Saturday 1 May 2021

மது⁴கைடப⁴வரப்ரதா³நம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 13

அத² த்ரயோத³ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

மது⁴கைடப⁴வரப்ரதா³நம்


Madhu-Kaitabha

வைஷ²ம்பாயந உவாச
சதுர்யுகா³தி³ஸம்பூ⁴தௌ ஸஹஸ்ரயுக³பர்யயே |
விக்⁴நஸ்தமஸி ஸம்பூ⁴தோ மது⁴ர்நாம மஹாஸுர꞉ ||3-13-1

தஸ்யைவ ச ஸஹாயோ(அ)ந்யோ பூ⁴தோ ரஜஸி கைடப⁴꞉ |
தௌ ரஜஸ்தமஸாவிஷ்டௌ ஸம்பூ⁴தௌ காமரூபிணௌ ||3-13-2

ஏகார்ணவஜலம் ஸர்வம் க்ஷோப⁴யந்தௌ மஹாஸுரௌ |
க்ருஷ்ணரக்தாம்ப³ரத⁴ரௌ ஷ்²வேததீ³ப்தோக்³ரத³ம்ஷ்ட்ரிணௌ ||3-13-3

உபௌ⁴ மத³கடோத³க்³ரௌ கேயூரவலயோஜ்ஜ்வலௌ |
மஹாவிக்ருததாம்ராக்ஷௌ பீநோரஸ்கௌ மஹாபு⁴ஜௌ ||3-13-4

மஹாச்சி²ர꞉ஸம்ஹநநௌ ஜங்க³மாவிவ பர்வதௌ |
நீலமேகா⁴ப்⁴ரஸங்காஷா²வாதி³த்யப்ரதிமாநநௌ ||3-13-5

வித்³யுத³ம்போ⁴த³தாம்ராப்⁴யாம் கராப்⁴யாமதிபீ⁴ஷணௌ |
பாத³ஸஞ்சாரவேகா³ப்⁴யாமுத்க்ஷிபந்தாவிவார்ணவம் ||3-13-6

கம்பயந்தாவிவ ஹரிம் ஷ²யாநமரிஸூத³நம் |
தௌ தத்ர விஹரந்தௌ ஸ்ம புஷ்கரே விஷ்²வதோமுக²ம் ||3-13-7

பஷ்²யதாம் தீ³ப்தவபுஷம் யோகி³நாம் ஷ்²ரேஷ்ட²முத்தமம் |
நாராயணஸமாஜ்ஞப்தம் ஸ்ருஜந்தமகி²லா꞉ ப்ரஜா꞉ |
தை³வதாநி ச விஷ்²வாநி மாநஸாம்ஷ்²ச ஸுராந்ருஷீன் ||3-13-8

ததஸ்தாவூசதுஸ்தத்ர ப்³ரஹ்மாணமஸுரோத்தமௌ |
த்³ருஷ்டௌ யுயுத்ஸுகௌ க்ருத்³தௌ⁴ ரோஷஸம்ரக்தலோசநௌ ||3-13-9

கஸ்த்வம் புருஷ மத்⁴யஸ்த²꞉ ஸிதோஷ்ணீஷஷ்²சதுர்முக²꞉ |
ஆவாமக³ணயந்மோஹாதா³ஸே த்வம் விக³தஜ்வர꞉ ||3-13-10

ஏஹ்யாவயோர்பா³ஹுயுத்³த⁴ம் ப்ரயச்ச² கமலோத்³ப⁴வ |
ஆவாப்⁴யாமதிவீராப்⁴யாம் ந ஷ²க்யம் ஸ்தா²துமாஹவே ||3-13-11

கஸ்த்வம் கஷ்²சோத்³ப⁴வஸ்துப்⁴யம் கேந வாஸீஹ சோதி³த꞉ |
க꞉ ஸ்ரஷ்டா கஷ்²ச வை கோ³ப்தா கேந நாம்நாபி⁴தீ⁴யதே ||3-13-12

ப்³ரஹ்மோவாச
ய꞉ க இத்யுச்யதே லோகே ஹ்யவிஜ்ஞாத꞉ ஸஹஸ்ரஷ²꞉ |
தத்ஸம்ப⁴வம் யோக³வந்தம் கிம் மாம் நாப்⁴யவக³ச்ச²த²꞉ ||3-13-13 

மது⁴கைடபா⁴வூசது꞉
நாவயோ꞉ பரமம் லோகே கிஞ்சித³ஸ்தி மஹாமதே |
ஆவாம் சா²த³யதா விஷ்²வம் தமஸா ரஜஸா ததா² ||3-13-14

ரஜஸ்தமோமயாவாவாம் யதீநாம் து³꞉க²லக்ஷணௌ |
ச²லகௌ த⁴ர்மஷீ²லாநாம் து³ஸ்தரௌ ஸர்வதே³ஹிநாம் ||3-13-15

ஆவாப்⁴யாம் முஹ்யதே லோக உச்ச்²ரிதாப்⁴யாம் யுகே³ யுகே³ |
ஆவாமர்த²ஷ்²ச காமஷ்²ச யஜ்ஞா꞉ ஸர்வபரிக்³ரஹா꞉ ||3-13-16

ஸுக²ம் யத்ர முதோ³ யத்ர யத்ர ஷ்²ரீ꞉ ஸந்நிவ்ருத்தய꞉ |
ஏஷாம் யத்காங்க்ஷிதம் சைவ தத்ததா³வாம் விசிந்தய ||3-13-17

ப்³ரஹ்மோவாச
யத்தத்³யோக³வதாம் ஷ்²ரேஷ்ட²ம் யச்ச ஸர்வம் மயார்சிதம் |
தத்ஸமாதா³ய கு³ணவாந்த்ஸத்த்வஜோ(அ)ஸ்மி ப்ரதிஷ்டி²த꞉ ||3-13-18

யத்பரம் யோக³யுக்தாநாமக்ஷரம் ஸத்த்வமேவ ச |
ரஜஸஸ்தமஸஷ்²சைவ யத்ஸ்ரஷ்டா ஜீவஸம்ப⁴வ꞉ ||3-13-19

யதோ பூ⁴தாநி ஜாயந்தே ஸாத்த்விகாநீதராணி ச |
ஸ ஏவ யுக்த꞉ ஸமரே வஷீ² வாம் ஷ²மயிஷ்²யதி ||3-13-20

வைஷ²ம்பாயந உவாச
தத꞉ ஷ²யாநம் ஷ்²ரீமந்தம் ப³ஹுயோஜநவிஸ்த்ருதம் |
பத்³மநாப⁴ம் ஹ்ருஷீகேஷ²ம் ப்ரணம்யோவாச தாவுபௌ⁴ ||3-13-21

ஜாநீவஸ்த்வாம் விஷ்²வயோநிமேகம் புருஷஸத்தமம் |
தவோபாஸநஹேத்வர்த²மித³ம் நௌ வித்³தி⁴ காரணம் ||3-13-22

அமோக⁴த³ர்ஷ²நம் ஸத்யம் யதஸ்த்வாம் விது³ரீஷ்²வரம் |
ததஸ்த்வாமபி⁴தோ தே³வ காங்க்ஷாவ꞉ ப்ரதிவீக்ஷிதும் ||3-13-23

ததி³ச்சா²வோ வரம் த³த்தம் த்வயா ஹ்யாவாமரிந்த³ம |
அமோக⁴ம் த³ர்ஷ²நம் தே³வ நமஸ்தே(அ)ஸ்த்வஜிதஞ்ஜய ||3-13-24

ஷ்²ரீப⁴க³வாநுவாச
காநிச்ச²தோ த்³ருதம் ப்³ரூதம் வராநஸுரஸத்தமௌ |
த³த்தாயுஷௌ மயா பூ⁴யஸ்த்வஹோ ஜீவிதுமிச்ச²த²꞉ ||3-31-25

தஸ்மாத்³யதே³ஷ வாம் யத்நஸ்தத்ப்ராப்நுதம் மஹாப³லௌ |
வத்⁴யௌ ப⁴வந்தௌ து ஸ்யாதாம் தாவித்யேவாப்³ரவீத்³த⁴ரி꞉ |
உபா⁴வபி மஹாத்மாநாவூர்ஜிதௌ க்ஷதவர்ஜிதௌ ||3-13-26

மது⁴கைடபா⁴வூசது꞉
யஸ்மிந்ந கஷ்²சிந்ம்ருதவாம்ஸ்தஸ்மிந்தே³ஷே² விபோ⁴ வத⁴ம் |
இச்சா²வ꞉ புத்ரதாம் யாதும் தவ சைவ ஸுராதி⁴ப ||3-13-27

ஷ்²ரீப⁴க³வாநுவாச
பா³ட⁴ம் ஸுதௌ மே ப்ரவரௌ ப⁴விஷ்யே கல்பஸம்ப⁴வே |
ப⁴விஷ்யதோ² ந ஸந்தே³ஹ꞉ ஸத்யமேதத்³ப்³ரவீமி வாம் ||3-13-28

வைஷ²ம்பாயந உவாச
வரம் ப்ரதா³யாத² மஹாஸுராப்⁴யாம்
ஸநாதநோ விஷ்²வவரோத்தமோ விபு⁴꞉ |
ரஜஸ்தமோப்⁴யாம் ப⁴வபா⁴வநோபமௌ
மமந்த² தாவூருதலே ஸுராரிஹா ||3-13-29

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
மது⁴கைடப⁴வரப்ரதா³நே த்ரயோத³ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_013_mpr.html
 
 
##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-13 Boon for Madhu and Kaitabha
  Itranslated by G. Schaufelberger schaufel@wanadoo.fr
September 1st, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha trayodasho.adhyAyaH

madhukaiTabhavarapradAnam

vaishampAyana uvAcha
chaturyugAdisaMbhUtau sahasrayugaparyaye |
vighnastamasi saMbhUto madhurnAma mahAsuraH ||3-13-1

tasyaiva cha sahAyo.anyo bhUto rajasi kaiTabhaH |
tau rajastamasAviShTau sambhUtau kAmarUpiNau ||3-13-2

ekArNavajalaM sarvaM kShobhayantau mahAsurau |
kR^iShNaraktAmbaradharau shvetadIptogradaMShTriNau ||3-13-3

ubhau madakaTodagrau keyUravalayojjvalau |
mahAvikR^itatAmrAkShau pInoraskau mahAbhujau ||3-13-4

mahAchChiraHsaMhananau ja~NgamAviva parvatau |
nIlameghAbhrasa~NkAshAvAdityapratimAnanau ||3-13-5

vidyudambhodatAmrAbhyAM karAbhyAmatibhIShaNau |
pAdasa~nchAravegAbhyAmutkShipantAvivArNavam ||3-13-6

kampayantAviva hariM shayAnamarisUdanam |
tau tatra viharantau sma puShkare vishvatomukham ||3-13-7

pashyatAM dIptavapuShaM yoginAM shreShThamuttamam |
nArAyaNasamAj~naptaM sR^ijantamakhilAH prajAH |
daivatAni cha vishvAni mAnasAMshcha surAnR^iShIn ||3-13-8

tatastAvUchatustatra brahmANamasurottamau |
dR^iShTau yuyutsukau kruddhau roShasaMraktalochanau ||3-13-9

kastvaM puruSha madhyasthaH sitoShNIShashchaturmukhaH |
AvAmagaNayanmohAdAse tvaM vigatajvaraH ||3-13-10

ehyAvayorbAhuyuddhaM prayachCha kamalodbhava |
AvAbhyAmativIrAbhyAM na shakyaM sthAtumAhave ||3-13-11

kastvaM kashchodbhavastubhyaM kena vAsIha choditaH |
kaH sraShTA kashcha vai goptA kena nAmnAbhidhIyate ||3-13-12

brahmovAcha
yaH ka ityuchyate loke hyavij~nAtaH sahasrashaH |
tatsaMbhavaM yogavantaM kiM mAM nAbhyavagachChathaH ||3-13-13 

madhukaiTabhAvUchatuH
nAvayoH paramaM loke ki~nchidasti mahAmate |
AvAM ChAdayatA vishvaM tamasA rajasA tathA ||3-13-14

rajastamomayAvAvAM yatInAM duHkhalakShaNau |
Chalakau dharmashIlAnAM dustarau sarvadehinAm ||3-13-15

AvAbhyAM muhyate loka uchChritAbhyAM yuge yuge |
AvAmarthashcha kAmashcha yaj~nAH sarvaparigrahAH ||3-13-16

sukhaM yatra mudo yatra yatra shrIH sannivR^ittayaH |
eShAM yatkA~NkShitaM chaiva tattadAvAM vichintaya ||3-13-17

brahmovAcha
yattadyogavatAM shreShThaM yachcha sarvaM mayArchitam |
tatsamAdAya guNavAntsattvajo.asmi pratiShThitaH ||3-13-18

yatparaM yogayuktAnAmakSharaM sattvameva cha |
rajasastamasashchaiva yatsraShTA jIvasaMbhavaH ||3-13-19

yato bhUtAni jAyante sAttvikAnItarANi cha |
sa eva yuktaH samare vashI vAM shamayishyati ||3-13-20

vaishampAyana uvAcha
tataH shayAnaM shrImantaM bahuyojanavistR^itam |
padmanAbhaM hR^iShIkeshaM praNamyovAcha tAvubhau ||3-13-21

jAnIvastvAM vishvayonimekaM puruShasattamam |
tavopAsanahetvarthamidaM nau viddhi kAraNam ||3-13-22

amoghadarshanaM satyaM yatastvAM vidurIshvaram |
tatastvAmabhito deva kA~NkShAvaH prativIkShitum ||3-13-23

tadichChAvo varaM dattaM tvayA hyAvAmariMdama |
amoghaM darshanaM deva namaste.astvajita~njaya ||3-13-24

shrIbhagavAnuvAcha
kAnichChato drutaM brUtaM varAnasurasattamau |
dattAyuShau mayA bhUyastvaho jIvitumichChathaH ||3-31-25

tasmAdyadeSha vAM yatnastatprApnutaM mahAbalau |
vadhyau bhavantau tu syAtAM tAvityevAbravIddhariH |
ubhAvapi mahAtmAnAvUrjitau kShatavarjitau ||3-13-26

madhukaiTabhAvUchatuH
yasminna kashchinmR^itavAMstasmindeshe vibho vadham |
ichChAvaH putratAM yAtuM tava chaiva surAdhipa ||3-13-27

shrIbhagavAnuvAcha
bADhaM sutau me pravarau bhaviShye kalpasaMbhave |
bhaviShyatho na saMdehaH satyametadbravImi vAm ||3-13-28

vaishampAyana uvAcha
varaM pradAyAtha mahAsurAbhyAM
sanAtano vishvavarottamo vibhuH |
rajastamobhyAM bhavabhAvanopamau
mamantha tAvUrutale surArihA ||3-13-29

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
madhukaiTabhavarapradAne trayodasho.adhyAyaH  

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்