Thursday 20 August 2020

ராமஸ்ய கோ³குல்க³மனம் யமுனாகர்ஷணம் ச | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 102 - 046

அத² ஷட்சத்வாரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ராமஸ்ய கோ³குல்க³மனம் யமுனாகர்ஷணம் ச

Balarama and Yamuna

வைஷ²ம்பாயன உவாச           
கஸ்யசித்த்வத² காலஸ்ய ஸ்ம்ருத்வா கோ³பேஷு ஸௌஹ்ருத³ம் |
ஜகா³மைகோ வ்ரஜம் ராம꞉ க்ருஷ்ணஸ்யானுமதே ஸ்தி²த꞉ ||2-46-1

ஸ க³தஸ்தத்ர ரம்யாணி த³த³ர்ஷ² விபுலானி வை |
பு⁴க்தபூர்வாண்யரண்யானி ஸராம்ஸி ஸுரபீ⁴ணி ச ||2-46-2

ஸ ப்ரவிஷ்டஸ்து வேகே³ன தம் வ்ரஜம் க்ருஷ்ணபூர்வஜ꞉ |
வன்யேன ரமணீயேன வேஷேணாலங்க்ருத꞉ ப்ரபு⁴꞉ ||2-46-3

ஸ தானபா⁴ஷத ப்ரீத்யா யதா²பூர்வமரிந்த³ம꞉ |
கோ³பாம்ஸ்தேனைவ விதி⁴னா யதா²ந்யாயம் யதா²வய꞉ ||2-46-4

ததை²வ ப்ராஹ தான்ஸர்வாம்ஸ்ததை²வ பரிஹர்ஷயன் |
ததை²வ ஸஹ கோ³பீபி⁴ர்யோஜயன்மது⁴ரா꞉ கதா²꞉ ||2-46-5

தமூசு꞉ ஸ்த²விரா கோ³பா꞉ ப்ரியம் மது⁴ரபா⁴ஷிண꞉ |
ராமம் ரமயதாம் ஷ்²ரேஷ்ட²ம் ப்ரவாஸாத்புனராக³தம் ||2-46-6

ஸ்வாக³தம் தே மஹாபா³ஹோ யதூ³னாம் குலநந்த³ன |
அத்³ய ஸ்ம நிர்வ்ருதாஸ்தாத யத்த்வாம் பஷ்²யாமஹே வயம் |2-46-7

ப்ரீதாஷ்²சைவ வயம் வீர யத்த்வம் புனரிஹாக³த꞉ |
விக்²யாதஸ்த்ரிஷு லோகேஷு ராம꞉ ஷ²த்ருப⁴யங்கர꞉ ||2-46-8 

வர்த⁴னீயா வயம் வீர த்வயா யாத³வநந்த³ன |
அத² வா ப்ராணினஸ்தாத ரமந்தே ஜன்மபூ⁴மிஷு ||2-46-9

த்ரித³ஷா²னாம் வயம் மான்யா த்⁴ருவமத்³யாமலானன   |
யே ஸ்ம த்³ருஷ்டாஸ்த்வயா தாத காங்க்ஷமாணாஸ்தவாக³மம் ||2-46-10

தி³ஷ்ட்யா தே நிஹதா மல்லா꞉ கம்ஸஷ்²ச விநிபாதித꞉ |
உக்³ரஸேனோ(அ)பி⁴ஷிக்தஷ்²ச மாஹாத்ம்யேன ஜனேன வை ||2-46-11

ஸமுத்³ரே ச ஷ்²ருதோ(அ)ஸ்மாபி⁴ஸ்திமினா ஸஹ விக்³ரஹ꞉ |
வத⁴꞉ பஞ்சஜனஸ்யைவ ஜராஸன்ம்ஹேன விக்³ரஹ꞉ ||2-46-12

கோ³மந்தே ச ஷ்²ருதோ(அ)ஸ்மாபி⁴꞉ க்ஷத்ர்யை꞉ ஸஹ விக்³ரஹ꞉ |
த³ரத³ஸ்ய வத⁴ஷ்²சைவ ஜராஸந்த⁴பராஜய꞉ |
தத்ராயுதா⁴வதரணம் ஷ்²ருதம் ந꞉ பரமாஹவே ||2-46-13

வத⁴ஷ்²சைவ ஷ்²ருகா³லஸ்ய கரவீரபுரோத்தமே |
தத்ஸுதஸ்யாபி⁴ஷேகஷ்²ச நாக³ராணாம் ச ஸாந்த்வனம் ||2-46-14

மது²ராயாம் ப்ரவேஷ²ஷ்²ச கீர்தனீய꞉ ஸுரோத்தமை꞉ |
ப்ரதிஷ்டி²தா ச வஸுதா⁴ பார்தி²வாஷ்²ச வஷீ²க்ருதா꞉ ||2-46-15

தவ சாக³மனம் த்³ருஷ்ட்வா ஸபா⁴க்³யா꞉ ஸ்ம யதா² புரா |
தேன ஸ்ம பரிதுஷ்டா வை ஹ்ருஷிதாஷ்²ச ஸபா³ந்த⁴வா꞉ ||2-46-16

ப்ரத்யுவாச ததோ ராம꞉ ஸர்வாம்ஸ்தானபி⁴த꞉ ஸ்தி²தான் |
யாத³வேஷ்வபி ஸர்வேஷு ப⁴வந்தோ மம பா³ந்த⁴வா꞉ ||2-46-17

இஹாவயோர்க³தம் பா³ல்யமிஹ சைவாவயோ ரதம் |
ப⁴வத்³பி⁴ர்வர்த்³தி⁴தாஷ்²சைவ யாஸ்யாமோ விக்ரியாம் கத²ம் ||2-46-18

க்³ருஹேஷு ப⁴வதாம் பு⁴க்தம் கா³வஷ்²ச பரிரக்ஷிதா꞉ |
அஸ்மாகம் பா³ந்த⁴வா꞉ ஸர்வே ப⁴வந்தோ ப³த்³த⁴ஸௌஹ்ருதா³꞉ ||2-46-19

ப்³ருவத்யேவம் யத²தத்த்வம் கோ³பமத்⁴யே ஹலாயுதே⁴ |
ஸம்ஹ்ருஷ்டவத³னா பூ⁴யோ ப³பூ⁴வுர்வ்ரஜயோஷித꞉ ||2-46-20 

ததோ வனாந்தரக³தோ ரேமே ராமோ மஹாப³ல꞉ |
ஏதஸ்மின்னந்தரே ப்ராப்தே ராமாய விதி³தாத்மனே ||2-46-21

கோ³பாலைர்தே³ஷ²காலஜ்ஞைருபானீயத வாருணீ |
ஸோ(அ)பிப³த்பாண்டு³ராப்⁴ராப⁴ஸ்தத்காலம் ஜ்ஞாதிபி⁴ர்வ்ருத꞉ ||2-46-22

வனாந்தரக³தோ ராம꞉ பானம் மத³ஸமீரணம் |
உபனின்யுஸ்ததஸ்தஸ்மை வன்யானி விவிதா⁴னி ச ||2-46-23

ப்ரத்யக்³ரரமணீயானி புஷ்பாணி ச ப²லானி ச |
மேத்⁴யாம்ஷ்²ச விவிதா⁴ன்க³ந்தா⁴ன்ப⁴க்ஷ்யாம்ஷ்²ச ஹ்ருத³யங்க³மான் ||2-46-24

ஸத்³யோ ஹ்ருதானி பத்³மானி விகசான்யுத்பலானி ச |
ஷி²ரஸா சாருகேஷே²ன கிஞ்சிதா³வ்ருதமௌலினா |
ஷ்²ரவணைகாவலம்பே³ன குண்த³லேன விராஜதா ||2-46-25

சந்த³னார்த்³ரேண பீதேன வனமாலாவலம்பி³னா |
விப³பா⁴வுரஸா ராம꞉ கைலாஸேனேவ மந்த³ர꞉ ||2-46-26

நீலே வஸானோ வஸனே ப்ரத்யக்³ரஜலத³ப்ரபே⁴ | 
ரராஜ வபுஷ ஷு²ப்⁴ரஸ்திமிரௌகே⁴ யதா² ஷ²ஷீ² ||2-46-27

லாங்க³லேனாவஸிக்தேன பு⁴ஜகா³போ⁴க³வர்தினா |
ததா² பு⁴ஜாக்³ரஷ்²லிஷ்டேன முஸலேன ச பா⁴ஸ்வதா ||2-46-28 

ஸ மத்தோ ப³லினாம் ஷ்²ரேஷ்டோ² ரராஜாகூ⁴ர்ணிதானன꞉ |
ஷை²ஷி²ரீஷு த்ரியாமாஸு யதா² ஸ்வேதா³லஸ꞉ ஷ²ஷீ² ||2-46-29

ராமஸ்து யமுநாமாஹ ஸ்னாதுமிச்சே² மஹானதி³ |
ஏஹி மாமபி⁴க³ச்ச² த்வம் ரூபிணீ ஸாக³ரங்க³மே ||2-46-30

ஸங்கர்ஷணஸ்ய மத்தோக்தாம் பா⁴ரதீம் பரிபூ⁴ய Sஆ |
நாப்⁴யவர்தத தம் தே³ஷ²ம் ஸ்த்ரீஸ்வபா⁴வேன மோஹிதா ||2-46-31

ததஷ்²சுக்ரோத⁴ ப³லவான்ராமோ மத³ஸமீரித꞉ |
சகார ஸ ஹலம் ஹஸ்தே கர்ஷணாதோ⁴முக²ம் ப³லீ ||2-46-32

தஸ்யாமுபரி மேதி³ன்யாம் பேதுஸ்தாமரஸஸ்ரஜ꞉ |
முமுசு꞉ புஷ்பகோஷை²ஷ்²ச வாஸரேண்வருணம் ஜலம் ||2-46-33  
 
ஸ ஹலேனானதாக்³ரேண கூலே க்³ருஹ்ய மஹாநதீ³ம் |
சகர்ஷ யமுனாம் ராமோ வ்யுத்தி²தாம் வனிதாமிவ ||2-46-34

ஸா விஹ்வலஜலஸ்ரோதா ஹ்ரத³ப்ரஸ்தி²தஸஞ்சயா |
வ்யாவர்தத நதீ³ பீ⁴தா ஹலமார்கா³னுஸாரிணீ ||2-46-35

லாங்க³லாதி³ஷ்டவர்த்மா ஸா வேக³கா³ வக்ரகா³மிணீ |
ஸங்கர்ஷணப⁴யத்ரஸ்தா யோஷேவாகுலதாம் க³தா ||2-46-36

புலினஷ்²ரோணிபி³ம்பௌ³ஷ்டீ² ம்ருதி³தைஸ்தோயதாடி³தை꞉ |
பே²னமேக²லஸூத்ரைஷ்²ச ச்சி²ன்னைரம்பு³த³கா³மினீ ||2-46-37

தரங்க³விஷமாபீடா³ சக்ரவாகோன்முக²ஸ்தனீ |
வேக³க³ம்பீ⁴ரவக்ராங்கீ³ த்ரஸ்தமீனவிபூ⁴ஷணா ||2-46-38  
 
ஸிதஹம்ஸேக்ஷணாபாங்கீ³ காஷ²க்ஷௌமோச்ச்²ரிதாம்ப³ரா |
தீரஜோத்³பூ⁴தகேஷா²ந்தா ஜலஸ்க²லிதகா³மினீ ||2-46-39

லாங்கூ³லோல்லிகி²தாபாங்கீ³ க்ஷுபி⁴தா ஸாக³ரங்க³மா |
மத்தேவ குடிலா நாரீ ராஜமார்கே³ண க³ச்ச²தீ ||2-46-40

க்ருஷ்யதே ஸாதிவேகே³ன ஸ்ரோத꞉ஸ்க²லிதகா³மினீ |
உன்மார்கா³ நீதமார்கா³ ஸா யேன வ்ரூந்தா³வனம் வனம் ||2-46-41

வ்ருந்தா³வனஸ்ய மத்⁴யேன ஸா நீதா யமுனா நதீ³ |
ரோரூயமாணேவ க²கை³ரன்விதா தோயவாஸிபி⁴꞉ ||2-46-42

ஸா யதா³ ஸமதிக்ராந்தா நதீ³ வ்ருந்தா³வனம் வனம் |
ததா³ ஸ்த்ரீரூபிணீ பூ⁴த்வா யமுனா ராமமப்³ரவீத் ||2-46-43

ப்ரஸீத³ நாத² பீ⁴தாஸ்மி ப்ரதிலோமேன கர்மணா |
விபரீதமித³ம் ரூபம் தோயம் ச மம ஜாயதே ||2-46-44

அஸத்யஹம் நதீ³மத்⁴யே ரௌஹிணேய த்வயா க்ருதா |
கர்ஷணேன மஹாபா³ஹோ ஸ்வமார்க³வ்யபி⁴சாரிணீ ||2-46-45

ப்ராப்தாம் மாம் ஸாக³ரே பூர்வம் ஸபத்ய்னோ வேக³க³ர்விதா꞉ |
பே²னஹாஸைர்ஹஸிஷ்யந்தி தோயவ்யாவ்ருத்தகா³மினீம் ||2-46-46

ப்ரஸாத³ம் குரு மே வீர யாசே த்வாம் க்ருஷ்ணபூர்வஜ |
ஸுப்ரஸன்னமனா நித்யம் ப⁴வ த்வம் ஸுரஸத்தம ||2-46-47

கர்ஷணாயுத⁴க்ருஷ்டாஸ்மி ரோஷோ(அ)யம் விநிவர்த்யதாம் |
மூர்த்⁴னா க³ச்சா²மி சரணௌ தவைஷா லாங்க³லாயுத⁴ |
மார்க³மாதி³ஷ்டமிச்சா²மி க்வ க³ச்சா²மி மஹாபு⁴ஜ ||2-46-48

வைஷ²ம்பாயன உவாச 
ப்ரணயாவனதாம் த்³ருஷ்ட்வா யமுனாம் லாங்க³லாயுத⁴꞉ |
ப்ரத்யுவாசார்ணவவதூ⁴ம் மத³க்லாந்த இத³ம் வச꞉ ||2-46-49

லாங்க³லாதி³ஷ்டமார்கா³ த்வமிமம் மே ப்ரியத³ர்ஷ²னே |
தே³ஷ²மம்பு³ப்ரதா³னேன ப்லாவயஸ்வாகி²லம் ஷு²பே⁴ ||2-46-50

ஏஷ தே ஸுப்⁴ரு ஸந்தே³ஷ²꞉ கதி²த꞉ ஸாக³ரங்க³மே |
ஷா²ந்திம் வ்ரஜ மஹாபா⁴கே³ க³ம்யதாம் ச யதா²ஸுக²ம் ||2-46-51

யாவத்ஸ்தா²ஸ்யதி லோகோ(அ)யம் தாவத்திஷ்ட²து மே யஷ²꞉ |
யமுனாகர்ஷணம் த்³ருஷ்ட்வா ஸர்வே தே வ்ரஜவாஸின꞉ ||2-46-52

ஸாது⁴ ஸாத்⁴விதி ராமாய ப்ரணாமம் சக்ரிரே ததா³ |
தாம் விஸ்ருஜ்ய மஹாபா⁴கா³ம் தாம்ஷ்²ச ஸர்வான்வ்ரஜௌகஸ꞉ ||2-46-53

தத꞉ ஸஞ்சிந்த்ய மனஸா ராம꞉ ப்ரஹரதாம் வர꞉ |
புன꞉ ப்ரதிஜகா³மாஷு² மது²ராம் ரோஹிணீஸுத꞉ ||2-46-54

ஸ க³த்வா மது²ராம் ராமோ ப⁴வனே மது⁴ஸூத³னம் |
பரிவர்தமானம் த³த்³ருஷே²  ப்ருதி²வ்யாம் ஸாரமவ்யயம் ||2-46-55 

ததை²வாத்⁴வன்யவேஷேண ஸோபஷ்²லிஷ்ய ஜனார்த³னம் |
ப்ரத்யக்³ரவனமாலேன வக்ஷஸாபி⁴விராஜதா ||2-46-56

ஸ த்³ருஷ்ட்வா தூர்ணமாயாந்தம் ராமம் லாங்க³லதா⁴ரிணம் |
ஸஹஸோத்தா²ய கோ³விந்தோ³ த³தா³வாஸனமாத்மன꞉ ||2-46-57

உபவிஷ்டம் ததா³ ராமம் பப்ரச்ச² குஷ²லம் வ்ரஜே |
பா³ந்த⁴வேஷு ச ஸர்வேஷு கோ³ஷு சைவ ஜனார்த³ன꞉ ||2-46-58

ப்ரத்யுவாச ததோ ராமோ ப்⁴ராதரம் ஸாது⁴பா³ஷிணம் |
ஸர்வத்ர குஷ²லம் க்ருஷ்ண யேஷாம் குஷ²லமிச்ச²ஸி ||2-46-59

ததஸ்தயோர்விசித்ரார்தா²꞉ பௌராண்யஷ்²சாப⁴வன்கதா²꞉ |
வஸுதே³வாக்³ரத꞉ புண்யா ராமகேஷ²வயோஸ்ததா³ ||2-46-60 

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
யமுனாகர்ஷணே ஷட்சத்வாரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_46_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - ViShNu Parva
Chapter 46 - SankarShana Drags the Yamuna to Vraja
itranslated by K S Ramachandran ramachandran_ksr@yahoo.ca,
August 24, 2008 ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

atha ShaTchatvAriMsho.adhyAyaH 

rAmasya gokulgamanaM yamunAkarShaNaM cha

vaishampAyana uvAcha 
kasyachittvatha kAlasya smR^itvA gopeShu sauhR^idam |
jagAmaiko vrajaM rAmaH kR^iShNasyAnumate sthitaH ||2-46-1

sa gatastatra ramyANi dadarsha vipulAni vai |
bhuktapUrvANyaraNyAni sarAMsi surabhINi cha ||2-46-2

sa praviShTastu vegena taM vrajaM kR^iShNapUrvajaH |
vanyena ramaNIyena veSheNAla~NkR^itaH prabhuH ||2-46-3

sa tAnabhAShata prItyA yathApUrvamariMdamaH |
gopAMstenaiva vidhinA yathAnyAyaM yathAvayaH ||2-46-4

tathaiva prAha tAnsarvAMstathaiva pariharShayan |
tathaiva saha gopIbhiryojayanmadhurAH kathAH ||2-46-5

tamUchuH sthavirA gopAH priyaM madhurabhAShiNaH |
rAmaM ramayatAM shreShThaM pravAsAtpunarAgatam ||2-46-6

svAgataM te mahAbAho yadUnAM kulanandana |
adya sma nirvR^itAstAta yattvAM pashyAmahe vayam |2-46-7

prItAshchaiva vayaM vIra yattvaM punarihAgataH |
vikhyAtastriShu lokeShu rAmaH shatrubhaya~NkaraH ||2-46-8 

vardhanIyA vayaM vIra tvayA yAdavanandana |
atha vA prANinastAta ramante janmabhUmiShu ||2-46-9

tridashAnAM vayaM mAnyA dhruvamadyAmalAnana   |
ye sma dR^iShTAstvayA tAta kA~NkShamANAstavAgamam ||2-46-10

diShTyA te nihatA mallAH kaMsashcha vinipAtitaH |
ugraseno.abhiShiktashcha mAhAtmyena janena vai ||2-46-11

samudre cha shruto.asmAbhistiminA saha vigrahaH |
vadhaH pa~nchajanasyaiva jarAsanMhena vigrahaH ||2-46-12

gomante cha shruto.asmAbhiH kShatryaiH saha vigrahaH |
daradasya vadhashchaiva jarAsaMdhaparAjayaH |
tatrAyudhAvataraNaM shrutaM naH paramAhave ||2-46-13

vadhashchaiva shR^igAlasya karavIrapurottame |
tatsutasyAbhiShekashcha nAgarANAM cha sAntvanam ||2-46-14

mathurAyAM praveshashcha kIrtanIyaH surottamaiH |
pratiShThitA cha vasudhA pArthivAshcha vashIkR^itAH ||2-46-15

tava chAgamanaM dR^iShTvA sabhAgyAH sma yathA purA |
tena sma parituShTA vai hR^iShitAshcha sabAndhavAH ||2-46-16

pratyuvAcha tato rAmaH sarvAMstAnabhitaH sthitAn |
yAdaveShvapi sarveShu bhavanto mama bAndhavAH ||2-46-17

ihAvayorgataM bAlyamiha chaivAvayo ratam |
bhavadbhirvarddhitAshchaiva yAsyAmo vikriyAM katham ||2-46-18

gR^iheShu bhavatAM bhuktaM gAvashcha parirakShitAH |
asmAkam bAndhavAH sarve bhavanto baddhasauhR^idAH ||2-46-19

bruvatyevam yathatattvaM gopamadhye halAyudhe |
saMhR^iShTavadanA bhUyo babhUvurvrajayoShitaH ||2-46-20 

tato vanAntaragato reme rAmo mahAbalaH |
etasminnantare prApte rAmAya viditAtmane ||2-46-21

gopAlairdeshakAlaj~nairupAnIyata vAruNI |
so.apibatpANDurAbhrAbhastatkAlaM j~nAtibhirvR^itaH ||2-46-22

vanAntaragato rAmaH pAnaM madasamIraNam |
upaninyustatastasmai vanyAni vividhAni cha ||2-46-23

pratyagraramaNIyAni puShpANi cha phalAni cha |
medhyAMshcha vividhAngandhAnbhakShyAMshcha hR^idaya~NgamAn ||2-46-24

sadyo hR^itAni padmAni vikachAnyutpalAni cha |
shirasA chArukeshena ki~nchidAvR^itamaulinA |
shravaNaikAvalambena kuNdalena virAjatA ||2-46-25

chandanArdreNa pItena vanamAlAvalambinA |
vibabhAvurasA rAmaH kailAseneva mandaraH ||2-46-26

nIle vasAno vasane pratyagrajaladaprabhe | 
rarAja vapuSha shubhrastimiraughe yathA shashI ||2-46-27

lA~NgalenAvasiktena bhujagAbhogavartinA |
tathA bhujAgrashliShTena musalena cha bhAsvatA ||2-46-28 

sa matto balinAM shreShTho rarAjAghUrNitAnanaH |
shaishirIShu triyAmAsu yathA svedAlasaH shashI ||2-46-29

rAmastu yamunAmAha snAtumichChe mahAnadi |
ehi mAmabhigachCha tvaM rUpiNI sAgara~Ngame ||2-46-30

sa~NkarShaNasya mattoktAM bhAratIM paribhUya SA |
nAbhyavartata taM deshaM strIsvabhAvena mohitA ||2-46-31

tatashchukrodha balavAnrAmo madasamIritaH |
chakAra sa halaM haste karShaNAdhomukhaM balI ||2-46-32

tasyAmupari medinyAM petustAmarasasrajaH |
mumuchuH puShpakoshaishcha vAsareNvaruNaM jalam ||2-46-33  
 
sa halenAnatAgreNa kUle gR^ihya mahAnadIm |
chakarSha yamunAM rAmo vyutthitAM vanitAmiva ||2-46-34

sA vihvalajalasrotA hradaprasthitasa~nchayA |
vyAvartata nadI bhItA halamArgAnusAriNI ||2-46-35

lA~NgalAdiShTavartmA sA vegagA vakragAmiNI |
sa~NkarShaNabhayatrastA yoShevAkulatAM gatA ||2-46-36

pulinashroNibimbauShThI mR^iditaistoyatADitaiH |
phenamekhalasUtraishcha chChinnairambudagAminI ||2-46-37

tara~NgaviShamApIDA chakravAkonmukhastanI |
vegagaMbhIravakrA~NgI trastamInavibhUShaNA ||2-46-38  
 
sitahaMsekShaNApA~NgI kAshakShaumochChritAmbarA |
tIrajodbhUtakeshAntA jalaskhalitagAminI ||2-46-39

lA~NgUlollikhitApA~NgI kShubhitA sAgara~NgamA |
matteva kuTilA nArI rAjamArgeNa gachChatI ||2-46-40

kR^iShyate sAtivegena srotaHskhalitagAminI |
unmArgA nItamArgA sA yena vR^IndAvanaM vanam ||2-46-41

vR^indAvanasya madhyena sA nItA yamunA nadI |
rorUyamANeva khagairanvitA toyavAsibhiH ||2-46-42

sA yadA samatikrAntA nadI vR^indAvanaM vanam |
tadA strIrUpiNI bhUtvA yamunA rAmamabravIt ||2-46-43

prasIda nAtha bhItAsmi pratilomena karmaNA |
viparItamidaM rUpam toyaM cha mama jAyate ||2-46-44

asatyahaM nadImadhye rauhiNeya tvayA kR^itA |
karShaNena mahAbAho svamArgavyabhichAriNI ||2-46-45

prAptAM mAM sAgare pUrvaM sapatyno vegagarvitAH |
phenahAsairhasiShyanti toyavyAvR^ittagAminIm ||2-46-46

prasAdaM kuru me vIra yAche tvAM kR^iShNapUrvaja |
suprasannamanA nityaM bhava tvaM surasattama ||2-46-47

karShaNAyudhakR^iShTAsmi roSho.ayaM vinivartyatAm |
mUrdhnA gachChAmi charaNau tavaiShA lA~NgalAyudha |
mArgamAdiShTamichChAmi kva gachChAmi mahAbhuja ||2-46-48

vaishampAyana uvAcha 
praNayAvanatAM dR^iShTvA yamunAM lA~NgalAyudhaH |
pratyuvAchArNavavadhUM madaklAnta idaM vachaH ||2-46-49

lA~NgalAdiShTamArgA tvamimaM me priyadarshane |
deshamambupradAnena plAvayasvAkhilaM shubhe ||2-46-50

eSha te subhru saMdeshaH kathitaH sAgara~Ngame |
shAntiM vraja mahAbhAge gamyatAm cha yathAsukham ||2-46-51

yAvatsthAsyati loko.ayaM tAvattiShThatu me yashaH |
yamunAkarShaNaM dR^iShTvA sarve te vrajavAsinaH ||2-46-52

sAdhu sAdhviti rAmAya praNAmaM chakrire tadA |
tAM visR^ijya mahAbhAgAM tAMshcha sarvAnvrajaukasaH ||2-46-53

tataH sa~nchintya manasA rAmaH praharatAM varaH |
punaH pratijagAmAshu mathurAM rohiNIsutaH ||2-46-54

sa gatvA mathurAM rAmo bhavane madhusUdanam |
parivartamAnaM dadR^ishe  pR^ithivyAM sAramavyayam ||2-46-55 

tathaivAdhvanyaveSheNa sopashliShya janArdanam |
pratyagravanamAlena vakShasAbhivirAjatA ||2-46-56

sa dR^iShTvA tUrNamAyAntaM rAmaM lA~NgaladhAriNam |
sahasotthAya govindo dadAvAsanamAtmanaH ||2-46-57

upaviShTaM tadA rAmaM paprachCha kushalaM vraje |
bAndhaveShu cha sarveShu goShu chaiva janArdanaH ||2-46-58

pratyuvAcha tato rAmo bhrAtaraM sAdhubAShiNam |
sarvatra kushalaM kR^iShNa yeShAM kushalamichChasi ||2-46-59

tatastayorvichitrArthAH paurANyashchAbhavankathAH |
vasudevAgrataH puNyA rAmakeshavayostadA ||2-46-60 

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
yamunAkarShaNe ShaTchatvAriMsho.adhyAyaH  

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்