Saturday 2 May 2020

அக்ரூரசரிதம் | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 39

அத² ஏகோனசத்வாரிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉

அக்ரூரசரிதம்

History of Syamantaka Jewel

வைஸ²ம்பாயன உவாச
யத்தத்ஸத்ராஜிதே க்ருஷ்ணோ மணிரத்னம் ஸ்யமந்தகம் |
அதா³த்தத்³தா⁴ரயாமாஸ ப³ப்⁴ருர்வை ஸ²தத⁴ன்வனா || 1-39-1

யதா³ ஹி ப்ரார்த²யாமாஸ ஸத்யபா⁴மாமனிந்தி³தாம் |
அக்ரூரோ(அ)ந்தரமன்விச்ச²ன்மணிம் சைவ ஸ்யமந்தகம் || 1-39-2

ஸத்ராஜிதம் ததோ ஹத்வா ஸ²தத⁴ன்வா மஹாப³ல꞉ |
ராத்ரௌ தன்மணிமாதா³ய ததோ(அ)க்ரூராய த³த்தவான் || 1-39-3

அக்ரூரஸ்து ததோ ரத்னமாதா³ய ப⁴ரதர்ஷப⁴ |
ஸமயம் காரயாஞ்சக்ரே நாவேத்³யோ(அ)ஹம் த்வயேத்யுத || 1-39-4

வயமப்⁴யுபயாஸ்யாம꞉ க்ருஷ்ணேன த்வாமபி⁴த்³ருதம் |
மமாத்³ய த்³வாரகா ஸர்வா வஸே² திஷ்ட²த்யஸம்ஸ²யம் || 1-39-5ஹதே பிதரி து³꞉கா²ர்தா ஸத்யபா⁴மா யஸ²ஸ்வினீ |
ப்ரயயௌ ரத²மாருஹ்ய நக³ரம் வாரணாவதம் || 1-39-6

ஸத்யபா⁴மா து தத்³வ்ருத்தம் போ⁴ஜஸ்ய ஸ²தத⁴ன்வன꞉ |
ப⁴ர்துர்னிவேத்³ய து³꞉கா²ர்தா பார்ஸ்²வஸ்தா²ஸ்²ரூண்யவர்தயத் || 1-39-7

பாண்ட³வானாம் து த³க்³தா⁴னாம் ஹரி꞉ க்ருத்வோத³கக்ரியாம் |
குல்யார்தே² சாபி பாண்டூ³னாம் ந்யயோஜயத ஸாத்யகிம் || 1-39-8

ததஸ்த்வரிதமாக³த்ய த்³வாரகாம் மது⁴ஸூத³ன꞉ |
பூர்வஜம் ஹலினம் ஸ்²ரீமானித³ம் வசனமப்³ரவீத் || 1-39-9

ஹத꞉ ப்ரஸேன꞉ ஸிம்ஹேன ஸத்ராஜிச்ச²தத⁴ன்வனா |
ஸ்யமந்தக꞉ ஸ மத்³கா³மீ தஸ்ய ப்ரபு⁴ரஹம் விபோ⁴ || 1-39-10

ததா³ரோஹ ரத²ம் ஸீ²க்⁴ரம் போ⁴ஜம் ஹத்வா மஹாப³லம் |
ஸ்யமந்தகோ மஹாபா³ஹோ ஹ்யஸ்மாகம் ஸ ப⁴விஷ்யதி || 1-39-11

தத꞉ ப்ரவவ்ருதே யுத்³த⁴ம் துமுலம் போ⁴ஜக்ருஷ்ணயோ꞉ |
ஸ²தத⁴ன்வா ததோ(அ)க்ரூரமவைக்ஷத்ஸர்வதோதி³ஸ²ம் || 1-39-12

ஸம்ரப்³தௌ⁴ தாவுபௌ⁴ த்³ருஷ்ட்வா தத்ர போ⁴ஜஜனார்த³னௌ |
ஸ²க்தோ(அ)பி ஸா²ட்²யாத்³தா⁴ர்தி³க்யமக்ரூரோ நாப்⁴யபத்³யத || 1-39-13

அபயானே ததோ பு³த்³தி⁴ம் போ⁴ஜஸ்²சக்ரே ப⁴யார்தி³த꞉ |
யோஜனானாம் ஸ²தம் ஸாக்³ரம் ஹயயா ப்ரத்யபத்³யத || 1-39-14

விக்²யாதா ஹ்ருத³யா நாம ஸ²தயோஜனகா³மினீ |
போ⁴ஜஸ்ய வட³வா ராஜன்யயா க்ருஷ்ணமயோத⁴யத் || 1-39-15

க்ஷீணாம் ஜவேன ச ஹயாமத்⁴வன꞉ ஸ²தயோஜனே |
த்³ருஷ்ட்வா ரத²ஸ்ய தாம் வ்ருத்³தி⁴ம் ஸ²தத⁴ன்வானமார்த³யத் || 1-39-16

ததஸ்தஸ்யா ஹயாயாஸ்து ஸ்²ரமாத்கே²தா³ச்ச பா⁴ரத |
க²முத்பேதுரத² ப்ராணா꞉ க்ருஷ்ணோ ராமமதா²ப்³ரவீத் || 1-39-17

திஷ்ட²ஸ்வேஹ மஹாபா³ஹோ த்³ருஷ்டதோ³ஷா ஹயா மயா |
பத்³ப்⁴யாம் க³த்வா ஹரிஷ்யாமி மனீரத்னம் ஸ்யமந்தகம் || 1-39-18

பத்³ப்⁴யாமேவ ததோ க³த்வா ஸ²தத⁴ன்வானமச்யுத꞉ |
மிதி²லாமபி⁴தோ ராஜன்ஜகா⁴ன பரமாஸ்த்ரவித் || 1-39-19

ஸ்யமந்தகம் ச நாபஸ்²யத்³த⁴த்வா போ³ஜம் மஹாப³லம் |
நிவ்ருத்தம் சாப்³ரவீத்க்ருஷ்ணம் ரத்னம் தே³ஹீதி லாங்க³லீ || /1-39-20

நாஸ்தீதி க்ருஷ்ணஸ்²சோவாச ததோ ராமோ ருஷான்வித꞉ |
தி⁴க்ச²ப்³த³மஸக்ருத்க்ருத்வா ப்ரத்யுவாச ஜனார்த³னம் || 1-39-21

ப்⁴ராத்ருத்வான்மர்ஷயாம்யேஷ (?) ஸ்வஸ்தி தே(அ)ஸ்து வ்ரஜாம்யஹம் |
க்ருத்யம் ந மே த்³வாரகயா ந த்வயா ந ச வ்ருஷ்ணிபி⁴꞉ || 1-39-22

ப்ரவிவேஸ² ததோ ராமோ மிதி²லாமரிமர்த³ன꞉ |
ஸர்வகாமைருபசிதைர்மைதி²லேனாபி⁴பூஜித꞉ || 1-39-23

ஏதஸ்மின்னேவ காலே து ப³ப்⁴ருர்மதிமதாம் வர꞉ |
நானாரூபான்க்ரதூன்ஸர்வானாஜஹார நிரர்க³லான் || 1-39-24

தீ³க்ஷாமயம் ஸ கவசம் ரக்ஷார்த²ம் ப்ரவிவேஸ² ஹ |
ஸ்யமந்தகக்ருதே ப்ராஜ்ஞோ கா³ந்தீ³புத்ரோ மஹாயஸா²꞉ || 1-39-25

அத² ரத்னானி சாக்³ர்யாணி த்³ரவ்யாணி விவிதா⁴னி ச |
ஷஷ்டிம் வர்ஷாணி த⁴ர்மாத்மா யஜ்ஞேஷு வினியோஜயத் || 1-39-26

அக்ரூரயஜ்ஞா இதி தே க்²யாதாஸ்தஸ்ய மஹாத்மன꞉ |
ப³ஹ்வன்னத³க்ஷிணா꞉ ஸர்வே ஸர்வகாமப்ரதா³யின꞉ || 1-39-27

அத² து³ர்யோத⁴னோ ராஜா க³த்வா து மிதி²லாம் ப்ரபு⁴꞉ |
க³தா³ஸி²க்ஷாம் ததோ தி³வ்யாம் ப³லப⁴த்³ராத³வாப்தவான் || 1-39-28

ப்ரஸாத்³ய து ததோ ராமோ வ்ருஷ்ண்யந்த⁴கமஹாரதை²꞉ |
ஆனீதோ த்³வாரகாமேவ க்ருஷ்ணேன ச மஹாத்மனா || 1-39-29

அக்ரூரஸ்த்வந்த⁴கை꞉ ஸார்த⁴மபாயாத்³ப⁴ரதர்ஷப⁴ |
ஹத்வா ஸத்ராஜிதம் யுத்³தே⁴ ஸஹப³ந்து⁴ம் மஹாப³லம் || 1-39-30

ஜ்ஞாதிபே⁴த³ப⁴யாத்க்ருஷ்னஸ்தமுபேக்ஷிதவானத² |
அபயாதே ததா²க்ரூரே நாவர்ஷத்பாகஸா²ஸன꞉ || 1-39-31

அனாவ்ருSட்யா யதா³ ராஜ்யமப⁴வத்³ப³ஹுதா⁴ க்ருஸ²ம் |
தத꞉ ப்ரஸாத³யாமாஸுரக்ரூரம் குகுராந்த⁴கா꞉ || 1-39-32

புனர்த்³வாரவதீம் ப்ராப்தே தஸ்மின் தா³னபதௌ தத꞉ |
ப்ரவவர்ஷே ஸஹஸ்ராக்ஷ꞉ கச்சே² ஜலனிதே⁴ஸ்ததா³ || 1-39-33

கன்யாம் ச வாஸுதே³வாயா ஸ்வஸாரம் ஸீ²லஸம்மதாம் |
அக்ரூர꞉ ப்ரத³தௌ³ தீ⁴மான்ப்ரீத்யர்த²ம் குருனந்த³ன || 1-39-34

அத² விஜ்ஞாய யோகே³ன க்ருஷ்ணோ ப³ப்⁴ருக³தம் மணிம் |
ஸபா⁴மத்⁴யே க³தம் ப்ராஹ தமக்ரூரம் ஜனார்த³ன꞉ || 1-39-35

யத்தத்³ரத்னம் மணிவரம் தவ ஹஸ்தக³தம் விபோ⁴ |
தத்ப்ரயச்ச²ஸ்வ மானார்ஹம் மயி மானார்யகம் க்ருதா²꞉ || 1-39-36

ஷஷ்டிவர்ஷே க³தே காலே யத்³ரோஷோ(அ)பூ⁴ன்மமானக⁴ |
ஸ ஸம்ரூடோ⁴(அ)ஸக்ருத்ப்ராப்தஸ்தத꞉ காலாத்யயோ மஹான் || 1-39-37

தத꞉ க்ருஷ்ணஸ்ய வசனாத்ஸர்வஸாத்த்வதஸம்ஸதி³ |
ப்ரத³தௌ³ தம் மணிம் ப³ப்⁴ருரக்லேஸே²ன மஹாமதி꞉ || 1-39-38

ததஸ்தமார்ஜவப்ராப்தம் ப³ப்⁴ரோர்ஹஸ்தாத³ரிந்த³ம꞉ |
த³தௌ³ ஹ்ருஷ்டமனா꞉ க்ரூஷ்ணஸ்தம் மணிம் ப³ப்⁴ரவே புன꞉ || 1-39-39

ஸ க்ருஷ்ணஹஸ்தாத்ஸம்ப்ராப்தம் மணிரத்னம் ஸ்யமந்தகம் |
ஆப³த்⁴ய கா³ந்தி⁴னீபுத்ரோ விரராஜாம்ஸு²மானிவ || 1-39-40

யஸ்த்வேவம் ஸ்²ருணுயான்னித்யம் ஸு²சிர்பூ⁴த்வா ஸமாஹித꞉ |
ஸுகா²னாம் ஸகலானாம் ச ப²லபா⁴கீ³ஹ ஜாயதே || 1-39-41

ஆப்³ரஹ்மபு⁴வனாச்சாபி யஸ²꞉ க்²யாதிர்ன ஸம்ஸ²ய꞉ |
ப⁴விஷ்யதி ந்ருபஸ்²ரேஷ்ட² ஸத்யமேதத்³ப்³ரவீமி தே || 1-39-42

இதி ஸ்²ரீமன்மஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே²
ஹரிவம்ஸ²பர்வண்யேகோனசத்வாரிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_39_mpr.html


## Harivamshamahapuranam - Part 1 - Harivamsha Parva
Chapter 39 - Akruracharitam
Itranslated and proofread by K S Ramachandran,
ramachandran_ksr@yahoo.ca, August 30, 2007

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------


atha ekonachatvAriMsho.adhyAyaH

akrUracharitam

vaishampAyana uvAcha
yattatsatrAjite kR^iShNo maNiratnaM syamantakam |
adAttaddhArayAmAsa babhrurvai  shatadhanvanA || 1-39-1

yadA hi prArthayAmAsa satyabhAmAmaninditAm |
akrUro.antaramanvichChanmaNiM chaiva syamantakam || 1-39-2

satrAjitaM tato hatvA shatadhanvA mahAbalaH |
rAtrau tanmaNimAdAya tato.akrUrAya dattavAn || 1-39-3

akrUrastu tato ratnamAdAya bharatarShabha |
samayaM kArayAMchakre nAvedyo.ahaM tvayetyuta || 1-39-4

vayamabhyupayAsyAmaH kR^iShNena tvAmabhidrutam |
mamAdya dvArakA sarvA vashe tiShThatyasaMshayam || 1-39-5

hate pitari duHkhArtA satyabhAmA yashasvinI |
prayayau rathamAruhya nagaraM vAraNAvatam || 1-39-6

satyabhAmA tu tadvR^ittaM bhojasya shatadhanvanaH |
bharturnivedya duHkhArtA pArshvasthAshrUNyavartayat || 1-39-7

pANDavAnAM tu dagdhAnAM hariH kR^itvodakakriyAm |
kulyArthe chApi pANDUnAM nyayojayata sAtyakim || 1-39-8

tatastvaritamAgatya dvArakAM madhusUdanaH |
pUrvajaM halinaM shrImAnidaM vachanamabravIt || 1-39-9

hataH prasenaH siMhena satrAjichChatadhanvanA |
syamantakaH sa madgAmI tasya prabhurahaM vibho || 1-39-10

tadAroha rathaM shIghraM bhojaM hatvA mahAbalam |
syamantako mahAbAho hyasmAkaM sa bhaviShyati || 1-39-11

tataH pravavR^ite yuddhaM tumulaM bhojakR^iShNayoH |
shatadhanvA tato.akrUramavaikShatsarvatodisham || 1-39-12

saMrabdhau tAvubhau dR^iShTvA tatra bhojajanArdanau |
shakto.api shAThyAddhArdikyamakrUro nAbhyapadyata || 1-39-13

apayAne tato buddhiM bhojashchakre bhayArditaH |
yojanAnAM shataM sAgraM hayayA pratyapadyata || 1-39-14

vikhyAtA hR^idayA nAma shatayojanagAminI |
bhojasya vaDavA rAjanyayA kR^iShNamayodhayat || 1-39-15

kShINAM javena cha hayAmadhvanaH shatayojane |
dR^iShTvA rathasya tAM vR^iddhiM shatadhanvAnamArdayat || 1-39-16

tatastasyA hayAyAstu shramAtkhedAchcha bhArata |
khamutpeturatha prANAH kR^iShNo rAmamathAbravIt || 1-39-17

tiShThasveha mahAbAho dR^iShTadoShA hayA mayA |
padbhyAM gatvA hariShyAmi manIratnaM syamantakam || 1-39-18

padbhyAmeva tato gatvA shatadhanvAnamachyutaH |
mithilAmabhito rAjanjaghAna paramAstravit || 1-39-19

syamantakaM cha nApashyaddhatvA bojaM mahAbalam |
nivR^ittaM chAbravItkR^iShNaM ratnaM dehIti lA~NgalI || /1-39-20

nAstIti kR^iShNashchovAcha tato rAmo ruShAnvitaH |
dhikChabdamasakR^itkR^itvA pratyuvAcha janArdanam || 1-39-21

bhrAtR^itvAnmarShayAmyeSha (?) svasti te.astu vrajAmyaham  |
kR^ityaM na me dvArakayA na tvayA na cha vR^iShNibhiH  || 1-39-22

pravivesha tato rAmo mithilAmarimardanaH |
sarvakAmairupachitairmaithilenAbhipUjitaH || 1-39-23

etasminneva kAle tu babhrurmatimatAM varaH |
nAnArUpAnkratUnsarvAnAjahAra nirargalAn || 1-39-24

dIkShAmayaM sa kavachaM rakShArthaM pravivesha ha |
syamantakakR^ite prAj~no gAndIputro mahAyashAH || 1-39-25

atha ratnAni chAgryANi dravyANi vividhAni cha |
ShaShTiM varShANi dharmAtmA yaj~neShu viniyojayat || 1-39-26

akrUrayaj~nA iti te khyAtAstasya mahAtmanaH |
bahvannadakShiNAH sarve sarvakAmapradAyinaH || 1-39-27

atha duryodhano rAjA gatvA tu mithilAM prabhuH |
gadAshikShAM tato divyAM balabhadrAdavAptavAn || 1-39-28

prasAdya tu tato rAmo vR^iShNyandhakamahArathaiH |
AnIto dvArakAmeva kR^iShNena cha mahAtmanA || 1-39-29

akrUrastvandhakaiH sArdhamapAyAdbharatarShabha |
hatvA satrAjitaM yuddhe sahabandhuM mahAbalam || 1-39-30

j~nAtibhedabhayAtkR^iShnastamupekShitavAnatha |
apayAte tathAkrUre nAvarShatpAkashAsanaH || 1-39-31

anAvR^iSTyA yadA rAjyamabhavadbahudhA kR^isham |
tataH prasAdayAmAsurakrUraM kukurAndhakAH || 1-39-32

punardvAravatIM prApte tasmin dAnapatau tataH |
pravavarShe sahasrAkShaH kachChe jalanidhestadA || 1-39-33

kanyAM cha vAsudevAyA svasAraM shIlasaMmatAm |
akrUraH pradadau dhImAnprItyarthaM kurunandana  || 1-39-34

atha vij~nAya yogena kR^iShNo babhrugataM maNim |
sabhAmadhye gataM prAha tamakrUraM janArdanaH || 1-39-35

yattadratnaM maNivaraM tava hastagataM vibho |
tatprayachChasva mAnArhaM mayi mAnAryakaM kR^ithAH || 1-39-36

ShaShTivarShe gate kAle yadroSho.abhUnmamAnagha |
sa saMrUDho.asakR^itprAptastataH kAlAtyayo mahAn || 1-39-37

tataH kR^iShNasya vachanAtsarvasAttvatasaMsadi |
pradadau taM maNiM babhrurakleshena mahAmatiH || 1-39-38

tatastamArjavaprAptaM babhrorhastAdariMdamaH |
dadau hR^iShTamanAH kR^IShNastaM maNiM babhrave punaH  || 1-39-39

sa kR^iShNahastAtsaMprAptaM maNiratnaM syamantakam |
Abadhya gAndhinIputro virarAjAMshumAniva || 1-39-40

yastvevaM shR^iNuyAnnityaM shuchirbhUtvA samAhitaH |
sukhAnAM sakalAnAM cha phalabhAgIha jAyate || 1-39-41

AbrahmabhuvanAchchApi yashaH khyAtirna saMshayaH |
bhaviShyati nR^ipashreShTha satyametadbravImi te || 1-39-42

iti shrImanmahAbhArate khileShu harivaMshe
harivaMshaparvaNyekonachatvAriMsho.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்