Wednesday 18 November 2020

ஷட்புரவத⁴꞉ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 138 (139) - 082 (83)

அத² த்³வ்யஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஷட்புரவத⁴꞉


Lord Brahma

ஜநமேஜய உவாச
வைஷ²ம்பாயந த⁴ர்மஜ்ஞ வ்யாஸஷி²ஷ்ய தபோத⁴ந |
பாரிஜாதஸ்ய ஹரணே ஷட்புரம் பரிகீர்திதம் ||2-82-1

நிவாஸோ(அ)ஸுரமுக்²யாநாம் தா³ருணாநாம் தபோத⁴ந |
தேஷம் வத⁴ம் முநிஷ்²ரேஷ்ட² கீர்தயஸ்வாந்த⁴கஸ்ய ச ||2-82-2

வைஷ²ம்ப்யந உவாச 
த்ரிபுரே நிஹதே வீரே ருத்³ரேணாக்லிஷ்டகர்மணா |
தத்ர ப்ரதா⁴நா ப³ஹவோ ப³பூ⁴வுரஸுரோத்தமா꞉ ||2-82-3

ஷ²ராக்³நிநா ந த³க்³தா⁴ஸ்தே ருத்³ரேண த்ரிபுராலயா꞉ |
ஷஷ்டி²꞉ ஷ²தஸஹஸ்ராணி ந ந்யூநாந்யதி⁴காநி ச ||2-82-4

தே ஜ்ஞாதிவத⁴ஸம்தப்தாஷ்²சக்ருர்வீரா꞉ புரா தப꞉ |
ஜம்பூ³மார்கே³ ஸதாமிஷ்டே மஹர்ஷிக³ணஸேவிதே ||2-82-5

ஆதி³த்யாபி⁴முகா² வீரா꞉ ஸஹஸ்ராணாம் ஷ²தம் ஸமா꞉ |
வாயுப⁴க்ஷா ந்ருபஷ்²ரேஷ்ட² ஸ்துவந்த꞉ பத்³மஸம்ப⁴வம் ||2-82-6

தேஷாமுது³ம்ப³ரம் ராஜந்க³ண ஏக꞉ ஸமாஷ்²ரித꞉ |
வ்ருக்ஷம் தத்ராவஸந்வீராஸ்தே குர்வந்தோ மஹத்தப꞉ ||2-82-7

கபித்த²வ்ருக்ஷமாஷ்²ரித்ய கேசித்தத்ரோஷிதா꞉ புரா |
ஸ்ருகா³லவாடீஸ்த்வபரே சேருருக்³ரம் ததா² தப꞉ ||2-82-8

வடமூலே ததா² சேருஸ்தப꞉ கௌரவநந்த³ந |
அதீ⁴யந்தோ பரம் ப்³ரஹ்ம வடம் க³த்வாஸுராத்மஜா꞉ ||2-82-9

தேஷாம் துஷ்ட꞉ ப்ரஜாகர்தா நரதே³வபிதாமஹ꞉ |
வரம் தா³தும் ஸுரஷ்²ரேஷ்ட²꞉ ப்ராப்தோ த⁴ர்மப்⁴ருதாம் வர꞉ ||2-82-10

வரம் வரயதேத்யுக்தாஸ்தே ராஜந்பத்³மயோநிநா |
நேஷுஸ்தத்³வரதா³நம் து த்³விஷந்தஸ்த்ர்யம்ப³கம் விபு⁴ம் ||2-82-11

இச்ச²ந்தோ(அ)பசிதிம் க³ந்தும் ஜ்ஞாநிநாம் குருநந்த³ந |
தாநுவாச ததோ ப்³ரஹ்மா ஸர்வஜ்ஞ꞉ குருநந்த³ந ||2-82-12 

விஷ்²வஸ்ய ஜக³த꞉ கர்து꞉ ஸம்ஹர்துஷ்²ச மஹாத்மந꞉ |
க꞉ ஷ²க்தோ(அ)பசிதிம் க³ந்தும் மாஸ்து வோ(அ)த்ர வ்ருதா² ஷ்²ரம꞉ ||2-82--13

அநாதி³மத்⁴யநித⁴ந꞉ ஸோமோ தே³வோ மஹேஷ்²வர꞉ |
தமாஸூய ஸுக²ம் ஸ்வர்கே³ வஸ்துமிச்ச²ந்தி யே(அ)ஸுரா꞉ ||2-82-14

தே நேஷுஸ்தத்ர கேசித்து து³ராத்மாநோ மஹாஸுரா꞉ |
அதே²ஷுரபரே ராஜந்நஸுரா ப⁴வ்யபா⁴வநா꞉ ||2-82-15

நேஷுர்யே ஸுது³ராத்மாநஸ்தாநுவாச பிதாமஹ꞉ |
வரயத்⁴வம் வரம் வீரா ருத்³ரக்ரோத⁴ம்ருதே(அ)ஸுரா꞉ ||2-82-16

தே ஊசு꞉ ஸர்வதே³வாநாமவத்⁴யா꞉ ஸ்யாம ஹே விபோ⁴ |
புராணி ஷட்ச நோ தே³வ ப⁴வந்த்வந்தர்மஹீதலே ||2-82-17

ஸர்வகாமஸம்ருத்³தா⁴ர்த²ம் ஷட்புரம் சாஸ்து ந꞉ ப்ரபோ⁴ |
வயம் ச ஷட்புரம் க³த்வா வஸேம ச ஸுக²ம் விபோ⁴ ||2-82-18

ருத்³ராது³க்³ரம் ப⁴யம் ந ஸ்யாத்³யேந நோ ஜ்ஞாதயோ ஹதா꞉ |
நிஹதம் த்ரிபுரம் த்³ருஷ்ட்வா பீ⁴தா꞉ ஸ்ம தபஸாம் நிதே⁴ ||2-82-19

பிதாமஹ உவாச 
அஸுரா ப⁴வதாவத்⁴யா தே³வாநாம் ஷ²ங்கரஸ்ய ச |
ந பா³தி⁴ஷ்யத² சேத்³விப்ராந்ஸத்பத²ஸ்தா²ந்ஸதாம் ப்ரியாந் ||2-82-20

விப்ரோபகா⁴தம் மோஹாச்சேத்கரிஷ்யத² கத²ஞ்சந |
நாஷ²ம் யாஸ்யத² விப்ரா ஹி ஜக³த꞉ பரமா க³தி꞉ ||2-82-21

நாராயநாத்³விபே⁴தவ்யம் குர்வத்³பி⁴ர்ப்³ராஹ்மணாஹிதம் |
ஸர்வபூ⁴தேஷு ப⁴க³வாந்ஹிதம் த⁴த்தே ஜநார்த³ந꞉ ||2-82-22

தே க³தா அஸுரா ராஜந்ப்³ரஹ்மணா யே விஸர்ஜிதா꞉ |
யே(அ)பி ப⁴க்தா மஹாதே³வமஸுரா த⁴ர்மசாரிண꞉ ||2-82-23

ஸ்வயம் ஹி த³ர்ஷ²நம் தேஷாம் த³தௌ³ த்ரிபுரநாஷ²ந꞉ |
ஷ்²வேதம் வ்ருஷப⁴மாருஹ்ய ஸோம꞉ ஸப்ரவர꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
உவாசேத³ம் ச ப⁴க³வாநஸுராந்ஸ ஸதாம் க³தி꞉ ||2-82-24 

வைரமுத்ஸ்ருஜ்ய த³ம்ப⁴ம் ச ஹிம்ஸாம் சாஸுரஸத்தமா꞉ |
மாமேவ சாஷ்²ரிதாஸ்தஸ்மாத்³வரம் ஸாது⁴ த³தா³மி வ꞉ ||2-82-25

யைர்தீ³க்ஷிதா꞉ ஸ்த² முநிபி⁴꞉ ஸத்க்ரியாபரமைர்த்³விஜை꞉ |
ஸஹ தைர்க³ம்யதாம் ஸ்வர்க³꞉ ப்ரீதோ(அ)ஹம் வ꞉ ஸுகர்மணா ||2-82-26

இஹ யே சைவ வத்ஸ்யந்தி தாபஸா ப்³ரஹ்மவாதி³ந꞉ |
அபி காபித்தி²கா வ்ருக்ஷே தேஷாம் லோகோ யதா² மம ||2-82-27

இஹ மாஸாந்தபக்ஷாந்தௌ ய꞉ கரிஷ்யதி மாநவ꞉ |
வாநப்ரஸ்தே²ந விதி⁴நா பூஜயந்மாம் தபோத⁴ந꞉ ||2-82-28

வர்ஷாணாம் ஸ ஸஹஸ்ரம் து தபஸாம் ப்ராப்ஸ்யதே ப²லம் |
க்ருத்வா விராத்ரம் விதி⁴வல்லப்ஸ்யதே சேப்ஸிதாம் க³திம் ||2-82-29

அர்கத்³வீபே நிவஸதோ த்³விகு³ணம் தத்³ப⁴விஷ்யதி |
ந விதே³ஷே² ச ப⁴த்³ரம் வோ வரமேதத்³த³தா³ம்யஹம் ||2-82-30

ஷ்²வேதவாஹநநாமாநம் யஷ்²ச மாம் பூஜயிஷ்யதி |
ஸர்வதோ ப⁴யசித்தோ(அ)பி க³திம் ஸ மம யாஸ்யதி ||2-82-31

ஔது³ம்ப³ராந்வாடமூலாந்த்³விஜாந்காபித்தி²காநபி |
ததா² ஸ்ருகா³லவாடீயாந்த⁴ர்மாத்மாநோ த்³ருட⁴வ்ரதாந் ||2-82-32

முநீம்ஷ்²ச ப்³ரஹ்மவாதீ³யாந்ஸவிஷே²ஷேண யே நரா꞉ |
பூஜயிஷ்யந்தி ஸததம் தே யாஸ்யந்தீப்ஸிதாம் க³திம் ||2-82-33

இத்யுக்த்வாத² மஹாதே³வோ ப⁴க³வாஞ்ச்²வேதவாஹந꞉ |
தைரேவ ஸஹித꞉ ஸர்வே ருத்³ரலோகம் ஜகா³ம வை ||2-82-34

ஜம்பூ³மார்க³ம் க³மிஷ்யாமி ஜம்பூ³மார்கே³ வஸாம்யஹம் |
ஏவம் ஸங்கல்பமாநோ(அ)பி ருத்³ரலோகே மஹீயதே ||2-82-35

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
 ஷட்புரவதே⁴ த்³வ்யஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter
 

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_82_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 82 - Elimination of Shatpura
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca
November 24, 2008##
Note :
1. verse 26, line 2 : svarga is correct
2. verse 28, line 2 : I am not able to defend tapodhana. 
tapodhanAH seems appropriate.##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

atha dvyashItitamo.adhyAyaH 

ShaTpuravadhaH

janamejaya uvAcha
vaishampAyana dharmaj~na vyAsashiShya tapodhana |
pArijAtasya haraNe ShaTpuraM parikIrtitam ||2-82-1

nivAso.asuramukhyAnAM dAruNAnAM tapodhana |
teShaM vadhaM munishreShTha kIrtayasvAndhakasya cha ||2-82-2

vaishampyana uvAcha 
tripure nihate vIre rudreNAkliShTakarmaNA |
tatra pradhAnA bahavo babhUvurasurottamAH ||2-82-3

sharAgninA na dagdhAste rudreNa tripurAlayAH |
ShaShThiH shatasahasrANi na nyUnAnyadhikAni cha ||2-82-4

te j~nAtivadhasaMtaptAshchakrurvIrAH purA tapaH |
jaMbUmArge satAmiShTe maharShigaNasevite ||2-82-5

AdityAbhimukhA vIrAH sahasrANAM shataM samAH |
vAyubhakShA nR^ipashreShTha stuvantaH padmasambhavam ||2-82-6

teShAmudumbaraM rAjangaNa ekaH samAshritaH |
vR^ikShaM tatrAvasanvIrAste kurvanto mahattapaH ||2-82-7

kapitthavR^ikShamAshritya kechittatroShitAH purA |
sR^igAlavATIstvapare cherurugraM tathA tapaH ||2-82-8

vaTamUle tathA cherustapaH kauravanandana |
adhIyanto paraM brahma vaTaM gatvAsurAtmajAH ||2-82-9

teShAM tuShTaH prajAkartA naradevapitAmahaH |
varaM dAtuM surashreShThaH prApto dharmabhR^itAM varaH ||2-82-10

varaM varayatetyuktAste rAjanpadmayoninA |
neShustadvaradAnaM tu dviShantastryambakaM vibhum ||2-82-11

ichChanto.apachitiM gantuM j~nAninAM kurunandana |
tAnuvAcha tato brahmA sarvaj~naH kurunandana ||2-82-12 

vishvasya jagataH kartuH saMhartushcha mahAtmanaH |
kaH shakto.apachitiM gantuM mAstu vo.atra vR^ithA shramaH ||2-82--13

anAdimadhyanidhanaH somo devo maheshvaraH |
tamAsUya sukhaM svarge vastumichChanti ye.asurAH ||2-82-14

te neShustatra kechittu durAtmAno mahAsurAH |
atheShurapare rAjannasurA bhavyabhAvanAH ||2-82-15

neShurye sudurAtmAnastAnuvAcha pitAmahaH |
varayadhvaM varaM vIrA rudrakrodhamR^ite.asurAH ||2-82-16

te UchuH sarvadevAnAmavadhyAH syAma he vibho |
purANi ShaTcha no deva bhavantvantarmahItale ||2-82-17

sarvakAmasamR^iddhArthaM ShaTpuraM chAstu naH prabho |
vayaM cha ShaTpuraM gatvA vasema cha sukhaM vibho ||2-82-18

rudrAdugraM bhayam na syAdyena no j~nAtayo hatAH |
nihataM tripuraM dR^iShTvA bhItAH sma tapasAM nidhe ||2-82-19

pitAmaha uvAcha 
asurA bhavatAvadhyA devAnAm sha~Nkarasya cha |
na bAdhiShyatha chedviprAnsatpathasthAnsatAM priyAn ||2-82-20

vipropaghAtaM mohAchchetkariShyatha katha~nchana |
nAshaM yAsyatha viprA hi jagataH paramA gatiH ||2-82-21

nArAyanAdvibhetavyaM kurvadbhirbrAhmaNAhitam |
sarvabhUteShu bhagavAnhitaM dhatte janArdanaH ||2-82-22

te gatA asurA rAjanbrahmaNA ye visarjitAH |
ye.api bhaktA mahAdevamasurA dharmachAriNaH ||2-82-23

svayaM hi darshanaM teShAM dadau tripuranAshanaH |
shvetaM vR^iShabhamAruhya somaH sapravaraH prabhuH |
uvAchedaM cha bhagavAnasurAnsa satAM gatiH ||2-82-24 

vairamutsR^ijya daMbhaM cha hiMsAM chAsurasattamAH |
mAmeva chAshritAstasmAdvaraM sAdhu dadAmi vaH ||2-82-25

yairdIkShitAH stha munibhiH satkriyAparamairdvijaiH |
saha tairgamyatAM svargaH prIto.aham vaH sukarmaNA ||2-82-26

iha ye chaiva vatsyanti tApasA brahmavAdinaH |
api kApitthikA vR^ikShe teShAM loko yathA mama ||2-82-27

iha mAsAntapakShAntau yaH kariShyati mAnavaH |
vAnaprasthena vidhinA pUjayanmAM tapodhanaH ||2-82-28

varShANAM sa sahasraM tu tapasAM prApsyate phalam |
kR^itvA virAtraM vidhivallapsyate chepsitAM gatim ||2-82-29

arkadvIpe nivasato dviguNaM tadbhaviShyati |
na videshe cha bhadraM vo varametaddadAmyaham ||2-82-30

shvetavAhananAmAnaM yashcha mAM pUjayiShyati |
sarvato bhayachitto.api gatiM sa mama yAsyati ||2-82-31

audumbarAnvATamUlAndvijAnkApitthikAnapi |
tathA sR^igAlavATIyAndharmAtmAno dR^iDhavratAn ||2-82-32

munIMshcha brahmavAdIyAnsavisheSheNa ye narAH |
pUjayiShyanti satataM te yAsyantIpsitAM gatim ||2-82-33

ityuktvAtha mahAdevo bhagavA~nChvetavAhanaH |
taireva sahitaH sarve rudralokaM jagAma vai ||2-82-34

jambUmArgam gamiShyAmi jambUmArge vasAmyaham |
evaM sa~NkalpamAno.api rudraloke mahIyate ||2-82-35

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
 ShaTpuravadhe dvyashItitamo.adhyAyaH       

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்