Sunday 20 December 2020

க்ருஷ்ணஸ்ய த்³வாரகாப்ரவேஷ²꞉ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 155 (156) - 099 (100)

அதா²ஷ்²டனவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

க்ருஷ்ணஸ்ய த்³வாரகாப்ரவேஷ²꞉


Krishna and his sixteen thousand wives

வைஷ²ம்பாயன உவாச 
ஏவமாலோகயான꞉ ஸ த்³வாரகாம் வ்ருஷபே⁴க்ஷண꞉ |
அபஷ்²யத்ஸ்வக்³ருஹம் க்ருஷ்ண꞉ ப்ராஸாத³ஷ²தஷோ²பி⁴தம் ||2-99-1

மணிஸ்தம்ப⁴ஸஹஸ்ராணாமயுதைர்விவ்ருதம் ஷ²தை꞉ |
தோரணைர்ஜ்வலனப்ரக்²யைர்மணிவித்³ருமராஜதை꞉ ||2-99-2

தத்ர தத்ர ப்ரபா⁴ஸத்³பி⁴ஷ்²சித்ரகாஞ்சனவேதி³கை꞉ |
ப்ராஸாத³ஸ்தத்ர ஸுமஹான்க்ருஷ்ணோபஸ்தா²னிகோ(அ)ப⁴வத் ||2-99-3

ஸ்பா²டிகஸ்தம்ப⁴விவ்ருதோ விஸ்தீர்ண꞉ ஸர்வகாஞ்சன꞉ |
பத்³மாகுலஜலோபேதா ரக்தஸௌக³ந்தி⁴கோத்பலா꞉ ||2-99-4

மணிஹேமனிபா⁴ஷ்²சித்ரா ரத்னஸோபானபூ⁴ஷிதா꞉ |
மத்தப³ர்ஹிணஜுஷ்டாஷ்²ச கோகிலைஷ்²ச ஸதா³மதை³꞉ ||2-99-5

ப³பூ⁴வு꞉ பரமோபேதா வாப்யஷ்²ச விகசோத்பலா꞉ |
விஷ்²வகர்மக்ருத꞉ ஷை²ல꞉ ப்ராகாரஸ்தஸ்ய வேஷ்²மன꞉ ||2-99-6

வ்யக்தகிஷ்குஷ²தோத்ஸேத⁴꞉ பரிகா²பரிவேஷ்டித꞉ |
தத்³க்³ருஹம் வ்ருஷ்ணிஸிம்ஹஸ்ய நிர்மிதம் விஷ்²வகர்மனா ||2-99-7

மஹேந்த்³ரஸத்³ருஷ²ம் வேஷ்²ம ஸமந்தாத³ர்த⁴யோஜனம் |
தத்ரஸ்த²ம் பாண்டு³ரம் ஷௌ²ரிர்மூர்த்⁴னி திஷ்ட²ன்க³ருத்மத꞉ ||2-99-8

ப்ரீத꞉ ஷ²ங்க²முபாத்⁴மாஸீத்³த்³விஷதாம் ரோமஹர்ஷணம் |
தஸ்ய ஷ²ங்க²ஸ்ய ஷ²ப்³தே³ன ஸாக³ரஷ்²சுக்ஷுபே⁴ ப்⁴ருஷ²ம் |
ரராஸ ச நப⁴꞉ க்ருத்ஸ்னம் தச்சித்ரமப⁴வத்ததா³ ||2-99-9

பாஞ்சஜன்யஸ்ய நிர்கோ⁴ஷம் ஸம்ஷ்²ருத்ய குகுராந்த⁴கா꞉ |
விஷோ²கா꞉ ஸமபத்³யந்த க³ருட³ஸ்ய ச த³ர்ஷ²னாத் ||2-99-10  

ஷ²~க²சக்ரக³தா³பாணிம் க³ருட³ஸ்யோபரி ஸ்தி²தம் |
த்³ருஷ்ட்வா ஜஹ்ருஷிரே பௌரா பா⁴ஸ்கரோபமதேஜஸம் ||2-99-11

ததஸ்தூர்யப்ரணாத³ஷ்²ச பே⁴ரீணாம் ச மஹாஸ்வனா꞉ |
ஜஜ்ஞிரே ஸிம்ஹநாதா³ஷ்²ச ஸர்வேஷாம் புரவாஸினாம் ||2-99-12

ததஸ்தே ஸர்வதா³ஷா²ர்ஹா꞉ ஸர்வே ச குகுராந்த⁴கா꞉ |
ப்ரீயமாணா꞉ ஸமாஜக்³முராலோக்ய மது⁴ஸூத³னம் ||2-99-13

வாஸுதே³வம் புரஸ்க்ருத்ய ஷ²ங்க²தூர்யரவை꞉ ஸஹ |
உக்³ரஸேனோ யயௌ ராஜா வஸுதே³வநிவேஷ²னம் ||2-99-14

ஆனந்தி³னீ பர்யசரத்ஸ்வேஷு வேஷ்²மஸு தே³வகீ |
ரோஹிணீ ச யஷோ²தா³ ச ஆஹுகஸ்ய ச யா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ||2-99-15

தத꞉ க்ருஷ்ண꞉ ஸுபர்ணேன ஸ்வம் நிவேஷ²னமப்⁴யகா³த் |
சசார ச யதோ²த்³தே³ஷ²மீஷ்²வரானுசரோ ஹரி꞉ ||2-99-16

அவதீர்ய க்³ருஹத்³வாரி க்ருஷ்ணஸ்து யது³நந்த³ன꞉ |
யதா²ர்ஹம் பூஜயாமாஸ யாத³வான்யாத³வர்ஷப⁴꞉ ||2-99-17

ராமாஹுகக³தா³க்ரூரப்ரத்³யும்நாதி³பி⁴ரர்சித꞉ |
ப்ரவிவேஷ² க்³ருஹம் ஷௌ²ரிராதா³ய மணிபர்வதம் ||2-99-18

தம் ச ஷ²க்ரஸ்ய த³யிதம் பாரிஜாதம் மஹாத்³ருமம் |
ப்ரவேஷ²யாமாஸ க்³ருஹம் ப்ரத்³யும்னோ ருக்மிணீஸுத꞉ ||2-99-19

தே(அ)ன்யோன்யம் த³த்³ருஷு²ர்வீரா தே³ஹப³ந்தா⁴னமானுஷான் | 
பாரிஜாதப்ரபா⁴வேண ததோ முமுதி³ரே ஜனா꞉ ||2-99-20

தை꞉ ஸ்தூயமானோ கோ³விந்த³꞉ ப்ரஹ்ருஷ்டைர்யாத³வர்ஷபை⁴꞉ |
ப்ரவிவேஷ² க்³ருஹம் ஷ்²ரீமான்விஹிதம் விஷ்²வகர்மணா ||2-99-21

ததோ(அ)ந்த꞉புரமத்⁴யே தம் ஸஷ்²ருங்க³மணிபர்வதம் |
ந்யவேஷ²யத³மேயாத்மா வ்ருஷ்ணிபி⁴꞉ ஸஹிதோ(அ)ச்யுத꞉ ||2-99-22

தம் ச தி³வ்யம் த்³ருமஷ்²ரேஷ்ட²ம் பாரிஜாதமமித்ரஜித் |
அர்ச்யமர்சிதமவ்யக்³ரமிஷ்டே தே³ஷே² ந்யவேஷ²யத் ||2-99-23

அனுஜ்ஞாப்ய ததோ ஜ்ஞாதீன்கேஷ²வ꞉ பரவீரஹா |
தா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ பூஜயாமாஸ ஸம்ஹ்ருதா நரகேண யா꞉ ||2-99-24

வஸ்த்ரைராப⁴ரணைர்தி³வ்யைர்தா³ஸீபி⁴ர்த⁴னஸஞ்சயை꞉ |
ஹாரைஷ்²சந்த்³ராம்ஷு²ஸங்காஷை²ர்மணிபி⁴ஷ்²ச மஹாப்ரபை⁴꞉ ||2-99-25

பூர்வமப்⁴யர்சிதாஷ்²சைவ வஸுதே³வேன தா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ |
தே³வக்யா ஸஹ ரோஹிண்யா ரேவத்யா சாஹுகேன ச ||2-99-26

ஸத்யபா⁴மோத்தமா ஸ்த்ரீணாம் ஸௌபா⁴க்³யேநாப⁴வத்ததா³ |
குடூம்ப³ஸ்யேஷ்²வரீ த்வாஸீத்³ருக்மிணீ பீ⁴ஷ்மகாத்மஜா ||2-99-27

தாஸாம் யதா²ர்ஹஹர்ம்யாணி ப்ராஸாத³ஷி²க²ராணி ச |
ஆதி³தே³ஷ² க்³றிஹான்க்ருஷ்ண꞉ பாரிப³ர்ஹாம்ஷ்²ச புஷ்கலான் ||2-99-28

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
த்³வாரகாப்ரவேஷ²ம் நாம நவனவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_99_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - VIshnu Parva
Chapter 99 - Krishna Enters Dvaraka
Itranslated by K  S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca
January 13,  2009
Note- Verse 36: rohiNyA seems correct ##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------           

atha navanavatitamo.adhyAyaH

kR^iShNasya dvArakApraveshaH

vaishampAyana uvAcha 
evamAlokayAnaH sa dvArakAM vR^iShabhekShaNaH |
apashyatsvagR^ihaM kR^iShNaH prAsAdashatashobhitam ||2-99-1

maNistambhasahasrANAmayutairvivR^itaM shataiH |
toraNairjvalanaprakhyairmaNividrumarAjataiH ||2-99-2

tatra tatra prabhAsadbhishchitrakA~nchanavedikaiH |
prAsAdastatra sumahAnkR^iShNopasthAniko.abhavat ||2-99-3

sphATikastambhavivR^ito vistIrNaH sarvakA~nchanaH |
padmAkulajalopetA raktasaugandhikotpalAH ||2-99-4

maNihemanibhAshchitrA ratnasopAnabhUShitAH |
mattabarhiNajuShTAshcha kokilaishcha sadAmadaiH ||2-99-5

babhUvuH paramopetA vApyashcha vikachotpalAH |
vishvakarmakR^itaH shailaH prAkArastasya veshmanaH ||2-99-6

vyaktakiShkushatotsedhaH parikhApariveShTitaH |
tadgR^ihaM vR^iShNisimhasya nirmitaM vishvakarmanA ||2-99-7

mahendrasadR^ishaM veshma samaMtAdardhayojanam |
tatrasthaM pANDuraM shaurirmUrdhni tiShThangarutmataH ||2-99-8

prItaH sha~NkhamupAdhmAsIddviShatAM romaharShaNam |
tasya sha~Nkhasya shabdena sAgarashchukShubhe bhR^isham |
rarAsa cha nabhaH kR^itsnaM tachchitramabhavattadA ||2-99-9

pA~nchajanyasya nirghoShaM saMshrutya kukurAndhakAH |
vishokAH samapadyanta garuDasya cha darshanAt ||2-99-10  

sha~khachakragadApANiM garuDasyopari sthitam |
dR^iShTvA jahR^iShire paurA bhAskaropamatejasam ||2-99-11

tatastUryapraNAdashcha bherINAM cha mahAsvanAH |
jaj~nire simhanAdAshcha sarveShAM puravAsinAm ||2-99-12

tataste sarvadAshArhAH sarve cha kukurAndhakAH |
prIyamANAH samAjagmurAlokya madhusUdanam ||2-99-13

vAsudevaM puraskR^itya sha~NkhatUryaravaiH saha |
ugraseno yayau rAjA vasudevaniveshanam ||2-99-14

AnandinI paryacharatsveShu veshmasu devakI |
rohiNI cha yashodA cha Ahukasya cha yAH striyaH ||2-99-15

tataH kR^iShNaH suparNena svaM niveshanamabhyagAt |
chachAra cha yathoddeshamIshvarAnucharo hariH ||2-99-16

avatIrya gR^ihadvAri kR^iShNastu yadunandanaH |
yathArhaM pUjayAmAsa yAdavAnyAdavarShabhaH ||2-99-17

rAmAhukagadAkrUrapradyumnAdibhirarchitaH |
pravivesha gR^ihaM shaurirAdAya maNiparvatam ||2-99-18

taM cha shakrasya dayitaM pArijAtaM mahAdrumam |
praveshayAmAsa gR^ihaM pradyumno rukmiNIsutaH ||2-99-19

te.anyonyaM dadR^ishurvIrA dehabandhAnamAnuShAn | 
pArijAtaprabhAveNa tato mumudire janAH ||2-99-20

taiH stUyamAno govindaH prahR^iShTairyAdavarShabhaiH |
pravivesha gR^ihaM shrImAnvihitaM vishvakarmaNA ||2-99-21

tato.antaHpuramadhye taM sashR^i~NgamaNiparvatam |
nyaveshayadameyAtmA vR^iShNibhiH sahito.achyutaH ||2-99-22

taM cha divyaM drumashreShThaM pArijAtamamitrajit |
archyamarchitamavyagramiShTe deshe nyaveshayat ||2-99-23

anuj~nApya tato j~nAtInkeshavaH paravIrahA |
tAH striyaH pUjayAmAsa saMhR^itA narakeNa yAH ||2-99-24

vastrairAbharaNairdivyairdAsIbhirdhanasa~nchayaiH |
hAraishchandrAMshusaMkAshairmaNibhishcha mahAprabhaiH ||2-99-25

pUrvamabhyarchitAshchaiva vasudevena tAH striyaH |
devakyA saha rohiNyA revatyA chAhukena cha ||2-99-26

satyabhAmottamA strINAM saubhAgyenAbhavattadA |
kuTUmbasyeshvarI tvAsIdrukmiNI bhIShmakAtmajA ||2-99-27

tAsAM yathArhaharmyANi prAsAdashikharANi cha |
Adidesha gRihAnkR^iShNaH pAribarhAMshcha puShkalAn ||2-99-28

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
dvArakApraveshaM nAma navanavatitamo.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்