Sunday 9 August 2020

ஜராஸந்தா⁴பி⁴க³மனம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 97 - 041

அத² சத்வாரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ஜராஸந்தா⁴பி⁴க³மனம்

Balarama

வைஷ²ம்பாயன உவாச           
ஜாமத³க்³ன்யே க³தே ராமே தௌ யாத³வகுலோத்³வஹௌ |
கோ³மந்தஷி²க²ரே ரம்யே சேரது꞉ காமரூபிணௌ ||2-41-1

வனமாலாகுலோரஸ்கௌ நீலபீதாம்ப³ராவுபௌ⁴ |
நீலஷ்²வேதவபுஷ்மந்தௌ க³க³னஸ்தா²விவாம்பு³தௌ³ ||2-41-2

தௌ ஷை²லதா⁴துதி³க்³தா⁴ங்கௌ³ யுவானௌ ஷி²க²ரே ஸ்தி²தௌ |
சேரதுஸ்தத்ர காந்தேஷு வனேஷு ரதிலாலஸௌ ||2-41-3

உத³யந்தம் நிரீக்ஷந்தௌ ஷ²ஷி²னம் ஜ்யோதிஷாம் வரம் |
உத³யாஸ்தமனே சைவ க்³ரஹாணாம் த⁴ரணீத⁴ரே ||2-41-4

அத² ஸங்கர்ஷண꞉ ஷ்²ரீமான்வினா க்ருஷ்ணேன வீர்யவான் |
சசார தஸ்ய ஷி²க²ரே நக³ஸ்ய நக³ஸன்னிப⁴꞉ ||2-41-5

ப்ரபு²ல்லஸ்ய கத³ம்ப³ஸ்ய ஸுச்சா²யே நிஷஸாத³ ஹ |
வாயுனா மந்த³க³ந்தே⁴ன வீஜ்ய்மான꞉ ஸுகே²ன வை ||2-41-6     

தஸ்ய தேனானிலௌகே⁴ன ஸேவ்யமானஸ்ய தத்ர வை |
மத்³யஸம்ஸ்பர்ஷ²ஜோ க³ந்த⁴꞉ ஸம்ஸ்ப்ருஷ²ன்க்⁴ராணமாக³த꞉ ||2-41-7

த்ருஷ்ணா சைனம் விவேஷா²ஷு² வாருணீப்ரப⁴வா ததா³ |
ஷு²ஷோ²ஷ ச முக²ம் தஸ்ய மத்தஸ்யேவாபரே(அ)ஹனி ||2-41-8

ஸ்மாரித꞉ ஸ புராவ்ருத்தமம்ருதப்ராஷ²னம் விபு⁴꞉ |
த்ருஷிதோ மதி³ரான்வேஷீ ததஸ்தம் தருமைக்ஷத |2-41-9

தஸ்ய ப்ராவ்ருஷி பு²ல்லஸ்ய யத³ம்போ⁴ ஜலஜோஜ்ஜி²தம் |
தத்கோடரஸ்த²ம் மதி³ரா ஸஞ்ஜாயத மனோஹரா ||2-41-10

தாம் து த்ருஷ்ணாபி⁴பூ⁴தாத்மா பிப³ன்னார்த இவாஸக்ருத் |
மோஹாச்ச சலிதாகார꞉ ஸமஜாயத ஸ ப்ரபூ⁴꞉ ||2-41-11

தஸ்ய மத்தஸ்ய வத³னம் கிஞ்சிச்சலிதலோசனம் |
கூ⁴ர்ணிதாகாரமப⁴வச்ச²ரத்காலேந்து³ஸப்ரப⁴ம் ||2-41-12

கத³ம்ப³கோடரே ஜாதா னாம்னா காத³ம்ப³ரீதி ஸா |
ரூபிணீ வாருணீ தத்ர தே³வாநாமம்ருதாரணீ ||2-41-13

காத³ம்ப³ரீமத³கலம் விதி³த்வா க்ருஷ்ணபூர்வஜம் |
திஸ்ரஸ்த்ரித³ஷ²னார்யஸ்தமுபதஸ்து²꞉ ப்ரியம்வதா³꞉ ||2-41-14

மதி³ரா ரூபிணீ பூ⁴த்வா காந்திஷ்²ச ஷ²ஷி²ன꞉ ப்ரியா |
ஷ்²ரீஷ்²ச தே³வீ வரிஷ்டா² ஸ்த்ரீ ஸ்வயமேவாம்பு³ஜத்⁴வஜா ||2-41-15

ஸாஞ்ஜலிப்ரக்³ரஹா தே³வீ ரௌஹிணேயமுபஸ்தி²தா |
வாருண்யா ஸஹிதம் வாக்யமுவாச மத³விக்லவம் ||2-41-16  
 
ப³லம் ஜயஸ்ய தை³த்யானாம் ப³லதே³வ தி³வீஷ்²வர |
அஹம் தே த³யிதா காந்தா வாருணீ ஸமுபஸ்தி²தா ||2-41-17

த்வாமேவாந்தர்ஹிதம் ஷ்²ருத்வா ஷா²ஷ்²வதம் வட³வாமுகே² |
க்ஷீணபுண்யேவ வஸுதா⁴ம் பர்யேமி விமலானன ||2-41-18

புஷ்பசக்ரானுலிப்தேஷு கேஸரேஷூஷிதம் மயா |
அதிமுக்தேஷு சாக்ஷோப்⁴ய புஷ்பஸ்தப³கவத்ஸு ச ||2-41-19 

அஹம் கத³ம்ப³மாலீனா மேக⁴காலே ஸுக²ப்ரியா |
த்ருஷிதம் மார்க³மாணா த்வாம் ஸ்வேன ரூபேண சா²தி³தா ||2-41-20

ஸாஸ்மி பூர்ணேன யோகே³ன யைத²வாம்ருதமந்த²னே |
ஸமீபம் ப்ரேஷிதா பித்ரா வருணேன தவானக⁴ ||2-41-21

ஸா யதை²வார்ணவக³தா ததை²வ வட³வாமுகே² |
த்வயோபபோ⁴க்துமிச்சா²மி ஸம்மதஸ்த்வம் ஹி மே கு³ரு꞉ ||2-41-22

ந த்வானந்தம் பரித்யக்ஷ்யே ப⁴ர்த்ஸிதாபி த்வயானக⁴ |
நாஹம் த்வயா வினா லோகானுத்ஸஹே தே³வ ஸேவிதும் ||2-41-23

ஆதி³பத்³மம் ச பத்³மாங்கம் தி³வ்யம் ஷ்²ரவணபூ⁴ஷணம் |
கௌஷே²யானி ச நீலானி ஸமுத்³ரார்ஹாணி பி³ப்⁴ரதீ ||2-41-24

மதி³ரானந்தரம் காந்தி꞉ ஸங்கர்ஷணமுபஸ்தி²தா |
மதே³நாக³லிதஷ்²ரோணீ கிஞ்சிதா³கூ⁴ர்ணிதேக்ஷணா ||2-41-25

ப்ரோவாச ப்ரணயாத்காந்திர்ப³த்³தா⁴ஞ்ஜலீபுடா ஸதீ |
ஜயபூர்வேண யோகே³ன ஸஸ்மிதம் வாக்யமர்த²வத் ||2-41-26

அஹம் சந்த்³ராத³பி புரும் ஸஹஸ்ரஷி²ரஸம் ப்ரபு⁴ம் |
ஸ்வைர்கு³ணைரனுரக்தா த்வாம் யதை²வ மதி³ரா ததா² ||2-41-27

ஷ்²ரீஷ்²ச பத்³மாலயா தே³வீ விதே⁴யா வைஷ்ணவோரஸி |
ரௌஹிணேயோரஸி ஷு²பா⁴ மாலேவாமலதாம் க³தா ||2-41-28

ஸா மாலாமமலாம் க்³ருஹ்ய ப³லஸ்யோரஸி த³ம்ஷி²தா |
பத்³மாஸ்யா பத்³மஹஸ்தா வை ஸங்கர்ஷணமதா²ப்³ரவீத் ||2-41-29

ராம ராமாபி⁴ராமஸ்த்வம் வாருண்யா ஸமலங்க்ருத꞉ |
காந்த்யா மயா ச தே³வேஷ² ஸஞ்க³தஷ்²சந்த்³ரமா யதா² ||2-42-30

இயம் ச ஸா மயா மௌலி꞉ ப்ரோத்³த்⁴ருதா வருணாலயா |
மூர்த்⁴னி ஷீ²ர்ஷஸஹஸ்ரஸ்ய யா தே பா⁴னுரிவாப³பௌ⁴ ||2-41-31

ஜாதரூபமயம் சைகம் குண்ட³லம் வஜ்ரபூ⁴ஷிதம் |
ஆதி³பத்³மம் ச பத்³மாக்ஷம் தி³வ்யஷ்²ரவணபூ⁴ஷணம் ||2-41-32

கௌஷே²யாணி ச நீலானி ஸமுத்³ரார்ஹாணி பா⁴வத꞉ |
ஹாரம் ச பீனதரலம் ஸமுத்³ராப்⁴யந்தரோஷிதம் ||2-41-33

தே³வேமாம் ப்ரதிக்³ருஹ்ணீஷ்வ பௌராணீம் பூ⁴ஷணக்ரியாம் |
ஸமயஸ்தே மஹாபா³ஹோ பூ⁴ஷ²ணாநாமலங்க்ரியா ||2-41-34

ஸங்க்³ருஹ்ய தமலங்காரம் தாஷ்²ச திஸ்ர꞉ ஸுரஸ்த்ரிய꞉ |
ஷு²ஷு²பே⁴ ப³லதே³வோ ஹி ஷா²ரதே³ந்து³ஸமப்ரப⁴꞉ ||2-41-35  

ஸ ஸமாக³ம்ய க்ருஷ்ணேன ஜலஜாம்போ⁴த³வர்சஸா |
முத³ம் பரமிகாம் லேபே⁴ க்³ரஹயுக்த꞉ ஷ²ஷீ² யதா² ||2-41-36

தாப்⁴யாமுபா⁴ப்⁴யாம் ஸம்லாபே வர்தமானே க்³ருஹே யதா² |
வைனதேயஸ்ததோ(அ)த்⁴வானமதிசக்ராம வேக³த꞉ ||2-41-37

ஸங்க்³ராமயுக்ததேஜஸ்வீ தை³த்யப்ரஹரணாங்கித꞉ |
தே³வதானாம் ஜலஷ்²லாகீ⁴ தி³வ்யஸ்ரக³னுலேபன꞉ ||2-41-38

ஸுப்தஸ்ய ஷ²யனே தி³வ்யே க்ஷீரோதே³ வருணாலயே |
விஷ்ணோ꞉ கிரீடம் தை³த்யேன ஹ்ருதம் வைரோசனேன வை ||2-41-39

தத³ர்த²ஸ்தேன ஸங்க்³ராம꞉ க்ருதோ கு³ர்வர்த²மோஜஸா |
கிரீடார்தே² ஸமுத்³ரஸ்ய மத்⁴யே தை³த்யக³ணை꞉ ஸஹ ||2-41-40

மோக்ஷயித்வா கிரீடம் து வைஷ்ணவம் பததாம் வர꞉ |
வ்யத்யக்ரமத வேகே³ன க³க³னம் தே³வதாலயம் ||2-41-41

ஸ த³த³ர்ஷ² கு³ரும் ஷை²லே விஷ்ணும் கார்யாந்தராக³தம் |
தேன க்ரீடா³வலம்பே³ன கிரீடேன விராஜதா ||2-41-42

ஸ த்³ருஷ்ட்வா மானுஷம் விஷ்ணும் ஸைலராஜஷி²ரோக³தம் |
ப்ரகாஷ²சேஷ்டாநிர்முக்தம் விமௌலிமிவ மானுஷம் ||2-41-43

அபி⁴ஜ்ஞஸ்தஸ்ய பா⁴வானாம் க³ருத்மான்பததாம் வர꞉ |
சிக்ஷேப க²ம் க³தோ மௌலிம் விஷ்ணோ꞉ ஷி²ரஸி ஹ்ருஷ்டவத் ||2-41-44

உபேந்த்³ரமூர்த்⁴னி ஸா மௌலிரபினத்³தா⁴ இவாபதத் |
ஷி²ரஸ꞉ ஸ்தா²னநிர்முக்தா க்ருஷ்ணம் சைவான்வஷோ²ப⁴யத் |
யதை²வ மேருஷி²க²ரே பா⁴னுர்மத்⁴யந்தி³னே யதா² ||2-41-45

வைனதேயப்ரயோகே³ண விதி³த்வா மௌலிமாக³தாம் |
க்ருஷ்ண꞉ ப்ரஹ்ரூஷ்டவத³னோ ராமம் வசனமப்³ரவீத் ||2-41-46

த்வரதே க²லு கார்யார்தோ² தே³வதானாம் ந ஸம்ஷ²ய꞉ |
யதே²யமாவயோ꞉ ஷை²லே ஸங்க்³ராமரசனா க்ருதா ||2-41-47

வைரோசனேன ஸுப்தஸ்ய மம மௌலிர்மஹோத³தௌ⁴ |
ஷ²க்ரஸ்ய ஸத்³ருஷ²ம் ரூபம் தி³வ்யமாஸ்தா²ய ஸாக³ராத் ||2-41-48

க்³ராஹரூபேண யோ நீத ஆனீதோ(அ)ஸௌ க³ருத்மதா |
மமாஹிஷ²யனான்மௌலிர்ஹ்ருத்வா க்ஷிப்தோ க³ருத்மதா ||2-41-49

ஸுவ்யக்தம் ஸன்னிக்ருஷ்ட꞉ ஸ ஜராஸந்தோ⁴ நராதி⁴ப꞉ |
லக்ஷ்யந்தே ஹி த்⁴வஜாக்³ராணி ரதா²னாம் வாதரம்ஹஸாம் ||2-41-50

ஏதானி விஜிகீ³ஷூணாம் ஷ²ஷி²கல்பானி பூ⁴ப்⁴ருதாம் |
ச²த்ராண்யார்ய விராஜந்தே த³ம்ஷி²தானி மிதானி ச ||2-41-51

அஹோ ந்ருபரதோ²த³க்³ரா விமலாஷ்²ச²த்ரபங்க்தய꞉ |
அபி⁴வர்தந்தி ந꞉ ஷு²ப்⁴ரா யதா² கே² ஹம்ஸபங்க்தய꞉ ||2-41-52

அஹோ த்³யௌர்விமலாபா⁴னாம் ஷ²ஸ்த்ராணாம் விமலானனா |
ப்ரபா⁴ பா⁴ஸ்கரபா⁴மிஷ்²ரா சரந்தீவ தி³ஷோ² த³ஷ² ||2-41-53

ஏதானி நூனம் ஸமரே பார்தி²வைராயுதா⁴னி ச |
க்ஷிப்தானி வினஷி²ஷ்யந்தி மயி ஸர்வாணி ஸம்யுகே³ ||2-41-54

காலே க²லு ந்ருப꞉ ப்ராப்தோ ஜராஸந்தோ⁴ மஹீபதி꞉ |
ஆவயோர்யுத்³த⁴னிகஷ꞉ ப்ரத²ம꞉ ஸமராதிதி²꞉ ||2-41-55

ஆர்ய திஷ்டா²வ ஸஹிதௌ ந க²ல்வாநாக³தே ந்ருபே |
யுத்³தா⁴ரம்ப⁴꞉ ப்ரயோக்தவ்யோ ப³லம் தாவத்³விம்ருஷ்²யதாம் ||2-41-56

ஏவமுக்த்வா தத꞉ க்ருஷ்ண꞉ ஸ்வஸ்த²꞉ ஸங்க்³ராமலாலஸ꞉ |
ஜராஸந்த⁴வத⁴ம் ப்ரேப்ஸுஷ்²சகார ப³லத³ர்ஷ²னம் ||2-41-57

வீக்ஷமாணஷ்²ச தான்ஸவன்ன்ற்^பான்யது³வரோ(அ)வ்யய꞉ |
ஆத்மானமாத்மனோவாச யத்பூர்வம் தி³வி மந்த்ரிதம் ||2-41-58

இமே தே ப்ருதி²வீபாலா꞉ பார்தி²வே வர்த்மனி ஸ்தி²தா꞉ |
யே விநாஷ²ம் க³மிஷ்யந்தி ஷா²ஸ்த்ரத்³ருஷ்டேன கர்மணா ||2-41-59 

ப்ரோக்ஷிதான்க²ல்விமான்மன்யே ம்ருத்யுனா ந்ருபஸத்தமான் |
ஸ்வர்க³கா³மீனி சாப்யேஷாம் வபூம்ஷி ப்ரசகாஷி²ரே ||2-41-60

ஸ்தா²னே பா⁴ரபரிஷ்²ராந்தா வஸுதே⁴யம் தி³வம் க³தா |
ஏஷாம் ந்ருபதிஸிம்ஹானாம் ப³லௌகை⁴ரபி⁴பீடி³தா ||2-41-61

அல்பேன க²லு காலேன விவிக்தம் ப்ருதி²வீதலம் |
ப⁴விஷ்யதி நரேந்த்³ரௌகை⁴ராகீர்ணம் ச நப⁴ஸ்தலம் ||2-41-62

இதி ஷ்²ரிமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
ஜராஸந்தா⁴பி⁴க³மனம் நாமைகசத்வாரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_41_mpr.html


## Harivamsa Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 41 -  Arrival of JarAsaMdha's Army
itranslated by K S Ramachandran ramachandran_ksr@yahoo.ca,
August 9, 2008 ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athaikachatvAriMsho.adhyAyaH

jarAsaMdhAbhigamanam

vaishampAyana uvAcha
jAmadagnye gate rAme tau yAdavakulodvahau |
gomantashikhare ramye cheratuH kAmarUpiNau ||2-41-1

vanamAlAkuloraskau nIlapItAmbarAvubhau |
nIlashvetavapuShmantau gaganasthAvivAmbudau ||2-41-2

tau shailadhAtudigdhA~Ngau yuvAnau shikhare sthitau |
cheratustatra kAnteShu vaneShu ratilAlasau ||2-41-3

udayantaM nirIkShantau shashinaM jyotiShAM varam |
udayAstamane chaiva grahANAM dharaNIdhare ||2-41-4

atha sa~NkarShaNaH shrImAnvinA kR^iShNena vIryavAn |
chachAra tasya shikhare nagasya nagasannibhaH ||2-41-5

praphullasya kadambasya suchChAye niShasAda ha |
vAyunA mandagandhena vIjymAnaH sukhena vai ||2-41-6     

tasya tenAnilaughena sevyamAnasya tatra vai |
madyasaMsparshajo gandhaH saMspR^ishanghrANamAgataH ||2-41-7

tR^iShNA chainam viveshAshu vAruNIprabhavA tadA |
shushoSha cha mukhaM tasya mattasyevApare.ahani ||2-41-8

smAritaH sa purAvR^ittamamR^itaprAshanaM vibhuH |
tR^iShito madirAnveShI tatastam tarumaikShata |2-41-9

tasya prAvR^iShi phullasya yadambho jalajojjhitam |
tatkoTarasthaM madirA sa~njAyata manoharA ||2-41-10

tAM tu tR^iShNAbhibhUtAtmA pibannArta ivAsakR^it |
mohAchcha chalitAkAraH samajAyata sa prabhUH ||2-41-11

tasya mattasya vadanaM ki~nchichchalitalochanam |
ghUrNitAkAramabhavachCharatkAlendusaprabham ||2-41-12

kadambakoTare jAtA nAmnA kAdambarIti sA |
rUpiNI vAruNI tatra devAnAmamR^itAraNI ||2-41-13

kAdambarImadakalaM viditvA kR^iShNapUrvajam |
tisrastridashanAryastamupatasthuH priyaMvadAH ||2-41-14

madirA rUpiNI bhUtvA kAntishcha shashinaH priyA |
shrIshcha devI variShThA strI svayamevAmbujadhvajA ||2-41-15

sA~njalipragrahA devI rauhiNeyamupasthitA |
vAruNyA sahitaM vAkyamuvAcha madaviklavam ||2-41-16  
 
balaM jayasya daityAnAM baladeva divIshvara |
ahaM te dayitA kAntA vAruNI samupasthitA ||2-41-17

tvAmevAntarhitaM shrutvA shAshvataM vaDavAmukhe |
kShINapuNyeva vasudhAM paryemi vimalAnana ||2-41-18

puShpachakrAnulipteShu kesareShUShitaM mayA |
atimukteShu chAkShobhya puShpastabakavatsu cha ||2-41-19 

ahaM kadambamAlInA meghakAle sukhapriyA |
tR^iShitaM mArgamANA tvAM svena rUpeNa ChAditA ||2-41-20

sAsmi pUrNena yogena yaithavAmR^itamanthane |
samIpaM preShitA pitrA varuNena tavAnagha ||2-41-21

sA yathaivArNavagatA tathaiva vaDavAmukhe |
tvayopabhoktumichChAmi saMmatastvaM hi me guruH ||2-41-22

na tvAnantaM parityakShye bhartsitApi tvayAnagha |
nAhaM tvayA vinA lokAnutsahe deva sevitum ||2-41-23

AdipadmaM cha padmA~NkaM divyaM shravaNabhUShaNam |
kausheyAni cha nIlAni samudrArhANi bibhratI ||2-41-24

madirAnantaraM kAntiH sa~NkarShaNamupasthitA |
madenAgalitashroNI ki~nchidAghUrNitekShaNA ||2-41-25

provAcha praNayAtkAntirbaddhA~njalIpuTA satI |
jayapUrveNa yogena sasmitaM vAkyamarthavat ||2-41-26

ahaM chandrAdapi puruM sahasrashirasaM prabhum |
svairguNairanuraktA tvAM yathaiva madirA tathA ||2-41-27

shrIshcha padmAlayA devI vidheyA vaiShNavorasi |
rauhiNeyorasi shubhA mAlevAmalatAM gatA ||2-41-28

sA mAlAmamalAM gR^ihya balasyorasi daMshitA |
padmAsyA padmahastA vai sa~NkarShaNamathAbravIt ||2-41-29

rAma rAmAbhirAmastvaM vAruNyA samala~NkR^itaH |
kAntyA mayA cha devesha sa~ngatashchandramA yathA ||2-42-30

iyaM cha sA mayA mauliH proddhR^itA varuNAlayA |
mUrdhni shIrShasahasrasya yA te bhAnurivAbabhau ||2-41-31

jAtarUpamayam chaikaM kuNDalaM vajrabhUShitam |
AdipadmaM cha padmAkShaM divyashravaNabhUShaNam ||2-41-32

kausheyANi cha nIlAni samudrArhANi bhAvataH |
hAraM cha pInataralaM samudrAbhyantaroShitam ||2-41-33

devemAM pratigR^ihNIShva paurANIM bhUShaNakriyAm |
samayaste mahAbAho bhUshaNAnAmala~NkriyA ||2-41-34

sa~NgR^ihya tamala~NkAraM tAshcha tisraH surastriyaH |
shushubhe baladevo hi shAradendusamaprabhaH ||2-41-35  

sa samAgamya kR^iShNena jalajAmbhodavarchasA |
mudaM paramikAM lebhe grahayuktaH shashI yathA ||2-41-36

tAbhyAmubhAbhyAM saMlApe vartamAne gR^ihe yathA |
vainateyastato.adhvAnamatichakrAma vegataH ||2-41-37

sa~NgrAmayuktatejasvI daityapraharaNA~NkitaH |
devatAnAM jalashlAghI divyasraganulepanaH ||2-41-38

suptasya shayane divye kShIrode varuNAlaye |
viShNoH kirITaM daityena hR^itaM vairochanena vai ||2-41-39

tadarthastena sa~NgrAmaH kR^ito gurvarthamojasA |
kirITArthe samudrasya madhye daityagaNaiH saha ||2-41-40

mokShayitvA kirITaM tu vaiShNavaM patatAM varaH |
vyatyakramata vegena gaganaM devatAlayam ||2-41-41

sa dadarsha guruM shaile viShNuM kAryAntarAgatam |
tena krIDAvalambena kirITena virAjatA ||2-41-42

sa dR^iShTvA mAnuShaM viShNuM sailarAjashirogatam |
prakAshacheShTAnirmuktaM vimaulimiva mAnuSham ||2-41-43

abhij~nastasya bhAvAnAM garutmAnpatatAM varaH |
chikShepa khaM gato mauliM viShNoH shirasi hR^iShTavat ||2-41-44

upendramUrdhni sA maulirapinaddhA ivApatat |
shirasaH sthAnanirmuktA kR^iShNaM chaivAnvashobhayat |
yathaiva merushikhare bhAnurmadhyaMdine yathA ||2-41-45

vainateyaprayogeNa viditvA maulimAgatAm |
kR^iShNaH prahR^IShTavadano rAmaM vachanamabravIt ||2-41-46

tvarate khalu kAryArtho devatAnAM na saMshayaH |
yatheyamAvayoH shaile sa~NgrAmarachanA kR^itA ||2-41-47

vairochanena suptasya mama maulirmahodadhau |
shakrasya sadR^ishaM rUpaM divyamAsthAya sAgarAt ||2-41-48

grAharUpeNa yo nIta AnIto.asau garutmatA |
mamAhishayanAnmaulirhR^itvA kShipto garutmatA ||2-41-49

suvyaktaM sannikR^iShTaH sa jarAsaMdho narAdhipaH |
lakShyante hi dhvajAgrANi rathAnAM vAtaraMhasAm ||2-41-50

etAni vijigIShUNAM shashikalpAni bhUbhR^itAm |
ChatrANyArya virAjante daMshitAni mitAni cha ||2-41-51

aho nR^iparathodagrA vimalAshChatrapa~NktayaH |
abhivartanti naH shubhrA yathA khe haMsapa~NktayaH ||2-41-52

aho dyaurvimalAbhAnAM shastrANAM vimalAnanA |
prabhA bhAskarabhAmishrA charantIva disho dasha ||2-41-53

etAni nUnaM samare pArthivairAyudhAni cha |
kShiptAni vinashiShyanti mayi sarvANi saMyuge ||2-41-54

kAle khalu nR^ipaH prApto jarAsaMdho mahIpatiH |
AvayoryuddhanikaShaH prathamaH samarAtithiH ||2-41-55

Arya tiShThAva sahitau na khalvAnAgate nR^ipe |
yuddhArambhaH prayoktavyo balaM tAvadvimR^ishyatAm ||2-41-56

evamuktvA tataH kR^iShNaH svasthaH sa~NgrAmalAlasaH |
jarAsaMdhavadham prepsushchakAra baladarshanam ||2-41-57

vIkShamANashcha tAnsavannR^pAnyaduvaro.avyayaH |
AtmAnamAtmanovAcha yatpUrvaM divi mantritam ||2-41-58

ime te pR^ithivIpAlAH pArthive vartmani sthitAH |
ye vinAshaM gamiShyanti shAstradR^iShTena karmaNA ||2-41-59 

prokShitAnkhalvimAnmanye mR^ityunA nR^ipasattamAn |
svargagAmIni chApyeShAM vapUMShi prachakAshire ||2-41-60

sthAne bhAraparishrAntA vasudheyaM divaM gatA |
eShAM nR^ipatisiMhAnAM balaughairabhipIDitA ||2-41-61

alpena khalu kAlena viviktaM pR^ithivItalam |
bhaviShyati narendraughairAkIrNaM cha nabhastalam ||2-41-62

iti shrimahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
jarAsaMdhAbhigamanaM nAmaikachatvAriMsho.adhyAyaH 

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்