Wednesday 29 April 2020

ஸ்யமந்தகோபாக்²யானம் | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 38

அஷ்டத்ரிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ஸ்யமந்தகோபாக்²யானம்

Jambavan makes over Syamantaka jewel and Jambavati to krishna

வைஸ²ம்பாயன உவாச
ப⁴ஜமானஸ்ய புத்ரோ(அ)த² ரத²முக்²யோ விதூ³ரத²꞉ |
ராஜாதி⁴தே³வ꞉ ஸூ²ரஸ்து விதூ³ரத²ஸுதோ(அ)ப⁴வத் || 1-38-1

ராஜாதி⁴தே³வஸ்ய ஸுதா ஜஜ்ஞிரே வீர்யவத்தரா꞉ |
த³த்தாதித³த்தப³லினௌ ஸோ²ணாஸ்²வ꞉ ஸ்²வேதவாஹன꞉ || 1-38-2

ஸ²மீ ச த³ண்ட³ஸ²ர்மா ச த³ண்ட³ஸ²த்ருஸ்²ச ஸ²த்ருஜித் |
ஸ்²ரவணா ச ஸ்²ரவிஷ்டா² ச ஸ்வஸாரௌ ஸம்ப³பூ⁴வது꞉ || 1-38-3

ஸ²மீபுத்ர꞉ ப்ரதிக்ஷத்ர꞉ ப்ரதிக்ஷத்ரஸ்ய சாத்மஜ꞉ |
ஸ்வயம்போ⁴ஜ꞉ ஸ்வயம்போ⁴ஜாத்³த்⁴ருதீ³க꞉ ஸம்ப³பூ⁴வ ஹ || 1-38-4

தஸ்ய புத்ரா ப³பூ⁴வுர்ஹி ஸர்வே பீ⁴மபராக்ரமா꞉ |
க்ருதவர்மாக்³ரஜஸ்தேஷாம் ஸ²தத⁴ன்வாத² மத்⁴யம꞉ || 1-38-5தே³வர்ஷேர்வசனாத்தஸ்ய பி⁴ஷக்³வைதரணஸ்²ச ய꞉ |
ஸுதா³ந்தஸ்²ச விதா³ந்தஸ்²ச காமதா³ காமத³ந்திகா || 1-38-6

தே³வவாம்ஸ்²சாப⁴வத்புத்ரோ வித்³வான்கம்ப³லப³ர்ஹிஷ꞉ |
அஸமௌஜாஸ்ததா² வீரோ நாஸமௌஜாஸ்²ச தாவுபௌ⁴ || 1-38-7

அஜாதபுத்ராய ஸுதான்ப்ரத³தா³வஸமௌஜஸே |
ஸுத³ம்ஷ்ட்ரம் சாருரூபம் ச க்ருஷ்ணமித்யந்த⁴காஸ்த்ரய꞉ || 1-38-8

ஏதே சான்யே ச ப³ஹவோ அந்த⁴கா꞉ கதி²தாஸ்தவ |
அந்த⁴கானாமிமம் வம்ஸே² தா⁴ரயேத்³யஸ்து நித்யஸ²꞉ || 1-38-9

ஆத்மனோ விபுலம் வம்ஸ²ம் லப⁴தே நாத்ர ஸம்ஸ²ய꞉ |
கா³ந்தா⁴ரீ சைவ மாத்³ரீ ச க்ரோஷ்டபா⁴ர்யே ப³பூ⁴வது꞉ || 1-38-10

கா³ந்தா⁴ரீ ஜனயாமாஸ அனமித்ரம் மஹாப³லம் |
மாத்³ரீ யுதா⁴ஜிதம் புத்ரம் ததோ வை தே³வமீடு³ஷம் || 1-38-11

அனமித்ரமமித்ராணாம் ஜேதாரமபராஜிதம் |
அனமித்ரஸுதௌ நிக்⁴னோ நிக்⁴னதோ த்³வௌ ப³பூ⁴வது꞉ || 1-38-12

ப்ரஸேனஸ்²சாத² ஸத்ராஜிச்ச²த்ருஸேனாஜிதாவுபௌ⁴ |
ப்ரஸேனோ த்³வாரவத்யாம் து நிவஸந்த்யாம் மஹாமணிம் || 1-38-13

தி³வ்யம் ஸ்யமந்தகம் நாம ஸமுத்³ராது³பலப்³த⁴வான் |
தஸ்ய ஸத்ராஜித꞉ ஸூர்ய꞉ ஸகா² ப்ராணஸமோ(அ)ப⁴வத் || 1-38-14

ஸ கதா³சின்னிஸா²பாயே ரதே²ன ரதி²னாம் வர꞉ |
அப்³தி⁴கூலமுபஸ்ப்ரஷ்டும்உபஸ்தா²தும் யயௌ ரவிம் || 1-38-15

தஸ்யோபதிஷ்ட²த꞉ ஸூர்யம் விவஸ்வானக்³ரத꞉ ஸ்தி²த꞉ |
அஸ்பஷ்டமூர்திர்ப⁴க³வாம்ஸ்தேஜோமண்ட³லவான்ப்ரபு⁴꞉ || 1-38-16

அத² ராஜா விவஸ்வந்தமுவாச ஸ்தி²தமக்³ரத꞉ |
யதை²வம் வ்யோம்னி பஸ்²யாமி ஸதா³ த்வாம் ஜ்யோதிஷாம்பதே || 1-38-17

தேஜோமண்ட³லினம் தே³வம் ததை²வ புரத꞉ ஸ்தி²தம் |
கோ விஸே²ஷோ(அ)ஸ்தி மே த்வத்த꞉ ஸக்²யேனோபக³தஸ்ய வை || 1-38-18

ஏதச்ச்²ருத்வா து ப⁴க³வான்மணிரத்னம் ஸ்யமந்தகம் |
ஸ்வகண்டா²த³வமுச்யைவ ஏகாந்தே ந்யஸ்தவான்விபு⁴꞉ |
ததோ விக்³ரஹவந்தம் தம் த³த³ர்ஸ² ந்ருபதிஸ்ததா³ || 1-38-19

ப்ரீதிமானத² தம் த்³ருஷ்ட்வா முஹூர்தம் க்ருதவான்கதா²ம் || 1-38-20

தமபி ப்ரஸ்தி²தம் பூ⁴யோ விவஸ்வந்தம் ஸ ஸத்ரஜித் |
லோகானுத்³பா⁴ஸயஸ்யேதான்யேன த்வம் ஸததம் ப்ரபோ⁴ |
ததே³தன்மணிரத்னம் மே ப⁴க³வந்தா³துமர்ஹஸி || 1-38-21

தத꞉ ஸ்யமந்தகமணிம் த³த்தவாம்ஸ்தஸ்ய பா⁴ஸ்கர꞉ |
ஸ தமாப³த்⁴ய நக³ரீம் ப்ரவிவேஸ² மஹீபதி꞉ || 1-38-22

தம் ஜனா꞉ பர்யதா⁴வந்த ஸூர்யோ(அ)யம் க³ச்ச²தீதி ஹ |
புரீம் விஸ்மாபயித்வா ச ராஜா த்வந்த꞉புரம் யயௌ || 1-38-23

தத்ப்ரஸேனஜிதம் தி³வ்யம் மணிரத்னம் ஸ்யமந்தகம் |
த³தௌ³ ப்⁴ராத்ரே நரபதி꞉ ப்ரேம்ணா ஸத்ராஜிது³த்தமம் || 1-38-24

ஸ மணி꞉ ஸ்யந்த³தே ருக்மம் வ்ருஷ்ண்யந்த⁴கனிவேஸ²னே |
காலவர்ஷீ ச பர்ஜன்யோ ந ச வ்யாதி⁴ப⁴யம் ஹ்யபூ⁴த் || 1-38-25

லிப்ஸாம் சக்ரே ப்ரஸேனாத்து மணிரத்னே ஸ்யமந்தகே |
கோ³விந்தோ³ ந ச தல்லேபே⁴ ஸ²க்தோ(அ)பி ந ஜஹார ஸ꞉ || 1-38-26

கதா³சின்ம்ருக³யாம் யாத꞉ ப்ரஸேனஸ்தேன பூ⁴ஷித꞉ |
ஸ்யமந்தகக்ருதே ஸிம்ஹாத்³வத⁴ம் ப்ராப வனேசராத் || 1-38-27

அத² ஸிம்ஹம் ப்ரதா⁴வந்தம்ருக்ஷராஜோ மஹாப³ல꞉ |
நிஹத்ய மணிரத்னம் ததா³தா³ய பி³லமாவிஸ²த் || 1-38-28

ததோ வ்ருஷ்ண்யந்த⁴கா꞉ க்ருஷ்ணம் ப்ரஸேனவத⁴காரணாத் |
ப்ரார்த²னாம் தாம் மணேர்பு³த்³த்⁴வா ஸர்வ ஏவ ஸ²ஸ²ங்கிரே || 1-38- 29

ஸ ஸ²ங்க்யமானோ த⁴ர்மாத்மா நகாரீ தஸ்ய கர்மண꞉ |
ஆஹரிஷ்யே மணிமிதி ப்ரதிஜ்ஞாய வனம் யயௌ || 1-38-30

யத்ர ப்ரஸேனோ ம்ருக³யாமாசரத்தத்ர சாப்யத² |
ப்ரஸேனஸ்ய பத³ம் க்³ருஹ்ய புருஷைராப்தகாரிபி⁴꞉ || 1-38-31

ருக்ஷவந்தம் கி³ரிவரம் விந்த்⁴யம் ச கி³ரிமுத்தமம்|
ஆன்வேஷயன்பரிஸ்²ராந்த꞉ ஸ த³த³ர்ஸ² மஹாமனா꞉ || 1-38-32

ஸாஸ்²வம் ஹதம் ப்ரஸேனம் வை நாவிந்த³ச்சேச்சி²தம் மணிம்|
அத² ஸிம்ஹ꞉ ப்ரஸேனஸ்ய ஸ²ரீரஸ்யாவிதூ³ரத꞉ || 1-38-33

ருக்ஷேண நிஹதோ த்³ருஷ்ட꞉ பாதை³ர்ருக்ஷஸ்²ச ஸூசித꞉ |
பாதை³ரன்வேஷயாமாஸ கு³ஹாம்ருக்ஷஸ்ய மாத⁴வ꞉ || 1-38-34

மஹத்ய்ருக்ஷபி³லே வாணீம் ஸு²ஸ்²ராவ ப்ரமதே³ரிதாம் |
தா⁴த்ர்யா குமாரமாதா³ய ஸுதம் ஜாம்ப³வதோ ந்ருப |
க்ரீடா³பயந்த்யா மணினா மா ரோதீ³ரித்யதே²ரிதாம் || 1-38-35

தா⁴த்ர்யுவாச
ஸிம்ஹ꞉ ப்ரஸேனமவதீ⁴த்ஸிம்ஹோ ஜாம்ப³வதா ஹத꞉ |
ஸுகுமாரக மா ரோதீ³ஸ்தவ ஹ்யேஷ ஸ்யமந்தக꞉ || 1-38-36

ஸுவ்யக்தீக்ருதஸ²ப்³த³ஸ்து தூஷ்ணீம் பி³லமதா²விஸ²த் |
ப்ராவிஸ்²ய சாபி ப⁴க³வாம்ஸ்தம்ருக்ஷபி³லமஞ்ஜஸா || 1- 38-37

ஸ்தா²பயித்வா பி³லத்³வாரி யதூ³ம்ˮல்லாங்க³லினா ஸஹ |
ஸா²ர்ங்க³த⁴ன்வா பி³லஸ்த²ம் து ஜாம்ப³வந்தம் த³த³ர்ஸ² ஹ || 1-38-38

யுயுதே⁴ வாஸுதே³வஸ்து பி³லே Jஆம்ப³வதா ஸஹ |
பா³ஹுப்⁴யாமேவ கோ³விந்தோ³ தி³வஸானேகவிம்ஸ²திம் || 1-38-39

ப்ரவிஷ்தே து பி³லம் க்ருஷ்ணே ப³லதே³வபுர꞉ஸரா꞉ |
புரீம் த்³வாரவதீமேத்ய ஹதம் க்ருஷ்ணம் ந்யவேத³யன் || 1-38-40

வாஸுதே³வஸ்து நிர்ஜித்ய ஜாம்ப³வந்தம் மஹாப³லம் |
பே⁴ஜே ஜாம்ப³வதீம் கன்யாம்ருக்ஷராஜஸ்ய ஸம்மதாம் |
மணிம் ஸ்யமந்தகம் சைவ ஜக்³ராஹாத்மவிஸு²த்³த⁴யே|| 1-38-41

அனுனீயர்க்ஷராஜானம் நிர்யயௌ ச ததா³ பி³லாத் |
த்³வாரகாமக³மத்க்ருஷ்ண꞉ ஸ்²ரியா பரமயா யுத꞉ || 1-38-42

ஏவம் ஸ மணிமாஹ்ருத்ய விஸோ²த்³த்⁴யாத்மனமச்யுத꞉ |
த³தௌ³ ஸத்ராஜிதே தம் வை ஸர்வஸாத்த்வதஸம்ஸதி³ || 1-38-43

ஏவம் மித்²யாபி⁴ஸ²ப்தேன க்ரூஷ்ணேனாமித்ரகா⁴தினா |
ஆத்மா விஸோ²தி⁴த꞉ பாபாத்³வினிர்ஜித்ய ஸ்யமந்தகம் || 1-38-44

ஸத்ராஜிதோ த³ஸ² த்வாஸன்பா⁴ர்யாஸ்தாஸாம் ஸ²தம் ஸுதா꞉ |
க்²யாதிமந்தஸ்த்ரயஸ்தேஷாம் ப⁴ங்க³காரஸ்து பூர்வஜ꞉ || 1-38-45

வீரோ வாதபதிஸ்²சைவ உபஸ்வாவாம்ஸ்²ச தே த்ரய꞉ |
குமார்யஸ்²சாபி திஸ்ரோ வை தி³க்ஷு க்²யாதா நராதி⁴ப || 1-38-46

ஸத்யபா⁴மோத்தமா ஸ்த்ரீணாம் வ்ரதினீ ச த்³ருட⁴வ்ரதா |
ததா² ப்ரஸ்வாபினீ சைவ பா⁴ர்யாம் க்ருஷ்ணாய தாம் த³தௌ³ || 1-38-47

ஸமாக்ஷோ ப⁴ங்க³காரிஸ்து நாரேயஸ்²ச நரோத்தமௌ |
ஜஜ்ஞாதே கு³ணஸம்பன்னௌ விஸ்²ருதௌ ரூபஸம்பதா³ || 1-38-48

மாத்³ரீபுத்ரஸ்ய ஜஜ்ஞே(அ)த² ப்ருஸ்²னி꞉ புத்ரோ யுதா⁴ஜித꞉ |
ஜஜ்ஞாதே தனயௌ ப்ருஸ்²னே꞉ ஸ்²வப²ல்கஸ்²cஇத்ரகஸ்ததா² || 1-38-49

ஸ்²வப²ல்க꞉ காஸி²ராஜஸ்ய ஸுதாம் பா⁴ர்யாமவிந்த³த |
கா³ந்தி³னீம் நாம தஸ்யாஸ்²ச ஸதா³ கா³꞉ ப்ரத³தௌ³ பிதா || 1-38-50

தஸ்யாம் ஜஜ்ஞே மஹாபா³ஹு꞉ ஸ்²ருதவானிதி விஸ்²ருத꞉ |
அக்ரூரோ(அ)த² மஹாபா⁴கோ³ யஜ்வா விபுலத³க்ஷிண꞉ || 1-38-51

உபாஸங்க³ஸ்ததா² மங்கு³ர்ம்ருது³ரஸ்²சாரிமேஜய꞉ |
கி³ரிக்ஷிபஸ்ததோ²பேக்ஷ꞉ ஸ²த்ருஹா சாரிமர்த³ன꞉ || 1-38-52

த⁴ர்மப்³ருத்³யதித⁴ர்மா ச க்³ருத்⁴ரபோ⁴ஜோ(அ)ந்த⁴கஸ்ததா² |
ஸுபா³ஹு꞉ ப்ரதிபா³ஹுஸ்²ச ஸுந்த³ரீ ச வராங்க³னா || 1-38-53

விஸ்²ருதா ஸாம்ப³மஹிஷீ கன்யா சாஸ்ய வஸுந்த⁴ரா |
ரூபயௌவனஸம்பன்னா ஸர்வஸத்த்வமனோஹரா || 1-38-54

அக்ரூரேணோக்³ரஸேன்யாம் து ஸுதௌ த்³வௌ குருனந்த³ன|
ஸுதே³வஸ்²சோபதே³வஸ்²ச ஜஜ்ஞாதே தே³வவர்சஸௌ || 1-38-55
சித்ரகஸ்யாப⁴வன்புத்ரா꞉ ப்ருது²ர்விப்ருது²ரேவ ச|
அஸ்²வக்³ரீவோ(அ)ஸ்²வபா³ஹுஸ்²ச ஸுபார்ஸ்²வகக³வேஷணௌ || 1-38-56

அரிஷ்டனேமேரஸ்²வஸ்²ச ஸுத⁴ர்மா த⁴ர்மப்⁴ருத்ததா²|
ஸுபா³ஹுர்ப³ஹுபா³ஹுஸ்²ச ஸ்²ரவிஷ்டா²ஸ்²ரவணே ஸ்த்ரியௌ || 1-38-57

இமாம் மித்²யாபி⁴ஸ²ஸ்திம் ய꞉ க்ருஷ்ணஸ்ய ஸமுதா³ஹ்ருதாம் |
வேத³ மித்²யாபி⁴ஸா²பாஸ்தம் ந ஸ்ப்ருஸ²ந்தி கதா³சன || 1-38- 58

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே²
ஹரிவம்ஸ²பர்வண்யஷ்டத்ரிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_38_mpr.html


##Harivamsha Mahapuranam - Part 1 - Harivamsha Parva
Chapter 38
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr @ yahoo.ca ,  15 August, 2007 ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------

aShTatriMsho.adhyAyaH

syamantakopAkhyAnam

vaishampAyana uvAcha
bhajamAnasya putro.atha rathamukhyo vidUrathaH |
rAjAdhidevaH shUrastu vidUrathasuto.abhavat || 1-38-1

rAjAdhidevasya sutA jaj~nire vIryavattarAH |
dattAtidattabalinau shoNAshvaH shvetavAhanaH || 1-38-2

shamI cha daNDasharmA cha daNDashatrushcha shatrujit |
shravaNA cha shraviShThA cha svasArau saMbabhUvatuH || 1-38-3

shamIputraH pratikShatraH pratikShatrasya chAtmajaH |
svayaMbhojaH svayaMbhojAddhR^idIkaH saMbabhUva ha || 1-38-4

tasya putrA babhUvurhi sarve bhImaparAkramAH |
kR^itavarmAgrajasteShAM shatadhanvAtha madhyamaH || 1-38-5

devarShervachanAttasya bhiShagvaitaraNashcha yaH |
sudAntashcha vidAntashcha kAmadA kAmadantikA || 1-38-6

devavAMshchAbhavatputro vidvAnkambalabarhiShaH |
asamaujAstathA vIro nAsamaujAshcha tAvubhau || 1-38-7

ajAtaputrAya sutAnpradadAvasamaujase |
sudaMShTraM chArurUpaM cha kR^iShNamityandhakAstrayaH || 1-38-8

ete chAnye cha bahavo andhakAH kathitAstava |
andhakAnAmimaM vaMshe dhArayedyastu nityashaH || 1-38-9

Atmano vipulaM vaMshaM labhate nAtra saMshayaH |
gAndhArI chaiva mAdrI cha kroShTabhArye babhUvatuH || 1-38-10

gAndhArI janayAmAsa anamitraM mahAbalam |
mAdrI yudhAjitaM putraM tato vai devamIDuSham || 1-38-11

anamitramamitrANAM jetAramaparAjitam |
anamitrasutau  nighno nighnato dvau babhUvatuH || 1-38-12

prasenashchAtha satrAjichChatrusenAjitAvubhau |
praseno dvAravatyAM tu nivasantyAM mahAmaNim || 1-38-13

divyaM syamantakaM nAma samudrAdupalabdhavAn |
tasya satrAjitaH sUryaH sakhA prANasamo.abhavat || 1-38-14

sa kadAchinnishApAye rathena rathinAM varaH |
abdhikUlamupaspraShTuMupasthAtuM yayau ravim || 1-38-15

tasyopatiShThataH sUryaM vivasvAnagrataH sthitaH |
aspaShTamUrtirbhagavAMstejomaNDalavAnprabhuH || 1-38-16

atha rAjA vivasvantamuvAcha sthitamagrataH |
yathaivaM vyomni pashyAmi  sadA tvAM jyotiShAMpate || 1-38-17

tejomaNDalinaM devaM tathaiva purataH sthitam |
ko visheSho.asti me tvattaH sakhyenopagatasya vai || 1-38-18

etachChrutvA tu bhagavAnmaNiratnaM syamantakam |
svakaNThAdavamuchyaiva ekAnte nyastavAnvibhuH |
tato vigrahavantaM taM dadarsha nR^ipatistadA || 1-38-19

prItimAnatha taM dR^iShTvA muhUrtaM kR^itavAnkathAm || 1-38-20

tamapi prasthitaM bhUyo vivasvantaM sa satrajit |
lokAnudbhAsayasyetAnyena tvaM satataM prabho |
tadetanmaNiratnaM me bhagavandAtumarhasi || 1-38-21

tataH syamantakamaNiM dattavAMstasya bhAskaraH |
sa tamAbadhya nagarIM pravivesha mahIpatiH || 1-38-22

taM janAH paryadhAvanta sUryo.ayaM gachChatIti ha |
purIM vismApayitvA cha rAjA tvantaHpuraM yayau || 1-38-23

tatprasenajitaM divyaM maNiratnaM syamantakam |
dadau bhrAtre narapatiH premNA  satrAjiduttamam || 1-38-24

sa maNiH syandate rukmaM vR^iShNyandhakaniveshane |
kAlavarShI cha parjanyo  na cha vyAdhibhayaM hyabhUt || 1-38-25

lipsAM chakre prasenAttu maNiratne syamantake |
govindo na cha tallebhe shakto.api na jahAra saH || 1-38-26

kadAchinmR^igayAM yAtaH prasenastena bhUShitaH |
syamantakakR^ite siMhAdvadhaM prApa vanecharAt || 1-38-27

atha siMhaM pradhAvantamR^ikSharAjo mahAbalaH |
nihatya maNiratnaM tadAdAya bilamAvishat || 1-38-28

tato vR^iShNyandhakAH kR^iShNaM prasenavadhakAraNAt |
prArthanAM tAM maNerbuddhvA sarva eva shasha~Nkire || 1-38- 29

sa sha~NkyamAno dharmAtmA nakArI tasya karmaNaH |
AhariShye maNimiti pratij~nAya vanaM yayau || 1-38-30

yatra praseno mR^igayAmAcharattatra chApyatha |
prasenasya padaM gR^ihya puruShairAptakAribhiH || 1-38-31

R^ikShavantaM girivaraM vindhyaM cha girimuttamam|
AnveShayanparishrAntaH sa dadarsha mahAmanAH || 1-38-32

sAshvaM hataM prasenaM vai nAvindachchechChitaM maNim|
atha siMhaH prasenasya  sharIrasyAvidUrataH || 1-38-33

R^ikSheNa nihato dR^iShTaH pAdairR^ikShashcha sUchitaH |
pAdairanveShayAmAsa guhAmR^ikShasya mAdhavaH || 1-38-34

mahatyR^ikShabile vANIM shushrAva pramaderitAm |
dhAtryA kumAramAdAya sutaM jAmbavato nR^ipa |
krIDApayantyA maNinA mA rodIrityatheritAm || 1-38-35

dhAtryuvAcha
siMhaH prasenamavadhItsiMho jAmbavatA hataH |
sukumAraka mA rodIstava hyeSha syamantakaH || 1-38-36

suvyaktIkR^itashabdastu tUShNIM bilamathAvishat |
prAvishya chApi bhagavAMstamR^ikShabilama~njasA || 1- 38-37

sthApayitvA biladvAri yadU.NllA~NgalinA saha |
shAr~NgadhanvA bilasthaM tu jAmbavantaM dadarsha ha || 1-38-38

yuyudhe vAsudevastu bile JAmbavatA saha |
bAhubhyAmeva govindo divasAnekavimshatiM || 1-38-39

praviShte tu bilaM kR^iShNe baladevapuraHsarAH |
purIM dvAravatImetya hataM kR^iShNaM nyavedayan || 1-38-40

vAsudevastu nirjitya jAMbavantaM mahAbalam |
bheje jAMbavatIM kanyAmR^ikSharAjasya saMmatAm |
maNiM syamantakaM chaiva jagrAhAtmavishuddhaye|| 1-38-41

anunIyarkSharAjAnaM  niryayau cha tadA bilAt |
dvArakAmagamatkR^iShNaH shriyA paramayA yutaH || 1-38-42

evaM sa maNimAhR^itya vishoddhyAtmanamachyutaH |
dadau satrAjite taM vai sarvasAttvatasaMsadi || 1-38-43

evaM mithyAbhishaptena kR^IShNenAmitraghAtinA |
AtmA vishodhitaH pApAdvinirjitya syamantakam || 1-38-44

satrAjito dasha tvAsanbhAryAstAsAM shataM sutAH |
khyAtimantastrayasteShAM bha~NgakArastu pUrvajaH || 1-38-45

vIro vAtapatishchaiva upasvAvAMshcha te trayaH |
kumAryashchApi tisro vai dikShu khyAtA narAdhipa || 1-38-46

satyabhAmottamA strINAM vratinI cha dR^iDhavratA |
tathA prasvApinI chaiva bhAryAM kR^iShNAya tAM dadau || 1-38-47

samAkSho bha~NgakAristu nAreyashcha narottamau |
jaj~nAte guNasaMpannau vishrutau rUpasaMpadA || 1-38-48

mAdrIputrasya jaj~ne.atha pR^ishniH putro yudhAjitaH |
jaj~nAte tanayau pR^ishneH shvaphalkashcitrakastathA || 1-38-49

shvaphalkaH kAshirAjasya sutAM bhAryAmavindata |
gAMdinIM nAma tasyAshcha sadA gAH pradadau pitA || 1-38-50

tasyAM jaj~ne mahAbAhuH shrutavAniti vishrutaH |
akrUro.atha mahAbhAgo yajvA vipuladakShiNaH || 1-38-51

upAsa~NgastathA ma~NgurmR^idurashchArimejayaH |
girikShipastathopekShaH shatruhA chArimardanaH || 1-38-52

dharmabR^idyatidharmA cha gR^idhrabhojo.andhakastathA |
subAhuH pratibAhushcha sundarI cha varA~NganA || 1-38-53

vishrutA sAMbamahiShI kanyA chAsya vasundharA |
rUpayauvanasaMpannA sarvasattvamanoharA || 1-38-54

akrUreNograsenyAM tu sutau dvau kurunandana|
sudevashchopadevashcha jaj~nAte devavarchasau || 1-38-55
chitrakasyAbhavanputrAH pR^ithurvipR^ithureva cha|
ashvagrIvo.ashvabAhushcha supArshvakagaveShaNau || 1-38-56

ariShTanemerashvashcha sudharmA dharmabhR^ittathA|
subAhurbahubAhushcha shraviShThAshravaNe striyau || 1-38-57

imAM mithyAbhishastiM yaH kR^iShNasya samudAhR^itAm |
veda mithyAbhishApAstaM na  spR^ishanti kadAchana || 1-38- 58

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe
harivaMshaparvaNyaShTatriMsho.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்