Saturday 23 October 2021

க⁴ண்டாகர்ணக்ருதா விஷ்ணுஸ்தவப்ரார்த²நா தஸ்ய ஸமாதி⁴லாப⁴ஷ்²ச | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 80 (89)

அதை²கோநாஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

க⁴ண்டாகர்ணக்ருதா விஷ்ணுஸ்தவப்ரார்த²நா தஸ்ய ஸமாதி⁴லாப⁴ஷ்²ச


Ghantakarna Pisaca - Kerala Theyyam

வைஷ²ம்பாயந உவாச
தத꞉ ஸ ப⁴க³வாந்விஷ்ணு꞉ பிஷா²சௌ மாம்ஸப⁴க்ஷகௌ |
த³த³ர்ஷா²த² மஹாகோ⁴ரௌ தீ³பிகாதா⁴ரிணௌ ஹரி꞉ ||3-80-1

விலோகயாஞ்சக்ரதுஸ்தௌ பிஷா²சௌ தே³வகீஸுதம் |
ஸ்தி²தம் ஸுகா²ஸநே விஷ்நும் த்³ருஷ்ட்வா லோகேஷ்²வரேஷ்²வரம் ||3-80-2

தௌ ச க³த்வா ஸமுத்³தே³ஷ²ம் பிஷா²சௌ கேஷ²வஸ்ய ஹ |
ததஸ்தாவூசதுர்விஷ்ணுமந்தரீக்ருத்ய கேஷ²வம் ||3-80-3

கோ ப⁴வான் கஸ்ய வா மர்த்ய꞉ குதஷ்²சாக³ம்யதே த்வயா |
கிமர்த²மிஹ ஸம்ப்ராப்தோ வநே கோ⁴ரே ம்ருகா³குலே ||3-80-4

நிர்மநுஷ்யே த்³வீபிவ்ருதே பிஷா²சக³ணஸேவிதே |
ஷ்²வாபதை³꞉ ஸேவ்யமாநே ச விபிநே வ்யாக்⁴ரஸங்குலே ||3-80-5

ஸுகுமாரோ(அ)நவத்³யாங்க³꞉ ஸாக்ஷாத்³விஷ்ணுரிவாபர꞉ |
பத்³மபத்ரேக்ஷண꞉ ஷ்²யாம꞉ பத்³மாப⁴꞉ ஷ்²ரீபதி꞉ ஸ்வயம் ||3-80-6

அஸ்மத்ப்ரீதிகர꞉ ஸாக்ஷாத்ப்ராப்தோ விஷ்ணுரிவாபர꞉ |
தே³வோ வா யதி³ வ யக்ஷோ க³ந்த⁴ர்வ꞉ கிந்நரோ(அ)பி வா ||3-80-7

இந்த்³ரோ வா த⁴நதோ³ வாபி யமோ(அ)த² வருணோ(அ)பி வா |
ஏகாகீ விபிநே கோ⁴ரே த்⁴யாநார்பிதமநா இவ ||3-80-8

ப்³ரூஹி மர்த்ய யதா²தத்த்வம் ஜ்ஞாதுமிச்சா²மி மாநத³ |
ஏவம் ப்ருஷ்ட꞉ பிஷா²சாப்⁴யாமாஹ விஷ்ணுருருக்ரம꞉ ||3-80-9

க்ஷத்ரியோ(அ)ஸ்மீதி மாமாஹுர்மநுஷ்யா꞉ ப்ரக்ருதிஸ்தி²தா꞉ |
யது³வம்ஷே² ஸமுத்பந்ந꞉ க்ஷாத்ரம் வ்ருத்தமநுஷ்டி²தா꞉ ||3-80-10

லோகாநாமத² பாதாஸ்மி ஷா²ஸ்தா து³ஷ்டஸ்ய ஸர்வதா³ |
கைலாஸம் க³ந்துகாமோ(அ)ஸ்மி த்³ரஷ்டும் தே³வமுமாபதிம் ||3-80-11

இத்யேவம் மம வ்ருத்தாந்த꞉ கத்²யதாம் கௌ யுவாமிதி |
யுவாமிஹ ஸமாயாதௌ கிமர்த²ம் ப்³ராஹ்மணாஷ்²ரமம் ||3-80-12

ஏஷா ஹி மஹதீ புண்யா நாநாவிப்ரநிஷேவிதா |
ப³த³ரீயம் ஸமாக்²யாதா ந க்ஷுத்³ரைராஷ்²ரிதா க்வசித் ||3-80-13

தபஸ்விபி⁴ஸ்தபோயுக்தைர்ஜுஷ்டா ஸித்³த⁴நிஷேவிதா |
ஷ்²வக³ணா நாத்ர த்³ருஷ்²யந்தே பிஷா²சா மாம்ஸப்³ஜோஜநா꞉ ||3-80-14

ந ஹந்தவ்யா ம்ருகா³ஷ்²சாத்ர ம்ருக³யா நாத்ர வர்ததே |
ந து க்ஷுத்³ரை꞉ ப்ரவேஷ்டவ்யா ந க்ருதக்⁴நைர்ந நாஸ்திகை꞉ ||3-80-15

அஹமஸ்ய து தே³ஷ²ஸ்ய ரக்ஷிதா நாத்ர ஸம்ஷ²ய꞉ |
வ்யதிக்ரமோ யதி³ ப⁴வேத்தஸ்ய ஷா²ஸ்தாஸ்மி யத்நத꞉ ||3-80-16

கௌ ப⁴வந்தௌ க்வ நு யுவாம் கஸ்யேயம் மஹதீ சமூ꞉ |
நாத꞉ பரம் ப்ரவேஷ்டவ்யம்ருஷயஸ்த்வத்ர ஸம்ஸ்தி²தா꞉ ||3-80-17

விக்⁴நஸ்தத்ர ப்ரவர்தேத தப꞉ஸு ச தபஸ்விநாம் |
இஹைவ ஸ்தீ²யதாம் தாவத்³வக்தவ்யம் ச தத꞉ ஸுக²ம் ||3-80-18

அந்யதா²ஹம் நிஷேத்³தா⁴ ஸ்யாம் ப³லாத்³வாக்யைஸ்ததை²வ ச |

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ஏவம் ப்^இஷ்டௌ பிஷா²சௌ து வக்துமேவோபசக்ரது꞉ ||3-80-19

தயோரேகோ மஹாகோ⁴ர꞉ பிஷா²சோ தீ³ர்க⁴பா³ஹுக꞉ |
உவாச வசநம் தத்ர யதா² ஹ்ருதி³ ஸமர்பிதம் ||3-80-20

பிஷா²ச உவாச
ஷ்²ரூயதாமபி⁴தா⁴ஸ்யாமி ஸமாஹிதமநா ப⁴வ |
நமஸ்க்ருத்ய ஜக³ந்நாத²ம் ஹரிம் க்ருஷ்ணம் ஜக³த்பதிம் ||3-80-21

ஆதி³தே³வமஜம் விஷ்ணும் வரேண்யமநக⁴ம் ஷு²சிம் |
வக்ஷ்யாமி ஸகலம் யத்³வத்தயா ஷ்²ருணு யதீ³ச்ச²ஸி ||3-80-22

க⁴ண்டாகர்ணோ(அ)ஸ்மி நாம்நாஹம் பிஷா²சோ கோ⁴ரத³ர்ஷ²ந꞉ |
மாம்ஸாதோ³ விக்ருதோ கோ⁴ர꞉ ஸாக்ஷாந்ம்ருத்யுரிவாபர꞉ ||3-80-23

த⁴நத³ஸ்யாநுக³ந்தாஹம் ஸாக்ஷாத்³ருத்³ரஸக²ஸ்ய ச |
மமாயமநுஜ꞉ ஸாக்ஷாத³ந்தகஸ்யாந்தகோ ஹ்யஹம் ||3-80-24

ம்ருக³யேயம் ஸுமஹதீ விஷ்ணோ꞉ பூஜார்த²மித்யுத |
மமேயம் வர்ததே ஸேநா ஷ்²வக³ணோ(அ)பி மமைவ து ||3-80-25

ஆக³தோ(அ)ஹம் மஹாஷை²லாத்கைலாஸாத்³பூ⁴தஸேவிதாத் |
அஹம் பிஷா²சவேஷேண ஸம்விஷ்ட꞉ பாபகர்மக்ருத் ||3-80-26

ஸததம் தூ³ஷயந்விஷ்ணும் க⁴ண்டாமாப³த்⁴ய கர்ணயோ꞉ |
மம ந ப்ரவிஷே²ந்நாம விஷ்ணோரிதி விசிந்தயன் ||3-80-27

அஹம் கைலாஸநிலயமாஸாத்³ய வ்ருஷப³த்⁴வஜம் |
ஆராத்⁴ய தம் மஹாதே³வமஸ்துவம் ஸததம் ஷி²வம் ||3-80-28

தத꞉ ப்ரஸந்நோ மாமாஹ வ்ருணீஷ்²வேதி வரம் ஹர꞉ |
ததோ முக்திர்மயா தத்ர ப்ரார்தி²தா தே³வஸந்நிதௌ⁴ ||3-80-29

முக்திம் ப்ரார்த²யமாநம் மாம் புநராஹ த்ரிலோசந꞉ |
முக்திப்ரதா³தா ஸர்வேஷாம் விஷ்ணுரேவ ந ஸம்ஷ²ய꞉ ||3-80-30

தஸ்மாத்³க³த்வா ச ப³த³ரீம் தத்ராராத்⁴ய ஜநார்த³நம் |
முக்திம் ப்ராப்நுஹி கோ³விந்தா³ந்நரநாராயணாஷ்²ரமே ||3-80-31

இத்யுக்தோ தே³வதே³வேந ஷூ²லிநா ஜ்ஞாதவாநஹம் |
தமேவ பரமம் மத்வா கோ³விந்த³ம் க³ருட³த்³வஜம் ||3-80-32

தஸ்மாத்ப்ரார்த²யமாந꞉ ஸந்முக்திதே³ஷ²மமும் க³த꞉ |
அந்யச்ச ஷ்²ருணு மே கார்யம் யதி³ கௌதூஹலம் தவ ||3-80-33

புரீ த்³வாரவதீ நாம பஷ்²சிமஸ்யோத³தே⁴ஸ்தடே |
யது³வ்ருஷ்ணிஸமாகீர்ணாம் ஸாக³ரோர்மிஸமாகுலாம் ||3-80-34

அத்⁴யாஸ்தே ஸ ஹரிர்விஷ்ணுஸ்தாம் புரீம் புருஷோத்தம꞉ |
த்³ரஷ்டும் லோகஹிதார்தா²ய வஸந்தம் த்³வாரகாபுரே ||3-80-35

நிர்க³த꞉ ஸாம்ப்ரதம் மர்த்ய வயமேதை꞉ ஸஹாநுகை³꞉ |
விஷ்ணு꞉ ஸர்வேஷ்²வர꞉ ஸாக்ஷாத்³த்³ரஷ்டவ்யோ(அ)ஸ்மாபி⁴ரத்³ய வை ||3-80-36

லோகாநாம் ப்ரப⁴வ꞉ பாதா கர்தா ஹர்தா ஜக³த்பதி꞉ |
ஆதி³꞉ ஸ ஹி ஸமஸ்தஸ்ய ப்ரப⁴வ꞉ காரணம் ஹரி꞉ ||3-80-37

கர்தா ஸமஸ்தஸ்ய ஹரி꞉ புராதந꞉ 
ப்ரபு⁴꞉ ப்ரபூ⁴ணாமபி ய꞉ ஸதா³த்மக꞉ |
தமாதி³தே³வம் வரத³ம் வரேண்யம் 
த்³ரஷ்டும் ஹரிம் ஸம்ப்ரதி ஸம்யதா꞉ ஸ்ம꞉ ||3-80-38

யஸ்ய ப்ரஸாதா³ஜ்ஜக³தே³வமாஸீ- 
த்ஸப்ராணிக³ந்த⁴ர்வமஹோரகௌ³க⁴ம் |
தே³வம் ஜக³த்³யோநிமஜம் ஜநார்த³நம் 
த்³ரஷ்டும் ஹரிம் ஸம்ப்ரதி ஸம்யதா꞉ ஸ்ம꞉ ||3-80-39

யஸ்யோத³யாத்³விஷ்²வமித³ம் ப்ரபூ⁴தம் 
லயம் ச தஸ்மிந்ஸமுபைதி கல்பே |
தஸ்யைவ ஸாக்ஷாத்³வஷ²வர்தி விஷ்²வம் 
த்³ரக்ஷ்யாம தே³வம் புருஷோத்தமம் ஹரிம் ||3-80-40

ஸ்ரஷ்டா ச யோ(அ)ஸௌ ஸகலஸ்ய தே³வ꞉
பாதா ச ஹர்தா ச ஹரி꞉ ஸ ஏவ |
த்³ரக்ஷ்யாம நித்யம் பு⁴வநேஷ்²வரம் ஹரிம்
புராணமாத்³யம் ப்ரப⁴விஷ்ணுமவ்யயம் ||3-80-41

அஜஸ்ய கர்தா பு⁴வநஸ்ய கோ³ப்தா
பு⁴வஷ்²ச கர்தா ஹரிரேக ஏவ |
தம் யோகி³நோ யோக³விஷு²த்³த⁴பு³த்³தி⁴ம்
லபே⁴ம தேநைவ மதி꞉ ஸமாகுலா ||3-80-42

நிகீ³ர்ய விஷ்²வம் ஸகலம் ஜக³த்பதி꞉ 
ஷே²தே ஷி²ஷு²த்வம் ஸமவாப்ய ஸாக்ஷாத் |
வடஸ்ய பத்ரே ஜக³தாம் நிவாஸ꞉
பாதௌ³ ச விக்ஷிப்ய கரௌ விது⁴ந்வன் ||3-80-43

யஸ்யோத³ரே தே³வமுநி꞉ புராதநோ 
த³த³ர்ஷ² லோகாநகி²லாந்ஸ மாயயா |
ப்ரவிஷ்²ய விஷ்²வம் ஸகலம் யதா²வ-
த்³ப³ஹிர்யதா² பூ⁴தமபூ⁴தி³த³ம் மஹத் ||3-80-44

நிகீ³ர்ய விஷ்²வம் ஜக³தா³தி³காலே
ஷே²தே மஹாத்மா ஜலதே⁴ர்ஜலௌகே⁴ |
தே³வ்யா ஷ்²ரியா சாமரலோலஹஸ்தத்யா
நிஷேவ்யமாண꞉ புருஷோத்தமஸ்ததா³ ||3-80-45

நாப⁴ஷ்²ச யஸ்யாவிரபூ⁴த்ஸபத்ரம்
பத்³மம் மஹத்காஞ்சநஸப்ரப⁴ம் ப்ரபோ⁴꞉ |
ஜந்மாஸ்பத³ம் லோககு³ரோர்யதா³ஸீ-
த்³விஸ்தாரி பத்³மம் ஜக³தா³தி³ஸ்ருஷ்டௌ ||3-80-46

த³தா⁴ர யோ பூ⁴தபதிர்மஹாந்மஹீம்
த³ம்ஷ்ட்ராக்³ரஸம்ஸ்தா²பிதரூட⁴மூலாம் |
நத³ந்மஹாமேக⁴ இவாதி³காலே 
குர்வந்வராஹோ முநிகீ³தமூர்தி꞉ ||3-80-47

ஹரி꞉ புராண꞉ புருஷோத்தம꞉ ப்ரபு⁴꞉
கர்தா ஸமஸ்தஸ்ய ஸமஸ்தஸாக்ஷீ |
யஜ்ஞாத்மகோ யஜ்ஞபதிர்ஜக³த்பதி-
ர்த்³ரஷ்டும் தமீஷ²ம் வயமுத்³யதா꞉ ஸ்ம꞉ ||3-80-48

கேசித்³ப³ஹுத்வேந வத³ந்தி தே³வ-
மேகாத்மநா கேசிதி³மம் புராணம் |
வேதா³ந்தஸம்ஸ்தா²பிதஸத்த்வயுக்தம்
த்³ரஷ்டும் தமீஷ²ம் வயமுத்³யதா꞉ ஸ்ம꞉ ||3-80-49

அநேகமேகே ப³ஹுதா⁴ வத³ந்தி
ஷ்²ருதிஸ்ம்ருதிந்யாயநிவிஷ்டசித்தா꞉ |
ஆஹுர்யமாத்மாநமஜம் புராவிதோ³
த்³ரஷ்டும் தமீஷ²ம் வயமுத்³யதா꞉ ஸ்ம꞉ ||3-80-50
யம் ப்ரஹுரீட்³யம் வரத³ம் வரேந்ய-
மேகாந்ததத்த்வம் முநய꞉ புராதநா꞉ |
யம் ஸர்வக³ம் தே³வமஜம் ஜநார்த³நம்
த்³ரஷ்டும் ஹரிம் ஸம்ப்ரதி ஸம்யதா꞉ ஸ்ம꞉ ||3-80-51

யஸ்மிந்விஷ்²வமித³ம் ப்ரோதமாதி³காலே ஜக³த்பிதா |
தம் த்³ரஷ்டுமபி⁴ஸம்வ்ருத்தா꞉ கிம் நு வக்ஷ்யாம ஸாம்ப்ரதம் ||3-80-52

க³ச்சா²மோ வயமந்யத்ர க³ச்ச² த்வம் காமமந்யத꞉ |
நியமோ(அ)ப்யஸ்தி நோ மர்த்ய யதே²ஷ்டம் க³ச்ச² ஸாம்ப்ரதம் ||3-80-53

ராத்ரிமத்⁴யமநுப்ராப்தம் நாத்ர கார்யா விசாரணா |
இத்யுக்த்வா கோ⁴ரரூபோ(அ)ஸௌ பிஷா²சோ விக்ருதாநந꞉ ||3-80-54

தஸ்மிந்நேவ ஸமே தே³ஷே² பீத்வா ச ருதி⁴ரம் ப³ஹு |
ப⁴க்ஷயித்வா யதா²காமம் மாம்ஸராஷி²ம் விசக்ஷண꞉ ||3-80-55

அப꞉ ஸம்ஸ்ப்ருஷ்²ய தத்ரைவ பார்ஷ்²வே ஸம்ஸ்தா²ப்ய ஸாத⁴நம் |
அந்த்ரபாஷ²ம்  மஹாகோ⁴ரம் ஸம்ஸ்தா²ப்ய விபுலம் மஹத் ||3-80-56

ஆஸநம் குஷ²ஸம்யுக்தம் க்ருத்வா சாப்⁴யுக்ஷ்ய வாரிணா |
உத்ஸார்ய ஷ்²வக³ணாந்ஸர்வாந்யத்நேந மஹதா ததா³ ||3-80-57

ஸுகா²ஸநம் ஸமாஸ்தா²ய ஸமதௌ⁴ யததே ஷ்²வப꞉ |
ஏகசித்தஸ்ததா³ பூ⁴த்வா நமஸ்க்ருத்ய ச கேஷ²வம் |
இமம் மந்த்ரம் பட²ந்கோ⁴ர꞉ பிஷா²சோ ப⁴க்தவத்ஸலம் ||3-80-58

நமோ ப⁴க³வதே தஸ்மை வாஸுதே³வாய சக்ரிணே |
நமஸ்தே க³தி³நே துப்⁴யம் வாஸுதே³வாய தீ⁴மதே ||3-80-59

ஓம் நமோ நாராயணாய விஷ்ணவே ப்ரப⁴விஷ்ணவே |
மம பூ⁴யாந்மந꞉ஷு²த்³தி⁴꞉ கீர்தநாத்தவ கேஷ²வ ||3-80-60

ஜந்மேத³மீத்³ருஷ²ம் கோ⁴ரம் மா பூ⁴ந்மம து³ராஸத³ம் |
தே³வதூ³தோ ப⁴விஷ்யாமி ஸ்மரணாத்தவ கோ³பதே ||3-80-61

தவ சக்ரப்ரஹாரேண காயோ நஷ்²யது மாமக꞉ |
மம பூ⁴யோ பா⁴வோ மா பூ⁴தே³ஷா மே ப்ரார்த²நா விபோ⁴ ||3-80-62

அர்தி²நாம் கல்பவ்ருக்ஷோ(அ)ஸி தா³தா ஸர்வஸ்ய ஸர்வதா³ |
யத்ர யத்ர ப⁴வேஜ்ஜந்ம தத்ர தத்ர ப⁴வாந்ஹ்ருதி³ ||3-80-63

வர்ததாம் மம தே³வேஷ² ப்ரார்த²நைஷா மமாபரா |
நமஸ்துப்⁴யம் நமஸ்துப்⁴யம் ப⁴வத்வேவம் ஸதா³ மம ||3-80-64

நிர்விக்⁴நா ப்ரார்த²நா தே³வ நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸதா³ மம |
யதா³ மே மரணம் பூ⁴யாத்தத³ மா பூ⁴த்ஸ்ம்ருதிப்⁴ரம꞉ ||3-80-65

தி³நே தி³நே க்ஷணம் சித்தம் த்வயி ஸம்ஸ்த²ம் ப⁴விஷ்யதி |
ஏவம் ப்ரேரய மாம் தே³வ மா பூ⁴த்தே சித்தமீத்³ருஷ²ம் ||3-80-66

ந்ருஷ²ம்ஸோ(அ)யம் பிஷா²சோ(அ)யம் த³யாஸ்மிந்கா ப⁴வேதி³தி |
ஏவம் சிந்தய மாம் தே³வ ப்⁴ருத்யோ மஹ்யமிதி ப்ரபோ⁴ ||3-80-67

பரபீடா³ ந மத்தோ(அ)ஸ்து நமஸ்தே ப⁴க³வந்ப்ரபோ⁴ |
இந்த்³ரியாணீந்த்³ரியார்தே²ஷு மா பூ⁴வந்ஸாம்ப்ரதம் ஹி மே ||3-80-68

அந்தகாலே மமாப்யேவம் ப்ரஸாதா³த்தவ கேஷ²வ |
ப்ருதி²வீ யாது மே க்⁴ராணம் ரஸநாம் யாது மே பய꞉ ||3-80-69

ஸூர்யஷ்²ச யாது மே சக்ஷு꞉ ஸ்பர்ஷ²ம் யாது ச  மாருத꞉ |
ஷ்²ரோத்ரமாகாஷ²மப்யேது மந꞉ ப்ராணம் ச க³ச்ச²து ||3-80-70

ஜலம் மாம் ரக்ஷதாம் நித்யம் ப்ருதி²வீ ரக்ஷதாம் ஹரே |
ஸுர்யோ மாம் ரக்ஷதாம் விஷ்ணோ நமஸ்தே ஸூர்யதேஜஸே ||3-80-71

வாயுர்மாம் ரக்ஷதாம் து³꞉கா²தா³காஷ²ம் ச ஜநார்த³ந|
ந மந꞉ ஸர்வக³ம் தே³வ ரக்ஷதாம் விஷயாந்தரே ||3-80-72

மநோ விபர்யயே கோ⁴ரே புருஷாந்ஹந்தி நித்யஷ²꞉ |
பாபேஷு யோஜயேத்பும்ஸ꞉ பரபீடா³த்மகேஷு ச ||3-80-73

மநஸ்தத்³ரக்ஷதாம் தே³வ பூ⁴யோ பூ⁴யோ ஜநார்த³ந |
மா பூ⁴ந்மநஸி காலுஷ்²யம் மநோ மே நிர்மலம் ப⁴வேத் ||3-80-74

கலுஷ²ம் தஸ்ய யச்சித்தம் நரகே பாதயத்யமும் |
பா³ஹ்யாநி நிர்மலாந்யேவமிந்த்³ரியாநி ப⁴வந்த்யுத ||3-80-75

ந தாநி கார்யவந்தீஹ மநஷ்²சேத்கலுஷ²ம் ப⁴வேத் |
நாங்கா³நி முஷ்டிநாமேத்⁴யம் க்³ருஹீத்வா யோ வ்யவஸ்தி²த꞉ ||3-8-76

ப³ஹி꞉ ப்ரக்ஷாலநம் குர்வந்கிம் ப⁴வேத்தஸ்ய கேஷ²வ |
வ்யர்தோ² ஹி கேவலம் தஸ்ய ப்ரக்³ரஹோ பா³ஹ்யகோ³சர꞉ ||3-80-77

தஸ்மாத்ஸர்வப்ரயத்நேந சித்தம் ரக்ஷ ஜநார்த³ந |
ப³லவாநிந்த்³ரியக்³ராமோ வாரயைநம் ஜநார்த³ந ||3-80-78

பரீவாதா³ஜ்ஜக³ந்நாத² வாசம் ரக்ஷ து³ருத்³வஹாம் |
பரத்³ரவ்யாந்மநோ ரக்ஷ பரதா³ராஜ்ஜநார்த³ந |
ஸர்வத்ர மே த³யா பூ⁴யாத்ப்ரஸாதா³த்தவ கேஷ²வ ||3-80-79

த்வய்யேவ ப⁴க்திரசலா பூ⁴யாத்³பூ⁴தேஷு மே த³யா |
ப³ஹுநாத்ர கிமுக்தேந ஷ்²ருணுஷ்²வேத³ம் வசோ மம ||3-80-80

ஸுகே² து³꞉கே² ச ராகே³ ச போ³ஜநே க³மநே ததா² |
ஜாக்³ரத்ஸ்வப்நேஷு ஸர்வத்ர த்வய்யேவ ரமதாம் மந꞉ ||3-80-81

மாமகம் தே³வதே³வேஷ² நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஜநார்த³ந |
இதி ப்³ருவந்கோ⁴ரதமோ ஜாத்யா ஹீநோ ந சித்தத꞉ ||3-80-82

பிஷா²சோ ப⁴க³வத்³ப⁴க்த꞉ ஸமாதி⁴ம் ஸமபத்³யத |
த்³ருட⁴ம் ப³த்³த்⁴வாத்மந꞉ காயமாந்த்ரபாஷே²ந மாம்ஸப꞉ ||3-80-83

நிஷ்²சலேநைவ மநஸா ஸுக²மாஸ்தே ஸ்ம ஸம்யத꞉ |
த்⁴யாயந்ஹரிம் ஜக³த்³யோநிம் விஷ்ணும் பீதாம்ப³ரம் ஷி²வம் ||3-80-84

முகுந்த³மாதி³புருஷமேகாகாரமநாமயம் |
நித்யம் ஷு²த்³த⁴ம் ஜ்ஞாநக³ம்யம் காரணம் ஸர்வதே³ஹிநாம் ||3-80-85

நாஸிகாக்³ரம் ஸமாலோக்ய பட²ந்ப்³ரஹ்ம ஸநாதநம் |
நிர்வாதஸ்தோ² யதா² தீ³ப꞉ ப்ரோச்சரந்ப்ரணத꞉ ஸதா³ ||3-80-86

ப்ரணவம் வாசகம் மத்வா வாச்யம் ப்³ரஹ்மேதி நிஷ்²சித꞉ |
ஏகாக்³ரம் ஸததம் க்ருத்வா சித்தம் விஷ்ணௌ ஸமர்பிதம் ||3-80-87

விகல்பரஹிதம் சித்தம் ஹ்ருதி³ மத்⁴யே ந்யவேஷ²யத் |
புண்ட³ரீகே ஷு²ப⁴த³லே ஸமாவேஷ்²ய ஜக³த்பதிம் ||3-80-88

ஆஸ்தே ஸுக²ம் மஹாயோகீ³ பிஷி²தாஷ²ஸ்ததா³ மஹான் |
த்ரிதா⁴மாநம் ஜபம்ஸ்தத்ர ஸ்மரந்விஷ்ணும் ஸநாதநம் ||3-80-89

இதி ஷ்²ரீமாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி
கைலாஸயாத்ராயாம் க⁴ண்டாகர்ணசித்தஸமாதௌ⁴ அஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_080_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 80  Ghantakarna and Krishna meet;  Ghantakarna enters Meditation
Itranslated by G. Shchhaufelberger schhaufel@wanadoo.fr
July, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athAshItitamo.adhyAyaH
ghaNTAkarNakR^itA viShNustavaprArthanA tasya samAdhilAbhashcha

vaishampAyana uvAcha
tataH sa bhagavAnviShNuH pishAchau mAMsabhakShakau |
dadarshAtha mahAghorau dIpikAdhAriNau hariH ||3-80-1

vilokayAMchakratustau pishAchau devakIsutam |
sthitaM sukhAsane viShnuM dR^iShTvA lokeshvareshvaram ||3-80-2

tau cha gatvA samuddeshaM pishAchau keshavasya ha |
tatastAvUchaturviShNumantarIkR^itya keshavam ||3-80-3

ko bhavAn kasya vA martyaH kutashchAgamyate tvayA |
kimarthamiha saMprApto vane ghore mR^igAkule ||3-80-4

nirmanuShye dvIpivR^ite pishAchagaNasevite |
shvApadaiH sevyamAne cha vipine vyAghrasa~Nkule ||3-80-5

sukumAro.anavadyA~NgaH sAkShAdviShNurivAparaH |
padmapatrekShaNaH shyAmaH padmAbhaH shrIpatiH svayam ||3-80-6

asmatprItikaraH sAkShAtprApto viShNurivAparaH |
devo vA yadi va yakSho gandharvaH kinnaro.api vA ||3-80-7

indro vA dhanado vApi yamo.atha varuNo.api vA |
ekAkI vipine ghore dhyAnArpitamanA iva ||3-80-8

brUhi martya yathAtattvaM j~nAtumichChAmi mAnada |
evaM pR^iShTaH pishAchAbhyAmAha viShNururukramaH ||3-80-9

kShatriyo.asmIti mAmAhurmanuShyAH prakR^itisthitAH |
yaduvaMshe samutpannaH kShAtraM vR^ittamanuShThitAH ||3-80-10

lokAnAmatha pAtAsmi shAstA duShTasya sarvadA |
kailAsaM gantukAmo.asmi draShTuM devamumApatiM ||3-80-11

ityevaM mama vR^ittAntaH kathyatAM kau yuvAmiti |
yuvAmiha samAyAtau kimarthaM brAhmaNAshramam ||3-80-12

eShA hi mahatI puNyA nAnAvipraniShevitA |
badarIyaM samAkhyAtA na kShudrairAshritA kvachit ||3-80-13

tapasvibhistapoyuktairjuShTA siddhaniShevitA |
shvagaNA nAtra dR^ishyante pishAchA mAMsabjojanAH ||3-80-14

na hantavyA mR^igAshchAtra mR^igayA nAtra vartate |
na tu kShudraiH praveShTavyA na kR^itaghnairna nAstikaiH ||3-80-15

ahamasya tu deshasya rakShitA nAtra saMshayaH |
vyatikramo yadi bhavettasya shAstAsmi yatnataH ||3-80-16

kau bhavantau kva nu yuvAM kasyeyaM mahatI chamUH |
nAtaH paraM praveShTavyamR^iShayastvatra saMsthitAH ||3-80-17

vighnastatra pravarteta tapaHsu cha tapasvinAm |
ihaiva sthIyatAM tAvadvaktavyaM cha tataH sukham ||3-80-18

anyathAhaM niSheddhA syAM balAdvAkyaistathaiva cha |

vaishampAyana uvAcha
evaM p^iShTau pishAchau tu vaktumevopachakratuH ||3-80-19

tayoreko mahAghoraH pishAcho dIrghabAhukaH |
uvAcha vachanaM tatra yathA hR^idi samarpitam ||3-80-20

pishAcha uvAcha
shrUyatAmabhidhAsyAmi samAhitamanA bhava |
namaskR^itya jagannAthaM hariM kR^iShNaM jagatpatim ||3-80-21

Adidevamajam viShNuM vareNyamanaghaM shuchim |
vakShyAmi sakalaM yadvattayA shR^iNu yadIchChasi ||3-80-22

ghaNTAkarNo.asmi nAmnAhaM pishAcho ghoradarshanaH |
mAMsAdo vikR^ito ghoraH sAkShAnmR^ityurivAparaH ||3-80-23

dhanadasyAnugantAhaM sAkShAdrudrasakhasya cha |
mamAyamanujaH sAkShAdantakasyAntako hyaham ||3-80-24

mR^igayeyaM sumahatI viShNoH pUjArthamityuta |
mameyaM vartate senA shvagaNo.api mamaiva tu ||3-80-25

Agato.ahaM mahAshailAtkailAsAdbhUtasevitAt |
ahaM pishAchaveSheNa saMviShTaH pApakarmakR^it ||3-80-26

satataM dUShayanviShNuM ghaNTAmAbadhya karNayoH |
mama na pravishennAma viShNoriti vichintayan ||3-80-27

ahaM kailAsanilayamAsAdya vR^iShabadhvajam |
ArAdhya taM mahAdevamastuvam satataM shivam ||3-80-28

tataH prasanno mAmAha vR^iNIshveti varaM haraH |
tato muktirmayA tatra prArthitA devasannidhau ||3-80-29

muktiM prArthayamAnaM mAM punarAha trilochanaH |
muktipradAtA sarveShAM viShNureva na saMshayaH ||3-80-30

tasmAdgatvA cha badarIM tatrArAdhya janArdanam |
muktim prApnuhi govindAnnaranArAyaNAshrame ||3-80-31

ityukto devadevena shUlinA j~nAtavAnaham |
tameva paramaM matvA govindaM garuDadvajam ||3-80-32

tasmAtprArthayamAnaH sanmuktideshamamuM gataH |
anyachcha shR^iNu me kAryaM yadi kautUhalaM tava ||3-80-33

purI dvAravatI nAma pashchimasyodadhestaTe |
yaduvR^iShNisamAkIrNAM sAgarormisamAkulAm ||3-80-34

adhyAste sa harirviShNustAM purIM puruShottamaH |
draShTuM lokahitArthAya vasantaM dvArakApure ||3-80-35

nirgataH sAMprataM martya vayametaiH sahAnugaiH |
viShNuH sarveshvaraH sAkShAddraShTavyo.asmAbhiradya vai ||3-80-36

lokAnAM prabhavaH pAtA kartA hartA jagatpatiH |
AdiH sa hi samastasya prabhavaH kAraNaM hariH ||3-80-37

kartA samastasya hariH purAtanaH 
prabhuH prabhUNAmapi yaH sadAtmakaH |
tamAdidevaM varadaM vareNyaM 
draShTuM hariM saMprati saMyatAH smaH ||3-80-38

yasya prasAdAjjagadevamAsI- 
tsaprANigandharvamahoragaugham |
devaM jagadyonimajaM janArdanaM 
draShTuM hariM saMprati saMyatAH smaH ||3-80-39

yasyodayAdvishvamidaM prabhUtaM 
layaM cha tasminsamupaiti kalpe |
tasyaiva sAkShAdvashavarti vishvam 
drakShyAma devaM puruShottamaM harim ||3-80-40

sraShTA cha yo.asau sakalasya devaH
pAtA cha hartA cha hariH sa eva |
drakShyAma nityaM bhuvaneshvaraM hariM
purANamAdyaM prabhaviShNumavyayam ||3-80-41
ajasya kartA bhuvanasya goptA
bhuvashcha kartA harireka eva |
taM yogino yogavishuddhabuddhiM
labhema tenaiva matiH samAkulA ||3-80-42

nigIrya vishvaM sakalaM jagatpatiH 
shete shishutvaM samavApya sAkShAt |
vaTasya patre jagatAM nivAsaH
pAdau cha vikShipya karau vidhunvan ||3-80-43

yasyodare devamuniH purAtano 
dadarsha lokAnakhilAnsa mAyayA |
pravishya vishvaM sakalaM yathAva-
dbahiryathA bhUtamabhUdidaM mahat ||3-80-44

nigIrya vishvaM jagadAdikAle
shete mahAtmA jaladherjalaughe |
devyA shriyA chAmaralolahastatyA
niShevyamANaH puruShottamastadA ||3-80-45

nAbhashcha yasyAvirabhUtsapatraM
padmaM mahatkA~nchanasaprabhaM prabhoH |
janmAspadaM lokaguroryadAsI-
dvistAri padmaM jagadAdisR^iShTau ||3-80-46

dadhAra yo bhUtapatirmahAnmahIM
daMShTrAgrasaMsthApitarUDhamUlAm |
nadanmahAmegha ivAdikAle 
kurvanvarAho munigItamUrtiH ||3-80-47

hariH purANaH puruShottamaH prabhuH
kartA samastasya samastasAkShI |
yaj~nAtmako yaj~napatirjagatpati-
rdraShTuM tamIshaM vayamudyatAH smaH ||3-80-48

kechidbahutvena vadanti deva-
mekAtmanA kechidimaM purANam |
vedAntasaMsthApitasattvayuktaM
draShTuM tamIshaM vayamudyatAH smaH ||3-80-49

anekameke bahudhA vadanti
shrutismR^itinyAyaniviShTachittAH |
AhuryamAtmAnamajaM purAvido
draShTuM tamIshaM vayamudyatAH smaH ||3-80-50
yaM prahurIDyaM varadaM varenya-
mekAntatattvaM munayaH purAtanAH |
yaM sarvagaM devamajaM janArdanaM
draShTuM hariM saMprati saMyatAH smaH ||3-80-51

yasminvishvamidaM protamAdikAle jagatpitA |
taM draShTumabhisaMvR^ittAH kiM nu vakShyAma sAMpratam ||3-80-52

gachChAmo vayamanyatra gachCha tvaM kAmamanyataH |
niyamo.apyasti no martya yatheShTaM gachCha sAmpratam ||3-80-53

rAtrimadhyamanuprAptaM nAtra kAryA vichAraNA |
ityuktvA ghorarUpo.asau pishAcho vikR^itAnanaH ||3-80-54

tasminneva same deshe pItvA cha rudhiraM bahu |
bhakShayitvA yathAkAmaM mAMsarAshiM vichakShaNaH ||3-80-55

apaH saMspR^ishya tatraiva pArshve saMsthApya sAdhanam |
antrapAshaM  mahAghoraM saMsthApya vipulaM mahat ||3-80-56

AsanaM kushasaMyuktaM kR^itvA chAbhyukShya vAriNA |
utsArya shvagaNAnsarvAnyatnena mahatA tadA ||3-80-57

sukhAsanaM samAsthAya samadhau yatate shvapaH |
ekachittastadA bhUtvA namaskR^itya cha keshavam |
imaM mantraM paThanghoraH pishAcho bhaktavatsalam ||3-80-58

namo bhagavate tasmai vAsudevAya chakriNe |
namaste gadine tubhyaM vAsudevAya dhImate ||3-80-59

oM namo nArAyaNAya viShNave prabhaviShNave |
mama bhUyAnmanaHshuddhiH kIrtanAttava keshava ||3-80-60

janmedamIdR^ishaM ghoraM mA bhUnmama durAsadam |
devadUto bhaviShyAmi smaraNAttava gopate ||3-80-61

tava chakraprahAreNa kAyo nashyatu mAmakaH |
mama bhUyo bhAvo mA bhUdeShA me prArthanA vibho ||3-80-62

arthinAM kalpavR^ikSho.asi dAtA sarvasya sarvadA |
yatra yatra bhavejjanma tatra tatra bhavAnhR^idi ||3-80-63

vartatAM mama devesha prArthanaiShA mamAparA |
namastubhyaM namastubhyaM bhavatvevaM sadA mama ||3-80-64

nirvighnA prArthanA deva namaste.astu sadA mama |
yadA me maraNaM bhUyAttada mA bhUtsmR^itibhramaH ||3-80-65

dine dine kShaNaM chittaM tvayi saMsthaM bhaviShyati |
evaM preraya mAM deva mA bhUtte chittamIdR^ishaM ||3-80-66

nR^ishaMso.ayaM pishAcho.ayaM dayAsminkA bhavediti |
evaM chintaya mAM deva bhR^ityo mahyamiti prabho ||3-80-67

parapIDA na matto.astu namaste bhagavanprabho |
indriyANIndriyArtheShu mA bhUvansAMprataM hi me ||3-80-68

antakAle mamApyevaM prasAdAttava keshava |
pR^ithivI yAtu me ghrANaM rasanAM yAtu me payaH ||3-80-69

sUryashcha yAtu me chakShuH sparshaM yAtu cha  mArutaH |
shrotramAkAshamapyetu manaH prANaM cha gachChatu ||3-80-70

jalaM mAM rakShatAM nityaM pR^ithivI rakShatAM hare |
suryo mAM rakShatAM viShNo namaste sUryatejase ||3-80-71

vAyurmAM rakShatAM duHkhAdAkAshaM cha janArdana|
na manaH sarvagaM deva rakShatAM viShayAntare ||3-80-72

mano viparyaye ghore puruShAnhanti nityashaH |
pApeShu yojayetpuMsaH parapIDAtmakeShu cha ||3-80-73

manastadrakShatAM deva bhUyo bhUyo janArdana |
mA bhUnmanasi kAlushyaM mano me nirmalaM bhavet ||3-80-74

kalushaM tasya yachchittaM narake pAtayatyamum |
bAhyAni nirmalAnyevamindriyAni bhavantyuta ||3-80-75

na tAni kAryavantIha manashchetkalushaM bhavet |
nA~NgAni muShTinAmedhyaM gR^ihItvA yo vyavasthitaH ||3-8-76

bahiH prakShAlanaM kurvankiM bhavettasya keshava |
vyartho hi kevalaM tasya pragraho bAhyagocharaH ||3-80-77

tasmAtsarvaprayatnena chittaM rakSha janArdana |
balavAnindriyagrAmo vArayainaM janArdana ||3-80-78

parIvAdAjjagannAtha vAchaM rakSha durudvahAm |
paradravyAnmano rakSha paradArAjjanArdana |
sarvatra me dayA bhUyAtprasAdAttava keshava ||3-80-79

tvayyeva bhaktirachalA bhUyAdbhUteShu me dayA |
bahunAtra kimuktena shR^iNushvedaM vacho mama ||3-80-80

sukhe duHkhe cha rAge cha bojane gamane tathA |
jAgratsvapneShu sarvatra tvayyeva ramatAM manaH ||3-80-81

mAmakaM devadevesha namaste.astu janArdana |
iti bruvanghoratamo jAtyA hIno na chittataH ||3-80-82

pishAcho bhagavadbhaktaH samAdhiM samapadyata |
dR^iDhaM baddhvAtmanaH kAyamAntrapAshena mAMsapaH ||3-80-83

nishchalenaiva manasA sukhamAste sma saMyataH |
dhyAyanhariM jagadyoniM viShNuM pItAmbaraM shivaM ||3-80-84

mukundamAdipuruShamekAkAramanAmayam |
nityaM shuddhaM j~nAnagamyaM kAraNaM sarvadehinAm ||3-80-85

nAsikAgraM samAlokya paThanbrahma sanAtanam |
nirvAtastho yathA dIpaH prochcharanpraNataH sadA ||3-80-86

praNavaM vAchakaM matvA vAchyaM brahmeti nishchitaH |
ekAgraM satataM kR^itvA chittaM viShNau samarpitam ||3-80-87

vikalparahitaM chittaM hR^idi madhye nyaveshayat |
puNDarIke shubhadale samAveshya jagatpatim ||3-80-88

Aste sukhaM mahAyogI pishitAshastadA mahAn |
tridhAmAnaM japaMstatra smaranviShNuM sanAtanam ||3-80-89

iti shrImAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi
kailAsayAtrAyAM ghaNTAkarNachittasamAdhau ashItitamo.adhyAyaH              

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்