Friday 24 December 2021

யாத³வாநாம் யுத்³தோ⁴த்³யோக³꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 94 (33)

அத² சதுர்ணவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

யாத³வாநாம் யுத்³தோ⁴த்³யோக³꞉

யாத³வாநாம் யுத்³தோ⁴த்³யோக³꞉

Might of Ekalavya

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ததஷ்²ச யாத³வா꞉ ஸர்வே த்³ருஷ்ட்வா ஸைநிகஸஞ்சயம் |
ராத்ரௌ ச வ்யஸநம் ப்ராப்தம் மஹாஷ²ஸ்த்ரஸமாகுலம் ||3-94-1

மஹாவாதஸமுத்³பூ⁴தம் கல்பாந்தே ஸமரோபமம் |
ஸந்நத்³தா⁴꞉ ஸமபத்³யந்த ஷ²ஸ்த்ரிணோ யுத்³த⁴லாலஸா꞉ ||3-94-2

க்³ருஹீததீ³பிகா꞉ ஸர்வே யாத³வா꞉ ஷ²ஸ்த்ரயோதி⁴ந꞉ |
ஸாத்யகிர்ப³லப⁴த்³ரஷ்²ச ஹார்தி³க்யோ நிஷ²ட²ஸ்ததா² ||3-94-3

உத்³த⁴வோ(அ)த² மஹாபு³த்³தி⁴ருக்³ரஸேநோ மஹாப³ல꞉ |
அந்யே ச யாத³வா꞉ ஸர்வே கவசப்ரக்³ரஹே ரதா꞉ ||3-94-4

ஸமஸ்தயுத்³த⁴குஷ²லா ராத்ரௌ ஸந்நாஹயோதி⁴ந꞉ |
ஷ²ஸ்த்ரிண꞉ க²ட்³கி³நஷ்²சைவ ஸர்வே ஷ²ஸ்த்ரஸமாகுலா꞉ ||3-94-5

யுத்³தா⁴ய ஸமபத்³யந்த ப³ஹவோ பா³ஹுஷா²லிந꞉ |
ரதி²நோ க³தி³நஷ்²சைவ ஸாதி³ந꞉ ஸாயுதா⁴ஸ்ததா² ||3-94-6

நித்யயுக்தா மஹாத்மாநோ த⁴ந்விந꞉ புருஷோத்தமா꞉ |
நிர்யயுர்நக³ராத்தூர்ணம் தீ³பிகாபி⁴꞉ ஸமந்தத꞉ ||3-94-7 

குத꞉ பௌண்ட்³ரக இத்யேவம் வத³ந்த꞉ ஸர்வஸாத்வதா꞉ |
தீ³பிகாதீ³பிதோ தே³ஷோ² நிஸ்தமா꞉ ஸமபத்³யத ||3-94-8

ததோ விதிமிரோ தே³ஷ²꞉ ஸமந்தாத்ப்ரத்யபத்³யத |
யுத்³த⁴ம் ஸமப⁴வத்³கோ⁴ரம் வ்ருஷ்ணிபி⁴꞉ ஷ²த்ருபி⁴꞉ ஸஹ ||3-94-9

ததோ மஹாந்ஸமப⁴வத்ஸந்நாதோ³ ரோமஹர்ஷண꞉ |
ஹயா ஹயை꞉ ஸமாயுக்தா க³ஜாஷ்²ச க³ஜயூத²பை꞉ ||3-94-10

ரதா² ரதை²꞉ ஸமாயுக்தா꞉ ஸாதி³பி⁴꞉ ஸாதி³நஸ்ததா² |
க²ட்³கி³ந꞉ க²ட்³கி³பி⁴꞉ ஸார்த⁴ம் க³தி³பி⁴ர்க³தி³நஸ்ததா² ||3-94-11

பரஸ்பரவ்யதீகாரோ ரண ஆஸீத்ஸுதா³ருண꞉ |
மஹாப்ரலயஸங்க்ஷோப⁴꞉ ஷ²ப்³த³ஸ்தேஷாம் மஹாத்மநாம் ||3-94-12

தா⁴வந்த꞉ ப்ரஹரந்த்யேதாந்ஹந்த்யேதான் ஸர்வதோ ந்ருபான் |
அயமேஷ மஹாபா³ஹு꞉ க²ட்³கீ³ பததி வீர்யவான் ||3-94-13

அயமேஷ ஷ²ரோ கோ⁴ரோ வர்ததே(அ)திஸுதா³ருண꞉ |
க³தீ³ சாயம் மஹாவீர்ய꞉ ஸர்வாந்நோ பா³த⁴தே ந்ருப꞉ ||3-94-14

அயம் ரதீ² ஷ²ரீ சபீ க³தீ³ தூணீ தநுத்ரவான் |
யாத்³ருஷ²꞉ ஸர்வதோ யாதி குந்தபாணிரயம் ப³லீ ||3-94-15

அயமத்ர மஹாஷூ²லீ ஸம்ஷ்²ரித꞉ ஸர்வதோதி³ஷ²ம் |
க³ஜோ(அ)யம் ஸவிஷாணாக்³ரோ வர்ததே ஸர்வத꞉ ப்ரதி ||3-94-16

அதிஸர்வத்ரக³꞉ ஷூ²ரோ வேக³வாந்வாதஸந்நிப⁴꞉ |
ஷ²ராஞ்ச்ச²ரை꞉ ஸமாஹந்தி த³ண்டா³ந்த³ண்டை³ர்ஜக³த்பதே ||3-94-17

குந்தாந்குந்தை꞉ ஸமாஜக்⁴நுர்க³தா³பி⁴ஷ்²ச க³தா³ஸ்ததா² |
பரிகா⁴ந்பரிகை⁴꞉ ஸார்த⁴ம் ஷூ²லாந்ச்சூ²லை꞉ ஸமந்தத꞉ ||3-94-18

ஏவம் தேஷாம் மஹாராஜ குர்வதாம் ரணமுத்தமம் |
ஸங்க்³ராம꞉ ஸுமஹாநாஸீச்ச²ப்³த³ஷ்²சாபி மஹாநபூ⁴த் ||3-94-19

பூ⁴தாநி ஸுப³ஹூந்யாஜௌ ஷ²ப்³த³வந்தி மஹாந்தி ச |
ப்ராது³ராஸந்ஸஹஸ்ராணி ஷ²ங்கா²நாம் பீ⁴மநி꞉ஸ்வந꞉ ||3-94-20

ராத்ரௌ ப்ராது³ரபூ⁴ச்ச²ப்³த³꞉ ஸங்க்³ராமே ரோமஹர்ஷண꞉ |
வர்தமாநே மஹாயுத்³தே⁴ வ்ருஷ்ணீநாம் சைவ தை꞉ ஸஹ ||3-94-21

 கேசித்³க்³ரஸ்தா꞉ ஸமாபேது꞉ ப்ருதி²வ்யாம் ப்ருதி²வீக்ஷித꞉ |
கேசித்பதிதஷ்²லிஷ்டாஷ்²ச விப்ரகீர்ணஷி²ரோத⁴ரா꞉ ||3-94-22

பேதுருர்வ்யாம் மஹாவீர்யா ராஜாந꞉ ஷ²ஸ்த்ரபாணய꞉ |
கேசித்து பி⁴ந்நவர்மாண꞉ ஸமாபேது꞉ ஸஹஸ்ரதா⁴ ||3-94-23

பரஸ்பரம் ஸமாஷ்²ரித்ய பரஸ்பரவதை⁴ஷிண꞉ |
ந்யஸ்தஷ²ஸ்த்ரா மஹாத்மாந꞉ ஸமந்தாத்க்ஷதவிக்³ரஹா꞉ ||3-94-24

பேதுர்க³தாஸவ꞉ கேசித்³யமராஷ்ட்ரவிவர்த⁴நா꞉ |
ஏவம் தே நிஹதா ராஜந்யோதி⁴தா꞉ ஸர்வ ஏவ து ??3-94-25

ஏதஸ்மிந்நந்தரே ஷூ²ர ஏகலவ்யோ நிஷாத³ய꞉ |
த⁴நுர்க்³ருஹ்ய மஹாகோ⁴ரம் காலாந்தகயமோபம꞉ ||3-94-26

ஷ²ரைரநேகஸாஹஸ்ரைரர்த³யாமாஸ யாத³வான் |
பர꞉ ஷ²தை꞉ ஷ²ராணாம் து நிஷி²தைர்மர்மபே⁴தி⁴பி⁴꞉ ||3-94-27

வ்ருஷ்ணீநாம் ச ப³லம் ஸர்வம் போத²யாமாஸ ஸர்வத꞉ |
யுத்³த்⁴யத꞉ ஷ²ஸ்த்ரபாணீம்ஷ்²ச க்ஷத்ரியாந்வீர்யவத்தரான் ||3-94-28

நிஷ²ட²ம் பஞ்சவிம்ஷ²த்யா ஷ²ராணாம் நதபர்வணாம் |
ஸாரணம் த³ஷ²பி⁴ர்வித்³த்⁴வா ஹார்தி³க்யம் பஞ்சபி⁴꞉ ஷ²ரை꞉ ||3-94-29

உக்³ரஸேநம் நவத்யாஷு² வஸுதே³வம் ச ஸப்தபி⁴꞉ |
உத்³த⁴வம் த³ஷ²பி⁴ஷ்²சைவ ஹ்யக்ரூரம் பஞ்சபி⁴꞉ ஷ²ரை꞉ ||3-94-30

ஏவமேகைகஷ²꞉ ஸர்வே நிஹதா நிஷி²தை꞉ ஷ²ரை꞉ |
வித்³ராவ்ய யாத³வீம் ஸேநாம் நாம விஷ்²ராவ்ய வீர்யவான் ||3-94-31

ஏகலவ்யோ யது³வ்ருஷாந்வீர்யவாந்ப³லவாநஹம் |
இதா³நீம் ஸாத்யகிர்வீர꞉ க்வ யாஸ்யதி மஹாப³ல꞉ ||3-94-32

மத³மத்தோ ஹலீ ஸாக்ஷாத்க்வ யாதீஹ க³தா³த⁴ர꞉ |
இத்யாஹ ஸிம்ஹநாதே³ந ஸிம்ஹாந்விஸ்மாபயந்நிவ ||3-94-33

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
பௌண்ட்³ரகவதே⁴ ராத்ரியுத்³தே⁴ சதுர்நவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_094_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 94  Midnight  Battle
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
December 28, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha chaturNavatitamo.adhyAyaH
yAdavAnAM yuddhodyogaH


vaishampAyana uvAcha
tatashcha yAdavAH sarve dR^iShTvA sainikasa~nchayam |
rAtrau cha vyasanaM prAptaM mahAshastrasamAkulam ||3-94-1

mahAvAtasamudbhUtaM kalpAnte samaropamam |
sannaddhAH samapadyanta shastriNo yuddhalAlasAH ||3-94-2

gR^ihItadIpikAH sarve yAdavAH shastrayodhinaH |
sAtyakirbalabhadrashcha hArdikyo nishaThastathA ||3-94-3

uddhavo.atha mahAbuddhirugraseno mahAbalaH |
anye cha yAdavAH sarve kavachapragrahe ratAH ||3-94-4

samastayuddhakushalA rAtrau sannAhayodhinaH |
shastriNaH khaDginashchaiva sarve shastrasamAkulAH ||3-94-5

yuddhAya samapadyanta bahavo bAhushAlinaH |
rathino gadinashchaiva sAdinaH sAyudhAstathA ||3-94-6

nityayuktA mahAtmAno dhanvinaH puruShottamAH |
niryayurnagarAttUrNam dIpikAbhiH samantataH ||3-94-7 

kutaH pauNDraka ityevaM vadantaH sarvasAtvatAH |
dIpikAdIpito desho nistamAH samapadyata ||3-94-8

tato vitimiro deshaH samantAtpratyapadyata |
yuddhaM samabhavadghoraM vR^iShNibhiH shatrubhiH saha ||3-94-9

tato mahAnsamabhavatsannAdo romaharShaNaH |
hayA hayaiH samAyuktA gajAshcha gajayUthapaiH ||3-94-10

rathA rathaiH samAyuktAH sAdibhiH sAdinastathA |
khaDginaH khaDgibhiH sArdhaM gadibhirgadinastathA ||3-94-11

parasparavyatIkAro raNa AsItsudAruNaH |
mahApralayasa~NkShobhaH shabdasteShAM mahAtmanAm ||3-94-12

dhAvantaH praharantyetAnhantyetAn sarvato nR^ipAn |
ayameSha mahAbAhuH khaDgI patati vIryavAn ||3-94-13

ayameSha sharo ghoro vartate.atisudAruNaH |
gadI chAyaM mahAvIryaH sarvAnno bAdhate nR^ipaH ||3-94-14

ayaM rathI sharI chapI gadI tUNI tanutravAn |
yAdR^ishaH sarvato yAti kuntapANirayaM balI ||3-94-15

ayamatra mahAshUlI saMshritaH sarvatodisham |
gajo.ayaM saviShANAgro vartate sarvataH prati ||3-94-16

atisarvatragaH shUro vegavAnvAtasannibhaH |
sharA~nchCharaiH samAhanti daNDAndaNDairjagatpate ||3-94-17

kuntAnkuntaiH samAjaghnurgadAbhishcha gadAstathA |
parighAnparighaiH sArdhaM shUlAnchChUlaiH samantataH ||3-94-18

evaM teShAM mahArAja kurvatAM raNamuttamam |
sa~NgrAmaH sumahAnAsIchChabdashchApi mahAnabhUt ||3-94-19

bhUtAni subahUnyAjau shabdavanti mahAnti cha |
prAdurAsansahasrANi sha~NkhAnAM bhImaniHsvanaH ||3-94-20

rAtrau prAdurabhUchChabdaH sa~NgrAme romaharShaNaH |
vartamAne mahAyuddhe vR^iShNInAM chaiva taiH saha ||3-94-21

 kechidgrastAH samApetuH pR^ithivyAM pR^ithivIkShitaH |
kechitpatitashliShTAshcha viprakIrNashirodharAH ||3-94-22

petururvyAM mahAvIryA rAjAnaH shastrapANayaH |
kechittu bhinnavarmANaH samApetuH sahasradhA ||3-94-23

parasparaM samAshritya parasparavadhaiShiNaH |
nyastashastrA mahAtmAnaH samantAtkShatavigrahAH ||3-94-24

peturgatAsavaH kechidyamarAShTravivardhanAH |
evaM te nihatA rAjanyodhitAH sarva eva tu ??3-94-25

etasminnantare shUra ekalavyo niShAdayaH |
dhanurgR^ihya mahAghoraM kAlAntakayamopamaH ||3-94-26

sharairanekasAhasrairardayAmAsa yAdavAn |
paraH shataiH sharANAM tu nishitairmarmabhedhibhiH ||3-94-27

vR^iShNInAM cha balaM sarvaM pothayAmAsa sarvataH |
yuddhyataH shastrapANIMshcha kShatriyAnvIryavattarAn ||3-94-28

nishaThaM pa~nchaviMshatyA sharANAM nataparvaNAm |
sAraNaM dashabhirviddhvA hArdikyaM pa~nchabhiH sharaiH ||3-94-29

ugrasenaM navatyAshu vasudevaM cha saptabhiH |
uddhavaM dashabhishchaiva hyakrUraM pa~nchabhiH sharaiH ||3-94-30

evamekaikashaH sarve nihatA nishitaiH sharaiH |
vidrAvya yAdavIM senAM nAma vishrAvya vIryavAn ||3-94-31

ekalavyo yaduvR^iShAnvIryavAnbalavAnaham |
idAnIM sAtyakirvIraH kva yAsyati mahAbalaH ||3-94-32

madamatto halI sAkShAtkva yAtIha gadAdharaH |
ityAha siMhanAdena siMhAnvismApayanniva ||3-94-33

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauNDrakavadhe rAtriyuddhe chaturnavatitamo.adhyAyaH        

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்