Sunday 27 September 2020

பாரிஜாதஹரணம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 120 (121) - 064 (65)

அத² சது꞉ஷஷ்டிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

பாரிஜாதஹரணம்


Krishna about to uproot Parijata tree

வைஶம்பாயந உவாச 
நிஹத்ய நரகம் பௌ⁴மம் வாஸவோபமவிக்ரமம் | 
வாஸவாவரஜோ விஷ்ணுர்த³த³ர்ஶ நரகாலயம் ||2-64-1

அதா²ர்த²க்³ருஹமாஸாத்³ய நரகஸ்ய ஜநார்த³ந꞉ |
த³த³ர்ஶ த⁴நமக்ஷய்யம் ரத்நாநி விவிதா⁴ணி ச ||2-64-2

மநிமுக்தாப்ரவாலாநி வைதூ³ர்யஸ்ய ச ஸஞ்சயாந் |
மாஸாரக³ல்வகூடாநி ததா² வஜ்ரஸ்ய ஸஞ்சயாந் ||2-64-3

ஜாம்பூ³நத³மயாந்யஸ்ய ஶாதகும்ப⁴மயாநி ச |
ப்ரதீ³ப்தஜ்வலநாபா⁴நி ஶீதரஶ்மிநிபா⁴நி ச ||2-64-4

ஶயநாநி மஹார்ஹாணி ததா² ஸிம்ஹாஸநாநி ச |
ஹிரண்யத³ண்ட³ருசிரம் ஶீதரஶ்மிஸமப்ரப⁴ம் ||2-64-5

த³த³ர்ஶ தந்மஹச்ச²த்ரம் வர்ஷமாணமிவாம்பு³த³ம் |
ஜாதரூபஸ்ய ஶுப்⁴ரஸ்ய தா⁴ரா꞉ ஶதஸஹஸ்ரஶ꞉ ||2-64-6 

வருணாதா³ஹ்ருதம் பூர்வம் நரகேணேதி ந꞉ ஶ்ருதம் |
யாவத்³ரத்நம் க்³ருஹே த்³ருஷ்டம் நரகஸ்ய த⁴நம் ப³ஹு ||2-64-7

நைவ ராஜ்ஞ꞉ குபே³ரஸ்ய ந ஶக்ரஸ்ய யமஸ்ய ச |
ரத்நஸம்நிசயஸ்தாத்³ருக்³த்³ருஷ்டபூர்வோ ந ச ஶ்ருத꞉ ||2-64-8

ஹதே பௌ⁴மே நிஸுந்தே³ ச ஹயக்³ரீவே ச தா³நவே |
உபாநிந்யுஸ்ததஸ்தாநி ரத்நாந்யந்த꞉புராணி ச ||2-64-9

தா³நவா ஹதஶிஷ்டா யே கோஶஸஞ்சயரக்ஷிண꞉ |
கேஶவாய மஹார்ஹாணி யாந்யர்ஹதி ஜநார்த³ந꞉ ||2-64-10

தை³த்யா ஊசு꞉ 
இமாநி மணிரத்நாநி விவிதா⁴நி ப³ஹூநி ச |
பீ⁴மரூபாஶ்ச மாதங்கா³꞉ ப்ரவாலவிக்ருதாங்குஶா꞉ ||2-64-11

ஹேமஸூத்ரா மஹாகக்ஷாஶ்சாபதோமரஶாலிந꞉ |
ருசிராபி⁴꞉ பதாகாபி⁴꞉ ஶப³லா ருசிராங்குஶா꞉ ||2-64-12

தே ச விம்ஶதிஸாஹஸ்ரா த்³விஸ்தாவத்ய꞉ கரேணவ꞉
அஷ்டௌத³ஶ ஸஹஸ்ராணி தே³ஶஜாஶ்சோத்தமா ஹயா꞉ ||2-64-13

கோ³ஷு சாபி ப⁴வேத்காமோ யாவத்தவ ஜநார்த³ந |
தாவதீ꞉ ப்ராபயிஷ்யாமோ வ்ருஷ்ண்யந்த⁴கநிவேஶநம் ||2-64-14

ஆவிகாநி ச ஸூக்ஷ்மாணி ஶயநாந்யாஸநாநி ச |
காமவ்யாஹாரிணஶ்சைவ பக்ஷிண꞉ ப்ரியத³ர்ஶநா꞉ ||2-64-15

சந்த³நாக³ருகாஷ்டா²நி ததா² காலீயகாந்யபி |
வஸு யத்த்ரிஷு லோகேஶூ த⁴ர்மேணாதி⁴க³தம் தவ ||2-64-16

ப்ராபயிஷ்யாம தத்ஸர்வம் வ்ருஷ்ண்யந்த⁴கநிவேஶநம் |
தே³வக³ந்த⁴ர்வரத்நாநி பந்நகா³நாம் ச யத்³வஸு |
தாநி ஸர்வாணி ஸந்தீஹ நரக்ஸ்ய நிவேஶநே ||2-64-17

வைஶம்பாயந உவாச 
தச்ச ஸர்வம் ஹ்ருஷீகேஶ꞉ பரிக்³ருஹ்ய பரீக்ஷ்ய ச | 
ஸர்வமாஹாரயாமாஸ தா³நவைர்த்³வாரகாம் புரீம் ||2-64-18

ததஸ்தத்³வாருணம் ச²த்ரம் ஸ்வயமுத்க்ஷிப்ய மாத⁴வ꞉ |
ஹிரண்யவர்ஷம் வர்ஷந்தமாருரோஹ விஹங்க³மம் ||2-64-19

க³ருட³ம் பதக³ஶ்ரேஷ்ட²ம் மூர்திமந்தமிவாம்பு³த³ம் |
ததோ(அ)ப்⁴யயாத்³கி³ரிஶ்ரேஷ்ட²மபி⁴தோ மணிபர்வதம் ||2-64-20

தத்ர புண்யா வவுர்வாதா ஹ்யப⁴வம்ஶ்சாமலா꞉ ப்ரபா⁴꞉ |
மணீநாம் ஹேமவர்ணாநாமபி⁴பூ⁴ய தி³வாகரம் ||2-64-21

தத்ர வைதூ³ர்யரத்நாநி த³த³ர்ஶ மது⁴ஸூத³ந꞉ |
ஸதோரணபதாகாநி த்³வாராணி ஶிக²ராணி ச ||2-64-22

வித்³யுத்³க்³ரதி²தமேகா⁴ப⁴꞉ ப்ரப³பௌ⁴ மணிபர்வத꞉ |
ஹேமசித்ரவிதாநைஶ்ச ப்ராஸாதை³ருபஶோபி⁴த꞉ ||2-64-23

தத்ர தா வரஹேமாபா⁴ த³த³ர்ஶ மது⁴ஸூத³ந꞉ |
க³ந்த⁴ர்வஸுரமுக்²யாநாம் ப்ரியா து³ஹிதரஸ்ததா² ||2-64-24

த³த³ர்ஶ ப்ருது²லஶ்ரோணீ꞉ ஸம்ருத்³தா⁴ கி³ரிகந்த³ரே |
நரகேண ஸமாநீதா ரக்ஷ்யமாணா꞉ ஸமந்தத꞉ ||2-64-25

த்ரிவிஷ்டபஸமே தே³ஶே திஷ்ட²ந்தீரபராஜிதா꞉ |
நிர்விஶந்த்யோ யதா² தே³வ்ய꞉ ஸுகி²ந்ய꞉ காமவர்ஜிதா꞉ ||2-64-26

பரிவவ்ருர்மஹாபா³ஹுமேகவேணீத⁴ரா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ |
ஸர்வா꞉ காஷாயவாஸிந்ய꞉ ஸர்வாஶ்ச நியதேந்த்³ரியா꞉ ||2-64-27

வ்ரதோபவாஸதந்வங்க்³ய꞉ காங்க்ஷம்த்ய꞉ க்ருஷ்ணத³ர்ஶநம் |
ஸமேத்ய யது³ஸிம்ஹஸ்ய ஸர்வாஶ்சக்ரு꞉ ஸ்த்ரியோ(அ)ஞ்ஜலீந் ||2-64-28

நரகம் நிஹதம் ஜ்ஞாத்வா முரம் சைவ மஹஸுரம் |
ஹயக்³ரீவம் நிஸுந்த³ம் ச தா꞉ க்ருஷ்ணம் பர்யவாரயந் ||2-64-29

யே சாஸாம் ரக்ஷிணோ வ்ருத்³தா⁴ தா³நவா யது³நந்த³நம் |
க்ருதாஞ்ஜலிபுடா꞉ ஸர்வே ப்ரணிபேதுர்வயோ(அ)தி⁴கா꞉ ||2-64-30 

தாஸாம் பரமநாரீணாம்ருஷபா⁴க்ஷம் நிரீக்ஷ்ய தம் | 
ஸர்வாஸாமேவ ஸங்கல்ப꞉ பதித்வேநாப⁴வத்தத꞉ ||2-64-31

தஸ்ய சந்த்³ரோபமம் வக்த்ரம் நிரீக்ஷ்ய முதி³தேந்த்³ரியா꞉ |
ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்டா மஹாபா³ஹுமித³ம் வசநமப்³ருவந் ||2-64-32

ஸத்யம் ச யத்புரா வாயுரிஹாஸ்மாந்வாக்யமப்³ரவீத் |
ஸர்வபூ⁴தமதிஜ்ஞஶ்ச தே³வர்ஷிரபி நாரத³꞉ ||2-64-33

விஷ்ணுர்நாராயணோ தே³வ꞉ ஶங்க²சக்ரக³தா³ஸிப்⁴ருத் |
ஸ பௌ⁴மம் நரகம் ஹத்வா ப⁴ர்தா ச ப⁴விதா ஸ வ꞉ ||2-64-34

ஸுப்ரியம் ப³த பஶ்யாமஶ்சிரஶ்ருதமரிந்த³மம் |
த³ர்ஶநேந க்ருதார்தா² ஹி வயமத்³ய மஹாத்மந꞉ ||2-64-35

ததஸ்தா꞉ ஸாந்த்வயாமாஸ ப்ரமதா³ வாஸவாநுஜ꞉ |
ஸர்வா꞉ கமலபத்ராக்ஷீர்த்³ருஷ்ட்வா சோவாச மாத⁴வ꞉ ||2-64-36

யதா²ர்ஹத꞉ பூஜயித்வா ஸமாபா⁴ஷ்ய ச கேஶவ꞉ | 
யாநை꞉ கீங்கரஸம்யுக்தைருவாஹ மது⁴ஸூத³ந꞉ ||2-64-37

கிங்கராணாம் ஸஹஸ்ராணி ரக்ஷஸாம் வாதரம்ஹஸாம் |
ஶிபி³காம் வஹதாம் தத்ர நிர்கோ⁴ஷ꞉ ஸுமஹாநபூ⁴த் ||2-64-38 

தஸ்ய பர்வதராஜஸ்ய ஶ்ருங்க³ம் யத்பரமார்சிதம் |
விமலார்கேந்து³ஸங்காஶம் மணிகாஞ்சநதோரணம் ||2-64-39

ஸபக்ஷிக³ணமாதங்க³ம் ஸம்ருக³வ்யாலபாத³பம் |
ஶாகா²ம்ருக³க³ணாகீர்ணம் ஸுப்ரஸ்தரஶிலாதலம் ||2-64-40

ந்யங்குபி⁴ஶ்ச வராஹைஶ்ச ருருபி⁴ஶ்ச நிஷேவிதம் |
ஸப்ரபாதம் மஹாஸாநும் விசித்ரஶிக²ரத்³ருமம் ||2-64-41

அத்யத்³பு⁴தமசிந்த்யம் ச ம்ருக³வ்ருந்த³விலோடி³தம் |
ஜீவஞ்ஜீவகஸங்கை⁴ஶ்ச ப³ர்ஹிபி⁴ஶ்ச நிநாதி³தம் ||2-64-42

தத³ப்யதிப³லோ விஷ்ணுர்தோ³ர்ப்⁴யாமுத்பாட்ய பா⁴ஸுரம் |
ஆரோபயாமாஸ ப³லீ க³ருடே³ பக்ஷிணாம் வரே ||2-64-43

மணிபர்வதஶ்ருங்க³ம் ச ஸபா⁴ர்யம் ச ஜநார்த³நம் |
உவாச லீலயா பக்ஷீ க³ருட³꞉ பததாம் வர꞉ ||2-64-44

ஸ பக்ஷப³லவிக்ஷேபைர்ஹிமாத்³ரிஶிக²ரோபமம் |
தி³க்ஷு ஸர்வாஸு ஸம்ஹ்ராத³ம் ஜநயாமாஸ பக்ஷிராட் ||2-64-45

ஆருஜந்பர்வதாக்³ராணி பாத³பாம்ஶ்ச ஸமுத்க்ஷிபந் |
ஸஞ்ஜஹார மஹாப்⁴ராணி விஜஹார ச காநிசித் ||2-64-46

விஷயம் ஸமதிக்ரம்ய தே³வயோஶ்சந்த்³ரஸூரயயோ꞉ |
யயௌ வாதஜவ꞉ பக்ஷீ ஜநார்த³நவஶே ஸ்தி²த꞉ ||2-64-47

ஸ மேருகி³ரிமாஸாத்³ய தே³வக³ந்த⁴ர்வஸேவிதம் |
தே³வஸத்³மாநி ஸர்வாணி த³த³ர்ஶ மது⁴ஸூத³ந꞉ ||2-64-48

விஶ்வேஷாம் மருதாம் சைவ ஸாத்⁴யாநாம் ச நராதி⁴ப |
ப்⁴ராஜமாநாந்யதிக்ராமந்நஶ்விநோஶ்ச பரம்தப ||2-64-49

ப்ராப்ய புண்யதமாம்ˮல்லோகாந்தே³வலோகமரிம்த³ம | 
ஶக்ரஸத்³ம  ஸமாஸாத்³ய ப்ரவிவேஶ ஜநார்த³ந꞉ ||2-64-50

அவதீர்ய ஸ தார்க்ஷ்யாத்து த³த³ர்ஶ விபு³தா⁴தி⁴பம் |
ப்ரீதஶ்சைவாப்⁴யநந்த³த்தம் தே³வராஜ꞉ ஶதக்ரது꞉ ||2-64-51

ப்ராதா³ய குண்ட³லே தி³வ்யே வவந்தே³ தம் ததா³ச்யுத꞉ |
ஸபா⁴ர்யோ விபு³த⁴ஶ்ரேஷ்ட²ம் நரஶ்ரேஷ்டோ² ஜநார்த³ந꞉ ||2-64-52

அர்சிதோ தே³வராஜேந ரத்நைஶ்ச ப்ரதிபூஜித꞉ |
ஸத்யபா⁴மா ச பௌலோம்யா யதா²வத³பி⁴நந்தி³தா ||2-64-53

வாஸவோ வாஸுதே³வஶ்ச ஜக்³மது꞉ ஸஹிதௌ ததா³ |
அதி³த்யா ப⁴வநம் தி³வ்யம் தே³வமாதுர்மஹர்த்³தி⁴மத் ||2-64-54

தத்ராதி³திமுபாஸ்யந்தீமப்ஸரோபி⁴꞉ ஸமந்தத꞉ |
த³த்³ருஶாதே மஹாத்மாநௌ மஹாபா⁴கா³ம் தபோ(அ)ந்விதாம் ||2-64-55 

ததஸ்தே குண்ட³லே தி³வ்யே ப்ராதா³த³தி³திநந்த³ந꞉ |
வவந்தே³ தாம் ஶசீப⁴ர்தா மாதரம் ஸ்வாம் புரம்த³ர꞉ ||2-64-56

ஜநார்த³நம் புரஸ்க்ருத்ய கர்ம சைவ ஶஶம்ஸ தத் |
அதி³திஸ்தௌ ஸுதௌ ப்ரீத்யா பரிஷ்வஜ்யாபி⁴நந்த்³ய ச ||2-64-57

ஆஶீர்பி⁴ரநுகூலாபி⁴ருபா⁴வப்யவத³த்ததா³ |
பௌலோமீ ஸத்யபா⁴மா ச ப்ரீத்யா பரமயா யுதே ||2-64-58

அக்³ருஹ்ணீதாம் வரார்ஹாயா தே³வ்யாஸ்தே சரநௌ ஶுபௌ⁴ |
தே சாப்யப்⁴யவத³த்ப்ரேம்ணா தே³வமாதா யஶஸ்விநீ ||2-64-59

யதா²வத³ப்³ரவீச்சைவ ஜநார்த³நமித³ம் வச꞉ |
அத்⁴ருஷ்ய꞉ ஸர்வபூ⁴தாநாமவத்⁴யஶ்ச ப⁴விஷ்யஸி ||2-64-60

யதை²வ தே³வராஜோ(அ)யமஜிதோ லோகபூஜித꞉ |
ப⁴வத்வியம் வராரோஹா நித்யம் ச ப்ரியத³ர்ஶநா ||2-64-61

ஸர்வலோகேஷு விக்²யாதா தி³வ்யக³ந்தா⁴ மநோரமா |
ஸத்யபா⁴மோத்தமா ஸ்த்ரீணாம் ஸுப⁴கா³ ஸ்தி²ரயௌவநா ||2-64-62

ஜராம் ந யாஸ்யதி வதூ⁴ர்யாவத்த்வம் க்ருஷ்ண மாநுஷ꞉ |
ஏவமப்⁴யர்சித꞉ க்ருஷ்ணோ தே³வமாத்ரா மஹாப³ல꞉ ||2-64-63

தே³வராஜாப்⁴யநுஜ்ஞாதோ ரத்நைஶ்ச ப்ரதிபூஜித꞉ |
வைநதேயம் ஸமாருஹ்ய ஸஹித꞉ ஸத்யபா⁴மயா ||2-64-64

தே³வாக்ரீட³ம் பரிக்ராமந்பூஜ்யமாநம் ஸுரர்ஷிபி⁴꞉ |
ஸ த³த³ர்ஶ மஹாபா³ஹுராக்ரீடே³ வாஸவஸ்ய ஹ ||2-64-65

தி³வ்யமப்⁴யர்சிதம் தே³வை꞉ பாரிஜாதம் மஹாத்³ருமம் |
நித்யபுஷ்பத⁴ரம் தி³வ்யம் புண்யக³ந்த⁴மநுத்தமம் ||2-64-66

யமாஸாத்³ய ஜந꞉ ஸர்வோ ஜாதிம் ஸ்மரதி பௌர்விகீம் |
ஸம்ரக்ஷ்யமாணம் தே³வைஸ்தம் ப்ரஸஹ்யாமிதவிக்ரம꞉ ||2-64-67

உத்பாட்யாரோபயாமாஸ விஷ்ணுஸ்தம் க³ருடோ³பரி |
ஸோ(அ)பஶ்யத்ஸத்யபா⁴மா ச தி³வ்யமப்ஸரஸாம் க³ணம் ||2-64-68

ப்ருஷ்ட²த꞉ ஸத்யபா⁴மா ச தி³வ்யா யோஷா ச வீக்ஷிதாம் |
ப்ராயாத்ததோ த்³வாரவதீம் வாயுஜுஷ்டேந வை பதா² ||2-64-69

ஶ்ருத்வா தம் தே³வராஜஸ்து கர்ம க்ருஷ்ணஸ்ய தத்ததா³ | 
அநுமேநே மஹாபா³ஹு꞉ க்ருதகர்மேதி சாப்³ரவீத் ||2-64-70

ஸ பூஜ்யமாநஸ்த்ரித³ஶை꞉ ஸப்தர்ஷிக³ணஸம்ஸ்துத꞉ |
ப்ரதஸ்தே² த்³வாரகாம் க்ருஷ்ணோ தே³வலோகாத³ரிந்த³ம꞉ ||2-64-71

ஸோ(அ)பி⁴பத்ய மஹாபா³ஹுர்தி³ர்க⁴மத்⁴வாநமல்பவத் |
பூஜிதோ தே³வராஜேந த³த்³ருஶே யாத³வீம் புரீம் ||2-64-72

ததா² கர்ம மஹத்க்ருத்வா ப⁴க³வாந்வாஸவாநுஜ꞉ |
உபாயாத்³த்³வாரகாம் க்ருஷ்ண꞉ ஶ்ரீமாந்க³ருட³வாஹந꞉ ||2-64-73

இதி ஶ்ரிமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஶே விஷ்ணுபர்வணி
பாரிஜாதஹரணே த்³வாரகாப்ரவேஶே சது꞉ஷஷ்டிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_64_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva - 
Chapter 64 - Parijata Fetched
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
October 7, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

atha chatuHShaShTitamo.adhyAyaH 

pArijAtaharaNam

vaishampAyana uvAcha 
nihatya narakaM bhaumaM vAsavopamavikramam | 
vAsavAvarajo viShNurdadarsha narakAlayam ||2-64-1

athArthagR^ihamAsAdya narakasya janArdanaH |
dadarsha dhanamakShayyaM ratnAni vividhANi cha ||2-64-2

manimuktApravAlAni vaidUryasya cha sa~nchayAn |
mAsAragalvakUTAni tathA vajrasya sa~nchayAn ||2-64-3

jAmbUnadamayAnyasya shAtakumbhamayAni cha |
pradIptajvalanAbhAni shItarashminibhAni cha ||2-64-4

shayanAni mahArhANi tathA simhAsanAni cha |
hiraNyadaNDaruchiraM shItarashmisamaprabham ||2-64-5

dadarsha tanmahachChatraM varShamANamivAmbudam |
jAtarUpasya shubhrasya dhArAH shatasahasrashaH ||2-64-6 

varuNAdAhR^itaM pUrvaM narakeNeti naH shrutam |
yAvadratnaM gR^ihe dR^iShTaM narakasya dhanaM bahu ||2-64-7

naiva rAj~naH kuberasya na shakrasya yamasya cha |
ratnasaMnichayastAdR^igdR^iShTapUrvo na cha shrutaH ||2-64-8

hate bhaume nisunde cha hayagrIve cha dAnave |
upAninyustatastAni ratnAnyantaHpurANi cha ||2-64-9

dAnavA hatashiShTA ye koshasa~nchayarakShiNaH |
keshavAya mahArhANi yAnyarhati janArdanaH ||2-64-10

daityA UchuH 
imAni maNiratnAni vividhAni bahUni cha |
bhImarUpAshcha mAta~NgAH pravAlavikR^itA~NkushAH ||2-64-11

hemasUtrA mahAkakShAshchApatomarashAlinaH |
ruchirAbhiH patAkAbhiH shabalA ruchirA~NkushAH ||2-64-12

te cha viMshatisAhasrA dvistAvatyaH kareNavaH
aShTaudasha sahasrANi deshajAshchottamA hayAH ||2-64-13

goShu chApi bhavetkAmo yAvattava janArdana |
tAvatIH prApayiShyAmo vR^iShNyandhakaniveshanam ||2-64-14

AvikAni cha sUkShmANi shayanAnyAsanAni cha |
kAmavyAhAriNashchaiva pakShiNaH priyadarshanAH ||2-64-15

chandanAgarukAShThAni tathA kAlIyakAnyapi |
vasu yattriShu lokeshU dharmeNAdhigataM tava ||2-64-16

prApayiShyAma tatsarvaM vR^iShNyandhakaniveshanam |
devagandharvaratnAni pannagAnAM cha yadvasu |
tAni sarvANi santIha naraksya niveshane ||2-64-17

vaishampAyana uvAcha 
tachcha sarvaM hR^iShIkeshaH parigR^ihya parIkShya cha | 
sarvamAhArayAmAsa dAnavairdvArakAM purIm ||2-64-18

tatastadvAruNaM ChatraM svayamutkShipya mAdhavaH |
hiraNyavarShaM varShantamAruroha viha~Ngamam ||2-64-19

garuDaM patagashreShThaM mUrtimantamivAmbudam |
tato.abhyayAdgirishreShThamabhito maNiparvatam ||2-64-20

tatra puNyA vavurvAtA hyabhavaMshchAmalAH prabhAH |
maNInAM hemavarNAnAmabhibhUya divAkaram ||2-64-21

tatra vaidUryaratnAni dadarsha madhusUdanaH |
satoraNapatAkAni dvArANi shikharANi cha ||2-64-22

vidyudgrathitameghAbhaH prababhau maNiparvataH |
hemachitravitAnaishcha prAsAdairupashobhitaH ||2-64-23

tatra tA varahemAbhA dadarsha madhusUdanaH |
gandharvasuramukhyAnAM priyA duhitarastathA ||2-64-24

dadarsha pR^ithulashroNIH saMruddhA girikandare |
narakeNa samAnItA rakShyamANAH samantataH ||2-64-25

triviShTapasame deshe tiShThantIraparAjitAH |
nirvishantyo yathA devyaH sukhinyaH kAmavarjitAH ||2-64-26

parivavrurmahAbAhumekaveNIdharAH striyaH |
sarvAH kAShAyavAsinyaH sarvAshcha niyatendriyAH ||2-64-27

vratopavAsatanva~NgyaH kA~NkShaMtyaH kR^iShNadarshanam |
sametya yadusimhasya sarvAshchakruH striyo.a~njalIn ||2-64-28

narakaM nihataM j~nAtvA muraM chaiva mahasuram |
hayagrIvaM nisundaM cha tAH kR^iShNaM paryavArayan ||2-64-29

ye chAsAM rakShiNo vR^iddhA dAnavA yadunandanam |
kR^itA~njalipuTAH sarve praNipeturvayo.adhikAH ||2-64-30 

tAsAM paramanArINAmR^iShabhAkShaM nirIkShya tam | 
sarvAsAmeva sa~NkalpaH patitvenAbhavattataH ||2-64-31

tasya chandropamaM vaktraM nirIkShya muditendriyAH |
saMprahR^iShTA mahAbAhumidaM vachanamabruvan ||2-64-32

satyaM cha yatpurA vAyurihAsmAnvAkyamabravIt |
sarvabhUtamatij~nashcha devarShirapi nAradaH ||2-64-33

viShNurnArAyaNo devaH sha~NkhachakragadAsibhR^it |
sa bhaumaM narakaM hatvA bhartA cha bhavitA sa vaH ||2-64-34

supriyaM bata pashyAmashchirashrutamarindamam |
darshanena kR^itArthA hi vayamadya mahAtmanaH ||2-64-35

tatastAH sAntvayAmAsa pramadA vAsavAnujaH |
sarvAH kamalapatrAkShIrdR^iShTvA chovAcha mAdhavaH ||2-64-36

yathArhataH pUjayitvA samAbhAShya cha keshavaH | 
yAnaiH kI~NkarasaMyuktairuvAha madhusUdanaH ||2-64-37

ki~NkarANAM sahasrANi rakShasAM vAtaraMhasAm |
shibikAM vahatAM tatra nirghoShaH sumahAnabhUt ||2-64-38 

tasya parvatarAjasya shR^i~NgaM yatparamArchitam |
vimalArkendusa~NkAshaM maNikA~nchanatoraNam ||2-64-39

sapakShigaNamAta~NgaM samR^igavyAlapAdapam |
shAkhAmR^igagaNAkIrNaM suprastarashilAtalam ||2-64-40

nya~Nkubhishcha varAhaishcha rurubhishcha niShevitam |
saprapAtaM mahAsAnuM vichitrashikharadrumam ||2-64-41

atyadbhutamachintyaM cha mR^igavR^indaviloDitam |
jIva~njIvakasa~Nghaishcha barhibhishcha ninAditam ||2-64-42

tadapyatibalo viShNurdorbhyAmutpATya bhAsuram |
AropayAmAsa balI garuDe pakShiNAM vare ||2-64-43

maNiparvatashR^i~NgaM cha sabhAryaM cha janArdanam |
uvAcha lIlayA pakShI garuDaH patatAM varaH ||2-64-44

sa pakShabalavikShepairhimAdrishikharopamam |
dikShu sarvAsu saMhrAdaM janayAmAsa pakShirAT ||2-64-45

ArujanparvatAgrANi pAdapAMshcha samutkShipan |
sa~njahAra mahAbhrANi vijahAra cha kAnichit ||2-64-46

viShayaM samatikramya devayoshchandrasUrayayoH |
yayau vAtajavaH pakShI janArdanavashe sthitaH ||2-64-47

sa merugirimAsAdya devagandharvasevitam |
devasadmAni sarvANi dadarsha madhusUdanaH ||2-64-48

vishveShAM marutAM chaiva sAdhyAnAM cha narAdhipa |
bhrAjamAnAnyatikrAmannashvinoshcha paraMtapa ||2-64-49

prApya puNyatamA.NllokAndevalokamariMdama | 
shakrasadma  samAsAdya pravivesha janArdanaH ||2-64-50

avatIrya sa tArkShyAttu dadarsha vibudhAdhipam |
prItashchaivAbhyanandattaM devarAjaH shatakratuH ||2-64-51

prAdAya kuNDale divye vavande taM tadAchyutaH |
sabhAryo vibudhashreShThaM narashreShTho janArdanaH ||2-64-52

archito devarAjena ratnaishcha pratipUjitaH |
satyabhAmA cha paulomyA yathAvadabhinanditA ||2-64-53

vAsavo vAsudevashcha jagmatuH sahitau tadA |
adityA bhavanaM divyaM devamAturmaharddhimat ||2-64-54

tatrAditimupAsyantImapsarobhiH samantataH |
dadR^ishAte mahAtmAnau mahAbhAgAM tapo.anvitAm ||2-64-55 

tataste kuNDale divye prAdAdaditinandanaH |
vavande tAM shachIbhartA mAtaraM svAM puraMdaraH ||2-64-56

janArdanaM puraskR^itya karma chaiva shashaMsa tat |
aditistau sutau prItyA pariShvajyAbhinandya cha ||2-64-57

AshIrbhiranukUlAbhirubhAvapyavadattadA |
paulomI satyabhAmA cha prItyA paramayA yute ||2-64-58

agR^ihNItAM varArhAyA devyAste charanau shubhau |
te chApyabhyavadatpremNA devamAtA yashasvinI ||2-64-59

yathAvadabravIchchaiva janArdanamidaM vachaH |
adhR^iShyaH sarvabhUtAnAmavadhyashcha bhaviShyasi ||2-64-60

yathaiva devarAjo.ayamajito lokapUjitaH |
bhavatviyaM varArohA nityaM cha priyadarshanA ||2-64-61

sarvalokeShu vikhyAtA divyagandhA manoramA |
satyabhAmottamA strINAM subhagA sthirayauvanA ||2-64-62

jarAM na yAsyati vadhUryAvattvaM kR^iShNa mAnuShaH |
evamabhyarchitaH kR^iShNo devamAtrA mahAbalaH ||2-64-63

devarAjAbhyanuj~nAto ratnaishcha pratipUjitaH |
vainateyaM samAruhya sahitaH satyabhAmayA ||2-64-64

devAkrIDaM parikrAmanpUjyamAnaM surarShibhiH |
sa dadarsha mahAbAhurAkrIDe vAsavasya ha ||2-64-65

divyamabhyarchitaM devaiH pArijAtaM mahAdrumam |
nityapuShpadharaM divyaM puNyagandhamanuttamam ||2-64-66

yamAsAdya janaH sarvo jAtiM smarati paurvikIm |
saMrakShyamANaM devaistaM prasahyAmitavikramaH ||2-64-67

utpATyAropayAmAsa viShNustaM garuDopari |
so.apashyatsatyabhAmA cha divyamapsarasAM gaNam ||2-64-68

pR^iShThataH satyabhAmA cha divyA yoShA cha vIkShitAm |
prAyAttato dvAravatIM vAyujuShTena vai pathA ||2-64-69

shrutvA taM devarAjastu karma kR^iShNasya tattadA | 
anumene mahAbAhuH kR^itakarmeti chAbravIt ||2-64-70

sa pUjyamAnastridashaiH saptarShigaNasaMstutaH |
pratasthe dvArakAM kR^iShNo devalokAdarindamaH ||2-64-71

so.abhipatya mahAbAhurdirghamadhvAnamalpavat |
pUjito devarAjena dadR^ishe yAdavIM purIm ||2-64-72

tathA karma mahatkR^itvA bhagavAnvAsavAnujaH |
upAyAddvArakAM kR^iShNaH shrImAngaruDavAhanaH ||2-64-73

iti shrimahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
pArijAtaharaNe dvArakApraveshe chatuHShaShTitamo.adhyAyaH      

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்