Saturday 7 November 2020

த்³யுதரோ꞉ புந꞉ ஸ்வஸ்தா²நே நயநம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 132 (133) - 076 (77)

அத² ஷட்ஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

த்³யுதரோ꞉ புந꞉ ஸ்வஸ்தா²நே நயநம்


Narada Rukmini Satyabama Krishna

வைஶம்பாயந உவாச
அத² க்ருஷ்ணஸ்ய கௌரவ்ய த்⁴யாதமாத்ரஸ்தபோத⁴ந꞉ |
ஆஜகா³ம முநிஶ்ரேஷ்டோ² நாரதோ³ வத³தாம் வர꞉ ||2-76-1

ஸம்பூஜயித்வா விதி⁴வத்³வாஸுதே³வோ விஶாம்பதே |
ப்ரதிக்³ரஹார்த²ம் விதி⁴வச்ச்²ரீமாந்ப⁴க்த்யா ந்யமந்த்ரயத் ||2-76-2

தத꞉ காலே ச ஸம்ப்ராப்தே ஸ்நாதம் தே³வோ மஹாமுநிம் |
ஸம்பூஜ்ய மால்யைர்க³ந்தை⁴ஶ்ச போ⁴ஜயாமாஸ பா⁴ரத ||2-76-3

ஸார்வகாமிகமந்நாத்³யம் ஸர்வபூ⁴தக்ருத³ந்வய꞉ |
ஸத்யயா ப்ரியயா ஸார்த⁴ம் ப்ரஹ்ருஷ்டேநாந்தராத்மநா ||2-76-4

புஷ்பதா³மாவஸஜ்யாத² கந்டே² க்ருஷ்ணஸ்ய பா⁴விநீ |
ப³ப³ந்த⁴ க்ருஷ்ணம் ஸுப⁴கா³ பாரிஜாதே வநஸ்பதௌ ||2-76-5

அத்³பி⁴ர்த³தௌ³ நாரதா³ய ததோ(அ)நுஜ்ஞாப்ய கேஶவம் |
தே³வீ தே⁴நுஸஹஸ்ரம் ச காஞ்சநஸ்ய ச பர்வதம் ||2-76-6

ஹிரண்யரூப்யமிஶ்ரம் ச மணிரத்நப்ரப⁴ஸ்ய ச |
திலமிஶ்ரஸ்ய ச ததா² த⁴ந்யைரந்யைர்யுதஸ்ய ச ||2-76-7

ப்ரதிக்³ருஹ்ய து தத்ஸர்வம் நாரதோ³ முநிஸத்தம꞉ |
ஸ ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்டோ² பு⁴க்த்வாத² பூ⁴ய꞉ கேஶவமப்³ரவீத் ||2-76-8

போ⁴꞉ கேஶவ மதீ³யஸ்த்வமத்³பி⁴ர்த³த்தோ(அ)ஸி ஸத்யயா |
ஸ த்வம் மாமநுக³ச்ச²ஸ்வ குரு யத்³யத்³ப்³ரவீம்யஹம் ||2-76-9

ப்ரத²ம꞉ பக்ஷ இத்யேவமப்³ரவீந்மது⁴ஸூத³ந꞉ |
வ்ரஜந்தமநுவவ்ராஜ நாரத³ம் ச ஜநார்த³ந꞉ ||2-76-10

பரிஹாஸம் ப³ஹுவித⁴ம் க்ருத்வா முநிவரஸ்ததா³ |
திஷ்ட²ஸ்வ க³ச்சா²மீத்யுக்த்வா பரிஹாஸவிசக்ஷண꞉ ||2-76-11

அபநீய தத꞉ கண்டா²த்புஷ்பதா³மைநமப்³ரவீத் |
கபிலாம் கா³ம் ஸவத்ஸாம் போ⁴ நிஷ்க்ரயார்த²ம் ப்ரயச்ச² மே ||2-76-12

க்ருஷ்ணாஜிநம் திலை꞉ பூர்ணம் ப்ரயச்ச² ச ஸகாஞ்சநம் |
ஏஷோ(அ)த்ர நிஷ்க்ரய꞉ க்ருஷ்ண விஹிதோ வ்ருஷகேதுநா ||2-76-13

ததே²த்யுக்த்வா ஹ்ருஷீகேஶஸ்ததா² சக்ரே ஜநாதி⁴ப |
ஸ உவாச முநிஶ்ரேஷ்ட²ம் ஹஸித்வா மது⁴ஸூத³ந꞉ ||2-76-14

வரம் வரய த⁴ர்மஜ்ஞ யஸ்தே நாரத³ காங்க்ஷித꞉ |
தத்தே தா³தாஸ்மி த⁴ர்மஜ்ஞ பரா ப்ரீதிர்ஹி மே த்வயி ||2-76-15

நாரத³ உவாச 
நித்யமேவாஸ்து மே ப்ரீதோ ப⁴வாந்விஷ்ணோ ஸநாதந |
த்வத்ப்ரஸாதா³த்து ஸாலோக்யம் வ்ரஜேயம் தே மஹாமதே ||2-76-16

அயோநிஜோ ப⁴வேயம் தேநாராயண ஸதாம் க³தே |
ப⁴வேயம் ப்³ராஹ்மணஶ்சைவ புநர்ஜாத்யந்தரேஷ்வபி ||2-76-17 

ஏவமஸ்த்விதி தம் தே³வோ விஷ்ணு꞉ ப்ரோவாச பா⁴ரத |
துதோஷ ச ததோ தீ⁴மாந்நாரதோ³ முநிஸத்தம꞉ ||2-76-18

ஷோட³ஶஸ்த்ரீஸஹஸ்ராணி விஷ்ணோரதுலதேஜஸ꞉ |
நிமந்த்ரிதாநி கௌரவ்ய ஸத்யயா ஹரிகாந்தயா ||2-76-19

தாஸாம் த³தௌ³ ஸந்நியோக³மேகைகம் ஹரிவல்லபா⁴ |
ஶச்யா யோ வாஸுதே³வஸ்ய புரா த³த்தோ நராதி⁴ப ||2-76-20

பாரிஜாதோ வஸம்ஸ்தத்ர தத꞉ ப்ரவவ்ருதே ததா³ |
ஆஜ்ஞயா வாஸுதே³வஸ்ய நாரதே³ந மஹாத்மநா ||2-76-21

நிமந்த்ரிதா க³ணா꞉ ஸர்வே கேஶவேந மஹாத்மநா |
விபூ⁴திம் பாரிஜாதஸ்ய த³த்³ருஶு꞉ குருநந்த³ந ||2-76-22

பாண்ட³வாம்ஶ்சாநயாமாஸ ஸஹைவ ப்ருத²யா ஹரி꞉ |
த்³ரௌபத்³யா ச மஹாதேஜாஸ்ததை²வ ச ஸுப⁴த்³ரயா ||2-76-23

ஶ்ருதஶ்ரவாம் ச ஸஸுதாம் பீ⁴ஷ்மகம் ஸஸுதம் ததா³ |
அந்யாநபி ச கௌரவ்ய மித்ரஸம்ப³ந்தி⁴பா³ந்த⁴வாந் ||2-76-24

ரேமே ச ஸஹ பார்தே²ந பா²ல்கு³நேந ஜநார்த³ந꞉ |
ஸாந்த꞉புரோ மஹாதேஜா꞉ பரமர்த்³த்⁴யாவஸந்ந்ருப ||2-76-25

ஸம்வத்ஸரே ததோ யாதே கேஶிஹாமரஸத்தம꞉ |
பாரிஜாதம் புந꞉ ஸ்வர்க³மாநயத்ஸர்வபா⁴வந꞉ ||2-76-26

தத்ராதி³திம் கஶ்யபம் ச த்³ருஷ்ட்வா ஸ்வஜநநீம் ப்ரபு⁴꞉ |
ஶக்ரேண ஸஹிதோ தீ⁴மாநப்ரமேயபராக்ரம꞉ ||2-76-27 

தமுவாசாதி³திர்மாதா ப்ரணதம் மது⁴ஸூத³நம் |
ஸௌப்⁴ராத்ரமஸ்து வாமேவம் நித்யம் சாமரஸத்தம ||2-76-28

மநோரத²ம் மம த்வம் ச பூரயஸ்வ ஜநார்த³ந |
ததே²த்யேவாப்³ரவீத்க்ருஷ்ணஸ்ததோ மாதரமாத்மவாந் ||2-76-29

ஆமந்த்ரயித்வா பிதரௌ தே³வராஜாநமப்³ரவீத் |
வாஸுதே³வோ மஹாதேஜா꞉ காலப்ராப்தமித³ம் வச꞉ ||2-76-30

மஹாதே³வேந தே³வேஶ ஸந்தி³ஷ்டோ(அ)ஸ்மி மஹாத்மநா |
அந்தர்பூ⁴மிதலே வத்⁴யாநஸுராந்ப்ரதி மாநத³ ||2-76-31

ததி³தோ த³ஶராத்ரேண ஹந்தாஹமஸுரோத்தமாந் |
தத்ரோபவிஷ்டாந்ஸ்தா²தவ்யம் ப்ரவரேண மஹாத்மநா ||2-76-32

ஜயந்தேந ச வீரேண தா³நவாநாம் ஜிகா⁴ம்ஸயா |
ஏகோ(அ)த்ர மாநுஷோ தே³வோ தே³வபுத்ரஸ்ததா² பர꞉ ||2-76-33

அவத்⁴யா꞉ கில தே தே³வைர்ப்³ரஹ்மணோ வரத³ர்பிதா꞉ |
அஸ்மாபி⁴꞉ கில ஹந்தவ்யா மாநுஷத்வமுபாக³தே ||2-76-34

ததே²தி க்ருஷ்ணம் ஸ ஹரி꞉ ப்ரீதரூபஸ்ததா²ப்³ரவீத் |
ஸஸ்வஜாதே ததோ தே³வாவந்யோந்யம் ஜநமேஜய ||2-76-35
 
இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஶே விஷ்ணுபர்வணி
பாரிஜாதஹரணே ஸ்வர்கே³ பாரிஜாதஸ்தா²பநே
ஷட்ஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter
 

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_76_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 76 - The Return of the Celestial Tree
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
November 12, 2008 ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

atha ShaTsaptatitamo.adhyAyaH 

dyutaroH punaH svasthAne nayanam

vaishampAyana uvAcha
atha kR^iShNasya kauravya dhyAtamAtrastapodhanaH |
AjagAma munishreShTho nArado vadatAM varaH ||2-76-1

saMpUjayitvA vidhivadvAsudevo vishAMpate |
pratigrahArthaM vidhivachChrImAnbhaktyA nyamantrayat ||2-76-2

tataH kAle cha saMprApte snAtaM devo mahAmunim |
saMpUjya mAlyairgandhaishcha bhojayAmAsa bhArata ||2-76-3

sArvakAmikamannAdyaM sarvabhUtakR^idanvayaH |
satyayA priyayA sArdhaM prahR^iShTenAntarAtmanA ||2-76-4

puShpadAmAvasajyAtha kanThe kR^iShNasya bhAvinI |
babandha kR^iShNaM subhagA pArijAte vanaspatau ||2-76-5

adbhirdadau nAradAya tato.anuj~nApya keshavam |
devI dhenusahasraM cha kA~nchanasya cha parvatam ||2-76-6

hiraNyarUpyamishraM cha maNiratnaprabhasya cha |
tilamishrasya cha tathA dhanyairanyairyutasya cha ||2-76-7

pratigR^ihya tu tatsarvaM nArado munisattamaH |
sa saMprahR^iShTho bhuktvAtha bhUyaH keshavamabravIt ||2-76-8

bhoH keshava madIyastvamadbhirdatto.asi satyayA |
sa tvaM mAmanugachChasva kuru yadyadbravImyaham ||2-76-9

prathamaH pakSha ityevamabravInmadhusUdanaH |
vrajantamanuvavrAja nAradaM cha janArdanaH ||2-76-10

parihAsaM bahuvidhaM kR^itvA munivarastadA |
tiShThasva gachChAmItyuktvA parihAsavichakShaNaH ||2-76-11

apanIya tataH kaNThAtpuShpadAmainamabravIt |
kapilAM gAM savatsAM bho niShkrayArthaM prayachCha me ||2-76-12

kR^iShNAjinaM tilaiH pUrNaM prayachCha cha sakA~nchanam |
eSho.atra niShkrayaH kR^iShNa vihito vR^iShaketunA ||2-76-13

tathetyuktvA hR^iShIkeshastathA chakre janAdhipa |
sa uvAcha munishreShThaM hasitvA madhusUdanaH ||2-76-14

varaM varaya dharmaj~na yaste nArada kA~NkShitaH |
tatte dAtAsmi dharmaj~na parA prItirhi me tvayi ||2-76-15

nArada uvAcha 
nityamevAstu me prIto bhavAnviShNo sanAtana |
tvatprasAdAttu sAlokyaM vrajeyaM te mahAmate ||2-76-16

ayonijo bhaveyaM tenArAyaNa satAM gate |
bhaveyaM brAhmaNashchaiva punarjAtyantareShvapi ||2-76-17 

evamastviti tam devo viShNuH provAcha bhArata |
tutoSha cha tato dhImAnnArado munisattamaH ||2-76-18

ShoDashastrIsahasrANi viShNoratulatejasaH |
nimantritAni kauravya satyayA harikAntayA ||2-76-19

tAsAM dadau sanniyogamekaikaM harivallabhA |
shachyA yo vAsudevasya purA datto narAdhipa ||2-76-20

pArijAto vasaMstatra tataH pravavR^ite tadA |
Aj~nayA vAsudevasya nAradena mahAtmanA ||2-76-21

nimantritA gaNAH sarve keshavena mahAtmanA |
vibhUtiM pArijAtasya dadR^ishuH kurunandana ||2-76-22

pANDavAMshchAnayAmAsa sahaiva pR^ithayA hariH |
draupadyA cha mahAtejAstathaiva cha subhadrayA ||2-76-23

shrutashravAM cha sasutAM bhIShmakaM sasutaM tadA |
anyAnapi cha kauravya mitrasambandhibAndhavAn ||2-76-24

reme cha saha pArthena phAlgunena janArdanaH |
sAntaHpuro mahAtejAH paramarddhyAvasannR^ipa ||2-76-25

saMvatsare tato yAte keshihAmarasattamaH |
pArijAtaM punaH svargamAnayatsarvabhAvanaH ||2-76-26

tatrAditiM kashyapaM cha dR^iShTvA svajananIM prabhuH |
shakreNa sahito dhImAnaprameyaparAkramaH ||2-76-27 

tamuvAchAditirmAtA praNataM madhusUdanam |
saubhrAtramastu vAmevaM nityaM chAmarasattama ||2-76-28

manorathaM mama tvaM cha pUrayasva janArdana |
tathetyevAbravItkR^iShNastato mAtaramAtmavAn ||2-76-29

AmantrayitvA pitarau devarAjAnamabravIt |
vAsudevo mahAtejAH kAlaprAptamidaM vachaH ||2-76-30

mahAdevena devesha sandiShTo.asmi mahAtmanA |
antarbhUmitale vadhyAnasurAnprati mAnada ||2-76-31

tadito dasharAtreNa hantAhamasurottamAn |
tatropaviShTAnsthAtavyaM pravareNa mahAtmanA ||2-76-32

jayantena cha vIreNa dAnavAnAM jighAMsayA |
eko.atra mAnuSho devo devaputrastathA paraH ||2-76-33

avadhyAH kila te devairbrahmaNo varadarpitAH |
asmAbhiH kila hantavyA mAnuShatvamupAgate ||2-76-34

tatheti kR^iShNaM sa hariH prItarUpastathAbravIt |
sasvajAte tato devAvanyonyaM janamejaya ||2-76-35
 
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
pArijAtaharaNe svarge pArijAtasthApane
ShaTsaptatitamo.adhyAyaH       

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்