Tuesday 4 August 2020

ஜாமத³க்³ன்யேன ராமக்ருஷ்ணயோ꞉ ஸங்க³தி꞉ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 95 - 039

அத² ஏகோனசத்வாரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ஜாமத³க்³ன்யேன ராமக்ருஷ்ணயோ꞉ ஸங்க³தி꞉

Lord Parashurama

வைஷ²ம்பாயன உவாச           
விகத்³ரோஸ்து வச꞉ ஷ்²ருத்வா வஸுதே³வோ மஹாயஷா²꞉ |
பரிதுஷ்டேன மனஸ வசனம் சேத³மப்³ரவீத் ||2-39-1

ராஜா ஷாட்³கு³ண்யவக்தா வை 
ராஜா மந்த்ரார்த²தத்த்வவித் |
ஸதத்த்வம் ச ஹிதம் சைவ 
க்ருஷ்ணோக்தம் கில தீ⁴மதா ||2-39-2

பா⁴ஷிதா ராஜத⁴ர்மாஷ்²ச ஸத்யாஷ்²ச ஜக³தோ ஹிதா꞉ |
விகத்³ருணா யது³ஷ்²ரேஷ்ட² யத்³தி⁴தம் தத்³விதீ⁴யதாம் ||2-39-3

ஏதச்ச்²ருத்வா பிதுர்வாக்யம் விகத்³ரோஷ்²ச மஹாத்மன꞉|
விகத்³ரோஸ்தத்³வசஸ்தத்²யம் நிஷ²ம்ய யது³புங்க³வ꞉ |
வாக்யமுத்தமமேகாக்³ரோ ப³பா⁴ஷே புருஷோத்தம꞉ ||2-39-4

ப்³ருவதாம் வஹ் ஷ்²ருதம் வாக்யம் ஹேதுத꞉ க்ரமதஸ்ததா² |
ந்யாயத꞉ ஷா²ஸ்த்ரதஷ்²சைவ தை³வம் சைவானுபஷ்²யதாம் ||2-39-5

ஷ்²ரூயதாமுத்தரம் வாக்யம் ஷ்²ருத்வா ச பரிக்³ருஹ்யதாம் |
நயேன வ்யவஹர்தவ்யம் பார்தி²வேன யதா²க்ரமம் ||2-39-6

ஸந்தி⁴ம் ச விக்³ரஹம் சைவ யானமாஸனமேவ ச |
த்³வைதீ⁴பா⁴வம் ஸம்ஷ்²ரயம் ச ஷாட்³கு³ண்யம் சிந்தயேத்ஸதா³ ||2-39-7

ப³லின꞉ ஸன்னிக்ருஷ்டே து ந ஸ்தே²யம் பண்டி³தேன வை |
அபக்ரமேத்³தி⁴ காலஜ்ஞ꞉ ஸமர்தோ² யுத்³த்³த⁴முத்³வஹேத் ||2-39-8

அஹம் தாவத்ஸஹார்யேண முஹூர்தே(அ)ஸ்மின்ப்ரகாஷி²தே |
ஜீவிதார்த²ம் க³மிஷ்யாமி ஷ²க்திமானப்யஷ²க்தவத் ||2-39-9

தத꞉ ஸஹ்யாசலயுதம் ஸஹார்யேணாஹமக்ஷயம் |
ஆத்மத்³விதீய꞉ ஷ்²ரீமந்தம் ப்ரவேக்ஷ்யே த³க்ஷிணாபத²ம் ||2-39-10

கரவீரபுரம் சைவ ரம்யம் க்ரௌஞ்சபுரம் ததா² |
த்³ரக்ஷ்யாவஸ்தத்ர ஸஹிதௌ கோ³மந்தம் ச நகோ³த்தமம் ||2-39-11

ஆவயோர்க³மனம் ஷ்²ருத்வா ஜிதகாஷீ² ஸ பார்தி²வ꞉ |
அப்ரவிஷ்²ய புரீம் த³ர்பாத³னுஸாரம் கரிஷ்யதி ||2-39-12

தத꞉ ஸஹ்யவனேஷ்வேவ ராஜா யாதி ஸ ஸானுக³꞉  |
ஆவயோர்க்³ரஹணே சைவ ந்ருபதி꞉ ப்ரயதிஷ்யதி ||2-39-13

ஏஷா ந꞉ ஷ்²ரேயஸீ யாத்ரா ப⁴விஷ்யதி குலஸ்ய வை |
பௌராணாமத² புர்யாஷ்²ச தே³ஷ²ஸ்ய ச ஸுகா²வஹா ||2-39-14

ந ச ஷ²த்ரோ꞉ பரிப்⁴ரஷ்டா ராஜானோ விஜிகீ³ஷவ꞉ |
பரராஷ்ட்ரேஷு ம்ருஷ்யந்தி ம்ருதே⁴ ஷ²த்ரோ꞉ க்ஷயம் வினா ||2-39-15

ஏவமுக்த்வா து தௌ வீரௌ க்ருஷ்ணஸங்கர்ஷணாவுபௌ⁴ |
ப்ரபேத³துரஸம்ப்⁴ராந்தௌ த³க்ஷிணௌ த³க்ஷிணாபத²ம் ||2-39-16

தௌ து ராஷ்ட்ராணி ஷ²தஷ²ஷ்²சரந்தௌ காமரூபிணௌ |
த³க்ஷிணாம் தி³ஷ²மாஸ்தா²ய சேரதுர்மார்க³கௌ³ ஸுக²ம் ||2-39-17

ஸஹ்யப்ருஷ்டே²ஷு ரம்யேஷு மோத³மானாவுபௌ⁴ ததா² |
த³க்ஷிணாபத²கௌ³ வீராவத்⁴வானம் ஸம்ப்ரபேத³து꞉ ||2-39-18

தௌ ச ஸ்வல்பேன காலேன ஸஹ்யாசலவிபூ⁴ஷிதம் |
கரவீரபுரம் ப்ராப்தௌ ஸ்வவம்ஷே²ன விபூ⁴ஷிதம் ||2-39-19

தௌ தத்ர க³த்வா வேணாயா நத்³யாஸ்தீராந்தமாஷ்²ரிதம் |       
ஆஸேத³து꞉ ப்ரரோஹாட்⁴யம் ந்யக்³ரோத⁴ம் தருபுங்க³வம் ||2-39-20

அத⁴ஸ்தாத்தஸ்ய வ்ருக்ஷஸ்ய முனிம் தீ³ப்ததபோத⁴னம் |
அம்ஸாவஸக்தபரஷு²ம் ஜடாவல்கலதா⁴ரிணம் ||2-39-21

கௌ³ரமக்³நிஷி²கா²காரம் தேஜஸா பா⁴ஸ்கரோபமம் |
க்ஷத்ராந்தகரமக்ஷோப்⁴யம் வபுஷ்மந்தமிவார்ணவம் ||2-39-22

ந்யஸ்தஸங்குசிதாதா⁴னம் காலே ஹுதஹுதாஷ²னம் |
க்லின்னம் த்ரிஷவணாம்போ⁴பி⁴ராத்³யம் தே³வகு³ரும் யத² ||2-39-23

ஸவத்ஸாம் தே⁴னுகாம் ஷ்²வேதாம் ஹோமது⁴க்காமதோ³ஹனாம் |
க்ஷீராரணிம் கர்ஷமாணம் மஹேந்த்³ரகி³ரிகோ³சரம் ||2-39-24

த³த்³ருஷ²துஸ்தௌ ஸஹிதாவபரிஷ்²ராந்தமவ்யயம் |
பா⁴ர்க³வம் ராமமாஸீனம் மந்த³ரஸ்த²ம் யதா² ரவிம் ||2-39-25

ந்யாயதஸ்தௌ து தம் த்³ருஷ்ட்வா பாத³மூலே க்ருதாஸனௌ |
வஸுதே³வஸுதௌ வீரௌ ஸதி⁴ஷ்ண்யாவிவ பாவகௌ ||2-39-26

க்ருஷ்ணஸ்தம்ருஷிஷா²ர்தூ³லமுவாச வத³தாம் வர꞉ |
ஷ்²லக்ஷ்ணம் மது⁴ரயா வாசா லோகவ்ருத்தாந்தகோவித³꞉ ||2-39-27

ப⁴க³வஞ்ஜாமத³க்³ன்யம் த்வாமவக³ச்சா²மி பா⁴ர்க³வம் |
ராமம் முனீனாம்ருஷப⁴ம் க்ஷத்ரியாணாம் குலாந்தகம் ||2-39-28

த்வயா ஸாயகவேகே³ன க்ஷிப்தோ பா⁴ர்க³வ ஸாக³ர꞉ |
இஷுபாதேன நக³ரம் க்ருதம் ஷூ²ர்பாரகம் த்வயா ||2-39-29

த⁴னு꞉ பஞ்சஷ²தாயாமமிஷுபஞ்சஷ²தோச்ச்²ரயம் |
ஸஹ்யஸ்ய ச நிகுஞ்ஜேஷு ஸ்பீ²தோ ஜனபதோ³ மஹான் || 2-39-30 

அதிக்ரம்யோத³தே⁴ர்வேலாமபராந்தே நிவேஷி²த꞉ |
த்வயா தத்கார்தவீர்யஸ்ய ஸஹஸ்ரபு⁴ஜகானனம் ||2-39-31

சி²ன்னம் பரஷு²னைகேன ஸ்மரதா நித⁴னம் பிது꞉ |
இயமத்³யாபி ருதி⁴ரை꞉ க்ஷத்ரியாணாம் ஹதத்³விஷாம் ||2-39-32

ஸ்னிக்³தை⁴ஸ்த்வத்பரஷூ²த்ஸ்ருஷ்டை꞉ ரக்தபங்கா வஸுந்த⁴ரா |
ரைணுகேயம் விஜானே த்வாம் க்ஷிதௌ க்ஷிதிபரோஷணம் ||2-39-33

பரஷு²ப்ரக்³ரஹே யுக்தம் யதை²வேஹ ரணே ததா² |
ததி³ச்சா²வஸ்த்வயா விப்ர கஞ்சித³ர்த²முபஷ்²ருதம் ||2-39-34 

உத்தரம் ச ஷ்²ருதார்தே²ன ப்ரத்யுக்தமவிஷ²ங்கயா |
ஆவயோர்மது²ரா நாம யமுனாதீரஷோ²பி⁴னீ ||2-39-35

யாத³வௌ ஸ்வோ முநிஷ்²ரேஷ்ட² யதி³ தே ஷ்²ருதிமாக³தௌ |
வஸுதே³வோ யது³ஷ்²ரேஷ்ட²꞉ பிதா நௌ ஹி த்⁴ருதவ்ரத꞉ ||2-39-36

ஜன்மப்ரப்⁴ருதி சைவாவாம் வ்ரஜேஷ்வேவ நியோஜிதௌ |
தௌ ஸ்வ꞉ கம்ஸப⁴யாத்தத்ர ஷ²ங்கிதௌ பரிவர்த்³தி⁴தௌ ||2-39-37

வயஷ்²ச ப்ரத²மம் ப்ராப்தௌ மது²ராயாம் ப்ரவேஷி²தௌ |
தாவாவாம் வ்யுத்தி²தம் ஹத்வா ஸமாஜே கம்ஸமோஜஸா ||2-39-38

பிதரம் தஸ்ய தத்ரைவ ஸ்தா²பயித்வா ஜனேஷ்²வரம் |
ஸ்வமேவ கர்ம சாரப்³தௌ⁴ க³வாம் வ்யாபாரகாரகௌ ||2-39-39

அதா²வயோ꞉ புரம் ரோத்³து⁴ம் ஜராஸந்தோ⁴ வ்யவஸ்தி²த꞉ |
ஸங்க்³ராமான்ஸுப³ஹூன்க்ருத்வா லப்³த⁴லக்ஷாவபி ஸ்வயம் ||2-39-40

தத꞉ ஸ்வபுரரக்ஷார்த²ம் ப்ரஜானாம் ச த்⁴ருதவ்ரத |
அக்ருதார்தா²வனுத்³யோகௌ³ கர்தவ்யப³லஸாத⁴னௌ ||2-39-41

அரதௌ² பத்தினௌ யுத்³தே⁴ நிஸ்தனுத்ரௌ நிராயுதௌ⁴ |
ஜராஸந்தோ⁴த்³யமப⁴யாத்புராத்³த்³வாவேவ நி꞉ஸ்ருதௌ ||2-39-42

ஏவமாவாமனுப்ராப்தௌ முநிஷ்²ரேஷ்ட² தவாந்திகம் |
ஆவயோர்மந்த்ரமாத்ரேண கர்துமர்ஹஸி ஸத்க்ரியாம் ||2-39-43

ஷ்²ருத்வைதத்³பா⁴ர்க³வோ ராமஸ்தயோர்வாக்யமனிந்தி³தம் |
ரைணுகேய꞉ ப்ரதிவசோ த⁴ர்மஸம்ஹிதமப்³ரவீத் ||2-39-44

அபராந்தாத³ஹம் க்ருஷ்ண ஸம்ப்ரதீஹாக³த꞉ ப்ரபோ⁴ |
ஏக ஏவ வினா ஷி²ஷ்யைர்யுவயோர்மந்த்ரகாரணாத் ||2-39-45

விதி³தோ மே வ்ரஜே வாஸஸ்தவ பத்³மனிபே⁴க்ஷண |
தா³னவானாம் வத⁴ஷ்²சாபி கம்ஸஸ்யாபி து³ராத்மன꞉ ||2-39-46

விக்³ரஹம் ச ஜராஸந்தே⁴ விதி³த்வா ப்ருஷோத்தம |
தவ ஸப்⁴ராத்ருகஸ்யேஹ ஸம்ப்ராப்தோ(அ)ஸ்மி வரானன ||2-39-47

ஜானே த்வாம் க்ருஷ்ண கோ³ப்தாரம் ஜக³த꞉ ப்ரபு⁴மவ்யயம் |
தே³வகார்யார்த²ஸித்³த்⁴யர்த²மபா³லம் பா³லதாம் க³தம் ||2-39-48

ந த்வயாவிதி³தம் கிஞ்சித்த்ரிஷு லோகேஷு வித்³யதே |
ததா²பி ப⁴க்திமாத்ரேண ஷ்²ருணு வக்ஷ்யாமி தே வச꞉ ||2-39-49

பூர்வஜைஸ்தவ கோ³விந்த³ பூர்வம் புரமித³ம் க்ருதம் |
கரவீரபுரம் நாம ராஷ்ட்ரம் சைவ நிவேஷி²தம் ||2-39-50

புரே(அ)ஸ்மிந்ந்ருபதி꞉ க்ருஷ்ண வாஸுதே³வோ மஹாயஷா²꞉ |    
ஷ்²ருகா³ல இதி விக்²யாதோ நித்யம் பரமகோபன꞉ ||2-39-51

ந்ருபேண தேன கோ³விந்த³ தவ வம்ஷ²ப⁴வா ந்ருபா꞉ |
தா³யாதா³ நிஹதா꞉ ஸர்வே வீரத்³வேஷானுஷா²யினா ||2-39-52

அஹங்காரபரோ நித்யமஜிதாத்மாதிமத்ஸரீ |
ராஜ்யைஷ்²வர்யமதா³விஷ்ட꞉ புத்ரேஷ்வபி ச தா³ருண꞉ ||2-39-53

தன்னேஹ ப⁴வத꞉ ஸ்தா²னம் ரோசதே மே நரோத்தம |
கரவீரபுர்ரே கோ⁴ரே நித்யம் பார்தி²வதூ³ஷிதே ||2-39-54

ஷ்²ரூயதாம் கத²யிஷ்யாமி யத்ரோபௌ⁴ ஷ²த்ருபா³த⁴னௌ |
ஜராஸந்த⁴ம் ப³லோத³க்³ரம் ப⁴வந்தௌ யோத⁴யிஷ்யத꞉ ||2-39-55

தீர்த்வா வேணாமிமாம் புண்யாம் நதீ³மத்³யைவ பா³ஹுபி⁴꞉ |
விஷயாந்தே நிவாஸாய கி³ரிம் க³ச்சா²ம து³ர்க³மம் ||2-39-56

ரம்யம் யஜ்ஞகி³ரிம் நாம ஸஹ்யஸ்ய ப்ரருஹம் கி³ரிம் |
நிவாஸம் மாம்ஸப⁴க்ஷாணாம் சௌராணாம் கோ⁴ரகர்மணாம் ||2-39-57

நாநாத்³ருமலதாயுக்தம் சித்ரம் புஷ்பிதபாத³பம் |
ப்ரோஷ்யே தத்ர நிஷா²மேகாம் க²ட்வாங்கா³ம் நாம நிம்னகா³ம் ||2-39-58

ப⁴த்³ரம் தே ஸந்தரிஷ்யாமோ நிகஷோ²பலபூ⁴ஷணாம் |
க³ங்கா³ப்ரபாதப்ரதிமாம் ப்⁴ரஷ்டாம் ச மஹதோ கி³ரே꞉ ||2-39-59

தஸ்யா꞉ ப்ரபாதம் த்³ரக்ஷ்யாம-
ஸ்தாபஸாரண்யபூ⁴ஷணம் |
உபபு⁴ஜ்ய த்விமான்காமா-
ந்க³த்வா தாந்த⁴ரணீத⁴ரான் ||2-39-60

த்³ரக்ஷ்யாமஸ்தத்ர தான்விப்ரா-
ஞ்சா²ம்யதோ வை தபோத⁴னான் |
ரம்யம் க்ரௌஞ்சபுரம் நாம 
க³மிஹ்யாம꞉ புரோத்த்மம் ||2-39-61

வம்ஷ²ஜஸ்தத்ர தே ராஜா க்ருஷ்ண த⁴ர்மரத꞉ ஸதா³ |
மஹாகபிரிதி க்²யாதோ வனவாஸ்யஜனாதி⁴ப꞉ || 2-39-62

தமத்³ருஷ்ட்வைவ ராஜானம் நிவாஸாய க³தே(அ)ஹனி |
தீர்த²மானடு³ஹம் நாம தத்ரஸ்தா²꞉ ஸ்யாம ஸங்க³தா꞉ ||2-39-63

ததஷ்²ச்யுதா க³மிஷ்யாம꞉ ஸஹ்யஸ்ய விவரே கி³ரிம் |
கோ³மந்தமிதி விக்²யாதம் நைகஷ்²ருங்க³விபூ⁴ஷிதம் ||2-39-64

க²க³தைகமஹாஷ்²ருங்க³ம் து³ராரோஹம் க²கை³ரபி |
விஷ்²ராமபூ⁴தம் தே³வானாம் ஜ்யோதிர்பி⁴ரபி⁴ஸம்வ்ருதம் ||2-39-65

ஸோபானபூ⁴தம் ஸ்வர்க³ஸ்ய க³க³நாத்³ரிமிவோச்ச்²ரிதம் |
தம் விமானாவதரணம் கி³ரிம் மேருமிவாபரம் ||2-39-66

தஸ்யோத்தமே மஹாஷ்²ருங்கே³ பா⁴ஸ்வந்தௌ தை³வரூபிணௌ |
உத³யாஸ்தமயே ஸூர்யம் ஸோமம் ச ஜ்யோதிஷாம் பதிம் ||2-39-67

ஊர்மிமந்தம் ஸமுத்³ரம் ச அபாரத்³வீபபூ⁴ஷணம் |
ப்ரேக்ஷமாணௌ ஸுக²ம் தத்ர நகா³க்³ரே விசரிஷ்யத²꞉ ||2-39-68

ஷ்²ருங்க³ஸ்தௌ² தஸ்ய ஷை²லஸ்ய கோ³மந்தஸ்ய வனேசரௌ |
து³ர்க³யுத்³தே⁴ன தா⁴வந்தௌ ஜராஸந்த⁴ம் விஜேஷ்யத²꞉ ||2-39-69

தத்ர ஷை²லக³தௌ த்³ருஷ்ட்வா ப⁴வந்தௌ யுத்³த⁴து³ர்மதௌ³ |
ஆஸக்த꞉ ஷை²லயுத்³தே⁴ வை ஜராஸந்தோ⁴ ப⁴விஷ்யதி ||2-39-70

ப⁴வதோரபி யுத்³தே⁴ து ப்ரவ்ருத்தே தத்ர தா³ருணே |
ஆயுதை⁴꞉ ஸஹ ஸம்யோக³ம் பஷ்²யாமி ந சிராதி³வ ||2-39-71

Sஅங்க்³ராமஷ்²ச மஹான்க்ருஷ்ண நிர்தி³ஷ்டஸ்தத்ர தை³வதை꞉ |
யதூ³னாம் பார்தி²வாணாம் ச மாம்ஸஷோ²ணிதகர்த³ம꞉ ||2-39-72

தத்ர சக்ரம் ஹலம் சைவ க³தா³ம் கௌமோத³கீம் ததா² |
ஸௌனந்த³ம் முஸலம் சைவ வைஷ்ணவாந்யாயுதா⁴னி ச ||2-39-73

த³ர்ஷ²யிஷ்யந்தி ஸங்க்³ராமே பாஸ்யந்தி ச மஹீக்ஷிதாம் |
ருதி⁴ரம் காலயுக்தானாம் வபுர்பி⁴꞉ காலஸம்நிபை⁴꞉ ||2-39-74

ஸ சக்ரமுஸலோ நாம ஸங்க்³ராம꞉ க்ருஷ்ண விஷ்²ருத꞉ |
தை³வதைரிஹ நிர்தி³ஷ்ட꞉ காலஸ்யாதே³ஷ²ஸஞ்ஜ்ஞித꞉ ||2-39-75

தத்ர தே க்ருஷ்ண ஸங்க்³ராமே ஸுவ்யக்தம் வைஷ்ணவம் வபு꞉ |
த்³ரக்ஷ்யந்தி ரிபவ꞉ ஸர்வே ஸுராஷ்²ச ஸுரபா⁴வன ||2-30-76

தாம் ப⁴ஜஸ்வ க³தா³ம் க்ருஷ்ண சக்ரம் ச சிரவிஸ்ம்ருதம் |
ப⁴ஜஸ்வ ஸ்வேன ரூபேண ஸுராணாம் விஜயாய வை ||2-39-77

ப³லஷ்²சாயம் ஹதம் கோ⁴ரம் முஸலம் சாரிபே⁴த³னம் |
வதா⁴ய ஸுரஷ²த்ரூணாம் ப⁴ஜதாம்ˮல்லோகபா⁴வன꞉ ||2-39-78

ஏஷ தே ப்ரத²ம꞉ க்ருஷ்ண ஸங்க்³ராமோ பு⁴வி பார்தி²வை꞉ |
ப்ருதி²வ்யர்தே² ஸமாக்²யாதோ பா⁴ராவதரணே ஸுரை꞉ ||2-39-79

ஆயுதா⁴வாப்திரத்ரைவ வபுஷோ வைஷ்ணவஸ்ய ச |
லக்ஷ்ம்யாஷ்²ச தேஜஸஷ்²சைவ வ்யூஹானாம் ச விதா³ரணம் ||1-39-80

அத꞉ ப்ரப்⁴ருதி ஸங்க்³ராமோ த⁴ரண்யாம் ஷ²ஸ்த்ரமூர்ச்சி²த꞉ |
ப⁴விஷ்யதி மஹான் க்ருஷ்ண பா⁴ரதம் நாம வைஷ²ஸம் ||2-39-81

தத்³க³ச்ச² க்ருஷ்ண ஷை²லேந்த்³ரம் கோ³மந்தம் ச நகோ³த்தமம் |
ஜராஸந்த⁴ம்ருதே⁴ c꞉ஆபி விஜயஸ்த்வாமுபஸ்தி²த꞉ ||2-39-82

இத³ம் சைவாம்ருதப்ரக்²யம் ஹோமதே⁴னோ꞉ பயோம்ருதம் |
பீத்வா க³ச்ச²த ப⁴த்³ரம் வோ மயா(ஆ)தி³ஷ்டேன வர்த்மனா ||2-39-83 

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
ராமவக்யே ஏகோனசத்வாரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_39_mpr.html


##Harivamsa Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 39 - Krishna and Balarama meet Parasurama
itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
August 4, 2008## 

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha ekonachatvAriMsho.adhyAyaH

jAmadagnyena rAmakR^iShNayoH sa~NgatiH

vaishampAyana uvAcha
vikadrostu vachaH shrutvA vasudevo mahAyashAH |
parituShTena manasa vachanaM chedamabravIt ||2-39-1

rAjA ShADguNyavaktA vai 
rAjA mantrArthatattvavit |
satattvaM cha hitaM chaiva 
kR^iShNoktaM kila dhImatA ||2-39-2

bhAShitA rAjadharmAshcha satyAshcha jagato hitAH |
vikadruNA yadushreShTha yaddhitaM tadvidhIyatAm ||2-39-3

etachChrutvA piturvAkyaM vikadroshcha mahAtmanaH|
vikadrostadvachastathyaM nishamya yadupu~NgavaH |
vAkyamuttamamekAgro babhAShe puruShottamaH ||2-39-4

bruvatAM vah shrutaM vAkyam hetutaH kramatastathA |
nyAyataH shAstratashchaiva daivaM chaivAnupashyatAm ||2-39-5

shrUyatAmuttaraM vAkyaM shrutvA cha parigR^ihyatAm |
nayena vyavahartavyaM pArthivena yathAkramam ||2-39-6

saMdhiM cha vigrahaM chaiva yAnamAsanameva cha |
dvaidhIbhAvaM saMshrayaM cha ShADguNyaM chintayetsadA ||2-39-7

balinaH sannikR^iShTe tu na stheyaM paNDitena vai |
apakrameddhi kAlaj~naH samartho yudddhamudvahet ||2-39-8

ahaM tAvatsahAryeNa muhUrte.asminprakAshite |
jIvitArthaM gamiShyAmi shaktimAnapyashaktavat ||2-39-9

tataH sahyAchalayutaM sahAryeNAhamakShayam |
AtmadvitIyaH shrImantam pravekShye dakShiNApatham ||2-39-10

karavIrapuraM chaiva ramyaM krau~nchapuraM tathA |
drakShyAvastatra sahitau gomantaM cha nagottamam ||2-39-11

AvayorgamanaM shrutvA jitakAshI sa pArthivaH |
apravishya purIM darpAdanusAraM kariShyati ||2-39-12

tataH sahyavaneShveva rAjA yAti sa sAnugaH  |
AvayorgrahaNe chaiva nR^ipatiH prayatiShyati ||2-39-13

eShA naH shreyasI yAtrA bhaviShyati kulasya vai |
paurANAmatha puryAshcha deshasya cha sukhAvahA ||2-39-14

na cha shatroH paribhraShTA rAjAno vijigIShavaH |
pararAShTreShu mR^iShyanti mR^idhe shatroH kShayaM vinA ||2-39-15

evamuktvA tu tau vIrau kR^iShNasa~NkarShaNAvubhau |
prapedaturasaMbhrAntau dakShiNau dakShiNApatham ||2-39-16

tau tu rAShTrANi shatashashcharantau kAmarUpiNau |
dakShiNAM dishamAsthAya cheraturmArgagau sukham ||2-39-17

sahyapR^iShTheShu ramyeShu modamAnAvubhau tathA |
dakShiNApathagau vIrAvadhvAnaM samprapedatuH ||2-39-18

tau cha svalpena kAlena sahyAchalavibhUShitam |
karavIrapuraM prAptau svavaMshena vibhUShitam ||2-39-19

tau tatra gatvA veNAyA nadyAstIrAntamAshritam |       
AsedatuH prarohADhyam nyagrodhaM tarupu~Ngavam ||2-39-20

adhastAttasya vR^ikShasya muniM dIptatapodhanam |
aMsAvasaktaparashuM jaTAvalkaladhAriNam ||2-39-21

gauramagnishikhAkAraM tejasA bhAskaropamam |
kShatrAntakaramakShobhyaM vapuShmantamivArNavam ||2-39-22

nyastasa~NkuchitAdhAnaM kAle hutahutAshanam |
klinnaM triShavaNAmbhobhirAdyam devaguruM yatha ||2-39-23

savatsAM dhenukAM shvetAM homadhukkAmadohanAm |
kShIrAraNiM karShamANaM mahendragirigocharam ||2-39-24

dadR^ishatustau sahitAvaparishrAntamavyayam |
bhArgavaM rAmamAsInaM mandarasthaM yathA ravim ||2-39-25

nyAyatastau tu taM dR^iShTvA pAdamUle kR^itAsanau |
vasudevasutau vIrau sadhiShNyAviva pAvakau ||2-39-26

kR^iShNastamR^iShishArdUlamuvAcha vadatAM varaH |
shlakShNaM madhurayA vAchA lokavR^ittAntakovidaH ||2-39-27

bhagava~njAmadagnyaM tvAmavagachChAmi bhArgavam |
rAmaM munInAmR^iShabhaM kShatriyANAM kulAntakam ||2-39-28

tvayA sAyakavegena kShipto bhArgava sAgaraH |
iShupAtena nagaraM kR^itaM shUrpArakaM tvayA ||2-39-29

dhanuH pa~nchashatAyAmamiShupa~nchashatochChrayam |
sahyasya cha niku~njeShu sphIto janapado mahAn || 2-39-30 

atikramyodadhervelAmaparAnte niveshitaH |
tvayA tatkArtavIryasya sahasrabhujakAnanam ||2-39-31

ChinnaM parashunaikena smaratA nidhanaM pituH |
iyamadyApi rudhiraiH kShatriyANAM hatadviShAm ||2-39-32

snigdhaistvatparashUtsR^iShTaiH raktapa~NkA vasuMdharA |
raiNukeyam vijAne tvAM kShitau kShitiparoShaNam ||2-39-33

parashupragrahe yuktaM yathaiveha raNe tathA |
tadichChAvastvayA vipra ka~nchidarthamupashrutam ||2-39-34 

uttaraM cha shrutArthena pratyuktamavisha~NkayA |
AvayormathurA nAma yamunAtIrashobhinI ||2-39-35

yAdavau svo munishreShTha yadi te shrutimAgatau |
vasudevo yadushreShThaH pitA nau hi dhR^itavrataH ||2-39-36

janmaprabhR^iti chaivAvAM vrajeShveva niyojitau |
tau svaH kaMsabhayAttatra sha~Nkitau parivarddhitau ||2-39-37

vayashcha prathamaM prAptau mathurAyAM praveshitau |
tAvAvAM vyutthitaM hatvA samAje kaMsamojasA ||2-39-38

pitaraM tasya tatraiva sthApayitvA janeshvaram |
svameva karma chArabdhau gavAM vyApArakArakau ||2-39-39

athAvayoH puraM roddhuM jarAsaMdho vyavasthitaH |
saMgrAmAnsubahUnkR^itvA labdhalakShAvapi svayam ||2-39-40

tataH svapurarakShArthaM prajAnAM cha dhR^itavrata |
akR^itArthAvanudyogau kartavyabalasAdhanau ||2-39-41

arathau pattinau yuddhe nistanutrau nirAyudhau |
jarAsaMdhodyamabhayAtpurAddvAveva niHsR^itau ||2-39-42

evamAvAmanuprAptau munishreShTha tavAntikam |
AvayormantramAtreNa kartumarhasi satkriyAm ||2-39-43

shrutvaitadbhArgavo rAmastayorvAkyamaninditam |
raiNukeyaH prativacho dharmasaMhitamabravIt ||2-39-44

aparAntAdahaM kR^iShNa saMpratIhAgataH prabho |
eka eva vinA shiShyairyuvayormantrakAraNAt ||2-39-45

vidito me vraje vAsastava padmanibhekShaNa |
dAnavAnAM vadhashchApi kaMsasyApi durAtmanaH ||2-39-46

vigrahaM cha jarAsaMdhe viditvA pruShottama |
tava sabhrAtR^ikasyeha saMprApto.asmi varAnana ||2-39-47

jAne tvAM kR^iShNa goptAraM jagataH prabhumavyayam |
devakAryArthasiddhyarthamabAlaM bAlatAM gatam ||2-39-48

na tvayAviditam ki~nchittriShu lokeShu vidyate |
tathApi bhaktimAtreNa shR^iNu vakShyAmi te vachaH ||2-39-49

pUrvajaistava govinda pUrvaM puramidaM kR^itam |
karavIrapuraM nAma rAShTraM chaiva niveshitam ||2-39-50

pure.asminnR^ipatiH kR^iShNa vAsudevo mahAyashAH |    
shR^igAla iti vikhyAto nityaM paramakopanaH ||2-39-51

nR^ipeNa tena govinda tava vamshabhavA nR^ipAH |
dAyAdA nihatAH sarve vIradveShAnushAyinA ||2-39-52

aha~NkAraparo nityamajitAtmAtimatsarI |
rAjyaishvaryamadAviShTaH putreShvapi cha dAruNaH ||2-39-53

tanneha bhavataH sthAnaM rochate me narottama |
karavIrapurre ghore nityaM pArthivadUShite ||2-39-54

shrUyatAM kathayiShyAmi yatrobhau shatrubAdhanau |
jarAsaMdhaM balodagraM bhavantau yodhayiShyataH ||2-39-55

tIrtvA veNAmimAM puNyAM nadImadyaiva bAhubhiH |
viShayAnte nivAsAya giriM gachChAma durgamam ||2-39-56

ramyaM yaj~nagiriM nAma sahyasya praruhaM girim |
nivAsaM mAmsabhakShANAM chaurANAM ghorakarmaNAm ||2-39-57

nAnAdrumalatAyuktaM chitraM puShpitapAdapam |
proShye tatra nishAmekAM khaTvA~NgAM nAma nimnagAm ||2-39-58

bhadraM te saMtariShyAmo nikashopalabhUShaNAm |
ga~NgAprapAtapratimAM bhraShTAM cha mahato gireH ||2-39-59

tasyAH prapAtaM drakShyAma-
stApasAraNyabhUShaNam |
upabhujya tvimAnkAmA-
ngatvA tAndharaNIdharAn ||2-39-60

drakShyAmastatra tAnviprA-
~nChAmyato vai tapodhanAn |
raMyaM krau~nchapuraM nAma 
gamihyAmaH purottmam ||2-39-61

vaMshajastatra te rAjA kR^iShNa dharmarataH sadA |
mahAkapiriti khyAto vanavAsyajanAdhipaH || 2-39-62

tamadR^iShTvaiva rAjAnaM nivAsAya gate.ahani |
tIrthamAnaDuhaM nAma tatrasthAH syAma saMgatAH ||2-39-63

tatashchyutA gamiShyAmaH sahyasya vivare girim |
gomantamiti vikhyAtaM naikashR^i~NgavibhUShitam ||2-39-64

khagataikamahAshR^i~NgaM durArohaM khagairapi |
vishrAmabhUtaM devAnAM jyotirbhirabhisaMvR^itam ||2-39-65

sopAnabhUtaM svargasya gaganAdrimivochChritam |
taM vimAnAvataraNaM giriM merumivAparam ||2-39-66

tasyottame mahAshR^i~Nge bhAsvantau daivarUpiNau |
udayAstamaye sUryaM somaM cha jyotiShAM patim ||2-39-67

UrmimantaM samudraM cha apAradvIpabhUShaNam |
prekShamANau sukhaM tatra nagAgre vichariShyathaH ||2-39-68

shR^i~Ngasthau tasya shailasya gomantasya vanecharau |
durgayuddhena dhAvantau jarAsaMdhaM vijeShyathaH ||2-39-69

tatra shailagatau dR^iShTvA bhavantau yuddhadurmadau |
AsaktaH shailayuddhe vai jarAsaMdho bhaviShyati ||2-39-70

bhavatorapi yuddhe tu pravR^itte tatra dAruNe |
AyudhaiH saha saMyogaM pashyAmi na chirAdiva ||2-39-71

Sa~NgrAmashcha mahAnkR^iShNa nirdiShTastatra daivataiH |
yadUnAM pArthivANAM cha mAmsashoNitakardamaH ||2-39-72

tatra chakraM halam chaiva gadAM kaumodakIM tathA |
saunandaM musalam chaiva vaiShNavAnyAyudhAni cha ||2-39-73

darshayiShyanti sa~NgrAme pAsyanti cha mahIkShitAm |
rudhiraM kAlayuktAnAM vapurbhiH kAlasaMnibhaiH ||2-39-74

sa chakramusalo nAma sa~NgrAmaH kR^iShNa vishrutaH |
daivatairiha nirdiShTaH kAlasyAdeshasaMj~nitaH ||2-39-75

tatra te kR^iShNa sa~NgrAme suvyaktaM vaiShNavaM vapuH |
drakShyanti ripavaH sarve surAshcha surabhAvana ||2-30-76

tAM bhajasva gadAM kR^iShNa chakraM cha chiravismR^itam |
bhajasva svena rUpeNa surANAM vijayAya vai ||2-39-77

balashchAyaM hataM ghoraM musalaM chAribhedanam |
vadhAya surashatrUNAM bhajatA.NllokabhAvanaH ||2-39-78

eSha te prathamaH kR^iShNa sa~NgrAmo bhuvi pArthivaiH |
pR^ithivyarthe samAkhyAto bhArAvataraNe suraiH ||2-39-79

AyudhAvAptiratraiva vapuSho vaiShNavasya cha |
lakShmyAshcha tejasashchaiva vyUhAnAM cha vidAraNam ||1-39-80

ataH prabhR^iti sa~NgrAmo dharaNyAM shastramUrchChitaH |
bhaviShyati mahAn kR^iShNa bhArataM nAma vaishasam ||2-39-81

tadgachCha kR^iShNa shailendraM gomantaM cha nagottamam |
jarAsaMdhamR^idhe cHApi vijayastvAmupasthitaH ||2-39-82

idaM chaivAmR^itaprakhyaM homadhenoH payo.mR^itam |
pItvA gachChata bhadraM vo mayA.a.adiShTena vartmanA ||2-39-83 

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
rAmavakye ekonachatvAriMsho.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்