Saturday, 6 November 2021

கிருஷ்ணனின் தவம் | பவிஷ்ய பர்வம் பகுதி – 59

(கிருஷ்ணதபோவர்ணநம்)

The penance of Krishna | Bhavishya-Parva-Chapter-59 | Harivamsa In Tamil


பகுதியின் சுருக்கம்: சிவனை நிறைவடையச் செய்யப் பன்னிரெண்டு வருடங்கள் கடுந்தவம் செய்த கிருஷ்ணன்...

Lord Krishna s Penance in Mount Kailasha

வைசம்பாயனர் {ஜனமேஜயனிடம்},   "அதன்பிறகு பகவான் விஷ்ணு {கிருஷ்ணன்}, மஹாத்மாவான அந்தப் பிசாசின் {கண்டாகர்ணனின்} கதையை முனிவர்களிடம் விரிவாகச் சொன்னான்.(1) இந்நிகழ்வைக் கேட்ட முனிவர்கள் அனைவரும் பேராச்சரியம் அடைந்தனர். அவர்கள், "ஓ! தலைவா, காரணமற்ற உன் கருணையாலேயே அந்தப் பிசாசானவன் முக்தியை அடைந்தான்" என்றனர்.(2)

ஷ்²ரீக்ருஷ்ணதபோவர்ணநம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 84 (28)

அத² சதுரஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஷ்²ரீக்ருஷ்ணதபோவர்ணநம்

Lord Krishna s Penance in Mount Kailasha

வைஷ²ம்பாயந உவாச
தத꞉ ஸ ப⁴க³வாந்விஷ்ணுர்முநிப்⁴யஸ்தத்த்வமாதி³த꞉ |
கத²யாமாஸ யத்³வ்ருத்தம் பிஷா²சஸ்ய மஹாத்மந꞉ ||3-84-1

தச்ச்²ருத்வா முநய꞉ ஸர்வே விஸ்மயம் பரமம் க³தா꞉ |
அஹோ(அ)ஸ்ய கர்மண꞉ பாகஸ்தவ  ஸந்த³ர்ஷ²நாதி³தி ||3-84-2

அர்சிதோ முநிபி⁴꞉ ஸர்வை꞉ ப்ரீத꞉ ப்ரீதிமதாம் ப்ரிய꞉ |
தத꞉ ப்ரபா⁴தே விமலே ஸூர்யே சாப்⁴யுதி³தே ஸதி ||3-84-3

ஆருஹ்ய க³ருட³ம் விஷ்ணுர்யயௌ கைலாஸமுத்தமம் |
ப⁴வத்³பி⁴ஸ்தத்ர க³ந்தவ்யமித்யுக்த்வா முநிஸத்தமான் ||3-84-4

யத்ர விஷ்²வேஷ்²வரா꞉ ஸித்³தா⁴ஸ்தபஸ்யந்தி யதவ்ரதா꞉ |
யத்ர வைஷ்²ரவண꞉ ஸாக்ஷாது³பாஸ்தே ஷ²ங்கரம் ஸதா³ ||3-84-5

Wednesday, 3 November 2021

முக்தியடைந்த பிசாசு | பவிஷ்ய பர்வம் பகுதி – 58

(கண்டாகர்ணஸ்ய முக்தி)

Ghantakarna's liberation | Bhavishya-Parva-Chapter-58 | Harivamsa In Tamil


பகுதியின் சுருக்கம்: பிராமண மாமிசத்தை கிருஷ்ணனுக்குப் படைத்த கண்டாகர்ணன்; கிருஷ்ணன் மறுத்தது; கண்டாகர்ணன் முக்தியடைந்தது...

பாற்கடலில் விஷ்ணு லக்ஷ்மி பிரம்மா

வைசம்பாயனர் {ஜனமேஜயனிடம்},   "அனைத்தையும் கைவிட்டு  பொருத்தமில்லாமல் சிறிது நேரம் பாடிக் கொண்டும், ஆடிக் கொண்டும் இருந்த அந்தப் பிசாசானவன், அங்கிருந்து சென்று ஒரு பிராமணனின் சடலத்தை அவ்விடத்திற்குக் கொண்டு வந்தான்.(1) அவன் அந்தச் சடலத்தை இரண்டாக வகுந்து, அதில் ஒன்றை சுத்தம் செய்தான். பிறகு அந்த மாமிசத்தை ஓர் அழகிய தட்டில் வைத்து, ஜனார்த்தனன் முன்பு வைத்து, தன் வணக்கத்தைச் செலுத்திப் பணிவுடன் கைக்கூப்பிப் பின்வருவனவற்றைப் பேசினான்:(2,3) "ஓ! ஜகந்நாதா இந்த உணவு உனக்கே என்பதால் இதை ஏற்பாயாக. ஓ! ஜகந்நாதா, ஹரியே, பக்தனால் உனக்கு அளிக்கப்படும் எதையும் நீ ஏற்க வேண்டும்.(4) ஓ! விஷ்ணுவே, நான் உன்னைச் சரணடைந்தேன். நீ வேறு வகையில் நினைக்காதே. பணியாளால் பக்தியுடன் கொடுக்கப்படும் உணவைத் தலைவன் ஏற்க வேண்டும்.(5) பண்பட்ட பிராமணன் ஒருவனின் இந்த உடல் மிகச் சமீபத்தில் கொல்லப்பட்டது என்பதால் உண்பதற்குத் தகுந்தது. சாத்திரங்களின்படி எங்களைப் போன்ற பிசாசுகளுக்கு இது தகுந்த உணவாகும்.(6) எனவே, ஓ! பகவானே, இதில் நீ குறை காணவில்லையெனில் இந்தக் காணிக்கையை ஏற்பாயாக" {என்றான் கண்டாகர்ணன்}.

க⁴ண்டாகர்ணஸ்ய முக்தி꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 83 (32)

அத² த்ர்யஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

க⁴ண்டாகர்ணஸ்ய முக்தி꞉


பாற்கடலில் விஷ்ணு லக்ஷ்மி பிரம்மா

வைஷ²ம்பாயந உவாச
விஹஸ்ய விக்ருதம் பூ⁴ய꞉ ப்ரந்ருத்ய ச யதா²ப³லம் |
ப்³ராஹ்மணஸ்ய ஹதஸ்யாத² ஷ²வமாதா³ய ஸத்வர꞉ ||3-83-1

த்³விதா⁴க்ருத்ய மஹாகோ⁴ரம் பிஷி²தம் கேஷ²ஷா²ட்³வலம் |
தத꞉ க²ண்ட³ம் ஸமாதா³ய அத்³பி⁴ரப்⁴யுக்ஷ்ய யத்நத꞉ ||3-83-2

விதா⁴ய பாத்ரே ஸுஷு²பே⁴ நமஸ்க்ருத்ய ஜநார்த³நம் |
இத³ம் ப்ரோவாச தே³வேஷ²ம் ப்ராஞ்ஜலி꞉ ப்ரணத꞉ ஸ்தி²த꞉ ||3-83-3

க்³ருஹாண மே ஜக³ந்நாத² ப⁴க்ஷ்யம் யோக்³யம் தவ ப்ரபோ⁴ |
ப⁴வாத்³ருஷை²ர்ஜக³ந்நாத² க்³ராஹ்யம் ஸர்வாத்மநா ஹரே ||3-83-4

ப⁴க்திநம்ரா வயம் விஷ்ணோ நாத்ர கார்யா விசாரணா |
த³த்தம் யத்³ப⁴க்திநம்ரேண க்³ராஹ்யம் தத்ஸ்வாமிநா ஹரே ||3-83-5

Saturday, 30 October 2021

விஷ்ணுஸ்தவம் | பவிஷ்ய பர்வம் பகுதி – 57

(கண்டாகர்ணக்ருதோ விஷ்ணுஸ்தவம்)

Vishnustavah | Bhavishya-Parva-Chapter-57 | Harivamsa In Tamil


பகுதியின் சுருக்கம்: தன் முன் அமர்ந்திருக்கும் ஜகத்பதியான விஷ்ணுவைக் கண்டு துதித்து விஷ்ணுஸ்தவத் துதியைச் சொன்ன கண்டாகர்ணன்...

Vishnu Avatars

வைசம்பாயனர் {ஜனமேஜயனிடம்},   "அந்தப் பிசாசானவன் {கண்டாகர்ணன்} தியானத்தில் கண்ட ஜகத்குருவே, இப்போது தன்னெதிரில் ஜனார்த்தனனாக அமர்ந்திருப்பதைக் கண்டான்.(1) அப்போது அந்தப் பிசாசானவன், "இதோ விஷ்ணு. இதே வடிவத்தையே இவன் என் தியானத்தில் வெளிப்படுத்தினான்" என்று சொல்லிவிட்டு மகிழ்ச்சியுடன் சிரித்துக் கூத்தாடினான்.(2)

க⁴ண்டாகர்ணக்ருதோ விஷ்ணுஸ்தவ꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 82 (43)

அத² த்³வ்யஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

க⁴ண்டாகர்ணக்ருதோ விஷ்ணுஸ்தவ꞉


Vishnu Avatars

வைஷ²ம்பாயந உவாச
பிஷி²தாஷோ² ஜக³ந்நாத²ம் த³த³ர்ஷா²த² ஜக³த்³கு³ரும் |
ஸமாதௌ⁴ ச யதா²த்³ருஷ்டம் பூ⁴மௌ சாபி ததா² ஹரிம் ||3-82-1

அயம் விஷ்ணுரயம் விஷ்ணுரித்யூசே பிஷி²தாஷ²ந꞉ |
ஸமாதௌ⁴ ச யதா² த்³ருஷ்ட꞉ ஸோ(அ)யமத்ராபி த்³ருஷ்²யதே |
இத்யுக்த்வா சபுநர்ப்³ரூதே ந்ருத்யந்நிவ ஹஸந்நிவ ||3-82-2

Tuesday, 26 October 2021

விஷ்ணு தரிசனம் | பவிஷ்ய பர்வம் பகுதி – 56

(கண்டாகர்ணஸ்ய விஷ்ணுஸாக்ஷாத்காரலாபம்)

Vision of Vishnu | Bhavishya-Parva-Chapter-56 | Harivamsa In Tamil


பகுதியின் சுருக்கம்: கண்டாகர்ணனுக்குத் தரிசனம் தந்த விஷ்ணு; கண்டாகர்ணனின் சிந்தனை...

Vision of Vishnu seen by Dhruva

வைசம்பாயனர் {ஜனமேஜயனிடம்},   "பகவான் விஷ்ணு {கிருஷ்ணன்}, தன்னையே ஆன்மாவாகவும், உயிராகவும் தூய புத்தியில் கருதி, தன்னையே தியானித்துக் கொண்டிருந்த அந்தப் பிசாசைக் கண்டான்.(1) ஹரியின் புனிதப் பெயர்களின் முன் பிரணவத்தை {ஓம் எனும் மந்திரத்தை} இட்டு ஒவ்வொரு பெயராக அவன் சொல்லிக் கொண்டிருந்தான். அவன் தன் விருப்பம் நிறைவேற தன் இதயத்தில் பிரார்த்தித்தான். இறுதியில் கண்டாகர்ணன் தன் தியானத்தில் ஹரியைக் கண்டான்.(2)

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்வேதகர்ணன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்