Friday 20 November 2020

யஷ²விஸ்தரோ து³ஷ்டநிக்³ரஹஷ்²ச | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 139 (140) - 083 (84)

அத² த்ர்யஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

யஷ²விஸ்தரோ து³ஷ்டநிக்³ரஹஷ்²ச


Narada Muni

வைஷ²ம்பாயன உவாச 
ஏதஸ்மின்னேவ காலே து சதுர்வேத³ஷட³ங்க³வித் |
ப்³ராஹ்மணோ யாஜ்ஞவல்க்யஸ்ய ஷி²ஷ்யோ த⁴ர்மகு³ணான்வித꞉ ||2-83-1 

ப்³ரஹ்மத³த்தேதி விக்²யாதோ விப்ரோ வாஜஸனேயிவான் |
அஷ்²வமேத⁴꞉ க்ருதஸ்தேன வஸுதே³வஸ்ய தீ⁴மத꞉ ||2-83-2

ஸ ஸம்வத்ஸரதீ³க்ஷாயாம் தீ³க்ஷித꞉ ஷட்புராலய꞉ |
ஆவர்தாயா꞉ ஷு²பே⁴ தீரே ஸுனத்³யா முநிஜுஷ்டயா ||2-83-3

ஸகா² ச வஸுதே³வஸ்ய ஸஹாத்⁴யாயீ த்³விஜோத்தம꞉ |
உபாத்⁴யாயஷ்²ச கௌரவ்ய க்ஷீரஹோதா மஹாத்மன꞉ ||2-83-4

வஸுதே³வஸ்தத்ர யாதோ தே³வக்யா ஸஹித꞉ ப்ரபோ⁴ |
யாஜமான்யே ஷட்புரஸ்த²ம் யதா² ஷ²க்ரோ ப்³ருஹஸ்பதிம் ||2-83-5

தத்ஸத்ரம் ப்³ரஹ்மத³த்தஸ்ய ப³ஹ்வன்னம் ப³ஹுத³க்ஷிணம் |
உபாஸந்தி முநிஷ்²ரேஷ்டா² மஹாத்மானோ த்³ருட⁴வ்ரதா꞉ ||2-83-6

வ்யாஸோ(அ)ஹம் யாஜ்ஞவல்க்யஷ்²ச ஸுமந்துர்ஜைமிநிஸ்ததா² |
த்⁴ற்^திமாஞ்ஜாப³லிஷ்²சைவ தே³வலாத்³யாஷ்²ச பா⁴ரத ||2-83-7

ருத்³த்⁴யானுரூபயா யுக்தம் வஸுதே³வஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
யத்ரேப்ஸிதாந்த³தௌ³ காமாந்தே³வகீ த⁴ர்மசாரிணீ ||2-83-8

வாஸுதே³வப்ரபா⁴வேண ஜக³த்ஸ்ரஷ்டுர்மஹீதலே |
தஸ்மின்ஸத்ரே வர்தமானே தை³த்யா꞉ ஷட்புரவாஸின꞉ ||2-83-9

நிகும்பா⁴த்³யா꞉ ஸமாக³ம்ய தமூசுர்வரத³ர்பிதா꞉ |
கார்யதாம் யஜ்ஞபா⁴கோ³ ந꞉ ஸோமம் பாஸ்யாமஹே வயம் |
கன்யாஷ்²ச ப்³ரஹ்மத³த்தோ நோ யஜமான꞉ ப்ரயச்ச²து ||2-83-10

ப³ஹ்வ்ய꞉ ஸந்த்யஸ்ய கன்யாஷ்²ச ரூபவத்யோ மஹாதமன꞉ |
ஆஹூய தா꞉ ப்ரதா³தவ்யா꞉ ஸர்வதை²வ ஹி ந꞉ ஷ்²ருதம் ||2-83-11

ரத்னானி ச ப்³ரஹ்மத³த்தோ விஷி²ஷ்டானி த³தா³து ந꞉ |
அன்யதா² து ந யஷ்டவ்யம் வயமாஜ்ஞாபயாமஹே ||2-83-12 

ஏதச்ச்²ருத்வா ப்³ரஹ்மத³த்தஸ்தானுவாச மஹாஸுரான் |
யஜ்ஞபா⁴கோ³ ந விஹித꞉ புராணே(அ)ஸுரஸத்தமா꞉ ||2-83-13

கத²ம் ஸத்ரே ஸோமபானம் ஷ²க்யம் தா³தும் மயா ஹி வ꞉ |
ப்ருச்ச²தேஹ முநிஷ்²ரேஷ்டா²ன்வேத³பா⁴ஷ்யார்த²கோவிதா³ன் ||2-83-14

கன்யா ஹி மம யா தே³யாஸ்தாஷ்²ச ஸங்கல்பிதா மயா |
அந்தர்வேத்³யாம் ப்ரதா³தவ்யா꞉ ஸத்³ருஷா²நாமஸம்ஷ²யம் ||2-83-15

ரத்னானி து ப்ரயச்சா²மி ஸாந்த்வேனாஹம் விசிந்த்யதாம் |
ப³லான்னைவ ப்ரதா³ஸ்யாமி தே³வகீபுத்ரமாஷ்²ரித꞉ ||2-83-16

நிகும்பா⁴த்³யாஸ்து ருஷிதா꞉ பாபா꞉ ஷட்புரவாஸின꞉ |
யஜ்ஞவாடம் விலுலுடு²ர்ஜஹ்ரு꞉ கன்யாஷ்²ச தாஸ்ததா² ||2-83-17

தத்³த்³ருஷ்ட்வா ஸம்ப்ரவ்ருத்தம் து த³த்⁴யாவானகது³ந்து³பி⁴꞉ |
வாஸுதே³வம் மஹாத்மானம் ப³லப⁴த்³ரம் க³த³ம் ததா² ||2-83-18

விதி³தார்த²ஸ்தத꞉ க்ருஷ்ண꞉ ப்ரத்³யும்னமித³மப்³ரவீத் |
க³ச்ச² கன்யாபரித்ராணம் குரு புத்ராஷு² மாயயா ||2-83-19

யாவத்³யாத³வஸைன்யேன ஷட்புரம் யாம்யஹம் ப்ரபோ⁴ |
ஸ யயௌ ஷட்புரம் வீர꞉ பிதுராஜ்ஞாகரஸ்ததா³ ||2--83-20

நிமேஷாந்தரமாத்ரேண க³த்வா காமோ மஹாப³ல꞉ |
கந்யாஸ்தா மாயயா தீ⁴மானுபஜஹ்ரே மஹாப³ல꞉ ||2-83-21

மாயாமயீஷ்²ச க்ருத்வா(அ)ன்யா ந்யஸ்தவான்ருக்மிணீஸுத꞉ |
மா பை⁴ரிதி ச த⁴ர்மாத்மா தே³வகீமுக்தவாம்ஸ்ததா³ ||2-83-22

மாயாமயீஸ்ததோ ஹ்ருத்வா ஸுதா ஹ்யஸ்ய து³ராஸதா³꞉ |
ஷட்புரம் விவிஷு²ர்தை³த்யா꞉ பரிதுஷ்டா நராதி⁴ப ||2-83-23

கர்ம சாஸார்யதே தத்ர விதி⁴த்³ருஷ்டேண கர்மணா |
யத்³விஷி²ஷ்டம் ப³ஹுகு³ணம் தத³பூ⁴ச்ச நராதி⁴ப ||2-83-24

ஏதஸ்மின்னந்தரே ப்ராப்தா ராஜானஸ்தத்ர பா⁴ரத |
ஸத்ரே நிமந்த்ரிதா꞉ பூர்வம் ப்³ரஹ்மத³த்தேன தீ⁴மதா ||2-83-25

ஜராஸந்தோ⁴ த³ந்தவக்த்ர꞉ ஷி²ஷு²பாலஸ்ததை²வ ச |
பாண்ட³வா தா⁴ர்தராஷ்ட்ராஷ்²ச மாலவா꞉ ஸக³ணாஸ்ததா² ||2-83-26

ருக்மீ சைவாஹ்வ்ருதிஷ்²சைவ நீலோ வா த⁴ர்ம ஏவ ச |
விந்தா³னுவிந்தா³வாவந்த்யௌ ஷ²ல்ய꞉ ஷ²குநிரேவ ச ||2-83-27

ராஜானஷ்²சாபரே வீரா மஹாத்மானோ த்³ருடா⁴யுதா⁴꞉ | 
ஆவாஸிதா நாதிதூ³ரே ஷட்புரஸ்ய ச பா⁴ரத ||2-83-28

தாந்த்³ரூஷ்ட்வா நாரத³꞉ ஷ்²ரீமானசிந்தயத³னிந்தி³த꞉ |
க்ஷத்த்ரஸ்ய யாத³வானாம் ச ப⁴விஷ்யதி ஸமாக³ம꞉ ||2-83-29 

அத்ர ஹேதுரஹம் யுத்³தே⁴ தஸ்மாத்தத்ப்ரயதாம்யஹம் |
ஏவம் ஸன்சிந்தயித்வாத² நிகும்ப⁴ப⁴வனம் க³த꞉ ||2-83-30

பூஜித꞉ ஸ நிகும்பே⁴ன தா³னவைஷ்²ச ததா²பரை꞉ |
உபவிஷ்ட꞉ ஸ த⁴ர்மாத்மானிகும்ப⁴மித³மப்³ரவீத் ||2-83-31

கத²ம் விரோத⁴ம் யது³பி⁴꞉ க்ருத்வா ஸ்வஸ்தை²ரிஹாஸ்யதே |
யோ ப்³ரஹ்மத³த்த꞉ ஸ ஹரி꞉ ஸ ஹி தஸ்ய விபு⁴꞉ ஸகா² ||2-83-32

ஷ²தானி பாஞ்ச பா⁴ர்யாணாம் ப்³ரஹ்மத³த்தஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
ஆனீதா வஸுதே³வஸ்ய ஸுதஸ்ய ப்ரியகாம்யயா || 2-83-33

ஷ²தத்³வயம் ப்³ராஹ்மணீனாம் ராஜன்யானாம் ஷ²தம் ததா² |
வைஷ்²யானாம் ஷ²தமேகம் ச ஷூ²த்³ராணாம் ஷ²தமேவ ச ||2-83-34

தாபி⁴꞉ ஷு²ஷ்²ரூஷிதோ தீ⁴மாந்து³ர்வாஸ த⁴ர்மவித்தம꞉ |
தேன தாஸாம் வரோ த³த்தோ முனினா புண்யகர்மணா ||2-83-35

ஏகைகஸ்தனயோ ராஜன்னேகைகா து³ஹிதா ததா² |
ரூபேணானுபமா꞉ ஸர்வா வரதா³னேன தீ⁴மத꞉ ||2-83-36

கன்யா ப⁴வந்தி தனயாஸ்தஸ்யாஸுர புன꞉ புன꞉ |
ஸங்க³மே ஸங்க³மே விஈர ப⁴ர்த்ருபி⁴꞉ ஷ²யனே ஸஹ ||2-83-37 

ஸர்வபுஷ்பமயம் க³ந்த⁴ம் ப்ரஸ்ரவந்தி வராங்க³னா꞉ |
ஸர்வதா³ யௌவனே ந்யஸ்தா꞉ ஸர்வாஷ்²சைவ பதிவ்ரதா꞉ ||2-83-38

ஸர்வா கு³ணைரப்ஸரஸாம் கீ³தந்ருத்யகு³ணோத³யம் |
ஜானந்தி ஸர்வா தை³தேய வரதா³னேன தீ⁴மத꞉ ||2-83-39

புத்ராஷ்²ச ரூபஸம்பன்னா꞉ ஷா²ஸ்த்ரார்த²குஷ²லாஸ்ததா² |
ஸ்வே ஸ்வே ஸ்தி²தா வர்ணத⁴ர்மே யதா²வத³னுபூர்வஷ²꞉ ||2-83-40

தா꞉ கன்யா பை⁴மமுக்²யானாம் த³த்தா꞉ ப்ராணேன தி⁴மதா |
அவஷே²ஷம் ஷ²தம் த்வேகம் யதா³னீதம் கில த்வயா ||2-83-41

தத³ர்தே² யாத³வான்வீர யோத⁴யிஷ்யஸி ஸர்வதா² |
ஸஹாயார்த²ம் து ராஜானோ த்⁴ரியந்தாம் ஹேதுபூர்வகம் ||2-83-42

ப்³ரஹ்மத³த்தஸுதார்த²ம் ச ரத்னானி விவிதா⁴னி ச |
தீ³யந்தாம் பூ⁴மிபாலானாம் ஸஹாயார்த²ம் மஹாத்மனாம் ||2-83-43

ஆதித்²யம் க்ரியதாம் சைவ யே ஸமேஷ்யந்தி வை ந்ருபா꞉ |
ஏவமுக்தே ததா² சக்ருரஸுராஸ்தே(அ)திஹ்ற்^ஷ்டவத் ||2-83-44

லப்³த்⁴வா பஞ்சஷ²தம் கன்யா ரத்னானி விவிதா⁴னி ச |
யதா²ர்ஹேண நரேந்த்³ரைஸ்தா விப⁴க்தா ப⁴க்தவத்ஸலா꞉ ||2-83-45

ருதே பாண்டு³ஸுதாண்வீரான்வாரிதா நாரதே³ன தே |
நிமேஷாந்தரமாத்ரேண தத்ர க³த்வா மஹாத்மனா ||2-83-46

துஷ்டைஸ்தைரஸுரா ஹ்யுக்தா ராஜன்பூ⁴மிபஸத்தமை꞉ |
ஸர்வகாமஸம்ருத்³தா⁴ர்தை²ர்ப⁴வத்³பீ⁴꞉ க²க³மை꞉ ஸ்வயம் ||2-83-47

அர்சிதா꞉ ஸ்ம யதா²ந்யாயம் க்ஷத்ரம் கிம் வ꞉ ப்ரயச்ச²து |
க்ஷத்ரம் சார்சிதபூர்வம் ஹி தி³வ்யைர்வீரைர்ப⁴வத்³விதை⁴꞉ ||2-83-48 

நிகும்போ⁴(அ)தா²ப்³ரவீத்³த்⁴ருஷ்ட꞉ க்ஷத்ரம் ஸுரரிபுஸ்ததா³ | 
அனுவர்ணயித்வா க்ஷத்ரஸ்ய மாஹாத்ம்யம் ஸத்யமேவ ச ||2-83-49 

யுத்³த⁴ம் நோ ரிபுபி⁴꞉ ஸார்த⁴ம் ப⁴விஷ்யதி ந்ருபோத்தமா꞉ |
ஸாஹாய்யம் தா³துமிச்சா²மோ ப⁴வத்³பி⁴ஸ்தத்ர ஸர்வதா² ||2-83-50

ஏவமஸ்த்விதி தானூசு꞉ க்ஷத்ரியா꞉ க்ஷீணகில்பி³ஷா꞉ |
பாண்ட³வேயாந்ருதே வீராஞ்ச்²ருதார்தா²ந்நாரதா³த்³விபோ⁴ ||2-83-51

க்ஷத்ரியா꞉ ஸந்நிவிஷ்டாஸ்தே யுத்³தா⁴ர்த²ம் குருநந்த³ன |
பத்ன்யஸ்து ப்³ரஹ்மத³த்தஸ்ய யஜ்ஞவாடம் க³தா அபி ||2-83-52

க்ருஷ்ணோ(அ)பி ஸேனயா ஸார்த⁴ம் ப்ரயயௌ ஷட்புரம் விபு⁴꞉ |
மஹாதே³வஸ்ய வசனமுத்³வஹன்மனஸா ந்ருப ||2-83-53

ஸ்தா²பயித்வா த்³வாரவத்யாமாஹுகம் பார்தி²வம் ததா³ |
ஸ தயா ஸேனயா ஸார்த⁴ம் பௌராணாம் ஹிதகாம்யயா ||2-83-54

யஜ்ஞவாடஸ்யாவிதூ³ரே தே³வோ நிவிவிஷே² விபு⁴꞉ |
தே³ஷே² ப்ரவரகல்யாணே வஸுதே³வப்ரசோதி³த꞉ ||2-83-55

த³த்தகு³ல்மாப்ரதிஸரம் க்ருத்வா தம் விதி⁴வத்ப்ரபு⁴꞉ |
ப்ரத்³யும்னமடனே ஷ்²ரீமான்ரக்ஷார்த²ம் விநியுஜ்ய ச ||2-83-56

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
ஷட்புரவதே⁴ க்ருஷ்ணஸ்ய ஷட்புரக³மனே
த்ர்யஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter
 

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_83_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 83 - Expanding Glory, Annihilation of Demons
Itanslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca
November 26, 2008
Note 1 : verse 22, line 2 : devakIM is correct
 2 :"24, line 2 : visarga for pANdavaH is to be concealed in sandhi
 3 :verse ending with dhImatA has to be numbered25##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

atha tryashItitamo.adhyAyaH

yashavistaro duShTanigrahashcha 

vaishampAyana uvAcha 
etasminneva kAle tu chaturvedaShaDa~Ngavit |
brAhmaNo yAj~navalkyasya shiShyo dharmaguNAnvitaH ||2-83-1 

brahmadatteti vikhyAto vipro vAjasaneyivAn |
ashvamedhaH kR^itastena vasudevasya dhImataH ||2-83-2

sa saMvatsaradIkShAyAM dIkShitaH ShaTpurAlayaH |
AvartAyAH shubhe tIre sunadyA munijuShTayA ||2-83-3

sakhA cha vasudevasya sahAdhyAyI dvijottamaH |
upAdhyAyashcha kauravya kShIrahotA mahAtmanaH ||2-83-4

vasudevastatra yAto devakyA sahitaH prabho |
yAjamAnye ShaTpurasthaM yathA shakro bR^ihaspatim ||2-83-5

tatsatraM brahmadattasya bahvannaM bahudakShiNam |
upAsanti munishreShThA mahAtmAno dR^iDhavratAH ||2-83-6

vyAso.ahaM yAj~navalkyashcha sumanturjaiministathA |
dhR^timA~njAbalishchaiva devalAdyAshcha bhArata ||2-83-7

R^iddhyAnurUpayA yuktaM vasudevasya dhImataH |
yatrepsitAndadau kAmAndevakI dharmachAriNI ||2-83-8

vAsudevaprabhAveNa jagatsraShTurmahItale |
tasminsatre vartamAne daityAH ShaTpuravAsinaH ||2-83-9

nikumbhAdyAH samAgamya tamUchurvaradarpitAH |
kAryatAM yaj~nabhAgo naH somaM pAsyAmahe vayam |
kanyAshcha brahmadatto no yajamAnaH prayachChatu ||2-83-10

bahvyaH santyasya kanyAshcha rUpavatyo mahAtamanaH |
AhUya tAH pradAtavyAH sarvathaiva hi naH shrutam ||2-83-11

ratnAni cha brahmadatto vishiShTAni dadAtu naH |
anyathA tu na yaShTavyaM vayamAj~nApayAmahe ||2-83-12 

etachChrutvA brahmadattastAnuvAcha mahAsurAn |
yaj~nabhAgo na vihitaH purANe.asurasattamAH ||2-83-13

kathaM satre somapAnaM shakyaM dAtuM mayA hi vaH |
pR^ichChateha munishreShThAnvedabhAShyArthakovidAn ||2-83-14

kanyA hi mama yA deyAstAshcha sa~NkalpitA mayA |
antarvedyAM pradAtavyAH sadR^ishAnAmasaMshayam ||2-83-15

ratnAni tu prayachChAmi sAntvenAhaM vichintyatAm |
balAnnaiva pradAsyAmi devakIputramAshritaH ||2-83-16

nikumbhAdyAstu ruShitAH pApAH ShaTpuravAsinaH |
yaj~navATaM viluluThurjahruH kanyAshcha tAstathA ||2-83-17

taddR^iShTvA saMpravR^ittaM tu dadhyAvAnakadundubhiH |
vAsudevaM mahAtmAnaM balabhadraM gadaM tathA ||2-83-18

viditArthastataH kR^iShNaH pradyumnamidamabravIt |
gachCha kanyAparitrANaM kuru putrAshu mAyayA ||2-83-19

yAvadyAdavasainyena ShaTpuraM yAmyahaM prabho |
sa yayau ShaTpuraM vIraH piturAj~nAkarastadA ||2--83-20

nimeShAntaramAtreNa gatvA kAmo mahAbalaH |
kanyAstA mAyayA dhImAnupajahre mahAbalaH ||2-83-21

mAyAmayIshcha kR^itvA.anyA nyastavAnrukmiNIsutaH |
mA bhairiti cha dharmAtmA devakImuktavAMstadA ||2-83-22

mAyAmayIstato hR^itvA sutA hyasya durAsadAH |
ShaTpuraM vivishurdaityAH parituShTA narAdhipa ||2-83-23

karma chAsAryate tatra vidhidR^iShTeNa karmaNA |
yadvishiShTaM bahuguNaM tadabhUchcha narAdhipa ||2-83-24

etasminnantare prAptA rAjAnastatra bhArata |
satre nimantritAH pUrvaM brahmadattena dhImatA ||2-83-25

jarAsaMdho dantavaktraH shishupAlastathaiva cha |
pANDavA dhArtarAShTrAshcha mAlavAH sagaNAstathA ||2-83-26

rukmI chaivAhvR^itishchaiva nIlo vA dharma eva cha |
vindAnuvindAvAvantyau shalyaH shakunireva cha ||2-83-27

rAjAnashchApare vIrA mahAtmAno dR^iDhAyudhAH | 
AvAsitA nAtidUre ShaTpurasya cha bhArata ||2-83-28

tAndR^IShTvA nAradaH shrImAnachintayadaninditaH |
kShattrasya yAdavAnAM cha bhaviShyati samAgamaH ||2-83-29 

atra heturahaM yuddhe tasmAttatprayatAmyaham |
evaM sanchintayitvAtha nikumbhabhavanaM gataH ||2-83-30

pUjitaH sa nikumbhena dAnavaishcha tathAparaiH |
upaviShTaH sa dharmAtmAnikumbhamidamabravIt ||2-83-31

kathaM virodhaM yadubhiH kR^itvA svasthairihAsyate |
yo brahmadattaH sa hariH sa hi tasya vibhuH sakhA ||2-83-32

shatAni pA~ncha bhAryANAM brahmadattasya dhImataH |
AnItA vasudevasya sutasya priyakAmyayA || 2-83-33

shatadvayaM brAhmaNInAM rAjanyAnAM shataM tathA |
vaishyAnAm shatamekaM cha shUdrANAM shatameva cha ||2-83-34

tAbhiH shushrUShito dhImAndurvAsa dharmavittamaH |
tena tAsAM varo datto muninA puNyakarmaNA ||2-83-35

ekaikastanayo rAjannekaikA duhitA tathA |
rUpeNAnupamAH sarvA varadAnena dhImataH ||2-83-36

kanyA bhavanti tanayAstasyAsura punaH punaH |
sa~Ngame sa~Ngame viIra bhartR^ibhiH shayane saha ||2-83-37 

sarvapuShpamayam gandhaM prasravanti varA~NganAH |
sarvadA yauvane nyastAH sarvAshchaiva pativratAH ||2-83-38

sarvA guNairapsarasAM gItanR^ityaguNodayam |
jAnanti sarvA daiteya varadAnena dhImataH ||2-83-39

putrAshcha rUpasaMpannAH shAstrArthakushalAstathA |
sve sve sthitA varNadharme yathAvadanupUrvashaH ||2-83-40

tAH kanyA bhaimamukhyAnAM dattAH prANena dhimatA |
avasheShaM shataM tvekaM yadAnItaM kila tvayA ||2-83-41

tadarthe yAdavAnvIra yodhayiShyasi sarvathA |
sahAyArthaM tu rAjAno dhriyantAM hetupUrvakam ||2-83-42

brahmadattasutArthaM cha ratnAni vividhAni cha |
dIyantAM bhUmipAlAnAM sahAyArtham mahAtmanAm ||2-83-43

AtithyaM kriyatAM chaiva ye sameShyanti vai nR^ipAH |
evamukte tathA chakrurasurAste.atihR^ShTavat ||2-83-44

labdhvA pa~nchashataM kanyA ratnAni vividhAni cha |
yathArheNa narendraistA vibhaktA bhaktavatsalAH ||2-83-45

R^ite pANDusutANvIrAnvAritA nAradena te |
nimeShAntaramAtreNa tatra gatvA mahAtmanA ||2-83-46

tuShTaistairasurA hyuktA rAjanbhUmipasattamaiH |
sarvakAmasamR^iddhArthairbhavadbhIH khagamaiH svayam ||2-83-47

architAH sma yathAnyAyaM kShatraM kiM vaH prayachChatu |
kShatraM chArchitapUrvaM hi divyairvIrairbhavadvidhaiH ||2-83-48 

nikumbho.athAbravIddhR^iShTaH kShatraM suraripustadA | 
anuvarNayitvA kShatrasya mAhAtmyaM satyameva cha ||2-83-49 

yuddhaM no ripubhiH sArdhaM bhaviShyati nR^ipottamAH |
sAhAyyaM dAtumichChAmo bhavadbhistatra sarvathA ||2-83-50

evamastviti tAnUchuH kShatriyAH kShINakilbiShAH |
pANDaveyAnR^ite vIrA~nChrutArthAnnAradAdvibho ||2-83-51

kShatriyAH sanniviShTAste yuddhArthaM kurunandana |
patnyastu brahmadattasya yaj~navATaM gatA api ||2-83-52

kR^iShNo.api senayA sArdhaM prayayau ShaTpuraM vibhuH |
mahAdevasya vachanamudvahanmanasA nR^ipa ||2-83-53

sthApayitvA dvAravatyAmAhukaM pArthivaM tadA |
sa tayA senayA sArdhaM paurANAM hitakAmyayA ||2-83-54

yaj~navATasyAvidUre devo nivivishe vibhuH |
deshe pravarakalyANe vasudevaprachoditaH ||2-83-55

dattagulmApratisaraM kR^itvA taM vidhivatprabhuH |
pradyumnamaTane shrImAnrakShArthaM viniyujya cha ||2-83-56

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
ShaTpuravadhe kR^iShNasya ShaTpuragamane
tryashItitamo.adhyAyaH       

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்