Saturday 25 December 2021

ஸாத்யகிபௌண்ட்³ரகயோ꞉ ஸம்வாத³꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 95 (41)

அத² பஞ்சநவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஸாத்யகிபௌண்ட்³ரகயோ꞉ ஸம்வாத³꞉

Krishna giving the reposibility of saving Dwaraka to Satyaki

வைஷ²ம்பாயந உவாச
நிவ்ருத்தேஷ்வத² ஸைந்யேஷு வ்ருஷ்ணிவீரேஷு சைவ ஹி |
பீ⁴தேஷ்வத² மஹாராஜ ஹதேஷு யுதி⁴ ஸர்வத꞉ ||3-95-1

தீ³பிகாஸு ப்ரஷா²ந்தாஸு நி꞉ஷ²ப்³தே³ ஸதி ஸர்வத꞉ |
ஜிதமித்யேவ யந்மத்வா வ்ருஷ்ணீநாம் ப³லமுத்தமம்||3-95-2

தத꞉ பௌண்ட்³ரோ மஹாவீர்யோ ப³பா⁴ஷே ஸைநிகாந்ஸ்வகான் |
ஷீ²க்⁴ரம் க³ச்ச²த ராஜேந்த்³ராஷ்டங்கை꞉ குந்தை꞉ புரீமிமாம் ||3-95-3

குடா²ரை꞉ குந்தலைஷ்²சைவ பாஷாணை꞉ ஸர்வதோதி³ஷ²ம் |
கர்ஷணஸ்தை²꞉ ஸுபாஷாணை꞉ ஸர்வதோ யாத பூ⁴மிபா꞉ ||3-95-4

பி⁴த்³யந்தாம் ப்ராகாரசயா ப்ராஸாதா³ஷ்²ச ஸமந்தத꞉ |
க்³ருஹ்யந்தாம் கந்யகா꞉ ஸர்வா தா³ஸ்யஷ்²சைவ ஸமந்தத꞉ ||3-95-5

க்³ருஹ்யந்தாம் வஸுமுக்²யாநி த⁴நாநி ஸுப³ஹூந்யத² |
தே ததே²தி மஹாத்மாநோ ராஜாந꞉ ஸர்வ ஏவ து ||3-95-6

குடா²ரை꞉ ஸர்வதஷ்²சைவ சிச்சி²து³꞉ பௌண்ட்³ரகாஜ்ஞயா |
ப்ராகாராம்ஷ்²சைவ ஸர்வத்ர ப்ராஸாதா³ந்நரஸஞ்சயான் ||3-95-7

அத² தத்ர மஹாஷ²ப்³த³꞉ ப்ராது³ராஸீத்ஸமந்தத꞉ |
டங்கேஷு பாத்யமாநேஷு ப்ராகாரேஷு மஹாப³லை꞉ ||3-95-8

பூர்வத்³வாரே மஹாராஜ பி⁴ந்நா꞉ ப்ராகாரஸஞ்சயா꞉ |
ஷ்²ருத்வா ஷ²ப்³த³ம் மஹாகோ⁴ரம் ஸாத்யகி꞉ க்ரோத⁴மூர்ச்சி²த꞉ ||3-95-9

மயி ஸர்வம் ஸமாரோப்ய கேஷ²வோ யாத³வேஷ்²வர꞉ |
க³த꞉ கைலாஸஷி²க²ரம் த்³ரஷ்டும் ஷ²ங்கரமவ்யயம் ||3-95-10

அவஷ்²யம் ஹி மயா ரக்ஷ்யா புரீ த்³வாரவதீ த்வியம் |
இதி ஸஞ்சிந்த்ய மநஸா த⁴நுராதா³ய ஸத்வரம் ||3-95-11

ரத²ம் மஹாந்தமாருஹ்ய தா³ருகஸ்ய மஹாத்மந꞉ |
புத்ரேண ஸம்ஸ்க்ருதம் கோ⁴ரம் யந்தா ச ஸ்வயமேவ ஹி ||3-95-12

த⁴நுர்மஹத்ததா³தா³ய ஷ²ராம்ஷ்²சாஷீ²விஷோ²பமான் |
ஆமுச்ய கவசம் கோ⁴ரம் ஷ²ஸ்த்ரஸம்பாதது³꞉ஸஹம் ||3-95-13

அங்க³தீ³ குண்ட³லீ தூணீ ஷ²ரீ சாபீ க³தா³ஸிமான் |
யயௌ யுத்³தா⁴ய ஷை²நேய꞉ ஸம்ஸ்மரந்கைஷ²வம் வச꞉ ||3-95-14

தீ³பிகாதீ³பிதே தே³ஷே² யயௌ ஸாத்யகிருத்தம꞉ |
ததை²வ ப³லதே³வோ(அ)பி ரத²மாருஹ்ய பா⁴ஸ்வரம் ||3-95-15

க³தீ³ ஷ²ரீ மஹாவீர்ய꞉ ப்ராயாத்³ரணசிகீர்ஷயா |
ஸிம்ஹநாத³ம் ப்ரகுர்வந்தோ முஞ்சந்தோ பை⁴ரவம் ரவம் ||3-95-16

உத்³த⁴வோ(அ)பி ப³லீ ஸாக்ஷாத்³க³ஜமாருஹ்ய ஸத்வரம் |
மத்தம் மஹாரவம் கோ⁴ராம் ஸங்க்³ராமே நீதிமத்தரம் ||3-95-17

யயௌ நீதிம் விசிந்வாந꞉ பராம் ப்ரீதிம் மஹாப³ல꞉ |
அந்யே ச வ்ருஷ்ணய꞉ ஸர்வே யயு꞉ ஸங்க்³ராமலாலஸா꞉ ||3-95-18

ரதா²ந்க³ஜாந்ஸமாருஹ்ய ஹார்தி³க்யப்ரமுக்²யாஸ்ததா² |
தீ³பிகாபி⁴ஷ்²ச ஸர்வத்ர புரோவ்ருத்தாபி⁴ரீஷ்²வரா꞉ ||3-95-19

ஸிம்ஹநாத³ம் ப்ரகுர்வந்த꞉ ஸ்மரந்த꞉ காஇஷ²வம் வச꞉ |
பூர்வத்³வாரம் ஸமாக³ம்ய வ்ருஷ்ணயோ யுத்³த⁴லாலஸா꞉ ||3-95-20

தே ஸமேத்ய யதா²யோக³ம் ஸ்தி²தாஸ்தத்ர மஹாப³லா꞉ |
ஸ்தி²தே ஸைந்யே மஹாகோ⁴ரே தீ³பிகாதீ³பிதே பதி² ||3-95-21

ஷி²நிர்வீர꞉ ஷ²ரீ சாபீ க³தீ³ தூணீரவாந்விபோ⁴ |
வாயவ்யாஸ்த்ரம் ஸமாதா³ய யோஜயித்வா மஹாஷ²ரம் ||3-95-22

ஆகர்ணம் பூர்ணமாக்ருஷ்ய த⁴நு꞉ ப்ரவரமுத்தமம் |
முமோச பரஸைந்யேஷு ஷி²நிர்வீர꞉ ப்ரதாபவான் ||3-95-23

வாயவ்யாஸ்த்ரேண தே ஸர்வே தத்ரஸ்தா² நரஸத்தமா꞉ |
விஜிதா ஹ்யஸ்த்ரவீர்யேண யத்ர திஷ்ட²தி பௌண்ட்³ரக꞉ ||3-95-24

தத்ர க³த்வா ஸ்தி²தா꞉ ஸர்வே நிர்தூ⁴தா வாதரம்ஹஸா |
யத்ர பூர்வம் ஸ்தி²தா꞉ ஸர்வே வித்³ருதா ராஜஸத்தமா꞉ ||3-95-25

தத்ர ஸ்தி²த்வா ச ஷை²நேய꞉ ஷ²ரமாதா³ய ஸத்வரம் |
நிஷி²தம் ஸர்பபோ⁴கா³ப⁴ம் ப³பா⁴ஷே ஸாத்யகிஸ்ததா³ ||3-95-26

க்வ இதா³நீம் மஹாபு³த்³தி⁴꞉ பௌண்ட்³ரகோ ராஜஸத்தம꞉ |
ஸ்தி²தோ(அ)ஸ்தி வ்யவஸாயேந ஷ²ரீ சாபீ மஹாப³ல꞉ ||3-95-27

யதி³ த்³ரஷ்டா து³ராத்மாநம் ததோ ஹந்தா ந்ருபாத⁴மம் |
ப்⁴ருத்யோ(அ)ஸ்மி கேஷ²வஸ்யாஹம் ஜிகா⁴ம்ஸு꞉ பௌண்ட்³ரகம் ஷி²த꞉ ||3-95-28

சி²த்த்வா ஷி²ரஸ்து தஸ்யாஸ்ய ஸர்வக்ஷத்ரஸ்ய பஷ்²யத꞉ |
ப³லிம் தா³ஸ்யாமி க்³ருத்⁴ரேப்⁴ய꞉ ஷ்²வப்⁴யஷ்²சைவ து³ராத்மந꞉ ||3-95-29

கோ நாம ஈத்³ருஷ²ம் கர்ம சௌரவச்ச ஸமாசரேத் |
ஸுப்தேஷு நிஷி² ஸர்வத்ர யாத³வேஷு மஹாத்மஸு ||3-95-30

சௌரோ(அ)யம் ஸர்வதா² ராஜா ந ஹி ராஜா ப³லாந்வித꞉ |
யதி³ ஷ²க்தோ ந குர்யாச்ச சௌர்யமேவம் ந்ருபாத⁴ம꞉ ||3-95-31

அஹோ(அ)ஸ்ய ப³லிநோ ராஜ்ஞஷ்²சௌரகார்யம் ப்ரகுர்வத꞉ |
ஸர்வதா²க³மநம் தஸ்ய ந ஹி பஷ்²யாமி ஸாம்ப்ரதம் ||3-95-32

இத்யுக்த்வா ஸாத்யகிர்வீர꞉ ப்ரஜஹாஸ மஹாப³ல꞉ |
விஸ்பா²ர்ய ஸுத்³ருட⁴ம் சாபம் ஸந்த³தே⁴ கார்முகே ஷ²ரம் ||3-95-33

ஆகர்ண்ய வசநம் வீர꞉ ஸாத்யகேஸ்தஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
க்வ நு க்ருஷ்ண꞉ க்வ கோ³பால꞉ குத꞉ ஸோ(அ)த² ப்ரவர்ததே ||3-95-34

ஸ்த்ரீஹந்தா பஷு²ஹந்தா ச க்வ ச ஸ்வாமீதி ஸேவித꞉ |
ஸ இதா³நீம் க்வ வர்தேத க்³ருஹீத்வா மம நாம தத் ||3-95-35

ஹந்தா ஸக்²யுர்மஹாவீர்யோ நரகஸ்ய மஹாத்மந꞉ |
மமைவ தாத யுத்³தே⁴(அ)ஸ்மிந்ஹதே தஸ்மின் து³ராத்மநி ||3-95-36

க³ச்ச² த்வம் காமதோ வீர யோத்³து⁴ம் ந க்ஷமதே ப⁴வான் |
அத² வா திஷ்ட² கிஞ்சித்து ததோ த்³ரஷ்டாஸி மே ப³லம் ||3-95-37

ஷி²ரஸ்தே பாதயிஷ்யாமி ஷ²ரைர்கோ⁴ரைர்து³ராஸதை³꞉ |
ஹதஸ்ய தவ வீரேஹ பூ⁴மி꞉ பாஸ்யதி ஷோ²ணிதம் ||3-95-38

ஷ்²ரோஷ்யதே ஸ ததா² கோ³போ ஹத꞉ ஸாத்யகிரித்யபி |
யோ க³ர்வஸ்தஸ்ய கோ³பஸ்ய ஸர்வதா³ வர்ததே மஹான் ||3-95-39

விநஷ்²யதி ஸ நு க்ஷிப்ரம் ஹதே த்வயி யதூ³த்தம |
த்வயி ரக்ஷாம் ஸமாதி³ஷ்²ய கோ³ப꞉ கைலாஸபர்வதம் ||3-95-40

க³த இத்யேவமஸ்மாபி⁴꞉ ஷ்²ருதம் பூர்வம் மஹாமதே |
ஷ²ரம் க்³ருஹாண நிஷி²தம் யதி³ ஷ²க்தோ(அ)ஸி ஸாத்யகே |
இத்யுக்த்வா பா³ணமாதா³ய யயௌ யோத்³து⁴ம் வ்யவஸ்தி²த꞉ ||3-95-41

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
பௌண்ட்³ரகவதே⁴ ராத்ரியுத்³தே⁴ ஸாத்யகிபௌண்ட்³ரகபா⁴ஷணே
பஞ்சநவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_094_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 95  Satyaki challenges Paundraka
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 1st 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha pa~nchanavatitamo.adhyAyaH
sAtyakipauNDrakayoH saMvAdaH 

vaishampAyana uvAcha
nivR^itteShvatha sainyeShu vR^iShNivIreShu chaiva hi |
bhIteShvatha mahArAja hateShu yudhi sarvataH ||3-95-1

dIpikAsu prashAntAsu niHshabde sati sarvataH |
jitamityeva yanmatvA vR^iShNInAM balamuttamam||3-95-2

tataH pauNDro mahAvIryo babhAShe sainikAnsvakAn |
shIghraM gachChata rAjendrAShTa~NkaiH kuntaiH purImimAm ||3-95-3

kuThAraiH kuntalaishchaiva pAShANaiH sarvatodisham |
karShaNasthaiH supAShANaiH sarvato yAta bhUmipAH ||3-95-4

bhidyantAM prAkArachayA prAsAdAshcha samantataH |
gR^ihyantAM kanyakAH sarvA dAsyashchaiva samantataH ||3-95-5

gR^ihyantAM vasumukhyAni dhanAni subahUnyatha |
te tatheti mahAtmAno rAjAnaH sarva eva tu ||3-95-6

kuThAraiH sarvatashchaiva chichChiduH pauNDrakAj~nayA |
prAkArAMshchaiva sarvatra prAsAdAnnarasa~nchayAn ||3-95-7

atha tatra mahAshabdaH prAdurAsItsamantataH |
Ta~NkeShu pAtyamAneShu prAkAreShu mahAbalaiH ||3-95-8

pUrvadvAre mahArAja bhinnAH prAkArasa~nchayAH |
shrutvA shabdaM mahAghoraM sAtyakiH krodhamUrchChitaH ||3-95-9

mayi sarvaM samAropya keshavo yAdaveshvaraH |
gataH kailAsashikharaM draShTuM sha~Nkaramavyayam ||3-95-10

avashyaM hi mayA rakShyA purI dvAravatI tviyam |
iti sa~nchintya manasA dhanurAdAya satvaram ||3-95-11

rathaM mahAntamAruhya dArukasya mahAtmanaH |
putreNa saMskR^itaM ghoraM yantA cha svayameva hi ||3-95-12

dhanurmahattadAdAya sharAMshchAshIvishopamAn |
Amuchya kavachaM ghoraM shastrasaMpAtaduHsaham ||3-95-13

a~NgadI kuNDalI tUNI sharI chApI gadAsimAn |
yayau yuddhAya shaineyaH saMsmarankaishavaM vachaH ||3-95-14

dIpikAdIpite deshe yayau sAtyakiruttamaH |
tathaiva baladevo.api rathamAruhya bhAsvaram ||3-95-15

gadI sharI mahAvIryaH prAyAdraNachikIrShayA |
siMhanAdaM prakurvanto mu~nchanto bhairavaM ravam ||3-95-16

uddhavo.api balI sAkShAdgajamAruhya satvaraM |
mattaM mahAravaM ghorAM sa~NgrAme nItimattaram ||3-95-17

yayau nItiM vichinvAnaH parAM prItiM mahAbalaH |
anye cha vR^iShNayaH sarve yayuH sa~NgrAmalAlasAH ||3-95-18

rathAngajAnsamAruhya hArdikyapramukhyAstathA |
dIpikAbhishcha sarvatra purovR^ittAbhirIshvarAH ||3-95-19

siMhanAdaM prakurvantaH smarantaH kAishavaM vachaH |
pUrvadvAraM samAgamya vR^iShNayo yuddhalAlasAH ||3-95-20

te sametya yathAyogaM sthitAstatra mahAbalAH |
sthite sainye mahAghore dIpikAdIpite pathi ||3-95-21

shinirvIraH sharI chApI gadI tUNIravAnvibho |
vAyavyAstraM samAdAya yojayitvA mahAsharam ||3-95-22

AkarNaM pUrNamAkR^iShya dhanuH pravaramuttamam |
mumocha parasainyeShu shinirvIraH pratApavAn ||3-95-23

vAyavyAstreNa te sarve tatrasthA narasattamAH |
vijitA hyastravIryeNa yatra tiShThati pauNDrakaH ||3-95-24

tatra gatvA sthitAH sarve nirdhUtA vAtaraMhasA |
yatra pUrvaM sthitAH sarve vidrutA rAjasattamAH ||3-95-25

tatra sthitvA cha shaineyaH sharamAdAya satvaram |
nishitaM sarpabhogAbhaM babhAShe sAtyakistadA ||3-95-26

kva idAnIM mahAbuddhiH pauNDrako rAjasattamaH |
sthito.asti vyavasAyena sharI chApI mahAbalaH ||3-95-27

yadi draShTA durAtmAnaM tato hantA nR^ipAdhamam |
bhR^ityo.asmi keshavasyAhaM jighAMsuH pauNDrakaM shitaH ||3-95-28

ChittvA shirastu tasyAsya sarvakShatrasya pashyataH |
baliM dAsyAmi gR^idhrebhyaH shvabhyashchaiva durAtmanaH ||3-95-29

ko nAma IdR^ishaM karma chauravachcha samAcharet |
supteShu nishi sarvatra yAdaveShu mahAtmasu ||3-95-30

chauro.ayaM sarvathA rAjA na hi rAjA balAnvitaH |
yadi shakto na kuryAchcha chauryamevaM nR^ipAdhamaH ||3-95-31

aho.asya balino rAj~nashchaurakAryaM prakurvataH |
sarvathAgamanaM tasya na hi pashyAmi sAMpratam ||3-95-32

ityuktvA sAtyakirvIraH prajahAsa mahAbalaH |
visphArya sudR^iDhaM chApaM saMdadhe kArmuke sharam ||3-95-33

AkarNya vachanaM vIraH sAtyakestasya dhImataH |
kva nu kR^iShNaH kva gopAlaH kutaH so.atha pravartate ||3-95-34

strIhantA pashuhantA cha kva cha svAmIti sevitaH |
sa idAnIM kva varteta gR^ihItvA mama nAma tat ||3-95-35

hantA sakhyurmahAvIryo narakasya mahAtmanaH |
mamaiva tAta yuddhe.asminhate tasmin durAtmani ||3-95-36

gachCha tvaM kAmato vIra yoddhuM na kShamate bhavAn |
atha vA tiShTha ki~nchittu tato draShTAsi me balam ||3-95-37

shiraste pAtayiShyAmi sharairghorairdurAsadaiH |
hatasya tava vIreha bhUmiH pAsyati shoNitam ||3-95-38

shroShyate sa tathA gopo hataH sAtyakirityapi |
yo garvastasya gopasya sarvadA vartate mahAn ||3-95-39

vinashyati sa nu kShipraM hate tvayi yadUttama |
tvayi rakShAM samAdishya gopaH kailAsaparvatam ||3-95-40

gata ityevamasmAbhiH shrutaM pUrvaM mahAmate |
sharaM gR^ihANa nishitaM yadi shakto.asi sAtyake |
ityuktvA bANamAdAya yayau yoddhuM vyavasthitaH ||3-95-41

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauNDrakavadhe rAtriyuddhe sAtyakipauNDrakabhAShaNe
pa~nchanavatitamo.adhyAyaH        

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்