Sunday 21 June 2020

கோ³வர்த⁴னமஹோத்ஸவ꞉ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 72 - 017

அத² ஸப்தத³ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

கோ³வர்த⁴னமஹோத்ஸவ꞉

Govardhana hill

வைஸ²ம்பாயன உவாச
தா³மோத³ரவச꞉ ஷ்²ருத்வா ஹ்ருஷ்டாஸ்தே கோ³ஷு ஜீவின꞉ |
தத்³வாக³ம்ருதமாஸாத்³ய ப்ரத்யூசுரவிஷ²ங்கயா ||2-17-1 

தவைஷா பா³ல மஹதீ கோ³பாணாம் ஹிதவர்தி⁴னீ |
ப்ரீணயத்யேவ ந꞉ ஸர்வான்பு³த்³தி⁴ர்வ்ருத்³தி⁴கரீ க³வாம் ||2-17-2

த்வம் க³திஸ்த்வம் ரதிஷ்²சைவ த்வம் வேத்தா த்வம் பராயணம் |
ப⁴யேஷ்வப⁴யத³ஸ்த்வம் நஸ்த்வமேவ ஸுஹ்ருதா³ம் ஸுஹ்ருத் |2-17-3

த்வத்க்ருதே க்ருஷ்ண கோ⁴ஷோ(அ)யம் க்ஷேமீ முதி³தகோ³குல꞉ |
க்ருத்ஸ்னோ வஸதி ஷா²ந்தாரிர்யதா² ஸ்வர்க³ம் க³தஸ்ததா² ||2-17-4

ஜன்மப்ரப்⁴ருதி கர்மைதத்³தே³வைரஸுகரம் பு⁴வி |
போ³த்³த⁴வ்யாச்சாபி⁴மானாச்ச விஸ்மிதானி மனாம்ஸி ந꞉ ||2-17-5

ப³லேன ச பரார்த்⁴யேன யஷ²ஸா விக்ரமேணா ச |
உத்தமஸ்த்வம் மனுஷ்யேஷு தே³வேஷ்விவ புரந்த³ர꞉ |2-17-6

ப்ரதாபேன ச தீக்ஷ்ணேன தீ³ப்த்யா புர்ணதயாபி ச |
உத்தமஸ்த்வம் ச மர்த்யேஷு தே³வேஷ்விவ தி³வாகர꞉ ||2-17-7

காந்த்யா லக்ஷ்ம்யா ப்ரஸாதே³ன வத³னேன ஸ்மிதேன ச |
உத்தமஸ்த்வம் ச மர்த்யேஷு தே³வேஷ்விவ நிஷா²கர꞉ ||2-17-8

ப³லேன வபுஷா சைவ பா³ல்யேன சரிதேன ச |
ஸ்யாத்தே ஷ²க்தித⁴ரஸ்துல்யோ ந து கஷ்²சன மானுஷ꞉ ||2-17-9

யத்த்வயாபி⁴ஹிதம் வாக்யம் கி³ரியஜ்ஞம் ப்ரதி ப்ரபோ⁴ |
கஸ்தல்லங்க⁴யிதும் ஷ²க்தோ வேலாமிவ மஹோத³தி⁴꞉ ||2-17-10

ஸ்தி²த꞉ ஷ²க்ரமஹஸ்தாத ஷ்²ரீமான்கி³ரிமஹஸ்த்வயம் |
த்வத்ப்ரணீதோ(அ)த்³ய கோ³பானாம் க³வாம் ஹேதோ꞉ ப்ரவர்த்யதாம் ||2-17-11

போ⁴ஜனான்யுபகல்ப்யந்தாம் பயஸ꞉ பேஷ²லானி ச |
கும்பா⁴ஷ்²ச வினிவேஷ்²யந்தாமுத³பானேஷு ஷோ²ப⁴னா꞉ ||2-17-12

பூர்யந்தாம் பயஸா நத்³யோ த்³ரோண்யஷ்²ச விபுலாயதா꞉ |
ப⁴க்ஷ்யம் போ⁴ஜ்யம் ச பேயம் ச தத்ஸர்வமுபனீயதாம் ||2-17-13

பா⁴ஜனானி ச மாம்ஸஸ்ய ந்யஸ்யந்தாமோத³னஸ்ய ச |
த்ரிராத்ரம் சைவ ஸந்தோ³ஹ꞉ ஸர்வகோ⁴ஷஸ்ய க்³ருஹ்யதாம் ||2-17-14 

விஷ²ஸ்யந்தாம் ச பஷ²வோ போ⁴ஜ்யா யே மஹிஷாத³ய꞉ |
ப்ரவர்த்யதாம் ச யஜ்ஞோ(அ)யம் ஸர்வகோ³பஸுஸங்குல꞉ ||2-17-15

ஆனந்த³ஜனனோ கோ⁴ஷோ மஹான்முதி³தகோ³குல꞉ |
தூர்யப்ரணாத³கோ⁴ஷைஷ்²ச வ்ருஷபா⁴ணாம் ச க³ர்ஜிதை꞉ ||2-17-16

ஹம்பா⁴ரவைஷ்²ச வத்ஸானாம் கோ³பானாம் ஹர்ஷவர்த⁴ன꞉ |
த³த்⁴னோ ஹ்ரதோ³ க்⁴ருதாவர்த꞉ பய꞉ குல்யாஸமாகுல꞉ ||2-17-17      
         
மாம்ஸராஷி²꞉ ப்ரபூ⁴தாட்⁴ய꞉ ப்ரகாஷௌ²த³னபர்வத꞉ |
ஸம்ப்ராவர்தத யஜ்ஞோ(அ)ஸ்ய கி³ரேர்கோ³பி⁴꞉ ஸமாகுல꞉ ||2-17-18

துஷ்டகோ³பஜனாகீர்ணோ கோ³பனாரீமனோஹர꞉ |
ப⁴க்ஷ்யாணாம் ராஷ²யஸ்தத்ர ஷ²தஷ²ஷ்²சோபகல்பிதா꞉ |
க³ன்த⁴மால்யைஷ்²ச விவிதை⁴ர்தூ⁴பைருச்சாவசைஸ்ததா² ||2-17-19

அதா²தி⁴ஷ்²ருதபர்யந்தே ஸம்ப்ராப்தே யஜ்ஞஸம்விதௌ⁴ |
யஜ்ஞம் கி³ரேஸ்திதௌ² ஸௌம்யே சக்ருர்கோ³பா த்³விஜை꞉ ஸஹ || 2-17-20

யஜனாந்தே தத³ன்னம் து தத்பயோ த³தி⁴ சோத்தமம் |
மாம்ஸம் ச மாயயா க்ருஷ்ணோ கி³ரிர்பூ⁴த்வா ஸமஷ்²னுதே ||2-17-21

தர்பிதாஷ்²சாபி விப்ராக்³ர்யாஸ்துஷ்டா꞉ ஸம்பூர்ணமானஸா꞉ |
உத்தஸ்தூ²꞉ ப்ரீதமனஸ꞉ ஸ்வஸ்தி வாச்யம் யதா²ஸுக²ம் ||2-17-22 

பு⁴க்த்வா சாவப்⁴ருதே க்ருஷ்ண꞉ பய꞉ பீத்வா ச காமத꞉ |
ஸந்த்ருப்தோ(அ)ஸ்மீதி தி³வ்யேன ரூபேண ப்ரஜஹாஸ வை ||2-17-23

தம் கோ³பா꞉ பர்வதாகாரம் தி³வ்யஸ்ரக³னுலேபனம் |
கி³ரிமூர்த்⁴னி ஸ்தி²தம் த்³ருஷ்ட்வா க்ருஷ்ணம் ஜக்³மு꞉ ப்ரதா⁴னத꞉ ||2-17-24

ப⁴க³வானபி தேனைவ ரூபேணாச்சா²தி³த꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
ஸஹிதை꞉ ப்ரணதோ கோ³பாஇர்வவந்தா³த்மானமாத்மனா ||2-17-25

தமூசுர்விஸ்மிதா கோ³பா தே³வம் கி³ரிவரே ஸ்தி²தம் |
ப⁴க³வம்ஸ்த்வத்³வஷே² யுக்தா தா³ஸா꞉ கிம் குர்ம கிங்கரா꞉ ||2-17-26

ஸ உவாச ததோ கோ³பான்கி³ரிப்ரப⁴வயா கி³ரா |
அத்³யப்ர்ப்⁴ருதி சேஜ்யோ(அ)ஹம் கோ³ஷு யத்³யஸ்து வோ த³யா ||2-17-27

அஹம் வ꞉ ப்ரத²மோ தே³வ꞉ ஸர்வகாமகர꞉ ஷு²ப⁴꞉ |
மம ப்ரபா⁴வாச்ச க³வாமயுதான்யேவ போ⁴க்ஷ்யத² |1-17-28

ஷி²வஷ்²ச வோ ப⁴விஷ்யாமி மத்³ப⁴க்தானாம் வனே வனே |
ரம்ஸ்யே ச ஸஹ யுஷ்மாபி⁴ர்யதா² தி³விக³தஸ்ததா² ||2-17-29

யே சேமே ப்ரதி²தா கோ³பா நந்த³கோ³பபுரோக³மா꞉ |
ஏஷா²ம் ப்ரீத꞉ ப்ரயச்சா²மி கோ³பானாம் விபுலம் த⁴னம் ||2-17-30

பர்யாப்னுவந்து க்ஷிப்ரம் மாம் கா³வோ வத்ஸஸமாகுலா꞉ |
ஏவம் மம பரா ப்ரீதிர்ப⁴விஷ்யதி ந ஸம்ஷ²ய꞉ ||2-17-31

ததோ நீராஜனார்த²ம் ஹி வ்ருந்த³ஷோ² கோ³குலாணி தம் |
பரிவவ்ருர்கி³ரிவரம் ஸவ்ருஷாணி ஸமந்தத꞉ ||2-17-32

தா கா³வ꞉ ப்ரத்³ருதா ஹ்ருஷ்டா꞉ ஸாபீட³ஸ்தப³காங்க³தா³꞉ |
ஸஸ்ரஜாபீட³ஷ்²ருங்கா³க்³ரா꞉ ஷ²தஷோ²(அ)த² ஸஹஸ்ரஷ²꞉ ||2-17-33

அனுஜக்³முஷ்²ச கோ³பாலா꞉ காலயந்தோ த⁴னானி ச |
ப⁴க்திச்சே²தா³னுலிப்தாங்கா³ ரக்தபீதஸிதாம்ப³ரா꞉ ||2-17-34

மயூரசித்ராங்க³தி³னோ பு⁴ஜை꞉ ப்ரஹரணாவ்ருதை꞉ |
மயூரபத்ரவ்ருந்தானாம் கேஷ²ப³ன்தை⁴꞉ ஸுயோஜிதை꞉ ||2-17-35

ப³ப்⁴ராஜுரதி⁴கம் கோ³பா꞉ ஸமவாயே ததா³த்³பு⁴தே |
அன்யே வ்ருஷானாருருஹுர்ன்ருத்யந்தி ஸ்ம பரே முதா³ ||2-17-36

கோ³பாலாஸ்த்வபரே கா³ஷ்²ச ஜக்³ருஹுர்வேக³கா³மின꞉ |
தஸ்மின்பர்யாயனிர்வ்ருத்தே க³வாம் நீராஜனோத்ஸவே ||2-17-37

அந்தர்தா⁴னம் ஜகா³மாஷு² தேன தே³ஹேன ஸோ(அ)சல꞉ |
க்ருஷ்ணோ(அ)பி கோ³பஸஹிதோ விவேஷ² வ்ரஜமேவ ஹ || 2-17-38

கி³ரியஜ்ஞப்ரவ்ருத்தேன தேனாஷ்²சர்யேண விஸ்மிதா꞉ |
கோ³பா꞉ ஸபா³லவ்ருத்³தா⁴ வை துஷ்டுவுர்மது⁴ஸூத³னம் ||2-17-39

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
கி³ரியஜ்ஞப்ரவர்தனே ஸப்தத³ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_17_mpr.html


## Harivamsha Maha Puranam  -  Part 2  -  Vishnu Parva
Chapter 17 -  Performance of Mountain-Sacrifice
Itranslated by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca,  May 17, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha saptadasho.adhyAyaH

govardhanamahotsavaH 
                       
vaishampAyana uvAcha                        
dAmodaravachaH shrutvA hR^iShTAste goShu jIvinaH |
tadvAgamR^itamAsAdya pratyUchuravisha~NkayA ||2-17-1 

tavaiShA bAla mahatI gopANAM hitavardhinI |
prINayatyeva naH sarvAnbuddhirvR^iddhikarI gavAm ||2-17-2

tvaM gatistvaM ratishchaiva tvaM vettA tvaM parAyaNam |
bhayeShvabhayadastvaM nastvameva suhR^idAM suhR^it |2-17-3

tvatkR^ite kR^iShNa ghoSho.ayaM kShemI muditagokulaH |
kR^itsno vasati shAntAriryathA svargaM gatastathA ||2-17-4

janmaprabhR^iti karmaitaddevairasukaraM bhuvi |
boddhavyAchchAbhimAnAchcha vismitAni manAMsi naH ||2-17-5

balena cha parArdhyena yashasA vikrameNA cha |
uttamastvaM manuShyeShu deveShviva purandaraH |2-17-6

pratApena cha tIkShNena dIptyA purNatayApi cha |
uttamastvaM cha martyeShu deveShviva divAkaraH ||2-17-7

kAntyA lakShmyA prasAdena vadanena smitena cha |
uttamastvaM cha martyeShu deveShviva nishAkaraH ||2-17-8

balena vapuShA chaiva bAlyena charitena cha |
syAtte shaktidharastulyo na tu kashchana mAnuShaH ||2-17-9

yattvayAbhihitaM vAkyaM giriyaj~naM prati prabho |
kastalla~NghayituM shakto velAmiva mahodadhiH ||2-17-10

sthitaH shakramahastAta shrImAngirimahastvayam |
tvatpraNIto.adya gopAnAM gavAM hetoH pravartyatAm ||2-17-11

bhojanAnyupakalpyantAM payasaH peshalAni cha |
kumbhAshcha viniveshyantAmudapAneShu shobhanAH ||2-17-12

pUryantAM payasA nadyo droNyashcha vipulAyatAH |
bhakShyaM bhojyaM cha peyaM cha tatsarvamupanIyatAm ||2-17-13

bhAjanAni cha mAMsasya nyasyantAmodanasya cha |
trirAtraM chaiva saMdohaH sarvaghoShasya gR^ihyatAm ||2-17-14 

vishasyantAM cha pashavo bhojyA ye mahiShAdayaH |
pravartyatAM cha yaj~no.ayaM sarvagopasusaMkulaH ||2-17-15

Anandajanano ghoSho mahAnmuditagokulaH |
tUryapraNAdaghoShaishcha vR^iShabhANAM cha garjitaiH ||2-17-16

hambhAravaishcha vatsAnAM gopAnAM harShavardhanaH |
dadhno hrado ghR^itAvartaH payaH kulyAsamAkulaH ||2-17-17      
         
mAMsarAshiH prabhUtADhyaH prakAshaudanaparvataH |
saMprAvartata yaj~no.asya girergobhiH samAkulaH ||2-17-18

tuShTagopajanAkIrNo gopanArImanoharaH |
bhakShyANAM rAshayastatra shatashashchopakalpitAH |
gandhamAlyaishcha vividhairdhUpairuchchAvachaistathA ||2-17-19

athAdhishR^itaparyante saMprApte yaj~nasaMvidhau |
yaj~naM girestithau saumye chakrurgopA dvijaiH saha || 2-17-20

yajanAnte tadannaM tu tatpayo dadhi chottamam |
mAmsaM cha mAyayA kR^iShNo girirbhUtvA samashnute ||2-17-21

tarpitAshchApi viprAgryAstuShTAH saMpUrNamAnasAH |
uttasthUH prItamanasaH svasti vAchyaM yathAsukham ||2-17-22 

bhuktvA chAvabhR^ite kR^iShNaH payaH pItvA cha kAmataH |
saMtR^ipto.asmIti divyena rUpeNa prajahAsa vai ||2-17-23

taM gopAH parvatAkAraM divyasraganulepanam |
girimUrdhni sthitaM dR^iShTvA kR^iShNaM jagmuH pradhAnataH ||2-17-24

bhagavAnapi tenaiva rUpeNAchChAditaH prabhuH |
sahitaiH praNato gopAirvavandAtmAnamAtmanA ||2-17-25

tamUchurvismitA gopA devaM girivare sthitam |
bhagavamstvadvashe yuktA dAsAH kiM kurma ki~NkarAH ||2-17-26

sa uvAcha tato gopAngiriprabhavayA girA |
adyaprbhR^iti chejyo.ahaM goShu yadyastu vo dayA ||2-17-27

ahaM vaH prathamo devaH sarvakAmakaraH shubhaH |
mama prabhAvAchcha gavAmayutAnyeva bhokShyatha |1-17-28

shivashcha vo bhaviShyAmi madbhaktAnAM vane vane |
raMsye cha saha yuShmAbhiryathA divigatastathA ||2-17-29

ye cheme prathitA gopA nandagopapurogamAH |
eshAM prItaH prayachChAmi gopAnAM vipulaM dhanam ||2-17-30

paryApnuvantu kShipraM mAM gAvo vatsasamAkulAH |
evaM mama parA prItirbhaviShyati na samshayaH ||2-17-31

tato nIrAjanArthaM hi vR^indasho gokulANi tam |
parivavrurgirivaraM savR^iShANi samantataH ||2-17-32

tA gAvaH pradrutA hR^iShTAH sApIDastabakA~NgadAH |
sasrajApIDashR^i~NgAgrAH shatasho.atha sahasrashaH ||2-17-33

anujagmushcha gopAlAH kAlayanto dhanAni cha |
bhaktichChedAnuliptA~NgA raktapItasitAmbarAH ||2-17-34

mayUrachitrA~Ngadino bhujaiH praharaNAvR^itaiH |
mayUrapatravR^intAnAM keshabandhaiH suyojitaiH ||2-17-35

babhrAjuradhikam gopAH samavAye tadAdbhute |
anye vR^iShAnAruruhurnR^ityanti sma pare mudA ||2-17-36

gopAlAstvapare gAshcha jagR^ihurvegagAminaH |
tasminparyAyanirvR^itte gavAM nIrAjanotsave ||2-17-37

antardhAnaM jagAmAshu tena dehena so.achalaH |
kR^iShNo.api gopasahito vivesha vrajameva ha || 2-17-38

giriyaj~napravR^ittena tenAshcharyeNa vismitAH |
gopAH sabAlavR^iddhA vai tuShTuvurmadhusUdanam ||2-17-39

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
giriyaj~napravartane saptadasho.adhyAyaH    

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்