Saturday 9 October 2021

ஷ்²ரீக்ருஷ்ணஸ்ய கைலாஸக³மநவிசார꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 74 (49)

அத² சது꞉ஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஷ்²ரீக்ருஷ்ணஸ்ய கைலாஸக³மநவிசார꞉


Krishna in throne

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
ப்ரபா⁴தாயாம் து ஷ²ர்வர்யாம் க³ந்துமைச்ச²ஜ்ஜநார்த³ந꞉ |
ஹுதாக்³நி꞉ க்ருதகல்யாண꞉ ஸமாப்தவரத³க்ஷிண꞉ ||3-74-1

கா³ஷ்²ச² த³த்த்வாத² விப்ரேப்⁴யோ நமஸ்க்ருத்ய த்³விஜோத்தமான் |
ஆஸ்தா²நமண்ட³பம் க்ருஷ்ண꞉ ப்ரவிவேஷ² ஜக³த்பதி꞉  ||3-74-2

ஆஸநம் மஹதா³ஸ்தா²ய வ்ருஷ்ணீநாஹூய ஸர்வஷ²꞉  |                
ப³லப⁴த்³ரம் ஷி²நே꞉ புத்ரம் ஹார்தி³க்யம் ஷு²கஸாரணௌ ||3-74-3

உக்³ரஸேநம் மஹாபு³த்³தி⁴முத்³த⁴வம் நீதிமத்தரம் |
யஸ்ய பு³த்³தி⁴ம் ஸமாஷ்²ரித்ய ஜீவந்தே யாத³வா꞉ ஸுக²ம் ||3-74-4

நேதா ச யது³வ்ருஷ்ணீநாம் ஸ து த⁴ர்மபர꞉ ஸதா³ |                
யஸ்ய பி³ப்⁴யதி தே³வாஷ்²ச நீதேஸ்தஸ்ய மஹாத்மந꞉ ||3-74-5

யஸ்ய பு³த்³தி⁴வஷா²த்³விஷ்ணு꞉ ஷ²ஷா²ஸ ப்ருதி²வீம் ஸதா³ |
தம் ச வ்ருஷ்ணிவரம் வீரமுத்³த⁴வம் தே³வஸுப்ரப⁴ம் ||3-74-6

அந்யாநபி யதூ³ந்ஸர்வாநுவாச ப⁴க³வாந்ஹரி꞉ |
ஷ்²ருண்வந்து மம வாக்யாநி யாத³வா꞉ ஸர்வ ஏவ ஹி |
ஷ்²ருணு சாபி வசோ மஹ்யம் பிதுருத்³த⁴வ மே ஸகே² ||3-74-7

பா³ல்யாத்ப்ரப்⁴ருதி யோ யத்நோ மம து³ஷ்டநிப³ர்ஹணே ||
ப்ரத்யக்ஷம் ப⁴வதா த்³ருஷ்டம்  பூதநாநித⁴நம் ந்ருப |3-74-8

கேஷீ² ச நிஹதோ பா³ல்யே மயா பா³லேந யாத³வா꞉ |
கோ³வர்த⁴நோ த்⁴ருத꞉ ஷை²லோ கா³வஷ்²ச பரிபாலிதா꞉ ||3-74-9     
      
அபி⁴ஷிக்தோ(அ)ஸ்மி ஷ²க்ரேண தே³வாநாமக்³ரத꞉ ஸ்தித꞉ |
கம்ஸோ(அ)பி நித⁴நம் நீதோ மயா சாணூரமுஷ்டிகௌ ||3-74-10    
     
உக்³ரஸேநோ(அ)பி⁴ஷிக்தஷ்²ச க்ருதா த்³வாரவதீ மயா |
அந்யே சாபி ந்ருபா ராஜந்ப³லிநோ நிஹதா மயா ||3-74-11

யோ(அ)பி வீரோ ஜராஸந்தோ⁴ நிக்³ருஹீதோ ப³லாந்மயா |
பீ⁴மேந ப³லிநா ராஜந்நயநே மம யாத³வா꞉ ||3-74-12

ஷ்²ருகா³லோ நிஹத꞉ ஸங்க்²யே கோ³மந்தாத்³க³ச்ச²தா மயா |
யோ(அ)பி வீரோ து³ராத்மாஸௌ தா³நவோ நரகோ ஹத꞉ ||3-74-13       
     
நிஷ்கண்டகமிமம் லோகம் க்ருதவாந்ராஜஸத்தமா꞉ |
கிம் து வீரோ ந்ருபோ ஜஜ்ஞே ஸகா² பௌ⁴மஸ்ய யாத³வா꞉ ||3-74-14      
       
பௌண்ட்³ரோ வீர்யவதாம் நேதா த்³ருஷ்தா சாஸௌ ஸதா³ மம |
ஷி²ஷ்யோ த்³ரோணஸ்ய ரஜேந்த்³ரோ ப³லீ ப்³ரஹ்மாஸ்த்ரவித்க்ருதீ ||3-74-15       
   
ஷா²ஸ்த்ரஜ்ஞோ நீதிமாந்ஸாக்ஷாந்நேதா ஸர்வஸ்ய யத்நவான் |
யோத்³தா⁴ யுத்³த⁴ப்ரியோ ராஜா ஜாமத³க்³ந்யா இவாபர꞉ ||3-74-16 
              
ஏகாந்தஷ²த்ருரஸ்மாகம் சி²த்³ராந்வேஷீ ஸதா³ மம |
பா³தி⁴ஷ்யதே புரீம் யோத்³தா⁴ ச்சி²த்³ரம் யதி³ லபே⁴த ஸ꞉ ||3-74-17

ந ஹ்யல்பஸாத்⁴யோ ப³லவாந்புண்ட்³ரஸ்யேஷோ² ந்ருபோத்தமா꞉ |
யத்தா ப⁴வந்தஸ்திஷ்ட²ந்து ப்ரக்³ருஹீதஷ²ராஸநா꞉ ||3-74-18      
         
யதா² ந பா³த⁴தே ராஜா புரீம் யது³குலாஷ்²ரயாம் |
அஹம் து யாஸ்யே கைலாஸம் குதஷ்²சித்காரணாந்ந்ருபா꞉ ||3-74-19

ஷ²ங்கரம் த்³ருஷ்டுகாமோ(அ)ஸ்மி பூ⁴தபா⁴வநபா⁴வநம் |
யாவதா³க³மநம் மஹ்யம் தாவத்³யத்தா ப⁴வந்த்விஹ ||3-74-20

மயா விரஹிதாம் சேமாம் யதி³ ஜாநாதி பௌண்ட்³ரக꞉ |
ஆக³மிஷ்யதி ராஜேந்த்³ரோ யோத்ஸ்யதே ச புரீமிமாம் ||3-74-21    
          
இமாம் நிர்யாத³வீம் கர்தும் ஷ²க்நோதீதி ச மே மதி꞉ |
யத்தா ப⁴வத ராஜேந்த்³ரா꞉ க²ட்³கை³꞉ பாஷை²꞉ பரஷ்²வதை⁴꞉ ||3-74-22

பாஷாணை꞉  கர்ஷணீயைஷ்²ச ஸந்நத்³தா⁴ ப⁴வத ஸ்வகை꞉ |
பிதா⁴ய ச கபாடாநி மஹாத்³வாராணி யத்நத꞉  |3-74-23       

ஏக ஏவ மஹாத்³வாரோ க³மநாக³மநே ஸதா³ |
முத்³ரயா ஸஹ க³ச்ச²ந்து ராஜ்ஞோ யோ க³ந்துமீப்ஸவ꞉ ||3-74-24    
            
ந சாமுத்³ர꞉ ப்ரவேஷ்டவ்யோ த்³வாரபாலஸ்ய பஷ்²யத꞉ |
யாவதா³க³மநம்  மஹ்யம் தாவதே³வம் ப⁴விஷ்யதி ||3-74-25

ம்ருக³யா நாத்ர கர்தவ்யா ந ச க்ரீடா³ ப³ஹி꞉ புராத் |
ஜ்ஞாதவ்யாஷ்²ச பரே ஸ்வே ச க³மநாக³மநே ஸதா³ ||3-74-26   
          
ஏவமாதி³க்ரியா கார்யா யாவதா³க³மநம் மம |
இத்யுக்த்வா யாத³வாந்ஸர்வாந்ஸாத்யகிம் புநராஹ ச ||3-74-27
               
இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேSஉ ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
கைலாஸயாத்ராயாம் சது꞉ஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_074_mpr.html


 ##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
 Chapter 74  Krishna ponders on trip  to Kailasa
 Itranslated by G. Schaufelberger schaufel@wanadoo.fr
 July 15, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca. 
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------
 
 atha chatuHsaptatitamo.adhyAyaH
 shrIkR^iShNasya kailAsagamanavichAraH
 
 vaishaMpAyana uvAcha 
prabhAtAyAM tu sharvaryAM gantumaichChajjanArdanaH |
hutAgniH kR^itakalyANaH samAptavaradakShiNaH ||3-74-1

gAshCha dattvAtha viprebhyo namaskR^itya dvijottamAn |
AsthAnamaNDapaM kR^iShNaH pravivesha jagatpatiH  ||3-74-2

AsanaM mahadAsthAya vR^iShNInAhUya sarvashaH  |                
balabhadraM shineH putraM hArdikyaM shukasAraNau ||3-74-3

ugrasenaM mahAbuddhimuddhavaM nItimattaram |
yasya buddhiM samAshritya jIvante yAdavAH sukham ||3-74-4

netA cha yaduvR^iShNInAM sa tu dharmaparaH sadA |                
yasya bibhyati devAshcha nItestasya mahAtmanaH ||3-74-5

yasya buddhivashAdviShNuH shashAsa pR^ithivIM sadA |
taM cha vR^iShNivaraM vIramuddhavaM devasuprabham ||3-74-6

anyAnapi yadUnsarvAnuvAcha bhagavAnhariH |
shR^iNvantu mama vAkyAni yAdavAH sarva eva hi |
shR^iNu chApi vacho mahyaM pituruddhava me sakhe ||3-74-7

bAlyAtprabhR^iti yo yatno mama duShTanibarhaNe ||
pratyakShaM bhavatA dR^iShTaM  pUtanAnidhanaM nR^ipa |3-74-8

keshI cha nihato bAlye mayA bAlena yAdavAH |
govardhano dhR^itaH shailo gAvashcha paripAlitAH ||3-74-9     
      
abhiShikto.asmi shakreNa devAnAmagrataH stitaH |
kamso.api nidhanaM nIto mayA chANUramuShTikau ||3-74-10    
     
ugraseno.abhiShiktashcha kR^itA dvAravatI mayA |
anye chApi nR^ipA rAjanbalino nihatA mayA ||3-74-11

yo.api vIro jarAsaMdho nigR^ihIto balAnmayA |
bhImena balinA rAjannayane mama yAdavAH ||3-74-12

shR^igAlo nihataH saMkhye gomantAdgachChatA mayA |
yo.api vIro durAtmAsau dAnavo narako hataH ||3-74-13       
     
niShkaNTakamimaM lokaM kR^itavAnrAjasattamAH |
kiM tu vIro nR^ipo jaj~ne sakhA bhaumasya yAdavAH ||3-74-14      
       
pauNDro vIryavatAM netA dR^iShtA chAsau sadA mama |
shiShyo droNasya rajendro balI brahmAstravitkR^itI ||3-74-15       
   
shAstraj~no nItimAnsAkShAnnetA sarvasya yatnavAn |
yoddhA yuddhapriyo rAjA jAmadagnyA ivAparaH ||3-74-16 
              
ekAntashatrurasmAkaM ChidrAnveShI sadA mama |
bAdhiShyate purIM yoddhA chChidraM yadi labheta saH ||3-74-17

na hyalpasAdhyo balavAnpuNDrasyesho nR^ipottamAH |
yattA bhavantastiShThantu pragR^ihItasharAsanAH ||3-74-18      
         
yathA na bAdhate rAjA purIM yadukulAshrayAm |
ahaM tu yAsye kailAsaM kutashchitkAraNAnnR^ipAH ||3-74-19

sha~NkaraM dR^iShTukAmo.asmi bhUtabhAvanabhAvanaM |
yAvadAgamanaM mahyaM tAvadyattA bhavantviha ||3-74-20

mayA virahitAM chemAM yadi jAnAti pauNDrakaH |
AgamiShyati rAjendro yotsyate cha purImimAM ||3-74-21    
          
imAM niryAdavIM kartuM shaknotIti cha me matiH |
yattA bhavata rAjendrAH khaDgaiH pAshaiH parashvadhaiH ||3-74-22

pAShANaiH  karShaNIyaishcha sannaddhA bhavata svakaiH |
pidhAya cha kapATAni mahAdvArANi yatnataH  |3-74-23       

eka eva mahAdvAro gamanAgamane sadA |
mudrayA saha gachChantu rAj~no yo gantumIpsavaH ||3-74-24    
            
na chAmudraH praveShTavyo dvArapAlasya pashyataH |
yAvadAgamanaM  mahyaM tAvadevaM bhaviShyati ||3-74-25

mR^igayA nAtra kartavyA na cha krIDA bahiH purAt |
j~nAtavyAshcha pare sve cha gamanAgamane sadA ||3-74-26   
          
evamAdikriyA kAryA yAvadAgamanaM mama |
ityuktvA yAdavAnsarvAnsAtyakiM punarAha cha ||3-74-27
               
iti shrImahAbhArate khileSu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
kailAsayAtrAyAM chatuHsaptatitamo.adhyAyaH            

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்