Sunday 23 August 2020

ருக்மிணீஸ்வயம்வரார்த²ம் க்ருஷ்ணஸ்ய குண்டி³நபுரம் ப்ரதி க³மநம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 103 (&104) - 047 (&48)

அத² ஸப்தசத்வாரிம்ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉

ருக்மிணீஸ்வயம்வரார்த²ம் க்ருஷ்ணஸ்ய குண்டி³நபுரம் ப்ரதி க³மநம்

Lord Krishna riding a chariot

வைஷ²ம்பாயன உவாச           
ஏதஸ்மிந்நந்தரே ப்ராப்தா லோகப்ராவ்ருத்திகா நரா꞉ |
சக்ராயுத⁴க்³ருஹம் ஸர்வே லோகபாலக்³ருஹோபமம் ||2-47-1

தேஷ்வாத்யயிகஶம்ஸீஷு லோகப்ராவ்ருத்திகேஷ்விஹ |
க்ருதஸம்ஜ்ஞா யது³ஶ்ரேஷ்டா²꞉ ஸமேதா꞉ க்ருஷ்ணஸம்ஸதி³ ||2-47-2

ஸமாக³தேஷு ஸர்வேஷு யது³முக்²யேஷு ஸம்ஸதி³ |
ப்ராவ்ருத்திகா நரா꞉ ப்ராஹு꞉ பார்தி²வாத்யயிகம் வச꞉ ||2-47-3

ஜநார்த³ந நரேந்த்³ராணாம் பார்தி²வாநாம் ஸமாக³ம꞉ |
ப⁴விஷ்யதி க்ஷிதீஶாநாம் ஸமூடா⁴நாமநேகஶ꞉ ||2-47-4

த்வரிதாஸ்தத்ர க³ச்ச²ந்தி நாநாஜநபதே³ஶ்வரா꞉ |
குண்டி³நே புண்ட³ரீகாக்ஷ போ⁴ஜபுத்ரஸ்ய ஶாஸநாத் |2-47-5

ப்ரகாஶம் ஸ்ம கதா²ஸ்தத்ர ஶ்ரூயந்தே மநுஜேரிதா꞉ |
ருக்மிணீ கில நாமாஸ்தி ருக்மிண꞉ ப்ரத²மா ஸ்வஸா ||2-47-6

பா⁴வீ ஸ்வயம்வரஸ்தத்ர தஸ்யா꞉ கில ஜநார்த³ந |
இத்யர்த²மேதே ஸப³லா க³ச்ச²ந்தி மநுஜாதி⁴பா꞉ ||2-47-7

தஸ்யாஸ்த்ரைலோக்யஸுந்த³ர்யாஸ்த்ருதீயே(அ)ஹநி யாத³வ |
ருக்மபூ⁴ஷணபூ⁴ஷிண்யா ப⁴விஷ்யதி ஸ்வயம்வர꞉ ||2-47-8

ராஜ்ஞாம் தத்ர ஸமேதாணாம் ஹஸ்த்யஶ்வரத²கா³மிநாம் |
த்³ரக்ஷ்யாம꞉ ஶதஶஸ்தத்ர ஶிபி³ராணி மஹாத்மநாம் ||2-47-9

ஸிம்ஹஶார்தூ³லத்³ருப்தாநாம் மத்தத்³விரத³கா³மிநாம் |     
ஸதா³ யுத்³த⁴ப்ரியாணாம் ஹி பரஸ்பரமமர்ஷிணாம் ||2-47-10

ஜயாய ஶீக்⁴ரம் ஸஹிதா ப³லௌகே⁴ந ஸமந்விதா꞉ |
நிருத்³தா⁴꞉ ப்ருதி²வீபாலா꞉ கிமேகாந்தசரா வயம் ||2-47-11 

நிருத்ஸாஹா ப⁴விஷ்யாமோ க³ச்சா²மோ யது³நந்த³ந |
ஶ்ருத்வைதத்கேஶவோ வாக்யம் ஹ்ருதி³ ஶல்யமிவார்பிதம் |
நிர்ஜகா³ம யது³ஶ்ரேஷ்டோ² யதூ³நாம் ஸஹிதோ ப³லை꞉ ||2-47-12 

யாத³வாஸ்தே ப³லோத³க்³ரா꞉ ஸர்வே ஸம்க்³ராமலாலஸா꞉ |
நிர்யயு꞉ ஸ்யந்த³நவரைர்க³ர்விதாஸ்த்ரித³ஶா இவ ||2-47-13

ப³லாக்³ரேண நியுக்தேந ஹரிரீஶாநஸம்மத꞉ |
சக்ரோத்³யதகர꞉ க்ருஷ்ணோ க³தா³பாணிர்வ்யரோசத ||2-47-14

யாத³வாஶ்சாபரே தத்ர வாஸுதே³வாநுயாயிந꞉ |
ரதை²ராதி³த்யஸங்காஶை꞉ கிங்கிணீப்ரதிநாதி³தை꞉ ||2-47-15

உக்³ரஸேநம் து கோ³விந்த³꞉ ப்ராஹ நிஶ்சிதத³ர்ஶந꞉ |
திஷ்ட² த்வம் ந்ருபஶார்தூ³ல ப்⁴ராத்ரா மே ஸஹிதோ(அ)நக⁴ ||2-47-16

க்ஷத்ரியா விக்ருதிப்ரஜ்ஞா꞉ ஶாஸ்த்ரநிஶ்சிதத³ர்ஶநா꞉| 
புரீம் ஶூந்யாமிமாம் வீர ஜக⁴ந்யே(அ)பி⁴பதந்தி ஹ ||2-47-17

அஸ்மாகம் ஶங்கிதா꞉ ஸர்வே ஜராஸம்த⁴வஶாநுகா³꞉ |
மோத³ந்தே ஸுகி²நஸ்தத்ர தே³வலோகே யதா²மரா꞉ ||2-47-18

வைஶம்பாயந உவாச 
தஸ்ய தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா போ⁴ஜராஜோ மஹாயஶா꞉ |
க்ருஷ்ணஸ்நேஹேந விக்ருதம் ப³பா⁴ஷே வசநாம்ருதம் ||2-47-19

க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண மஹாபா³ஹோ யதூ³நாம் நந்தி³வர்த்³த⁴ந |
ஶ்ரூயதாம் யத³ஹம் த்வத்³ய வக்ஷ்யாமி ரிபுஸூத³ந ||2-47-20

த்வயா விஹீநா꞉ ஸர்வே ஸ்ம ந ஶக்தா꞉ ஸுக²மாஸிதும் |
புரே(அ)ஸ்மிந்விஷயாந்தே வா பதிஹீநா இவ ஸ்த்ரிய꞉ ||2-47-21

த்வத்ஸநாதா² வயம் தாத த்வத்³பா³ஹுப³லமாஶ்ரிதா꞉ |
பி³பீ⁴மோ ந நரேந்த்³ராணாம் ஸேந்த்³ராணாமபி மாநத³ ||2-47-22

விஜயாய யது³ஶ்ரேஷ்ட² யத்ர யத்ர க³மிஷ்யஸி |
தத்ர த்வம் ஸஹிதோ(அ)ஸ்மாபி⁴ர்க³ச்சே²தா² யாத³வர்ஷப⁴ ||2-47-23

தஸ்ய ராஜ்ஞோ வச꞉ ஶ்ருத்வா ஸஸ்மிதம் தே³வகீஸுத꞉ |
யதே²ஷ்டம் ப⁴வதாமத்³ய ததா² கர்தாஸ்ம்யஸம்ஶயம் ||2-47-24

Krishna and Garuda

வைஶம்பாயந உவாச 
ஏவமுக்த்வா து வை க்ருஷ்ணோ ஜகா³மாஶு ரதே²ந வை |
பீ⁴ஷ்மகஸ்ய க்³ருஹம் ப்ராப்தோ லோஹிதாயதி பா⁴ஸ்கரே ||2-47 (48)-25

ப்ராப்தே ராஜஸமாஜே து ஶிபி³ராகீர்ணபூ⁴தலே |
ரங்க³ம் ஸுவிபுலம் த்³ரூஷ்த்வா ராஜஸீம் தநுமாவிஶத் ||2-47-26

வித்ராஸநார்த²ம் பூ⁴பாநாம் ப்ரகாஶார்த²ம் புராதநம் |
மநஸா சிந்தயாமாஸ வைநதேயம் மஹாப³லம் ||2-47-27

ததஶ்சிந்திதமாத்ரஸ்து விதி³த்வா விநதாத்மஜ꞉ |
ஸுக²லக்ஷ்யம் வபு꞉ க்ருத்வா நிலில்யே கேஶவாந்திகே ||2-47-28

தஸ்ய பக்ஷநிபாதேந பவநோத்³ப்⁴ராந்தகாரிணா |
கம்பிதா மநுஜா꞉ ஸர்வே ந்யுப்³ஜாஶ்ச பதிதா பு⁴வி ||2-47-29

க³ருடா³பி⁴ஹதா꞉ ஸர்வே ப்ரசேஷ்டந்தோ யதோ²ரகா³꞉ |
தாந்ஸம்நிபதிதாந்த்³ருஷ்ட்வா க்ருஷ்ணோ கி³ரிரிவாசல꞉ ||2-47-30

ஸ ராஜ்ஞ꞉ பக்ஷபாதேந மேநே பதக³ஸத்தமம் |
த³த³ர்ஶ க³ருட³ம் ப்ராப்தம் தி³வ்யஸ்ரக³நுலேபநம் ||2-47-31

பக்ஷவாதேந ப்ருதி²வீம் சாலயந்தம் முஹுர்முஹு꞉ |
ப்ருஷ்டா²ஸக்தை꞉ ப்ரஹரணைர்லேலிஹ்யந்தமிவோரகை³꞉ ||2-47-32

வைஷ்ணவம் ஹஸ்தஸம்ஶ்லேஷம் மந்யமாநைரவாங்முகை²꞉ |
சரணாப்⁴யாம் ப்ரகர்ஷந்தம் பாண்டு³ரம் போ⁴கி³நாம் வரம் ||2-47-33

ஹேமபத்ரைருபசிதம் தா⁴துமந்தமிவாசலம் |
அம்ருதாரம்ப⁴ஹர்தாரம் த்³விஜிஹ்வேந்த்³ரவிநாஶநம் ||2-47-34

த்ராஸநம் தை³த்யஸங்கா⁴நாம் வாஹநம் த்⁴வஜலக்ஷணம் |
தம் த்³ருஷ்ட்வா ஸ த்⁴வஜம் ப்ராப்தம் ஸசிவம் ஸாம்பராயிகம் ||2-47-35

த்⁴ருதிமந்தம் க³ருத்மந்தம் ஜகா³த³ மது⁴ஸூத³ந꞉ ||
த்³ருஷ்ட்வா பரமஸம்ஹ்ருஷ்ட꞉ ஸ்தி²தம் தே³வமிவாபரம் ||2-47-36

துல்யஸாமர்த்²யயா வாசா க³ருத்மந்தமவஸ்தி²தம் |

ஶ்ரீக்ருஷ்ண உவாச 
ஸ்வாக³தம் கே²சரஶ்ரேஷ்ட² ஸுரஸேநாரிமர்த³ந |
விநதாஹ்ருத³யாநந்த³ ஸ்வாக³தம் கேஶவப்ரிய ||2-47-37 

வ்ரஜ பத்ரரத²ஶ்ரேஷ்ட² கைஶிகஸ்ய நிவேஶநம் |
வயம் தத்ரைவ க³த்வாத்³ய ப்ரதீக்ஷாம ஸ்வயம்வரம்  ||2-47-38

ராஜ்நாம் தத்ர ஸமேதாநாம் ஹஸ்த்யஶ்வரத²கா³மிநாம் |
த்³ரக்ஷ்யாம꞉ ஶதஶஸ்தத்ர ஸமேதாநாம் மஹாத்மநாம் ||2-47-39

ஏவமுக்த்வா மஹாபா³ஹுர்வைநதேயம் மஹாப³லம் |
ஜகா³மாத² புரீம் க்ருஷ்ண꞉ கைஶிகஸ்ய மஹாத்மந꞉ ||2-47-40

வைநதேயஸக²꞉ ஶ்ரீமாந்யாத³வைஶ்ச மஹாரதை²꞉ |
வித³ர்ப⁴நக³ரீம் ப்ராப்தே க்ருஷ்ணே தே³வகிநந்த³நே ||2-47-41  
     
ஹ்ருஷ்டா꞉ ப்ரமுதி³தா꞉ ஸர்வே நிவாஸாயோபசக்ரமு꞉ |
ஸர்வே ஶஸ்த்ராயுத⁴த⁴ரா ராஜாநோ ப³லஶாலிந꞉ ||2-47-42

வைஶம்பாயந உவாச 
ஏதஸ்மிந்நேவ காலே து ராஜா நயவிஶாரத³꞉ |
கைஶிகஸ்தத உத்தா²ய ப்ரஹ்ற்^ஷ்டேநாந்தராத்மநா ||2-47-43

அர்க்⁴யமாசமநம் த³த்த்வா ஸ ராஜா கைஶிக꞉ ஸ்வயம் |
ஸத்க்ருத்ய விதி⁴வத்க்ருஷ்ணம் ஸ்வபுரம் ஸம்ப்ரவேஶயத் ||2-47-44

பூர்வமேவ து க்ருஷ்ணாய காரிதம் தி³வ்யமந்தி³ரம் |
விவேஶ ஸப³ல꞉ ஶ்ரீமாந்கைலாஸம் ஶங்கரோ யதா² |
கா²த்³யபாநாதி³ரத்நௌகை⁴ரர்சிதோ வாஸவாநுஜ꞉ ||2-47-45

ஸுகே²ந உஷித꞉ க்ருஷ்ணஸ்தஸ்ய  ராஜ்ஞோ நிவேஶநே |
பூஜிதோ ப³ஹுமாநேந ஸ்நேஹபூர்ணேந சேதஸா ||2-47-46

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஶே விஷ்ணுபர்வணீ
ருக்மிணீஸ்வயம்வரே ஸப்தசத்வாரிம்ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_47_mpr.html


## Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 47 - Krishna goes to Kundinapura to attend Rukmini's Svayamvara
itranslated by K S Ramachadran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
August 24, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

atha saptachatvAriMsho.adhyAyaH

rukmiNIsvayaMvarArthaM kR^iShNasya kuNDinapuraM prati gamanam 

vaishampAyana uvAcha 
etasminnantare prAptA lokaprAvR^ittikA narAH |
chakrAyudhagR^ihaM sarve lokapAlagR^ihopamam ||2-47-1

teShvAtyayikashaMsIShu lokaprAvR^ittikeShviha |
kR^itasaMj~nA yadushreShThAH sametAH kR^iShNasaMsadi ||2-47-2

samAgateShu sarveShu yadumukhyeShu saMsadi |
prAvR^ittikA narAH prAhuH pArthivAtyayikaM vachaH ||2-47-3

janArdana narendrANAM pArthivAnAM samAgamaH |
bhaviShyati kShitIshAnAM samUDhAnAmanekashaH ||2-47-4

tvaritAstatra gachChanti nAnAjanapadeshvarAH |
kuNDine puNDarIkAkSha bhojaputrasya shAsanAt |2-47-5

prakAshaM sma kathAstatra shrUyante manujeritAH |
rukmiNI kila nAmAsti rukmiNaH prathamA svasA ||2-47-6

bhAvI svayaMvarastatra tasyAH kila janArdana |
ityarthamete sabalA gachChanti manujAdhipAH ||2-47-7

tasyAstrailokyasundaryAstR^itIye.ahani yAdava |
rukmabhUShaNabhUShiNyA bhaviShyati svayaMvaraH ||2-47-8

rAj~nAM tatra sametANAM hastyashvarathagAminAm |
drakShyAmaH shatashastatra shibirANi mahAtmanAm ||2-47-9

simhashArdUladR^iptAnAM mattadviradagAminAm |     
sadA yuddhapriyANAM hi parasparamamarShiNAm ||2-47-10

jayAya shIghraM sahitA balaughena samanvitAH |
niruddhAH pR^ithivIpAlAH kimekAntacharA vayam ||2-47-11 

nirutsAhA bhaviShyAmo gachChAmo yadunandana |
shrutvaitatkeshavo vAkyaM hR^idi shalyamivArpitam |
nirjagAma yadushreShTho yadUnAM sahito balaiH ||2-47-12 

yAdavAste balodagrAH sarve saMgrAmalAlasAH |
niryayuH syandanavarairgarvitAstridashA iva ||2-47-13

balAgreNa niyuktena harirIshAnasaMmataH |
chakrodyatakaraH kR^iShNo gadApANirvyarochata ||2-47-14

yAdavAshchApare tatra vAsudevAnuyAyinaH |
rathairAdityasa~NkAshaiH ki~NkiNIpratinAditaiH ||2-47-15

ugrasenaM tu govindaH prAha nishchitadarshanaH |
tiShTha tvaM nR^ipashArdUla bhrAtrA me sahito.anagha ||2-47-16

kShatriyA vikR^itipraj~nAH shAstranishchitadarshanAH| 
purIM shUnyAmimAM vIra jaghanye.abhipatanti ha ||2-47-17

asmAkaM sha~NkitAH sarve jarAsaMdhavashAnugAH |
modante sukhinastatra devaloke yathAmarAH ||2-47-18

vaishampAyana uvAcha 
tasya tadvachanaM shrutvA bhojarAjo mahAyashAH |
kR^iShNasnehena vikR^itaM babhAShe vachanAmR^itam ||2-47-19

kR^iShNa kR^iShNa mahAbAho yadUnAM nandivarddhana |
shrUyatAM yadahaM tvadya vakShyAmi ripusUdana ||2-47-20

tvayA vihInAH sarve sma na shaktAH sukhamAsitum |
pure.asminviShayAnte vA patihInA iva striyaH ||2-47-21

tvatsanAthA vayaM tAta tvadbAhubalamAshritAH |
bibhImo na narendrANAM sendrANAmapi mAnada ||2-47-22

vijayAya yadushreShTha yatra yatra gamiShyasi |
tatra tvaM sahito.asmAbhirgachChethA yAdavarShabha ||2-47-23

tasya rAj~no vachaH shrutvA sasmitaM devakIsutaH |
yatheShTaM bhavatAmadya tathA kartAsmyasaMshayam ||2-47-24

vaishampAyana uvAcha 
evamuktvA tu vai kR^iShNo jagAmAshu rathena vai |
bhIShmakasya gR^ihaM prApto lohitAyati bhAskare ||2-47-25

prApte rAjasamAje tu shibirAkIrNabhUtale |
ra~NgaM suvipulaM dR^IShtvA rAjasIM tanumAvishat ||2-47-26

vitrAsanArthaM bhUpAnAM prakAshArthaM purAtanam |
manasA chintayAmAsa vainateyaM mahAbalam ||2-47-27

tatashchintitamAtrastu viditvA vinatAtmajaH |
sukhalakShyaM vapuH kR^itvA nililye keshavAntike ||2-47-28

tasya pakShanipAtena pavanodbhrAntakAriNA |
kampitA manujAH sarve nyubjAshcha patitA bhuvi ||2-47-29

garuDAbhihatAH sarve pracheShTanto yathoragAH |
tAnsaMnipatitAndR^iShTvA kR^iShNo giririvAchalaH ||2-47-30

sa rAj~naH pakShapAtena mene patagasattamam |
dadarsha garuDaM prAptaM divyasraganulepanam ||2-47-31

pakShavAtena pR^ithivIM chAlayantaM muhurmuhuH |
pR^iShThAsaktaiH praharaNairlelihyantamivoragaiH ||2-47-32

vaiShNavaM hastasaMshleShaM manyamAnairavA~NmukhaiH |
charaNAbhyAM prakarShantaM pANDuraM bhoginAM varam ||2-47-33

hemapatrairupachitaM dhAtumantamivAchalam |
amR^itAraMbhahartAraM dvijihvendravinAshanam ||2-47-34

trAsanaM daityasa~NghAnAM vAhanaM dhvajalakShaNam |
taM dR^iShTvA sa dhvajaM prAptaM sachivaM sAMparAyikam ||2-47-35

dhR^itimantaM garutmantaM jagAda madhusUdanaH ||
dR^iShTvA paramasaMhR^iShTaH sthitaM devamivAparam ||2-47-36

tulyasAmarthyayA vAchA garutmantamavasthitam |

shrIkR^iShNa uvAcha 
svAgataM khecharashreShTha surasenArimardana |
vinatAhR^idayAnanda svAgataM keshavapriya ||2-47-37 

vraja patrarathashreShTha kaishikasya niveshanam |
vayam tatraiva gatvAdya pratIkShAma svayaMvaram  ||2-47-38

rAjnAM tatra sametAnAM hastyashvarathagAminAm |
drakShyAmaH shatashastatra sametAnAM mahAtmanAm ||2-47-39

evamuktvA mahAbAhurvainateyaM mahAbalam |
jagAmAtha purIM kR^iShNaH kaishikasya mahAtmanaH ||2-47-40

vainateyasakhaH shrImAnyAdavaishcha mahArathaiH |
vidarbhanagarIM prApte kR^iShNe devakinandane ||2-47-41  
     
hR^iShTAH pramuditAH sarve nivAsAyopachakramuH |
sarve shastrAyudhadharA rAjAno balashAlinaH ||2-47-42

vaishampAyana uvAcha 
etasminneva kAle tu rAjA nayavishAradaH |
kaishikastata utthAya prahR^ShTenAntarAtmanA ||2-47-43

arghyamAchamanaM dattvA sa rAjA kaishikaH svayam |
satkR^itya vidhivatkR^iShNaM svapuraM saMpraveshayat ||2-47-44

pUrvameva tu kR^iShNAya kAritaM divyamandiram |
vivesha sabalaH shrImAnkailAsaM sha~Nkaro yathA |
khAdyapAnAdiratnaughairarchito vAsavAnujaH ||2-47-45

sukhena uShitaH kR^iShNastasya  rAj~no niveshane |
pUjito bahumAnena snehapUrNena chetasA ||2-47-46

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNI
rukmiNIsvayaMvare saptachatvAriMsho.adhyAyaH  

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்