Monday 19 October 2020

ஶக்ரநிஶ்சயகத²நார்த²ம் நாரத³ஸ்ய த்³வாரகாம் ப்ரதி க³மநம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 127 (128) - 071 (72)

அதை²கஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஶக்ரநிஶ்சயகத²நார்த²ம் நாரத³ஸ்ய த்³வாரகாம் ப்ரதி க³மநம்


Narada advises Indra


வைஶம்பாயந உவாச 
மஹேந்த்³ரவசநம் ஶ்ருத்வா நாரதோ³ வத³தாம் வர꞉ |
விவிக்தே தே³வராஜாநமித³ம் வசநமப்³ரவீத் ||2-71-1

காமம் ப்ரியாணி ராஜாநோ வக்தவ்யா நாத்ர ஸம்ஶய꞉ |
ப்ராப்தகாலம் து வக்தவ்யம் ஹிதமப்ரியமப்யுத ||2-71-2 

அநியுக்தபுரோபா⁴கோ³ ந ஸ்யாதி³தி வத³ந்தி ஹி |
ஸுலோககா³ததத்த்வஜ்ஞோ நயவிஜ்ஞாநகோவித³꞉ ||2-71-3

கார்யாகார்யே ஸமுத்பந்நே பரிப்ருச்ச²தி மாம் ப⁴வாந் |
யதஸ்தத꞉ ப்ரவக்ஷ்யாமி க்³ருஹ்யதாம் யதி³ ரோசதே ||2-71-4

அநுக்தேநாபி ஸுஹ்ருதா³ வக்தவ்யம் ஜாநதா ஹிதம் |
ந்யாய்யம் ச ப்ராப்தகாலம் ச பராப⁴வமநிச்ச²தா ||2-71-5

வக்தவ்யம் ஸர்வதா² ஸத்³பி⁴ரப்ரியம் சாபி யத்³தி⁴தம் |
ஆந்ருண்யமேதத்ஸ்நேஹஸ்ய ஸத்³பி⁴ரேவாத்³ருதம் புரா ||2-71-6

அந்ருதே த⁴ர்மப⁴க்³நே ச ந ஶுஶ்ரூஷதி சாப்ரியே |
ந ப்ரியம் ந ஹிதம் வாச்யம் ஸத்³பி⁴ரேவேதி நிந்தி³தா꞉ ||2-71-7

ஸர்வதா² தே³வ வக்தவ்யம் ஶ்ரூயதாம் ஶ்ருண்வதாம் வர 
ஶ்ருத்வா ச  குரு ஸர்வஜ்ஞ மம ஶ்ரேயஸ்கரம் வச꞉ ||2-71-8

அந்யோந்யபே⁴தோ³ ப்⁴ராத்ரூணாம்  ஸுஹ்ருதா³ம் வா ப³லாந்தக |
ப⁴வத்யாநந்த³க்ருத்³தே³வ த்³விஷதாம் நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ||2-71-9

ஹிதாநுப³ந்த⁴ஸஹிதம் கார்யம் ஜ்ஞேயம் ஸுரேஶ்வர |
விபரீதம் ச தத்³பு³த்³த்⁴வா நித்யம் பு³த்³தி⁴மதாம் வர ||2-71-10

யத்ஸ்யாத்தாபகரம் பஶ்சாதா³ரப்³த⁴ம் கார்யமீத்³ருஶம் |
ஆரபே⁴ந்நைவ தத்³வித்³வாநேஷ பு³த்³தி⁴மதாம் நய꞉ ||2-71-11

விபாகமஸ்ய கார்யஸ்ய நாநுபஶ்யாமி ஶோப⁴நம் |
யத³த்ர காரணம் தே³வ நிபோ³த⁴ விபு³தா⁴தி⁴ப ||2-71-12

ய ஏகோ விஶ்வமத்⁴யாஸ்தே ப்ரதா⁴நம் ஜக³தோ ஹரி꞉ |
ப்ரக்ருத்யா யம் பரம் ஸர்வே க்ஷேத்ரஜ்ஞம் வை விது³ர்பு³தா⁴꞉ ||2-71-13

தஸ்யாவ்யக்தஸ்ய யோ வ்யக்தோ பா⁴க³꞉ ஸர்வப⁴வோத்³ப⁴வ꞉
தஸ்யாத்மா பரமோ தே³வோ விஷ்ணு꞉  ஸர்வஸ்ய தீ⁴மத꞉ ||2-71-14

ப்ரக்ருத்யா꞉ ப்ரத²மோ பா⁴க³ உமா தே³வீ யஶஸ்விநீ |
வ்யக்த꞉ ஸர்வமயோ விஶ்வ꞉ ஸ்த்ரீஸம்ஜ்ஞோ லோகபா⁴வந꞉ ||2-71-15

ருக்மிண்யாத்³யா꞉ ஸ்த்ரியஸ்தஸ்யா வ்யக்தத்வம் ப்ரத²மோ கு³ண꞉ |
அவ்யயா ப்ரக்ருதிர்தே³வீ கு³ணீ தே³வோ மஹேஶ்வர꞉ ||2-71-16

ந விஶேஷோ(அ)ஸ்ய ருத்³ரஸ்ய விஷ்ணோஶ்சாமரஸத்தம |
கு³ணிநஶ்சாவ்யய꞉ ஶாஸ்தா ஸதா³ ச ப்ரத²மோ கு³ண꞉ ||2-71-17

நாராயணோ மஹாதேஜா꞉ ஸர்வக்ருல்லோகபா⁴வந꞉ |
போ⁴க்தா மஹேஶ்வரோ தே³வ꞉ கர்தா விஷ்நுரதோ⁴க்ஷஜ꞉ ||2-71-18

ப்³ரஹ்மா தே³வக³ணாஶ்சாந்யே பஶ்சாத்ஸ்ருஷ்டா மஹாத்மநா |
மஹாதே³வேந தே³வேஶ ப்ரஜாபதிக³ணாஸ்ததா² ||2-71-19

ஏவம் புராணபுருஷோ விஷ்ணுர்தே³வேஷு பட்꞉யதே |
அசிந்த்யஶ்சாப்ரமேயஶ்ச கு³ணேப்⁴யஶ்ச பரஸ்ததா² ||2-71-20

அதி³த்யா தபஸா விஷ்ணுர்மஹாத்மா(ஆ)ராதி⁴த꞉ புரா |
வரேண ச்ச²ந்தி³தா தேந  பரிதுஷ்டேந சாதி³தி꞉ ||2-71-21 

தயோக்தஸ்த்வத்ஸமம் புத்ரமிச்சா²மீதி ஸுரோத்தம |
ப்ரணிபத்ய ச விஜ்ஞாய நாராயணமதோ⁴க்ஷஜம் ||2-71-22

தேநோக்தம் பு⁴வநே நாஸ்தி மத்ஸம꞉ புருஷோ(அ)பர꞉ |
அம்ஶேந து ப⁴விஷ்யாமி புத்ர꞉ க²ல்வஹமேவ தே ||2-71-23

ஸ ஜாத꞉ ஸர்வக்ருத்³தே³வோ ப்⁴ராதா தவ ஸுரேஶ்வர꞉  |
நாராயணோ மஹாதேஜா யமுபேந்த்³ரம் ப்ரசக்ஷதே ||2-71-24

இச்ச²ந்நேவ ஹரிர்தே³வ காஶ்யபத்வமுபாக³த꞉ |
தைஸ்தைர்பா⁴வைர்விகுருதே பூ⁴தப⁴வ்யப⁴வாப்யய꞉ ||2-71-25

ப்ராது³ர்பா⁴வம் க³தோ தே³வோ ஜக³தோ ஹிதகாம்யயா |
மாது²ரம் ஜக³தோ நாத²꞉ கர்தா ஹர்தா ச கேஶவ꞉ ||2-71-26

யதா² பலலபிண்ட³꞉ ஸ்யாத்³வ்யாப்த꞉ ஸ்நேஹேந மாநத³ |
ததா² ஜக³தி³த³ம் வ்யாப்தம் விஷ்ணுநா ப்ரப⁴விஷ்ணுநா ||2-71-27

ப்³ரஹ்மண்யதே³வ꞉ ஸர்வாத்மா தைஸ்தைர்பா⁴வைர்விகுர்வதி |
ஜக³த்யதிகு³ணோ தே³வோ வைகுண்ட²꞉ ஸர்வபா⁴வந꞉ ||2-71-28

அத꞉ ஸமஸ்ததே³வாநாம் பூஜ்ய ஏவ ச கேஶவ꞉ |
பத்³மநாப⁴ஶ்ச ப⁴க³வாந்ப்ரஜாஸர்க³கரோ விபு⁴꞉ ||2-71-29

அநந்தோ தா⁴ரணார்தம் ச பி³ப⁴ர்தி ச மஹத்³யஶ꞉ |
யஜ்ஞ இத்யபி ஸத்³பி⁴ஶ்ச கத்²யதே வேத³வாதி³பி⁴꞉ ||2-71-30

ஶ்வேத꞉ க்ற்^தயுகே³ தே³வோ ரக்தஸ்த்ரேதாயுகே³ ததா² |
த்³வாபரே ச ததா² பீத꞉ க்ருஷ்ண꞉ கலியுகே³ விபு⁴꞉ ||2-71-31

அவதீ⁴த்ஸ ஹிரண்யாக்ஷம் தி³வ்யரூபத⁴ரோ ஹரி꞉ |
த³தா⁴ராப்ஸு நிமஜ்ஜந்தீமேஷ தே³வோ வஸுந்த⁴ராம் ||2-71-32

வாராஹம் வபுராஶ்ரித்ய ஜக³தோ ஹிதகாம்யயா |
ஜக்⁴நே ஹிரண்யகஶிபும் நாரஸிம்ஹவபுர்ஹரி꞉ ||2-71-33

ஜிகா³ய ஜக³தீம் சைவ விஷ்ணுர்வாமநரூபத்⁴ருக் |
ப³ப³ந்த⁴ ச ப³லிம் தே³வ꞉ ஶ்ரீமாந்பந்நக³ப³ந்த⁴நை꞉ ||2-71-34

தே³வதா³நவஸம்பூ⁴தாநாக்ராமயத³பி ஶ்ரியம் |
த்வய்யநந்த꞉ புரா விஷ்ணுருதா³ரோ(அ)மிதவிக்ரம꞉ |2-71-35

ஸாவஶேஷம் தபோ யஸ்ய தந்நிஹந்தி ஜநார்த³ந꞉ |
அலீகேஷ்வபி வர்தந்தம் வ்ரதமேதந்மஹாத்மந꞉ ||2- 71-36

ஜக்⁴நே ச தா³நவாந்முக்²யாந்தே³வாநாம் யே ச ஶத்ரவ꞉ |
தவ ப்ரியார்த²ம் கோ³விந்தோ³ த⁴ர்மநித்ய꞉ ஸதாம் க³தி꞉ ||2-71-37

ராமத்வமபி சாவாப்ய ஜக்⁴நே ராவணமாத்மவாந் |
பூ⁴த்வா காமகு³ணாம்ஶ்சைவ ஜகா⁴ந த்³விரத³ம் ஹரி꞉ ||2-71-38

ஹிதாய ஜக³தோ(அ)த்³யாபி லோகே வஸதி மாநுஷே |
உபேந்த்³ரோ ஜக³தாம் நாத²꞉ ஸர்வபு⁴தோத்தமோத்தம꞉ ||2-711-39

ஜடீ க்ருஷ்ணாஜிநீ த³ண்டீ³ த்³ருஷ்டபூர்வோ மயா ஹரி꞉ |
தை³தேயேஷு சரந்தே³வஸ்த்ரூணேஷ்வக்³நிரிவோத்³த⁴த꞉ ||2-71-40

அத்³ராக்ஷமபி கோ³விந்த³ம் தா³நவைகார்ணவம் ஜக³த் |
குர்வாணம் தா³நவைர்ஹீநம் ஜக³தோ ஹிதகாம்யயா ||2-71-41

அவஶ்யம் பாரிஜாதம் தே நயிஷ்யதி ஜநாத³ந꞉ |
த்³வாரகாமமரஶ்ரேஷ்ட² நாந்ருதம் ச ப்³ரவீம்யஹம் ||2-71-42

ப்⁴ராத்ருஸ்நேஹாபி⁴பூ⁴தஸ்த்வம் ந க்ருஷ்ணே ப்ரஹரிஷ்யஸி |
நாபி க்ருஷ்ணஸ்த்வயி ஜ்யேஷ்டோ² ப்ரஹரிஷ்யதி வாஸவ ||2-71-43

நைவ சேச்ச்²ரோஷ்யதி ப்ரோக்தம் மயா தே³வ கத²ஞ்சந |
ப்ருச்ச² த்வம் நயத⁴ர்மஜ்ஞாந்யே ஹிதாஸ்தவ மந்த்ரிண꞉ ||2-71-44

வைஶம்பாயந உவாச 
நாரதே³நைவமுக்தஸ்து மஹேந்த்³ரோ ஜநமேஜய |
இத³முத்தரமீஶோ(அ)த² ப்ரத்யுவாச ஜக³த்³கு³ரும் ||2-71-45

ஏவம்வித⁴ப்ரபா⁴வம் த்வம் க்ருஷ்ணம் வத³ஸி யத்³த்³விஜ |
ஏவமேதத்ஸுப³ஹுஶ꞉ ஶ்ருதம் க²லு மயா முநே ||2-71-46

யதஶ்சைவம்வித⁴꞉ க்ருஷ்ணஸ்ததோ(அ)ஹம் தஸ்ய வை தரும் |
ந ப்ரதா³ஸ்யாமி தா³தவ்யம் ஸதாம் த⁴ர்மமநுஸ்மரந் ||2-71-47

மஹாப்ரபா⁴வோ நால்பார்தே² ருஷ்யேதி³தி விசிந்தயந் |
வ்யவஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ப⁴த்³ரம் தே முநே ஸர்வகு³ணாதி³தி ||2-71-48

மஹாப்ரபா⁴வா꞉ ஸததம் ப⁴வந்தி ஹி ஸஹிஷ்ணவ꞉ |
ஶ்ரோதாரஶ்சைவ ஸததம் வ்ரூத்³தா⁴நாம் ஜ்ஞாநசக்ஷுஷாம் ||2-71-49

மஹாத்மா காரணே நால்பே க்ருஷ்ணோ த⁴ர்மப்⁴ருதாம் வர꞉ |
ப்⁴ராத்ரா ஜ்யேஷ்டே²ந ஸர்வஜ்ஞோ விரோத⁴ம் க³ந்துமர்த²தி ||2-71-50

யதை²வம் மம மாது꞉ ஸ வரம் ப்ராதா³த³தோ⁴க்ஷஜ꞉ |
ததை²வ தஸ்யா꞉ புத்ராணாம் ஜ்யேஷ்டா²நாம் ஸோடு⁴மர்ஹதி ||2-71-51

யதை²வோபேந்த்³ரதாம் யாத꞉ ஸ்வயமிச்ச²ஞ்ஜநார்த³ந꞉ |
ததை²வ ப்⁴ராதுரிந்த்³ரஸ்ய ஸந்மாநம் கர்துமர்ஹதி ||2-71-52

ஜ்யைஷ்ட்²யமேதேந தே³வேந நாரப்³த⁴ம் கிம் புராதநே |
அதே²தா³நீமபீச்சே²த்ஸ ஜ்யேஷ்டோ²(அ)ஸ்து மது⁴ஸூத³ந꞉ ||2-71-53

ஸுநிஶ்சிதம் ப³லரிபுமீக்ஷ்ய நாரதோ³ 
விஸர்ஜிதஸ்த்ரித³ஶவரேண த⁴ர்மப்⁴ருத் |
யயௌ புரீம் யது³வ்ருஷபா⁴பி⁴ரக்ஷிதாம்
குஶஸ்த²லீம் த்⁴ருதிமதிமாம்ஸ்தபோத⁴ந꞉ ||2-71-54
 
இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஶே விஷ்ணுபர்வணி
பாரிஜாதஹரணே நாரத³ஸ்ய ஸ்வர்கா³த்புநராக³மநே ஏகஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_71_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 71- Narada returns to Dvaraka to Convey Indra's Refusal
Itranslated by K S Ramachandran, ,
November 4, 2008 
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

athaikasaptatitamo.adhyAyaH
shakranishchayakathanArthaM nAradasya dvArakAm prati gamanam

vaishampAyana uvAcha 
mahendravachanaM shrutvA nArado vadatAM varaH |
vivikte devarAjAnamidam vachanamabravIt ||2-71-1

kAmaM priyANi rAjAno vaktavyA nAtra saMshayaH |
prAptakAlaM tu vaktavyaM hitamapriyamapyuta ||2-71-2 

aniyuktapurobhAgo na syAditi vadanti hi |
sulokagAtatattvaj~no nayavij~nAnakovidaH ||2-71-3

kAryAkArye samutpanne paripR^ichChati mAM bhavAn |
yatastataH pravakShyAmi gR^ihyatAM yadi rochate ||2-71-4

anuktenApi suhR^idA vaktavyaM jAnatA hitam |
nyAyyaM cha prAptakAlaM cha parAbhavamanichChatA ||2-71-5

vaktavyaM sarvathA sadbhirapriyaM chApi yaddhitam |
AnR^iNyametatsnehasya sadbhirevAdR^itaM purA ||2-71-6

anR^ite dharmabhagne cha na shushrUShati chApriye |
na priyaM na hitaM vAchyaM sadbhireveti ninditAH ||2-71-7

sarvathA deva vaktavyam shrUyatAM shR^iNvatAM vara 
shrutvA cha  kuru sarvaj~na mama shreyaskaraM vachaH ||2-71-8

anyonyabhedo bhrAtR^INAM  suhR^idAM vA balAntaka |
bhavatyAnandakR^iddeva dviShatAM nAtra saMshayaH ||2-71-9

hitAnubandhasahitaM kAryaM j~neyaM sureshvara |
viparItaM cha tadbuddhvA nityaM buddhimatAM vara ||2-71-10

yatsyAttApakaraM pashchAdArabdhaM kAryamIdR^isham |
Arabhennaiva tadvidvAneSha buddhimatAM nayaH ||2-71-11

vipAkamasya kAryasya nAnupashyAmi shobhanam |
yadatra kAraNaM deva nibodha vibudhAdhipa ||2-71-12

ya eko vishvamadhyAste pradhAnaM jagato hariH |
prakR^ityA yaM paraM sarve kShetraj~naM vai vidurbudhAH ||2-71-13

tasyAvyaktasya yo vyakto bhAgaH sarvabhavodbhavaH
tasyAtmA paramo devo viShNuH  sarvasya dhImataH ||2-71-14

prakR^ityAH prathamo bhAga umA devI yashasvinI |
vyaktaH sarvamayo vishvaH strIsaMj~no lokabhAvanaH ||2-71-15

rukmiNyAdyAH striyastasyA vyaktatvaM prathamo guNaH |
avyayA prakR^itirdevI guNI devo maheshvaraH ||2-71-16

na visheSho.asya rudrasya viShNoshchAmarasattama |
guNinashchAvyayaH shAstA sadA cha prathamo guNaH ||2-71-17

nArAyaNo mahAtejAH sarvakR^illokabhAvanaH |
bhoktA maheshvaro devaH kartA viShnuradhokShajaH ||2-71-18

brahmA devagaNAshchAnye pashchAtsR^iShTA mahAtmanA |
mahAdevena devesha prajApatigaNAstathA ||2-71-19

evaM purANapuruSho viShNurdeveShu paTHyate |
achintyashchAprameyashcha guNebhyashcha parastathA ||2-71-20

adityA tapasA viShNurmahAtmA.a.arAdhitaH purA |
vareNa chChanditA tena  parituShTena chAditiH ||2-71-21 

tayoktastvatsamaM putramichChAmIti surottama |
praNipatya cha vij~nAya nArAyaNamadhokShajam ||2-71-22

tenoktaM bhuvane nAsti matsamaH puruSho.aparaH |
aMshena tu bhaviShyAmi putraH khalvahameva te ||2-71-23

sa jAtaH sarvakR^iddevo bhrAtA tava sureshvaraH  |
nArAyaNo mahAtejA yamupendraM prachakShate ||2-71-24

ichChanneva harirdeva kAshyapatvamupAgataH |
taistairbhAvairvikurute bhUtabhavyabhavApyayaH ||2-71-25

prAdurbhAvaM gato devo jagato hitakAmyayA |
mAthuraM jagato nAthaH kartA hartA cha keshavaH ||2-71-26

yathA palalapiNDaH syAdvyAptaH snehena mAnada |
tathA jagadidaM vyAptaM viShNunA prabhaviShNunA ||2-71-27

brahmaNyadevaH sarvAtmA taistairbhAvairvikurvati |
jagatyatiguNo devo vaikuNThaH sarvabhAvanaH ||2-71-28

ataH samastadevAnAM pUjya eva cha keshavaH |
padmanAbhashcha bhagavAnprajAsargakaro vibhuH ||2-71-29

ananto dhAraNArtaM cha bibharti cha mahadyashaH |
yaj~na ityapi sadbhishcha kathyate vedavAdibhiH ||2-71-30

shvetaH kR^tayuge devo raktastretAyuge tathA |
dvApare cha tathA pItaH kR^iShNaH kaliyuge vibhuH ||2-71-31

avadhItsa hiraNyAkShaM divyarUpadharo hariH |
dadhArApsu nimajjantImeSha devo vasundharAm ||2-71-32

vArAhaM vapurAshritya jagato hitakAmyayA |
jaghne hiraNyakashipuM nArasimhavapurhariH ||2-71-33

jigAya jagatIM chaiva viShNurvAmanarUpadhR^ik |
babandha cha baliM devaH shrImAnpannagabandhanaiH ||2-71-34

devadAnavasaMbhUtAnAkrAmayadapi shriyam |
tvayyanantaH purA viShNurudAro.amitavikramaH |2-71-35

sAvasheShaM tapo yasya tannihanti janArdanaH |
alIkeShvapi vartantaM vratametanmahAtmanaH ||2- 71-36

jaghne cha dAnavAnmukhyAndevAnAM ye cha shatravaH |
tava priyArthaM govindo dharmanityaH satAM gatiH ||2-71-37

rAmatvamapi chAvApya jaghne rAvaNamAtmavAn |
bhUtvA kAmaguNAMshchaiva jaghAna dviradaM hariH ||2-71-38

hitAya jagato.adyApi loke vasati mAnuShe |
upendro jagatAM nAthaH sarvabhutottamottamaH ||2-711-39

jaTI kR^iShNAjinI daNDI dR^iShTapUrvo mayA hariH |
daiteyeShu charandevastR^INeShvagnirivoddhataH ||2-71-40

adrAkShamapi govindaM dAnavaikArNavaM jagat |
kurvANaM dAnavairhInaM jagato hitakAmyayA ||2-71-41

avashyaM pArijAtaM te nayiShyati janAdanaH |
dvArakAmamarashreShTha nAnR^itaM cha bravImyaham ||2-71-42

bhrAtR^isnehAbhibhUtastvaM na kR^iShNe prahariShyasi |
nApi kR^iShNastvayi jyeShTho prahariShyati vAsava ||2-71-43

naiva chechChroShyati proktaM mayA deva katha~nchana |
pR^ichCha tvaM nayadharmaj~nAnye hitAstava mantriNaH ||2-71-44

vaishampAyana uvAcha 
nAradenaivamuktastu mahendro janamejaya |
idamuttaramIsho.atha pratyuvAcha jagadgurum ||2-71-45

evaMvidhaprabhAvaM tvaM kR^iShNaM vadasi yaddvija |
evametatsubahushaH shrutaM khalu mayA mune ||2-71-46

yatashchaivaMvidhaH kR^iShNastato.ahaM tasya vai tarum |
na pradAsyAmi dAtavyaM satAM dharmamanusmaran ||2-71-47

mahAprabhAvo nAlpArthe ruShyediti vichintayan |
vyavasthito.ahaM bhadraM te mune sarvaguNAditi ||2-71-48

mahAprabhAvAH satataM bhavanti hi sahiShNavaH |
shrotArashchaiva satataM vR^IddhAnAM j~nAnachakShuShAm ||2-71-49

mahAtmA kAraNe nAlpe kR^iShNo dharmabhR^itAM varaH |
bhrAtrA jyeShThena sarvaj~no virodhaM gantumarthati ||2-71-50

yathaivaM mama mAtuH sa varaM prAdAdadhokShajaH |
tathaiva tasyAH putrANAM jyeShThAnAM soDhumarhati ||2-71-51

yathaivopendratAM yAtaH svayamichCha~njanArdanaH |
tathaiva bhrAturindrasya sanmAnaM kartumarhati ||2-71-52

jyaiShThyametena devena nArabdhaM kiM purAtane |
athedAnImapIchChetsa jyeShTho.astu madhusUdanaH ||2-71-53

sunishchitaM balaripumIkShya nArado 
visarjitastridashavareNa dharmabhR^it |
yayau purIM yaduvR^iShabhAbhirakShitAM
kushasthalIM dhR^itimatimAMstapodhanaH ||2-71-54
 
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
pArijAtaharaNe nAradasya svargAtpunarAgamane ekasaptatitamo.adhyAyaH       

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்