Thursday 9 July 2020

குவலயாபீட³மாரணம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 84 - 029

அத² ஏகோனத்ரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

குவலயாபீட³மாரணம்

Kuvalayadipa and Lord Krishna

வைஷ²ம்பாயன உவாச           
தஸ்மின்னஹனி நிர்வ்ருத்தே த்³விதீயே ஸமுபஸ்தி²தே |
ஆபூர்யத மஹாரங்க³꞉ பௌரைர்யுத்³த⁴தி³த்³ருக்ஷுபி⁴꞉ ||2-29-1

ஸசித்ராஷ்டாஸ்ரிசரணா꞉ ஸார்க³லத்³வாரவேதி³கா꞉ |
ஸக³வாக்ஷார்த⁴சந்த்³ராஷ்²ச ஸுதல்போத்தமபூ⁴ஷிதா꞉ ||2-29-2

ப்ராங்முகை²ஷ்²சாருநிர்முக்தைர்மால்யதா³மாவதம்ஸிதை꞉ |
அலங்க்ருதைர்விராஜத்³பி⁴꞉ ஷா²ரதை³ரிவ தோயதை³꞉ ||2-29-3

மஞ்சாகா³ரை꞉ ஸுநிர்யுக்தைர்யுத்³தா⁴ய ஸுவிபூ⁴ஷிதை꞉ |
ஸமாஜவாட꞉ ஷு²ஷு²பே⁴ ஸமேகௌ⁴க⁴ இவார்ணவ꞉ ||2-29-4

ஸ்வகர்மத்³ரவ்யயுக்தாபி⁴꞉ பதாகாபி⁴ர்நிரந்தரம் |
ஷ்²ரேணீனாம் ச க³ணா னாம் ச மஞ்சா பா⁴ந்த்யசலோபமா꞉ ||2-29-5

அந்த꞉புரசராணாம் ச ப்ரேக்ஷாகா³ராண்யனேகஷ²꞉ |
ரேஜு꞉ காஞ்சனசித்ராணி ரத்னஜ்வாலாகுலானி ச ||2-29-6

தானி ரத்னௌக⁴க்லுப்தானி ஸஸானுப்ரக்³ரஹாணி ச |
ரேஜுர்ஜவனிகாக்ஷேபை꞉ ஸபக்ஷா இவ கே² நகா³꞉ ||2-29-7

தத்ர சாமரஹாரைஸ்ச பு⁴ஷணானாம் ச ஸிஞ்ஜிதை꞉ |
வாணீனாம் ச விசித்ராணாம் விசித்ராஷ்²சேருரர்சிஷ꞉ ||2-29-8

க³ணிகானாம் ப்ருத²ங்மஞ்சா꞉ ஷு²பை⁴ராஸ்தரணாம்ப³ரை꞉ |
ஷோ²பி⁴தா வாரமுக்²யாபி⁴ர்விமானப்ரதிமௌஜஸ꞉ ||2-29-9

தத்ராஸனானி க்²யாதானி பர்யங்காஷ்²ச ஹிரண்மயா꞉ |
ப்ரகீர்ணாஷ்²ச குதா²ஷ்²சித்ரா꞉ ஸபுஷ்பஸ்தப³கைர்வ்ருதா꞉ ||2-29-10

ஸௌவர்ணா꞉ பானகும்பா⁴ஷ்²ச பானபூ⁴ம்யஷ்²ச ஷோ²பி⁴தா꞉ |
ப²லாவத³ம்ஷ²பூர்ணாஷ்²ச சாங்கே³ர்ய꞉ பானயோஜிதா꞉ ||2-29-11

அன்யே ச மஞ்சா ப³ஹவ꞉ காஷ்ட²ஸஞ்சயப³ந்த⁴னா꞉ |
ரேஜு꞉ ப்ரஸ்தரணாஸ்தத்ர ஷ²தஷோ²(அ)த² ஸஹஸ்ரஷ²꞉ ||2-29-12

உத்தமாகா³ரிகாஷ்²சைவ  ஸூக்ஷ்மஜாலாவலோகின꞉ |
ஸ்த்ரீணாம் ப்ரேக்ஷக்³ருஹா பா⁴ந்தி ராஜஹம்ஸா இவாம்ப³ரே ||2-29-13

ப்ராங்முக²ஷ்²சாருநிர்யுக்தோ மேருஷ்²ருங்க³ஸமப்ரப⁴꞉ |
ருக்மபத்ரனிப⁴ஸ்தம்ப⁴ஷ்²சித்ரநிர்யோக³ஷோ²பி⁴த꞉ ||2-29-14 

ப்ரேக்ஷாகா³ர꞉ ஸ கம்ஸஸ்ய ப்ரசகாஷே²(அ)தி⁴கம் ஷ்²ரியா |
ஷோ²பி⁴தோ மால்யதா³மைஷ்²ச நிவாஸக்ருதலக்ஷண꞉ ||2-29-15

தஸ்மின்னானாஜனாகீர்ணே ஜனௌக⁴ப்ரதிநாதி³தே |
ஸமாஜவாடே ஸம்ஸ்தப்³தே⁴ கம்பமானார்ணாவப்ரபே⁴ ||2-29-16

ராஜா குவலயாபீட³꞉ ஸமாஜத்³வாரி குஞ்ஜர꞉ |
திஷ்ட²த்விதி ஸமாஜ்ஞாப்ய ப்ரேக்ஷாகா³ரமுபாயயௌ ||2-29-17

ஸ ஷு²க்லே வாஸஸீ பி³ப்⁴ரச்ச்²வேதவ்யஜனசாமர꞉ |
ஷு²ஷு²பே⁴ ஷ்²வேதமுகுட꞉ ஷ்²வேதாப்⁴ர இவ சந்த்³ரமா꞉ ||2-29-18

தஸ்ய ஸிம்ஹாஸனஸ்த²ஸ்ய ஸுகா²ஸீனஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
ரூபமப்ரதிமம் த்³ருஷ்ட்வா பௌரா꞉ ப்ரோசுர்ஜயாஷி²ஷ꞉ ||2-29-19

தத꞉ ப்ரவிவிஷு²ர்மல்லா ரங்க³மாவலிதாம்ப³ரா꞉ |
திஸ்ரஷ்²ச பா⁴க³ஷ²꞉ கக்ஷா꞉ ப்ராவிஷ²ன்ப³லஷா²லின꞉ ||2-29-20

ததஸ்தூர்யனினதே³ன க்ஷ்வேடி³தாஸ்போ²டிதேன ச |
வஸுதே³வஸுதௌ ஹ்ருஷ்டௌ ரங்க³த்³வாரமுபஸ்தி²தௌ ||2-29-21

ப³ல்லவௌ வஸ்த்ரஸம்வீதௌ ஸுரவந்த³னபூ⁴ஷிதௌ |
ஊர்த்⁴வபீடௌ³ ஸ்ரகா³பீடௌ³ பா³ஹுஷ²ஸ்த்ரக்ருதௌ யமௌ |
ஆஸ்போ²டயந்தாவன்யோன்யம் பா³ஹூ சைவார்க³லோபமௌ ||2-29-22

தாவாபதந்தௌ த்வரிதௌ ப்ரதிஷித்³தௌ⁴ வரானனௌ |
தேன மத்தேன நாகே³ன சோத்³யமானேன வை ப்⁴ருஷ²ம் ||2-29-23 

ஸ மத்த்தஹஸ்தீ து³ஷ்டாத்மா க்ருத்வா குண்ட³லினம் கரம் |
சகார சோதி³தோ யத்னம் நிஹந்தும் ப³லகேஷ²வௌ ||2-29-24

தத꞉ ப்ரஹஸித꞉ க்ருஷ்ணஸ்த்ராஸ்யமானோ க³ஜேன வை |
கம்ஸஸ்ய தன்மதம் சைவ ஜக³ர்ஹே ஸ து³ராத்மன꞉ ||2-29-25

த்வரதே க²லு கம்ஸோ(அ)யம் க³ந்தும் வைவஸ்வதக்ஷயம் |
யோ மாமனேன நாகே³ன ப்ரத⁴ர்ஷயிதுமிச்ச²தி ||2-29-26

ஸன்னிக்ருஷ்டே ததோ நாகே³ க³ர்ஜமானே ததா² க⁴னே |
ஸஹஸோத்பத்ய கோ³விந்த³ஷ்²சக்ரே தாலஸ்வனம் ப்ரபு⁴꞉ ||2-29-27

க்ஷ்வேடி³தாஸ்போ²டிதரவம் க்ருத்வா நாக³ஸ்ய சாக்³ரத꞉ |
கரம் ஸஸீகரம் தஸ்ய ப்ரதிஜக்³ராஹ வக்ஷஸா ||2-29-28

விஷாணாந்தரகோ³ பூ⁴த்வா புனஷ்²சரணமத்⁴யக³꞉ |
ப³பா³தே⁴ தம் க³ஜம் க்ருஷ்ண꞉ பவனஸ்தோயத³ம் யதா² ||2-29-29  
  
ஸ ஹஸ்தாக்³ராத்³விநிஷ்க்ராந்தோ விஷாணாக்³ராச்ச த³ந்தின꞉ |
விமுக்த꞉ பத³மத்⁴யாச்ச க்ருஷ்ணோ த்³விஜமபோத²யத் ||2-29-30

ஸோ(அ)திகாயஸ்து ஸம்மூடோ⁴ ஹந்தும் க்ருஷ்ணமஷ²க்னுவன் |
க³ஜஹ் ஸ்வேஷ்வேவ கா³த்ரேஷு மத்²யமானோ ரராஸ ஹ ||2-29-31

பபாத பூ⁴மௌ ஜானுப்⁴யாம் த³ஷ²நாப்⁴யாம் துதோத³ ச |
மத³ம் ஸுஸ்ராவ ரோஷாச்ச க⁴ர்மாபாயே யதா² க⁴ன꞉ ||2-29-32

க்ருஷ்ணஸ்து தேன நாகே³ன க்ரீடி³த்வா ஷி²ஷு²லீலயா |
நித⁴னாய மதிம் சக்ரே கம்ஸத்³விஷ்டேன சேதஸா ||2-29-33

ஸ தஸ்ய ப்ரமுகே² பாத³ம் க்ருத்வா கும்பா⁴த³னந்தரம் |
தோ³ர்ப்⁴யாம் விஷாணமுத்பாட்ய தேனைவ ப்ராஹரத்ததா³ ||2-29-34

ஸ தேன வஜ்ரகல்பேன ஸ்வேன த³ந்தேன குஞ்ஜர꞉ |
ஹன்யமான꞉ ஷ²க்ருன்மூத்ரம் முமோசார்தோ ரராஸ ஹ ||2-29-35

க்ருஷ்ணஜர்ஜரிதாங்க³ஸ்ய குஞ்ஜரஸ்யார்தசேதஸ꞉ |
கடாப்⁴யாமதி ஸுஸ்ராவ வேக³வத்³பூ⁴ரி ஷோ²ணிதம் ||2-29-36

லாங்கூ³லம் சாஸ்ய வேகே³ன நிஷ்²சகர்ஷ ஹலாயுத⁴꞉ |
ஷை²லப்ருஷ்டா²ர்த⁴ஸம்லீனம் வைனதேய இவோரக³ம் ||2-29-37

தேனைவ க³ஜத³ந்தேன க்ருஷ்ணோ ஹத்வா து த³ந்தினம் |
ஜகா⁴னைகப்ரஹாரேண க³ஜாரோஹணமுல்ப³ணம் ||2-29-38

ஸோர்தநாத³ம் மஹத்க்ருத்வா வித³ந்தோ த³ந்தினாம் வர꞉ |  
பபாத ஸ மஹாமாத்ரோ வஜ்ரபி⁴ன்ன இவாசல꞉ ||2-29-39

ததஸ்தௌ தோரணாங்கா³னி ப்ரக்³ருஹ்ய ரணகர்கஷௌ² |  
க³ஜஸ்ய பாத³ரக்ஷாம்ஷ்²ச ஜக்⁴னது꞉ புருஷர்ஷபௌ⁴ ||2-29-40

தாம்ஷ்²ச ஹத்வா விவிஷ²துர்மத்⁴யம் ரங்க³ஸ்ய தாவுபௌ⁴ |
நாஸத்யாவஷ்²வினௌ ஸ்வர்கா³த³வதீர்ணாவிவேச்ச²யா ||2-29-41 
      
வ்ருஷ்ண்யந்த⁴காஷ்²ச போ⁴ஜாஷ்²ச த³த்³ருஷு²ர்வனமாலினௌ |
க்ஷ்வேடி³தோத்க்ருஷ்டநாதே³ன பா³ஹ்வோராஸ்போ²டிதேன ச |
ஸிம்ஹநாதை³ஷ்²ச தாலைஷ்²ச ஹர்ஷயாமாஸதுர்ஜனம் ||2-29-42

தௌ த்³ருஷ்ட்வா போ⁴ஜராஜஸ்து விஷஸாத³ வ்ருதா²மதி꞉ |
பௌராணாமனுராக³ம் ச ஹர்ஷம் சாலக்ஷ்ய பா⁴ரத ||2-29-43

தம் ஹத்வா புண்ட³ரீகாக்ஷோ நத³ந்தம் த³ந்தினாம் வரம் |
அவதீர்ணோ(அ)ர்ணவாகாரம் ஸமாஜம் ஸஹபூர்வஜ꞉ ||2-29-44

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
குவலயாபீட³வதே⁴ ஏகோனத்ரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_29_mpr.html


## Harivamsa Maha Puranam -  Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 29 - Kuvalayapida Killed
Itranslated by K S Ramachandran  ramachandran_ksr@yahoo.ca, June 21, 2008
Notes: 1) verse 7 : the space between  kA and kShe has been bridged
       2) verse 42 :  is it simhanAda ?##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------
       
atha ekonatriMsho.adhyAyaH

kuvalayApIDamAraNam
                
vaishampAyana uvAcha
tasminnahani nirvR^itte dvitIye samupasthite |
ApUryata mahAra~NgaH paurairyuddhadidR^ikShubhiH ||2-29-1

sachitrAShTAsricharaNAH sArgaladvAravedikAH |
sagavAkShArdhachandrAshcha sutalpottamabhUShitAH ||2-29-2

prA~NmukhaishchArunirmuktairmAlyadAmAvataMsitaiH |
alaMkR^itairvirAjadbhiH shAradairiva toyadaiH ||2-29-3

ma~nchAgAraiH suniryuktairyuddhAya suvibhUShitaiH |
samAjavATaH shushubhe sameghaugha ivArNavaH ||2-29-4

svakarmadravyayuktAbhiH patAkAbhirnirantaram |
shreNInAM cha gaNA nAM cha ma~nchA bhAntyachalopamAH ||2-29-5

antaHpuracharANAM cha prekShAgArANyanekashaH |
rejuH kA~nchanachitrANi ratnajvAlAkulAni cha ||2-29-6

tAni ratnaughakL^iptAni sasAnupragrahANi cha |
rejurjavanikAkShepaiH sapakShA iva khe nagAH ||2-29-7

tatra chAmarahAraischa bhuShaNAnAM cha si~njitaiH |
vANInAM cha vichitrANAM vichitrAshcherurarchiShaH ||2-29-8

gaNikAnAM pR^itha~Nma~nchAH shubhairAstaraNAmbaraiH |
shobhitA vAramukhyAbhirvimAnapratimaujasaH ||2-29-9

tatrAsanAni khyAtAni parya~NkAshcha hiraNmayAH |
prakIrNAshcha kuthAshchitrAH sapuShpastabakairvR^itAH ||2-29-10

sauvarNAH pAnakumbhAshcha pAnabhUmyashcha shobhitAH |
phalAvadaMshapUrNAshcha chA~NgeryaH pAnayojitAH ||2-29-11

anye cha ma~nchA bahavaH kAShThasa~nchayabandhanAH |
rejuH prastaraNAstatra shatasho.atha sahasrashaH ||2-29-12

uttamAgArikAshchaiva  sUkShmajAlAvalokinaH |
strINAM prekShagR^ihA bhAnti rAjahaMsA ivAMbare ||2-29-13

prA~NmukhashchAruniryukto merushR^i~NgasamaprabhaH |
rukmapatranibhastambhashchitraniryogashobhitaH ||2-29-14 

prekShAgAraH sa kaMsasya prachakAshe.adhikaM shriyA |
shobhito mAlyadAmaishcha nivAsakR^italakShaNaH ||2-29-15

tasminnAnAjanAkIrNe janaughapratinAdite |
samAjavATe saMstabdhe kampamAnArNAvaprabhe ||2-29-16

rAjA kuvalayApIDaH samAjadvAri ku~njaraH |
tiShThatviti samAj~nApya prekShAgAramupAyayau ||2-29-17

sa shukle vAsasI bibhrachChvetavyajanachAmaraH |
shushubhe shvetamukuTaH shvetAbhra iva chandramAH ||2-29-18

tasya simhAsanasthasya sukhAsInasya dhImataH |
rUpamapratimam dR^iShTvA paurAH prochurjayAshiShaH ||2-29-19

tataH pravivishurmallA ra~NgamAvalitAmbarAH |
tisrashcha bhAgashaH kakShAH prAvishanbalashAlinaH ||2-29-20

tatastUryaninadena kShveDitAsphoTitena cha |
vasudevasutau hR^iShTau ra~NgadvAramupasthitau ||2-29-21

ballavau vastrasaMvItau suravandanabhUShitau |
UrdhvapIDau sragApIDau bAhushastrakR^itau yamau |
AsphoTayaMtAvanyonyaM bAhU chaivArgalopamau ||2-29-22

tAvApatantau tvaritau pratiShiddhau varAnanau |
tena mattena nAgena chodyamAnena vai bhR^isham ||2-29-23 

sa matttahastI duShTAtmA kR^itvA kuNDalinaM karam |
chakAra chodito yatnaM nihantuM balakeshavau ||2-29-24

tataH prahasitaH kR^iShNastrAsyamAno gajena vai |
kaMsasya tanmataM chaiva jagarhe sa durAtmanaH ||2-29-25

tvarate khalu kaMso.ayaM gantuM vaivasvatakShayam |
yo mAmanena nAgena pradharShayitumichChati ||2-29-26

sannikR^iShTe tato nAge garjamAne tathA ghane |
sahasotpatya govindashchakre tAlasvanaM prabhuH ||2-29-27

kShveDitAsphoTitaravaM kR^itvA nAgasya chAgrataH |
karaM sasIkaraM tasya pratijagrAha vakShasA ||2-29-28

viShANAntarago bhUtvA punashcharaNamadhyagaH |
babAdhe taM gajaM kR^iShNaH pavanastoyadaM yathA ||2-29-29  
  
sa hastAgrAdviniShkrAnto viShANAgrAchcha dantinaH |
vimuktaH padamadhyAchcha kR^iShNo dvijamapothayat ||2-29-30

so.atikAyastu saMmUDho hantuM kR^iShNamashaknuvan |
gajah sveShveva gAtreShu mathyamAno rarAsa ha ||2-29-31

papAta bhUmau jAnubhyAM dashanAbhyAM tutoda cha |
madaM susrAva roShAchcha gharmApAye yathA ghanaH ||2-29-32

kR^iShNastu tena nAgena krIDitvA shishulIlayA |
nidhanAya matiM chakre kaMsadviShTena chetasA ||2-29-33

sa tasya pramukhe pAdaM kR^itvA kumbhAdanantaram |
dorbhyAM viShANamutpATya tenaiva prAharattadA ||2-29-34

sa tena vajrakalpena svena dantena ku~njaraH |
hanyamAnaH shakR^inmUtraM mumochArto rarAsa ha ||2-29-35

kR^iShNajarjaritA~Ngasya ku~njarasyArtachetasaH |
kaTAbhyAmati susrAva vegavadbhUri shoNitam ||2-29-36

lA~NgUlaM chAsya vegena nishchakarSha halAyudhaH |
shailapR^iShThArdhasaMlInaM vainateya ivoragam ||2-29-37

tenaiva gajadantena kR^iShNo hatvA tu dantinam |
jaghAnaikaprahAreNa gajArohaNamulbaNam ||2-29-38

sortanAdaM mahatkR^itvA vidanto dantinAM varaH |  
papAta sa mahAmAtro vajrabhinna ivAchalaH ||2-29-39

tatastau toraNA~NgAni pragR^ihya raNakarkashau |  
gajasya pAdarakShAMshcha jaghnatuH puruSharShabhau ||2-29-40

tAMshcha hatvA vivishaturmadhyaM ra~Ngasya tAvubhau |
nAsatyAvashvinau svargAdavatIrNAvivechChayA ||2-29-41 
      
vR^iShNyandhakAshcha bhojAshcha dadR^ishurvanamAlinau |
kShveDitotkR^iShTanAdena bAhvorAsphoTitena cha |
siMhanAdaishcha tAlaishcha harShayAmAsaturjanam ||2-29-42

tau dR^iShTvA bhojarAjastu viShasAda vR^ithAmatiH |
paurANAmanurAgaM cha harShaM chAlakShya bhArata ||2-29-43

taM hatvA puNDarIkAkSho nadantaM dantinAM varam |
avatIrNo.arNavAkAraM samAjaM sahapUrvajaH ||2-29-44

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
kuvalayApIDavadhe ekonatriMsho.adhyAyaH      

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்