Wednesday 2 December 2020

வஜ்ரநாப⁴வத⁴வ்ருத்தாந்த꞉ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 147 (148) - 091 (92)

அதை²கனவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

வஜ்ரநாப⁴வத⁴வ்ருத்தாந்த꞉


Indra Speaking to Dhartarashtra Swans

ஜனமேஜய உவாச 
பா⁴னுமத்யாபஹரணம் விஜயம் கேஷ²வஸ்ய ச ||2-91-1

க்ரீடா³ம் ச ஸாக³ரே தி³வ்யாம் வ்ருஷ்ணீநாமதிதேஜஸாம் |
அஷ்²ரௌஷம் பரமாஷ்²சர்யம் முனே த⁴ர்மப்⁴ருதாம் வர ||2-91-2

வஜ்ரநாப⁴வத⁴ம் யுக்தம் நிகும்ப⁴வத⁴கீர்தனே |
தன்மே கௌதூஹலம் ஷ்²ரோதும் ப்ரஸாதா³த்³ப⁴வதோ முனே ||2-91-3

வைஷ²ம்பாயன உவாச 
ஹந்த தே வர்தயிஷ்யாமி வஜ்ரநாப⁴வத⁴ம் ந்ருப |
விஜயம் சைவ காமஸ்ய ஸாம்ப³ஸ்யைவ ச பா⁴ரத ||2-91-4

மேரோ꞉ ஸானௌ நரபதே தபஷ்²சக்ரே மஹாஸுர꞉ |
வஜ்ரநாப⁴ இதி க்²யாதோ நிஷ்²சித꞉ ஸமிதிஞ்ஜய꞉ ||2-91-5

தஸ்ய துஷ்டோ மஹாதேஜா ப்³ரஹ்மா லோகபிதாமஹ꞉ |
வரேண ச்ச²ந்த³யாமாஸ தபஸா பரிதோஷித꞉ ||2-91-6

அவத்⁴யத்வம் ஸ தே³வேப்³யோ வவ்ரே தா³னவஸத்தம꞉ |
புரம் வஜ்ரபுரம் சாபி ஸர்வரத்னமயம் ஷு²ப⁴ம் ||2-91-7

ஸ்வச்ச²ந்தே³ன ப்ரவேஷ²ஷ்²ச ந வாயோரபி பா⁴ரத |
அசிந்திதேன காமாநாமுபபத்திர்னராதி⁴ப ||2-91-8

ஷா²கா²நக³ரமுக்²யானாம் ஸம்வாஹானாம் ஷ²தானி ச |
நக³ரஸ்யாப்ரமேயஸ்ய ஸமந்தாஜ்ஜனமேஜய ||2-91-9

ததா² தத³ப⁴வத்தஸ்ய வரதா³னேன பா⁴ரத |
உவாஸ வஜ்ரநக³ரே வஜ்ரநாபோ⁴ மஹாஸுர꞉ ||2-91-10

கோடிஷோ² வரலப்³த⁴ம் தமஸுரா꞉ பரிவார்ய தே |
ஊஷுர்வஜ்ரபுரே ராஜன்ஸம்வாஹேஷு ததை²வ ச ||2-91-11

ஷா²கா²நக³ரமுக்²யேஷு ரம்யேஷு ச நராதி⁴ப |
ஹ்ருஷ்டபுஷ்டப்ரமுதி³தா ந்ருப தே³வஸ்ய ஷ²த்ரவ꞉ ||2-91-12

வஜ்ரநாபோ⁴(அ)த² து³ஷ்டாத்மா வரதா³னேன த³ர்பித꞉ |
புரே(அ)ஸ்ய சாத்மனஷ்²சைவ ஜக³த்³பா³தி⁴துமுத்³யத꞉ ||2-91-13

மஹேந்த்³ரமப்³ரவீத்³க³த்வா தே³வலோகம் விஷா²ம்பதே |
அஹமீஷி²துமிச்சா²மி த்ரைலோக்யம் பாகஷா²ஸன ||2-91-14

அத²வா மே ப்ரயச்ச²ஸ்வ யுத்³த⁴ம் தே³வக³ணேஷ்²வர |
ஸாமான்யம் ஹி ஜக³த்க்ருத்ஸ்னம் காஷ்²யபானாம் மஹாத்மனாம் ||2-91-15

ஸ ப்³ருஹஸ்பதினா ஸார்த⁴ம் மந்த்ரயித்வா மஹேஷ்²வர꞉ |
வஜ்ரநாப⁴ம் ஸுரஷ்²ரேஷ்ட²꞉ ப்ரோவாச குருவம்ஷ²ஜ ||2-91-16

ஸத்ரேஷு தீ³க்ஷித꞉ ஸௌம்ய கஷ்²யபோ ந꞉ பிதா முனி꞉ |
தஸ்மின்வ்ருத்தே யதா²ந்யாய்யம் ததா² ஸ ஹி கரிஷ்யதி ||2-91-17

தத꞉ ஸ பிதரம் க³த்வா கஷ்²யபம் தா³னவோ(அ)ப்³ரவீத் |
யதோ²க்தம் தே³வராஜேன தமுவாசாத² கஷ்²யப꞉ ||2-91-18

ஸத்ரே வ்ருத்தே கரிஷ்யாமி யதா²ந்யாயம் ப⁴விஷ்யதி |
த்வம் து வஜ்ரபுரே புத்ர வஸ க³ச்ச² ஸமாஷ்²ரித꞉ ||2-91-19

ஏவமுக்தே வஜ்ரநாப⁴꞉ ஸ்வமேவ நக³ரம் க³த꞉ |
மஹேந்த்³ரோ(அ)பி யயௌ தே³வோ த்³வாரகாம் த்³வாரஷா²லினீம் ||2-91-20  

க³த்வா சாந்தர்ஹிதோ தே³வோ வாஸுதே³வமதா²ப்³ரவீத் |
வஜ்ரநாப⁴ஸ்ய வ்ருத்தாந்தம் தமுவாச ஜனார்த³ன꞉ ||2-91-21

ஷௌ²ரேருபஸ்தி²தோ தே³வ வாஜிமேதோ⁴ மஹாக்ரது꞉ |
தஸ்மின்வ்ருத்தே வஜ்ரநாப⁴ம் பாதயிஷ்யாமி வாஸவ ||2-91-22

தத்ரோபாயம் ப்ரவேஷே² து சிந்தயாவ꞉ ஸதாம் க³தே꞉ |
நானிச்ச²யா ப்ரவேஷோ²(அ)ஸ்தி தத்ர வாயோரபி ப்ரபோ⁴ ||2-91-23

ததோ க³தோ தே³வராஜோ வாஸுதே³வேன ஸத்க்ருத꞉ |
வாஜிமேதே⁴ ச ஸம்ப்ராப்தே வஸுதே³வஸ்ய பா⁴ரத ||2-91-24

தஸ்மின்யஜ்ஞே வர்தமானே ப்ரவேஷா²ர்த²ம் ஸுரோத்தமௌ |
சிந்தயாமாஸதுர்வீரௌ தே³வராஜாச்ய்தாவுபௌ⁴ ||2-91-25

தத்ர யஜ்ஞே வர்தமானே ஸுநாட்யேன நடாஸ்ததா³ |
மஹர்ஷீம்ஸ்தோஷயாமாஸ  ப⁴த்³ரநாமேதி நாமத꞉ ||2-91-26

தம் வரேண முநிஷ்²ரேஷ்டா²ஷ்²ச²ந்த³யாமாஸுராத்மவத் |
ஸ வவ்ரே து நடோ ப⁴த்³ரோ வரம் தே³வேஷ்²வரோபம꞉ ||2-91-27

தே³வேந்த்³ரக்ருஷ்ணச்ச²ந்தே³ன ஸரஸ்வத்யா ப்ரசோதி³த꞉ |
ப்ரணிபத்ய முநிஷ்²ரேஷ்டா²னஷ்²வமேதே⁴  ஸமாக³தான் ||2-91-28

நட உவாச 
போ⁴ஜ்யோ த்³விஜானாம் ஸர்வேஷாம் ப⁴வேயம் முநிஸத்தமா꞉ |
ஸப்தத்³வீபாம் ச ப்ரூதி²வீம் விசரேயமிமாமஹம் ||2-91-29

ப்ரஸித்³தா⁴காஷ²க³மன꞉ ஷ²க்னுவம்ஷ்²ச விஷே²ஷத꞉ |
அவத்⁴ய꞉ ஸர்வபூ⁴தானாம் ஸ்தா²வரா யே ச ஜங்க³மா꞉ ||2-91-30

யஸ்ய யஸ்ய ச வேஷேண ப்ரவிஷே²யமஹம் க²லு |
ம்ருதஸ்ய ஜீவதோ வாபி பா⁴வ்யேனோத்பாதி³தஸ்ய வா ||2-91-31

ஸ தூர்யஸ்தாத்³ருஷ²꞉ ஸ்யாம் வை ஜராரோக³விவர்ஜித꞉ |
துஷ்தேயுர்முனயோ நித்யமன்யே ச மம ஸர்வதா³ ||2-91-32

ஏவமஸ்த்விதி ஸம்ப்ரோக்தோ ப்³ராஹ்மணைர்ந்ருபதே நட꞉ |
ஸப்தத்³வீபாம் வஸுமதீம் பர்யடத்யமரோபம꞉ ||2-91-33

புராணி தா³னவேந்த்³ராணாமுத்தராம்ஷ்²ச குரூம்ஸ்ததா² |
ப⁴த்³ராஷ்²வான்கேதுமாலாம்ஷ்²ச காலாப்⁴ரத்³வீபமேவ ச ||2-91-34

பர்வணீஷு து ஸர்வாஸு த்³வாரகாம் யது³மண்டி³தாம் |
ஆயாதி வரத³த்த꞉ ஸ லோகவீரோ மஹானட꞉ ||2-91-35

ததோ ஹம்ஸாந்தா⁴ர்தராஷ்ட்ராந்தே³வலோகநிவாஸின꞉ |
உவாச ப⁴க³வாஞ்ஷ²க்ர꞉ ஸாந்த்வயித்வா ஸுரேஷ்²வர꞉ ||2-91-36

ப⁴வந்தோ ப்⁴ராதரோ(அ)ஸ்மாகம் காஷ்²யபா தே³வபக்ஷிண꞉ |
விமானவாஹா தே³வானம் ஸுக்ருதீனாம் ததை²வ ச ||2-91-37

தே³வாநாமஸ்தி கர்தவ்யம் கார்யம் ஷ²த்ருவதா⁴ன்விதம் |
தத்கர்தவ்யம் ந மந்த்ரஷ்²ச பே⁴த்தவ்யோ ந꞉ கத²ஞ்சன ||2-91-38

ந குர்வதாம் தே³வதாஜ்ஞாமுக்³ரோ த³ண்ட³꞉ பதேத³பி |
ஸர்வத்ராப்ரதிஷித்³த⁴ம் வோ க³மனம் ஹம்ஸஸத்தமா꞉ ||2-91-39

க³த்வாப்ரவேஷ்²யமன்யேஷாம் வஜ்ரநாப⁴புரோத்தமம் |
இதோ(அ)ந்த꞉புரவாபீஷு சரத்⁴வமுசிதம் ஹி வ꞉ ||2-91-40

தஸ்யாஸ்தி கன்யாரத்னம் ஹி த்ரைலோக்யாதிஷ²யம் ஷு²ப⁴ம் |
நாம்னா ப்ரபா⁴வதீ நாம சந்த்³ராபே⁴வ ப்ரபா⁴வதீ ||2-91-41

வரதா³னேன ஸா லப்³தா⁴ மாத்ரா கில வரானனா |
ஹைமவத்யா மஹாதே³வ்யா꞉ ஸகாஷா²தி³தி ந꞉ ஷ்²ருதம் ||2-91-42

ஸ்வயம்வரா ச ஸா கன்யா ப³ந்து⁴பி⁴꞉ ஸ்தா²பிதா ஸதீ |
ஆத்மேச்ச²யா பதிம் ஹம்ஸா வரயிஷ்யதி ஷோ²ப⁴னா || 2-91-43

தத்³ப⁴வத்³பி⁴ர்கு³ணா வாச்யா꞉ ப்ரத்³யும்னஸ்ய மஹாத்மன꞉ |
ஸத்³பூ⁴த꞉ குலரூபஸ்ய ஷீ²லஸ்ய வயஸஸ்ததா² ||2-91-44

யதா³ ஸா ரக்தபா⁴வா ச வஜ்ரநாப⁴ஸுதா ஸதீ |
தஸ்யா꞉ ஸகாஷா²த்ஸந்தே³ஷோ² நயிதவ்ய꞉ ஸமாதி⁴னா ||2-91-45

ப்ரத்³யும்னஸ்ய புனஸ்தஸ்மாதா³னயத்⁴வம்  ததை²வ ச |
ஸ்வபு³த்³த்⁴யா ப்ராப்தகாலம் ச ஸம்விதே⁴யம் ஹிதம் மம ||2-91-46

நேத்ரவக்த்ரப்ரஸாத³ஷ்²ச கர்தவ்யஸ்தத்ர ஸர்வதா² ||2-91-47

ததா² ததா² கு³ணா வாச்யா꞉ ப்ரத்³யும்னஸ்ய மஹாத்மன꞉ |
யதா² யதா² ப்ரபா⁴வத்யா மனஸ்தத்ர ப⁴வேத்ஸ்தி²தம் ||2-91-48

வ்ருத்தாந்தஷ்²சானுதி³வஸம் ப்ரதே³யோ மம ஸர்வதா² |
த்³வாரவத்யாம் ச க்ருஷ்ணஸ்ய ப்⁴ராதுர்மம யவீயஸ꞉ ||2-91-49

தாவத்³யத்னஷ்²ச கர்தவ்ய꞉ ப்ரத்³யும்னோ யாவதா³த்மவித் |
பர்யாவர்தேத்³வராரோஹாம் வஜ்ரநாப⁴ஸுதாம் விபு⁴꞉ ||2-91-50

அவத்⁴யாஸ்தே து தே³வானாம் ப்³ரஹ்மணோ வரத³ர்பிதா꞉ |
தே³வபுத்ரைர்ஹி ஹந்தவ்யா꞉ ப்ரத்³யும்னப்ரமுகை²ர்யுதி⁴ ||2-91-51

நடோ த³த்தவரஸ்தஸ்ய வேஷமாஸ்தா²ய யாத³வா꞉ |
ப்ரத்³யும்நாத்³யா க³மிஷ்யந்தி வஜ்ரநாப⁴விநாஷ²னா꞉ ||2-91-52

ஏதச்ச ஸர்வம் கர்தவ்யமன்யச்ச ஸர்வமேவ ஹி |
ப்ராப்தகாலம் விதா⁴தவ்யமஸ்மாகம் ப்ரியகாம்யயா ||2-91-53

ப்ரவேஷ²ஸ்தத்ர தே³வானாம் நாஸ்தி ஹம்ஸா꞉ கத²ஞ்சன |
வஜ்ரநாபே⁴ப்ஸிதே தத்ர ப்ரவேஷ²꞉ க²லு ஸர்வதா² ||2-91-54

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
வஜ்ரநாப⁴வதே⁴ ஏகனவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_91_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2- Vishnu Parva
Chapter 91 - Story of the Slaying of Vajranabha
itranslated by K S Ramachandran,  ramachandran_ksr @ yahoo.ca,
January 5, 2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

athaikanavatitamo.adhyAyaH

vajranAbhavadhavR^ittAntaH

janamejaya uvAcha 
bhAnumatyApaharaNaM vijayaM keshavasya cha ||2-91-1

krIDAM cha sAgare divyAM vR^iShNInAmatitejasAm |
ashrauShaM paramAshcharyaM mune dharmabhR^itAM vara ||2-91-2

vajranAbhavadhaM yuktaM nikumbhavadhakIrtane |
tanme kautUhalaM shrotuM prasAdAdbhavato mune ||2-91-3

vaishampAyana uvAcha 
hanta te vartayiShyAmi vajranAbhavadhaM nR^ipa |
vijayaM chaiva kAmasya sAmbasyaiva cha bhArata ||2-91-4

meroH sAnau narapate tapashchakre mahAsuraH |
vajranAbha iti khyAto nishchitaH samiti~njayaH ||2-91-5

tasya tuShTo mahAtejA brahmA lokapitAmahaH |
vareNa chChandayAmAsa tapasA paritoShitaH ||2-91-6

avadhyatvaM sa devebyo vavre dAnavasattamaH |
puraM vajrapuraM chApi sarvaratnamayaM shubham ||2-91-7

svachChandena praveshashcha na vAyorapi bhArata |
achintitena kAmAnAmupapattirnarAdhipa ||2-91-8

shAkhAnagaramukhyAnAM saMvAhAnAM shatAni cha |
nagarasyAprameyasya samantAjjanamejaya ||2-91-9

tathA tadabhavattasya varadAnena bhArata |
uvAsa vajranagare vajranAbho mahAsuraH ||2-91-10

koTisho varalabdhaM tamasurAH parivArya te |
UShurvajrapure rAjansaMvAheShu tathaiva cha ||2-91-11

shAkhAnagaramukhyeShu ramyeShu cha narAdhipa |
hR^iShTapuShTapramuditA nR^ipa devasya shatravaH ||2-91-12

vajranAbho.atha duShTAtmA varadAnena darpitaH |
pure.asya chAtmanashchaiva jagadbAdhitumudyataH ||2-91-13

mahendramabravIdgatvA devalokaM vishAMpate |
ahamIshitumichChAmi trailokyaM pAkashAsana ||2-91-14

athavA me prayachChasva yuddhaM devagaNeshvara |
sAmAnyaM hi jagatkR^itsnaM kAshyapAnAM mahAtmanAm ||2-91-15

sa bR^ihaspatinA sArdhaM mantrayitvA maheshvaraH |
vajranAbhaM surashreShThaH provAcha kuruvaMshaja ||2-91-16

satreShu dIkShitaH saumya kashyapo naH pitA muniH |
tasminvR^itte yathAnyAyyaM tathA sa hi kariShyati ||2-91-17

tataH sa pitaraM gatvA kashyapaM dAnavo.abravIt |
yathoktaM devarAjena tamuvAchAtha kashyapaH ||2-91-18

satre vR^itte kariShyAmi yathAnyAyaM bhaviShyati |
tvaM tu vajrapure putra vasa gachCha samAshritaH ||2-91-19

evamukte vajranAbhaH svameva nagaraM gataH |
mahendro.api yayau devo dvArakAM dvArashAlinIm ||2-91-20  

gatvA chAntarhito devo vAsudevamathAbravIt |
vajranAbhasya vR^ittAntaM tamuvAcha janArdanaH ||2-91-21

shaurerupasthito deva vAjimedho mahAkratuH |
tasminvR^itte vajranAbhaM pAtayiShyAmi vAsava ||2-91-22

tatropAyaM praveshe tu chintayAvaH satAM gateH |
nAnichChayA pravesho.asti tatra vAyorapi prabho ||2-91-23

tato gato devarAjo vAsudevena satkR^itaH |
vAjimedhe cha saMprApte vasudevasya bhArata ||2-91-24

tasminyaj~ne vartamAne praveshArthaM surottamau |
chintayAmAsaturvIrau devarAjAchytAvubhau ||2-91-25

tatra yaj~ne vartamAne sunATyena naTAstadA |
maharShIMstoShayAmAsa  bhadranAmeti nAmataH ||2-91-26

taM vareNa munishreShThAshChandayAmAsurAtmavat |
sa vavre tu naTo bhadro varaM deveshvaropamaH ||2-91-27

devendrakR^iShNachChandena sarasvatyA prachoditaH |
praNipatya munishreShThAnashvamedhe  samAgatAn ||2-91-28

naTa uvAcha 
bhojyo dvijAnAM sarveShAM bhaveyaM munisattamAH |
saptadvIpAM cha pR^IthivIM vichareyamimAmaham ||2-91-29

prasiddhAkAshagamanaH shaknuvaMshcha visheShataH |
avadhyaH sarvabhUtAnAM sthAvarA ye cha ja~NgamAH ||2-91-30

yasya yasya cha veSheNa pravisheyamahaM khalu |
mR^itasya jIvato vApi bhAvyenotpAditasya vA ||2-91-31

sa tUryastAdR^ishaH syAM vai jarArogavivarjitaH |
tuShteyurmunayo nityamanye cha mama sarvadA ||2-91-32

evamastviti saMprokto brAhmaNairnR^ipate naTaH |
saptadvIpAM vasumatIM paryaTatyamaropamaH ||2-91-33

purANi dAnavendrANAmuttarAMshcha kurUMstathA |
bhadrAshvAnketumAlAMshcha kAlAbhradvIpameva cha ||2-91-34

parvaNIShu tu sarvAsu dvArakAM yadumaNDitAm |
AyAti varadattaH sa lokavIro mahAnaTaH ||2-91-35

tato haMsAndhArtarAShTrAndevalokanivAsinaH |
uvAcha bhagavA~nshakraH sAntvayitvA sureshvaraH ||2-91-36

bhavanto bhrAtaro.asmAkaM kAshyapA devapakShiNaH |
vimAnavAhA devAnaM sukR^itInAM tathaiva cha ||2-91-37

devAnAmasti kartavyaM kAryaM shatruvadhAnvitam |
tatkartavyaM na mantrashcha bhettavyo naH katha~nchana ||2-91-38

na kurvatAM devatAj~nAmugro daNDaH patedapi |
sarvatrApratiShiddhaM vo gamanaM haMsasattamAH ||2-91-39

gatvApraveshyamanyeShAM vajranAbhapurottamam |
ito.antaHpuravApIShu charadhvamuchitaM hi vaH ||2-91-40

tasyAsti kanyAratnaM hi trailokyAtishayaM shubham |
nAmnA prabhAvatI nAma chandrAbheva prabhAvatI ||2-91-41

varadAnena sA labdhA mAtrA kila varAnanA |
haimavatyA mahAdevyAH sakAshAditi naH shrutam ||2-91-42

svayaMvarA cha sA kanyA bandhubhiH sthApitA satI |
AtmechChayA patiM haMsA varayiShyati shobhanA || 2-91-43

tadbhavadbhirguNA vAchyAH pradyumnasya mahAtmanaH |
sadbhUtaH kularUpasya shIlasya vayasastathA ||2-91-44

yadA sA raktabhAvA cha vajranAbhasutA satI |
tasyAH sakAshAtsaMdesho nayitavyaH samAdhinA ||2-91-45

pradyumnasya punastasmAdAnayadhvaM  tathaiva cha |
svabuddhyA prAptakAlaM cha saMvidheyaM hitaM mama ||2-91-46

netravaktraprasAdashcha kartavyastatra sarvathA ||2-91-47

tathA tathA guNA vAchyAH pradyumnasya mahAtmanaH |
yathA yathA prabhAvatyA manastatra bhavetsthitam ||2-91-48

vR^ittAntashchAnudivasaM pradeyo mama sarvathA |
dvAravatyAM cha kR^iShNasya bhrAturmama yavIyasaH ||2-91-49

tAvadyatnashcha kartavyaH pradyumno yAvadAtmavit |
paryAvartedvarArohAM vajranAbhasutAM vibhuH ||2-91-50

avadhyAste tu devAnAM brahmaNo varadarpitAH |
devaputrairhi hantavyAH pradyumnapramukhairyudhi ||2-91-51

naTo dattavarastasya veShamAsthAya yAdavAH |
pradyumnAdyA gamiShyanti vajranAbhavinAshanAH ||2-91-52

etachcha sarvaM kartavyamanyachcha sarvameva hi |
prAptakAlaM vidhAtavyamasmAkaM priyakAmyayA ||2-91-53

praveshastatra devAnAM nAsti haMsAH katha~nchana |
vajranAbhepsite tatra praveshaH khalu sarvathA ||2-91-54

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
vajranAbhavadhe ekanavatitamo.adhyAyaH       

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்