Tuesday 29 December 2020

நாரத³வாக்யே க்ருஷ்ணஸ்துதி꞉| விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 158 (159) - 102 (103)

அத² த்³வ்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

நாரத³வாக்யே க்ருஷ்ணஸ்துதி꞉


Yashoda and Krishna

நாரத³ உவாச
ஸாதி³தா மௌரவா꞉ பாஷா² நிஸுந்த³நரகௌ ஹதௌ |
க்ருத꞉ க்ஷேம்ய꞉ புந꞉ பந்தா²꞉ புரம் ப்ராக்³ஜ்யோதிஷம் ப்ரதி ||2-101-1

ஷௌ²ரிணா ப்ருதி²வீபாலாஸ்த்ராஸிதா꞉ ஸ்பர்த்³தி⁴நோ ரணே |
த⁴நுஷஷ்²ச நிநாதே³ந பாஞ்சஜந்யஸ்வநேந ச ||2-102-2

மேக⁴ப்ரக்²யை ரதா²நீகைர்தா³க்ஷிணாத்யை꞉ ஸுரக்ஷிதம் |
ருக்மிணம் யுதி⁴ நிர்ஜித்ய மஹாப³லபராக்ரமம் |
ருக்மிணீமாஜஹாராஷு² கேஷ²வோ வ்ருஷ்ணிபுங்க³வ꞉ ||2-102-3

தத꞉ பர்ஜந்யகோ⁴ஷேண ரதே²நாதி³த்யவர்சஸா |
அவாப்ய மஹிஷீம் போ⁴ஜ்யாம் ஷ²ங்க²சக்ரக³தா³ஸிப்⁴ருத் ||2-102-4

ஜாரூத்²யாமாஹ்வ்ருதி꞉ க்ராத²꞉ ஷி²ஷு²பாலஷ்²ச நிர்ஜித꞉ |
வக்ரஷ்²ச ஸஹ ஸைந்யேந ஷ²தத⁴ந்வாத² நிர்ஜித꞉ ||2-102-5

இந்த்³ரத்³யும்நோ ஹத꞉ கோபாத்³யவநஷ்²ச கஷே²ருமான் |
ஹத꞉ ஸௌப⁴பதி꞉ ஷ்²ரீமாஞ்சா²ல்வஷ்²ச த்³ருட⁴த⁴ந்வநா ||2-102-6

பர்வதாணாம் ஸஹஸ்ரம் ச சக்ரேண புருஷோத்தம꞉ |
விகீர்ய புண்ட³ரீகாக்ஷோ த்³யுமத்ஸேநம் வ்யபோத²யத் ||2-102-7

மஹேந்த்³ரஷி²க²ரே சைவ நிமேஷாந்தரசாரிணௌ |
ஜகா⁴ந புருஷவ்யாக்⁴ரோ ராவணஸ்யாபி⁴தஷ்²சரௌ ||2-102-8

இராவத்யாம் மஹாபோ⁴ஜாவக்³நிஸூர்யஸமௌ யுதி⁴ |
கோ³பதிஸ்தாலகேதுஷ்²ச நிஹதௌ ஷா²ர்ங்க³த⁴ந்வநா ||2-102-9

அக்ஷப்ரபாதநே சைவ டி³ம்போ³ ஹம்ஸஷ்²ச தா³நவௌ |
உபௌ⁴ தாவபி க்ரூஷ்ணேந ஸாநுகௌ³ விநிபாதிதௌ ||2-102-10

த³க்³தா⁴ வாராணஸீ சைவ கேஷ²வேந மஹாத்மநா |
ஸராஷ்ட்ர꞉ ஸாநுப³ந்த⁴ஷ்²ச காஷீ²நாமதி⁴போ ஹத꞉ ||2-102-11

விஜித்ய ச யமம் ஸங்க்²யே ஷ²ரை꞉ ஸந்நதபர்வபி⁴꞉ |
அதை²ந்த்³ரஸேநிராநீத꞉ க்ருஷ்ணேநாத்³பு⁴தகர்மணா ||2-102-12

ஸஹித꞉ ஸர்வயாதோ³பி⁴꞉ ஸமரேஷு மஹாப³ல꞉ |
ப்ராப்ய லோஹிதகூடம் ச க்ருஷ்ணேந வருணோ ஜித꞉ ||2-102-13

மஹேந்த்³ரப⁴வநே யாதோ தே³வைர்கு³ப்தோ மஹாத்மபி⁴꞉ |
அசிந்தயித்வா தே³வேந்த்³ரம் பாரிஜாதத்³ருமோ ஹ்ருத꞉ ||2-102-14

பாண்ட்³யம் பௌண்ட்³ரம் கலிங்க³ம் ச மாத்ஸ்யம் சைவ ஜநார்த³ந꞉ |
ஜகா⁴ந ஸஹிதாந்ஸர்வாந்வங்க³ராஜம் ததை²வ ச ||2-102-15   

ஏஷ சைகஷ²தம் ஹத்வா ரணே ராஜ்ஞாம் மஹாத்மநாம் |
கா³ந்தா⁴ரீமாவஹத்³வீரோ மஹிஷீம் ப்ரியத³ர்ஷ²நாம் ||2-102-16

ததா² கா³ண்டீ³வத⁴ந்வாநம் க்ரீட³ந்தம் மது⁴ஸூத³ந꞉ |
ஜிகா³ய ப⁴ரதஷ்²ரேஷ்ட²ம் குந்த்யா꞉ ப்ரமுக²தோ விபு⁴꞉ ||2-102-17

த்³ரோணம் த்³ரௌணிம் க்ருபம் கர்ணம் பீ⁴ஷ்மம் சைவ ஸுயோத⁴நம் |
சக்ராநுயாநை꞉ ப்ரஹ்ரவணே ஜிகா³ய புருஷோத்தம꞉ ||2-102-18

ப³ப்⁴ரோஷ்²ச ப்ரியமந்விச்ச²ஞ்ச²ங்க²சக்ரக³தா³ஸிப்⁴ருத் |
ஸௌவீரராஜஸ்ய ஸுதாம் ப்ரஸஹ்ய ஹ்ருதவாந்ப்ரபு⁴꞉ ||2-102-19

பர்யஸ்தாம் ப்ருதி²வீம் க்ருத்ஸ்நாம் ஸாஷ்²வாம் ஸரத²குஞ்ஜராம் |
வைணுதா³ரிக்ருதே யத்நாஜ்ஜிகா³ய புருஷோத்தம꞉ ||2-102-20

அவாப்ய தபஸோ வீர்யம் ப³லமோஜஷ்²ச மாத⁴வ꞉ |
பூர்வதே³ஹே ஜஹாராயம் ப³லேஸ்த்ரிபு⁴வநம் ஹரி꞉ ||2-102-21

வஜ்ராஷ²நிக³தா³க²ட்³கை³ஸ்த்ராஸயத்³பி⁴ஷ்²ச தா³நவை꞉ |
யஸ்ய நாதி⁴க³தோ ம்ருத்யு꞉ புரம் ப்ராக்³ஜ்யோதிஷம் ப்ரதி ||2-102-22

அபி⁴பூ⁴தஷ்²ச க்ருஷ்ணேந ஸக³ண꞉ ஸுமஹாப³ல꞉ |
ப³லே꞉ புத்ரோ மஹ்வீர்யோ பா³ணோ த்³ரவிணவத்தர꞉ ||2-102-23

பீட²ம் ததா² மஹாபா³ஹு꞉ கம்ஸாமாத்யம் ஜநார்த³ந꞉ |
பைடி²கம் சாஸிலோமாநம் நிஜகா⁴ந மஹாப³ல꞉ ||2-102-24

ஜ்ரும்ப⁴மைராவணம் சாபி விரூபம் ச மஹாயஷா²꞉ |
ஜகா⁴ந புருஷவ்யாக்⁴ரோ தை³த்யம் மாநுஷரூபிணம் ||2-102-25

ததா² நாக³பதிம் தோயே காலீயம் ச மஹௌஜஸம் |
நிர்ஜித்ய புண்ட³ரீகாக்ஷ꞉ ப்ரேஷயாமாஸ ஸாக³ரம் ||2-102-26

ஸஞ்ஜீவயாமாஸ ம்ருதம் புத்ரம் ஸாந்தீ³பநேஸ்ததா² |
நிர்ஜித்ய புருஷவ்யாக்⁴ரோ யமம் வைவஸ்வதம் ஹரி꞉ ||2-102-27

ஏவமேஷ மஹாபா³ஹு꞉ ஷா²ஸ்தா தேஷாம் து³ராத்மநாம் |
தே³வாம்ஷ்²ச ப்³ராஹ்மநாம்ஷ்²சைவ யே த்³விஷந்தி ஸதா³ ந்ருப ||2-102-28

நிஹத்ய நரகம் பௌ⁴மமாஹ்ருத்ய மணிகுண்ட³லே |
தே³வமாதுர்த³தௌ³ சைவ ப்ரீத்யர்த²ம் வஜ்ரபாணிந꞉ ||2-102-29

ஏவம் ச தே³வதை³த்யாநாம் ஸுராணாம் ச மஹாயஷா²꞉ |
ப⁴யாப⁴யகர꞉ க்ருஷ்ண꞉ ஸர்வலோககரோ விபு⁴꞉ ||2-102-30

ஸம்ஸ்தா²ப்ய த⁴ர்மாந்மர்த்யேஷு யஜ்ஞைரிஷ்ட்வா(ஆ)ப்தத³க்ஷிணை꞉ |
க்ருத்வா தே³வார்த²மமிதம் ஸ்வஸ்தா²நம் ப்ரதிபத்ஸ்யதே ||2-102-31   

க்ருஷ்ணோ போ⁴க³வதீம் ரம்யாம்ருஷிகாந்தாம் மஹாயஷா²꞉ |
த்³வாரகாமாத்மஸாத்க்ருத்வா ஸமுத்³ரம் க³மயிஷ்யதி ||2-102-32

ப³ஹுரத்நஸமாகீர்ணாம் சைத்யயூபஷ²தாங்கிதாம் |
த்³வாரகாம் வருணாவாஸம் ப்ரவேக்ஷ்யதி ஸகாநநாம் ||2-102-33

தாம் ஸூர்யஸத³நப்ரக்²யாம் மதஜ்ஞ꞉ ஷா²ர்ங்க³த⁴ந்வந꞉ |
விஸ்ருஷ்டாம் வாஸுதே³வேந ஸாக³ர꞉ ப்லாவயிஷ்யதி ||2-102-34

ஸுராஸுரமநுஷ்யேஷு நாஸீந்ந ப⁴விதா க்வசித் |
ய இமாமாவஸேத்கஷ்²சித³ந்யோ வை மது⁴ஸூத³நாத் ||2-102-35 

ஏவமேஷ த³ஷா²ர்ஹாணாம் விதா⁴ய விதி⁴முத்தமம் |
விஷ்ணுர்நாராயண꞉ ஸோம꞉ ஸூர்யஷ்²ச ப⁴விதா ஸ்வயம் ||2-102-36

அப்ரமேயஸ்த்வசிந்த்யஷ்²ச யதா² காமசரோ வஷீ² |
மோத³த்யேஷ ஸதா³ பூ⁴தைர்பா³ல꞉ க்ரீட³நகைரிவ ||2-102-37

ந ப்ரமாதும் மஹாபா³ஹு꞉ ஷ²க்யோ(அ)யம் மது⁴ஸூத³ந꞉ |
பரம் ஹ்யபரமேதஸ்மாத்³விஷ்²வரூபாந்ந வித்³யதே ||2-102-38

ஷ்²ருதோ(அ)யமேவ ஷ²தஷ²ஸ்ததா² ஷ²தஸஹஸ்ரஷ²꞉ |
அந்தோ ஹி கர்மணாமஸ்ய த்³ருஷ்டபூர்வோ ந கேநசித் ||2-102-39

ஏவமேதாநி கர்மாணி ஷி²ஷு²மத்⁴யக³தஸ்ததா³ |
க்ருதவாந்புண்ட³ரீகாக்ஷ꞉ ஸங்கர்ஷணஸஹாயவான் ||2-102-40

இத்யுவாச புரா வ்யாஸஸ்தபோவீர்யேண சக்ஷுஷா |
மஹாயோகீ³ மஹாபு³த்³தி⁴꞉ ஸர்வப்ரத்யக்ஷத³ர்ஷி²வான் ||2-102-41

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
இதி ஸம்ஸ்தூய கோ³விந்த³ம் மஹேந்த்³ரவசநாந்முநி꞉ |
யது³பி⁴꞉ பூஜித꞉ ஸர்வைர்நாரத³ஸ்த்ரிதி³வம் யயௌ ||2-102-42

ததஸ்தத்³வஸு கோ³விந்தோ³ தி³தே³ஷா²ந்த⁴கவ்ருஷ்ணிஷு |
யதா²ர்ஹம் புண்ட³ரீகாக்ஷோ விதி⁴வந்மது⁴ஸூத³ந꞉ ||2-102-43

யாத³வஷ்²ச த⁴நம் ப்ராப்ய விதி⁴வத்³பூ⁴ரித³க்ஷிணை꞉  |
யஜ்ஞைரிஷ்ட்வா மஹாத்மாநௌ த்³வாரகாமாவஸத்புரீம் ||2-102-44

இதி ஷ்²ரிமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
நாரத³வாக்யம் நாம த்³வ்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_102_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 102 - Narada praises Krishna
itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksra @ yahoo.ca
January 16,  2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

atha dvyadhikashatatamo.adhyAyaH

nAradavAkye kR^iShNastutiH

nArada uvAcha
sAditA mauravAH pAshA nisundanarakau hatau |
kR^itaH kShemyaH punaH panthAH puraM prAgjyotiShaM prati ||2-101-1

shauriNA pR^ithivIpAlAstrAsitAH sparddhino raNe |
dhanuShashcha ninAdena pA~nchajanyasvanena cha ||2-102-2

meghaprakhyai rathAnIkairdAkShiNAtyaiH surakShitam |
rukmiNaM yudhi nirjitya mahAbalaparAkramam |
rukmiNImAjahArAshu keshavo vR^iShNipu~NgavaH ||2-102-3

tataH parjanyaghoSheNa rathenAdityavarchasA |
avApya mahiShIM bhojyAM sha~NkhachakragadAsibhR^it ||2-102-4

jArUthyAmAhvR^itiH krAthaH shishupAlashcha nirjitaH |
vakrashcha saha sainyena shatadhanvAtha nirjitaH ||2-102-5

indradyumno hataH kopAdyavanashcha kasherumAn |
hataH saubhapatiH shrImA~nChAlvashcha dR^iDhadhanvanA ||2-102-6

parvatANAM sahasraM cha chakreNa puruShottamaH |
vikIrya puNDarIkAkSho dyumatsenaM vyapothayat ||2-102-7

mahendrashikhare chaiva nimeShAntarachAriNau |
jaghAna puruShavyAghro rAvaNasyAbhitashcharau ||2-102-8

irAvatyAM mahAbhojAvagnisUryasamau yudhi |
gopatistAlaketushcha nihatau shAr~NgadhanvanA ||2-102-9

akShaprapAtane chaiva Dimbo hamsashcha dAnavau |
ubhau tAvapi kR^IShNena sAnugau vinipAtitau ||2-102-10

dagdhA vArANasI chaiva keshavena mahAtmanA |
sarAShTraH sAnubandhashcha kAshInAmadhipo hataH ||2-102-11

vijitya cha yamaM sa~Nkhye sharaiH sannataparvabhiH |
athaindrasenirAnItaH kR^iShNenAdbhutakarmaNA ||2-102-12

sahitaH sarvayAdobhiH samareShu mahAbalaH |
prApya lohitakUTaM cha kR^iShNena varuNo jitaH ||2-102-13

mahendrabhavane yAto devairgupto mahAtmabhiH |
achintayitvA devendraM pArijAtadrumo hR^itaH ||2-102-14

pANDyaM pauNDraM kali~NgaM cha mAtsyaM chaiva janArdanaH |
jaghAna sahitAnsarvAnva~NgarAjaM tathaiva cha ||2-102-15   

eSha chaikashataM hatvA raNe rAj~nAM mahAtmanAm |
gAndhArImAvahadvIro mahiShIM priyadarshanAm ||2-102-16

tathA gANDIvadhanvAnaM krIDantaM madhusUdanaH |
jigAya bharatashreShThaM kuntyAH pramukhato vibhuH ||2-102-17

droNaM drauNiM kR^ipaM karNaM bhIShmaM chaiva suyodhanam |
chakrAnuyAnaiH prahravaNe jigAya puruShottamaH ||2-102-18

babhroshcha priyamanvichCha~nCha~NkhachakragadAsibhR^it |
sauvIrarAjasya sutAM prasahya hR^itavAnprabhuH ||2-102-19

paryastAM pR^ithivIM kR^itsnAM sAshvAM sarathaku~njarAm |
vaiNudArikR^ite yatnAjjigAya puruShottamaH ||2-102-20

avApya tapaso vIryaM balamojashcha mAdhavaH |
pUrvadehe jahArAyaM balestribhuvanaM hariH ||2-102-21

vajrAshanigadAkhaDgaistrAsayadbhishcha dAnavaiH |
yasya nAdhigato mR^ityuH puraM prAgjyotiShaM prati ||2-102-22

abhibhUtashcha kR^iShNena sagaNaH sumahAbalaH |
baleH putro mahvIryo bANo draviNavattaraH ||2-102-23

pIThaM tathA mahAbAhuH kaMsAmAtyaM janArdanaH |
paiThikaM chAsilomAnaM nijaghAna mahAbalaH ||2-102-24

jR^imbhamairAvaNaM chApi virUpaM cha mahAyashAH |
jaghAna puruShavyAghro daityaM mAnuSharUpiNam ||2-102-25

tathA nAgapatiM toye kAlIyaM cha mahaujasam |
nirjitya puNDarIkAkShaH preShayAmAsa sAgaram ||2-102-26

sa~njIvayAmAsa mR^itaM putraM sAndIpanestathA |
nirjitya puruShavyAghro yamaM vaivasvataM hariH ||2-102-27

evameSha mahAbAhuH shAstA teShAM durAtmanAm |
devAMshcha brAhmanAMshchaiva ye dviShanti sadA nR^ipa ||2-102-28

nihatya narakaM bhaumamAhR^itya maNikuNDale |
devamAturdadau chaiva prItyarthaM vajrapANinaH ||2-102-29

evaM cha devadaityAnAM surANAM cha mahAyashAH |
bhayAbhayakaraH kR^iShNaH sarvalokakaro vibhuH ||2-102-30

saMsthApya dharmAnmartyeShu yaj~nairiShTvA.a.aptadakShiNaiH |
kR^itvA devArthamamitaM svasthAnaM pratipatsyate ||2-102-31   

kR^iShNo bhogavatIM ramyAmR^iShikAntAM mahAyashAH |
dvArakAmAtmasAtkR^itvA samudraM gamayiShyati ||2-102-32

bahuratnasamAkIrNAM chaityayUpashatA~NkitAm |
dvArakAM varuNAvAsaM pravekShyati sakAnanAm ||2-102-33

tAM sUryasadanaprakhyAM mataj~naH shAr~NgadhanvanaH |
visR^iShTAM vAsudevena sAgaraH plAvayiShyati ||2-102-34

surAsuramanuShyeShu nAsInna bhavitA kvachit |
ya imAmAvasetkashchidanyo vai madhusUdanAt ||2-102-35 

evameSha dashArhANAM vidhAya vidhimuttamam |
viShNurnArAyaNaH somaH sUryashcha bhavitA svayam ||2-102-36

aprameyastvachintyashcha yathA kAmacharo vashI |
modatyeSha sadA bhUtairbAlaH krIDanakairiva ||2-102-37

na pramAtuM mahAbAhuH shakyo.ayaM madhusUdanaH |
paraM hyaparametasmAdvishvarUpAnna vidyate ||2-102-38

shruto.ayameva shatashastathA shatasahasrashaH |
anto hi karmaNAmasya dR^iShTapUrvo na kenachit ||2-102-39

evametAni karmANi shishumadhyagatastadA |
kR^itavAnpuNDarIkAkShaH sa~NkarShaNasahAyavAn ||2-102-40

ityuvAcha purA vyAsastapovIryeNa chakShuShA |
mahAyogI mahAbuddhiH sarvapratyakShadarshivAn ||2-102-41

vaishampAyana uvAcha 
iti saMstUya govindaM mahendravachanAnmuniH |
yadubhiH pUjitaH sarvairnAradastridivaM yayau ||2-102-42

tatastadvasu govindo dideshAndhakavR^iShNiShu |
yathArhaM puNDarIkAkSho vidhivanmadhusUdanaH ||2-102-43

yAdavashcha dhanaM prApya vidhivadbhUridakShiNaiH  |
yaj~nairiShTvA mahAtmAnau dvArakAmAvasatpurIm ||2-102-44

iti shrimahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
nAradavAkyaM nAma dvyadhikashatatamo.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்