்பம் - 1)

Beatification of manes | Harivamsa-Parva-Chapter-17 | Harivamsa In Tamil


பகுதியின் சுருக்கம் : பித்ருக்கள் தொடர்பாக மார்க்கண்டேயருக்கும், சனத்குமாரருக்கும் இடையில் நடந்த உரையாடலை யுதிஷ்டிரனுக்குச் சொன்ன பீஷ்மர்...

பீஷ்மர், "என் தந்தையிடம் ஏற்கனவே நான் கேட்ட அதே கேள்வியை, என் தந்தை சொன்ன சொற்களுக்கு இணங்க மார்க்கண்டேயரிடமும் கேட்டேன். அறம் சார்ந்த உயரான்மாவான மார்க்கண்டேய முனிவரும் என்னிடம், "ஓ பாவமற்றவனே, நான் அனைத்தையும் சொல்கிறேன் கவனமாகக் கேட்பாயாக" என்றார்.(1,2)

Friday, 3 April 2020

பித்ருக்களின் தோற்றமும் சிராத்தப் பலன்களும் | ஹரிவம்ச பர்வம் பகுதி – 16

(சிராத்தகல்பப்ரஸங்கம்)

The origin of Pitris and fruits of Sraddhas | Harivamsa-Parva-Chapter-16 | Harivamsa In Tamil


பகுதியின் சுருக்கம் : பித்ருக்கள் மற்றும் சிராத்தங்கள் குறித்து யுதிஷ்டிரனுக்குப் பீஷ்மர் சொன்னதை ஜனமேஜனிடம் சொன்ன வைசம்பாயனர்; தம்பிக்குச் சிராத்தம் செய்த பீஷ்மர்; பிண்டத்தை வேண்டிய சந்தனு; சந்தனுவிடம் பித்ருக்கள் மற்றும் சிராத்தங்கள் குறித்துக் கேட்ட பீஷ்மர்...

ஜனமேஜயன், "சிறப்புமிக்க ஆதித்யன், சிராத்தங்களின் (தலைமை) தேவனானது எவ்வாறு? அவற்றைச் செய்வதற்கான மிகச்சிறந்த முறை எது? ஓ விப்ரரே, இவை அனைத்தையும் நான் கேட்க விரும்புகிறேன்.(1) பித்ருக்களின் தோற்றம் எது? அவர்கள் யார்? பிராமணர்களின் உரையாடல்களில், சொர்க்கத்தில் இருக்கும் பித்ருக்கள் (மூதாதையரின் ஆவிகள்) தேவர்களுக்கும் தேவர்களாவர் என்று நாம் கேள்விப்படுகிறோம். வேதங்களை நன்கு கற்றோரோராலும் இதுவே சொல்லப்படுகிறது. எனவே, நான் இதை அறிய விரும்புகிறேன்.(2,3) பித்ருக்களின் மிகச் சிறந்த படைப்பு, அவர்களது பல்வேறு வகைகள், அவர்களது பெரும்பலம், நாம் செய்யும் சிராத்தங்களால் அவர்கள் நிறைவடைவது எவ்வாறு? மகிழ்ச்சியடையும் அவர்கள் நம் மீது ஆசிகளைப் பொழிவது எவ்வாறு என்பன குறித்து நான் கேட்க விரும்புகிறேன்" என்றான் {ஜனமேஜயன்}.(4,5)

Thursday, 2 April 2020

சூரிய வம்ச மன்னர்கள் | ஹரிவம்ச பர்வம் பகுதி – 15

(ஆதித்யஸ்ய வம்சானுகீர்த்தனம்)

Dynasty of Solar kings | Harivamsa-Parva-Chapter-15 | Harivamsa In Tamil


பகுதியின் சுருக்கம் : சூரிய வம்ச மன்னர்களின் பட்டியல்...

ஜனமேஜயன், "ஓ இருபிறப்பாள முனிவரே, எந்த நோன்பின் மூலம் வீரர்களும், பலம்நிறைந்தவர்களுமான ஸகரனின் அறுபதாயிரம் மகன்கள் மகிமையை அடைந்தனர்?" என்று கேட்டான்.(1)

ஸகரன் | ஹரிவம்ச பர்வம் பகுதி – 14

(ஸகரோத்பத்தி)

An Account of Sagara | Harivamsa-Parva-Chapter-14 | Harivamsa In Tamil


பகுதியின் சுருக்கம் : ஸகரன் நஞ்சுடன் பிறந்த காரணம்; ஔர்வரிடம் இருந்து ஆக்னேயாஸ்திரத்தை அடைந்த ஸகரன்; பகைவர்களை வென்றது; அவர்களது நெறிமுறைகளைத் தகர்த்தது; அஸ்வமேதயாகம் செய்யத் தொடங்கிய ஸகரன்; யாகக் குதிரை காணாமல் போனது; ஸகரனின் மகன்கள் கபிலரின் பார்வையால் எரிந்துபோனது; பெருங்கடலுக்கு ஸாகரம் என்ற பெயர் வந்தது; வேள்விக்குதிரையை ஸகரனிடம் திரும்பக் கொடுத்த பெருங்கடல்...

ஜனமேஜயன், "பலம்நிறைந்த மன்னனான ஸகரன் நஞ்சுடன் பிறந்தது ஏன்? ஷகர்கள் மற்றும் பெருஞ்சக்திவாய்ந்த க்ஷத்ரிய குலங்களுக்கென விதிக்கப்பட்ட அவரவருக்குரிய நெறிமுறைகளை அவன் ஏன் கோபத்தில் இழக்கச் செய்தான்? நஞ்சால் அவன் தீங்குறாதது ஏன்? ஓ பெருந்தவசியே, இவை அனைத்தையும் முழுமையாக விளக்குவீராக" என்று கேட்டான்.(1,2)

Wednesday, 1 April 2020

திரிசங்கு | ஹரிவம்ச பர்வம் பகுதி – 13

(திரிசங்குசரிதம்)

Legend of Trishankhu | Harivamsa-Parva-Chapter-13 | Harivamsa In Tamil


பகுதியின் சுருக்கம் : விஷ்வாமித்ரரின் சந்ததியைப் பாதுகாத்த ஸத்யவிரதன்; வசிஷ்டரின் பசுவைக் கடத்தி உண்ட ஸத்யவிரதன்; ஸத்யவிரதன் திரிசங்கு என்ற பெயரைப் பெற்றது; திரிசங்குவை உடலோடு சொர்க்கம்புகச் செய்த விஷ்வாமித்ரர்; திரிசங்குவின் மகன் ஹரிஷ்சந்திரன்; ஹரிஷ்சந்திரனின் கொடிமரபில் வந்த ஸகரன்...

வைசம்பாயனர் சொன்னார், "ஸத்யவிரதன், தான் கொண்ட பக்தி, கருணை, உறுதி ஆகியவற்றால் எப்போதும் பணிவுடன் விஷ்வாமித்ரரின் சந்ததியைப் பாதுகாத்தான்.(1) அவன், காட்டு மான்கள், கரடிகள், எறுமைகள் ஆகியவற்றைக் கொன்று அவற்றின் இறைச்சியை விஷ்வாமித்ரருடைய ஆசிரமத்தின் அருகில் உள்ள மரங்களில் கட்டினான்.(2) தன் தந்தையான மன்னன் {திரையாருணன்} காட்டுக்குச் சென்றதும், அவனது {தன் தந்தையின்} கட்டளையின் பேரில் மாற்றான் மனைவியைக் கொள்வதில்லை என்ற நோன்பை நோற்று ஒரு பயிற்சியாளனாகப் பனிரெண்டு ஆண்டுகள் காட்டில் இருந்தான்.(3) வசிஷ்ட முனிவர், அரசுப் புரோகிதராக இருந்தபடியால், அவரே அயோத்யா நகரத்தையும், நாட்டையும் பாதுகாத்து வந்தார்.(4)

ஸத்யவிரதன் | ஹரிவம்ச பர்வம் பகுதி – 12

(காலவோத்பத்தி)

The story of Satyavrata - Legend of Galava | Harivamsa-Parva-Chapter-12 | Harivamsa In Tamil


பகுதியின் சுருக்கம் : குவலாஷ்வனின் வழித்தோன்றல்கள்; திரையாருணன், தன் மகன் ஸத்யவிரதனின் அத்துமீறலுக்குத் தண்டனையாக அவனைக் கைவிட்டது; சண்டாளர்களுடன் சென்று வாழ்ந்த ஸத்யவிரதன்; விஷ்வாமித்ரரின் மகன்களைக் காத்தது; விஷ்வாமித்ரரின் இரண்டாவது மகன் காலவர்...

வைசம்பாயனர் சொன்னார், "உயிரோடு எஞ்சியிருந்த அவனுடைய {குவலாஷ்வனின்} மூன்று மகன்களில் திருடாஷ்வன் மூத்தவனாகச் சொல்லப்படுகிறான்; சந்திராஷ்வனும், கபிலாஷ்வனும் இளைய மகன்கள் இருவராவர்.(1) துந்துமாரனின் {குவலாஷ்வனின்} மகனான திருடாஷ்வனின் மகன் ஹரியஷ்வன் ஆவான். அவனுடைய {ஹரியஷ்வனின்} மகனான நிகும்பன் எப்போதும் க்ஷத்திரியக் கடமைகளை நோற்பவனாக இருந்தான்.(2) நிகும்பனின் மகன், போர்க்கலையை நன்கறிந்தவனான ஸங்கதாஷ்வான். ஓ மன்னா, ஸங்கதாஷ்வனுக்கு, கிருஷாஷ்வன், அகிருஷாஷ்வன் என்று இரு மகன்கள் இருந்தனர்.(3) நல்லோரால் மதிக்கப்படுபவளும், மூவுலகங்களாலும் கொண்டாடப்படுபவளும், இமயத்தின் மகளுமான திருஷத்வதியே அவனுடைய {ஸங்கதாஷ்வனின்} மனைவியாவாள். அவளுடைய மகன் {மகன்களில் சிறந்தவன்} பிரஸேனஜித் ஆவான்.(4) பிரஸேனஜித்துக்கு, எப்போதும் கணவனிடம் அர்ப்பணிப்புடன் கூடியவளும், கௌரி என்ற பெயரைக் கொண்டவளுமான ஒரு மனைவி இருந்தாள். அவள் தன் கணவனால் {பிரஸேனஜித்தால்} சபிக்கப்பட்டுப் பஹுதை என்ற பெயரில் ஓர் ஆறானாள்.(5)

Sunday, 29 March 2020

ரைவதனும் அவனது மகன்களும் | ஹரிவம்ச பர்வம் பகுதி – 11

(துந்துவதம்)

Account of Raivata and his sons - Elimination of demon Dundhu  | Harivamsa-Parva-Chapter-11 | Harivamsa In Tamil


பகுதியின் சுருக்கம் : சிராவஸ்தி என்ற நகரை நிர்மாணித்த சிராவன்; பிருஹதாஷ்வன் கானகம் புக விரும்பியது; உதங்கர் தடுத்தது; பிருஹதாஷ்வனின் மகன் குவலாஷ்வன்; துந்துவைக் கொன்ற குவலாஷ்வன்...

ஜனமேஜயன், "ஓ இருபிறப்பாளர்களில் முதன்மையானவரே, ரேவதியும், குகுத்மியான ரைவதனும்[1] பல ஆண்டுகள் வாழ்ந்திருந்தாலும் ஏன் முதுமையை அடையாமல் இருந்தனர்.(1) மேரு மலைக்குச் சென்ற பிறகும் கூட ஸர்யாதியின் பேரன் இந்த உலகில் இன்னும் வாழ்வது ஏன்? இவையனைத்தையும் நான் உண்மையாகவே கேட்க விரும்புகிறேன்" என்று கேட்டான்.(2)