Friday 15 October 2021

ஷ்²ரீக்ருஷ்ணஸ்ய ப³த³ரிகாஷ்²ரமக³மநம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 76 (36)

அத² ஷட்ஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஷ்²ரீக்ருஷ்ணஸ்ய ப³த³ரிகாஷ்²ரமக³மநம்


Garuda taking Krishna to Badrikashrama

வைஷ²ம்பாயந உவாச
தத꞉ ஸஞ்சிந்தயாமாஸ க³ருட³ம் பக்ஷிபுங்க³வம் |
ஆக³ச்ச² த்வரிதம் தார்க்ஷ்ய இதி விஷ்ணுர்ஜக³த்பதி꞉ ||3-76-1

தத꞉ ஸ ப⁴க³வாம்ஸ்தார்க்ஷ்யோ வேத³ராஷி²ரிதி ஸ்ம்ருத꞉ |
ப³லவாந்விக்ரமீ யோகீ³ ஷா²ஸ்த்ரநேதா குரூத்³வஹ ||3-76-2

யஜ்ஞமூர்தி꞉ புராணாத்மா ஸாமமூர்தா⁴ ச பாவந꞉ |
ருக்³வேத³பக்ஷவாந்பக்ஷீ பிங்க³லோ ஜடிலாக்ருதி꞉ ||3-76-3

தாம்ரதுண்ட³꞉ ஸோமஹர꞉ ஷ²க்ரஜேதா மஹாஷி²ரா꞉ | 
பந்நகா³ரி꞉ பத்³மநேத்ர꞉  ஸாக்ஷாத்³விஷ்ணுரிவாபர꞉ ||3-76-4

வாஹநம் தே³வதே³வஸ்ய தா³நவீக³ர்ப⁴க்ருந்தந꞉ |  
ராக்ஷஸாஸுரஸங்கா⁴நாம் ஜேதா பக்ஷப³லேந ய꞉ ||3-76-5

ப்ராது³ராஸீந்மஹாவீர்ய꞉ கேஷ²வஸ்யாக்³ரதஸ்ததா³ |   
ஜாநுப்⁴யாமபதத்³பூ⁴மௌ நமோ விஷ்ணோ ஜக³த்பதே ||3-76-6

நமஸ்தே தே³வதே³வேஷ² ஹரே ஸ்வாமிந்நிதி ப்³ருவன் |   
பஸ்பர்ஷ² பாணிநா க்ருஷ்ண꞉ ஸ்வாக³தம் தார்க்ஷ்யபுங்க³வம் ||3-76-7

இத்யுவாச ததா³ தார்க்ஷ்யம் யாஸ்யே கைலாஸபர்வதம் | 
ஷூ²லிநம் த்³ரஷ்டுமிச்சா²மி ஷ²ங்கரம் ஷா²ஷ்²வதம் ஷி²வம் ||3-76-8

பா³ட³மித்யப்³ரவீத்தார்க்ஷ்ய ஆருஹ்யைநம் ஜநார்த³ந꞉ |
திஷ்ட²த்⁴வமிதி ஹோவாச யாத³வாந்பார்ஷ்²வவர்திந꞉ ||3-76-9

ததோ யயௌ ஜக³ந்நாதோ² தி³ஷ²ம் ப்ராகு³த்தராம் ஹரி꞉ |
ரவேண மஹதா தார்க்ஷ்யஸ்த்ரைலோக்யம் ஸமகம்பயத் ||3-76-10

ஸாக³ரம் க்ஷோப⁴யாமாஸ பத்³ப்⁴யாம் பக்ஷீ வ்ரஜம்ஸ்ததா³ |  
பக்ஷேண பர்வதாந்ஸர்வாந்வஹந்தே³வம் ஜநார்த³நம் ||3-76-11

ததோ தே³வா꞉ ஸக³ந்த⁴ர்வா ஆகாஷே²(அ)தி⁴ஷ்டி²தாஸ்ததா³ |   
துஷ்டுவு꞉ புண்ட³ரீகாக்ஷம் வாக்³பி⁴ரிஷ்டாபி⁴ரீஷ்²வரம் ||3-76-12

ஜய தே³வ ஜக³ந்நாத² ஜய விஷ்ணோ ஜக³த்பதே |
ஜயாஜேய நமோ தே³வ பூ⁴தபா⁴வநபா⁴வந ||3-76-13

நம꞉ பரமஸிம்ஹாய தை³த்யதா³நவநாஷ²ந |  
ஜயாஜேய ஹரே தே³வ யோகி³த்⁴யேய பராக³த ||3-76-14

நாராயண நமோ தே³வ க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண ஹரே ஹரே |
ஆதி³கர்த꞉ புராணாத்மந்ப்³ரஹ்மயோநே ஸநாதந ||3-76-15

நமஸ்தே ஸகலேஷா²ய நிர்கு³ணாய கு³ணாத்மநே |
ப⁴க்திப்ரியாய ப⁴க்தாய நமோ தா³நவநாஷ²ந ||3-76-16

அசிந்த்யமூர்தயே துப்⁴யம் நமஸ்தே ஸகலேஷ்²வர |   
இத்யாதி³பி⁴ஸ்ததா³ தே³வம் வாக்³பி⁴ரீஷா²நமவ்யயம் ||3-76-17

துஷ்டுவுர்தே³வக³ந்த⁴ர்வா ருஷய꞉ ஸித்³த⁴சாரணா꞉ |
ஷ்²ருண்வந்நேவம் ஜக³ந்நாத²꞉ ஸ்துதிவாக்யாநி தாநி ச ||3-76-18

யயௌ ஸார்த⁴ம் ஸுரக³ணைர்முநிபி⁴ர்வேத³பாரகை³꞉ |    
யத்ர பூர்வம் ஸ்வயம் விஷ்ணுஸ்தபஸ்தேபே ஸுதா³ருணம்  3-76-19

லோகவ்ருத்³தி⁴கர꞉ ஷ்²ரீமாம்ˮல்லோகாநாம் ஹிதகாம்யயா |    
வர்ஷாயுதம் தபஸ்தப்தம்  விஷ்ணுநா ப்ரப⁴விஷ்ணுநா ||3-76-20

யத்ர விஷ்ணுர்ஜக³ந்நாத²ஸ்தபஸ்தப்த்வா ஸுதா³ருணம் |
த்³விதா⁴கரோத்ஸ்வமாத்மாநம் நரநாராயணாக்²யயா  ||3-76-21

க³ங்கா³ யத்ர ஸரிச்ச்²ரேஷ்டா² மத்⁴யே தா⁴வதி பாவநீ |
யத்ர ஷ²க்ர꞉ ஸ்வயம் ஹத்வா வ்ருத்ரம் வேதா³ர்த²தத்த்வக³ம் ||3-76-22

ப்³ரஹ்மஹத்யாவிநாஷா²ர்த²ம் தபோ வர்ஷாயுதம் சரத் | 
யத்ர ஸித்³தா⁴ஷ்²ச ஸித்³தா⁴꞉ ஸ்யுர்த்⁴யாத்வா தே³வம் ஜநார்த³நம் ||3-76-23

யத்ர ஹத்வா ரணே ராமோ ராவணம் லோகராவணம் |  
ஏதச்சா²ஸநமிச்ச²ம்ஷ்²ச தபோ கோ⁴ரமதப்யத ||3-76-24

தே³வாஷ்²ச முநயஷ்²சைவ ஸித்³தி⁴ம் யாந்தி ஷு²சிவ்ரதா꞉ | 
யத்ர நித்யம் ஜக³ந்நாத²꞉ ஸாக்ஷாத்³வஸதி கேஷ²வ꞉ ||3-76-25

யத்ர யஜ்ஞா꞉ ப்ரவர்தந்தே நித்யம் முநிக³ணை꞉ ஸஹ |
யஸ்யா꞉ ஸ்மரணமாத்ரேண நர꞉ ஸ்வர்க³ம் க³மிஷ்யதி ||3-76-26

ஸ்வர்க³ஸோபாநமிச்ச²ந்தி யாம் புண்யாம் முநிஸத்தமா꞉ |
ஷ²த்ரவோ மித்ரதாம் யாந்தி யத்ர நித்யம் ந்ருபோத்தமம் ||3-76-27

யாமாஹு꞉ புண்யஷீ²லாநாம் ஸ்தாநமுத்தமத⁴ர்மிணாம் |    
யத்ர விஷ்ணும் ஸமாராத்⁴ய தே³வா꞉ ஸ்வர்க³ம் ஸமாயயு꞉ ||3-76-28 

ஸித்³த⁴க்ஷேத்ரமித³ம் ப்ராஹுர்ருஷயோ வீதமத்ஸரா꞉ |
விஷா²லாம் ப³த³ரீம் விஷ்ணுஸ்தாம் த்³ரஷ்டும் ஸகலேஷ்²வர꞉ ||3-76-29

ஸாயாஹ்நே சாமரக³ணைர்முநிபி⁴ஸ்தத்த்வத³ர்ஷி²பி⁴꞉ |
ப்ரவிவேஷ² மஹாபுண்யம்ருஷிஜுஷ்டம் தபோவநம் ||3-76-30

அக்³நிஹோத்ராகுலே காலே பக்ஷிவ்யாஹாரஸங்குலே |
நீட³ஸ்தேஷு விஹங்கே³ஷு து³ஹ்யமாநாஸு கோ³ஷு ச  ||3-76-31

ருஷிஷ்வப்யத² திஷ்ட²த்ஸு முநிவீரேஷு ஸர்வத꞉ |
ஸமாதி⁴ஸ்தே²ஷு ஸித்³தே⁴ஷு சிந்தயத்ஸு ஜநார்த³நம் ||3-76-32

அதி⁴ஷ்²ரிதேஷு ஹவிஷு ஜ்வால்யமாநேஷு சாக்³நிஷு |
ஹூயமாநேஷு தத்ரைவ பாவகேஷு ஸமந்தத꞉ ||3-76-33

அதிதௌ² பூஜ்யமாநே ச ஸம்த்⁴யாவிஷ்டே ஜக³ந்மயே |   
ஸ தஸ்யாமத² வேலாயாம் தே³வை꞉ ஸஹ ஜநார்த³ந꞉ ||3-76-34

விவேஷ² ப³த³ரீம் விஷ்ணுர்முநிஜுஷ்டாம் தபோமயீம் |
ஆஷ்²ரமஸ்யாத² மத்⁴யம் து ப்ரவிஷ்²ய ஹரிரீஷ்²வர꞉ ||3-76-35

க³ருடா³த³வரூஹ்யாத² தீ³பிகாதீ³பிதே ததா³ |
ப்ரவேஷே² புந்ட³ரீகாக்ஷ꞉ ஸ்தி²தஸ்தாவத்ஸஹாமரை꞉ ||3-76-36

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்²யபர்வணி 
கைலாஸயாத்ராயாம் ஷட்ஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_076_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 76 Krishna goes to Badarika ashram 
Itranslated by G. Shchhaufelberger schhaufel@wanadoo.fr
July 18, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha ShaTsaptatitamo.adhyAyaH
shrIkR^iShNasya badarikAshramagamanam

vaishampAyana uvAcha
tataH saMchintayAmAsa garuDaM pakShipuMgavam |
AgachCha tvaritaM tArkShya iti viShNurjagatpatiH ||3-76-1

tataH sa bhagavAMstArkShyo vedarAshiriti smR^itaH |
balavAnvikramI yogI shAstranetA kurUdvaha ||3-76-2

yaj~namUrtiH purANAtmA sAmamUrdhA cha pAvanaH |
R^igvedapakShavAnpakShI pi~Ngalo jaTilAkR^itiH ||3-76-3

tAmratuNDaH somaharaH shakrajetA mahAshirAH | 
pannagAriH padmanetraH  sAkShAdviShNurivAparaH ||3-76-4

vAhanaM devadevasya dAnavIgarbhakR^intanaH |  
rAkShasAsurasa~NghAnAM jetA pakShabalena yaH ||3-76-5

prAdurAsInmahAvIryaH keshavasyAgratastadA |   
jAnubhyAmapatadbhUmau namo viShNo jagatpate ||3-76-6

namaste devadevesha hare svAminniti bruvan |   
pasparsha pANinA kR^iShNaH svAgataM tArkShyapuMgavam ||3-76-7

ityuvAcha tadA tArkShyaM yAsye kailAsaparvatam | 
shUlinam draShTumichChAmi sha~NkaraM shAshvataM shivam ||3-76-8

bADamityabravIttArkShya AruhyainaM janArdanaH |
tiShThadhvamiti hovAcha yAdavAnpArshvavartinaH ||3-76-9

tato yayau jagannAtho dishaM prAguttarAM hariH |
raveNa mahatA tArkShyastrailokyaM samakaMpayat ||3-76-10

sAgaraM kShobhayAmAsa padbhyAM pakShI vrajaMstadA |  
pakSheNa parvatAnsarvAnvahandevaM janArdanam ||3-76-11

tato devAH sagandharvA AkAshe.adhiShThitAstadA |   
tuShTuvuH puNDarIkAkShaM vAgbhiriShTAbhirIshvaram ||3-76-12

jaya deva jagannAtha jaya viShNo jagatpate |
jayAjeya namo deva bhUtabhAvanabhAvana ||3-76-13

namaH paramasiMhAya daityadAnavanAshana |  
jayAjeya hare deva yogidhyeya parAgata ||3-76-14

nArAyaNa namo deva kR^iShNa kR^iShNa hare hare |
AdikartaH purANAtmanbrahmayone sanAtana ||3-76-15

namaste sakaleshAya nirguNAya guNAtmane |
bhaktipriyAya bhaktAya namo dAnavanAshana ||3-76-16

achintyamUrtaye tubhyaM namaste sakaleshvara |   
ityAdibhistadA devaM vAgbhirIshAnamavyayam ||3-76-17

tuShTuvurdevagandharvA R^iShayaH siddhachAraNAH |
shR^iNvannevaM jagannAthaH stutivAkyAni tAni cha ||3-76-18

yayau sArdhaM suragaNairmunibhirvedapAragaiH |    
yatra pUrvaM svayaM viShNustapastepe sudAruNam  3-76-19

lokavR^iddhikaraH shrImA.NllokAnAM hitakAmyayA |    
varShAyutaM tapastaptaM  viShNunA prabhaviShNunA ||3-76-20

yatra viShNurjagannAthastapastaptvA sudAruNam |
dvidhAkarotsvamAtmAnaM naranArAyaNAkhyayA  ||3-76-21

ga~NgA yatra sarichChreShThA madhye dhAvati pAvanI |
yatra shakraH svayaM hatvA vR^itraM vedArthatattvagam ||3-76-22

brahmahatyAvinAshArthaM tapo varShAyutaM charat | 
yatra siddhAshcha siddhAH syurdhyAtvA devaM janArdanam ||3-76-23

yatra hatvA raNe rAmo rAvaNaM lokarAvaNam |  
etachChAsanamichChaMshcha tapo ghoramatapyata ||3-76-24

devAshcha munayashchaiva siddhiM yAnti shuchivratAH | 
yatra nityaM jagannAthaH sAkShAdvasati keshavaH ||3-76-25

yatra yaj~nAH pravartante nityaM munigaNaiH saha |
yasyAH smaraNamAtreNa naraH svargaM gamiShyati ||3-76-26

svargasopAnamichChanti yAM puNyAM munisattamAH |
shatravo mitratAM yAnti yatra nityaM nR^ipottamam ||3-76-27

yAmAhuH puNyashIlAnAM stAnamuttamadharmiNAm |    
yatra viShNuM samArAdhya devAH svargaM samAyayuH ||3-76-28 

siddhakShetramidaM prAhurR^iShayo vItamatsarAH |
vishAlAM badarIM viShNustAM draShTuM sakaleshvaraH ||3-76-29

sAyAhne chAmaragaNairmunibhistattvadarshibhiH |
pravivesha mahApuNyamR^iShijuShTaM tapovanam ||3-76-30

agnihotrAkule kAle pakShivyAhArasaMkule |
nIDasteShu viha~NgeShu duhyamAnAsu goShu cha  ||3-76-31

R^iShiShvapyatha tiShThatsu munivIreShu sarvataH |
samAdhistheShu siddheShu chintayatsu janArdanam ||3-76-32

adhishriteShu haviShu jvAlyamAneShu chAgniShu |
hUyamAneShu tatraiva pAvakeShu samantataH ||3-76-33

atithau pUjyamAne cha samdhyAviShTe jaganmaye |   
sa tasyAmatha velAyAM devaiH saha janArdanaH ||3-76-34

vivesha badarIM viShNurmunijuShTAM tapomayIm |
AshramasyAtha madhyaM tu pravishya harirIshvaraH ||3-76-35

garuDAdavarUhyAtha dIpikAdIpite tadA |
praveshe punDarIkAkShaH sthitastAvatsahAmaraiH ||3-76-36

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhavishyaparvaNi 
kailAsayAtrAyAM ShaTsaptatitamo.adhyAyaH             

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்