Friday 14 January 2022

த்³வாரகாயாம் ப்ரத்யாக³தஸ்ய ஷ்²ரீக்ருஷ்ணஸ்ய பௌண்ட்³ரகேண ஸஹ யுத்³த⁴ம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 100 (44)

அத² ஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

த்³வாரகாயாம் ப்ரத்யாக³தஸ்ய ஷ்²ரீக்ருஷ்ணஸ்ய பௌண்ட்³ரகேண ஸஹ யுத்³த⁴ம்

Krishna on Garuda

வைஷ²ம்பாயந உவாச
தத꞉ ப்ரபா⁴தே விமலே ப⁴க³வாந்தே³வகீஸுத꞉ |
க³ந்துமைச்ச²ஜ்ஜக³ந்நாத²꞉ புரம் ப³த³ரிகாஷ்²ரமாத் ||3-100-1

நமஸ்க்ருத்ய முநீந்ஸர்வாந்யயௌ த்³வாரவதீம் ந்ருப |
ஆருஹ்ய க³ருட³ம் விஷ்ணுர்வேகே³ந மஹதா ப்ரபு⁴꞉ ||3-100-2

ஸுமஹாஞ்சு²ஷ்²ருவே ஷ²ப்³த³ஸ்தேஷாம் யுத்³த⁴ம் ப்ரகுர்வதாம் |
க³ச்ச²தா தே³வதே³வேந புரீம் த்³வாரவதீம் ந்ருப ||3-100-3

அசிந்தயஜ்ஜக³ந்நாத²꞉ கோ த்வயம் ஷ²ப்³த³ உத்தி²த꞉ |
ஸங்க்³ராமஸம்ப⁴வோ கோ⁴ர ஆர்யஷை²நேயஸம்யுத꞉ ||3-100-4

வ்யக்தமாக³தவாந்பௌண்ட்³ரோ நக³ரீம் த்³வாரகாமநு |
தேந யுத்³த⁴ம் ஸமப⁴வத்பௌண்ட்³ரகேண து³ராத்மநா ||3-100-5

யதூ³நாம் வ்ருஷ்ணிவீராணாம் யுத்³த்⁴யதாமிதரேதரம் |
ஷ²ப்³தோ³(அ)யம் ஸுமஹாந்வ்யக்தோ நாத்ர கார்யா விசாரணா ||3-100-6

இத்யேவம் சிந்தயித்வா து த³த்⁴மௌ ஷ²ங்க²ம் மஹாரவம் |
பாஞ்சஜந்யம் ஹரி꞉ ஸாக்ஷாத்ப்ரீணயந்வ்ருஷ்ணிபுங்க³வான் ||3-100-7

ரோத³ஸீ பூரயாமாஸ தேந ஷ²ப்³தே³ந கேஷ²வ꞉ |
யாத³வா வ்ருஷ்ணயஷ்²சைவ ஷ்²ருத்வா ஷ²ங்க²ஸ்ய தே ரவம் ||3-100-8

வ்யக்தமாயாதி ப⁴க³வாந்பாஞ்சஜந்யரவோ ஹ்யயம் |
இதி தே மேநிரே ராஜந்வ்ருஷ்ணயோ யாத³வாஸ்ததா² ||3-100-9

நிர்ப⁴யா꞉ ஸமபத்³யந்த வ்ருஷ்ணயோ யாத³வாஷ்²ச தே |
தஸ்மிந்நேவ க்ஷணே த்³ருஷ்டஸ்தார்க்ஷ்யஷ்²ச பததாம் வர꞉ ||3-100-10

ததஷ்²ச தே³வகீஸூநுர்த்³ருஷ்டஸ்தைர்யாத³வேஷ்²வர꞉ |
ஸூதாஷ்²ச மாக³தா⁴ஷ்²சைவ புரோ யாந்தி ஜக³த்பதே꞉ ||3-100-11

ஸ்துத்யா ஸ்துதம் ஹரிம் விSந்ணுமீஷ்²வரம் கமலேக்ஷணம் |
க³தாஷ்²ச யாத³வா꞉ ஸர்வே பரிவவ்ருர்ஜநார்த³நம் ||3-100-12

க்ருஷ்ணஸ்து க³ருட³ம் பூ⁴யோ க³ச்ச² த்வம் நாகமுத்தமம் |
இத்யுக்த்வா க³ருட³ம் விஷ்ணுர்விஸ்ருஜ்ய யது³நந்த³ந꞉ ||3-100-13

தா³ருகம் புநராஹேத³ம் ரத²மாநய மே ப்ரபோ⁴ |
ஸ ததே²தி ப்ரதிஜ்ஞாய ரத²மாதா³ய ஸத்வரம் ||3-100-14

ரதோ²(அ)யம் ப⁴க³வந்தே³வ கிமத꞉ க்ருத்யமஸ்தி மே |
இத்யுக்த்வா ரத²மாதா³ய ப்ரணம்யாக்³ரே ஸ்தி²தோ ஹரே꞉ ||3-100-15

க³தே(அ)த² க³ருடே³ விஷ்ணூ ரத²மாருஹ்ய ஸத்வரம் |
யத்ர யுத்³த⁴ம் ஸமப⁴வத்தத்ர யாதி ஸ்ம கேஷ²வ꞉ ||3-100-16

தத்ர க³த்வா மஹாராஜ யுத்⁴யதாம் ச மஹாத்மநாம் |
பாஞ்சஜந்யம் மஹாஷ²ங்க²ம் த³த்⁴மௌ யது³வ்ருஷோத்தம꞉ ||3-100-17

பௌண்ட்³ரோ(அ)த² வாஸுதே³வஸ்து க்ற்^ஷ்ணம் த்³ருஷ்ட்வா ரணோத்ஸுகம் |
ஸாத்யகிம் ப்ருஷ்ட²த꞉ க்ருத்வா வாஸுதே³வமுபாக³மத் ||3-100-18

க்ருத்³தோ⁴(அ)த² ஸாத்யகீ ராஜன் வாரயாமாஸ பௌண்ட்³ரகம் |
ந க³ந்தவ்யமிதோ ராஜந்நேஷ த⁴ர்ம꞉ ஸநாதந꞉ ||3-100-19

ஜித்வா மாம் க³ச்ச² ராஜேந்த்³ர பரம் யோத்³து⁴ம் மஹாரணே |
க்ஷத்ரியோ(அ)ஸி மஹாவீர ஸ்தி²தே மயி ரணோத்ஸுகே ||3-100-20

ஏஷ தே க³ர்வமகி²லம் நாஷ²யிஷ்யாமி ஸம்யுகே³ |
இத்யுக்த்வா சாக்³ரதஸ்தஸ்தௌ² க³ச்ச²தோ யாத³வேஷ்²வர꞉ ||3-100-21

பௌண்ட்³ரஸ்ய ஷி²நிநப்தா து பஷ்²யத꞉ கேஷ²வஸ்ய ஹ |
அவஜ்ஞாய ஷி²நே꞉ பௌத்ரம் க்ருஷ்ணமேவ ஜகா³ம ஹ ||3-100-22

நிர்ப⁴ர்த்ஸ்ய ஸஹஸா பூ⁴ய꞉ ஸாத்யகி꞉ க்ரோத⁴மூர்ச்சி²த꞉ |
க³த³யா ப்ராஹரத்பௌண்ட்³ரம் வாஸுதே³வஸ்ய பஷ்²யத꞉ ||3-100-23

யதா²ப்ராணம் யதா²யோக³ம் ஸாத்யகி꞉ ஸத்யவிக்ரம꞉ |
த்³ருஷ்ட்வாத² ப⁴க³வாநேவம் ஸாத்யகிம் ப்ரஷ²ஷ²ம்ஸ ஹ ||3-100-24

நிவார்ய ஸாத்யகிம் க்ருஷ்ணோ யதே²ஷ்டம் க்ரியதாமஸௌ |
உபாரமத்³யதா²யோக³ம் ஸாத்யகி꞉ க்ருஷ்ணவாரித꞉ ||3-100-25

ஸ தத꞉ பௌண்ட்³ரகோ ராஜா வாஸுதே³வமுவாச ஹ |
போ⁴ போ⁴ யாத³வ கோ³பால இதா³நீம் க்வ க³தோ ப⁴வான் ||3-100-26

த்வாம் த்³ரஷ்டுமத² ஸம்ப்ராப்தோ வாஸுதே³வோ(அ)ஸ்மி ஸாம்ப்ரதம் |
ஹத்வா த்வாம் ஸப³லம் க்ருஷ்ண ப³லைர்ப³ஹுபி⁴ரந்வித꞉ ||3-100-27

அஹமேகோ ப⁴விஷ்யாமி வாஸுதே³வோ மஹீதலே |
யச்சக்ரம் தவ கோ³விந்த³ ப்ரதி²தம் ஸுப்ரப⁴ம் மஹத் ||3-100-28

அநேந தவ சக்ரேண பீடி³தோ(அ)ஸ்மி ச தத்³ரணே |
சக்ரமஸ்தீதி தத்³வீர்யம் தவ மாத⁴வ ஸாம்ப்ரதம் ||3-100-29

நஷ²யிஷ்யாமி தத்ஸர்வம் ஸர்வக்ஷத்ரஸ்ய பஷ்²யத꞉ |
ஷா²ர்ங்கீ³தி மாம் விஜாநீஹி ந த்வம் ஷா²ர்ங்கீ³தி ஸிஷ்யதே ||3-100-30

ஷ²ங்கீ² சாஹம் க³தீ³ சாஹம் சக்ரீ சாஹம் ஜநார்த³ந ||3-100-31

மாமேவ ஹி ஸதா³ ப்³ரூயுர்ஜாநந்தோ வீர்யஷா²லிந꞉ |
ஆதௌ³ த்வம் ப³லவத்³வ்ருத்³தா⁴ந்ஹத்வா ஸ்த்ரீபா³லகாந்ப³ஹூன் ||3-100-32

கா³ஷ்²ச ஹத்வா மஹாக³ர்வஸ்தவ ஸம்ப்ரதி வர்ததே |
தத்தே(அ)ஹம் வ்யபநேஷ்யாமி யதி³ திஷ்ட²ஸி மத்புர꞉ ||3-100-33

ஷ²ஸ்த்ரம் க்³ருஹாண கோ³விந்த³ யதி³ யோத்³து⁴ம் வ்யவஸ்தி²த꞉ |
இத்யுக்த்வா பா³ணமாதா³ய தஸ்தௌ² பார்ஷ்²வே ஜக³த்பதே꞉ ||3-100-34

ஏதத்³வசநமாகர்ண்ய வாஸுதே³வேந பா⁴ஷிதம் |
ஸ்மிதம் க்ருத்வா ஹரி꞉ க்ருஷ்ணோ ப³பா⁴ஷே பௌண்ட்³ரகம் ந்ருபம் ||3-100-35

காமம் வத³ ந்ருப த்வம் ஹி பாதக்யஸ்மி ஸதா³ ந்ருப |
கோ³கா⁴தீ பா³லகா⁴தீ ச ஸ்த்ரீஹந்தா ஸர்வதா² ந்ருப ||3-100-36

சக்ரீ ப⁴வ க³தீ³ ராஜஞ்சா²ர்ங்கீ³ ச ஸததம் ப⁴வ |
நாமதே⁴யம் வ்ருதா² மஹ்யம் வாஸுதே³வேதி ச ப்ரபோ⁴ ||3-100-37

ஷா²ர்ங்கீ³ சக்ரீ க³தீ³ ஷ²ங்கீ²த்யேவமாதி³ வ்ருதா² மம |
கிம் து வக்ஷ்யாமி கிஞ்சித்து ஷ்²ருணுஷ்வ யதி³ மந்யஸே ||3-100-38

க்ஷத்ரியா ப³லிநோ யே து ஸ்தி²தே மயி ஜக³த்பதௌ ||3-100-38

ததா²நுப்³ருவதே த்வாம் ஹி ஜீவத்யேவ மயி ப்ரபோ⁴ |
யத்தே சக்ரம் மஹாகோ⁴ரமஸுராந்தகரம் மஹத் ||3-100-39

தத்துல்யம் மம சக்ரம் து வ்ருத்ததோ ந து வீத்ர்யத꞉ |
ஆயுதே⁴ஷ்வத² ஸர்வத்ர ஷ²ப்³த³ஸாத்³ருஷ்²யமஸ்தி தே ||3-100-40

கோ³போ(அ)ஹம் ஸர்வதா³ ராஜந்ப்ராணிநாம் ப்ராணத³꞉ ஸதா³ |
கோ³ப்தா ஸர்வேஷு லோகேஷு ஷா²ஸ்தா து³ஷ்டஸ்ய ஸர்வதா³ ||3-100-41

கத்த²நம் ஸர்வகார்யம் ஹி ஜித்வா ஷ²த்ரூந்ந்ருபாத⁴ம |
அஜித்வா கிம் ப⁴வாந்ப்³ரூதே ஸ்தி²தே மயி ச ஷ²ஸ்த்ரிணி ||3-100-42

ஹத்வா மாம் ப்³ரூஹி ராஜேந்த்³ர யதி³ ஷ²க்தோ(அ)ஸி பௌண்ட்³ரக |
ஸ்தி²தோ(அ)ஹம் சக்ரமாஷ்²ரித்ய ரதீ² சாபீ க³தா³ஸிமான் ||3-100-43

ரத²மாருஹ்ய யுத்³தா⁴ய ஸந்நத்³தோ⁴ ப⁴வ மாநத³ |
இத்யுக்த்வா ப⁴க³வாந்விஷ்ணு꞉ ஸிம்ஹநாத³ம் வ்யநீநத³த் ||3-100-44

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
க்ருஷ்ணபௌண்ட்³ரகயுத்³தே⁴ ஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_100_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 100 Krishna Returns, and Engages Paundraka
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 7 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha shatatamo.adhyAyaH
dvArakAyAM pratyAgatasya shrIkR^iShNasya 
pauNDrakeNa saha yuddham 

vaishampAyana uvAcha
tataH prabhAte vimale bhagavAndevakIsutaH |
gantumaichChajjagannAthaH puraM badarikAshramAt ||3-100-1

namaskR^itya munInsarvAnyayau dvAravatIM nR^ipa |
Aruhya garuDaM viShNurvegena mahatA prabhuH ||3-100-2

sumahA~nChushruve shabdasteShAM yuddhaM prakurvatAm |
gachChatA devadevena purIM dvAravatIM nR^ipa ||3-100-3

achintayajjagannAthaH ko tvayaM shabda utthitaH |
sa~NgrAmasaMbhavo ghora AryashaineyasaMyutaH ||3-100-4

vyaktamAgatavAnpauNDro nagarIM dvArakAmanu |
tena yuddhaM samabhavatpauNDrakeNa durAtmanA ||3-100-5

yadUnAM vR^iShNivIrANAM yuddhyatAmitaretaram |
shabdo.ayaM sumahAnvyakto nAtra kAryA vichAraNA ||3-100-6

ityevaM chintayitvA tu dadhmau sha~NkhaM mahAravam |
pA~nchajanyaM hariH sAkShAtprINayanvR^iShNipu~NgavAn ||3-100-7

rodasI pUrayAmAsa tena shabdena keshavaH |
yAdavA vR^iShNayashchaiva shrutvA sha~Nkhasya te ravam ||3-100-8

vyaktamAyAti bhagavAnpA~nchajanyaravo hyayam |
iti te menire rAjanvR^iShNayo yAdavAstathA ||3-100-9

nirbhayAH samapadyanta vR^iShNayo yAdavAshcha te |
tasminneva kShaNe dR^iShTastArkShyashcha patatAM varaH ||3-100-10

tatashcha devakIsUnurdR^iShTastairyAdaveshvaraH |
sUtAshcha mAgadhAshchaiva puro yAnti jagatpateH ||3-100-11

stutyA stutaM hariM viSnNumIshvaraM kamalekShaNam |
gatAshcha yAdavAH sarve parivavrurjanArdanam ||3-100-12

kR^iShNastu garuDaM bhUyo gachCha tvaM nAkamuttamam |
ityuktvA garuDaM viShNurvisR^ijya yadunandanaH ||3-100-13

dArukaM punarAhedaM rathamAnaya me prabho |
sa tatheti pratij~nAya rathamAdAya satvaram ||3-100-14

ratho.ayaM bhagavandeva kimataH kR^ityamasti me |
ityuktvA rathamAdAya praNamyAgre sthito hareH ||3-100-15

gate.atha garuDe viShNU rathamAruhya satvaram |
yatra yuddhaM samabhavattatra yAti sma keshavaH ||3-100-16

tatra gatvA mahArAja yudhyatAM cha mahAtmanAm |
pA~nchajanyaM mahAsha~NkhaM dadhmau yaduvR^iShottamaH ||3-100-17

pauNDro.atha vAsudevastu kR^ShNaM dR^iShTvA raNotsukam |
sAtyakiM pR^iShThataH kR^itvA vAsudevamupAgamat ||3-100-18

kruddho.atha sAtyakI rAjan vArayAmAsa pauNDrakam |
na gantavyamito rAjanneSha dharmaH sanAtanaH ||3-100-19

jitvA mAM gachCha rAjendra paraM yoddhuM mahAraNe |
kShatriyo.asi mahAvIra sthite mayi raNotsuke ||3-100-20

eSha te garvamakhilaM nAshayiShyAmi saMyuge |
ityuktvA chAgratastasthau gachChato yAdaveshvaraH ||3-100-21

pauNDrasya shininaptA tu pashyataH keshavasya ha |
avaj~nAya shineH pautraM kR^iShNameva jagAma ha ||3-100-22

nirbhartsya sahasA bhUyaH sAtyakiH krodhamUrchChitaH |
gadayA prAharatpauNDraM vAsudevasya pashyataH ||3-100-23

yathAprANaM yathAyogaM sAtyakiH satyavikramaH |
dR^iShTvAtha bhagavAnevaM sAtyakiM prashashaMsa ha ||3-100-24

nivArya sAtyakiM kR^iShNo yatheShTaM kriyatAmasau |
upAramadyathAyogaM sAtyakiH kR^iShNavAritaH ||3-100-25

sa tataH pauNDrako rAjA vAsudevamuvAcha ha |
bho bho yAdava gopAla idAnIM kva gato bhavAn ||3-100-26

tvAM draShTumatha saMprApto vAsudevo.asmi sAMpratam |
hatvA tvAM sabalaM kR^iShNa balairbahubhiranvitaH ||3-100-27

ahameko bhaviShyAmi vAsudevo mahItale |
yachchakraM tava govinda prathitaM suprabhaM mahat ||3-100-28

anena tava chakreNa pIDito.asmi cha tadraNe |
chakramastIti tadvIryaM tava mAdhava sAMpratam ||3-100-29

nashayiShyAmi tatsarvaM sarvakShatrasya pashyataH |
shAr~NgIti mAM vijAnIhi na tvaM shAr~NgIti siShyate ||3-100-30

sha~NkhI chAhaM gadI chAhaM chakrI chAhaM janArdana ||3-100-31

mAmeva hi sadA brUyurjAnanto vIryashAlinaH |
Adau tvaM balavadvR^iddhAnhatvA strIbAlakAnbahUn ||3-100-32

gAshcha hatvA mahAgarvastava saMprati vartate |
tatte.ahaM vyapaneShyAmi yadi tiShThasi matpuraH ||3-100-33

shastraM gR^ihANa govinda yadi yoddhuM vyavasthitaH |
ityuktvA bANamAdAya tasthau pArshve jagatpateH ||3-100-34

etadvachanamAkarNya vAsudevena bhAShitam |
smitaM kR^itvA hariH kR^iShNo babhAShe pauNDrakaM nR^ipam ||3-100-35

kAmaM vada nR^ipa tvaM hi pAtakyasmi sadA nR^ipa |
goghAtI bAlaghAtI cha strIhantA sarvathA nR^ipa ||3-100-36

chakrI bhava gadI rAja~nChAr~NgI cha satataM bhava |
nAmadheyaM vR^ithA mahyaM vAsudeveti cha prabho ||3-100-37

shAr~NgI chakrI gadI sha~NkhItyevamAdi vR^ithA mama |
kiM tu vakShyAmi ki~nchittu shR^iNuShva yadi manyase ||3-100-38

kShatriyA balino ye tu sthite mayi jagatpatau ||3-100-38

tathAnubruvate tvAM hi jIvatyeva mayi prabho |
yatte chakraM mahAghoramasurAntakaraM mahat ||3-100-39

tattulyaM mama chakraM tu vR^ittato na tu vItryataH |
AyudheShvatha sarvatra shabdasAdR^ishyamasti te ||3-100-40

gopo.ahaM sarvadA rAjanprANinAM prANadaH sadA |
goptA sarveShu lokeShu shAstA duShTasya sarvadA ||3-100-41

katthanaM sarvakAryaM hi jitvA shatrUnnR^ipAdhama |
ajitvA kiM bhavAnbrUte sthite mayi cha shastriNi ||3-100-42

hatvA mAM brUhi rAjendra yadi shakto.asi pauNDraka |
sthito.ahaM chakramAshritya rathI chApI gadAsimAn ||3-100-43

rathamAruhya yuddhAya sannaddho bhava mAnada |
ityuktvA bhagavAnviShNuH siMhanAdaM vyanInadat ||3-100-44

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
kR^iShNapauNDrakayuddhe shatatamo.adhyAyaH 

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்