Thursday 13 August 2020

கோ³மந்ததா³ஹ꞉ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 98 - 042

அத² த்³விசத்வாரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

கோ³மந்ததா³ஹ꞉

Mountain siege

வைஷ²ம்பாயன உவாச           
ஜராஸந்த⁴ஸ்தத꞉ ப்ராப்தோ ந்ருப꞉ ஸர்வமஹீக்ஷிதாம் |
நராதி⁴பைர்ப³லயுதைரனுயாதோ மஹாத்³யுதி꞉ ||2-42-1

வ்யாயதோத³க்³ரதுரகை³ர்விஸ்பஷ்டார்த²ஸமாஹிதை꞉ |
ரதை²꞉ Sஆங்க்³ராமிகைர்யுக்தைரஸங்க³க³திபி⁴꞉ க்வசித்||2-42-2

ஹேமகக்ஷைர்மஹாக⁴ண்டைர்வாரணைர்வாரிதோ³பமை꞉ |
மஹாமாத்ரோத்தமாரூடை⁴꞉ கல்பிதை ரணவல்கி³தை꞉ ||2-42-3

ஸாரூடை⁴꞉ ஸாதி³பி⁴ர்யுக்தை꞉ ப்ரேங்க²மாணை꞉ ப்ரவல்கி³தை꞉ |
வாஜிபி⁴ர்வாயுஸங்காஷை²꞉ ப்லவத்⁴பி³ரிவ பத்ரிபி⁴꞉ ||2-42-4

க²ட்³க³சர்மப³லோத³க்³ரை꞉ பத்ரிபி⁴ர்வல்கி³தாம்ப³ரை꞉ |
ஸஹஸ்ரஸங்க்²யைர்நிர்முக்தைருத்பதத்³பி⁴ரிவோரகை³꞉ ||2-42-5

ஏவம் சதுர்விதை⁴꞉ ஸைன்யை꞉ ப்ரசலத்³பி⁴ரிவாம்பு³தை³꞉ |
ந்ருபோ(அ)பி⁴யாதோ ப³லவாஞ்ஜராஸந்தோ⁴ த்⁴ருதவ்ரத꞉ ||2-42-6

ஸ ரதை²ர்னேமிகோ⁴ஷைஷ்²ச க³ஜைஷ்²ச மத³ஸிஞ்ஜிதை꞉ |
ஹேஷத்³பி⁴ஷ்²சாபி துரகை³꞉ க்ஷ்வேடி³தோக்³ரைஷ்²ச பத்திபி⁴꞉ ||2-42-7
ஸந்நாத³யந்தி³ஷ²꞉ ஸர்வா꞉ ஸர்வாம்ஷ்²சாபி கு³ஹாஷ²யான் |
ஸ ராஜா ஸாக³ராகார꞉ ஸஸைன்ய꞉ ப்ரத்யத்³ருஷ்²யத ||2-42-8

தத்³ப³லம் ப்ருதி²வீஷா²னாம் ஹ்ருஷ்டயோத⁴ஜனாகுலம் |
க்ஷ்வேடி³தாஸ்போ²டிதரவம் மேக⁴ஸைன்யமிவாப³பௌ⁴ ||2-42-9

ரதை²꞉ பவனஸம்பாதைர்க³ஜைஷ்²ச ஜலதோ³பமை꞉ |
துரகை³ஷ்²ச ஸிதாப்⁴ராபை⁴꞉ பத்திபீ⁴ஷ்²சாபி த³ம்ஷி²தை꞉ ||2-42-10

வ்யாமிஷ்²ரம் தத்³ப³லம் பா⁴தி பத்தித்³விபரதா²குலம் |
க⁴ர்மாந்தே ஸாக³ரக³தம் யதா²ப்⁴ரபடலம் ததா² ||2-42-11

ஸப³லாஸ்தே மஹீபாலா ஜராஸந்த⁴புரோக³மா꞉ |
பரிவார்ய கி³ரிம் ஸர்வே நிவேஷா²யோபசக்ரமு꞉ ||2-42-12

ப³பௌ⁴ தஸ்ய நிவிஷ்டஸ்ய ப³லஷ்²ரீ꞉ ஷி²பி³ரஸ்ய வை |
ஷு²க்லே பர்வணி பூர்ணஸ்ய யதா²ரூபம் மஹோத³தே⁴꞉ ||2-42-13

வீதராத்ரே தத꞉ காலே ந்ருபாஸ்தே க்ருதகௌதுகா꞉ |
ஆரோஹணர்த²ம் ஷை²லஸ்ய ஸமேதா யுத்³த⁴லாலஸா꞉ ||2-42-14

ஸமவாயீக்ருதா꞉ ஸர்வே கி³ரிப்ரஸ்தே²ஷு தே ந்ருபா꞉ |
நிவிஷ்டா மந்த்ரயாமாஸுர்யுத்³த⁴காலகுதூஹலா꞉ ||2-42-15 

ஏஷாம் து துமுல꞉ ஷ²ப்³த³꞉ ஷு²ஷ்²ருவே ப்ருதி²வீக்ஷிதாம் |
யுகா³ந்தே பி⁴த்³யமானானாம் ஸாக³ராணாம் யதா² ஸ்வன꞉ ||2-42-16

தேஷாம் ஸகஞ்சுகோஷ்ணீஷா꞉ ஸ்த²விரா வேத்ரபாணய꞉ |
சேருர்மா ஷ²ப்³த³ இத்யேவம் ப்³ருவந்தோ ராஜஷா²ஸனாத் ||2-42-17

தஸ்ய ரூபம் ப³லஸ்யாஸீந்நி꞉ஷ²ப்³த³ஸ்திமிதஸ்ய வை |
லீனமீனபு⁴ஜங்க³ஸ்ய நி꞉ஷ²ப்³த³ஸ்ய பயோத³தே⁴꞉ ||2-42-18

தஸ்மிம்ஸ்திமிதநிஷ்²ஷ²ப்³தே³ யோகா³தி³வ மஹார்ணவே |
ஜராஸந்தோ⁴ ப்³ருஹத்³வாக்யம் ப்³ருஹஸ்பதிரிவாத³தே³ ||2-42-19

ஷீ²க்⁴ரம் ஸமபி⁴வர்தந்தாம் ப³லானீஹ மஹீக்ஷிதாம் |
ஸர்வத꞉ பர்வதஷ்²சாயம் ப³லௌகை⁴꞉ பரிவார்யதாம் ||2-42-20 

அஷ்²மயந்த்ராணி யுஜ்யந்தாம் க்ஷேபணீயாஷ்²ச முத்³க³ரா꞉ |
ஊர்த்⁴வம் சாபி ப்ர்வாஹ்யந்தாம் ப்ராஸா வை தோமரணி ச ||2-42-21

ஊர்த்⁴வம் ப்ரக்ஷேபணார்தா²ய த்³ருடா⁴னி ச லகூ⁴னி ச |
ஷ²ஸ்த்ரபாதவிகா⁴தானி க்ரியந்தாமாஷு² ஷி²ல்பிபி⁴꞉ ||2-42-22

ஷூ²ராணாம் யுத்³த்⁴யமானானாம் ப்ரமத்தானாம் பரஸ்பரம் |
யதா² நரபதி꞉ ப்ராஹ ததா² ஷீ²க்⁴ரம் விதீ⁴யதாம் ||2-42-23

தா³ர்யதாமேவ டங்கௌகை⁴꞉ க²னித்ரைஷ்²ச நகோ³த்தம꞉ |
ந்ருபாஷ்²ச யுத்³த⁴து³ர்க³ஜ்ஞா வின்யஸ்யந்தாமதூ³ரத꞉ ||2-42-24

அத்³ய ப்ரப்⁴ருதி ஸைன்யைர்மே கி³ரிரோத⁴꞉ ப்ரவர்த்யதாம் | 
யாவதே³தௌ பாதயாமோ வஸுதே³வஸுதாவுபௌ⁴ ||2-42-25

அசலோ(அ)யம் ஷி²லாயோனி꞉ க்ரியதாம் நிஷ்²சலாண்ட³ஜ꞉ |
ஆகாஷ²மபி பா³ணௌகை⁴ர்நி꞉ஸம்பாதம் விதீ⁴யதாம் ||2-42-26

மயானுஸ்ருஷ்டாஸ்திஷ்டா²ந்து கி³ரிபூ⁴மிஷு பூ⁴மிபா꞉ |
தேஷு தேஷ்வவகாஷே²ஷு ஷீ²க்⁴ரமாருஹ்யதாம் கி³ரி꞉ ||2-42-27

மத்³ர꞉ கலிங்கா³தி⁴பதிஷ்²சேகிதானஷ்²ச பா³ஹ்லிக꞉ |
காஷ்²மீரராஜோ கோ³னர்த³꞉ கரூஷாதி⁴பதிஸ்ததா² ||2-42-28

த்³ரும꞉ கிம்புருஷஷ்²சைவ பார்வதீயாஷ்²ச மாலவா꞉ |
பர்வதஸ்யாபரம் பார்ஷ்²வம் க்ஷிப்ரமாரோஹயந்த்வமீ ||2-42-29

பௌரவோ வைணூதா³ரிஷ்²ச வைத³ர்ப⁴꞉ ஸோமகஸ்ததா² |
ருக்மீ ச போ⁴ஜாதி⁴பதி꞉ ஸூர்யாக்ஷஷ்²சைவ மாலவ꞉ ||2-42-30

பாஞ்சாலாதி⁴பதிஷ்²சைவ த்³ருபத³ஷ்²ச நராதி⁴ப꞉ |
விந்தா³னுவிந்தா³வாவந்த்யௌ த³ந்தவக்த்ரஷ்²ச வீர்யவான் ||2-42-31

சா²க³லி꞉ புரமித்ரஷ்²ச த³ரத³ஷ்²ச மஹீபதி꞉ |
கௌஷா²ம்ப்³யோ மாலவஷ்²சைவ ஷ²தத⁴ன்வா விதூ³ரத²꞉ ||2-42-32

பூ⁴ரிஷ்²ரவாஸ்த்ரிக³ர்தஷ்²ச பா³ண꞉ பஞ்சனத³ஸ்ததா² |
உத்தரம் பர்வதோத்³தே³ஷ²மேதே து³ர்க³ஸஹா ந்ருபா꞉ |
ஆரோஹந்து விமர்த³ந்தோ வஜ்ரப்ரதிமகௌ³ரவா꞉ ||2-42-33

உலூக꞉ கைதவேயஷ்²ச வீரஷ்²சாம்ஷு²மத꞉ ஸுத꞉ |
ஏகலவ்யோ த்³ருடா⁴ஷ்²வஷ்²ச க்ஷத்ரத⁴ர்மா ஜயத்³ரத²꞉ ||2-42-34

உத்தமௌஜாஸ்ததா² ஷா²ல்வ꞉ கைரலேயஷ்²ச கைஷி²க꞉ |
வைதி³ஷோ² வாமதே³வஷ்²ச ஸுகேதுஷ்²சாபி வீர்யவான் || 2-42-35

பூர்வபர்வதநிர்வ்யூஹமேதேஷ்வாயதமஸ்து ந꞉ |
விதா³ரயந்தோ தா⁴வந்தோ வாதா இவ ப³லாஹகான் ||2-42-36

அஹம் ச த³ரத³ஷ்²சைவ சேதி³ராஜஷ்²ச வீர்யவான் |
த³க்ஷிணம் ஷை²லனிசயம் தா³ரயிஷ்யாம த³ம்ஷி²தா꞉ ||2-42-37

ஏவமேஷ கி³ரி꞉ க்ஷிப்ரம் ஸமந்தாத்³வேஷ்டிதோ ப³லை꞉ |
வஜ்ரப்ரபாதப்ரதிமம் ப்ராப்னோது துமுலம் ப⁴யம் ||2-42-38

க³தி³னோ வை க³தா³பி⁴ஷ்²ச பரிகை⁴꞉ பரிகா⁴யுதா⁴꞉ |
அபரே விவிதை⁴꞉ ஷ²ஸ்த்ரைர்தா³ரயந்து நகோ³த்தமம் ||2-42-39

ஏஷ பூ⁴மிவரோ(அ)த்³யைவ விஷமோச்சஷி²லான்வித꞉ |
கார்யோ பூ⁴மிஸம꞉ ஸர்வோ ப⁴வத்³பி³ர்வஸுதா⁴தி⁴ப꞉ ||2-42-40

ஜராஸந்த⁴வச꞉ ஷ்²ருத்வா பார்தி²வா ராஜஷா²ஸனாத் |
கோ³மந்தம் வேஷ்டயாமாஸு꞉ ஸாக³ரா꞉ ப்ருதி²வீமிவ ||2-42-41

உவாச ராஜா சேதீ³னாம் தே³வானாம் மக⁴வானிவ | 
கிம் தே யுத்³தே⁴ன து³ர்கே³(அ)ஸ்மின்கோ³மந்தே ச நகோ³த்தமே ||2-42-42 

து³ராரோஹஷ்²ச ஷி²க²ரே ப்ராம்ஷு²பாத³பகண்டகே |
காஷ்டை²ஸ்த்ருணைஷ்²ச ப³ஹுபி⁴꞉ பரிவார்ய ஸமந்தத꞉ ||2 42-43

அத்³யைவ தீ³ப்யதாம் க்ஷிப்ரமலமன்யேன கர்மணா |
க்ஷத்ரியா꞉ ஸுகுமாரா ஹி ரணே ஸாயகயோதி⁴ன꞉ ||2-42-44

நியுக்தா꞉ பர்வதே து³ர்கே³ நியோக்தும் பாத³யோதி⁴ன꞉ |
நநாம ப்ரதிப³ந்தே⁴ன ந சாவஸ்கந்த³கர்மணா ||2-42-45

ஷ²க்ய ஏஷ கி³ரிஸ்தாத தே³வைரப்யவமர்தி³தும் |
து³ர்க³யுத்³தே⁴ க்ரம꞉ ஷ்²ரேயான்ரோத⁴யுத்³தே⁴ ந பார்தி²வா꞉ ||2-42-46

ப⁴க்தோத³கேந்த⁴னை꞉ க்ஷீணா꞉ பாத்யந்தே கி³ரிஸம்ஷ்²ரிதா꞉ |
வயம் ப³ஹவ இத்யேவம் நாப்யேஷ நிபுணோ நய꞉ ||2-42-47   

யாத³வௌ நாவமந்தவ்யௌ த்³வாவப்யேதௌ ரணே ஸ்தி²தௌ |
அவிஜ்ஞாதப³லாவேதௌ ஷ்²ரூயேதே தே³வஸம்மிதௌ ||2-42-48

கர்மபி⁴ஸ்த்வமரௌ வித்³மோ பா³லாவதிப³லான்விதௌ |
து³ஷ்கராணீஹ கர்மாணி க்ருதவந்தௌ யதூ³த்தமௌ ||2-42-49

ஷு²ஷ்ககாஷ்டை²ஸ்த்ருணைர்வேஷ்ட்ய ஸர்வத꞉ பர்வதோத்தமம் |
அக்³னினா தீ³பயிஷ்யாமோ த³ஹ்யேதாம் க³தசேதனௌ ||2-42-50

யதி³ சேந்நிஷ்க்ரமிஷ்யேதே த³ஹ்யமானாவிதோ(அ)ந்திகே |
ஸமேத்ய பாதயிஷ்யாமஸ்த்யக்ஷ்யதோ ஜீவிதம் தத꞉ ||2-42-51

வாக்யமேதத்து ருருசே ஸப³லானாம் மஹீக்ஷிதாம் |
யது³க்தம் சேதி³ராஜேன ந்ருபாணாம் ஹிதஷ²ம்ஸினா ||2-42-52

தத꞉ காஷ்டை²ஸ்த்ருணைர்வம்ஷை²꞉ ஷு²ஷ்கஷா²கை²ஷ்²ச பாத³பை꞉ |
உபாதீ³ப்ஸத ஷை²லேந்த்³ர꞉ ஸூர்யபாதை³ரிவாம்பு³த³꞉ ||2-42-53

த³து³ஸ்தே ஸர்வதஸ்தூர்ணம் பாவகம் தத்ர பார்தி²வா꞉ |
யதோ²த்³தே³ஷ²ம் யதா²வாதம் ஷை²லஸ்ய லகு⁴விக்ரமா꞉ ||2-42-54  

ஸ வாயுதீ³பிதோ வஹ்நிருத்பபாத ஸமந்தத꞉ |
ஸதூ⁴மஜ்வாலமாலாபி⁴ர்பா⁴பி⁴꞉ க²மிவ ஷோ²ப⁴யன் ||2-42-55

ஸோ(அ)னல꞉ பவனாயஸ்த꞉ காஷ்ட²ஸஞ்சயமூலவான் |
த³தா³ஹ ஷை²லம் ஷ்²ரீமந்தம் கோ³மந்தம் காந்தபாத³பம் ||2-42-56

ஸ த³ஹ்யமான꞉ ஷை²லேந்த்³ரோ முமோச விபுலா꞉ ஷி²லா꞉ | 
ஷ²தஷ²꞉ ஷ²ததா⁴ பூ⁴த்வா மஹோல்காகாரத³ர்ஷ²னா꞉ ||2-42-57

ஸசித்ரபா⁴னு꞉ ஷை²லேந்த்³ரோ பா⁴பி⁴ர்பா⁴னுரிவாம்பு³த³ம் |
ஆலிம்பதீவ விதி⁴வத்ஸமந்தாத³ர்சிருத்³த⁴த꞉ ||2-42-58 

தா⁴துபி⁴꞉ பச்யமானைஷ்²ச ஜ்வலத்³பி⁴ஷ்²சைவ பாத³பை꞉ |
உத்³ப்⁴ராந்தஷ்²வாபதோ³ ரௌதி துத்³யமான இவாத்³ரிராட் ||2-42-59


ப்ரதப்தோ த³ஹ்யமானஸ்து ஸ ஷை²ல꞉ க்ருஷ்ணவர்த்மனா |
ரீதீர்நிர்வர்தயாமாஸ காஞ்சனாஞ்ஜனராஜதீ꞉ ||2-42-60

வஹ்னினா சாபி தீ³ப்தாங்கோ³ கி³ரிர்னாதிவிராஜதே |
தூ⁴மாந்த⁴காரோர்த்⁴வதனுர்மஜ்ஜமான இவாம்பு³த³꞉ ||2-42-61

விஷ்²லிஷ்டோபலஸங்கா⁴த꞉ கர்கஷா²ங்கா³ரவர்ஷண꞉ |
கி³ரிர்பா⁴த்யனலோத்³கா³ரைருல்காவ்ருஷ்டிரிவாம்பு³த³꞉ ||2-42-62

ப்ரபாதப்ரஸ்ரவோத்க்ஷிப்தோ தூ⁴மஸம்வர்த்³தி⁴தோத³ர꞉ |
ஸ கி³ரிர்ப⁴ஸ்மதாம் யாதோ யுகா³ந்தாக்³னிஹதோபம꞉ ||2-42-63

விஹ்வலாஸ்தஸ்ய பார்ஷ்²வேப்⁴ய꞉ ஸர்பா த³க்³தா⁴ர்த⁴தே³ஹின꞉ |  
ஷ்²வஸந்த꞉ ப்ருது²மூர்தா⁴னோ நிஷ்²சேருரஷி²வேக்ஷணா꞉ ||2-42-64

உத்பத்யோத்பத்ய க³க³னாத்புன꞉ புனரவாங்முகா²꞉ |
ரேஸுஷ்²சோத்³வேஜிதா꞉ ஸிம்ஹா꞉ ஷா²ர்தூ³லாஷ்²சானலாவிலா꞉ ||2-42-65

முமுசு꞉ பாத³பாஷ்²சைவ தா³ஹநிர்யாஸஜம் ஜலம் ||2-42-66

வஹத்யூர்த்⁴வக³திர்வாதோ ப⁴ஸ்மாங்கா³ராபி⁴பிங்க³ல꞉ |
தூ⁴மச்சா²யா ச க³க³னே த³ர்பிதாம்போ⁴த³த³ர்ஷ²னா ||2-42-67 

த்யஜ்யமானோ மஹாஸானுர்விஹகை³꞉ ஷ்²வாபதை³ரபி |
கி³ரிர்வைகல்யமாயாதி ப்ராக³ல்ப்⁴யாத்க்ருஷ்ணவர்த்மன꞉ ||2-42-68

ஸ முமோச ஷி²லா꞉ ஷை²லஷ்²சலோத³க்³ரஷி²லோச்சய꞉ |
வஜ்ரேண புருஹூதஸ்ய யதா² ஸ்யாத்³தா³ரிதஸ்ததா² ||2-42-69

ஆதீ³ப்ய தம் து ஷை²லேந்த்³ரம் க்ஷத்ரியா வ்யூஹத³ம்ஷி²தா꞉ |
அர்த⁴க்ரோஷ²மபக்ராந்தா꞉ பாவகேநாபி⁴தாபிதா꞉ ||2-42-70

த³ஹ்யமானே நக³ஷ்²ரேஷ்டே² ஸீத³மானைர்மஹாத்³ருமை꞉ |
தூ⁴மபா⁴ரைரனாலக்ஷ்யே மூலே ஷி²தி²லதாம் க³தே ||2-42-71

ஸரோஷ²ம் ஹி ததா³ ராமோ வசனம் கேஷி²ஸூத³னம் |
ப³பா⁴ஷே பத்³ம்பத்ராக்ஷம் ஸ ஸாக்ஷான்மது⁴ஸூத³னம் ||2-42-72 

த³ஹ்யதே(அ)யம் கி³ரிஸ்தாத ஸஸானுஷி²க²ரத்³ரும꞉ |
ஆவயோ꞉ க்ருஷ்ண வைரேண ப³லிபி⁴ர்வஸுத⁴தி⁴பை꞉ ||2-42-73

பஷ்²ய க்ருஷ்ணானலோஷ்ணானாம் ஸதூ⁴மானாம் ஸமந்தத꞉ |
வனானாம் விரஸந்தீவ நகா³ப்⁴யாஷே² த்³விபோத்தமா꞉ ||2-42-74

அயம் யத்³யாவயோரர்தே² கோ³மந்தஸ்தாத த³ஹ்யதே |
அயஷ²ஸ்யமித³ம் லோகே கௌலீனம் ச ப⁴விஷ்யதி ||2-42-75

தத³ஸ்யாந்ருண்யஹேதோர்ஹி நக³ஸ்ய நக³ஸன்னிப⁴ |
க்ஷத்ரியான்னிஹநிஷ்யாமோ தோ³ர்ப்⁴யாமேவ யுதா⁴ம் வர ||2-42-76

ஏதே தே க்ஷத்ரியா꞉ ஸர்வே கி³ரிமாதீ³ப்ய த³ம்ஷி²தா꞉ |
ரதி²னஸ்தாத த்³ருஷ்²யந்தே யதா²தே³ஷ²ம் யுயுத்ஸவ꞉ ||2-42-77

ஏவமுக்த்வா கி³ரே꞉ ஷ்²ருங்கா³ன்மேருஷ்²ருங்கா³தி³வோடூ³ராட் |
நிபபாத ப³ல꞉ ஷ்²ரீமான்வனமாலாத⁴ரோ யுவா ||2-42-78

காத³ம்ப³ரீமத³க்ஷீபோ³ நீலவாஸா꞉ ஸிதானன꞉ |
ஸ ஷா²ரதே³ந்து³ஸங்காஷோ² வனமாலாஞ்சிதோத³ர꞉ ||2-42-79

காந்தைககுண்ட³லத⁴ரஷ்²சாருமௌலிரவாங்முக²꞉ |
நிபபாத நரேந்த்³ராணாம் மத்⁴யே கேஷ²வபூர்வஜ꞉ ||2-42-80

அவப்லுதே ததோ ராமே க்ருஷ்ண꞉ க்ருஷ்ணாம்பு³தோ³பம꞉ |
கோ³மந்தஷி²க²ராச்ச்²ரீமானாப்லுதோ(அ)மிதவிக்ரம꞉ ||2-42-81

ததஸ்தம் பீட³யாமாஸ பத்³ப்⁴யாம் கி³ரிவரம் ஹரி꞉ |
ஸ பீடி³தோ கி³ரிஸ்தேன நிர்மமஜ்ஜ ஸமந்தத꞉ ||2-42-82

ஜலாகுலோபலஸ்தத்ர ப்ரஸ்ருதோ த்³விரதோ³ யதா² |
ஸ தேன வாரிணா வஹ்நிஸ்தத்க்ஷணாத்ப்ரஷ²மம் யயௌ |2-42-83

கல்பாந்தே வாரிதா⁴ராபி⁴ர்மேக⁴ஜாலைரிவாம்ஷு²மான் |
ஸிம்ஹாரஸிதநிர்கோ⁴ஷ꞉ பீதவாஸா க⁴னாக்ருதி꞉ ||2-42-84

கிரீடமூர்த்³தா⁴ ஸௌம்யாஸ்ய꞉ புண்ட³ரீகனிபே⁴க்ஷண꞉ |
ஷ்²ரீவத்ஸவக்ஷா꞉ ஸுமுக²꞉ ஸஹஸ்ராக்ஷஸமத்³யுதி꞉ ||2-42-85

ராமாத³னந்தரம் க்ருஷ்ண꞉ ப்லுதோ வை வீர்யவாம்ஸ்தத꞉ |
தாப்⁴யாமேவ ப்லுதாப்⁴யாம் ச சரணை꞉ பீடி³தோ கி³ரி꞉ ||2-42-86

முமோச ஸலிலோத்பீடா³ம்ஸ்தீவ்ரபாவகஷா²ந்தயே |
ஸலிலோத்பீட³னம் த்³ருஷ்ட்வா பார்தி²வா ப⁴யமாவிஷ²ன் ||2-42-87

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்னுபர்வணி
கோ³மந்ததா³ஹே த்³விசத்வாரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_42_mpr.html


## Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva 
Chapter 42 - Gomanta Set on Fire by Jarasandha's Army
itranslated by K S Ramachandran ramachandran_ksr@yahoo.ca,
August 13, 2008 ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

atha dvichatvAriMsho.adhyAyaH

gomantadAhaH
                 
vaishampAyana uvAcha 
                 
jarAsaMdhastataH prApto nR^ipaH sarvamahIkShitAm |
narAdhipairbalayutairanuyAto mahAdyutiH ||2-42-1

vyAyatodagraturagairvispaShTArthasamAhitaiH |
rathaiH SA~NgrAmikairyuktairasa~NgagatibhiH kvachit||2-42-2

hemakakShairmahAghaNTairvAraNairvAridopamaiH |
mahAmAtrottamArUDhaiH kalpitai raNavalgitaiH ||2-42-3

sArUDhaiH sAdibhiryuktaiH pre~NkhamANaiH pravalgitaiH |
vAjibhirvAyusa~NkAshaiH plavadhbiriva patribhiH ||2-42-4

khaDgacharmabalodagraiH patribhirvalgitAmbaraiH |
sahasrasa~NkhyairnirmuktairutpatadbhirivoragaiH ||2-42-5

evaM chaturvidhaiH sainyaiH prachaladbhirivAMbudaiH |
nR^ipo.abhiyAto balavA~njarAsaMdho dhR^itavrataH ||2-42-6

sa rathairnemighoShaishcha gajaishcha madasi~njitaiH |
heShadbhishchApi turagaiH kShveDitograishcha pattibhiH ||2-42-7
sannAdayandishaH sarvAH sarvAMshchApi guhAshayAn |
sa rAjA sAgarAkAraH sasainyaH pratyadR^ishyata ||2-42-8

tadbalaM pR^ithivIshAnAM hR^iShTayodhajanAkulam |
kShveDitAsphoTitaravaM meghasainyamivAbabhau ||2-42-9

rathaiH pavanasaMpAtairgajaishcha jaladopamaiH |
turagaishcha sitAbhrAbhaiH pattibhIshchApi daMshitaiH ||2-42-10

vyAmishraM tadbalaM bhAti pattidviparathAkulam |
gharmAnte sAgaragataM yathAbhrapaTalaM tathA ||2-42-11

sabalAste mahIpAlA jarAsaMdhapurogamAH |
parivArya giriM sarve niveshAyopachakramuH ||2-42-12

babhau tasya niviShTasya balashrIH shibirasya vai |
shukle parvaNi pUrNasya yathArUpaM mahodadheH ||2-42-13

vItarAtre tataH kAle nR^ipAste kR^itakautukAH |
ArohaNarthaM shailasya sametA yuddhalAlasAH ||2-42-14

samavAyIkR^itAH sarve giriprastheShu te nR^ipAH |
niviShTA mantrayAmAsuryuddhakAlakutUhalAH ||2-42-15 

eShAM tu tumulaH shabdaH shushruve pR^ithivIkShitAm |
yugAnte bhidyamAnAnAM sAgarANAM yathA svanaH ||2-42-16

teShAm saka~nchukoShNIShAH sthavirA vetrapANayaH |
cherurmA shabda ityevaM bruvanto rAjashAsanAt ||2-42-17

tasya rUpaM balasyAsInniHshabdastimitasya vai |
lInamInabhuja~Ngasya niHshabdasya payodadheH ||2-42-18

tasmiMstimitanishshabde yogAdiva mahArNave |
jarAsaMdho bR^ihadvAkyaM bR^ihaspatirivAdade ||2-42-19

shIghraM samabhivartantAM balAnIha mahIkShitAm |
sarvataH parvatashchAyaM balaughaiH parivAryatAm ||2-42-20 

ashmayantrANi yujyantAM kShepaNIyAshcha mudgarAH |
UrdhvaM chApi prvAhyantAM prAsA vai tomaraNi cha ||2-42-21

UrdhvaM prakShepaNArthAya dR^iDhAni cha laghUni cha |
shastrapAtavighAtAni kriyantAmAshu shilpibhiH ||2-42-22

shUrANAM yuddhyamAnAnAM pramattAnAM parasparam |
yathA narapatiH prAha tathA shIghraM vidhIyatAm ||2-42-23

dAryatAmeva Ta~NkaughaiH khanitraishcha nagottamaH |
nR^ipAshcha yuddhadurgaj~nA vinyasyantAmadUrataH ||2-42-24

adya prabhR^iti sainyairme girirodhaH pravartyatAm | 
yAvadetau pAtayAmo vasudevasutAvubhau ||2-42-25

achalo.ayaM shilAyoniH kriyatAM nishchalAMDajaH |
AkAshamapi bANaughairniHsaMpAtaM vidhIyatAm ||2-42-26

mayAnusR^iShTAstiShThAntu giribhUmiShu bhUmipAH |
teShu teShvavakAsheShu shIghramAruhyatAM giriH ||2-42-27

madraH kali~NgAdhipatishchekitAnashcha bAhlikaH |
kAshmIrarAjo gonardaH karUShAdhipatistathA ||2-42-28

drumaH kiMpuruShashchaiva pArvatIyAshcha mAlavAH |
parvatasyAparaM pArshvaM kShipramArohayantvamI ||2-42-29

pauravo vaiNUdArishcha vaidarbhaH somakastathA |
rukmI cha bhojAdhipatiH sUryAkShashchaiva mAlavaH ||2-42-30

pA~nchAlAdhipatishchaiva drupadashcha narAdhipaH |
vindAnuvindAvAvantyau daMtavaktrashcha vIryavAn ||2-42-31

ChAgaliH puramitrashcha daradashcha mahIpatiH |
kaushAmbyo mAlavashchaiva shatadhanvA vidUrathaH ||2-42-32

bhUrishravAstrigartashcha bANaH pa~nchanadastathA |
uttaraM parvatoddeshamete durgasahA nR^ipAH |
Arohantu vimardanto vajrapratimagauravAH ||2-42-33

ulUkaH kaitaveyashcha vIrashchAMshumataH sutaH |
ekalavyo dR^iDhAshvashcha kShatradharmA jayadrathaH ||2-42-34

uttamaujAstathA shAlvaH kairaleyashcha kaishikaH |
vaidisho vAmadevashcha suketushchApi vIryavAn || 2-42-35

pUrvaparvatanirvyUhameteShvAyatamastu naH |
vidArayanto dhAvanto vAtA iva balAhakAn ||2-42-36

ahaM cha daradashchaiva chedirAjashcha vIryavAn |
dakShiNaM shailanichayaM dArayiShyAma daMshitAH ||2-42-37

evameSha giriH kShipraM samantAdveShTito balaiH |
vajraprapAtapratimaM prApnotu tumulaM bhayam ||2-42-38

gadino vai gadAbhishcha parighaiH parighAyudhAH |
apare vividhaiH shastrairdArayantu nagottamam ||2-42-39

eSha bhUmivaro.adyaiva viShamochchashilAnvitaH |
kAryo bhUmisamaH sarvo bhavadbirvasudhAdhipaH ||2-42-40

jarAsaMdhavachaH shrutvA pArthivA rAjashAsanAt |
gomantaM veShTayAmAsuH sAgarAH pR^ithivImiva ||2-42-41

uvAcha rAjA chedInAM devAnAM maghavAniva | 
kiM te yuddhena durge.asmingomante cha nagottame ||2-42-42 

durArohashcha shikhare prAMshupAdapakaNTake |
kAShThaistR^iNaishcha bahubhiH parivArya samantataH ||2 42-43

adyaiva dIpyatAM kShipramalamanyena karmaNA |
kShatriyAH sukumArA hi raNe sAyakayodhinaH ||2-42-44

niyuktAH parvate durge niyoktuM pAdayodhinaH |
nanAma pratibandhena na chAvaskandakarmaNA ||2-42-45

shakya eSha giristAta devairapyavamarditum |
durgayuddhe kramaH shreyAnrodhayuddhe na pArthivAH ||2-42-46

bhaktodakendhanaiH kShINAH pAtyante girisaMshritAH |
vayaM bahava ityevam nApyeSha nipuNo nayaH ||2-42-47   

yAdavau nAvamantavyau dvAvapyetau raNe sthitau |
avij~nAtabalAvetau shrUyete devasaMmitau ||2-42-48

karmabhistvamarau vidmo bAlAvatibalAnvitau |
duShkarANIha karmANi kR^itavantau yadUttamau ||2-42-49

shuShkakAShThaistR^iNairveShTya sarvataH parvatottamam |
agninA dIpayiShyAmo dahyetAM gatachetanau ||2-42-50

yadi chenniShkramiShyete dahyamAnAvito.antike |
sametya pAtayiShyAmastyakShyato jIvitaM tataH ||2-42-51

vAkyametattu ruruche sabalAnAM mahIkShitAm |
yaduktam chedirAjena nR^ipANAM hitashaMsinA ||2-42-52

tataH kAShThaistR^iNairvaMshaiH shuShkashAkhaishcha pAdapaiH |
upAdIpsata shailendraH sUryapAdairivAmbudaH ||2-42-53

daduste sarvatastUrNaM pAvakaM tatra pArthivAH |
yathoddeshaM yathAvAtaM shailasya laghuvikramAH ||2-42-54  

sa vAyudIpito vahnirutpapAta samantataH |
sadhUmajvAlamAlAbhirbhAbhiH khamiva shobhayan ||2-42-55

so.analaH pavanAyastaH kAShThasa~nchayamUlavAn |
dadAha shailaM shrImantaM gomantaM kAntapAdapam ||2-42-56

sa dahyamAnaH shailendro mumocha vipulAH shilAH | 
shatashaH shatadhA bhUtvA maholkAkAradarshanAH ||2-42-57

sachitrabhAnuH shailendro bhAbhirbhAnurivAmbudam |
AlimpatIva vidhivatsamantAdarchiruddhataH ||2-42-58 

dhAtubhiH pachyamAnaishcha jvaladbhishchaiva pAdapaiH |
udbhrAntashvApado rauti tudyamAna ivAdrirAT ||2-42-59


pratapto dahyamAnastu sa shailaH kR^iShNavartmanA |
rItIrnirvartayAmAsa kA~nchanA~njanarAjatIH ||2-42-60

vahninA chApi dIptA~Ngo girirnAtivirAjate |
dhUmAndhakArordhvatanurmajjamAna ivAmbudaH ||2-42-61

vishliShTopalasa~NghAtaH karkashA~NgAravarShaNaH |
girirbhAtyanalodgArairulkAvR^iShTirivAmbudaH ||2-42-62

prapAtaprasravotkShipto dhUmasaMvarddhitodaraH |
sa girirbhasmatAM yAto yugAntAgnihatopamaH ||2-42-63

vihvalAstasya pArshvebhyaH sarpA dagdhArdhadehinaH |  
shvasantaH pR^ithumUrdhAno nishcherurashivekShaNAH ||2-42-64

utpatyotpatya gaganAtpunaH punaravA~NmukhAH |
resushchodvejitAH siMhAH shArdUlAshchAnalAvilAH ||2-42-65

mumuchuH pAdapAshchaiva dAhaniryAsajaM jalam ||2-42-66

vahatyUrdhvagatirvAto bhasmA~NgArAbhipi~NgalaH |
dhUmachChAyA cha gagane darpitAmbhodadarshanA ||2-42-67 

tyajyamAno mahAsAnurvihagaiH shvApadairapi |
girirvaikalyamAyAti prAgalbhyAtkR^iShNavartmanaH ||2-42-68

sa mumocha shilAH shailashchalodagrashilochchayaH |
vajreNa puruhUtasya yathA syAddAritastathA ||2-42-69

AdIpya taM tu shailendraM kShatriyA vyUhadaMshitAH |
ardhakroshamapakrAntAH pAvakenAbhitApitAH ||2-42-70

dahyamAne nagashreShThe sIdamAnairmahAdrumaiH |
dhUmabhArairanAlakShye mUle shithilatAM gate ||2-42-71

saroshaM hi tadA rAmo vachanaM keshisUdanam |
babhAShe padmpatrAkShaM sa sAkShAnmadhusUdanam ||2-42-72 

dahyate.ayaM giristAta sasAnushikharadrumaH |
AvayoH kR^iShNa vaireNa balibhirvasudhadhipaiH ||2-42-73

pashya kR^iShNAnaloShNAnAM sadhUmAnAM samantataH |
vanAnAM virasantIva nagAbhyAshe dvipottamAH ||2-42-74

ayaM yadyAvayorarthe gomantastAta dahyate |
ayashasyamidaM loke kaulInaM cha bhaviShyati ||2-42-75

tadasyAnR^iNyahetorhi nagasya nagasannibha |
kShatriyAnnihaniShyAmo dorbhyAmeva yudhAM vara ||2-42-76

ete te kShatriyAH sarve girimAdIpya daMshitAH |
rathinastAta dR^ishyante yathAdeshaM yuyutsavaH ||2-42-77

evamuktvA gireH shR^i~NgAnmerushR^i~NgAdivoDUrAT |
nipapAta balaH shrImAnvanamAlAdharo yuvA ||2-42-78

kAdambarImadakShIbo nIlavAsAH sitAnanaH |
sa shAradendusa~NkAsho vanamAlA~nchitodaraH ||2-42-79

kAntaikakuNDaladharashchArumauliravA~NmukhaH |
nipapAta narendrANAM madhye keshavapUrvajaH ||2-42-80

avaplute tato rAme kR^iShNaH kR^iShNAmbudopamaH |
gomantashikharAchChrImAnApluto.amitavikramaH ||2-42-81

tatastaM pIDayAmAsa padbhyAM girivaraM hariH |
sa pIDito giristena nirmamajja samantataH ||2-42-82

jalAkulopalastatra prasruto dvirado yathA |
sa tena vAriNA vahnistatkShaNAtprashamaM yayau |2-42-83

kalpAnte vAridhArAbhirmeghajAlairivAMshumAn |
simhArasitanirghoShaH pItavAsA ghanAkR^itiH ||2-42-84

kirITamUrddhA saumyAsyaH puNDarIkanibhekShaNaH |
shrIvatsavakShAH sumukhaH sahasrAkShasamadyutiH ||2-42-85

rAmAdanantaraM kR^iShNaH pluto vai vIryavAmstataH |
tAbhyAmeva plutAbhyAM cha charaNaiH pIDito giriH ||2-42-86

mumocha salilotpIDAMstIvrapAvakashAntaye |
salilotpIDanaM dR^iShTvA pArthivA bhayamAvishan ||2-42-87

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShnuparvaNi
gomantadAhe dvichatvAriMsho.adhyAyaH 

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்