Wednesday 13 October 2021

த்³வாரவதீரக்ஷணே யாத³வான் ப்ரதி ஷ்²ரீக்ருஷ்ணஸ்ய வசநம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 75 (30)

அத² பஞ்சஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

த்³வாரவதீரக்ஷணே யாத³வான் ப்ரதி ஷ்²ரீக்ருஷ்ணஸ்ய வசநம்


Udhhava and Krishna

ஷ்²ரீப⁴க³வாநுவாச
ஸாத்யகே ஷ்²ருணு மத்³வாக்யம் யத்தோ ப⁴வ யுதா⁴ம் வர |
த்வம் து க²ட்³கீ³ க³தீ³ பூ⁴த்வா சாபபாணிஸ்தநுத்ரவான் ||3-75-1 

திஷ்ட² யத்நேந ரக்ஷஸ்வ புரீம் ப³ஹுந்ருபாஷ்²ரயாம் |
ந ச நித்³ரா த்வயா கார்யா ரத்ரௌ யது³வ்ருஷ ப்ரபோ⁴ ||3-75-2

ந ச வ்யாக்²யா த்வயா கார்யா ஷா²ஸ்த்ராணாம் ஷா²ஸ்த்ரதத்பர |
ந ச வாத³ஸ்த்வயா கார்யோ வாதி³பி⁴꞉ ஸஹ வ்ருஷ்ணிப ||3-75-3

த்வம் ச யோத்³தா⁴ ப³லிர்ஜ்ஞாதா த⁴நுர்வேதா³க்²யவேத³வித் |
ததா² குரு யதா² வீர நோபஹாஸ்யா ப⁴வேதி³யம் ||3-75-4
                        
ஸாத்யகிருவாச                        
கரிஷ்யாமி வசஸ்துப்⁴யம் யதா²ஷ²க்தி ஜநார்த³ந |
ஆஜ்ஞா தவ ஜக³ந்நாத² தா⁴ர்யா யத்நேந மே ஸதா³ ||3-75-5

ப்⁴ருத்யவத்ப்ரசரிஷ்யாமி காமபாலஸ்ய மாத⁴வ |
யாவதா³க³மநம் துப்⁴யம் தாவத்ஸ்தா²ஸ்யாமி யத்நத꞉ 3-75-6

ப்ரஸாத³ஸ்தவ கோ³விந்த³ யதி³ ஸ்யாந்மயி மாத⁴வ |
கிம் நாம மே ச து³꞉ஸாத்⁴யம் ஷ²த்ரூணாம் நிக்³ரஹே ரணே ||3-75-7

யதி³ ஷ²க்ரம் யமம் வாபி குபே³ரமபி பாஷி²நம் | 
ஸர்வாநேதாந்விஜேஷ்யாமி கிமு பௌண்ட்³ரம் ந்ருபோத்தமம் ||3-75-8

க³ச்ச² கார்யம் குருஷ்வேத³ம் யத்தோ(அ)ஹம் ஸததம் ஹரே |
உத்³த⁴வம் புநராஹேத³ம் க்ருஷ்ண꞉ பத்³மநிபே⁴க்ஷண꞉ ||3-75-9

ஷ்²ருணூத்³த⁴வ த்வம் வாக்யம் மே குர்யாஸ்த்வேதத்ப்ரயத்நவான் |    
ரக்ஷ்யா நயேந ராஜேந்த்³ர புரீ த்³வாரவதீ த்வயா ||3-75-10

யத்தோ ப⁴வ ஸதா³ தாத குரு ஸாஹய்யமத்ர ந꞉ |   
லஜ்ஜா மம ஸமுத்பந்நா வத³தஸ்தவ ஸாம்ப்ரதம் ||3-75-11

த்வம் ஹி நேதா ஸமஸ்தஸ்ய வித்³யாபாரஸ்ய ஸர்வத꞉ |
கோ நு ஷ²க்ஷ்யதி மேதா⁴வீ வக்தும் வித்³யாவத꞉ புர꞉ ||3-75-12

யத்கார்யம் தத்³ப⁴வாந்வேத்தி ஹ்யகார்யம் சாபி ஸர்வத꞉  |  
அதோ(அ)ஹம் விரமே தாத வக்தும் ஸம்ப்ரதி வ்ருஷ்நிப ||3-75-13

உத்³த⁴வ உவாச
கிமித³ம் தவ கோ³விந்த³ வர்ததே மாம் ப்ரதி ப்ரபோ⁴ |
அஹோ ப்ரஸந்நதா மஹ்யம் கிம் து ப்ரீதிரியம் தவ ||3-75-14

ஜாநாம்யஹம் ஜக³ந்நாத² ப்ரஸாத³ஸ்யைஷ விஸ்தர꞉ |
யஸ்ய ப்ரஸந்நோ ப⁴வதி தஸ்ய கிம் நாஸ்தி கேஷ²வ꞉ ||3-75-15

த்வம் ஹி ஸர்வஸ்ய ஜக³த꞉ கர்தா ஹர்தா ப்ரதா⁴நத꞉ |
ப்ரப⁴வ꞉ ஸர்வகார்யாணாம்  வக்தா ஷ்²ரோதா ப்ரமாணவித் ||3-75-16

த்⁴யாதா த்⁴யாநமயோ த்⁴யேய இதி ப்³ரஹ்மவிதோ³ விது³꞉ |
ஜேதா தே³வரிபூணாம் ச கோ³ப்தா நாகஸதா³ம் ப⁴வான் ||3-75-17

த்வந்நாதா² வயமேவேதி ஜீவாமோ நிஹதத்³விஷ꞉ |                  
இயம் நீதிரஹம் மந்யே நேதா நீதேர்யதோ ப⁴வான் ||3-75-18

கோ நு நாம நயோ வேத³ த்வாம் விநா ஸாம்ப்ரதம் வத³ |
நீதிஸ்த்வம் ஸர்வகார்யாணாமிதி மே நிஷ்²சிதா மதி꞉ ||3-75-19

து³ர்கா³டோ⁴ நயமார்கோ³(அ)யமித்யாஹுஸ்தத்³விதோ³ ஜநா꞉ |
சதுர்தா⁴ ப்ரோச்யதே நீதி꞉ ஸாமதா³நே ஜநார்த³ந ||3-75-20

த³ண்டோ³ பே⁴தோ³ மநுஷ்யாணாம்  நிக்³ரஹாவக்³ரஹே ஸதா³ | 
த³ண்ட்³யேஷு த³ண்ட³மிச்ச²ந்தி  ஸாமாந்யம் து நயே ஹரே ||3-75-21

ப³லவத்ஸ்வத² தா³நம் து த்ரயாணாம் அப்யகோ³சரே |
ப்ரயோக்தவ்யோ மஹாபே⁴த³ இதி நீதிமதாம் மதம் ||3-75-22

தேஷு தேஷ்வத² ஸர்வேஷு ப்ரமாணம் த்வாம் விது³ர்பு³தா⁴꞉ |         
கிமத்ர ப³ஹுநோக்தேந ஸர்வம் த்வயி ஸமர்பிதம் ||3-75-23
            
வைஷ²ம்பாயந உவாச            
இத்யுக்த்வா விரராமைவ உத்³த⁴வோ நீதிமத்தர꞉ |            
தத꞉ ஸ ப⁴க³வாந்விஷ்ணுரேவமேவ ந்ருபோத்தம ||3-75-24

காமபாலம் மஹாபா³ஹுமுவாச யது³ஸம்ஸதி³ |                     
உக்³ரஸேநம் ந்ருபம் ராஜம்ஸ்ததா² ஹார்தி³க்யமேவ ச ||3-75-25

காமபாலம் புநர்விஷ்ணுரித³ம் ப்ரோவாச தத்த்வவித் |
ந ப்ரமாத³ஸ்த்வயா கார்ய꞉  ஸர்வதா³ யத்நவாந்ப⁴வ ||3-75-26

ஸ்தி²தே த்வயி மஹாபா³ஹோ கா பீடா³ ஜக³தோ ப⁴வேத் |                              
க³தீ³ ப⁴வ ஸதா³ த்வார்ய ந க்ரீடா³ ஸர்வதா³ ப⁴வேத் ||3-75-27

ரக்ஷ த்வம் ஸர்வதா³ யத்நாத்புரீம் த்³வாரவதீம் ப்ரபோ⁴ |
நோபஹாஸ்யா யதா² ஸ்யாம ததா² குரு க³தீ³ ப⁴வ  ||3-75-28

உத்ஸாஹ꞉ ஸர்வதா³ கார்யோ  நிருத்ஸாஹோ ந யத்நத꞉ |      
பா³ட⁴மித்யப்³ரவீத்³ராம꞉ க்ருஷ்ணம் வ்ருஷ்ணிகுலோத்³ப⁴வம் ||3-75-29

வ்ருஷ்நய꞉ ஸர்வ ஏவைதே ஸ்வம் ஸ்வம் ஸத்³ம ஸமாயயு꞉ |
க³ந்துமைச்ச²ஜ்ஜக³ந்நாத²꞉ கைலாஸம் பர்வதோத்தமம் 3-75-30
      
இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி
கைலாஸயாத்ராயாம் பஞ்சஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_075_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 75 Krishna addresses the Yadava to protect Dvaravati
Itranslated by G. Shchhaufelberger schhaufel@wanadoo.fr
July 17, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha pa~nchasaptatitamo.adhyAyaH
dvAravatIrakShaNe yAdavAn prati shrIkR^iShNasya vachanam

shrIbhagavAnuvAcha
sAtyake shR^iNu madvAkyaM yatto bhava yudhAM vara |
tvaM tu khaDgI gadI bhUtvA chApapANistanutravAn ||3-75-1 

tiShTha yatnena rakShasva purIM bahunR^ipAshrayAm |
na cha nidrA tvayA kAryA ratrau yaduvR^iSha prabho ||3-75-2

na cha vyAkhyA tvayA kAryA shAstrANAM shAstratatpara |
na cha vAdastvayA kAryo vAdibhiH saha vR^iShNipa ||3-75-3

tvaM cha yoddhA balirj~nAtA dhanurvedAkhyavedavit |
tathA kuru yathA vIra nopahAsyA bhavediyam ||3-75-4
                        
sAtyakiruvAcha                        
kariShyAmi vachastubhyaM yathAshakti janArdana |
Aj~nA tava jagannAtha dhAryA yatnena me sadA ||3-75-5

bhR^ityavatprachariShyAmi kAmapAlasya mAdhava |
yAvadAgamanaM tubhyaM tAvatsthAsyAmi yatnataH 3-75-6

prasAdastava govinda yadi syAnmayi mAdhava |
kiM nAma me cha duHsAdhyaM shatrUNAM nigrahe raNe ||3-75-7

yadi shakraM yamaM vApi kuberamapi pAshinam | 
sarvAnetAnvijeShyAmi kimu pauNDraM nR^ipottamam ||3-75-8

gachCha kAryaM kuruShvedaM yatto.ahaM satataM hare |
uddhavaM punarAhedaM kR^iShNaH padmanibhekShaNaH ||3-75-9

shR^iNUddhava tvaM vAkyaM me kuryAstvetatprayatnavAn |    
rakShyA nayena rAjendra purI dvAravatI tvayA ||3-75-10

yatto bhava sadA tAta kuru sAhayyamatra naH |   
lajjA mama samutpannA vadatastava sAMpratam ||3-75-11

tvaM hi netA samastasya vidyApArasya sarvataH |
ko nu shakShyati medhAvI vaktuM vidyAvataH puraH ||3-75-12

yatkAryaM tadbhavAnvetti hyakAryaM chApi sarvataH  |  
ato.ahaM virame tAta vaktuM saMprati vR^iShnipa ||3-75-13

uddhava uvAcha
kimidaM tava govinda vartate mAM prati prabho |
aho prasannatA mahyaM kiM tu prItiriyaM tava ||3-75-14

jAnAmyahaM jagannAtha prasAdasyaiSha vistaraH |
yasya prasanno bhavati tasya kiM nAsti keshavaH ||3-75-15

tvaM hi sarvasya jagataH kartA hartA pradhAnataH |
prabhavaH sarvakAryANAM  vaktA shrotA pramANavit ||3-75-16

dhyAtA dhyAnamayo dhyeya iti brahmavido viduH |
jetA devaripUNAM cha goptA nAkasadAM bhavAn ||3-75-17

tvannAthA vayameveti jIvAmo nihatadviShaH |                  
iyaM nItirahaM manye netA nIteryato bhavAn ||3-75-18

ko nu nAma nayo veda tvAM vinA sAmprataM vada |
nItistvaM sarvakAryANAmiti me nishchitA matiH ||3-75-19

durgADho nayamArgo.ayamityAhustadvido janAH |
chaturdhA prochyate nItiH sAmadAne janArdana ||3-75-20

daNDo bhedo manuShyANAM  nigrahAvagrahe sadA | 
daNDyeShu daNDamichChanti  sAmAnyaM tu naye hare ||3-75-21

balavatsvatha dAnaM tu trayANAM apyagochare |
prayoktavyo mahAbheda iti nItimatAm matam ||3-75-22

teShu teShvatha sarveShu pramANaM tvAM vidurbudhAH |         
kimatra bahunoktena sarvaM tvayi samarpitam ||3-75-23
            
vaishampAyana uvAcha            
ityuktvA virarAmaiva uddhavo nItimattaraH |            
tataH sa bhagavAnviShNurevameva nR^ipottama ||3-75-24

kAmapAlaM mahAbAhumuvAcha yadusaMsadi |                     
ugrasenaM nR^ipaM rAjaMstathA hArdikyameva cha ||3-75-25

kAmapAlaM punarviShNuridaM provAcha tattvavit |
na pramAdastvayA kAryaH  sarvadA yatnavAnbhava ||3-75-26

sthite tvayi mahAbAho kA pIDA jagato bhavet |                              
gadI bhava sadA tvArya na krIDA sarvadA bhavet ||3-75-27

rakSha tvaM sarvadA yatnAtpurIM dvAravatIM prabho |
nopahAsyA yathA syAma tathA kuru gadI bhava  ||3-75-28

utsAhaH sarvadA kAryo  nirutsAho na yatnataH |      
bADhamityabravIdrAmaH kR^iShNaM vR^iShNikulodbhavam ||3-75-29

vR^iShnayaH sarva evaite svaM svaM sadma samAyayuH |
gantumaichChajjagannAthaH kailAsaM parvatottamam 3-75-30
      
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi
kailAsayAtrAyAM pa~nchasaptatitamo.adhyAyaH            

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்