Monday 28 February 2022

ஷ்²ரீக்ருஷ்ணஹம்ஸயோர்யுத்³த⁴ம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 127 (49)

அத² ஸப்தவிம்ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஷ்²ரீக்ருஷ்ணஹம்ஸயோர்யுத்³த⁴ம்

Krishna at war

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
உபௌ⁴ தௌ ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கௌ ராத்ராவேவ மஹாகி³ரிம் |
ஜக்³மது꞉ ஸஹிதௌ ராஜன் கோ³வர்த⁴நமதோ² ந்ருப ||3-127-1

அத² ப்ரபா⁴தே விமலே ஸூர்யே சாப்⁴யுதி³தே ஸதி |
கோ³வர்த⁴நம் ஜகா³மாஷு² கேஷ²வ꞉ கேஷி²ஸூத³ந꞉ ||3-127-2

ஷை²நேயோ ப³லப³த்³ரஷ்²ச யாத³வா꞉ ஸாரணாத³ய꞉ 
க³ந்த⁴ர்வைரப்ஸரோபி⁴ஷ்²ச நாதி³தம் ப³ஹுதா⁴ கி³ரிம் ||3-127-3

ஜக்³மது꞉ ஸஹிதௌ ராஜன் கோ³வர்த⁴நமதோ² கி³ரிம் |
கோ³த⁴நைரத² ஸைந்யைஷ்²ச நாதி³தம் ப³ஹுதா⁴ கி³ரிம் ||3-127-4

தஸ்யோத்தரம் ந்ருபஷ்²ரேஷ்ட² பார்ஷ்²வம் ஸம்ப்ராப்ய யாத³வா꞉ |
நிகஷா யமுநாம் ராஜம்ஸ்ததோ யுத்³த⁴மவர்தத ||3-127-5

விவ்யாத⁴ ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கௌ வஸுதே³வஷ்²ச ஸப்தபி⁴꞉ 
ஸாரண꞉ பஞ்சவிம்ஷ²த்யா த³ஷ²பி⁴꞉ கங்க ஏவ ச ||3-127-6

ஹம்ஸேந டி³ம்ப⁴கேநாத² யாத³வைஷ்²ச ஸமந்தத꞉ |
உக்³ரஸேநஸ்த்ரிஸப்தத்யா ஷ²ராணாம் நதபர்வணாம் ||3-127-7

விராடஸ்த்ரிம்ஷ²தா ராஜந்ஸாத்யகிஷ்²சாபி ஸப்தபி⁴꞉ |
அஷீ²த்யா விப்ருதூ² ராஜந்நுத்³த⁴வோ த³ஷ²பி⁴꞉ ஷ²ரை꞉ ||3-127-8

ப்ரத்³யும்நஸ்த்ரிம்ஷ²தா ராஜந்ஸாம்ப³ஷ்²சாபி ச ஸப்தபி⁴꞉ |
அநாத்⁴ருஷ்டிஸ்த்வேகஷஷ்ட்யா ஷ²ராணாம் நதபர்வாணாம் ||3-127-9

ஏவம் தே ஸஹிதா ராஜம்ஷ்²சக்ருர்யுத்³த⁴மதீ³நவத் |
அத்யத்³பூ⁴தம் மஹாகோ⁴ரம் யாத³வா꞉ ஸர்வ ஏவ ஹி ||3-127-10

சக்ருஸ்தாப்⁴யாம் மஹாயுத்³த⁴ம் வாஸுதே³வஸ்ய பஷ்²யத꞉ |
ஸர்வாநபி மஹாராஜ யாத³வாந்ப³லத³ர்பிதான் ||3-127-11

தாவுபௌ⁴ ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கௌ ந்ருபாம்ஸ்தாந்ப்ரத்யவித்⁴யதாம் |
ப்ரத்யேகம் த³ஷ²பி⁴ர்வித்³த்⁴வா பா³ணைர்நிஷி²தகோமலை꞉ ||3-127-12

ஜக்⁴நதுஷ்²ச ஷ²ரைஸ்தீக்ஷ்ணைரத்யர்த²ம் யாத³வேஷ்²வரான் |
வ்யதி²தா꞉ ஸர்வ ஏவைதே வமந்த꞉ ஷோ²ணிதம் ப³ஹு ||3-127-13

மாத⁴வே கிம்ஷு²கா ராஜந்புஷ்பிதா இவ தே ப³பு³꞉ |
பீ⁴தாஷ்²ச யாத³வா ராஜந்பலாயநபராயணா꞉ ||3-127-14

ஏதாஸ்மந்நதரே ராஜந்வஸுதே³வாத்மஜோ ந்ருப |
வாஸுதே³வோ ப³லீ யுத்³தே⁴ ப்ரமுகே² த⁴ந்விநௌ தயோ꞉ ||3-127-15

சக்ரதுர்யுத்⁴த⁴மதுலம் ஸ்கந்த³ஷ²க்ராவிவாம்ப³ரே |
தயோரேவ ஸக³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸித்³தா⁴ யக்ஷா மஹர்ஷய꞉ ||3-127-16

விமாநஸ்தா²ஷ்²ச த³த்³ருஷு²ர்யுத்³த⁴ம் தே³வாஸுரோபமம் |
தத꞉ ப்ராது³ரபூ⁴தாம் தௌ தூ³தௌ பூ⁴தேஷ்²வரௌ ந்ருப ||3-127-17

ஷூ²லிநா ப்ரேஷிதௌ யுத்³தே⁴ ரக்ஷார்த²ம் ப³லிநோஸ்தயோ꞉ |
ஹம்ஸோ(அ)த² வாஸுதே³வஷ்²ச யுத்³த⁴ம் சக்ரதுரீஷ்²வரௌ ||3-127-18

ராமஷ்²ச டி³ம்ப⁴கஷ்²சைவ ஸம்யுக்தௌ யுத்³த⁴காங்க்ஷயா |
விஷூ²ந்யா꞉ ஸர்வ ஏவைதே ஹ்யஸ்த்ரே ஷ²ஸ்த்ரே ததா² ப³லே ||3-127-19

ஷ²ங்கா²ந்த³த்⁴மு꞉ ப்ருத²க்³க்⁴நாத³ம் ஸ்வே ஸ்வே ஸர்வே ஸ்தி²தா꞉ |
அத² க்ருஷ்ணோ ஹ்ருஷீகேஷ²꞉ பாஞ்சஜந்யம் மஹாரவம் ||3-127-20

த³த்⁴மௌ பத்³மபலாஷா²க்ஷ꞉ ஸர்வாந்விஸ்மாபயந்நிவ |
அத² பூ⁴தௌ மஹாகோ⁴ரௌ லம்போ³த³ரஷ²ரீரிணௌ ||3-127-21

து³த்³ருவதுர்மாஹராஜ ஷூ²லமாதா³ய கேஷ²வம் |
ஷூ²லேந போத²யாம் ராஜஞ்சக்ரதுர்யாத³வேஷ்²வரம் ||3-127-22

தாப்⁴யாம் ஸமாஹதோ விஷ்ணுர்தே³வக³ந்த⁴ர்வஸம்நிதௌ⁴ |
ஈஷ²த்ஸ்மிதாத⁴ரோ தே³வ꞉ கிஞ்சிது³த்ப்லுத்ய ஸத்வரம் ||3-127-23

ரதா²த்³ரதி²வரஷ்²ரேஷ்ட²ஸ்தௌ ப்ரக்³ருஹ்ய ஜநார்த³ந꞉ |
ப்⁴ராமயித்வா ஷ²தகு³ணமலாதமிவ கேஷ²வ꞉ ||3-127-24

கைலாஸம் ச ஸமுத்³தி³ஷ்²ய ப்ரசிக்ஷேப ததோ ஹரி꞉ |
தாவுபேத்ய கி³ரே꞉ ஷ்²ருங்க³ம் கைலாஸஸ்ய மஹாமதே ||3-217-25

த்³ருஷ்ட்வா தத்கர்ம தே³வஸ்ய விஸ்மயம் ஜக்³மது꞉ பரம் |
ஹம்ஸஷ்²ச த்³ருஷ்ட்வா தத்கர்ம ரோஷதாம்ராயதேக்ஷண꞉ ||3-127-26

உவாச வசநம் ஹம்ஸ꞉ ஷ்²ருண்வதாம் த்ரிதி³வௌகஸாம்|
கிமர்த²ம் ராஜஸூயஸ்ய விக்⁴நம் சரஸி கேஷ²வ ||3-127-27

ப்³ரஹ்மத³த்தோ மஹீபாலோ யஷ்டா தஸ்ய மஹாக்ரதோ꞉ |
கரம் தி³ஷ² யதா²யோக³ம் யதி³ ப்ராணாந்ஹி ரக்ஷஸி ||3-127-28

அத² வா த்வம் க்ஷணம் திஷ்ட² ததோ ஜ்ஞாத்வா பரம் ப³ஹு |
த³தா³ஸி த்வம் நந்த³புத்ர ததோ யஷ்டா ஸ மே கு³ரு꞉ ||3-127-29

ஈஷ்²வரோ(அ)ஹம் ஸதா³ ராஜ்ஞாம் தே³வாநாமிவ ஷூ²லப்⁴ருத் |
ஏஷ தே வீர்யமதுலம் நாஷ²யிஷ்யாமி ஸம்யுகே³ ||3-27-30

இத்யுக்த்வா ஸஷ²ரம் சாபம் ஷா²லதாலோபமம் ந்ருப |
ஆக்ருஷ்ய ச யதா²ப்ராணம் நாராசேந ச கேஷ²வம் ||3-127-31

லலாடே சிக்ஷிபே ஹம்ஸோ லலாம இவ ஸோ(அ)ப⁴வத் |
உவாச ஸாத்யலிம் க்ருஷ்ணோ ரத²ம் வாஹய மே ப்ரபோ⁴ ||3-127-32

தா³ருகம் ப்ருஷ்ட²வாஹம் தம் க்ருத்வா தே³ஷ²ம் தமீஷ்²வர꞉ |
அத² தேந ஸமாதி³ஷ்ட꞉ ஸாத்யகிர்வாஹயந்ரத²ம் ||3-127-33

மண்ட³லாநி ப³ஹூந்யாஜௌ த³ர்ஷ²யாமாஸ ஸத்வரம் |
அத² வித்³தோ⁴ த்³ருட⁴ம் தேந ஷ²ரேண ஹரிரீஷ்²வர்꞉ ||3-127-34

ஆக்³நேயமஸ்த்ரம் ஸம்யோஜ்ய ஷ²ரம் கஸ்மிம்ஷ்²சித³வ்யய꞉ |
உவாச ஹம்ஸம் ராஜேந்த்³ர ஸாத்யகிம் ப்ரேரயந்ரணே ||3-127-35

அநேந த்வாம் த³ஹே பாப யதி³ ஷ²க்தோ(அ)ஸி வாரய |
அலம் தே ப³ஹ்வப³த்³தே⁴ந க்ஷத்ரியோ(அ)ஸி ஸதா³ ஷ²ட² ||3-127-36

மத்தஷ்²சேத்கரமிச்சே²ஸ்த்வம் த³ர்ஷ²யாத்³ய பராக்ரமம் |
யதயோ பா³தி⁴தா ஹம்ஸ புஷ்கரே ஸம்ஸ்தி²தாஸ்த்வயா ||3-127-37

ஷா²ஸ்தா த்வம் க²லு விப்ராணாம் ஸ்தி²தே மயி நராத⁴ம |
ஸ்தி²தே மயி ஜக³ந்நாதே² ஹத்வா க்ஷத்ரியகண்டகான் ||3-127-38

ஷா²ஸ்தாஸ்ம்யதோ² ஸதாம் லோகே து³ஷ்டாநாம் ப்³ரஹ்மவித்³விஷாம் |
ஷா²பேந யதிமுக்²யாநாம் ஹத ஏவ நராத⁴ம ||3-127-39

ம்ருத்யவே த்வாம் நிவேத்³யாத்³ய ரக்ஷிதா ப்³ராஹ்மணாநஹம் |
இதி ப்³ருவம்ஸ்தத³ஸ்த்ரம் து முமோச யுதி⁴ கேஷ²வ꞉ ||3-127-40

தத³ஸ்த்ரம் வாருணேநாத² ஹம்ஸோ(அ)பி ப்ரத்யஷேத⁴யத் |
வாயவ்யமத² கோ³விந்தோ³ முமோச யுதி⁴ ஹம்ஸகே ||3-127-41

தத³ஸ்த்ரம் வாரயாமாஸ மாஹேந்த்³ரேண ந்ருபோத்தம꞉ |
அத² மாஹேஷ்²வரம் க்ருஷ்ணோ முமோசாத்யுக்³ரமாஹவே ||3-127-42

ரௌத்³ரேண தத்ததோ ஹம்ஸோ வாரயாமாஸ தத்க்ஷணாத் |
கா³ந்த⁴ர்வம் ராக்ஷஸம் சைவ பைஷா²சமத² கேஷ²வ꞉ |3-127-43

ப்³ரஹ்மாஸ்த்ரமத² கௌபே³ரமாஸுரம் யாம்யமேவ ச |
சத்வார்யேதாநி ஹம்ஸஸ்து முமோச யுதி⁴ ஸத்வரம் ||3-127-44

வாரணார்த²ம் தத³ஸ்த்ராணாம் சதுர்ணாம் மாத⁴வஸ்ய ஹ |
அத² ப்³ரஹ்மஷி²ரோ நாம கோ⁴ரமஸ்த்ரம் விநாஷ²கம் ||3-127-45

முமோச ஹம்ஸமுத்³தி³ஷ்²ய தே³வதே³வோ ஜநார்த³ந꞉ |
யோஜயாமாஸ தத்³த⁴ம்ஸே மஹாகோ⁴ரபராக்ரமம் ||3-127-46

அத² பீ⁴தோ மஹாரௌத்³ரமஸ்த்ரம் த்³ருஷ்ட்வ ந்ருபோத்தம꞉ |
ஹம்ஸோ(அ)பி தேந ராஜேந்த்³ர வாரயாமாஸ தம் ஷ²ரம் ||3-127-47

யமுநாப உபஸ்ப்ருஷ்²ய தே³வதே³வோ ஜநார்த³ந꞉ |
அஸ்த்ரம் வைஷ்ணவமாதா³ய ஷ²ரே ஸ நிஷி²தே ஹரி꞉ ||3-127-48

யோஜயாமாஸ பூ⁴தாத்மா பூ⁴தபா⁴வநபா⁴வந꞉ |
யேந தே³வா ரணே ஹத்வா ராஜ்யமாபு꞉ புரா ஸுரான் |
தத³ஸ்த்ரம் யோஜயாமாஸ வதா⁴ர்த²ம் தஸ்ய பூ⁴பதே ||3-127-49

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கோபாக்²யாநே ஹம்ஸகேஷ²வயுத்³தே⁴
ஸப்தேவிம்ஷ²த்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_127_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 127 Krishna - Hamsa  Battle
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
February 1st 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha saptaviMshAdhikashatatamo.adhyAyaH
shrIkR^iShNahaMsayoryuddham

vaishampAyana uvAcha 
ubhau tau haMsaDimbhakau rAtrAveva mahAgirim |
jagmatuH sahitau rAjan govardhanamatho nR^ipa ||3-127-1

atha prabhAte vimale sUrye chAbhyudite sati |
govardhanaM jagAmAshu keshavaH keshisUdanaH ||3-127-2

shaineyo balabadrashcha yAdavAH sAraNAdayaH 
gandharvairapsarobhishcha nAditaM bahudhA girim ||3-127-3

jagmatuH sahitau rAjan govardhanamatho girim |
godhanairatha sainyaishcha nAditaM bahudhA girim ||3-127-4

tasyottaraM nR^ipashreShTha pArshvaM saMprApya yAdavAH |
nikaShA yamunAM rAjaMstato yuddhamavartata ||3-127-5

vivyAdha haMsaDimbhakau vasudevashcha saptabhiH 
sAraNaH pa~nchaviMshatyA dashabhiH ka~Nka eva cha ||3-127-6

haMsena DimbhakenAtha yAdavaishcha samantataH |
ugrasenastrisaptatyA sharANAM nataparvaNAm ||3-127-7

virATastriMshatA rAjansAtyakishchApi saptabhiH |
ashItyA vipR^ithU rAjannuddhavo dashabhiH sharaiH ||3-127-8

pradyumnastriMshatA rAjansAmbashchApi cha saptabhiH |
anAdhR^iShTistvekaShaShTyA sharANAM nataparvANAm ||3-127-9

evaM te sahitA rAjaMshchakruryuddhamadInavat |
atyadbhUtaM mahAghoram yAdavAH sarva eva hi ||3-127-10

chakrustAbhyAM mahAyuddhaM vAsudevasya pashyataH |
sarvAnapi mahArAja yAdavAnbaladarpitAn ||3-127-11

tAvubhau haMsaDimbhakau nR^ipAMstAnpratyavidhyatAm |
pratyekaM dashabhirviddhvA bANairnishitakomalaiH ||3-127-12

jaghnatushcha sharaistIkShNairatyarthaM yAdaveshvarAn |
vyathitAH sarva evaite vamantaH shoNitaM bahu ||3-127-13

mAdhave kiMshukA rAjanpuShpitA iva te babuH |
bhItAshcha yAdavA rAjanpalAyanaparAyaNAH ||3-127-14

etAsmannatare rAjanvasudevAtmajo nR^ipa |
vAsudevo balI yuddhe pramukhe dhanvinau tayoH ||3-127-15

chakraturyudhdhamatulaM skandashakrAvivAmbare |
tayoreva sagandharvAH siddhA yakShA maharShayaH ||3-127-16

vimAnasthAshcha dadR^ishuryuddhaM devAsuropamam |
tataH prAdurabhUtAM tau dUtau bhUteshvarau nR^ipa ||3-127-17

shUlinA preShitau yuddhe rakShArthaM balinostayoH |
haMso.atha vAsudevashcha yuddhaM chakraturIshvarau ||3-127-18

rAmashcha Dimbhakashchaiva samyuktau yuddhakA~NkShayA |
vishUnyAH sarva evaite hyastre shastre tathA bale ||3-127-19

sha~NkhAndadhmuH pR^ithagghnAdaM sve sve sarve sthitAH |
atha kR^iShNo hR^iShIkeshaH pA~nchajanyaM mahAravam ||3-127-20

dadhmau padmapalAshAkShaH sarvAnvismApayanniva |
atha bhUtau mahAghorau lambodarasharIriNau ||3-127-21

dudruvaturmAharAja shUlamAdAya keshavam |
shUlena pothayAM rAja~nchakraturyAdaveshvaram ||3-127-22

tAbhyAM samAhato viShNurdevagandharvasaMnidhau |
IshatsmitAdharo devaH ki~nchidutplutya satvaram ||3-127-23

rathAdrathivarashreShThastau pragR^ihya janArdanaH |
bhrAmayitvA shataguNamalAtamiva keshavaH ||3-127-24

kailAsaM cha samuddishya prachikShepa tato hariH |
tAvupetya gireH shR^i~Ngam kailAsasya mahAmate ||3-217-25

dR^iShTvA tatkarma devasya vismayaM jagmatuH param |
haMsashcha dR^iShTvA tatkarma roShatAmrAyatekShaNaH ||3-127-26

uvAcha vachanaM haMsaH shR^iNvatAM tridivaukasAm|
kimarthaM rAjasUyasya vighnaM charasi keshava ||3-127-27

brahmadatto mahIpAlo yaShTA tasya mahAkratoH |
karaM disha yathAyogaM yadi prANAnhi rakShasi ||3-127-28

atha vA tvaM kShaNaM tiShTha tato j~nAtvA paraM bahu |
dadAsi tvaM nandaputra tato yaShTA sa me guruH ||3-127-29

Ishvaro.ahaM sadA rAj~nAM devAnAmiva shUlabhR^it |
eSha te vIryamatulaM nAshayiShyAmi saMyuge ||3-27-30

ityuktvA sasharaM chApaM shAlatAlopamaM nR^ipa |
AkR^iShya cha yathAprANaM nArAchena cha keshavam ||3-127-31

lalATe chikShipe haMso lalAma iva so.abhavat |
uvAcha sAtyaliM kR^iShNo rathaM vAhaya me prabho ||3-127-32

dArukaM pR^iShThavAhaM taM kR^itvA deshaM tamIshvaraH |
atha tena samAdiShTaH sAtyakirvAhayanratham ||3-127-33

maNDalAni bahUnyAjau darshayAmAsa satvaram |
atha viddho dR^iDhaM tena shareNa harirIshvarH ||3-127-34

AgneyamastraM saMyojya sharaM kasmiMshchidavyayaH |
uvAcha haMsaM rAjendra sAtyakiM prerayanraNe ||3-127-35

anena tvAM dahe pApa yadi shakto.asi vAraya |
alaM te bahvabaddhena kShatriyo.asi sadA shaTha ||3-127-36

mattashchetkaramichChestvaM darshayAdya parAkramam |
yatayo bAdhitA haMsa puShkare saMsthitAstvayA ||3-127-37

shAstA tvaM khalu viprANAM sthite mayi narAdhama |
sthite mayi jagannAthe hatvA kShatriyakaNTakAn ||3-127-38

shAstAsmyatho satAM loke duShTAnAM brahmavidviShAm |
shApena yatimukhyAnAM hata eva narAdhama ||3-127-39

mR^ityave tvAm nivedyAdya rakShitA brAhmaNAnaham |
iti bruvaMstadastraM tu mumocha yudhi keshavaH ||3-127-40

tadastraM vAruNenAtha haMso.api pratyaShedhayat |
vAyavyamatha govindo mumocha yudhi haMsake ||3-127-41

tadastraM vArayAmAsa mAhendreNa nR^ipottamaH |
atha mAheshvaraM kR^iShNo mumochAtyugramAhave ||3-127-42

raudreNa tattato haMso vArayAmAsa tatkShaNAt |
gAndharvaM rAkShasaM chaiva paishAchamatha keshavaH |3-127-43

brahmAstramatha kauberamAsuraM yAmyameva cha |
chatvAryetAni haMsastu mumocha yudhi satvaram ||3-127-44

vAraNArthaM tadastrANAM chaturNAM mAdhavasya ha |
atha brahmashiro nAma ghoramastraM vinAshakam ||3-127-45

mumocha haMsamuddishya devadevo janArdanaH |
yojayAmAsa taddhaMse mahAghoraparAkramam ||3-127-46

atha bhIto mahAraudramastraM dR^iShTva nR^ipottamaH |
haMso.api tena rAjendra vArayAmAsa taM sharam ||3-127-47

yamunApa upaspR^ishya devadevo janArdanaH |
astraM vaiShNavamAdAya share sa nishite hariH ||3-127-48

yojayAmAsa bhUtAtmA bhUtabhAvanabhAvanaH |
yena devA raNe hatvA rAjyamApuH purA surAn |
tadastraM yojayAmAsa vadhArthaM tasya bhUpate ||3-127-49

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne haMsakeshavayuddhe
sapteviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்