Friday, 9 July 2021

ஹரிவம்சப் பலன்கள் | பவிஷ்ய பர்வம் பகுதி – 49

(ஹரிவம்ஷ²ஷ்²ரவணப²லம் மபா⁴ராதஸமாப்திஷ்²ச)

The fruits of the recitation of Harivamsha| Bhavishya-Parva-Chapter-49 | Harivamsa In Tamil


பகுதியின் சுருக்கம் : ஹரிவம்சம் உரைப்பவருக்குக் கொடுக்கப்பட வேண்டிய கொடை; ஹரிவம்சம் கேட்பவருக்கும், படிப்பவருக்கும் உண்டான பலன்...

Vyasa and Vishampayana in Janamejaya's sacrice

ஜனமேஜயன் {வைசம்பாயனரிடம்}, "ஓ! முனிவர்களில் முதன்மையானவரே, ஹரிவம்சத்தைக் கேட்பதன் மூலம் ஒருவன் அடையும் பலன்களையும், அவன் கொடுக்க வேண்டிய கொடைகளையும் எனக்குச் சொல்வீராக" என்று கேட்டான்.{1}

THE FRUITS OF THE RECITATION OF HARIVAMSHA | BHAVISHYA PARVA SECTION - 49

CHAPTER LXIX

(THE FRUITS OF THE RECITATION OF HARIVAMSHA)

Vyasa and Vishampayana in Janamejaya's sacrice

Janamejaya said:—O foremost of Munis, do you describe to me the fruits one can acquire by listening to Harivamsha and what gifts he should make.

ஹரிவம்ஷ²ஷ்²ரவணப²லம் மபா⁴ராதஸமாப்திஷ்²ச | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 135 (49)

அத² பஞ்சஸ்த்ரிம்ஷத³தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஹரிவம்ஷ²ஷ்²ரவணப²லம் மபா⁴ராதஸமாப்திஷ்²ச

Vyasa and Vishampayana in Janamejaya's sacrice

ஜநமஜய உவாச 
ஹரிவம்ஷே² புராணே து ஷ்²ருதே முநிவரோத்தம |
கிம் ப²லம் கிம் ச தே³யம் வை தத்³ப்³ரூஹி த்வம் மமாக்³ரத꞉ ||3-135-1

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ஹரிவம்ஷே² புராணே து ஷ்²ருதே ச ப⁴ரதோத்தம |
காயிகம் வாசிகம் சைவ மநஸா ஸமுபார்ஜிதம் ||3-135-2

தத்ஸர்வம் நாஷ²மாயாதி ஹிமம் ஸூர்யோத³யே யதா² |
அஷ்டாத³ஷ²புராணாநாம் ஷ்²ரவணாத்³யத்ப²லம் ப⁴வேத் ||3-135-3

தத்ப²லம் ஸமவாப்நோதி வைஷ்ணவோ நாத்ர ஸம்ஷ²ய꞉ |
ஷ்²லோகார்த⁴ம் ஷ்²லோகபாத³ம் வா ஹரிவம்ஷ²ஸமுத்³ப⁴வம் ||3-135-4

ஷ்²ருண்வந்தி ஷ்²ரத்³த⁴யா யுக்தா வைஷ்ணவம் பத³மாப்நுயு꞉ |
ஜம்பு³த்³வீபம் ஸமாஷ்²ரித்ய ஷ்²ரோதாரோ து³ர்லபா⁴꞉ கலௌ ||3-135-5

மஹாபாரதப் பலன்கள் | பவிஷ்ய பர்வம் பகுதி – 48

(பாராயணபர்வக்ரமேண மஹாபாரதஷ்ரவணபலம்)

The fruits of the recitation of the Bharata | Bhavishya-Parva-Chapter-48 | Harivamsa In Tamil


பகுதியின் சுருக்கம் : ஒவ்வொரு பர்வத்தின் நிறைவிலும் என்னென்ன கொடைகள் அளிக்கப்பட வேண்டும்; மஹாபாரதம் உரைப்பவருக்குக் கொடுக்கப்பட வேண்டிய கொடை; மஹாபாரதம் கேட்பவருக்கும், படிப்பவருக்கும் உண்டான பலன்...

Vaishampayan reciting Mahabharata to Janamejaya ஜனமேஜயனிடம்

ஜனமேஜயன் {வைசம்பாயனரிடம்}, "ஓ! மதிப்பிற்குரிய ஐயா, கல்விமான்கள் எந்த விதிகளின்படி பாரதத்தைக் கேட்கிறார்கள்? அதன் பலன்கள் என்னென்ன? அது நிறைவடையும்போது வழிபடப்பட வேண்டிய தேவர்கள் யாவர்?{1} ஒவ்வொரு பர்வம் நிறைவடையும்போதும் செய்ய வேண்டிய ஈகைகள் என்னென்ன? அதைச் சொல்பவர் எவ்வாறு இருப்பது உகந்தது? இவை அனைத்தையும் எனக்கு விளக்கிச் சொல்வீராக" என்று கேட்டான்.{2}(1,2)

THE FRUITS OF THE RECITATION OF THE BHARATA | BHAVISHYA PARVA SECTION - 48

CHAPTER LXVIII

(THE FRUITS OF THE RECITATION OF THE BHARATA)

Vaishampayan reciting Mahabharata to Janamejaya ஜனமேஜயனிடம்

Janamejaya said:—O Revered Sir, according to what rules the learned hear the Bhārata? What are the fruits thereof. What gods should be worshipped when it is complete? What charities should be made after every Parva? What sort of a reciter is desirable? Describe all this to me (1-2).

பாராயணபர்வக்ரமேண மஹாபா⁴ரதஷ்²ரவணப²லம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 132 (48)

அத² த்³வாத்ரிம்ஷத³தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

பாராயணபர்வக்ரமேண மஹாபா⁴ரதஷ்²ரவணப²லம்


Vaishampayan reciting Mahabharata to Janamejaya ஜனமேஜயனிடம்

ஜநமேஜய உவாச
ப⁴க³வந்கேந விதி⁴நா ஷ்²ரோதவ்யம் பா⁴ரதம் பு³தை⁴꞉ |
ப²லம் கிம் கே ச தே³வாஷ்²ச பூஜ்யா வை பாரணேஷ்விஹ ||3-132-1

தே³யம் ஸமாப்தே ப⁴க³வன் கிம் ச பர்வணி பர்வணி |
வாசக꞉ கீத்³ருஷ²ஷ்²சாத்ர யஷ்டவ்யஸ்தத்³ப்³ரவீஹி மே ||3-132-2

வைஷ²ம்பாயந
ஷ்²ருணு ராஜந்விதி⁴மிமம் ப²லம் யச்ச²தி பா⁴ரதாத் |
ஷ்²ருதாத்³ப⁴வந்தி ராஜேந்த்³ர யத்த்வம் மாமநுப்ருச்ச²ஸி ||3-132-3

தி³வி தே³வா மஹீபால க்ரீடா³ர்த²மவநிம் க³தா꞉ |
க்ருத்வா கார்யமித³ம் சைவ ததஷ்²ச தி³வமாக³தா꞉ ||3-132-4

ஹந்த யத்தே ப்ரவக்ஷ்யாமி தச்ச்²ருணுஷ்வ ஸமாஹித꞉ 
ருஷீணாம் தே³வதாநாம் ச ஸம்ப⁴வம் வஸுதா⁴தலே ||3-132-5

வாமனஸ்தவம் | பவிஷ்ய பர்வம் பகுதி – 47

(விஷ்ணோராதேஷாத் பலே꞉ பாதாலப்ரவேஷ꞉ தத்க்ருதவிஷ்ணுஸ்தவ꞉ பலிம் ப்ரதி கருடஸ்ய உக்திப்ரத்யுக்தீ வாமநஸ்தவபலகதநம் ச)

The Danavas described | Bhavishya-Parva-Chapter-47 | Harivamsa In Tamil


பகுதியின் சுருக்கம் : போரில் தைத்தியர்களை அடக்கி பலியைப் பாதாளத்தில் கட்டிப்போட்ட விஷ்ணு; நாரதர் பலிக்குக் கற்பித்த விஷ்ணு துதியான வாமனஸ்தவம்...

Mahabali in sutala patala

வைசம்பாயனர் {ஜனமேஜயனிடம்}, "தானவர்களின் பெயர்கள், வடிவங்கள், சாதனைகள், முக்கிய ஆயுதங்கள் ஆகியவற்றை இனி கேட்பாயாக.{1} விப்ரசித்தி, சிபி, சங்கு, அயசங்கு, அயசிரன், அஷ்வசிரன், பெருஞ்சக்திவாய்ந்த ஹயக்ரீவன்,{2} {வேகவான்}, கேதுமான், உக்ரன், யுயோக்ரன், வியக்ரன், பேரசுரனான புஷ்கரன், புஷ்கலன், ஸ்வஷா, அஷ்வபதி,{3} பிரஹ்லாதன் {பிரஹ்ராதன்}, அஷ்வசிரன், கும்பன், ஸம்ஹ்ராதன், ககநப்ரியன், அனுஹ்ராதன், ஹரிஹரன், வராஹன், ஸம்ஹரன், அருஜன்,{4} விருஷபர்வன், விரூபாக்ஷன், முனீந்திரன், சந்திரலோசனன், நிஷ்பிரபன், சுப்ரபன், நிருத்ரன்,{5} ஏகவக்தரன், மஹாவக்தரன், திவிவக்தரன், சேரஸன் {காலஸம்நிபன்}, சரபன், {சலபன்}, குந்தன் {குணபன்}, குபதன் {குலபன்}, குவதன்,{6} மஹாகர்பன், சங்குகர்ணன், மஹாத்வனி, தீர்கஜிஹ்வன், அர்க்கவதனன், மிருதுசாபன் {மிருதுபாஹு}, மிருதுபிரியன்,{7} வாயு, கரிஷ்டன், நமுசி, சம்பரன், விக்ஷரன், சந்திரஹந்தன், குரோதஹந்தன், குரோதவர்தனன்,{8} காலகன், கலகாக்ஷன், விருத்ரன், குரோதவிமோக்ஷணன், கவிஷ்டன், ஹவிஷ்டன், பிரலம்பன், நரகன், பிருது,{9} சந்திரதாபனன், வாதாபி, கேதுமான், அஸிலோமன், விதோமன் {புலோமன்}, பாஸ்கலன், பிரமதன், மதன்,{10} சிருகாலவவனன், {கராலன்}, கேசி, ஏகாக்ஷன், பாகு, துஹுண்டன், ஸ்ருமலன், ஸ்ருபன் ஆகிய இவர்களும்,{11} பிற தைத்தியர்கள் பலரும் பாதங்களை வைக்க எத்தனித்த பெரும் விஷ்ணுவின் முன் தோன்றினார்கள்.{12}(1-12)

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்வேதகர்ணன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு