Friday 25 February 2022

உப⁴யஸைந்யயோ꞉ புஷ்கரதீர்த²ப்ரவேஷ²꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 121 (27)

அதை²கோவிம்ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

உப⁴யஸைந்யயோ꞉ புஷ்கரதீர்த²ப்ரவேஷ²꞉

Pushkara Lake at Rajasthan in 1878

வைஷ²ம்பாயந உவாச
அத² தௌ ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கௌ ஜக்³மது꞉ புஷ்கரம் ப்ரதி |
ப்ரக்³ருஹீதமஹாசாபௌ ஸரதௌ² ஸத்⁴வஜௌ ந்ருப ||3-121-1

புர꞉ஸரமஹாபூ⁴தௌ ஸம்ஹரந்தாவிவோல்ப³ணௌ |
ப்ரகுர்வந்தௌ ஸிம்ஹரவம் ப⁴ஸ்மநா பரிலேபிதௌ ||3-121-2

த்ரிபுண்ட்³ரகலலாடாந்தௌ ருத்³ராக்ஷபரிஷோ²பி⁴தௌ |
அந்யௌ த்³வாவிவ ருத்³ரௌ தௌ லோகஸம்ஹாரகாரகௌ ||3-121-3

ததோ(அ)நுஜக்³மு꞉ ஷ²தஷ²꞉ ஸைந்யாநி ந்ருபஸத்தம |
அக்ஷௌஹிண்யோ த³ஷை²வாஸம்ஸ்தயோரத² ஸமாக³தா꞉ ||3-121-4

விசக்ரஸ்து மஹாராஜ தா³நவோ நக³ஸந்நிப⁴꞉ |
தயோரேவ ஸகா² பூர்வமாஸீச்ச ப³லஷா²லிநோ꞉ ||3-121-5

ஷ²க்ரோ யஸ்ய புர꞉ஸர꞉ ஸ்தா²தும் ஷ²க்தோ ந வஜ்ரப்⁴ருத் |
யோ ஹி வீரோ மஹாராஜ தே³வதை³த்யஸமாக³மே ||3-121-6

தே³வாந்நிக்⁴நம்ஸ்ததா² ராஜந்தே³வேந்த்³ரமஜயந்மஹான் |
அகரோச்ச புரா யுத்³த⁴ம் விஷ்ணுநா ப்ரப⁴விஷ்ணுநா ||3-121-7

யோ ஹி த்³வாரவதீம் ப்ராப்ய ப³பா³தே⁴ யது³புங்க³வான் |
ஸ ததா³நீம் மஹாராஜ ஷ்²ருத்வா யுத்³த⁴முபஸ்தி²தம் ||3-121-8

அநேகஷ²தஸாஹஸ்ரைர்தா³நவை꞉ பரிகா⁴யுதை⁴꞉ |
வ்ருத꞉ ஸமப⁴வத்³தை³த்யோ வ்ருஷ்ணித்³வேஷாந்ந்ருபோத்தம ||3-121-9

ஹம்ஸஸ்ய டி³ம்ப⁴கஸ்யாத² ஸாஹாய்யம் கர்துமுத்³யத꞉ |
விசக்ரஸ்யாத² தை³த்யஸ்ய ஹிடி³ம்போ³ ராக்ஷஸேஷ்²வர꞉ ||3-121-10

அதிவ மித்ரதாம் யாதோ த³த்³யாத்ப்ராணாம்ஷ்²ச ஸம்யதி |
ராக்ஷஸைரபரை꞉ ஸார்த⁴ம் ஷி²லாஷூ²லாஸிபாணிபி⁴꞉ ||3-121-11

யயௌ தஸ்ய ஸஹாயார்த²ம் ஹிடி³ம்ப³꞉ புருஷாத³ப꞉ |
அஷ்டாஷீ²தி ஸஹஸ்ராணி ராக்ஷஸாஸ்தஸ்ய சாப⁴வன் ||3-121-12

அநுயாதா மஹாராஜ ஷி²லாபரிக⁴பா³ஹவ꞉ |
தயோஸ்தத்ர மஹாஸைந்யம் க³ச்ச²தோ꞉ கேஷ²வம் ப்ரதி ||3-121-13

மிஷ்²ரிதம் தை³த்யஸங்கை⁴ஷ்²ச ராக்ஷ²ஸைஷ்²ச ஸமந்தத꞉ |
அத்யத்³பு⁴தம் மஹாரௌத்³ரம் த்ரைலோக்யப⁴யதா³யகம் ||3-121-14

தை³த்யேந ஸஹிதௌ தௌ ஹி ஜக்³மது꞉ புஷ்கரம் ப்ரதி |
தாவேதௌ ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கௌ ஹந்தும் கேஷ²வமஞ்ஜஸா ||3-121-15

தத꞉ ஷ்²ருத்வா ஜராஸந்தோ⁴ விக்³ரஹம் யது³பி⁴꞉ ஸஹ |
நாகரோந்ந்ருபஸாஹாய்யம் பாபம் மே ப⁴விதேதி ஹ ||3-121-16

க³ச்ச²தோ꞉ ஸமிதிம் ராஜந்ஹம்ஸஸ்ய டி³ம்ப⁴கஸ்ய ச |
அதித்வரிதவிக்ராந்தாஸ்தே யயு꞉ புஷ்கரம் ப்ரதி ||3-121-17

ஸிம்ஹநாத³ம் விமுஞ்சந்த꞉ கத²யந்த꞉ பரஸ்பரம் |
அஹமேவ ந்ருபா யுத்³த⁴ம் கரோமி ப்ரத²மம் ஹரே꞉ ||3-121-18

இத்யப்³ருவந்ந்ருபா ராஜஞ்ச²தஷ²꞉ கேஷ²வம் ப்ரதி |
ஸம்ப்ராப்தாஸ்தே ந்ருபஷ்²ரேஷ்டா²꞉ புஷ்கரம் புண்யவர்த⁴நம் ||3-121-19

முநிஜுஷ்டம் தபோவ்ருத்³தை⁴ர்ருஷிபி⁴ஷ்²ச நிஷேவிதம் |
அத்யந்தப⁴த்³ரம் லோகேஷு புஷ்கரம் ப்ரத²மம் ந்ருப ||3-121-20

புஷ்கரம் புண்ட³ரிகாக்ஷோ த்³வாவேவ ஜக³தீபதே |
த³ர்ஷ²நாத்ஸ்பர்ஷ²நாச்சைவ கில்பி³ஷச்சே²தி³நௌ ந்ருப ||3-121-21

புஷ்கரம் புண்ட³ரிகாக்ஷௌ த்³வாவேவ ந்ருபஸத்தம |
ஸேவ்யமாநௌ முநிஷ்²ரேஷ்டை²ரமரௌகை⁴ர்மஹாத்மபி⁴꞉ ||3-121-22

த்³வாவேவ ஹி ந்ருபஷ்²ரேஷ்ட² ஸர்வபாபப்ரணாஷ²கௌ |
தாவுபௌ⁴ யத்ர ஸஹிதௌ தத்ர தே ஸம்ஸ்தி²தா ந்ருபா꞉ ||3-121-23

த்³ருஷ்டவந்தௌ ஹரிம் விஷ்ணும் விஷ்டரஷ்²ரவஸம் பரம் |
புஷ்கரம் புண்யநிலயம் தீர்த²ம் ப்³ரஹ்மநிஷேவிதம் ||3-121-24

தாப்⁴யாம் குரு நமஸ்காரம் மநஸா ந்ருபஸத்தம |
அஹோ நி꞉ஷே²ஷமப⁴வத்தத்ர பூ⁴யோ ந ஸம்ஷ²ய꞉ ||3-121-25

ஸைந்யம் தத்ர ச ஸம்ப்ராப்தம் தை³த்யரக்ஷ꞉ஸமாகுலம் |
அநேகபே⁴ரீபணவஜ²ர்ஜ²ரீடி³ண்டி³மாகுலம் ||3-121-26

நாநாபணவஸம்மிஷ்²ரம் ரக்ஷோநாத³விநாதி³தம் |
ப்ரவிஷ்²ய ஸரஸஸ்தீரம் புஷ்கரஸ்ய விஷா²ம்பதே |
த³ர்ஷ²யாமாஸ தே³வேஷ²ம் யுத்³தா⁴ய ஸமுபஸ்தி²தம் ||3-121-27

இதி ஷ்²ரீமாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
யுத்³தா⁴ர்த²ம்  ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கஸைந்யாநாம் புஷ்கராக³மநே 
ஏகவிம்ஷ்²த்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_121_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 121 Both  Armies  Enter  the  Battlefield
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 28 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athaikoviMshAdhikashatatamo.adhyAyaH
ubhayasainyayoH puShkaratIrthapraveshaH

vaishampAyana uvAcha
atha tau haMsaDimbhakau jagmatuH puShkaraM prati |
pragR^ihItamahAchApau sarathau sadhvajau nR^ipa ||3-121-1

puraHsaramahAbhUtau saMharantAvivolbaNau |
prakurvantau siMharavaM bhasmanA parilepitau ||3-121-2

tripuNDrakalalATAntau rudrAkShaparishobhitau |
anyau dvAviva rudrau tau lokasaMhArakArakau ||3-121-3

tato.anujagmuH shatashaH sainyAni nR^ipasattama |
akShauhiNyo dashaivAsamstayoratha samAgatAH ||3-121-4

vichakrastu mahArAja dAnavo nagasannibhaH |
tayoreva sakhA pUrvamAsIchcha balashAlinoH ||3-121-5

shakro yasya puraHsaraH sthAtuM shakto na vajrabhR^it |
yo hi vIro mahArAja devadaityasamAgame ||3-121-6

devAnnighnaMstathA rAjandevendramajayanmahAn |
akarochcha purA yuddhaM viShNunA prabhaviShNunA ||3-121-7

yo hi dvAravatIM prApya babAdhe yadupu~NgavAn |
sa tadAnIM mahArAja shrutvA yuddhamupasthitam ||3-121-8

anekashatasAhasrairdAnavaiH parighAyudhaiH |
vR^itaH samabhavaddaityo vR^iShNidveShAnnR^ipottama ||3-121-9

haMsasya DimbhakasyAtha sAhAyyaM kartumudyataH |
vichakrasyAtha daityasya hiDimbo rAkShaseshvaraH ||3-121-10

ativa mitratAM yAto dadyAtprANAMshcha saMyati |
rAkShasairaparaiH sArdhaM shilAshUlAsipANibhiH ||3-121-11

yayau tasya sahAyArthaM hiDimbaH puruShAdapaH |
aShTAshIti sahasrANi rAkShasAstasya chAbhavan ||3-121-12

anuyAtA mahArAja shilAparighabAhavaH |
tayostatra mahAsainyaM gachChatoH keshavaM prati ||3-121-13

mishritaM daityasa~Nghaishcha rAkshasaishcha samantataH |
atyadbhutaM mahAraudraM trailokyabhayadAyakam ||3-121-14

daityena sahitau tau hi jagmatuH puShkaraM prati |
tAvetau haMsaDimbhakau hantuM keshavama~njasA ||3-121-15

tataH shrutvA jarAsaMdho vigrahaM yadubhiH saha |
nAkaronnR^ipasAhAyyaM pApaM me bhaviteti ha ||3-121-16

gachChatoH samitiM rAjanhaMsasya Dimbhakasya cha |
atitvaritavikrAntAste yayuH puShkaraM prati ||3-121-17

siMhanAdaM vimu~nchantaH kathayantaH parasparam |
ahameva nR^ipA yuddhaM karomi prathamaM hareH ||3-121-18

ityabruvannR^ipA rAja~nChatashaH keshavaM prati |
saMprAptAste nR^ipashreShThAH puShkaraM puNyavardhanam ||3-121-19

munijuShTaM tapovR^iddhairR^iShibhishcha niShevitam |
atyantabhadraM lokeShu puShkaraM prathamaM nR^ipa ||3-121-20

puShkaraM puNDarikAkSho dvAveva jagatIpate |
darshanAtsparshanAchchaiva kilbiShachChedinau nR^ipa ||3-121-21

puShkaraM puNDarikAkShau dvAveva nR^ipasattama |
sevyamAnau munishreShThairamaraughairmahAtmabhiH ||3-121-22

dvAveva hi nR^ipashreShTha sarvapApapraNAshakau |
tAvubhau yatra sahitau tatra te samsthitA nR^ipAH ||3-121-23

dR^iShTavantau hariM viShNuM viShTarashravasaM paraM |
puShkaraM puNyanilayaM tIrthaM brahmaniShevitaM ||3-121-24

tAbhyAM kuru namaskAraM manasA nR^ipasattama |
aho niHsheShamabhavattatra bhUyo na saMshayaH ||3-121-25

sainyaM tatra cha saMprAptaM daityarakShaHsamAkulam |
anekabherIpaNavajharjharIDiNDimAkulam ||3-121-26

nAnApaNavasaMmishraM rakShonAdavinAditam |
pravishya sarasastIraM puShkarasya vishAMpate |
darshayAmAsa deveshaM yuddhAya samupasthitam ||3-121-27

iti shrImAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
yuddhArthaM  haMsaDimbhakasainyAnAM puShkarAgamane 
ekaviMshtyadhikashatatamo.adhyAyaH 

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்