Monday 21 June 2021

ப்ருது²ராஜ்யாபி⁴ஷேககத²நாதி³ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 30 (26)

அத² த்ரிம்ஷ²த்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ப்ருது²ராஜ்யாபி⁴ஷேககத²நாதி³


churning-of-milk-ocean

ஜநமேஜய உவாச
ப்³ரஹ்மந்கி²லே வர்தமாநே நிர்மர்யாதே³ மஹாக்³ரஹே |
அவிநஷே² ச பூ⁴தாநாம் கத²மாஸந்ப்ரஜாஸ்ததா³ ||3-30-1

வைஷ²ம்பாயந உவாச
அப்⁴யஷிஞ்சத்ப்ருது²ம் வைந்யம் புரா ராஜ்யே ப்ரஜாபதி꞉ |
ராஜ்யாய ருஷிபி⁴꞉ ஸார்த⁴ம் ப்ரஜாத⁴ர்மபராயண꞉ ||3-30-2

ஏஷ ந꞉ பரமோ ராஜா ஸாநுராகா³த³ஜாயத |
த்ரேதாயாம் ஸம்ப்ரவ்ருத்தாயாமந்யோந்யமநுஜல்பிரே ||3-30-3

ஏஷ நோ வ்ருத்திதா³தா ச விப்ராணாம் ச ப்ரவர்திதா |
நிர்மாதா ஸர்வபூ⁴தாநாம் ஸத்யப்ராப்தேந கர்மணா ||3-30-4

ஏதஸ்மிந்நந்தரே தே³வா க³ந்த⁴மாத³நஸாநுஷு |
ப³ஹுபி⁴ர்நியமை꞉ ஷ்²ராந்தா நிஷண்ணா கி³ரிஸாநுஷு ||3-30-5

அத² க³ந்த⁴ம் ஸமாஸாத்³ய ஸமந்தாத்³தே³வதா³நவா꞉ |
மாத⁴வே ஸமயம் ப்ராப்தே தேந க³ந்தே⁴ந த³ர்பிதா꞉ ||3-30-6

புஷ்பமாத்ரஸ்ய யத்³வீர்யம் மாருதேந விஸர்பிதம் |
மநோக்³ராஹி ஸுக²ம் ஸர்வம் பார்தி²வம் க³ந்த⁴முத்தமம் ||3-30-7

தே தை³த்யாஸ்தேந க³ந்தே⁴ந கிஞ்சித்³விஸ்மயமாக³தா꞉ |
ப்ரஸந்நமநஸோ பூ⁴த்வா பரம் ஸௌக்²யமுபாக³தா꞉ ||3-30-8

ஊசுஷ்²ச ஸஹிதா꞉ ஸர்வே தேந க³ந்தே⁴ந த³ர்பிதா꞉ |
புஷ்பமாத்ரஸ்ய யத்³வீர்யம் கிம் தஸ்ய ப²லதோ ப⁴வேத் ||3-30-9

அநுமாநேந விஜ்ஞேயா விவிதா⁴꞉ கர்மபு³த்³த⁴ய꞉ |
ஷு²பா⁴ஷ்²சைவாஷு²பா⁴ஷ்²சைவ பு³த்³தி⁴ப்ராணேந தே³ஹிநாம் ||3-30-10

தஸ்மாத்³வயம் பயோமத்⁴யே ஓஷத்⁴யோ நிர்மதா²மஹே |
மந்த³ரேண விஷா²லேந ப³லிநா காமரூபிணா ||3-30-11

ஸமுத்³ரமபி⁴ஸம்ரம்பா⁴ந்மத்²நீம꞉ ஸோமஜம் ஜலம் |
பீத்வா ச ஸஹிதா꞉ ஸர்வே ப்ரஸ்தி²தா꞉ காமரூபிண꞉ ||3-30-12

விஷ்ணுரேவாக்³ரணீஸ்தேஷாம் ப⁴விஷ்யதி மஹாப³ல꞉ |
தி³வம் ச வஸுதா⁴ம் சைவ போ⁴க்ஷ்யாம꞉ ஸஹ ஷ²த்ருபி⁴꞉ ||3-30-13

ஸமூலபத்ரஷா²கா²ஷ்²ச ஸபுஷ்பா꞉ ப²லஷா²லிந꞉ |
ஸர்வே க்³ரஹாம்ஷ்²ச க்³ருஹ்ணீம꞉ ஸுதா⁴ம் ச வஸுதா⁴தலே ||3-30-14

உத்³த்³ருத்ய கி³ரிபாதே³ப்⁴யோ க³ந்த⁴மாத³நஸாநுஜான் |
ப்ரபா⁴ஷ்ய வசநம் தை³த்யா மந்த³ரஸ்ய ப்ரகம்பநே ||3-30-15

ஸமுத்³த⁴ர்தும் ப்ரதா⁴வந்த꞉ கம்பயந்தி ஸ்ம மேதி³ணீம் |
நிஷ்²சயேந மஹாவீர்யா வாஸுபி⁴꞉ பரிணாஹிபி⁴꞉ ||3-30-16

ந ஷ²க்நுஸ்தே ஸமுத்³த⁴ர்தும் ஷை²லேந்த்³ரம் த³நுவம்ஷ²ஜா꞉ |
நிபேதுர்ஜாநுபி⁴ர்க்⁴ருஷ்டா விபுலே பர்வதாந்தரே ||3-30-17

ஸமாதா⁴யாத்மநாத்மாநம் தபஸா த³க்³த³கில்பி³ஷா꞉ |
பிதாமஹம் ப்ரபத்³யந்தே ஷி²ரோபி⁴꞉ காமரூபிபி⁴꞉ ||3-30-18

தேஷாம் மநோ(அ)பி⁴லஷிதம் ப்³ரஹ்மா ஸர்வத்ரகோ³ வஷீ² |
ஜ்ஞாத்வா ப³ஹிவிதை⁴ர்வாக்யைர்வ்யாஜஹார ஸரஸ்வதீம் ||3-30-19

அஷ²ரீராம் ஷ²ரீரஸ்தா²꞉ பரயா வர்ணஸம்பதா³ |
ஸர்வலோகமதிர்ப்³ரஹ்மா லோகாநாம் ஹிதகாம்யயா ||3-30-20

ஆதி³த்யைர்வஸுபி⁴ஷ்²சைவ ருத்³ரைஷ்²ச ஸமருத்³க்³ணை꞉ |
தே³வைர்யக்ஷை꞉ ஸக³ந்த⁴ர்வை꞉ கிந்நரைஷ்²ச ப்ரகா³யிபி⁴꞉ ||3-30-21

ஸமேத்ய ஸஹிதை꞉ ஸர்வை꞉ ஷ²க்ய உத்³த⁴ரிதும் கி³ரி꞉ |
அம்ருதார்தே² மஹாதேஜா தா⁴துபி⁴꞉ ஸமரஞ்ஜித꞉ ||3-30-22

ஸுராஸுரக³ணா꞉ ஸர்வே ஸமுத்பாட்ய மஹாகி³ரிம் |
ஹஸ்தாரூடா⁴꞉ ப்ரபஷ்²யந்தி வீருதோ⁴ ஹிமவத்³ரஸம் ||3-30-23

ஏதச்ச்²ருத்வா ச வசநம் ஸர்வேஷாமந்திகே ததா³ |
தை³தேயா பா³ஹுப³லிநோ மநோபி⁴ர்வாக்³பி⁴ரேவ ச ||3-30-24

விக்ரீட³பூ⁴தா ப³ஹுதா⁴ ப³பூ⁴வுர்லவணாம்ப⁴ஸ꞉ |
யத்ர புஷ்கரவிந்யஸ்த꞉ ஸஹிதைர்தே³வதா³நவை꞉ ||3-30-25

ஸுராஸுரக³ணா꞉ ஸர்வே ஸஹிதா லவநாம்ப³ஸ꞉ |
மந்த³ரம் புஷ்கரம் க்ருத்வா நேத்ரம் வாஸுகிமேவ ச ||3-30-26

ஸமா꞉ ஸஹஸ்ரம் மதி²தம் ஜலமௌஷதி⁴பி⁴꞉ ஸஹ |
க்ஷீரபூ⁴தம் ஸமாயோகா³த³ம்ருதம் ஸமபத்³யத ||3-30-27

தஜ்ஜஹ்ருரஸுரா꞉ பூர்வமாக்ராந்தா லோப⁴மந்யுநா |
[ ததா³ பஷ்²சாஜ்ஜஹ்ருர்தே³வா꞉ காமதேஜோப³லாந்விதா꞉ ]
த⁴ந்வந்தரிஸ்ததா³ மத்³யம் ஷ்²ரீர்தே³வீ கௌஸ்துபோ⁴ மணி꞉ ||3-30-28

ஷ²ஷா²ங்கோ விமலஷ்²சாபி ஸமுத்தஸ்து²꞉ ஸமந்தத꞉ |
உச்சை꞉ஷ்²ரவா ஹயோ ரம்ய꞉ பீயுஷம் தத³நந்தரம் ||3-30-29

பஷ்²சாத்³தே³வாஸ்ததா³ தா³துமுத்³யதா ராஹுமப்³ருவன் |
ந து கேசித்பிப³ந்தி ஸ்ம தை³த்யா நைவ ச தா³நவா꞉ ||3-30-30

சிச்சே²தா³த² ஹரி꞉ ஸங்க்²யே ராஹோஷ்²சக்ரேண கம் ததா³ |
அநிர்முக்தம் பித்ருக³ணைர்முநிபி⁴ஷ்²ச ஸநாதநை꞉ ||3-30-31

ததி³ந்த்³ரஹஸ்தாத³ம்ருதம் ஜஹார ப்ருதி²வீ ஸ்வயம் |
ஜகா³மாங்கக³தா தே³வீ ப்³ரஹ்மவாக்யப்ரசோதி³தா ||3-30-32

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
பௌஷ்கரே த்ரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_030_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-30 Ocean churned for Nectar
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
September 23, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha triMshattamo.adhyAyaH

pR^ithurAjyAbhiShekakathanAdi

janamejaya uvAcha
brahmankhile vartamAne nirmaryAde mahAgrahe |
avinashe cha bhUtAnAM kathamAsanprajAstadA ||3-30-1

vaishampAyana uvAcha
abhyaShi~nchatpR^ithuM vainyaM purA rAjye prajApatiH |
rAjyAya R^iShibhiH sArdhaM prajAdharmaparAyaNaH ||3-30-2

eSha naH paramo rAjA sAnurAgAdajAyata |
tretAyAM saMpravR^ittAyAmanyonyamanujalpire ||3-30-3

eSha no vR^ittidAtA cha viprANAM cha pravartitA |
nirmAtA sarvabhUtAnAM satyaprAptena karmaNA ||3-30-4

etasminnantare devA gandhamAdanasAnuShu |
bahubhirniyamaiH shrAntA niShaNNA girisAnuShu ||3-30-5

atha gandhaM samAsAdya samantAddevadAnavAH |
mAdhave samayaM prApte tena gandhena darpitAH ||3-30-6

puShpamAtrasya yadvIryaM mArutena visarpitam |
manogrAhi sukhaM sarvaM pArthivaM gandhamuttamam ||3-30-7

te daityAstena gandhena kiMchidvismayamAgatAH |
prasannamanaso bhUtvA paraM saukhyamupAgatAH ||3-30-8

Uchushcha sahitAH sarve tena gandhena darpitAH |
puShpamAtrasya yadvIryaM kiM tasya phalato bhavet ||3-30-9

anumAnena vij~neyA vividhAH karmabuddhayaH |
shubhAshchaivAshubhAshchaiva buddhiprANena dehinAm ||3-30-10

tasmAdvayaM payomadhye oShadhyo nirmathAmahe |
mandareNa vishAlena balinA kAmarUpiNA ||3-30-11

samudramabhisaMrambhAnmathnImaH somajaM jalam |
pItvA cha sahitAH sarve prasthitAH kAmarUpiNaH ||3-30-12

viShNurevAgraNIsteShAM bhaviShyati mahAbalaH |
divaM cha vasudhAM chaiva bhokShyAmaH saha shatrubhiH ||3-30-13

samUlapatrashAkhAshcha sapuShpAH phalashAlinaH |
sarve grahAMshcha gR^ihNImaH sudhAM cha vasudhAtale ||3-30-14

uddR^itya giripAdebhyo gandhamAdanasAnujAn |
prabhAShya vachanaM daityA mandarasya prakampane ||3-30-15

samuddhartuM pradhAvantaH kampayanti sma mediNIm |
nishchayena mahAvIryA vAsubhiH pariNAhibhiH ||3-30-16

na shaknuste samuddhartuM shailendram danuvaMshajAH |
nipeturjAnubhirghR^iShTA vipule parvatAntare ||3-30-17

samAdhAyAtmanAtmAnaM tapasA dagdakilbiShAH |
pitAmahaM prapadyante shirobhiH kAmarUpibhiH ||3-30-18

teShAM mano.abhilaShitaM brahmA sarvatrago vashI |
j~nAtvA bahividhairvAkyairvyAjahAra sarasvatIm ||3-30-19

asharIrAM sharIrasthAH parayA varNasampadA |
sarvalokamatirbrahmA lokAnAM hitakAmyayA ||3-30-20

Adityairvasubhishchaiva rudraishcha samarudgNaiH |
devairyakShaiH sagandharvaiH kinnaraishcha pragAyibhiH ||3-30-21

sametya sahitaiH sarvaiH shakya uddharituM giriH |
amR^itArthe mahAtejA dhAtubhiH samara~njitaH ||3-30-22

surAsuragaNAH sarve samutpATya mahAgirim |
hastArUDhAH prapashyanti vIrudho himavadrasam ||3-30-23

etachChrutvA cha vachanaM sarveShAmantike tadA |
daiteyA bAhubalino manobhirvAgbhireva cha ||3-30-24

vikrIDabhUtA bahudhA babhUvurlavaNAmbhasaH |
yatra puShkaravinyastaH sahitairdevadAnavaiH ||3-30-25

surAsuragaNAH sarve sahitA lavanAmbasaH |
mandaraM puShkaraM kR^itvA netraM vAsukimeva cha ||3-30-26

samAH sahasraM mathitaM jalamauShadhibhiH saha |
kShIrabhUtaM samAyogAdamR^itaM samapadyata ||3-30-27

tajjahrurasurAH pUrvamAkrAntA lobhamanyunA |
[ tadA pashchAjjahrurdevAH kAmatejobalAnvitAH ]
dhanvantaristadA madyaM shrIrdevI kaustubho maNiH ||3-30-28

shashA~Nko vimalashchApi samuttasthuH samantataH |
uchchaiHshravA hayo ramyaH pIyuShaM tadanantaram ||3-30-29

pashchAddevAstadA dAtumudyatA rAhumabruvan |
na tu kechitpibanti sma daityA naiva cha dAnavAH ||3-30-30

chichChedAtha hariH sa~Nkhye rAhoshchakreNa kaM tadA |
anirmuktaM pitR^igaNairmunibhishcha sanAtanaiH ||3-30-31

tadindrahastAdamR^itaM jahAra pR^ithivI svayam |
jagAmA~NkagatA devI brahmavAkyaprachoditA ||3-30-32

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauShkare triMsho.adhyAyaH   

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்