Wednesday 24 June 2020

கோ³வர்த⁴னமஹோத்ஸவ꞉ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 73 - 018

அதா²ஷ்டாத³ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

கோ³வர்த⁴னதா⁴ரணம்

Krishna raising up Govardhana hill

வைஸ²ம்பாயன உவாச
மஹே ப்ரதிஹதே ஷ²க்ர꞉ ஸக்ரோத⁴ஸ்த்ரித³ஷே²ஷ்²வர꞉ |
ஸாம்வர்தகம் நாம க³ணம் தோயதா³னாமதா²ப்³ரவீத் ||2-18-1

போ⁴ ப³லாஹகமாதங்கா³꞉ ஷ்²ரூயதாம் மம பா⁴ஷிதம் |
யதி³ வோ மத்ப்ரியம் கார்யம் ராஜப⁴க்திபுரஸ்க்ருதம் ||2-18-2

ஏதே வ்ருந்த³வனக³தா தா³மோத³ரபராயணா꞉ |
நந்த³கோ³பாத³யோ கோ³பா வித்³விஷந்தி மமோத்ஸவம் ||2-18-3

ஆஜீவோ ய꞉ பரஸ்தேஷாம் கோ³பத்வம் ச யத꞉ ஸ்ம்ருதம் |
தா கா³வ꞉ ஸப்தராத்ரேண பீட்³யந்தாம் வர்ஷமாருதை꞉ ||2-18-4

ஐராவதக³தஷ்²சாஹம் ஸ்வயமேவாம்பு³தா³ருணம் |
ஸ்ரக்ஷ்யாமி வ்ருஷ்டிம் வாதம் ச வஜ்ராஷ²னிஸமப்ரப⁴ம் ||2-18-5
 
ப⁴வத்³பி⁴ஷ்²சண்ட³வர்ஷேண  சரதா மாருதேன ச |
ஹதாஸ்தா꞉ ஸவ்ரஜா கா³வஸ்த்யக்ஷ்யந்தி பு⁴வி ஜீவிதம் ||2-18-6

ஏவமாஜ்ஞாபயாமாஸ ஸர்வாஞ்ஜலத⁴ரான்ப்ரபு⁴꞉ |
ப்ரத்யாஹதே வை க்ருஷ்ணேன ஷா²ஸனே பாகஷா²ஸன꞉ ||2-18-7

ததஸ்தே ஜலதா³꞉ க்ருஷ்ணா கோ⁴ரனாதா³ பா⁴யாவஹா꞉ |
ஆகாஷ²ம் சா²த³யாமாஸு꞉ ஸர்வத꞉ பர்வதோபமா꞉ ||2-18-8

வித்³யுத்ஸம்பாதஜனனா꞉ ஷ²க்ரசாபவிபூ⁴ஷிதா꞉ |
திமிராவ்ருதமாகாஷ²ம் சக்ருஸ்தே ஜலதா³ஸ்ததா³ ||2-18-9

க³ஜா இவான்யஸம்யுக்தா꞉ கேசின்மகரவர்சஸ꞉ |
நாகா³ இவான்யே க³க³னே சேருர்ஜலத³புங்க³வா꞉ ||2-18-10

தே(அ)ன்யோன்யம் வபுஷா ப³த்³தா⁴ நாக³யூதா²யுதோபமா꞉ |
து³ர்தி³னம் விபுலம் சக்ருஷ்²சா²த³யந்தோ நப⁴ஸ்தலம் ||2-18-11

ந்ருஹஸ்தனாக³ஹஸ்தாப்⁴யாம் வேணூனாம் சைவ ஸர்வத꞉ |
தா⁴ராபி⁴ஸ்துல்யரூபாபி⁴ர்வவ்ருஷுஸ்தே ப³லாஹகா꞉ ||2-18-12

ஸமுத்³ரம் மேனிரே தம் ஹி க²மாரூட⁴ம் ந்ருசக்ஷுஷ꞉ |
து³ர்விகா³ஹ்யமபர்யந்தமகா³த⁴ம் து³ர்தி³னம் மஹத் ||2-18-13

நைவாபதன்வை க²க³மா து³த்³ருவுர்ம்ருக³ஜாதய꞉ |
பர்வதாபே⁴ஷு மேகே⁴ஷு கே² நத³த்ஸு ஸமந்தத꞉ ||2-18-14

நஷ்டஸூர்யேந்து³ஸத்³ருஷை²ர்மேகை⁴ர்னப⁴ஸி தா³ருனை꞉  |
அதிவ்ருஷ்டேன லோகஸ்ய விரூபமப⁴வத்³வபு꞉ ||2-18-15

மேகௌ⁴கை⁴ர்னிஷ்ப்ரபா⁴காரமத்³ருஷ்²யக்³ரஹதாரகம் |
சந்த்³ரஸூர்யாம்ஷு²ரஹிதம் க²ம் ப³பூ⁴வாதினிஷ்ப்ரப⁴ம் ||2-18-16

வாரிணா மேக⁴முக்தேன முச்யமானேன சாஸக்ருத் |
ஆப³பௌ⁴ ஸர்வதஸ்தத்ர பூ⁴மிஸ்தோயமயீ யதா² ||2-18-17

வினேது³ர்ப³ர்ஹிணஸ்தத்ர தோககல்பருதா꞉ க²கா³꞉ |
விவ்ருத்³தி⁴ம் நிம்னகா³ யாதா꞉ ப்லவகா³꞉ ஸம்ப்லவம் க³தா꞉ ||2-18-18

க³ர்ஜிதேன ச மேகா⁴னாம் பர்ஜன்யனினதே³ன ச |
தர்ஜிதானீவ கம்பந்தே த்ருணானி தருபி⁴꞉ ஸஹ ||2-18-19

ப்ராப்தோ(அ)ந்தகாலோ லோகானாம் வ்யக்தமேகார்ணவா மஹீ |
இதி கோ³பக³ணா வாக்யம் வ்யாஹரந்தி ப⁴யார்தி³தா꞉ ||2-18-20

தேனோத்பாதாம்பு³வர்ஷேண கா³வோ விப்ரஹதா ப்⁴ருஷ²ம் |
ஹம்பா⁴ரவை꞉ க்ரந்த³மானா ந சேலு꞉ ஸ்தம்பி⁴தோபமா꞉ ||2-18-21

நிஷ்கம்பஸக்தி²சரணா நிஷ்ப்ரயத்னகு²ரானனா꞉ |
ஹ்ருஷ்டரோமார்த்³ரதனவ꞉ க்ஷாமகுக்ஷிபயோத⁴ரா꞉ ||2-18-22

காஷ்²சித்ப்ராணாஞ்ஜஹு꞉ ஷ்²ராந்தா நிபேது꞉ காஷ்²சிதா³துரா꞉ |
காஷ்²சித்ஸவத்ஸா꞉ பதிதா கா³வ꞉ ஷீ²கரவேஜிதா꞉ ||2-18-23

காஷ்²சிதா³க்ரம்ய க்ரோடே³ன வத்ஸாம்ஸ்திஷ்ட²ன்தி மாதர꞉ |
விமுகா²꞉ ஷ்²ராந்தஸக்த்²யஷ்²ச நிராஹாரா꞉ க்ருஷோ²த³ரா꞉ ||2-18-24

பேதுரார்தா வேபமானா கா³வோ வர்ஷபராஜிதா꞉ |
வத்ஸாஷ்²சோன்முக²கா பா³லா தா³மோத³ரமுகா²꞉ ஸ்தி²தா꞉ |
த்ராஹீதி வத³னைர்தீ³னை꞉ க்ருஷ்ணமூசுரிவார்தி³தா꞉ ||2-18-25

க³வாம் தத்³கத³னம் த்³ருஷ்ட்வா து³ர்தி³னாக³மஜம் மஹத் |
கோ³பாம்ஷ்²சாஸன்னனித⁴னான்க்ருஷ்ண꞉ கோபம் ஸமாத³தே⁴ ||2-18-26

ஸ சிந்தயித்வா ஸம்ரப்³தோ⁴ த்³ருஷ்டோ யோகோ³ மயேதி ச |
ஆத்மானமாத்மனா வாக்யமித³மூசே ப்ரியம்வத³꞉ ||2-18-27

அத்³யாஹமிமமுத்பாட்ய ஸகானனவனம் கி³ரிம் |
கல்பயேயம் க³வாம் ஸ்தா²னம் வர்ஷத்ராணாய து³ர்த⁴ரம் ||2-18-28

அயம் த்⁴ருதோ மயா ஷை²ல꞉ ப்ருத்²வீக்³ருஹனிபோ⁴பம꞉ |
த்ராஸ்யதே ஸவ்ரஜா கா³ வை மத்³வஷ்²யஷ்²ச ப⁴விஷ்யதி ||2-18-29

ஏவம் ஸ சிந்தயித்வா து க்ருஷ்ண꞉ ஸத்யபராக்ரம꞉ |
பா³ஹ்வோர்ப³லம் த³ர்ஷ²யிஷ்யன்ஸமீபம் தம் மஹீத⁴ரம் ||2-18-30

தோ³ர்ப்⁴யாமுத்பாடயாமாஸ க்ருஷ்ணோ கி³ரிமிவாசல꞉ |
ஸ  த்⁴ருத꞉ ஸங்க³தோ மேகை⁴ர்கி³ரி꞉ ஸவ்யேன பாணினா |
க்³ருஹபா⁴வம் க³தஸ்தத்ர க்³ரூஹாகாரேணா வர்சஸா ||2-16-31

பூ⁴மேருத்பாட்யமானஸ்ய தஸ்ய ஷை²லஸ்ய ஸானுஷு |
ஷி²லா꞉ ப்ரஷி²தி²லாஷ்²சேலுர்வினிஷ்பேதுஷ்²ச பாத³பா꞉ ||2-18-32

ஷி²க²ரைர்கூ⁴ர்ணமானைஷ்²ச ஸீத³மானைஷ்²ச பாத³பை꞉ |
விதூ⁴தைஷ்²சோச்ச்²ரித꞉ ஷ்²ருங்கை³ரக³ம꞉ க²க³மோ(அ)ப⁴வத் |2-18-33

சலத்ப்ரஸ்ரவணை꞉ பார்ஷ்²வைர்மேகௌ⁴கை⁴ரேகதாம் க³தை꞉ |
பி⁴த்³யமானாஷ்²மனிசயஷ்²சசால த⁴ரணீத⁴ர꞉ ||2-18-34

ந மேகா⁴னாம் ப்ரவ்ருஷ்டானாம் ந ஷை²அலஸ்யாஷ்²மவர்ஷிண꞉ |
விவிது³ஸ்தே ஜனா ரூபம் வாயோஸ்தஸ்ய ச க³ர்ஜத꞉ ||2-18-35

மேகை⁴꞉ ஸஷை²லஸம்ஸ்தா²னைர்னீலை꞉ ப்ரஸ்ரவணார்பிதை꞉ |
மிஷ்²ரீக்ருத இவாபா⁴தி கி³ரிருத்³தா³மப³ர்ஹவான் ||2-18-36

ஆப்லுதோ(அ)யம் கி³ரி꞉ பக்ஷைரிதி வித்³யாத⁴ரோரகா³꞉ |
க³ன்த⁴ர்வாப்ஸரஸஷ்²சைவ வாசோ முஞ்சந்தி ஸர்வஷ²꞉ ||2-18-37

ஸஹஸ்ததலவின்யஸ்தோ  முக்தமூல꞉ க்ஷிதேஸ்தலாத் |
ரீதீர்னிர்வர்தயாமாஸ காஞ்சனாஞ்ஜனராஜதீ꞉ ||2-18-38

கானிசிச்சி²தி²லானீவ ஸஞ்ச்சி²ன்னார்தா⁴னி கனிசித் |
கி³ரேர்மேக⁴ப்ரவ்ருஷ்டானி தஸ்ய ஷ்²ருங்க³ணி சாப⁴வன் ||2-18-39 

கி³ரிணா கம்பமானேன கம்பிதாணாம் து ஷா²கி²னாம் |
புஷ்பமுச்சாவசம் பூ⁴மௌ வ்யஷீ²ர்யத ஸமந்தத꞉ ||2-18-40

நி꞉ஸ்ருதா꞉ ப்ருது²மூர்தா⁴ன꞉ ஸ்வஸ்திகார்த⁴விபூ⁴ஷி²தா꞉ |
த்³விஜிஹ்வபதய꞉ க்ருத்³தா⁴꞉ கே²சரா꞉ கே² ஸமந்தத꞉ ||2-18-41

ஆர்திம் ஜக்³மு꞉ க²க³க³ணா வர்ஷேண ச ப⁴யேன ச | 
உத்பத்த்யோத்பத்த்ய க³க³னாத்புன꞉ பேதுரவாங்முகா²꞉ ||2-18-42

ரேஸுராரோஷிதா꞉ ஸிம்ஹா꞉ ஸஜாலா இவ தோயதா³꞉ |
க³ர்க³ரா இவ மத்²யந்தோ நேது³꞉ ஷா²ர்தூ³லபுங்க³வா꞉ ||2-18-43

விஷமைஷ்²ச ஸமீபூ⁴தை꞉ ஸமைஷ்²சாத்யந்தது³ர்க³மை꞉ |
வ்யாவ்ருத்ததே³ஹ꞉ ஸ கி³ரிரன்ய ஏவோபலக்ஷ்யதே ||2-18-44

அதிவ்ருஷ்டஸ்ய தைர்மேகை⁴ஸ்தஸ்ய ரூபம் ப³பூ⁴வ ஹ |
ஸ்தம்பி⁴தஸ்யேவ ருத்³ரேண த்ரிபுரஸ்ய விஹாயஸி ||2-18-45

பா³ஹுத³ண்டே³ன க்ருஷ்ணாஸ்ய வித்⁴ருதம் ஸுமஹத்ததா³ |
நீலாப்⁴ரபடலச்ச²ன்னம் தத்³கி³ரிச்ச²த்ரமாப³பௌ⁴ ||2-18-46

ஸ்வப்னாயமானோ ஜலதை³ர்னிமீலிதகு³ஹாமுக²꞉ |
பா³ஹூபதா⁴னே க்ருஷ்ணாஸ்ய ப்ரஸுப்த இவ கே² கி³ரி꞉ ||2-18-47

நிர்விஹங்க³ருதைர்வ்ருக்ஷைர்னிர்மயூரருதைர்வனை꞉ |
நிராலம்ப³ இவாபா⁴தி கி³ரி꞉ ஸ்வஷி²க²ரைர்வ்ருத꞉ ||2-18-48

பர்யஸ்தைர்கூ⁴ர்ணமானைஷ்²ச  ப்ரசலத்³பி⁴ஷ்²ச ஸானுபி⁴꞉ |
ஸஜ்வராணீவ ஷை²லஸ்ய வனானி ஷி²க²ராணி ச ||2-18-49

உத்த்மாங்க³க³தாஸ்தஸ்ய மேகா⁴꞉ பவனவாஹனா꞉ |
த்வர்யமாணா மஹேந்த்³ரேண தோயம் முமுசுரக்ஷயம் ||2-18-50

ஸ லம்ப³மான꞉ க்ருஷ்ணஸ்ய பு⁴ஜாக்³ரே ஸக⁴னோ கி³ரி꞉ |
சக்ராரூட⁴ இவாபா⁴தி தே³ஷோ² ந்ருபதிபீடி³த꞉ ||2-18-51

ஸ மேக⁴னிசயஸ்தஸ்தௌ² கி³ரிம் தம் பரிவார்ய ஹ |
புரம் புரஸ்க்ருத்ய யதா² ஸ்பீ²தோ ஜனபதோ³ மஹான் ||2-18-52

நிவேஷ்²ய தம் கரே ஷை²லம் தோலயித்வா ச ஸஸ்மிதம் |
ப்ரோவாச கோ³ப்தா கோ³பானாம் ப்ரஜாபதிரிவ ஸ்தி²த꞉ ||2-18-53

ஏதத்³தே³வைரஸம்பா⁴வ்யம் தி³வ்யேன விதி⁴னா மயா |
க்ருதம் கி³ரிக்³ருஹம் கோ³பா நிர்வாதம் ஷ²ரணம் க³வாம் ||2-18-54

க்ஷிப்ரம் விஷ²ந்து யூதா²னி க³வாமிஹ ஹி ஷா²ந்தயே |
நிர்வாதேஷு ச தே³ஷே²ஷு நிவஸந்து யதா²ஸுக²ம் ||2-18-55

விப⁴ஜ்யதாமயம் தே³ஷ²꞉ க்றிதம் வர்ஷனிவாரணம் |
ஷை²லோத்பாடனபூ⁴ரேஷா மஹதீ நிர்மிதா மயா ||2-18-56

பஞ்சக்ரோஷ²ப்ரமாணேன க்ரோஷை²கவிஸ்தரோ மஹான் |
த்ரைலோக்யமப்யுத்ஸஹதே ரக்ஷிதும் கிம் புனர்வ்ரஜம் ||2-18-57

தத꞉ கிலகிலாஷ²ப்³தோ³ க³வாம் ஹம்பா⁴ரவை꞉ ஸஹ |
கோ³பானாம் துமுலோ ஜஜ்ஞே மேக⁴னாத³ஸ்ச பா³ஹ்யத꞉ ||2-18-58

ப்ராவிஷ²ந்த ததோ கா³வோ கோ³பையூத²ப்ரகல்பிதா꞉ |
தஸ்ய ஷை²லஸ்ய விபுலம் ப்ரத³ரம் க³ஹ்வரோத³ரம் ||2-18-59

க்ருஷ்ணோ(அ)பி மூலே ஷை²லஸ்ய  ஷை²லஸ்தம்ப⁴ இவோச்ச்²ரித꞉ |
த³தா⁴ரைகேன ஹஸ்தேன ஷை²லம் ப்ரியமிவாதிதி²ம் ||2-18-60

ததோ வ்ரஜஸ்ய பா⁴ண்டா³னி யுக்தானி ஷ²கடானி ச |
விவிஷு²ர்வர்ஷபீ⁴தானி தத்³க்³ருஹம் கி³ரினிர்மிதம் ||2-18-61

ஆதிதை³வம் து க்ருஷ்ணஸ்ய த்³ருஷ்ட்வா தத்கர்ம வஜ்ரப்⁴ருத் |
மித்²யாப்ரதிஜ்ஞோ ஜலதா³ன்வாரயாமாஸ வை விபு⁴꞉ ||2-18-62

ஸப்தராத்ரே து நிர்வ்ருத்தே த⁴ரண்யாம் விக³தோத்ஸவ꞉ |
ஜகா³ம ஸம்வ்ருதோ மேகை⁴ர்வ்ருத்ரஹா ஸ்வர்க³முத்தமம் ||2-18-63

நிவ்ருத்தே ஸப்தராத்ரே து நிஷ்ப்ரயத்னே ஷ²தக்ரதௌ |
க³தாப்⁴ரே விமலே வ்யோம்னி தி³வஸே தீ³ப்தபா⁴ஸ்கரே ||2-18-64

கா³வஸ்தேனைவ மார்கே³ணா பரிஜக்³முர்யதா²க³தம் |
ஸ்வம் ச ஸ்தா²னம் ததோ கோ⁴ஷ꞉ ப்ரத்யயாத்புனரேவ ஸ꞉ ||2-18-65  

க்ருஷ்ணோ(அ)பி தம் கி³ரிஷ்²ரேஷ்ட²ம் ஸ்வஸ்தா²னே ஸ்தா²வராத்மவான் |
ப்ரீதோ நிவேஷ²யாமாஸ ஷி²வாய வரதோ³ விபு⁴꞉ ||2-18-66

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
கோ³வர்த⁴னோத்³த⁴ரணே அஷ்டாத³ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_18_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2- Vishnu Parva
Chapter 18 - Hoisting the Govardhana Mountain
Itranslated by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, May 19, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athAShTAdasho.adhyAyaH
govardhanadhAraNam
                          
vaishampAyana uvAcha                           
mahe pratihate shakraH sakrodhastridasheshvaraH |
sAMvartakaM nAma gaNaM toyadAnAmathAbravIt ||2-18-1

bho balAhakamAta~NgAH shrUyatAM mama bhAShitam |
yadi vo matpriyaM kAryam rAjabhaktipuraskR^itam ||2-18-2

ete vR^indavanagatA dAmodaraparAyaNAH |
nandagopAdayo gopA vidviShanti mamotsavam ||2-18-3

AjIvo yaH parasteShAM gopatvaM cha yataH smR^itam |
tA gAvaH saptarAtreNa pIDyantAM varShamArutaiH ||2-18-4

airAvatagatashchAhaM svayamevAmbudAruNaM |
srakShyAmi vR^iShTiM vAtaM cha vajrAshanisamaprabham ||2-18-5
 
bhavadbhishchaNDavarSheNa  charatA mArutena cha |
hatAstAH savrajA gAvastyakShyanti bhuvi jIvitam ||2-18-6

evamAj~nApayAmAsa sarvA~njaladharAnprabhuH |
pratyAhate vai kR^iShNena shAsane pAkashAsanaH ||2-18-7

tataste jaladAH kR^iShNA ghoranAdA bhAyAvahAH |
AkAshaM ChAdayAmAsuH sarvataH parvatopamAH ||2-18-8

vidyutsaMpAtajananAH shakrachApavibhUShitAH |
timirAvR^itamAkAshaM chakruste jaladAstadA ||2-18-9

gajA ivAnyasamyuktAH kechinmakaravarchasaH |
nAgA ivAnye gagane cherurjaladapu~NgavAH ||2-18-10

te.anyonyaM vapuShA baddhA nAgayUthAyutopamAH |
durdinaM vipulaM chakrushChAdayanto nabhastalam ||2-18-11

nR^ihastanAgahastAbhyAM veNUnAM chaiva sarvataH |
dhArAbhistulyarUpAbhirvavR^iShuste balAhakAH ||2-18-12

samudraM menire taM hi khamArUDhaM nR^ichakShuShaH |
durvigAhyamaparyantamagAdhaM durdinaM mahat ||2-18-13

naivApatanvai khagamA dudruvurmR^igajAtayaH |
parvatAbheShu megheShu khe nadatsu samantataH ||2-18-14

naShTasUryendusadR^ishairmeghairnabhasi dArunaiH  |
ativR^iShTena lokasya virUpamabhavadvapuH ||2-18-15

meghaughairniShprabhAkAramadR^ishyagrahatArakam |
chandrasUryAMshurahitaM khaM babhUvAtiniShprabham ||2-18-16

vAriNA meghamuktena muchyamAnena chAsakR^it |
Ababhau sarvatastatra bhUmistoyamayI yathA ||2-18-17

vinedurbarhiNastatra tokakalparutAH khagAH |
vivR^iddhiM nimnagA yAtAH plavagAH saMplavaM gatAH ||2-18-18

garjitena cha meghAnAM parjanyaninadena cha |
tarjitAnIva kampante tR^iNAni tarubhiH saha ||2-18-19

prApto.antakAlo lokAnAM vyaktamekArNavA mahI |
iti gopagaNA vAkyaM vyAharanti bhayArditAH ||2-18-20

tenotpAtAMbuvarSheNa gAvo viprahatA bhR^isham |
hambhAravaiH krandamAnA na cheluH stambhitopamAH ||2-18-21

niShkampasakthicharaNA niShprayatnakhurAnanAH |
hR^iShTaromArdratanavaH kShAmakukShipayodharAH ||2-18-22

kAshchitprANA~njahuH shrAntA nipetuH kAshchidAturAH |
kAshchitsavatsAH patitA gAvaH shIkaravejitAH ||2-18-23

kAshchidAkramya kroDena vatsAMstiShThanti mAtaraH |
vimukhAH shrAntasakthyashcha nirAhArAH kR^ishodarAH ||2-18-24

peturArtA vepamAnA gAvo varShaparAjitAH |
vatsAshchonmukhakA bAlA dAmodaramukhAH sthitAH |
trAhIti vadanairdInaiH kR^iShNamUchurivArditAH ||2-18-25

gavAM tadkadanaM dR^iShTvA durdinAgamajaM mahat |
gopAMshchAsannanidhanAnkR^iShNaH kopaM samAdadhe ||2-18-26

sa chintayitvA samrabdho dR^iShTo yogo mayeti cha |
AtmAnamAtmanA vAkyamidamUche priyaMvadaH ||2-18-27

adyAhamimamutpATya sakAnanavanaM girim |
kalpayeyaM gavAM sthAnaM varShatrANAya durdharam ||2-18-28

ayaM dhR^ito mayA shailaH pR^ithvIgR^ihanibhopamaH |
trAsyate savrajA gA vai madvashyashcha bhaviShyati ||2-18-29

evaM sa chintayitvA tu kR^iShNaH satyaparAkramaH |
bAhvorbalaM darshayiShyansamIpaM taM mahIdharam ||2-18-30

dorbhyAmutpATayAmAsa kR^iShNo girimivAchalaH |
sa  dhR^itaH sa~Ngato meghairgiriH savyena pANinA |
gR^ihabhAvaM gatastatra gR^IhAkAreNA varchasA ||2-16-31

bhUmerutpATyamAnasya tasya shailasya sAnuShu |
shilAH prashithilAshchelurviniShpetushcha pAdapAH ||2-18-32

shikharairghUrNamAnaishcha sIdamAnaishcha pAdapaiH |
vidhUtaishchochChritaH shR^i~NgairagamaH khagamo.abhavat |2-18-33

chalatprasravaNaiH pArshvairmeghaughairekatAM gataiH |
bhidyamAnAshmanichayashchachAla dharaNIdharaH ||2-18-34

na meghAnAM pravR^iShTAnAM na shaialasyAshmavarShiNaH |
vividuste janA rUpaM vAyostasya cha garjataH ||2-18-35

meghaiH sashailasaMsthAnairnIlaiH prasravaNArpitaiH |
mishrIkR^ita ivAbhAti giriruddAmabarhavAn ||2-18-36

Apluto.ayaM giriH pakShairiti vidyAdharoragAH |
gandharvApsarasashchaiva vAcho mu~nchanti sarvashaH ||2-18-37

sahastatalavinyasto  muktamUlaH kShitestalAt |
rItIrnirvartayAmAsa kA~nchanA~njanarAjatIH ||2-18-38

kAnichichChithilAnIva saMchChinnArdhAni kanichit |
girermeghapravR^iShTAni tasya shR^i~NgaNi chAbhavan ||2-18-39 

giriNA kampamAnena kampitANAM tu shAkhinAm |
puShpamuchchAvachaM bhUmau vyashIryata samantataH ||2-18-40

niHsR^itAH pR^ithumUrdhAnaH svastikArdhavibhUshitAH |
dvijihvapatayaH kruddhAH khecharAH khe samantataH ||2-18-41

ArtiM jagmuH khagagaNA varSheNa cha bhayena cha | 
utpattyotpattya gaganAtpunaH peturavA~NmukhAH ||2-18-42

resurAroShitAH simhAH sajAlA iva toyadAH |
gargarA iva mathyanto neduH shArdUlapu~NgavAH ||2-18-43

viShamaishcha samIbhUtaiH samaishchAtyantadurgamaiH |
vyAvR^ittadehaH sa giriranya evopalakShyate ||2-18-44

ativR^iShTasya tairmeghaistasya rUpaM babhUva ha |
stambhitasyeva rudreNa tripurasya vihAyasi ||2-18-45

bAhudaNDena kR^iShNAsya vidhR^itaM sumahattadA |
nIlAbhrapaTalachChannaM tadgirichChatramAbabhau ||2-18-46

svapnAyamAno jaladairnimIlitaguhAmukhaH |
bAhUpadhAne kR^iShNAsya prasupta iva khe giriH ||2-18-47

nirviha~NgarutairvR^ikShairnirmayUrarutairvanaiH |
nirAlamba ivAbhAti giriH svashikharairvR^itaH ||2-18-48

paryastairghUrNamAnaishcha  prachaladbhishcha sAnubhiH |
sajvarANIva shailasya vanAni shikharANi cha ||2-18-49

uttmA~NgagatAstasya meghAH pavanavAhanAH |
tvaryamANA mahendreNa toyaM mumuchurakShayam ||2-18-50

sa lambamAnaH kR^iShNasya bhujAgre saghano giriH |
chakrArUDha ivAbhAti desho nR^ipatipIDitaH ||2-18-51

sa meghanichayastasthau giriM taM parivArya ha |
puraM puraskR^itya yathA sphIto janapado mahAn ||2-18-52

niveshya taM kare shailaM tolayitvA cha sasmitam |
provAcha goptA gopAnAM prajApatiriva sthitaH ||2-18-53

etaddevairasaMbhAvyaM divyena vidhinA mayA |
kR^itaM girigR^ihaM gopA nirvAtaM sharaNaM gavAm ||2-18-54

kShipraM vishantu yUthAni gavAmiha hi shAntaye |
nirvAteShu cha desheShu nivasantu yathAsukhaM ||2-18-55

vibhajyatAmayaM deshaH kRitaM varShanivAraNam |
shailotpATanabhUreShA mahatI nirmitA mayA ||2-18-56

pa~nchakroshapramANena kroshaikavistaro mahAn |
trailokyamapyutsahate rakShituM kiM punarvrajam ||2-18-57

tataH kilakilAshabdo gavAM hambhAravaiH saha |
gopAnAM tumulo jaj~ne meghanAdascha bAhyataH ||2-18-58

prAvishanta tato gAvo gopaiyUthaprakalpitAH |
tasya shailasya vipulaM pradaraM gahvarodaram ||2-18-59

kR^iShNo.api mUle shailasya  shailastambha ivochChritaH |
dadhAraikena hastena shailaM priyamivAtithim ||2-18-60

tato vrajasya bhANDAni yuktAni shakaTAni cha |
vivishurvarShabhItAni tadgR^ihaM girinirmitam ||2-18-61

AtidaivaM tu kR^iShNasya dR^iShTvA tatkarma vajrabhR^it |
mithyApratij~no jaladAnvArayAmAsa vai vibhuH ||2-18-62

saptarAtre tu nirvR^itte dharaNyAM vigatotsavaH |
jagAma saMvR^ito meghairvR^itrahA svargamuttamam ||2-18-63

nivR^itte saptarAtre tu niShprayatne shatakratau |
gatAbhre vimale vyomni divase dIptabhAskare ||2-18-64

gAvastenaiva mArgeNA parijagmuryathAgatam |
svaM cha sthAnaM tato ghoShaH pratyayAtpunareva saH ||2-18-65  

kR^iShNo.api taM girishreShThaM svasthAne sthAvarAtmavAn |
prIto niveshayAmAsa shivAya varado vibhuH ||2-18-66

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
govardhanoddharaNe aShTAdasho.adhyAyaH    

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்