Saturday 26 December 2020

க்ருஷ்ணஸ்ய ஸபா⁴ப்ரவேஷ²꞉ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 157 (158) - 101 (102)

அதை²கோத்தரஷ²ததாமோ(அ)த்⁴யாய꞉

க்ருஷ்ணபராக்ரமவர்ணனம்Krishnas feat

ஷ்²ரீக்ருஷ்ண உவாச 
ப⁴வதாம் புண்யகீர்தீனாம் தபோப³லஸமாதி³பி⁴꞉ |
அபத்⁴யானாச்ச பாபாத்மா பௌ⁴ம꞉ ஸ நரகோ ஹத꞉ ||2-101-1

மோக்ஷிதம் ப³ந்த⁴நாத்³கு³ப்தம் கன்யாந்த꞉புரமுத்தமம் |
மணிபர்வதமுத்பாட்ய ஷி²க²ரம் சைததா³ஹ்ருதம் ||2-101-2

அயம் த⁴னௌக⁴꞉ ஸுமஹான்கிங்கரைராஹ்ற்^தோ மம |
ஈஷா² ப⁴வ்ந்தோ த்³ரவ்யஸ்ய தானுக்த்வா விரராம ஹ ||2-101-3

தச்ச்²ருத்வா வாஸுதே³வஸ்ய போ⁴ஜவ்ருஷ்ண்யந்த⁴கா வச꞉ |
ஜஹஸுர்ஹ்ருஷ்டரோமாண꞉ பூஜயந்தோ ஜனார்த³னம் ||2-101-4

ஊசுஷ்²சைனம் ந்ருவீராஸ்தே க்ருதாஞ்ஜலிபுடாஸ்தத꞉ | 
நைதத்ச்சித்ரம் மஹாபா³ஹோ த்வயி தே³வகிநந்த³னே ||2-101-5

யத்க்ருத்வா து³ஷ்கரம் கர்ம தே³வைரபி து³ராஸத³ம் |
லாலயே꞉ ஸ்வஜனான்போ⁴கை³ ரத்னைஷ்²ச ஸ்வயமர்ஜிதை꞉ ||2-101-6

தத꞉ ஸர்வத³ஷா²ர்ஹாணாமாஹுகஸ்ய ச யா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ |
ப்ரீயமாணா꞉ ஸமாஜக்³முர்வாஸுதே³வதி³த்³ருக்ஷயா || 2-101-7  
          
தே³வகீ ஸப்தமா தே³வ்யோ ரோஹிணீ ச ஷு²பா⁴னனா |
த³த்³ருஷு²꞉ க்ருஷ்ணமாஸீனம் ராமம் சைவ மஹாபு⁴ஜம் ||2-101-8

தௌ து பூர்வமதிக்ரம்ய ரோஹிணீமபி⁴வாத்³ய ச |
அபி⁴வாத³யதாம் தே³வீம் தே³வகீம் ராமகேஷ²வௌ ||2-101-9

ஸா தாப்⁴யாம்ருஷபா⁴க்ஷாப்⁴யாம் புத்ராப்⁴யாம் ஷு²ஷு²பே⁴(அ)ம்பி³கா |
அதி³திர்தே³வமாதேவ மித்ரேண வருணேன ச ||2-101-10

தத꞉ ப்ராப்தா நராக்³ர்யௌ து தஸ்யா꞉ ஸா து³ஹிதா ததா³ |
ஏகானம்ஷே²தி யாமாஹுர்னரா வை காமரூபிணீம் ||2-101-11

ததா² க்ஷணமுஹூர்தாப்⁴யாம் யதா² ஜஜ்ஞே ஸுரேஷ்²வர꞉ |
யத்க்ருதே ஸக³ணம் கம்ஸம் ஜகா⁴ன புருஷோத்தம꞉ ||2-101-12

ஸா கன்யா வவ்ருதே⁴ தத்ர வ்ருஷ்ணிஸத்³மனி பூஜிதா |
புத்ரவத்பால்யமானா வை வாஸுதே³வாஜ்ஞயா ததா³ ||2-101-13

ஏகானம்ஷே²தி யாமாஹுருத்பன்னாம் மானவா பு⁴வி |
யோக³கன்யாம் து³ராத⁴ர்ஷாம் ரக்ஷார்த²ம் கேஷ²வஸ்ய ஹ ||2-101-14

யாம் வை ஸர்வே ஸுமனஸ꞉ பூஜயந்தி ஸ்ம யாத³வா꞉ |
தே³வவத்³தி³வ்யபுருஷ꞉  க்ருஷ்ண꞉ ஸம்ரக்ஷிதோ யதா² ||2-101-15

தாம் ச தத்ரோபஸங்க³ம்ய ப்ரியாமிவ ஸகீ²ம் ஸ்வஸாம் |
த³க்ஷிணேன கராக்³ரேண பரிஜக்³ராஹ மாத⁴வ꞉ ||2-101-16

ததை²வ ராமோ(அ)திப³ல꞉ ஸம்பரிஷ்வஜ்ய பா⁴வினீம் |
மூர்த்⁴ன்யுபாக்⁴ராய ஸவ்யேன ப்ரதிஜக்³ராஹ பாணினா  ||2-101-17

த³த்³ருஷு²ஸ்தா꞉ ஸ்த்ரியோ மத்⁴யே ப⁴கி³னீம் ராமக்ருஷ்ணயோ꞉ |
ருக்மபத்³மவ்யக்³ரகராம் ஸ்த்ரியம் பத்³மாலயாமிவ ||2-101-18

ததா²க்ஷதமஹாவ்ருஷ்ட்யா புஷ்பைஷ்²ச விவிதை⁴꞉ ஷு²பை⁴꞉ |
அவகீர்ய ச லாஜைஸ்தா꞉ ஸ்த்ரியோ ஜக்³முர்யதா²லயம் ||2-101-19

ததஸ்தே யாத³வா꞉ ஸர்வே பூஜயந்தோ ஜனார்த³னம் | 
உபோபவிவிஷு²꞉ ப்ரீதா꞉ ப்ரஷ²ம்ஸந்தோ(அ)த்⁴பு⁴தம் க்ருதம் ||2-101-20

பூஜ்யமானோ மஹாபா³ஹு꞉ பௌராணாம் ரதிவர்த⁴ன꞉ |
விரராஜ மஹாகீர்திர்தே³வைரிவ ஸ தை꞉ ஸஹ ||2-101-21

ஸமாஸீனேஷு ஸர்வேஷு யாத³வேஷு ஜனார்த³னம் |
நியோகா³த்த்ரித³ஷே²ந்த்³ரஸ்ய நாரதோ³(அ)ப்⁴யாக³மத்ஸபா⁴ம் ||2-101-22

ஸோ(அ)த² ஸம்பூஜித꞉ பூஜ்ய꞉ ஷூ²ரைஸ்தைர்யது³புங்க³வை꞉ |
கரம் ஸம்ஸ்ப்ரூஷ்²ய ஸ ஹரேர்விவேஷ² பரமாஸனே ||2-101-23

ஸுகோ²பவிஷ்டஸ்தான்வ்ருஷ்ணீனுபவிஷ்டானுவாச ஹ |
ஸம்ப்ராப்தம் ஷ²க்ரவசனாஜ்ஜானீத்⁴வம் மாம் நரர்ஷபா⁴꞉ ||2-101-24

ஷ்²ருணுத்⁴வம் ராஜஷா²ர்தூ³லா꞉ க்ருஷ்ணஸ்யாஸ்ய  பராக்ரமம் |
யானி கர்மாணி க்ருதவான்பா³ல்யாத்ப்ரப்⁴ருதி கேஷ²வ꞉ ||2-101-25

உக்³ரஸேனஸுத꞉ கம்ஸ꞉ ஸர்வாந்நிர்மத்²ய யாத³வான் |
ராஜ்யம் ஜக்³ராஹ து³ர்பு³த்³தி⁴ர்ப³த்³த்⁴வா பிதரமாஹுகம் ||2-101-26

ஸமாஷ்²ரித்ய ஜராஸந்த⁴ம் ஷ்²வஷு²ரம் குலபாம்ஸன꞉ |
போ⁴ஜவ்ருஷ்ண்யந்த⁴கான்ஸர்வானவமன்யத து³ர்மதி꞉ ||2-101-27

ஜ்ஞாதிகார்யம் சிகீர்ஷுஸ்து வஸுதே³வ꞉ ப்ரதாபவான் |
உக்³ரஸேனஸ்ய ரக்ஷார்த²ம் ஸ்வபுத்ரம் பர்யரக்ஷத ||2-101-28

ஸ கோ³பை꞉ ஸஹ த⁴ர்மாத்மா மது²ரோபவனே ஸ்தி²த꞉ |
அத்யத்³பு⁴தானி கர்மாணி க்ருதவான்மது⁴ஸூத³ன꞉ ||2-101-29

ப்ரத்யக்ஷம் ஷூ²ரஸேனானாம் ஷ்²ரயதே மஹத³த்³பு⁴தம் |
உத்தானேன ஷ²யானேன ஷ²கடாந்தரசாரிணா ||2-101-30

ராக்ஷஸீ நிஹதா ரௌத்³ரா ஷ²குனீவேஷதா⁴ரிணீ |
பூதனா நாம கோ⁴ரா ஸா மஹாகாயா மஹாப³லா ||2-101-31

விஷதி³க்³த⁴ம் ஸ்தனம் ரௌத்³ரம் ப்ரயச்ச²ந்தீ ஜனார்த³னே |
த³த்³ருஷு²ர்னிஹதாம் தாம் தே ராக்ஷஸீம் வனகோ³சரா꞉ ||2-101-32

புனர்ஜாதோ(அ)யமித்யாஹுருக்தஸ்தஸ்மாத³தோ⁴க்ஷஜ꞉ |
அத்யத்³பு⁴தமித³ம் சாஸீத்³யச்சி²ஷு²꞉ புருஷோத்தம꞉ || 2-101-33

பாதா³ங்கு³ஷ்டே²ன ஷ²கடம் க்ரீட³மானோ வ்யலோட³யத் |
தா³ம்னா சோலூக²லே ப³த்³தோ⁴ விப்ரகுர்வன்குமாரகம் ||2-101-34

ப³ப⁴ஞ்ஜார்ஜுனவ்ருக்ஷௌ த்³வௌ க்²யாதோ தா³மோத³ரஸ்ததா³ |
காலியஷ்²ச மஹாநாகோ³ து³ராத⁴ர்ஷோ மஹாப³ல꞉ ||2-101-35

க்ரீட³தா வாஸுதே³வேன நிர்ஜிதோ யமுனாஹ்ரதே³ |
அக்ரூரஸ்ய ஸமக்ஷம் ச யந்நாக³ப⁴வனே விபு⁴꞉ ||2-101-36

பூஜ்யமானம் ததா³ நாகை³ர்தி³வ்யம் வபுரதா⁴ரயத் |
ஷீ²தவாதார்தி³தா கா³ஷ்²ச த்³ருஷ்ட்வா க்ருஷ்ணேன தீ⁴மதா ||2-101-37

த்⁴ருதோ கோ³வர்த⁴ன꞉ ஷை²ல꞉ ஸப்தராத்ரம் மஹாத்மன꞉ |
ஷி²ஷு²னா வாஸுதே³வேன க³வாம் த்ராணார்த²மிச்ச²தாம் ||2-101-38  

ததோ²க்ஷது³ஷ்டோ(அ)திப³லோ மஹாகாயோ நராண்தக்ருத் |
கோ³பதிர்வாஸுதே³வேன ஹதோ(அ)ரிஷ்டோ மஹாஸுர꞉ ||2-101-39

தே⁴னுக꞉ ஸ மஹாகாயோ தா³னவ꞉ ஸுமஹாப³ல꞉ |
நிஹதோ வாஸுதே³வேன க³வாம் த்ராணாய து³ர்மதி꞉ ||2-101-40

ஸுநாமானமமித்ரக்⁴ன꞉ ஸர்வஸைன்யபுரஸ்க்ருதம் |
வ்ருகைர்வித்³ராவயாமாஸ க்³ருஹீதம் ஸமுபஸ்தி²தம் ||2-101-41

ரௌஹிணேயேன ஸங்க³ம்ய வனே விசரதா புன꞉ |
கோ³பவேஷத⁴ரேணைவ கம்ஸஸ்ய ப⁴யமாஹிதம் ||2-101-42

ததா² வ்ரஜக³த꞉ ஷௌ²ரிர்த்³ருஷ்ட்வா யுத்³த⁴ப³லம் ஹயம் |
ப்ரக்³ரஹம் போ⁴ஜராஜஸ்ய ஜகா⁴ன புருஷோத்தம꞉ ||2-101-43

ப்ரலம்ப³ஷ்²ச மஹாபா³ஹோ ரௌஹிணேயேன தீ⁴மதா |
தா³னவோ முஷ்டினைகேன கம்ஸாமாத்யோ நிபாதித꞉ ||2-101-44

ஏதௌ ஹி வஸுதே³வஸ்ய புத்ரௌ ஸுரஸுதோபமௌ |
வவ்ருதா⁴தே மஹாவீர்யௌ ப்³ரஹ்மகா³ர்க்³யேண ஸம்ஸ்க்ருதௌ ||2-101-45 

ஜன்மப்ரப்⁴ருதி சாப்யேதௌ கா³ர்க்³யேண பரமர்ஷிணா |
யாதா²தத்²யேன விஜ்ஞாப்ய ஸம்ஸ்காரம் ப்ரதிபாதி³தௌ ||2-101-46

யதா³ த்விமௌ நரஷ்²ரேஷ்டௌ² ஸ்தி²தௌ யௌவனஸம்முகே² |
ஸிம்ஹஷா²வாவிவோதீ³ர்ணௌ மத்தௌ ஹைமவதௌ யதா² ||2-101-47

ததோ மனாம்ஸி கோ³பீனாம் ஹரமாணௌ மஹாப³லௌ |
ஆஸ்தாம் கோ³ஷ்ட²வரௌ வீரௌ தே³வபுத்ரோபமத்³யுதீ ||2-101-48  

ஏதௌ ஜயே வா யுத்³தே⁴ வா க்ரீடா³ஸு விவிதா⁴ஸு ச |
நந்த³கோ³பஸ்ய கோ³பாலா ந ஷே²கு꞉ ப்ரஸமீக்ஷிதும் ||2-101-49

வ்யூடோ⁴ரஸ்கௌ மஹாபா³ஹூ ஷா²லஸ்கந்தா⁴விவோத்³க³தௌ |
ஷ்²ருத்வாஸௌ வ்யதி²த꞉ கம்ஸோ மந்த்ரிபி⁴꞉ ஸஹிதோ(அ)ப⁴வத் ||2-101-50

நாஷ²கச்ச யதா³ கம்ஸோ க்³ரஹீதும் ப³லகேஷ²வௌ |
நிஜக்³ராஹ தத꞉ க்ரோதா⁴த்³வஸுதே³வம் ஸபா³ந்த⁴வம் ||2-101-51

ஸஹோக்³ரஸேனேன ததா³ சோரவத்³கா³ட⁴ப³ந்த⁴னம் |
காலம் மஹாந்தமஸுவத்க்ருச்ச்²ரமானகது³ந்து³பி⁴꞉ ||2-101-52

கம்ஸஸ்து பிதரம் ப³த்³த்⁴வா ஷூ²ரஸேனாஞ்ஷ²ஷா²ஸ ஹ |
ஜராஸந்த⁴ம் ஸமாஷ்²ரித்ய ததை²வாஹ்வ்ருதிபீ⁴ஷ்மகௌ ||2-101-53

கஸ்யசித்த்வத² காலஸ்ய மது²ராயா மஹோத்ஸவம் |
பினாகினம் ஸமுத்³த்³தி³ஷ்²ய சக்ரே கம்ஸோ நராதி⁴ப꞉ ||2-101-54

தத்ர மல்லா꞉ ஸமாஜக்³முர்னாநாதே³ஷ்²யா விஷா²ம்பதே |
நர்தனா கா³யநாஷ்²சைவ குஷ²லா ந்ருத்யகர்மஸு ||2-101-55

தத꞉ கம்ஸோ மஹாதேஜா ரங்க³வாடம் மஹாத⁴னம் |
குஷ²லை꞉ காரயாமாஸ ஷி²ல்பிபி⁴꞉ ஸாது⁴நிஷ்டி²தை꞉ ||2-101-56

தத்ர மஞ்சஸஹஸ்ராணி பௌரஜானபதை³ர்ஜனை꞉ |
ஸமாகீர்ணானி த்³ருஷ்²யந்தே ஜ்யோதீம்ஷி க³க³னே யதா² ||2-101-57

போ⁴ஜராஜ꞉ ஷ்²ரியா ஜுஷ்டம் ரங்க³வாடம் மஹர்தி⁴மத் |
ஆருரோஹ தத꞉ கம்ஸோ விமானம் ஸுக்ருதீ யதா² ||2-101-58

ரங்க³வாடே க³ஜம் மத்தம் ப்ரபூ⁴தாயுத⁴கல்பிதம் |
ஷூ²ரைரதி⁴ஷ்டி²த꞉ கம்ஸ꞉ ஸ்தா²பயாமாஸ வீர்யவான் ||2-101-59

யதா³ ஹி ஸ மஹாதேஜா ராமக்ருஷ்ணௌ ஸமாக³தௌ |
ஷு²ஷ்²ராவ புருஷவ்யாக்⁴ரௌ ஸூர்யாசந்த்³ரமஸாவிவ ||2-101-60

ததா³ப்ரப்⁴ருதி யத்னோ(அ)பூ⁴த்³ரக்ஷாம்  ப்ரதி நராதி⁴ப |
ந ச ஷி²ஷ்²யே ஸுக²ம் ராத்ரௌ ராமக்ருஷ்ன்ணௌ விசிந்தயன் ||2-101-61

ஷ்²ருத்வா து ராம꞉ க்ருஷ்ணஷ்²ச தம் ஸமாஜமனுத்தமம் |
உபௌ⁴ விவிஷ²துர்வீரௌ ஷா²ர்தூ³லௌ கோ³வ்ரஜம் யதா² ||2-101-62

தத꞉ ப்ரவேஷே² ஸம்ருத்³தௌ⁴ ரக்ஷிபி⁴꞉ புருஷர்ஷபௌ⁴ |
ஹவ்தா குவலயாபீட³ம் ஸஸாதி³னமரிந்த³மௌ | 
அவம்ருத்³ய து³ராத⁴ர்ஷௌ ரங்க³ம் விவிஷ²துஸ்ததா³ ||2-101-63

சாணூராந்த்⁴ரௌ விநிஷ்பிஷ்ய கேஷ²வேன ப³லேன ச |
ஔக்³ரஸேனி꞉ ஸுது³ஷ்டாத்மா ஸானுஜோ விநிபாதித꞉ ||2-101-64

யத்க்ருதம் யது³ஸிம்ஹேன  தே³வைரபி ஸுது³ஷ்கரம் |
கர்ம தத்கேஷ²வாத³ன்ய꞉ கர்துமர்ஹதி க꞉ புமான் ||2-101-65

யதி³ நாதி⁴க³தம் பூர்வை꞉ ப்ரஹ்லாத³ப³லிஷ²ம்ப³ரை꞉ |
ததி³த³ம் ப்ராபிதம் வித்தம் ஷௌ²ரிணா ப⁴வதாம் க்ருதே ||2-101-66

ஏதேன முருமாக்ரம்ய தை³த்யம் பஞ்சஜனம் ததா² |
நிஷ்க்ரம்ய ஷை²லஸங்கா⁴தாந்நிஸுந்த³꞉ ஸக³ணோ ஹத꞉ ||2-101-67

நரகஷ்²ச ஹதோ பௌ⁴ம꞉ குண்ட³லே சாஹ்ருதே ஷு²பே⁴ |
ப்ராப்தம் ச தி³வி தே³வேஷு கேஷ²வேன மஹத்³யஷ²꞉ ||2-101-68 

வீதஷோ²கப⁴யாபா³தா⁴꞉ க்ரிஷ்ணபா³ஹுப³லாஷ்²ரயா꞉ |
யஜத்⁴வம் விவிதை⁴ர்யஜ்ஞைர்யாத³வா வீதமத்ஸரா꞉ ||2-101-69 

தே³வானாம் ஸுமஹத்கார்யம் க்ருதம் க்ருஷ்ணேன தீ⁴மதா |
ப்ரியமாவேத³யாம்யேஷ ப⁴வதாம் ப⁴த்³ரமஸ்து வ꞉ ||2-101-70

யதி³ஷ்டம் வோ யது³ஷ்²ரேஷ்டா²꞉ கர்தாஸ்மி தத³தந்த்³ரித꞉ |
ப⁴வதாமஸ்மி யூயம் ச மம யுஷ்மாஸ்வஹம் ஸ்தி²த꞉ ||2-101-71

இதி ஸம்போ³த⁴யன்க்ருஷ்னமப்³ரவீத்பாகஷா²ஸன꞉ |
ஸ மாம் ப்ரைக்ஷீத்ஸுரஷ்²ரேஷ்ட²꞉ ப்ரீதஸ்துஷ்டாஸ்ததா² வயம் ||2-101-72

யத்ர தீ⁴꞉ ஷ்²ரீ꞉ ஸ்தி²தா தத்ர யத்ர ஷ்²ரீஸ்தத்ர ஸன்னதி꞉ |
ஸன்னதிர்தீ⁴ஸ்ததா² ஷ்²ரீஷ்²ச நித்யம் க்ருஷ்ணே மஹாத்மனி ||2-101-73

இதிஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்னுபர்வணி
நாரத³வாக்யம் நாமைகோத்தரஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_101_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2-Vishnu Parva
Chapter 101- Krishna's valour lauded
itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca,
January 15,  2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

athaikottarashatatAmo.adhyAyaH 

kR^iShNaparAkramavarNanam

shrIkR^iShNa uvAcha 
bhavatAM puNyakIrtInAM tapobalasamAdibhiH |
apadhyAnAchcha pApAtmA bhaumaH sa narako hataH ||2-101-1

mokShitaM bandhanAdguptaM kanyAntaHpuramuttamam |
maNiparvatamutpATya shikharaM chaitadAhR^itam ||2-101-2

ayaM dhanaughaH sumahAnki~NkarairAhR^to mama |
IshA bhavnto dravyasya tAnuktvA virarAma ha ||2-101-3

tachChrutvA vAsudevasya bhojavR^iShNyandhakA vachaH |
jahasurhR^iShTaromANaH pUjayanto janArdanam ||2-101-4

UchushchainaM nR^ivIrAste kR^itA~njalipuTAstataH | 
naitatchchitraM mahAbAho tvayi devakinandane ||2-101-5

yatkR^itvA duShkaraM karma devairapi durAsadam |
lAlayeH svajanAnbhogai ratnaishcha svayamarjitaiH ||2-101-6

tataH sarvadashArhANAmAhukasya cha yAH striyaH |
prIyamANAH samAjagmurvAsudevadidR^ikShayA || 2-101-7  
          
devakI saptamA devyo rohiNI cha shubhAnanA |
dadR^ishuH kR^iShNamAsInaM rAmaM chaiva mahAbhujam ||2-101-8

tau tu pUrvamatikramya rohiNImabhivAdya cha |
abhivAdayatAM devIM devakIM rAmakeshavau ||2-101-9

sA tAbhyAmR^iShabhAkShAbhyAM putrAbhyAM shushubhe.ambikA |
aditirdevamAteva mitreNa varuNena cha ||2-101-10

tataH prAptA narAgryau tu tasyAH sA duhitA tadA |
ekAnaMsheti yAmAhurnarA vai kAmarUpiNIm ||2-101-11

tathA kShaNamuhUrtAbhyAM yathA jaj~ne sureshvaraH |
yatkR^ite sagaNaM kaMsaM jaghAna puruShottamaH ||2-101-12

sA kanyA vavR^idhe tatra vR^iShNisadmani pUjitA |
putravatpAlyamAnA vai vAsudevAj~nayA tadA ||2-101-13

ekAnaMsheti yAmAhurutpannAM mAnavA bhuvi |
yogakanyAM durAdharShAM rakShArthaM keshavasya ha ||2-101-14

yAM vai sarve sumanasaH pUjayanti sma yAdavAH |
devavaddivyapuruShaH  kR^iShNaH saMrakShito yathA ||2-101-15

tAM cha tatropasa~Ngamya priyAmiva sakhIM svasAm |
dakShiNena karAgreNa parijagrAha mAdhavaH ||2-101-16

tathaiva rAmo.atibalaH saMpariShvajya bhAvinIm |
mUrdhnyupAghrAya savyena pratijagrAha pANinA  ||2-101-17

dadR^ishustAH striyo madhye bhaginIM rAmakR^iShNayoH |
rukmapadmavyagrakarAM striyaM padmAlayAmiva ||2-101-18

tathAkShatamahAvR^iShTyA puShpaishcha vividhaiH shubhaiH |
avakIrya cha lAjaistAH striyo jagmuryathAlayam ||2-101-19

tataste yAdavAH sarve pUjayanto janArdanam | 
upopavivishuH prItAH prashaMsanto.adhbhutaM kR^itam ||2-101-20

pUjyamAno mahAbAhuH paurANAM rativardhanaH |
virarAja mahAkIrtirdevairiva sa taiH saha ||2-101-21

samAsIneShu sarveShu yAdaveShu janArdanam |
niyogAttridashendrasya nArado.abhyAgamatsabhAm ||2-101-22

so.atha saMpUjitaH pUjyaH shUraistairyadupu~NgavaiH |
karaM saMspR^Ishya sa harervivesha paramAsane ||2-101-23

sukhopaviShTastAnvR^iShNInupaviShTAnuvAcha ha |
saMprAptaM shakravachanAjjAnIdhvaM mAM nararShabhAH ||2-101-24

shR^iNudhvaM rAjashArdUlAH kR^iShNasyAsya  parAkramam |
yAni karmANi kR^itavAnbAlyAtprabhR^iti keshavaH ||2-101-25

ugrasenasutaH kaMsaH sarvAnnirmathya yAdavAn |
rAjyaM jagrAha durbuddhirbaddhvA pitaramAhukam ||2-101-26

samAshritya jarAsaMdhaM shvashuram kulapAMsanaH |
bhojavR^iShNyandhakAnsarvAnavamanyata durmatiH ||2-101-27

j~nAtikAryaM chikIrShustu vasudevaH pratApavAn |
ugrasenasya rakShArthaM svaputraM paryarakShata ||2-101-28

sa gopaiH saha dharmAtmA mathuropavane sthitaH |
atyadbhutAni karmANi kR^itavAnmadhusUdanaH ||2-101-29

pratyakShaM shUrasenAnAM shrayate mahadadbhutam |
uttAnena shayAnena shakaTAntarachAriNA ||2-101-30

rAkShasI nihatA raudrA shakunIveShadhAriNI |
pUtanA nAma ghorA sA mahAkAyA mahAbalA ||2-101-31

viShadigdhaM stanaM raudraM prayachChantI janArdane |
dadR^ishurnihatAM tAM te rAkShasIM vanagocharAH ||2-101-32

punarjAto.ayamityAhuruktastasmAdadhokShajaH |
atyadbhutamidaM chAsIdyachChishuH puruShottamaH || 2-101-33

pAdA~NguShThena shakaTaM krIDamAno vyaloDayat |
dAmnA cholUkhale baddho viprakurvankumArakam ||2-101-34

babha~njArjunavR^ikShau dvau khyAto dAmodarastadA |
kAliyashcha mahAnAgo durAdharSho mahAbalaH ||2-101-35

krIDatA vAsudevena nirjito yamunAhrade |
akrUrasya samakShaM cha yannAgabhavane vibhuH ||2-101-36

pUjyamAnaM tadA nAgairdivyaM vapuradhArayat |
shItavAtArditA gAshcha dR^iShTvA kR^iShNena dhImatA ||2-101-37

dhR^ito govardhanaH shailaH saptarAtraM mahAtmanaH |
shishunA vAsudevena gavAM trANArthamichChatAm ||2-101-38  

tathokShaduShTo.atibalo mahAkAyo narANtakR^it |
gopatirvAsudevena hato.ariShTo mahAsuraH ||2-101-39

dhenukaH sa mahAkAyo dAnavaH sumahAbalaH |
nihato vAsudevena gavAM trANAya durmatiH ||2-101-40

sunAmAnamamitraghnaH sarvasainyapuraskR^itam |
vR^ikairvidrAvayAmAsa gR^ihItaM samupasthitam ||2-101-41

rauhiNeyena sa~Ngamya vane vicharatA punaH |
gopaveShadhareNaiva kaMsasya bhayamAhitam ||2-101-42

tathA vrajagataH shaurirdR^iShTvA yuddhabalaM hayam |
pragrahaM bhojarAjasya jaghAna puruShottamaH ||2-101-43

pralambashcha mahAbAho rauhiNeyena dhImatA |
dAnavo muShTinaikena kaMsAmAtyo nipAtitaH ||2-101-44

etau hi vasudevasya putrau surasutopamau |
vavR^idhAte mahAvIryau brahmagArgyeNa saMskR^itau ||2-101-45 

janmaprabhR^iti chApyetau gArgyeNa paramarShiNA |
yAthAtathyena vij~nApya samskAraM pratipAditau ||2-101-46

yadA tvimau narashreShThau sthitau yauvanasaMmukhe |
siMhashAvAvivodIrNau mattau haimavatau yathA ||2-101-47

tato manAMsi gopInAM haramANau mahAbalau |
AstAM goShThavarau vIrau devaputropamadyutI ||2-101-48  

etau jaye vA yuddhe vA krIDAsu vividhAsu cha |
nandagopasya gopAlA na shekuH prasamIkShitum ||2-101-49

vyUDhoraskau mahAbAhU shAlaskandhAvivodgatau |
shrutvAsau vyathitaH kaMso mantribhiH sahito.abhavat ||2-101-50

nAshakachcha yadA kaMso grahItuM balakeshavau |
nijagrAha tataH krodhAdvasudevaM sabAndhavam ||2-101-51

sahograsenena tadA choravadgADhabandhanam |
kAlaM mahAntamasuvatkR^ichChramAnakadundubhiH ||2-101-52

kaMsastu pitaraM baddhvA shUrasenA~nshashAsa ha |
jarAsaMdhaM samAshritya tathaivAhvR^itibhIShmakau ||2-101-53

kasyachittvatha kAlasya mathurAyA mahotsavam |
pinAkinaM samudddishya chakre kaMso narAdhipaH ||2-101-54

tatra mallAH samAjagmurnAnAdeshyA vishAMpate |
nartanA gAyanAshchaiva kushalA nR^ityakarmasu ||2-101-55

tataH kaMso mahAtejA ra~NgavATaM mahAdhanam |
kushalaiH kArayAmAsa shilpibhiH sAdhuniShThitaiH ||2-101-56

tatra ma~nchasahasrANi paurajAnapadairjanaiH |
samAkIrNAni dR^ishyante jyotIMShi gagane yathA ||2-101-57

bhojarAjaH shriyA juShTaM ra~NgavATaM mahardhimat |
Aruroha tataH kaMso vimAnaM sukR^itI yathA ||2-101-58

ra~NgavATe gajaM mattaM prabhUtAyudhakalpitam |
shUrairadhiShThitaH kaMsaH sthApayAmAsa vIryavAn ||2-101-59

yadA hi sa mahAtejA rAmakR^iShNau samAgatau |
shushrAva puruShavyAghrau sUryAchandramasAviva ||2-101-60

tadAprabhR^iti yatno.abhUdrakShAM  prati narAdhipa |
na cha shishye sukhaM rAtrau rAmakR^iShnNau vichintayan ||2-101-61

shrutvA tu rAmaH kR^iShNashcha taM samAjamanuttamam |
ubhau vivishaturvIrau shArdUlau govrajaM yathA ||2-101-62

tataH praveshe saMruddhau rakShibhiH puruSharShabhau |
havtA kuvalayApIDaM sasAdinamarindamau | 
avamR^idya durAdharShau ra~NgaM vivishatustadA ||2-101-63

chANUrAndhrau viniShpiShya keshavena balena cha |
augraseniH suduShTAtmA sAnujo vinipAtitaH ||2-101-64

yatkR^itaM yadusiMhena  devairapi suduShkaram |
karma tatkeshavAdanyaH kartumarhati kaH pumAn ||2-101-65

yadi nAdhigataM pUrvaiH prahlAdabalishambaraiH |
tadidaM prApitaM vittaM shauriNA bhavatAM kR^ite ||2-101-66

etena murumAkramya daityaM pa~nchajanaM tathA |
niShkramya shailasa~NghAtAnnisundaH sagaNo hataH ||2-101-67

narakashcha hato bhaumaH kuNDale chAhR^ite shubhe |
prAptaM cha divi deveShu keshavena mahadyashaH ||2-101-68 

vItashokabhayAbAdhAH kriShNabAhubalAshrayAH |
yajadhvaM vividhairyaj~nairyAdavA vItamatsarAH ||2-101-69 

devAnAM sumahatkAryaM kR^itaM kR^iShNena dhImatA |
priyamAvedayAmyeSha bhavatAM bhadramastu vaH ||2-101-70

yadiShTaM vo yadushreShThAH kartAsmi tadatandritaH |
bhavatAmasmi yUyaM cha mama yuShmAsvahaM sthitaH ||2-101-71

iti saMbodhayankR^iShnamabravItpAkashAsanaH |
sa mAM praikShItsurashreShThaH prItastuShTAstathA vayam ||2-101-72

yatra dhIH shrIH sthitA tatra yatra shrIstatra sannatiH |
sannatirdhIstathA shrIshcha nityaM kR^iShNe mahAtmani ||2-101-73

itishrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShnuparvaNi
nAradavAkyaM nAmaikottarashatatamo.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்