Friday 31 July 2020

யாத³வோத்பத்தி꞉ தேஷாம் பராக்ரமாதி³ ச | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 94 - 038

அதா²ஷ்டாத்ரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

யாத³வோத்பத்தி꞉ தேஷாம் பராக்ரமாதி³ ச

Bahubali Movie Visualisation Scene of Mahishmati

வைஷ²ம்பாயன உவாச           
ஸ தாஸு நாக³கந்யாஸு காலேன மஹதா ந்ருப꞉ |
ஜனயாமாஸ விக்ராந்தான்பஞ்ச புத்ரான்குலோத்³வஹான் ||2-38-1

முசுகுந்த³ம் மஹாபா³ஹும் பத்³மவர்ணம் ததை²வ ச |
மாத⁴வம் ஸாரஸம் சைவ ஹரிதம் சைவ பார்தி²வம் ||2-38-2

ஏதான்பஞ்ச ஸுதான்ராஜா பஞ்சபூ⁴தோபமான்பு⁴வி |
ஈக்ஷமாணோ ந்ருப꞉ ப்ரீதிம் ஜகா³மாதுலவிக்ரம꞉ ||2-38-3

தே ப்ராப்தவயஸ꞉ ஸர்வே ஸ்தி²தா꞉ பஞ்ச யதா²த்³ரய꞉ |
தேஜிதா ப³லத³ர்பாப்⁴யாமூசு꞉ பிதரமக்³ரத꞉ ||2-38-4

தாத யுக்தா꞉ ஸ்ம வயஸா ப³லே மஹதி ஸம்ஸ்தி²தா꞉ |
க்ஷிப்ரமாஜ்ஞப்துமிச்சா²ம꞉ கிம் குர்மஸ்தவ ஷா²ஸனாத் ||2-38-5

ஸ தாந்ந்ருபதிஷா²ர்தூ³ல꞉ ஷா²ர்தூ³லானிவ வேகி³தான் |
ப்ரீத்யா பரமயா ப்ராஹ ஸுதான்வீர்யகுதூஹலாத் ||2-38-6

விந்த்⁴யர்க்ஷவந்தாவபி⁴தோ த்³வே புர்யௌ பர்வதாஷ்²ரயே |
நிவேஷ²யது யத்னேன முசுகுந்த³꞉ ஸுதோ மம ||2-38-7

ஸஹ்யஸ்ய சோபரிஷ்டாத்து த³க்ஷிணாம் தி³ஷ²மாஷ்²ரித꞉ |
பத்³மவர்ணோ(அ)பி மே புத்ரோ நிவேஷ²யது மா சிரம் ||2-38-8

தத்ரைவ பரத꞉ காந்தே தே³ஷே² சம்பகபூ⁴ஷிதே |
ஸாரஸோ மே புரம் ரம்யம் நிவேஷ²யது புத்ரக꞉ ||2-38-9

ஹரிதோ(அ)யம் மஹாபா³ஹு꞉ ஸாக³ரே ஹரிதோத³கே |
த்³வீபம் பந்நக³ராஜஸ்ய ஸுதோ மே பாலயிஷ்யதி ||2-38-10

மாத்⁴ஹவோ மே மஹாபா³ஹுர்ஜ்யேஷ்ட²புத்ரஷ்²ச த⁴ர்மவித் |
யௌவராஜ்யேன ஸம்யுக்த꞉ ஸ்வபுரம் பாலயிஷ்யதி ||2-38-11

ஸர்வே ந்ருபஷ்²ரியம் ப்ராப்தா அபி⁴ஷிக்தா꞉ ஸசாமரா꞉ |
பித்ரானுஷி²ஷ்டாஷ்²சத்வாரோ லோகபாலோபமா ந்ருபா꞉ ||2-38-12

ஸ்வம் ஸ்வம் நிவேஷ²னம் ஸர்வே பே⁴ஜிரே ந்ருபஸத்தமா꞉ |
புரஸ்தா²னானி ரம்யாணி ம்ருக³யந்தோ யதா²க்ரமம் ||2-38-13

முசுகுந்த³ஷ்²ச ராஜர்ஷிர்விந்த்⁴யமத்⁴யமரோசயத் |
ஸ்வஸ்தா²னம் னர்மதா³தீரே தா³ருணோபலஸங்கடே ||2-38-14

ஸ ச தம் ஷோ²த⁴யாமாஸ விவிக்தம் ச சகார ஹ |
ஸேதும் சைவ ஸமம் சக்ரே பரிகா²ஷ்²சாமிதோத³கா꞉ ||2-38-15

ஸ்தா²பயாமாஸ பா⁴கே³ஷு தே³வதாயதனான்யபி |
ரத்²யா வீதீ²ர்ந்ருணாம் மார்கா³ஷ்²சத்வராணி வனானி ச ||2-38-16

ஸ தாம் புரீம் த⁴னவதீம் புருஹூதபுரீப்ரபா⁴ம் |
நாதிதீ⁴ர்கே³ண காலேன சகார ந்ருபஸத்தம꞉ ||2-38-17

நாம சாஸ்யா꞉ ஷு²ப⁴ம் சக்ரே நிர்மிதம் ஸ்வேன தேஜஸா |
தஸ்யா꞉ புர்யா ந்ருபஷ்²ரேஷ்டோ² தே³வஷ்²ரேஷ்ட²பராக்ரம꞉ ||2-38-18

மஹாஷ்²மஸங்கா⁴தவதீ ருக்ஷவந்தமுபாஷ்²ரிதா |
மாஹிஷ்²மதீ நாம புரீ ப்ரகாஷ²முபயாஸ்யதி ||2-38-19

உப⁴யோர்விந்த்⁴யயோ꞉ பாதே³ நக³யோஸ்தாம் மஹாபுரீம் |
மத்⁴யே நிவேஷ²யாமாஸ ஷ்²ரியா பரமயா வ்ருதம் ||2-38-20

புரிகாம் நாம த⁴ர்மாத்மா புரீம் தே³வபுரீப்ரபா⁴ம் |
உத்³யானஷ²தஸம்பா³தா⁴ம் ஸம்ருத்³தா⁴பணசத்வராம் ||2-38-21

ருக்ஷவந்தம் ஸமபி⁴தஸ்தீரே தத்ர நிராமயே |
நிர்மிதா ஸா புரீ ராஜ்ஞா புரிகா நாம நாமத꞉ ||2-38-22

ஸ தே த்³வே விபுலே புர்யௌ தே³வபோ⁴க்³யோபமே ஷு²பே⁴ |
பாலயாமாஸ த⁴ர்மாத்மா ராஜா த⁴ர்மே வ்யவஸ்தி²த꞉ ||2-38-23

பத்³மவர்ணோ(அ)பி ராஜர்ஷி꞉ ஸஹ்யப்ருஷ்டே² புரோத்தமம் |
சகார நத்³யா வேணாயாஸ்தீரே தருலதாகுலே ||2-38-24

விஷயஸ்யால்பதாம் ஜ்ஞாத்வா ஸம்பூர்ணம் ராஷ்ட்ரமேவ ச |
நிவேஷ²யாமாஸ ந்ருப꞉ ஸ வப்ரப்ராயமுத்தமம் ||2-38-25

பத்³மாவதம் ஜனபத³ம் கரவீரம் ச தத்புரம் |
நிர்மிதம் பத்³மவர்ணேன ப்ராஜாபத்யேன கர்மனா ||2-38-26

ஸாரஸேனாபி விஹிதம் ரம்யம் க்ரௌஞ்சபுரம் மஹத் |
சம்பகாஷோ²க ப³ஹுலம் விபுலம் தாம்ரம்ருத்திகம் ||2-38-27

வனவாஸீதி விக்²யாத꞉ ஸ்பீ²தோ ஜனபதோ³ மஹான் |
புரஸ்ய தஸ்ய து ஷ்²ரீமாந்த்³ருமை꞉ ஸார்வர்துகைர்வ்ருத꞉ ||2-38-28

ஹரிதோ(அ)பி ஸமுத்³ரஸ்ய த்³வீபம் ஸமபி⁴பாலயத் |
ரத்னஸஞ்சயஸம்பூர்ணம் நாரீஜனமனோஹரம் ||2-38-29

தஸ்ய தா³ஷா² ஜலே மக்³னா மத்³கு³ரா நாம விஷ்²ருதா꞉ |
யே ஹரந்தி ஸதா³ ஷ²ங்கா²ன்ஸமுத்³ரோத³ரசாரிண꞉ ||2-38-30

தஸ்யாபரே தா³ஷ²ஜனா꞉ ப்ரவாலாஞ்ஜனஸம்ப⁴வான் |
ஸஞ்சின்வந்தி ஸதா³ யுக்தா ஜாதரூபம் ச மௌக்திகம் ||2-38-31

ஜலஜானி ச ரத்னானி நிஷாதா³ஸ்தஸ்ய மானவா꞉ |
ப்ரசின்வந்தோ(அ)ர்ணவே யுக்தா நௌபி⁴꞉ ஸம்யானகா³மின꞉ ||2-38-32

மத்ஸ்யமாம்ஸேன தே ஸர்வே வர்தந்தே ஸ்ம ஸதா³ நரா꞉ |
க்³ருஹ்ணந்த꞉ ஸர்வரத்னானி ரத்னத்³வீபநிவாஸின꞉ ||2-38-33

தை꞉ ஸம்யானக³தைர்த்³ரவ்யைர்வணிஜோ தூ³ரகா³மின꞉ |
ஹரிதம் தர்பயந்த்யேகம் யதை²வ த⁴னத³ம் ததா² ||2-38-34

ஏவமிக்ஷ்வாகுவம்ஷா²த்து யது³வம்ஷோ² விநி꞉ஸ்ருத꞉ |
சதுர்தா⁴ யது³புத்ரைஸ்து சதுர்பி⁴ர்பி⁴த்³யதே புன꞉ ||2-38-35

ஸ யது³ர்மாத⁴வே ராஜ்யம் விஸ்ருஜ்ய யது³புங்க³வே |
த்ரிவிஷ்டபம் க³தோ ராஜா தே³ஹம் த்யக்த்வா மஹீதலே ||2-38-36

ப³பூ⁴வ மாத⁴வஸுத꞉ ஸத்த்வதோ நாம வீர்யவான் |
ஸத்த்வவ்ருத்திர்கு³ணோபேதோ ராஜா ராஜகு³ணே ஸ்தி²த꞉ ||2-38-37

ஸத்த்வதஸ்ய ஸுதோ ராஜா பீ⁴மோ நாம மஹானபூ⁴த் |
யேன பை⁴மா꞉ ஸுஸம்வ்ருத்தா꞉ ஸத்த்வதாத்ஸாத்த்வதா꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ ||2-38-38

ராஜ்யே ஸ்தி²தே ந்ருபே தஸ்மின்ராமே ராஜ்யம் ப்ரஷா²ஸதி |
ஷ²த்ருக்⁴னோ லவணம் ஹத்வா சிச்சே²த³ ஸ மதோ⁴ர்வனம் ||2-38-39

தஸ்மின்மது⁴வனே ஸ்தா²னே புரீம் ச மது²ராமிமாம் |
நிவேஷ²யாமாஸ விபு⁴꞉ ஸுமித்ரானந்த³வர்த⁴ன꞉ ||2-38-40

பர்யயே சைவ ராமஸ்ய ப⁴ரதஸ்ய ததை²வ ச |
ஸுமித்ராஸுதயோஷ்²சைவ ஸ்தா²னம் ப்ராப்தம் ச வைஷ்ணவம் ||2-38-41

பீ⁴மேனேயம் புரீ தேன ராஜ்யஸம்ப³ந்த⁴காரணாத் |
ஸ்வவஷே² ஸ்தா²பிதா பூர்வம் ஸ்வயமத்⁴யாஸிதா ததா² ||2-38-42

தத꞉ குஷே² ஸ்தி²தே ராஜ்யே லவே து யுவராஜனி |
அந்த⁴கோ நாம பீ⁴மஸ்ய ஸுதோ ராஜ்யமகாரயத் ||2-38-43

அந்த⁴கஸ்ய ஸுதோ ஜஜ்ஞே ரைவதோ நாம பார்தி²வ꞉ |
ருக்ஷோ(அ)பி ரைவதாஜ்ஜஜ்ஞே ரம்யே பர்வதமூர்த⁴னி ||2-38-44

ததோ ரைவத உத்பன்ன꞉ பர்வத꞉ ஸாக³ராந்திகே |
னாம்னா ரைவதகோ நாம பூ⁴மௌ பூ⁴மித⁴ர꞉ ஸ்ம்ருத꞉ ||2-38-45

ரைவதஸ்யாத்மஜோ ராஜா விஷ்²வக³ர்போ⁴ மஹாயஷா²꞉ |
ப³பூ⁴வ ப்ருதி²வீபால꞉ ப்ருதி²வ்யாம் ப்ரதி²த꞉ ப்ரபு⁴꞉ ||2-38-46

தஸ்ய திஸ்ருஷு பா⁴ர்யாஸு தி³வ்யரூபாஸு கேஷ²வ |
சத்வாரோ ஜஜ்ஞிரே புத்ரா லோகபாலோபமா꞉ ஷு²பா⁴꞉ ||2-38-47

வஸுர்ப³ப்⁴ரு꞉ ஸுஷேணஷ்²ச ஸபா⁴க்ஷஷ்²சைவ வீர்யவான் |
யது³ப்ரவீரா꞉ ப்ரக்²யாதா லோகபாலா இவாபரே ||2-38-48

தைரயம் யாத³வோ வம்ஷ²꞉ பார்தி²வைர்ப³ஹுலீக்ருத꞉ |
யை꞉ ஸாகம் க்ருஷ்ண லோகே(அ)ஸ்மின்ப்ரஜாவந்த꞉ ப்ரஜேஷ்²வரா꞉ ||2-38-49

வஸோஸ்து குந்திவிஷயே வஸுதே³வ꞉ ஸுதோ விபு⁴꞉ |
தத꞉ ஸ ஜனயாமாஸ ஸுப்ரபே⁴ த்³வே ச தா³ரிகே ||2-38-50

குந்தீம் ச பாண்டோ³ர்மஹிஷீம் தே³வதாமிவ பூ⁴சரீம் |
பா⁴ர்யாம் ச த³மகோ⁴ஷஸ்ய சேதி³ராஜஸ்ய ஸுப்ரபா⁴ம் ||2-38-51

ஏஷ தே ஸ்வஸ்ய வம்ஷ²ஸ்ய ப்ரப⁴வ꞉ ஸம்ப்ரகீர்தித꞉ |
ஷ்²ருதோ மயா புரா க்ருஷ்ண க்ருஷ்ணத்³வைபாயனாந்திகாத் ||2-38-52

த்வம் த்விதா³னீம் ப்ரநஷ்டே(அ)ஸ்மின்வம்ஷே² வம்ஷ²ப்⁴ருதாம் வர |
ஸ்வயம்பூ⁴ரிவ ஸம்ப்ராப்தே ப⁴வாயாஸ்மஜ்ஜயாய ச ||2-38-53

ந து த்வாம் பௌரமாத்ரேண ஷா²க்தா கூ³ஹயிதும் வயம் |
தே³வகு³ஹ்யேஷ்வபி ப⁴வான்ஸர்வஜ்ஞ꞉ ஸர்வபா⁴வன꞉ ||2-38-54

ஷ²க்தஷ்²சாபி ஜராஸந்த⁴ம் ந்ருபம் யோத⁴யிதும் விபோ⁴ |
த்வத்³பு³த்³தி⁴வஷ²கா³꞉ ஸர்வே வயம் யோத⁴வ்ரதே ஸ்தி²தா꞉ ||2-38-55

ஜராஸந்த⁴ஸ்து ப³லவாந்ந்ருபாணாம் மூர்த்⁴னி திஷ்ட²தி |
அப்ரமேயப³லஷ்²சைவ வயம் ச குஷ²ஸாத³னா꞉ ||2-38-56

ந சேயமேகாஹமபி புரீ ரோத⁴ம் ஸஹிஷ்யதி |
க்ருஷ²ப⁴க்தேந்த⁴னக்ஷாமா து³ர்கை³ரபரிவேஷ்டிதா ||2-38-57

அஸம்ஸ்க்ருதாம்பு³பரிகா²  த்³வாரயந்த்ரவிவர்ஜிதா |
வப்ரப்ராகாரனிசயா கர்தவ்யா ப³ஹுவிஸ்தரா ||2-38-58

ஸம்ஸ்கர்தவ்யாயுதா⁴கா³ரா யோக்தவ்யா சேஷ்டிகாசயை꞉ |
கம்ஸஸ்ய ப³லபோ⁴க்³யத்வான்னாதிகு³ப்தா புரா ஜனை꞉ ||2-38-59

ஸத்³யோ நிபதிதே கம்ஸே ராஜ்யே(அ)ஸ்மாகம் நவோத³யே |
புரீ ப்ரத்யக்³ரரோதே⁴ன ந ரோத⁴ம் விஸஹிஷ்யதி ||2-38-60

ப³லம் ஸம்மர்த³ப⁴க்³னம் ச க்ருஷ்யமாணம் பரேண ஹ |
அஸம்ஷ²யமித³ம் ராஷ்ட்ரம் ஜனை꞉ ஸஹ வினங்க்ஷ்யதி ||2-38-61

யாத³வானாம் விரோதே⁴ன யே ஜிதா ராஜ்யகாமுகை꞉ |
தே ஸர்வே த்³வைத⁴மிச்ச²ந்தி யத்க்ஷமம் தத்³விதீ⁴யதாம் ||2-38-62

வஞ்சனீயா ப⁴விஷ்யாமோ ந்ருபாணாம் ந்ருபகாரணாத் |
ஜராஸந்த⁴ப⁴யார்தானாம் த்³ரவதாம் ராஜ்யஸம்ப்⁴ரமே ||2-38-63

ஆர்தா வக்ஷ்யந்தி ந꞉ ஸர்வே ருத்⁴யமானா꞉ புரே ஜனா꞉ |
யாத³வானாம் விரோதே⁴ன விநஷ்டா꞉ ஸ்மேதி கேஷ²வ ||2-38-64

ஏதன்மம மதம் க்ருஷ்ண விஸ்ரம்பா⁴த்ஸமுதா³ஹ்ருதம் |
த்வம் து விஜ்ஞாபித꞉ பூர்வம் ந புன꞉ ஸம்ப்ரபோ⁴தி⁴த꞉ ||2-38-65

யத³த்ர வ꞉ க்ஷமம் க்ருஷ்ண தச்ச வை ஸம்விதீ⁴யதாம் |
த்வமஸ்ய நேதா ஸைன்யஸ்ய வயம் த்வச்சா²ஸனே ஸ்தி²தா꞉ |
த்வன்மூலஷ்²ச விரோதோ⁴(அ)யம் ரக்ஷாஸ்மானாத்மனா ஸஹ ||2-38-66

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
விகத்³ருவாக்யம் நாம அஷ்டாத்ரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_38_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 38 Emergence of the Yadavas and their Feats
Itranslated and proofread by G. Schaufelberger
schaufel@wanadoo.fr, June 30, 2008## 
note : 54 : bhavAntsarvaj~naH -> bhavAnsarvaj~naH ?
Further proof-read by K.S. Ramachandran ramachandran_ksr @ yahoo.ca
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athAShTAtriMsho.adhyAyaH 

yAdavotpattiH teShAM parAkramAdi cha


vaishampAyana uvAcha 
sa tAsu nAgakanyAsu kAlena mahatA nR^ipaH |
janayAmAsa vikrAntAnpa~ncha putrAnkulodvahAn ||2-38-1

muchukundaM mahAbAhuM padmavarNaM tathaiva cha |
mAdhavaM sArasaM chaiva haritaM chaiva pArthivam ||2-38-2

etAnpa~ncha sutAnrAjA pa~nchabhUtopamAnbhuvi |
IkShamANo nR^ipaH prItiM jagAmAtulavikramaH ||2-38-3

te prAptavayasaH sarve sthitAH pa~ncha yathAdrayaH |
tejitA baladarpAbhyAmUchuH pitaramagrataH ||2-38-4

tAta yuktAH sma vayasA bale mahati saMsthitAH |
kShipramAj~naptumichChAmaH kiM kurmastava shAsanAt ||2-38-5

sa tAnnR^ipatishArdUlaH shArdUlAniva vegitAn |
prItyA paramayA prAha sutAnvIryakutUhalAt ||2-38-6

vindhyarkShavantAvabhito dve puryau parvatAshraye |
niveshayatu yatnena muchukundaH suto mama ||2-38-7

sahyasya chopariShTAttu dakShiNAM dishamAshritaH |
padmavarNo.api me putro niveshayatu mA chiram ||2-38-8

tatraiva parataH kAnte deshe champakabhUShite |
sAraso me puraM ramyaM niveshayatu putrakaH ||2-38-9

harito.ayaM mahAbAhuH sAgare haritodake |
dvIpaM pannagarAjasya suto me pAlayiShyati ||2-38-10

mAdhhavo me mahAbAhurjyeShThaputrashcha dharmavit |
yauvarAjyena saMyuktaH svapuraM pAlayiShyati ||2-38-11

sarve nR^ipashriyaM prAptA abhiShiktAH sachAmarAH |
pitrAnushiShTAshchatvAro lokapAlopamA nR^ipAH ||2-38-12

svaM svaM niveshanaM sarve bhejire nR^ipasattamAH |
purasthAnAni ramyANi mR^igayanto yathAkramam ||2-38-13

muchukundashcha rAjarShirvindhyamadhyamarochayat |
svasthAnaM narmadAtIre dAruNopalasaMkaTe ||2-38-14

sa cha tam shodhayAmAsa viviktaM cha chakAra ha |
setuM chaiva samaM chakre parikhAshchAmitodakAH ||2-38-15

sthApayAmAsa bhAgeShu devatAyatanAnyapi |
rathyA vIthIrnR^iNAM mArgAshchatvarANi vanAni cha ||2-38-16

sa tAM purIM dhanavatIM puruhUtapurIprabhAm |
nAtidhIrgeNa kAlena chakAra nR^ipasattamaH ||2-38-17

nAma chAsyAH shubhaM chakre nirmitaM svena tejasA |
tasyAH puryA nR^ipashreShTho devashreShThaparAkramaH ||2-38-18

mahAshmasa~NghAtavatI R^ikShavantamupAshritA |
mAhishmatI nAma purI prakAshamupayAsyati ||2-38-19

ubhayorvindhyayoH pAde nagayostAM mahApurIm |
madhye niveshayAmAsa shriyA paramayA vR^itaM ||2-38-20

purikAM nAma dharmAtmA purIM devapurIprabhAm |
udyAnashatasaMbAdhAM samR^iddhApaNachatvarAm ||2-38-21

R^ikShavantaM samabhitastIre tatra nirAmaye |
nirmitA sA purI rAj~nA purikA nAma nAmataH ||2-38-22

sa te dve vipule puryau devabhogyopame shubhe |
pAlayAmAsa dharmAtmA rAjA dharme vyavasthitaH ||2-38-23

padmavarNo.api rAjarShiH sahyapR^iShThe purottamam |
chakAra nadyA veNAyAstIre tarulatAkule ||2-38-24

viShayasyAlpatAM j~nAtvA saMpUrNaM rAShTrameva cha |
niveshayAmAsa nR^ipaH sa vapraprAyamuttamam ||2-38-25

padmAvataM janapadaM karavIraM cha tatpuram |
nirmitaM padmavarNena prAjApatyena karmanA ||2-38-26

sArasenApi vihitaM ramyaM krau~nchapuraM mahat |
champakAshoka bahulaM vipulaM tAmramR^ittikam ||2-38-27

vanavAsIti vikhyAtaH sphIto janapado mahAn |
purasya tasya tu shrImAndrumaiH sArvartukairvR^itaH ||2-38-28

harito.api samudrasya dvIpaM samabhipAlayat |
ratnasaMchayasaMpUrNaM nArIjanamanoharam ||2-38-29

tasya dAshA jale magnA madgurA nAma vishrutAH |
ye haranti sadA sha~NkhAnsamudrodarachAriNaH ||2-38-30

tasyApare dAshajanAH pravAlA~njanasaMbhavAn |
sa~nchinvanti sadA yuktA jAtarUpaM cha mauktikam ||2-38-31

jalajAni cha ratnAni niShAdAstasya mAnavAH |
prachinvanto.arNave yuktA naubhiH saMyAnagAminaH ||2-38-32

matsyamAMsena te sarve vartante sma sadA narAH |
gR^ihNantaH sarvaratnAni ratnadvIpanivAsinaH ||2-38-33

taiH saMyAnagatairdravyairvaNijo dUragAminaH |
haritaM tarpayantyekaM yathaiva dhanadaM tathA ||2-38-34

evamikShvAkuvaMshAttu yaduvaMsho viniHsR^itaH |
chaturdhA yaduputraistu chaturbhirbhidyate punaH ||2-38-35

sa yadurmAdhave rAjyaM visR^ijya yadupu~Ngave |
triviShTapaM gato rAjA dehaM tyaktvA mahItale ||2-38-36

babhUva mAdhavasutaH sattvato nAma vIryavAn |
sattvavR^ittirguNopeto rAjA rAjaguNe sthitaH ||2-38-37

sattvatasya suto rAjA bhImo nAma mahAnabhUt |
yena bhaimAH susaMvR^ittAH sattvatAtsAttvatAH smR^itAH ||2-38-38

rAjye sthite nR^ipe tasminrAme rAjyaM prashAsati |
shatrughno lavaNaM hatvA chichCheda sa madhorvanam ||2-38-39

tasminmadhuvane sthAne purIM cha mathurAmimAm |
niveshayAmAsa vibhuH sumitrAnandavardhanaH ||2-38-40

paryaye chaiva rAmasya bharatasya tathaiva cha |
sumitrAsutayoshchaiva sthAnaM prAptaM cha vaiShNavam ||2-38-41

bhImeneyaM purI tena rAjyasaMbandhakAraNAt |
svavashe sthApitA pUrvaM svayamadhyAsitA tathA ||2-38-42

tataH kushe sthite rAjye lave tu yuvarAjani |
andhako nAma bhImasya suto rAjyamakArayat ||2-38-43

andhakasya suto jaj~ne raivato nAma pArthivaH |
R^ikSho.api raivatAjjaj~ne ramye parvatamUrdhani ||2-38-44

tato raivata utpannaH parvataH sAgarAntike |
nAmnA raivatako nAma bhUmau bhUmidharaH smR^itaH ||2-38-45

raivatasyAtmajo rAjA vishvagarbho mahAyashAH |
babhUva pR^ithivIpAlaH pR^ithivyAM prathitaH prabhuH ||2-38-46

tasya tisR^iShu bhAryAsu divyarUpAsu keshava |
chatvAro jaj~nire putrA lokapAlopamAH shubhAH ||2-38-47

vasurbabhruH suSheNashcha sabhAkShashchaiva vIryavAn |
yadupravIrAH prakhyAtA lokapAlA ivApare ||2-38-48

tairayaM yAdavo vaMshaH pArthivairbahulIkR^itaH |
yaiH sAkaM kR^iShNa loke.asminprajAvantaH prajeshvarAH ||2-38-49

vasostu kuntiviShaye vasudevaH suto vibhuH |
tataH sa janayAmAsa suprabhe dve cha dArike ||2-38-50

kuntIM cha pANDormahiShIM devatAmiva bhUcharIm |
bhAryAM cha damaghoShasya chedirAjasya suprabhAm ||2-38-51

eSha te svasya vaMshasya prabhavaH saMprakIrtitaH |
shruto mayA purA kR^iShNa kR^iShNadvaipAyanAntikAt ||2-38-52

tvaM tvidAnIM pranaShTe.asminvaMshe vaMshabhR^itAM vara |
svayaMbhUriva samprApte bhavAyAsmajjayAya cha ||2-38-53

na tu tvAM pauramAtreNa shAktA gUhayituM vayam |
devaguhyeShvapi bhavAnsarvaj~naH sarvabhAvanaH ||2-38-54

shaktashchApi jarAsaMdhaM nR^ipaM yodhayituM vibho |
tvadbuddhivashagAH sarve vayaM yodhavrate sthitAH ||2-38-55

jarAsandhastu balavAnnR^ipANAM mUrdhni tiShThati |
aprameyabalashchaiva vayaM cha kushasAdanAH ||2-38-56

na cheyamekAhamapi purI rodhaM sahiShyati |
kR^ishabhaktendhanakShAmA durgairapariveShTitA ||2-38-57

asaMskR^itAmbuparikhA  dvArayantravivarjitA |
vapraprAkAranichayA kartavyA bahuvistarA ||2-38-58

saMskartavyAyudhAgArA yoktavyA cheShTikAchayaiH |
kaMsasya balabhogyatvAnnAtiguptA purA janaiH ||2-38-59

sadyo nipatite kaMse rAjye.asmAkaM navodaye |
purI pratyagrarodhena na rodhaM visahiShyati ||2-38-60

balaM saMmardabhagnaM cha kR^iShyamANaM pareNa ha |
asaMshayamidaM rAShTraM janaiH saha vina~NkShyati ||2-38-61

yAdavAnAM virodhena ye jitA rAjyakAmukaiH |
te sarve dvaidhamichChanti yatkShamaM tadvidhIyatAm ||2-38-62

va~nchanIyA bhaviShyAmo nR^ipANAM nR^ipakAraNAt |
jarAsaMdhabhayArtAnAM dravatAM rAjyasaMbhrame ||2-38-63

ArtA vakShyanti naH sarve rudhyamAnAH pure janAH |
yAdavAnAM virodhena vinaShTAH smeti keshava ||2-38-64

etanmama mataM kR^iShNa visraMbhAtsamudAhR^itam |
tvaM tu vij~nApitaH pUrvaM na punaH saMprabhodhitaH ||2-38-65

yadatra vaH kShamaM kR^iShNa tachcha vai saMvidhIyatAm |
tvamasya netA sainyasya vayaM tvachChAsane sthitAH |
tvanmUlashcha virodho.ayaM rakShAsmAnAtmanA saha ||2-38-66

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
vikadruvAkyaM nAma aShTAtriMsho.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்