Saturday 23 October 2021

பிஷா²சாக³மநம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 79 (29)

அதை²கோநாஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

பிஷா²சாக³மநம்

Ghantakarna Pisaca (Theyyam - Kerala)

வைஷ²ம்பாயந உவாச
தேஷாமநு மஹாகோ⁴ரௌ பிஷா²சௌ விக்ருதாநநௌ |
ப்ராம்ஷூ² பிங்க³லரோமாணௌ தீ³ர்க⁴ஜிஹ்வௌ மஹாஹநூ ||3-79-1

லம்ப³கேஷௌ² விரூபாக்ஷௌ ஹீ ஹீ ஹா ஹேதி வாதி³நௌ |
கா²த³ந்தௌ மாம்ஸபிடகம் பிப³ந்தௌ ருதி⁴ரம் ப³ஹு ||3-79-2

அந்த்ரவேஷ்டிதஸர்வாங்கௌ³ தீ³ர்கௌ⁴ க்ருஷ²க்ருதோத³ரௌ |
லம்ப³மாநமஹாப்ராந்தஷூ²லப்ரோதஷி²ரோத⁴ரௌ ||3-79-3

கர்ஷந்தௌ ஷ²வயூதா²நி பா³ஹுப்⁴யாம் தத்ர தத்ர ஹ |
ஹஸந்தௌ விவித⁴ம் ஹாஸம் ஸ்வஜாதிஸத்³ருஷ²ம் ந்ருப ||3-79-4

வத³ந்தௌ ப³ஹுரூபாநி வசாம்ஸி ப்ராக்ருதாநி ச |
கம்பயந்தௌ மஹாவ்ருக்ஷாநூருபாத³ப்ரக⁴ட்டநை꞉ ||3-79-5

ஸ்ருக்கிணீ லேலிஹந்தௌ ச த³ந்தாந்கடகடாயிநௌ |
அஸ்தி²ஸ்நாயுஸமாகீர்ணௌ த⁴மநீரஜ்ஜுஸந்ததௌ || 3-79-6

வத³ந்தௌ க்ருஷ்ண க்ருஷ்நேதி மாத⁴வேதி ச ஸந்ததம் |
கதா³ நு த்³ரக்ஷ்யதே விஷ்ணு꞉ ஸ இதா³நீம் க்வ திஷ்ட²தி ||3-79-7

ஸ்வாமிந꞉ குத்ர வஸதி꞉ குதோ த்³ரஷ்டும் யதாமஹே |
அத்ர வா குத்ர தே³வேஷ²꞉ குதோ நு ஸ்தா²ஸ்யதே ஹரி꞉ ||3-79-8

குத꞉ பத்³ம்பலாஷா²க்ஷ꞉ ஸாக்ஷாதி³ந்த்³ராநுஜோ ஹரி꞉ |
யமாஹு꞉ புண்ட³ரீகாக்ஷம் ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மவிதோ³ ஜநா꞉ ||3-79-9

தமஜம் புருஷம் விஷ்ணும் த்³ரஷ்டுமப்⁴யுத்⁴யதா வயம் |
அந்தகாலே ஜக³ந்நாத²ம் ப்ரவிவேஷ² ஜக³த்த்ரயம் ||3-79-10

தமஜம் விஷ்²வகர்தாரம் குதோ த்³ரக்ஷ்யாம ஸாம்ப்ரதம் |
யஸ்ய விஸ்தார ஏவைஷ லோக꞉ ப்ராணிநிவாஸிந꞉ ||3-79-11

தம் த்³ரஷ்டும் தே³வமீஷா²நம் யதாம꞉ ஸாம்ப்ரதம் ஹரிம் |
த³ஷா² கோ⁴ரதமா லோகே வித்³விஷ்டா ஸர்வஜந்துபி⁴꞉ ||3-79-12 

பைஷா²சீயம் ஸமுத்பந்நா கத²ம் நௌ ப்ராவிஷ²த்³ப³லாத் |
நரமாம்ஸாஸ்தி²கலுஷா ஸர்வபீ⁴திப்ரதா³யிநீ ||3-79-13

அஹோ நௌ து³ஷ்க்ருதம் கர்ம ப்ராக்தநே கர்மஸஞ்சயே |
அத்ரைவ மஹதீ ப்ரீதிர்வர்ததே ஸர்வதா³ ததா² ||3-79-14

யாவந்நௌ து³ஷ்க்ருதம் கர்ம தாவத்ஸ்தா²ஸ்யதி தாத்³ருஷீ² |
த³ஷா² ஸா ஸர்வவித்³விஷ்டா ப்ராணிபீட³நகாரிணீ ||3-79-15

ஸர்வதா² து³ஷ்க்ருதம் கர்ம ப³ஹுபி⁴ர்ஜந்மஸஞ்சயை꞉ | 
ததா² ஹி தத்ப²லம் கோ⁴ரமத்³யாபி ந நிவர்ததே ||3-79-16

யதா꞉ ஸ்ம ப்ராணிநோ ஹந்தும் ஷ்²வக³ணை꞉ ஸஹ ஸாம்ப்ரதம் |
ததா² ஹி ப்ராணிநோ லோகே பா³ல்யமாதௌ³ ஸமாஸ்தி²தா꞉ ||3-79-17

அஜ்ஞாநாவ்ருதசித்தாஷ்²ச க்ருத்யாக்ருத்யம் ந ஜாநதே |
ததா² யௌவநிநோ ப்⁴ராந்தா விஷயைர்ப³ஹுலீக்ருதா꞉ ||3-79-18

யதந்தே ஷ்²ரேயஸே நைவ ததோ விஷயஸம்ஸ்தி²தா꞉ |
விஷயாவிஷ்டசித்தா ஹி மநுஷ்யா ந விஜாநதே ||3-79-19

ததா² ச வ்ருத்³த⁴பா⁴வே து வ்யாதி⁴பி⁴ர்ப³ஹுபி⁴ர்வ்ருதா꞉ |
ஜ்வராதி³பி⁴ர்மஹாகோ⁴ரைர்நாநாது³꞉க²விதா⁴யிபி⁴꞉ || 3-79-20

யதந்தே ந ஹி வை ஷ்²ரேயோ விநஷ்டேந்த்³ரியகோ³சரா꞉ |
ததோ ம்ருதா க³ர்ப⁴வாஸே வஸந்தி ஸததம் நரா꞉ ||3-79-21

விண்மூத்ரகலிலே கோ⁴ரே து³꞉கை²ர்ப³ஹுபி⁴ராசிதா꞉ |
ச்யவந்தே து ததோ கோ⁴ராத்³க³ர்பா⁴த்ஸம்ஸாரமண்ட³லே ||3-79-22

பரஸ்பரம் விஹிம்ஸந்த꞉ குர்வந்த꞉ கர்மஸஞ்சயம் |
மஹத்யேவம் ஸதா³ கோ⁴ரே ஸம்ஸாரே து³꞉க²ஸங்குலே ||3-79-23

பாபாநி ப³ஹுரூபாணி குர்வதே(அ)ஜ்ஞாநதஸ்ததா³ |
ஸம்ஸாரஸ்யைஷ மஹிமா விஸ்த்ருத꞉ ஸர்வஜந்துஷு ||3-79-24

அச்சே²த்³ய꞉ ஷ²ஸ்த்ரஸம்பாதைருபாயைர்ப³ஹுபி⁴꞉ ஸதா³ |
ஏதஸ்மாந்ந நிவர்தந்தே மர்த்யா꞉ ப்ராக்ருதபு³த்³த⁴ய꞉ ||3-79-25

இமம் ஹத்வா மநுஷ்யேந்த்³ரமித³மஸ்மாத்³த⁴ராம்யஹம் |
சோரயித்வா த⁴நமித³ம் ஹரிஷ்யாம்யாத³தா³ம்யஹம் ||3-79-26

நிர்ப⁴ர்த்ஸ்யைநமிமம் ஷா²ந்தம் ஹரிஷ்யாமி த⁴நம் ப³லீ |
இத்யாதி³வ்யாகுலா மூர்கா² யதந்தே ப்ராணிபீட³நம் ||3-79-27

அஸ்யைவ து³꞉க²மூலஸ்ய ஸம்ஸாரஸ்ய ஸதா³ ஹரி꞉ |
பே⁴ஷஜம் ஸர்வதா² தே³வ꞉ ஷ²ங்க²சக்ரக³தா³த⁴ர꞉ ||3-79-28

ஆதி³தே³வ꞉ புராணாத்மா ஆத்மா ப்³ரஹ்மவிதா³ம் ஸதா³ |
தே வயம் ஸர்வயத்நேந த்³ரக்ஷ்யாம꞉ ஸர்வதா² ஹரிம் |
இத்த²ம் பிஷா²சௌ பா⁴ஷ²ந்தௌ ப்ராது³ராஸ்தாம் ஹரே꞉ புர꞉ || 3-79-29
 
 இதி ஷ்²ரீமாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி
 கைலாஸயாத்ராயாமேகோநாஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_079_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 79  The arrival of the Pishachas 
Itranslated by G. Shchhaufelberger schhaufel @ wanadoo.fr
July 24, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athaikonAshItitamo.adhyAyaH
pishAchAgamanam

vaishampAyana uvAcha
teShAmanu mahAghorau pishAchau vikR^itAnanau |
prAMshU pi~NgalaromANau dIrghajihvau mahAhanU ||3-79-1

lambakeshau virUpAkShau hI hI hA heti vAdinau |
khAdantau mAMsapiTakaM pibantau rudhiraM bahu ||3-79-2

antraveShTitasarvA~Ngau dIrghau kR^ishakR^itodarau |
lambamAnamahAprAntashUlaprotashirodharau ||3-79-3

karShantau shavayUthAni bAhubhyAM tatra tatra ha |
hasantau vividhaM hAsam svajAtisadR^ishaM nR^ipa ||3-79-4

vadantau bahurUpAni vachAMsi prAkR^itAni cha |
kampayantau mahAvR^ikShAnUrupAdapraghaTTanaiH ||3-79-5

sR^ikkiNI lelihantau cha dantAnkaTakaTAyinau |
asthisnAyusamAkIrNau dhamanIrajjusaMtatau || 3-79-6

vadantau kR^iShNa kR^iShneti mAdhaveti cha saMtatam |
kadA nu drakShyate viShNuH sa idAnIM kva tiShThati ||3-79-7

svAminaH kutra vasatiH kuto draShTuM yatAmahe |
atra vA kutra deveshaH kuto nu sthAsyate hariH ||3-79-8

kutaH padmpalAshAkShaH sAkShAdindrAnujo hariH |
yamAhuH puNDarIkAkShaM brahma brahmavido janAH ||3-79-9

tamajaM puruShaM viShNuM draShTumabhyudhyatA vayam |
antakAle jagannAthaM pravivesha jagattrayam ||3-79-10

tamajaM vishvakartAraM kuto drakShyAma sAMpratam |
yasya vistAra evaiSha lokaH prANinivAsinaH ||3-79-11

taM draShTuM devamIshAnaM yatAmaH sAMprataM harim |
dashA ghoratamA loke vidviShTA sarvajantubhiH ||3-79-12 

paishAchIyaM samutpannA kathaM nau prAvishadbalAt |
naramAMsAsthikaluShA sarvabhItipradAyinI ||3-79-13

aho nau duShkR^itaM karma prAktane karmasa~nchaye |
atraiva mahatI prItirvartate sarvadA tathA ||3-79-14

yAvannau duShkR^itaM karma tAvatsthAsyati tAdR^ishI |
dashA sA sarvavidviShTA prANipIDanakAriNI ||3-79-15

sarvathA duShkR^itaM karma bahubhirjanmasa~nchayaiH | 
tathA hi tatphalaM ghoramadyApi na nivartate ||3-79-16

yatAH sma prANino hantuM shvagaNaiH saha sAMpratam |
tathA hi prANino loke bAlyamAdau samAsthitAH ||3-79-17

aj~nAnAvR^itachittAshcha kR^ityAkR^ityaM na jAnate |
tathA yauvanino bhrAntA viShayairbahulIkR^itAH ||3-79-18

yatante shreyase naiva tato viShayasaMsthitAH |
viShayAviShTachittA hi manuShyA na vijAnate ||3-79-19

tathA cha vR^iddhabhAve tu vyAdhibhirbahubhirvR^itAH |
jvarAdibhirmahAghorairnAnAduHkhavidhAyibhiH || 3-79-20

yatante na hi vai shreyo vinaShTendriyagocharAH |
tato mR^itA garbhavAse vasanti satataM narAH ||3-79-21

viNmUtrakalile ghore duHkhairbahubhirAchitAH |
chyavante tu tato ghorAdgarbhAtsaMsAramaNDale ||3-79-22

parasparaM vihiMsantaH kurvantaH karmasaMchayam |
mahatyevaM sadA ghore saMsAre duHkhasa~Nkule ||3-79-23

pApAni bahurUpANi kurvate.aj~nAnatastadA |
saMsArasyaiSha mahimA vistR^itaH sarvajantuShu ||3-79-24

achChedyaH shastrasaMpAtairupAyairbahubhiH sadA |
etasmAnna nivartante martyAH prAkR^itabuddhayaH ||3-79-25

imaM hatvA manuShyendramidamasmAddharAmyaham |
chorayitvA dhanamidaM hariShyAmyAdadAmyaham ||3-79-26

nirbhartsyainamimaM shAntaM hariShyAmi dhanaM balI |
ityAdivyAkulA mUrkhA yatante prANipIDanam ||3-79-27

asyaiva duHkhamUlasya saMsArasya sadA hariH |
bheShajaM sarvathA devaH sha~NkhachakragadAdharaH ||3-79-28

AdidevaH purANAtmA AtmA brahmavidAM sadA |
te vayaM sarvayatnena drakShyAmaH sarvathA harim |
itthaM pishAchau bhAshantau prAdurAstAM hareH puraH || 3-79-29
 
 iti shrImAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi
 kailAsayAtrAyAmekonAshItitamo.adhyAyaH             

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்