Thursday 3 December 2020

வஜ்ரநாப⁴புரம் ப்ரதி ப்ரத்³யும்நாதீ³னாம் க³மனம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 148 (149) - 092 (93)

அத² த்³வினவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

வஜ்ரநாப⁴புரம் ப்ரதி ப்ரத்³யும்நாதீ³னாம் க³மனம்


Prabhavati and Shuchimukhi

வைஷ²ம்பாயன உவாச 
தே வாஸவவச꞉ ஷ்²ருத்வா ஹம்ஸா வஜ்ரபுரம் யயு꞉ |
பூர்வோசிதம் ஹி க³மனம் தேஷாம் தத்ர ஜனாதி⁴ப ||2-92-1

தே தீ³ர்கி⁴காஸு ரம்யாஸு நிபேதுர்வீர பக்ஷிண꞉ |
பத்³மோத்பலைராவ்ருதாஸு காஞ்சனை꞉ ஸ்பர்ஷ²னக்ஷமை꞉ ||2-92-2

தே வை நத³ந்தோ மது⁴ரம் ஸம்ஸ்க்ருதாபூர்வபா⁴ஷிண꞉ |
பூர்வமப்யாக³தாஸ்தே து விஸ்மயம் ஜனயந்தி ஹி ||2-92-3

அந்த꞉புரோபபோ⁴க்³யாஸு சேருர்வாபீஷு தே ந்ருப |
த்³ருஷ்டாஸ்தே வஜ்ரநாப⁴ஸ்ய த்ரிவிஷ்டபநிவாஸின꞉ ||2-92-4

ஆலபந்த꞉ ஸுமது⁴ரம் தா⁴ர்தராஷ்ட்ரா ஜனேஷ்²வர |
ஸ தானுவாச தை³தேயோ தா⁴ர்தராஷ்ட்ரானித³ம் வச꞉ ||2-92-5

த்ரிவிஷ்டபே நித்யரதா ப⁴வந்தஷ்²சாருபா⁴ஷிண꞉ |
யதை³வேஹோத்ஸவோ(அ)ஸ்மாகம் ப⁴வத்³பி⁴ரவக³ம்யதே ||2-92-6

ஆக³ந்தவ்யம் ஜாலபாதா³꞉ ஸ்வமித³ம் ப⁴வதாம் க்³ருஹம் |
விஸ்ரப்³த⁴ம் ச ப்ரவேஷ்டவ்யம் த்ரிவிஷ்டபநிவாஸிபி⁴꞉ ||2-92-7

தே ததோ²க்தா꞉ ஷ²குனயோ வஜ்ரநாபே⁴ன பா⁴ரத |
ததே²த்யுக்த்வா ஹி விவிஷு²ர்தா³னவேந்த்³ரநிவேஷ²னம் ||2-92-8

சக்ரு꞉ பரிசயம் தே ச தே³வகார்யவ்யபேக்ஷயா |
மானுஷாலாபினஸ்தே து கதா²ஷ்²சக்ரு꞉ ப்ருத²க்³விதா⁴꞉ ||2-92-9

வம்ஷ²ப³த்³தா⁴꞉ காஷ்²யபானாம் ஸர்வகல்யாணபா⁴கி³னாம் |
ஸ்த்ரியோ ரேமுர்விஷே²ஷேண ஷ்²ருண்வந்த்ய꞉ ஸங்க³தா꞉ கதா²꞉ ||2-92-10

விசரந்தஸ்ததோ ஹம்ஸா த³த்³ருஷு²ஷ்²சாருஹாஸினீம் |
ப்ரபா⁴வதீம் வராரோஹாம் வஜ்ரநாப⁴ஸுதாம் ததா³ ||2-92-11

ஹம்ஸா꞉ பரிசிதாம் சக்ருஸ்தாம் ததஷ்²cஆருஹாஸினீம் |
ஸகீ²ம் ஷு²சிமுகீ²ம் சக்ரே ஹம்ஸீம் ராஜஸுதா ததா³ ||2-92-12

ஸா தாம் கதா³சித்பப்ரச்ச² வஜ்ரநாப⁴ஸுதாம் ஸகீ²ம் |
விஷ்²ரம்பி⁴தாம் ப்ருத²க்ஸூக்தைராக்²யானகஷ²தைர்வராம் ||2-92-13

த்ரைலோக்யஸுந்த³ரீம் வேத்³மி த்வாமஹம் ஹி ப்ரபா⁴வதி |
ரூபஷீ²லகு³ணைர்தே³வி கிஞ்சீத்வாம் வக்துமுத்ஸஹே ||2-92-14

வ்யதிக்ராமதி தே பீ⁴ரு யௌவனம் சாருஹாஸினி |
யத³தீத்ம் புனர்னைதி க³தம் ஸ்ரோத இவாம்ப⁴ஸ꞉ ||2-92-15

காமோபபோ⁴க³துல்யா ஹி ரதிர்தே³வி ந வித்³யதே |
ஸ்த்ரீணாம் ஜக³தி கல்யாணி ஸத்யமேதத்³ப்³ரவீமி தே ||2-92-16


ஸ்வயம்வரே ச ந்யஸ்தா த்வம் பித்ரா ஸர்வாங்க³ஷோ²ப⁴னே |
ந ச காம்ஷ்²சித்³வரயஸே தே³வாஸுரகுலோத்³ப⁴வான் ||2-92-17
 
வ்ரீடி³தா யாந்தி ஸுஷ்²ரோணி ப்ரத்யாக்²யாதாஸ்த்வயா ஷு²பே⁴ |
ரூபஷௌ²ர்யகு³ணைர்யுக்தான்ஸத்³ற்^ஷா²ம்ஸ்த்வம் குலஸ்ய ஹி ||2-92-18

ஆக³தான்னேச்ச²ஸே தே³வி ஸத்³ருஷா²ன்குலரூபயோ꞉ |
இஹைஷ்யதி கிமர்த²ம் த்வாம் ப்ரத்³யும்னோ ருக்மிணீஸுத꞉ ||2-92-19

த்ரைலோக்யே யஸ்ய ருஊபேண ஸத்³ருஷோ² ந குலேன வா |
கு³ணைர்வா சாருஸர்வாங்கி³ ஷௌ²ர்யேணப்யதி வா ஷு²பே⁴ ||2-92-20

தே³வேஷு தே³வ꞉ ஸுஷ்²ரோணி தா³னவேஷு ச தா³னவ꞉ |
மானுஷேஷ்வபி த⁴ர்மாத்மா மனுஷ்ய꞉ ஸ மஆப³ல꞉ ||2-92-21

யம் ஸதா³ தே³வி த்³ருஷ்ட்வா ஹி ஸ்ரவந்தி ஜக⁴னானி ஹி |
ஆபீனானீவ தே⁴னூனாம் ஸ்ரோதாம்ஸி ஸரிதாமிவ ||2-92-22

ந புற்ணசந்த்³ரேண முக²ம் நயனே வா குஷே²ஷ²யை꞉ |
உத்ஸஹே நோபமாதும் ஹி ம்ருகே³ந்த்³ரேணாத² வா க³திம் || 2-92-23

ஜக³தஹ் ஸாரமுத்³த்⁴ருத்ய புத்ர꞉ ஸ விஹித꞉ ஷு²பே⁴ |
க்ருத்வானங்க³ம் வரே ஸாங்க³ம் விஷ்ணுனா ப்ரப³ஹ்விஷ்ணுனா ||2-92-24

ஹ்ருதேன ஷ²ம்ப³ரோ பா³ல்யே யேன பாபோ நிப³ர்ஹித꞉ |
மாயாஷ்²ச ஸர்வா꞉ ஸம்ப்ராப்தா ந ச ஷீ²லம் விநாஷி²தம் ||2-92-25

யான்யான்கு³ணான்ப்ருது²ஷ்²ரோணி மனஸா கல்பயிஷ்யஸி |
ஏஷ்டவ்யாஸ்த்ரிஷு லோகேஷு ப்ரத்³யும்னே ஸர்வ ஏவ தே ||2-92-26

ருச்யா வஹ்னிப்ரதீகாஷ²꞉ க்ஷமயா ப்ற்^தி²வீஸம꞉ |
தேஜஸா ஸுர்யஸத்³ருஷோ² கா³ம்பீ⁴ர்யேண ஹ்ரதோ³பம꞉ |
ப்ரபா⁴வதீ ஷு²சிமுகீ²ம் த்விதீஹோவாச பா⁴மினீ ||2-92-27

ப்ரபா⁴வத்யுவாச
விஷ்ணுர்மானுஷலோகஸ்த²꞉ ஷ்²ருத꞉ ஸுப³ஹுஷோ² மயா |
பிது꞉ கத²யத꞉ ஸௌம்யே நாரத³ஸ்ய ச தீ⁴மத꞉ ||2-92-28

ஷ²த்ரு꞉ கில ஸ தை³த்யானாம் வர்ஜனீய꞉ ஸதா³னகே⁴ |
குலானி கில தை³த்யானாம் தேன த³க்³தா⁴னி மானினி ||2-92-29

ப்ரதீ³ப்தேன ரதா²ங்கே³ன ஷா²ர்ங்கே³ண க³த³யா ததா² |
ஷா²கா²நக³ரதே³ஷே²ஷு வஸந்தி கில யே(அ)ஸுரா꞉ ||2-92-30

இத்யேதே தா³னவேந்த்³ரேண ஸந்தி³ஷ்²யந்தே ஹி தம் ப்ரதி |
மனோரதோ² ஹி ஸர்வாஸாம் ஸ்த்ரீணாமேவ ஷு²சிஸ்மிதே ||2-92-31

ப⁴வேத்³தி⁴ மே பதிகுலம் ஷ்²ரேஷ்ட²ம் பித்ருகுலாதி³தி |
யதி³ நாமாப்⁴யுபாய꞉ ஸ்யாத்தஸ்யேஹாக³மனம் ப்ரதி ||2-92-32

மஹானனுக்³ரஹோ மே ஸ்யாத்குலம் ஸ்யாத்பாவிதம் ச மே |
ஸமர்த²னாம் மே ப்ருஷ்டா த்வம் ப்ரயச்ச² ஷு²சிலாபினி ||2-92-33

ப்ரத்³யும்ன꞉ ஸ்யாத்³யதா² ப⁴ர்தா ஸ மே வ்ருஷ்ணிகுலோத்³ப⁴வ꞉ |
அத்யந்தவைரீ த³த்யாநாமுத்³வேஜனகரோ ஹரி꞉ ||2-92-34

அஸுராணாம் ஸ்த்ரியோ வ்ருத்³தா⁴꞉ கத²யந்த்யோ மயா ஷ்²ருதா꞉ |
ப்ரத்³யும்னஸ்ய ததா² ஜன்ம புரஸ்தாத³பி மே ஷ்²ருதம் ||2-92-35

யதா² ச தேன நிஹதோ ப³லவான்காலஷ²ம்ப³ர꞉ |
ஹ்ருதி³ மே வர்ததே நித்யம் ப்ரத்³யும்ன꞉ க²லு ஸத்தமே ||2-92-36

ஹேது꞉ ஸ நாஸ்தி ஸ்யாத்தேன யதா² மம ஸமாக³ம꞉ |
தா³ஸீ தவாஹம் ஸக்²யார்ஹே தூ³த்யே த்வம் ச விஸர்ஜயே ||2-92-37

பண்டி³தாஸி வதோ³பாயம் மம தஸ்ய ச ஸங்க³மே |
ததஸ்தாம் ஸாந்த்வயித்வா ஸா ப்ரஹஸந்தீத³மப்³ரவீத் ||2-92-38

ஷு²சிம்க்²யுவாச 
தத்ர தூ³தீ க³மிஷ்யாமி தவாஹம் சாருஹாஸினீ |
இமாம் ப⁴க்திம் தவோதா³ராம் ப்ரவக்ஷ்யாமி ஷு²சிஸ்மிதே ||2-92-39

ததா² சைவ கரிஷ்²யாமி யதை²ஷ்யதி தவாந்திகம் |
ஸாக்ஷாத்காமேன ஸுஷ்²ரோணி ப³விஷ்யதி ஸகாமினீ ||2-92-40 

இதி மே பா⁴ஷிதம் நித்யம் ஸ்மரேதா²ஹ் ஷு²சிலோசனே |
கதா²குஷ²லதாம் பித்ரே கத²யஸ்வாயதேக்ஷணே ||2-92-41

மமத்வம் தத்ர மே தே³வி ஹிதம் ஸம்யக்ப்ரபத்ஸ்யஸே |
இத்யுக்தா ஸா ததா² சக்ரே யத்தத்ஸா தாமதா²ப்³ரவீத் ||2-92-42

தா³னவேந்த்³ரஷ்²ச தாம் ஹம்ஸீம் ப்ரயச்சா²ந்த꞉புரே ததா³ |
ப்ரபா⁴வத்யா ஸமாக்²யாதா கதா² குஷ²லதா தவ ||2-92-43

தத்த்வம் ஷு²சிமுகி² ப்³ரூஹி கதா²ம் யோக்³யதயா வரே |
கிம் த்வயா த்³ருஷ்டமாஷ்²சர்யம் ஜக³த்யுத்தமபக்ஷிணி ||2-92-44

அத்³ருஷ்டபூர்வமன்யைர்வா யோக்³யாயோக்³யமனிந்தி³தே |
ஸோவாச வஜ்ரநாப⁴ம் து ஹம்ஸீ வரனரோத்தம ||2-92-45

ஷ்²ரூயதாமித்யதா²மந்த்ர்ய தா³னவேந்த்³ரம் மஹாத்³யுதிம் |
த்³ருஷ்டா மே ஷா²ண்டி³லீ நாம ஸாட்⁴வீ தா³னவஸத்தம |
ஆஷ்²சர்யம் கர்ம குர்வந்தீ மேருபார்ஷ்²வே மனஸ்வினீ ||2-92-46

ஸுமநாஷ்²சைவ கௌஷ²ல்யா ஸர்வபூ⁴தஹிதே ரதா |
கத²ஞ்சித்³வரஷா²ண்டி³ல்யா꞉ ஷை²லபுத்ர்யா꞉ ஷு²பா⁴ ஸகீ² ||2-92-47

நடஷ்²சைவ மயா த்³ருஷ்டோ முனித³த்தவர꞉ ஷு²ப⁴꞉ |
காமரூபீ ச போ⁴ஜ்யஷ்²ச த்ரைலோக்யே நித்யஸம்மத꞉ ||2-92-48

குரூன்யாத்யுத்தரான்வீர காலாம்ரத்³வீபமேவ ச |
ப⁴த்³ராஷ்²வான்கேதுமாலாம்ஷ்²ச த்³வீபானன்யாம்ஸ்ததா²னக⁴ ||2-92-49 
 
தே³வக³ந்த⁴ர்வகே³யானி ந்ருத்யானி விவிதா⁴னி ச |
ஸ வேத்தி தே³வாந்ந்ருத்யேன விஸ்மாபயதி ஸர்வதா² ||2-92-50

வஜ்ரநாப⁴ உவாச 
ஷ்²ருதமேதன்மயா ஹம்ஸி ந சிராதி³வ விஸ்தரம் |
சாரணானாம் கத²யதாம் ஸித்³தா⁴னாம் ச மஹாத்மனாம் ||2-92-51

குதூஹலம் மமாப்யஸ்தி ஸர்வதா² பக்ஷினந்தி³னி |
நடே த³த்தவரே தஸ்மின்ஸம்ஸ்தவஸ்து ந வித்³யதே ||2-92-52

ஹம்ஸ்யுவாச 
ஸப்தத்³வீபான்விசரதி நட꞉ ஸ தி³திஜோத்தம |
கு³ணவந்தம் ஜனம் ஷ்²ருத்வா கு³ணகார்ய꞉ ஸ ஸர்வதா² ||2-92-53

தவ சேச்ச்²ருணுயாத்³வீர  ஸத்³பூ⁴தம் கு³ணவிஸ்தரம் |
நடம் ததா³க³தம் வித்³தி⁴ புரம் தவ மஹாஸுர ||2-92-54 

வஜ்ரநாப⁴ உவாச 
உபாய꞉ ஸ்ருஜதாம் ஹம்ஸி யேனேஹ ஸ நட꞉ ஷு²பே⁴ |   
ஆக³ச்சே²ன்மம ப⁴த்³ரம் தே விஷயம் பக்ஷினந்தி³னி ||2-92-55

தே ஹம்ஸா வஜ்ரநாபே⁴ன கார்யஹேதோர்விஸர்ஜிதா꞉ |
தே³வேந்த்³ராயாத² க்ருஷ்ணாய ஷ²ஷ²ம்ஸு꞉ ஸர்வமேவ தத் ||2-92-56

அதோ⁴க்ஷஜேன ப்ரத்³யும்னோ நியுக்தஸ்தத்ர கர்மணி |
ப்ரபா⁴வத்யாஷ்²ச ஸம்ஸர்கே³ வஜ்ரநாப⁴வதே⁴ ததா² ||2-92-57

தை³வீம் மாயாம் ஸமாஷ்²ரித்ய ஸம்விதா⁴ய ஹரிர்னடம் |
நடவேஷேண பை⁴மானாம் ப்ரேஷயாமாஸ பா⁴ரத ||2-92-58

ப்ரத்³யும்னம் நாயகம் க்ருத்வா ஸாம்ப³ம் க்ருத்வா விதூ³ஷகம் |
பாரிபார்ஷ்²வே க³த³ம் வீரமன்யான்பை⁴மாம்ஸ்ததை²வ ச ||2-92-59

வாரமுக்²யா நடீ꞉ க்ருத்வா தத்தூர்யஸத்³ருஷா²ஸ்ததா³ | 
ததை²வ ப⁴த்³ரம் ப⁴த்³ரஸ்ய ஸஹாயாம்ஷ்²ச ததா²விதா⁴ன் |2-92-60

ப்ரத்³யும்னவிஹிதம் ரம்யம் விமானம் தே மஹாரதா²꞉ |
ஜக்³முராருஹ்ய கார்யார்த²ம் தே³வாநாமமிதௌஜஸாம் ||2-92-61

ஏகைகஸ்ய ஸமா ரூபே புருஷ꞉ புருஷஸ்ய தே |
ஸ்த்ரீணாம் ச ஸத்³ருஷா²꞉ ஸர்வே தே ஸ்வரூபைர்னராதி⁴பா꞉ ||2-92-62

தே வஜ்ரநக³ரஸ்யாத² ஷா²கா²நக³ரமுத்தமம் |
ஜக்³முர்தா³னவஸங்கீர்ணம் ஸுபுரம் நாம நாமத꞉ ||2-92-63

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
வஜ்ரநாப⁴ப்ரத்³யும்னோத்தரே ப்ரத்³யும்நாதி³க³மனே
த்³வினவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_92_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva -
Chapter 92 - Pradyumna and  Party set out for Vajranabhapura
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca,
January 6, 2009 ##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

atha dvinavatitamo.adhyAyaH

vajranAbhapuraM prati pradyumnAdInAM gamanam

vaishampAyana uvAcha 
te vAsavavachaH shrutvA haMsA vajrapuraM yayuH |
pUrvochitaM hi gamanaM teShAM tatra janAdhipa ||2-92-1

te dIrghikAsu ramyAsu nipeturvIra pakShiNaH |
padmotpalairAvR^itAsu kA~nchanaiH sparshanakShamaiH ||2-92-2

te vai nadanto madhuraM saMskR^itApUrvabhAShiNaH |
pUrvamapyAgatAste tu vismayaM janayanti hi ||2-92-3

antaHpuropabhogyAsu cherurvApIShu te nR^ipa |
dR^iShTAste vajranAbhasya triviShTapanivAsinaH ||2-92-4

AlapantaH sumadhuraM dhArtarAShTrA janeshvara |
sa tAnuvAcha daiteyo dhArtarAShTrAnidaM vachaH ||2-92-5

triviShTape nityaratA bhavantashchArubhAShiNaH |
yadaivehotsavo.asmAkaM bhavadbhiravagamyate ||2-92-6

AgantavyaM jAlapAdAH svamidaM bhavatAM gR^iham |
visrabdhaM cha praveShTavyaM triviShTapanivAsibhiH ||2-92-7

te tathoktAH shakunayo vajranAbhena bhArata |
tathetyuktvA hi vivishurdAnavendraniveshanam ||2-92-8

chakruH parichayaM te cha devakAryavyapekShayA |
mAnuShAlApinaste tu kathAshchakruH pR^ithagvidhAH ||2-92-9

vaMshabaddhAH kAshyapAnAM sarvakalyANabhAginAm |
striyo remurvisheSheNa shR^iNvantyaH sa~NgatAH kathAH ||2-92-10

vicharantastato haMsA dadR^ishushchAruhAsinIm |
prabhAvatIM varArohAM vajranAbhasutAM tadA ||2-92-11

haMsAH parichitAM chakrustAM tatashcAruhAsinIm |
sakhIM shuchimukhIM chakre haMsIM rAjasutA tadA ||2-92-12

sA tAM kadAchitpaprachCha vajranAbhasutAM sakhIm |
vishrambhitAM pR^ithaksUktairAkhyAnakashatairvarAm ||2-92-13

trailokyasundarIM vedmi tvAmahaM hi prabhAvati |
rUpashIlaguNairdevi ki~nchiitvAM vaktumutsahe ||2-92-14

vyatikrAmati te bhIru yauvanaM chAruhAsini |
yadatItM punarnaiti gataM srota ivAmbhasaH ||2-92-15

kAmopabhogatulyA hi ratirdevi na vidyate |
strINAM jagati kalyANi satyametadbravImi te ||2-92-16


svayaMvare cha nyastA tvaM pitrA sarvA~Ngashobhane |
na cha kAMshchidvarayase devAsurakulodbhavAn ||2-92-17
 
vrIDitA yAnti sushroNi pratyAkhyAtAstvayA shubhe |
rUpashauryaguNairyuktAnsadR^shAMstvaM kulasya hi ||2-92-18

AgatAnnechChase devi sadR^ishAnkularUpayoH |
ihaiShyati kimarthaM tvAM pradyumno rukmiNIsutaH ||2-92-19

trailokye yasya ruUpeNa sadR^isho na kulena vA |
guNairvA chArusarvA~Ngi shauryeNapyati vA shubhe ||2-92-20

deveShu devaH sushroNi dAnaveShu cha dAnavaH |
mAnuSheShvapi dharmAtmA manuShyaH sa maAbalaH ||2-92-21

yaM sadA devi dR^iShTvA hi sravanti jaghanAni hi |
ApInAnIva dhenUnAM srotAMsi saritAmiva ||2-92-22

na puRNachandreNa mukhaM nayane vA kusheshayaiH |
utsahe nopamAtuM hi mR^igendreNAtha vA gatim || 2-92-23

jagatah sAramuddhR^itya putraH sa vihitaH shubhe |
kR^itvAna~NgaM vare sA~NgaM viShNunA prabahviShNunA ||2-92-24

hR^itena shambaro bAlye yena pApo nibarhitaH |
mAyAshcha sarvAH saMprAptA na cha shIlaM vinAshitam ||2-92-25

yAnyAnguNAnpR^ithushroNi manasA kalpayiShyasi |
eShTavyAstriShu lokeShu pradyumne sarva eva te ||2-92-26

ruchyA vahnipratIkAshaH kShamayA pR^thivIsamaH |
tejasA suryasadR^isho gAmbhIryeNa hradopamaH |
prabhAvatI shuchimukhIM tvitIhovAcha bhAminI ||2-92-27

prabhAvatyuvAcha
viShNurmAnuShalokasthaH shrutaH subahusho mayA |
pituH kathayataH saumye nAradasya cha dhImataH ||2-92-28

shatruH kila sa daityAnAM varjanIyaH sadAnaghe |
kulAni kila daityAnAM tena dagdhAni mAnini ||2-92-29

pradIptena rathA~Ngena shAr~NgeNa gadayA tathA |
shAkhAnagaradesheShu vasanti kila ye.asurAH ||2-92-30

ityete dAnavendreNa saMdishyante hi taM prati |
manoratho hi sarvAsAM strINAmeva shuchismite ||2-92-31

bhaveddhi me patikulaM shreShThaM pitR^ikulAditi |
yadi nAmAbhyupAyaH syAttasyehAgamanaM prati ||2-92-32

mahAnanugraho me syAtkulaM syAtpAvitaM cha me |
samarthanAM me pR^iShTA tvaM prayachCha shuchilApini ||2-92-33

pradyumnaH syAdyathA bhartA sa me vR^iShNikulodbhavaH |
atyantavairI datyAnAmudvejanakaro hariH ||2-92-34

asurANAM striyo vR^iddhAH kathayantyo mayA shrutAH |
pradyumnasya tathA janma purastAdapi me shrutam ||2-92-35

yathA cha tena nihato balavAnkAlashambaraH |
hR^idi me vartate nityaM pradyumnaH khalu sattame ||2-92-36

hetuH sa nAsti syAttena yathA mama samAgamaH |
dAsI tavAhaM sakhyArhe dUtye tvaM cha visarjaye ||2-92-37

paNDitAsi vadopAyaM mama tasya cha sa~Ngame |
tatastAM sAntvayitvA sA prahasantIdamabravIt ||2-92-38

shuchimkhyuvAcha 
tatra dUtI gamiShyAmi tavAhaM chAruhAsinI |
imAM bhaktiM tavodArAM pravakShyAmi shuchismite ||2-92-39

tathA chaiva karishyAmi yathaiShyati tavAntikam |
sAkShAtkAmena sushroNi baviShyati sakAminI ||2-92-40 

iti me bhAShitaM nityaM smarethAh shuchilochane |
kathAkushalatAM pitre kathayasvAyatekShaNe ||2-92-41

mamatvaM tatra me devi hitaM samyakprapatsyase |
ityuktA sA tathA chakre yattatsA tAmathAbravIt ||2-92-42

dAnavendrashcha tAM haMsIM prayachChAntaHpure tadA |
prabhAvatyA samAkhyAtA kathA kushalatA tava ||2-92-43

tattvaM shuchimukhi brUhi kathAM yogyatayA vare |
kiM tvayA dR^iShTamAshcharyaM jagatyuttamapakShiNi ||2-92-44

adR^iShTapUrvamanyairvA yogyAyogyamanindite |
sovAcha vajranAbhaM tu haMsI varanarottama ||2-92-45

shrUyatAmityathAmantrya dAnavendraM mahAdyutiM |
dR^iShTA me shANDilI nAma sADhvI dAnavasattama |
AshcharyaM karma kurvantI merupArshve manasvinI ||2-92-46

sumanAshchaiva kaushalyA sarvabhUtahite ratA |
kathaMchidvarashANDilyAH shailaputryAH shubhA sakhI ||2-92-47

naTashchaiva mayA dR^iShTo munidattavaraH shubhaH |
kAmarUpI cha bhojyashcha trailokye nityasaMmataH ||2-92-48

kurUnyAtyuttarAnvIra kAlAmradvIpameva cha |
bhadrAshvAnketumAlAMshcha dvIpAnanyAMstathAnagha ||2-92-49 
 
devagandharvageyAni nR^ityAni vividhAni cha |
sa vetti devAnnR^ityena vismApayati sarvathA ||2-92-50

vajranAbha uvAcha 
shrutametanmayA haMsi na chirAdiva vistaram |
chAraNAnAM kathayatAm siddhAnAM cha mahAtmanAm ||2-92-51

kutUhalaM mamApyasti sarvathA pakShinandini |
naTe dattavare tasminsaMstavastu na vidyate ||2-92-52

hamsyuvAcha 
saptadvIpAnvicharati naTaH sa ditijottama |
guNavantaM janaM shrutvA guNakAryaH sa sarvathA ||2-92-53

tava chechChR^iNuyAdvIra  sadbhUtam guNavistaram |
naTam tadAgataM viddhi puraM tava mahAsura ||2-92-54 

vajranAbha uvAcha 
upAyaH sR^ijatAM haMsi yeneha sa naTaH shubhe |   
AgachChenmama bhadraM te viShayaM pakShinandini ||2-92-55

te haMsA vajranAbhena kAryahetorvisarjitAH |
devendrAyAtha kR^iShNAya shashaMsuH sarvameva tat ||2-92-56

adhokShajena pradyumno niyuktastatra karmaNi |
prabhAvatyAshcha saMsarge vajranAbhavadhe tathA ||2-92-57

daivIM mAyAM samAshritya saMvidhAya harirnaTam |
naTaveSheNa bhaimAnAM preShayAmAsa bhArata ||2-92-58

pradyumnaM nAyakaM kR^itvA sAmbaM kR^itvA vidUShakam |
pAripArshve gadaM vIramanyAnbhaimAMstathaiva cha ||2-92-59

vAramukhyA naTIH kR^itvA tattUryasadR^ishAstadA | 
tathaiva bhadraM bhadrasya sahAyAMshcha tathAvidhAn |2-92-60

pradyumnavihitaM ramyaM vimAnaM te mahArathAH |
jagmurAruhya kAryArthaM devAnAmamitaujasAm ||2-92-61

ekaikasya samA rUpe puruShaH puruShasya te |
strINAM cha sadR^ishAH sarve te svarUpairnarAdhipAH ||2-92-62

te vajranagarasyAtha shAkhAnagaramuttamam |
jagmurdAnavasaMkIrNaM supuraM nAma nAmataH ||2-92-63

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
vajranAbhapradyumnottare pradyumnAdigamane
dvinavatitamo.adhyAyaH       

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்