Saturday 19 February 2022

ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கயோர்தூ³தப்ரேஷணம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 113 (28)

அத² த்ரயோத³ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கயோர்தூ³தப்ரேஷணம்

Envoy

வைஷ²ம்பாயந உவாச
து³ர்வாஸாஸ்த்வத² தத்ரைவ நாரதே³ந மஹாத்மநா |
சிந்தயந்ப்³ரஹ்மணஸ்தத்த்வம் விஜஹார யதா²ஸுக²ம் ||3-113-1

ப⁴க³வாநபி கோ³விந்த³ஸ்தயோர்வாஸமமந்யத |
ததஸ்தௌ ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கௌ தஸ்மிந்காலே மஹீபதிம் ||3-113-2

ப்³ரஹ்மத³த்தம் மஹீபாலம் பிதரம் வீர்யஷா²லிநம் |
ப்ராவோசதாமித³ம் வாக்யம் ஸமந்தாஜ்ஜநஸம்ஸதி³ ||3-113-3

ராஜஸூயம் மஹாயஜ்ஞம் பித꞉ குரு ஸுயத்நத꞉ |
அஸ்மிந்மாஸி ந்ருபஷ்²ரேஷ்ட² யதாவோ யஜ்ஞஸித்³த⁴யே ||3-113-4

ஆவாம் தே(அ)த்³ய மஹாராஜ தி³ஷா²ம் விஜயதத்பரௌ |
யதிஷ்யாவோ ப³லை꞉ ஸார்த⁴ம் க³ஜைரஷ்²வை ரதை²ரபி ||3-113-5

ஸம்பா⁴ரா யஜ்ஞஸித்³த்⁴யர்த²மாநேதவ்யா ந்ருபோத்தம |
ததே²தி ஸ மஹாபா³ஹோ ப்³ரஹ்மத³த்தோ(அ)ப்³ரவீத்ததா³ ||3-113-6

ஜநார்த³நஸ்து விப்ரேந்த்³ரோ த்³ருஷ்ட்வா ஸாஹஸதத்பரௌ |
அஷ²க்யமிதி மந்வாநோ வயஸ்யம் ஹம்ஸமப்³ரவீத் ||3-113-7

ஷ்²ருணு ஹம்ஸ வசோ மஹ்யம் ஷ்²ருத்வா நிஷ்²சித்ய வீர்யவான் |
ஆயுஷ்மாந்ஸாஹஸம் கர்துமுத்³யதோ(அ)ஸி ந்ருபோத்தம ||3-113-8

ஸ்தி²தே பீ⁴ஷ்மே ஜராஸந்தே⁴ பா³ஹ்லிகே ச ந்ருபோத்தமே |
கிம் ச வீரேஷு ஸர்வேஷு யாத³வேஷு ந்ருபோத்தம ||3-113-9

பீ⁴ஷ்மோ ஹி ப³லவாந்வ்ருத்³த⁴꞉ ஸத்யஸந்தோ⁴ ஜிதேந்த்³ரிய꞉ |
த்ரி꞉ஸப்தக்ருத்வ꞉ ப்ருதி²வீம் யோ ஜிகா³ய ப்⁴ருகூ³த்தம꞉ ||3-113-10

தம் யுத்³தே⁴ ஜிதவாந்பீ⁴ஷ்ம꞉ ஸர்வக்ஷத்ரஸ்ய பஷ்²யத꞉ |
ஜராஸந்த⁴ஸ்ய யத்³வீர்யம் தத்³ப⁴வாந்வேத்தி ஸம்யுகே³ ||3-113-11

வ்ருஷ்ணிவீராஸ்து தே ஸர்வே க்ருதாஸ்த்ரா யுத்³த⁴து³ர்மதா³꞉ |
தத்ர க்ருS꞉ணோ ஹ்ருஷீகேஷோ² ஜிதஷ²த்ரு꞉ க்ருதீ ஸதா³ ||3-113-12

ஜராஸந்தே⁴ந ஸஹித꞉ ஸதா³ யுத்³தே⁴ ஜிதஷ்²ரம꞉ |
ப்ரமுகே² தஸ்ய ந ஸ்தா²தும் ஷ²க்தோ ஜீவந்ந்ருபோத்தம꞉ ||3-113-13

ப³லப⁴த்³ரஸ்ததா² மத்த꞉ க்ருத்³தோ⁴ யதி³ ப⁴வேத்³ப³லீ |
லோகாநிமாந்ஸமாஹர்தும் ஷ²க்நோதீதி மதிர்மம ||3-113-14

ததா² ச ஸாத்யகிர்வீர꞉ ஷ²க்தோ ஜேதும் ரணே ரிபூன் |
ததா²ந்யே யாத³வா꞉ ஸர்வே க்ருஷ்ணமாஷ்²ரித்ய த³ம்ஷி²த꞉ ||3-113-15

அஸ்மாபி⁴ஷ்²ச க்ருத꞉ பூர்வம் விரோதோ⁴ யதிபி⁴꞉ ஸஹ |
து³ர்வாஸா யதிபி⁴꞉ ஸார்த⁴ம் க³தோ த்³ரஷ்டும் ஸ கேஷ²வம் ||3-113-16

இதி ஷ்²ருதம் ந்ருபஷ்²ரேஷ்ட² ப்³ராஹ்மநாத்³போ⁴க்துமாக³தாத் |
ததா² ஸதி யதா² ஸித்³த்⁴யேத்ததா² சிந்த்யம் ச மந்த்ரிபி⁴꞉ ||3-113-17

தத꞉ பஷ்²சாத்³விதா⁴ஸ்யாமோ ராஜஸூயம் மஹாக்ரதும் |
ஹம்ஸ உவாச
கோ நாம பீ⁴ஷ்மோ மந்தா³த்மா வ்ருத்³தோ⁴ ஹீநப³ல꞉ ஸதா³ ||3-113-18

ஆவயோ꞉ புரத꞉ ஸ்தா²தும் ஷ²க்த꞉ ஸ கில வ்ருத்³த⁴க꞉ |
யாத³வா இதி சித்ரம் ந꞉ ஷ²க்தா꞉ ஸ்தா²தும் ரணே த்³விஜ ||3-113-19

கஷ்²ச க்ருஷ்ண꞉ புர꞉ ஸ்தா²தும் ப³லதே³வஷ்²ச மத்தக꞉ |
ஷை²நேயஷ்²சாபி விப்ரேந்த்³ர ஸ்தா²தும் ந இதி சிந்தய ||3-113-20

ஜராஸந்த⁴ஸ்து த⁴ர்மாத்மா ப³ந்து⁴ரேவ ஸதா³ மம |
க³ச்ச² விப்ர யது³ஷ்²ரேஷ்ட²ம் ப்³ரூஹி மத்³வசநாத்த்வரன் ||3-113-21

தீ³யதாம் கரஸர்வஸ்வம் யஜ்ஞார்த²ம் ஸுந்த³ரம் ப³ஹு |
லவணாநி ப³ஹூந்யத்³ய க்³ருஹ்ய கேஷ²வ மா சிரம் ||3-113-22

ஆக³ச்ச² த்வரிதம் க்ருஷ்ண ந தே கார்யம் விலம்ப³நம் |
ஈதி ப்³ரூஹி யது³ஷ்²ரேஷ்ட²ம் யாஹி த்வரிதவிக்ரம꞉ ||3-113-23

ந ப்³ரூயாஷ்²சோத்தரம் விப்ர ஷ²பேயம் த்வாம் ப்ரியோ(அ)ஸி மே |
மித்ரபா⁴வாதி³த³ம் ப்³ரூஹி பஷ்²யாமி த்வாம் புந꞉ புந꞉ ||3-113-24

இதி ஸஞ்சோதி³தோ விப்ரோ நோத்தரம் ப்ரத்யபா⁴ஷத |
மித்ரபா⁴வாத்ததா² ராஜந்ஸ்நேஹாச்ச ஜநமேஜய ||3-113-25

ஜநார்த³நஸ்து த⁴ர்மாத்மா நித்யம் க³ந்தும் ஸமுத்³யத꞉ |
அத்³ய ஷ்²வோ வா பரஷ்²வோ வா க³ச்சா²மீதி யதேத ஸ꞉ ||3-113-26

தே³வம் த்³ரஷ்டும் ஜக³த்³யோநிம் ஷ²ங்க²சக்ரக³தா³த⁴ரம் |
ஏக ஏவ ச த⁴ர்மாத்மா ஹயமாருஹ்ய ஸத்வரம் ||3-113-27

ப்ராதரேவ ஜகா³மாஷு² த்³ரஷ்டும் த்³வாரவதீம் த்³விஜ꞉ |
ஹரிம் க்^இஷ்ணம் ஹ்ருஷீகேஷ²ம் மநஸா ஸம்ஸ்மரந்த்³விஜ꞉ ||3-113-28

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கோபாக்²யாநே த்ரயோத³ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_113_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 113 Hamsa  and  Dimbhaka  intent  on  Rajasuya
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 23 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha trayodashAdhikashatatamo.adhyAyaH
haMsaDimbhakayordUtapreShaNam

vaishampAyana uvAcha
durvAsAstvatha tatraiva nAradena mahAtmanA |
chintayanbrahmaNastattvaM vijahAra yathAsukham ||3-113-1

bhagavAnapi govindastayorvAsamamanyata |
tatastau haMsaDimbhakau tasminkAle mahIpatim ||3-113-2

brahmadattaM mahIpAlaM pitaraM vIryashAlinam |
prAvochatAmidaM vAkyaM samantAjjanasaMsadi ||3-113-3

rAjasUyaM mahAyaj~naM pitaH kuru suyatnataH |
asminmAsi nR^ipashreShTha yatAvo yaj~nasiddhaye ||3-113-4

AvAM te.adya mahArAja dishAM vijayatatparau |
yatiShyAvo balaiH sArdhaM gajairashvai rathairapi ||3-113-5

saMbhArA yaj~nasiddhyarthamAnetavyA nR^ipottama |
tatheti sa mahAbAho brahmadatto.abravIttadA ||3-113-6

janArdanastu viprendro dR^iShTvA sAhasatatparau |
ashakyamiti manvAno vayasyaM haMsamabravIt ||3-113-7

shR^iNu haMsa vacho mahyaM shrutvA nishchitya vIryavAn |
AyuShmAnsAhasaM kartumudyato.asi nR^ipottama ||3-113-8

sthite bhIShme jarAsaMdhe bAhlike cha nR^ipottame |
kiM cha vIreShu sarveShu yAdaveShu nR^ipottama ||3-113-9

bhIShmo hi balavAnvR^iddhaH satyasandho jitendriyaH |
triHsaptakR^itvaH pR^ithivIM yo jigAya bhR^igUttamaH ||3-113-10

taM yuddhe jitavAnbhIShmaH sarvakShatrasya pashyataH |
jarAsaMdhasya yadvIryaM tadbhavAnvetti saMyuge ||3-113-11

vR^iShNivIrAstu te sarve kR^itAstrA yuddhadurmadAH |
tatra kR^iSHNo hR^iShIkesho jitashatruH kR^itI sadA ||3-113-12

jarAsandhena sahitaH sadA yuddhe jitashramaH |
pramukhe tasya na sthAtuM shakto jIvannR^ipottamaH ||3-113-13

balabhadrastathA mattaH kruddho yadi bhavedbalI |
lokAnimAnsamAhartuM shaknotIti matirmama ||3-113-14

tathA cha sAtyakirvIraH shakto jetuM raNe ripUn |
tathAnye yAdavAH sarve kR^iShNamAshritya daMshitaH ||3-113-15

asmAbhishcha kR^itaH pUrvaM virodho yatibhiH saha |
durvAsA yatibhiH sArdhaM gato draShTuM sa keshavam ||3-113-16

iti shrutaM nR^ipashreShTha brAhmanAdbhoktumAgatAt |
tathA sati yathA siddhyettathA chintyaM cha mantribhiH ||3-113-17

tataH pashchAdvidhAsyAmo rAjasUyaM mahAkratuM |
haMsa uvAcha
ko nAma bhIShmo mandAtmA vR^iddho hInabalaH sadA ||3-113-18

AvayoH purataH sthAtuM shaktaH sa kila vR^iddhakaH |
yAdavA iti chitraM naH shaktAH sthAtuM raNe dvija ||3-113-19

kashcha kR^iShNaH puraH sthAtuM baladevashcha mattakaH |
shaineyashchApi viprendra sthAtuM na iti chintaya ||3-113-20

jarAsaMdhastu dharmAtmA bandhureva sadA mama |
gachCha vipra yadushreShThaM brUhi madvachanAttvaran ||3-113-21

dIyatAM karasarvasvaM yaj~nArthaM sundaraM bahu |
lavaNAni bahUnyadya gR^ihya keshava mA chiram ||3-113-22

AgachCha tvaritaM kR^iShNa na te kAryaM vilambanam |
Iti brUhi yadushreShThaM yAhi tvaritavikramaH ||3-113-23

na brUyAshchottaraM vipra shapeyaM tvAM priyo.asi me |
mitrabhAvAdidaM brUhi pashyAmi tvAM punaH punaH ||3-113-24

iti sa~nchodito vipro nottaraM pratyabhAShata |
mitrabhAvAttathA rAjansnehAchcha janamejaya ||3-113-25

janArdanastu dharmAtmA nityaM gantuM samudyataH |
adya shvo vA parashvo vA gachChAmIti yateta saH ||3-113-26

devaM draShTuM jagadyoniM sha~NkhachakragadAdharam |
eka eva cha dharmAtmA hayamAruhya satvaram ||3-113-27

prAtareva jagAmAshu draShTuM dvAravatIM dvijaH |
hariM k^iShNaM hR^iShIkeshaM manasA saMsmarandvijaH ||3-113-28

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne trayodashAdhikashatatamo.adhyAyaH 

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்