Saturday 19 September 2020

ப்ரத்³யும்நவிவாஹோ ருக்மிவத⁴ஶ்ச | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 117 (118) - 061 (62)

அதை²கஷஷ்டிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ப்ரத்³யும்நவிவாஹோ ருக்மிவத⁴ஶ்ச

Rukmi and Kalinga being killed by Balaraama


வைஶம்பாயந உவாச 
தத꞉ காலே வ்யதீதே து ருக்மீ மஹதி வீர்யவாந் |
து³ஹிது꞉ காரயாமாஸ ஸ்வயம்வரமரிந்த³ம꞉ ||2-61-1

தத்ராஹூதா ஹி ராஜாநோ ராஜபுத்ராஶ்ச ருக்மிணா |
ஸமாஜக்³முர்மஹாவீர்யா நாநாதி³க்³ப்⁴ய꞉ ஶ்ரியாந்விதா꞉ ||2-61-2

தத்ராஜகா³ம ப்ரத்³யும்ந꞉ குமாரைரபரைர்வ்ருத꞉ |
ஸா ஹி தம் சகமே கந்யா ஸ ச தாம் ஶுப⁴லோசநாம் ||2-61-3

ஶுபா⁴ங்கீ³ நாம வைத³ர்பீ⁴ காந்தித்³யுதிஸமந்விதா |
ப்ருதி²வ்யாமப⁴வத்க்²யாதா ருக்மிணஸ்தநயா ததா³ ||2-61-4

உபவிஷ்டேஷு ஸர்வேஷு பார்தி²வேஷு மஹாத்மஸு |
வைத³ர்பீ⁴ வரயாமாஸ ப்ரத்³யும்நமரிஸூத³நம் ||2-61-5

ஸ ஹி ஸர்வாஸ்த்ரகுஶல꞉ ஸிம்ஹஸம்ஹநநோ யுவா |
ரூபேநாப்ரதிமோ லோகே கேஶவஸ்யாத்மஜோ(அ)ப⁴வத் ||2-61-6

வயோரூபகு³ணோபேதா ராஜபுத்ரீ ச ஸாப⁴வத் |
நாராயணீ சந்த்³ரஸேநா ஜாதகாமா ச தம் ப்ரதி ||2-61-7

வ்ருத்தே ஸ்வயம்வரே ஜக்³மூ ராஜாந꞉ ஸ்வபுராணி தே |
உபாதா³ய ச வைத³ர்பீ⁴ம் ப்ரத்³யும்நோ த்³வாரகாம் யயௌ ||2-61-8

ரேமே ஸஹ தயா வீரோ த³மயந்த்யா நலோ யதா² |
ஸ தஸ்யாம் ஜநயாமாஸ தே³வக³ர்போ⁴பமம் ஸுதம் ||2-61-9

அநிருத்³த⁴மிதி க்²யாதம் கர்மணாப்ரதிமம் பு⁴வி |
த⁴நுர்வேதே³ ச வேதே³ ச நீதிஶாஸ்த்ரே ச பாரக³ம் ||2-61-10

அப⁴வத்ஸ யதா³ ராஜந்நநிருத்³தோ⁴ வயோ(அ)ந்வித꞉ |
ததா³ஸ்ய ருக்மிண꞉ பௌத்ரீம் ஶ்ரீமதீம் ருக்மஸந்நிபா⁴ம் |
பத்ந்யர்தே² வரயாமாஸ நாம்நா ருக்மவதீதி ஸா ||2-61-11

அநிருத்³த⁴ம் கு³ணைர்தா³தும் க்ருதபு³த்³தி⁴ர்ந்ருபஸ்தத꞉ |
ப்ரீத்யா ஹி ரௌக்மிணேயஸ்ய ருக்மிந்யாஶ்சாப்யுபக்³ரஹாத் ||2-61-12

விஸ்பர்த்³த⁴ந்நபி க்ருஷ்ணேந வைரம் த்யஜ்ய மஹாயஶா꞉ |
த³தா³மீத்யப்³ரவீத்³ராஜா ப்ரீதிமாஞ்ஜநமேஜய ||2-61-13

கேஶவ꞉ ஸஹ ருக்மிண்யா புத்ரை꞉ ஸங்கர்ஷணேந ச |
அந்யைஶ்ச வ்ருஷ்ணிபி⁴꞉ ஸார்த⁴ம் வித³ர்பா⁴ந்ஸப³லோ யயௌ ||2-61-14 

ஸம்யுக்தா ஜ்ஞாதயஶ்சைவ ருக்மிண꞉ ஸுஹ்ருத³ஶ்ச யே |
ஆஹூதா ருக்மிணா தே(அ)பி தத்ராஜக்³முர்நராதி⁴பா꞉ ||2-61-15

ஶுபே⁴ திதௌ² மஹாராஜ நக்ஷத்ரே சாபி⁴பூஜிதே |
விவாஹ꞉ ஸோ(அ)நிருத்³த⁴ஸ்ய ப³பூ⁴வ பரமோத்ஸவ꞉ ||2-61-16

பாநௌ க்³ருஹீதே வைத³ர்ப்⁴யாஸ்த்வநிருத்³தே⁴ந தத்ர வை |
வைத்³ரப⁴யாத³வாநாம் ச ப³பூ⁴வ பரமோத்ஸவ꞉ ||2-61-17

ரேமிரே வ்ருஷ்ணயஸ்தத்ர பூஜ்யமாநா யதா²மரா꞉ |
அதா²ஶ்மகாநாமதி⁴போ வைணுதா³ரிருதா³ரதீ⁴꞉ ||2-61-18

அக்ஷ꞉ ஶ்ருதர்வா சாணூர꞉ க்ரத²ஶ்சைவாம்ஶுமாநபி |
ஜயத்ஸேந꞉ கலிங்கா³நாமதி⁴பஶ்ச மஹாப³ல꞉ ||2-61-19

பாண்ட்³யஶ்ச ந்ருபதி꞉ ஶ்ரீமாந்ருஷீகாதி⁴பதிஸ்ததா² |
ஏதே ஸம்மந்த்ர்ய ராஜாநோ தா³க்ஷிணாத்யா மஹர்த்³த⁴ய꞉ ||2-61-20 

அபி⁴க³ம்யாப்³ருவந்த்ஸர்வே ருக்மிநம் ரஹஸி ப்ரபு⁴ம் | 
ப⁴வாநக்ஷேஷு குஶலோ வயம் சாபி ரிரம்ஸவ꞉ |
ப்ரியத்³யூதஶ்ச ராமோ(அ)ஸாவக்ஷேஷ்வநிபுணோ(அ)பி ச ||2-61-21

தே ப⁴வந்தம் புரஸ்க்ருத்ய ஜேதுமிச்சா²ம தம் வயம் |
இத்யுக்தோ ரோசயாமாஸ ருக்மீ த்³யூதம் மஹாரத²꞉ ||2-61-22

தே ஶுபா⁴ம் காஞ்சநஸ்தம்பா⁴ம் குஸுமைர்பூ⁴ஷிதாஜிராம் |
ஸபா⁴மாவிவிஶுர்ஹ்ருஷ்டா꞉ ஸிக்தாம் சந்த³நவாரிணா ||2-61-23

தாம் ப்ரவிஶ்ய தத꞉ ஸர்வே ஶுப்⁴ரஸ்ரக³நுலேபநா꞉ |
ஸௌவர்ணேஷ்வாஸநேஶ்வாஸாம்சக்ரிரே விஜிகீ³ஷவ꞉ ||2-61-24

ஆஹூதோ ப³லதே³வஸ்து கிதவைரக்ஷகோவிதை³꞉ |
பா³ட³மித்யப்³ரவீத்³த்⁴ருஷ்ட꞉ ஸஹ தீ³வ்யாம பண்யதாம் ||2-61-25

நிக்ருத்யா விஜிகீ³ஷந்தோ தா³க்ஷிணாத்யா நராதி⁴பா꞉ |
மணிமுக்தா꞉ ஸுவர்ணம் ச தத்ராநிந்யு꞉ ஸஹஸ்ரஶ꞉ ||2-61-26

தத꞉ ப்ராவர்தத த்³யூதம் தேஷாம் ரதிவிநாஶநம் |
கலஹஸ்யாஸ்பத³ம் கோ⁴ரம் து³ர்மதீநாம் க்ஷயாவஹம் ||2-61-27

நிஷ்காணாம் ச ஸஹஸ்ராணி ஸுவர்நஸ்ய த³ஶாதி³த꞉ |
ருக்மிணா ஸஹ ஸம்பாதே ப³லதே³வோ க்³லஹம் த³தௌ³ ||2-61-28

தம் ஜிகா³ய ததோ ருக்மீ யதமாநம் மஹாப³லம் |
தாவதே³வாபரம் பூ⁴யோ ப³லதே³வம் ஜிகா³ய ஸ꞉ ||2-61-29

அஸக்ருஜ்ஜீயமாநஸ்து ருக்மிநா கேஶவாக்³ரஜ꞉ |
ஸுவர்ணகோடீர்ஜக்³ராஹ க்³லஹம் தஸ்ய மஹாத்மந꞉ || 2-61-30

ஜிதமித்யேவ ஹ்ரூஷ்டோ(அ)த² தமாஹ்வ்ருதிரபா⁴ஷத |  
ஶ்லாக்⁴யமாநஶ்ச சிக்ஷேபா ப்ரஹஸந்முஸலாயுத⁴ம் ||2-61-31

அவித்³யோ து³ர்ப³ல꞉ ஶ்ரீமாந்ஹிர்ண்யமமிதம் மயா |
அஜேயோ ப³லதே³வோ(அ)யமக்ஷத்³யூதே பராஜித꞉ ||2-61-32

கலிங்க³ராஜஸ்தச்ச்²ருத்வா ப்ரஜஹாஸ ப்⁴ருஶம் ததா³ |
த³ந்தாந்ஸந்த³ர்ஶயந்ஹ்ரூஷ்டஸ்தத்ராக்ருத்³த்⁴யத்³த⁴லாயுத⁴꞉ ||2-61-33

ருக்மிணஸ்தத்³வச꞉ ஶ்ருத்வா பராஜயநிமித்தஜம் |
நிக்³ருஹ்யமாணஸ்தீக்ஷ்ணாபி⁴ர்வாக்³பி⁴ர்பீ⁴ஷ்மகஸூநுநா ||2-61-34

ரோஷமாஹாரயாமாஸ ஜிதரோஷோ(அ)பி த⁴ர்மவித் |
ஸம்க்ருத்³தோ⁴ த⁴ர்ஷணாம் ப்ராப்ய ரௌஹிணேயோ மஹாப³ல꞉ ||2-61-35

தை⁴ர்யாந்மந꞉ ஸந்நிதா⁴ய ததோ வசநமப்³ரவீத் |
த³ஶகோடிஸஹஸ்ராணி க்³லஹ ஏகோ மமாபர꞉ ||2-61-36

ஏநம் ஸம்பரிக்³ருஹ்ணீஷ்வ பாதயாக்ஷாந்நராதி⁴ப |
க்ருஷ்ணாக்ஷாம்ˮல்லோஹிதாக்ஷாம்ஶ்ச தே³ஶே(அ)ஸ்மிம்ஸ்த்வதி⁴பாம்ஸுலே ||2-61-37  

இத்யேவமாஹ்வயாமாஸ ருக்மிணம் ரோஹிணீஸுத꞉ |
அநுக்த்வா வசநம் கிஞ்சித்³பா³ட⁴மித்யப்³ரவீத்புந꞉ ||2-61-38 

அக்ஷாந்ருக்மீ ததோ ஹ்ருஷ்ட꞉ பாதயாமாஸ பார்தி²வ꞉ |
சாதுரக்ஷே து நிர்வ்ருத்தே நிர்ஜித꞉ ஸ நராதி⁴ப꞉ ||2-61-39

ப³லதே³வேந த⁴ர்மேண நேத்யுவாச ததோ ப³லம் |
தை⁴ர்யாந்மந꞉ ஸமாதா⁴ய ஸ ந கிஞ்சிது³வாச ஹ ||2-61-40

ப³லதே³வம் ததோ ருக்மீ மயா ஜிதமிதி ஸ்மயந் |
ப³லதே³வஸ்து தச்ச்²ருத்வா ஜிஹ்மம் வாக்யம் நராதி⁴ப꞉ ||2-61-41

பூ⁴ய꞉ க்ரோத⁴ஸமாவிஷ்டோ நோத்தரம் வ்யாஜஹார ஹ |
ததோ க³ம்பீ⁴ரநிர்கோ⁴ஷா வாகு³வாசாஶரீரிணீ ||2-61-42

ப³லதே³வஸ்ய தம் க்ரோத⁴ம் வர்த⁴யந்தீ மஹாத்மந꞉ |
ஸத்யமாஹ ப³ல꞉ ஶ்ரீமாந்த⁴ர்மேணைஷ பராஜித꞉ ||2-61-43

அநுக்த்வா வசநம் கிஞ்சித்ப்ராப்தோ ப⁴வதி கர்மணா |
மநஸா ஸமநுஜ்ஞாதம் தத்ஸ்யாதி³த்யவக³ம்யதாம் ||2-61-44

இதி ஶ்ருத்வா வசஸ்தத்²யமந்தரிக்ஷாத்ஸுபா⁴ஷிதம் |
ஸங்கர்ஷணஸ்ததோ²த்தா²ய ஸௌவர்ணேநோருணா ப³லீ ||2-61-45

ருக்மிண்யா ப்⁴ராதரம் ஜ்யேஷ்ட²ம் நிஜகா⁴ந மஹீதலே |
விவாதே³ குபிதோ ராம꞉ க்ஷேப்தாரம் கில ருக்மிணம் |
ஜகா⁴நாஷ்டாபதே³நைவ ப்ரமத்²ய யது³நந்த³ந꞉ ||2-61-46

ததோ(அ)பஸ்ருத்ய ஸங்க்ருத்³த⁴꞉ கலிங்கா³தி⁴பதேரபி |
த³ந்தாந்ப³ப⁴ஞ்ஜ ஸம்ரம்பா⁴து³ந்நநாத³ ச ஸிம்ஹவத் ||2-61-47

க²ட்³க³முத்³யம்ய தாந்ஸர்வாம்ஸ்த்ராஸயாமாஸ பார்தி²வாந் |
ஸ்தம்ப⁴ம் ஸபா⁴யா꞉ ஸௌவர்ணமுத்பாட்ய ப³லிநாம் வர꞉ ||2-61-48

க³ஜேந்த்³ர இவ தம் ஸ்தம்ப⁴ம் கர்ஷண்ஸங்கர்ஷணஸ்தத꞉ |
நிர்ஜகா³ம ஸபா⁴த்³வாராத்த்ராஸயாமாஸ கைஶிகாந் ||2-61-49

ருக்மிணம் நிக்ருதிப்ரஜ்ஞம் ஸ ஹத்வா யாத³வர்ஷப⁴꞉ |
வித்ராஸ்ய வித்³விஷ꞉ ஸர்வாந்ஸிம்ஹ꞉ க்ஷுத்³ரம்ருகா³நிவ ||2-61-50

ஜகா³ம ஶிபி³ரம் ராம꞉ ஸ்வயமேவ ஜநாவ்ருத꞉ |
ந்யவேத³யத்ஸ க்ருஷ்ணாய தத்ர ஸர்வம் யதா²ப⁴வத் ||2-61-51

நோவாச ஸ ததா³ க்ருஷ்ண꞉ கிஞ்சித்³ராமம் மஹாத்³யுதி꞉ |
நிக்³ருஹ்ய ச ததா³(ஆ)த்மாநம் க்ருச்ச்²ராத³ஶ்ரூண்யவர்தயத் || 2-61-52

ந ஹதோ வாஸுதே³வேந ய꞉ பூர்வம்  பரவீரஹா |
ஜ்யேஷ்டோ² ப்⁴ராதாத² ருக்மிண்யா ருக்மிணீஸ்நேஹகாரணாத் ||2-61-53

ஸ ராமகரமுக்தேந நிஹதோ த்³யூதமண்ட³லே |
அஷ்டாபதே³ந ப³லவாந்ராஜா வஜ்ரத⁴ரோபம꞉ ||2-61-54

தஸ்மிந்ஹதே மஹாவீர்யே ந்ருபதௌ பீ⁴ஷ்மகாத்மஜே |
த்³ருமபா⁴ர்க³வதுல்யே வை த்³ருமபா⁴ர்க³வஶிக்ஷிதே ||2-61-55

க்ருதௌ ச யுத்³த⁴குஶலே நித்யயாஜிநி பாதிதே |
வ்ருஷ்ணயஶ்சாந்த⁴காஶ்சைவ ஸர்வே விமநஸோ(அ)ப⁴வந் ||2-61-56

வைஶம்பாயந உவாச 
ருக்மிணீ ச மஹாபா⁴கா³ விலபந்த்யார்தயா கி³ரா |
விலபந்தீம் ததா² த்³ருஷ்ட்வா ஸாந்த்வயாமாஸ கேஶவ꞉ ||2-61-57
 
ஏதத்தே ஸர்வமாக்²யாதம் ருக்மிணோ நித⁴நம் யதா² |
வைரஸ்ய ச ஸமுத்தா²நம் வ்ருஷ்ணிபி⁴ர்ப⁴ரதர்ஷப⁴ ||2-61-58

வ்றிஷ்ணயோ(அ)பி மஹாராஜ த⁴நாந்யாதா³ய ஸர்வஶ꞉ |
ராமக்ருஷ்நௌ ஸமாஶ்ரித்ய யயுர்த்³வாரவதீம் ப்ரதி ||2-61-59

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஶே விஷ்ணுபர்வணி
ருக்மிவதோ⁴ நாமைகஷஷ்டிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_61_mpr.html


##Harivamsha Maha Prava - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 61 - Pradyumna's marriage and  Rukmi's Demise
Itranslated by K S Ramachandran,,
October 1, 2008 
Note : (1) Sloka 18,line 2: mistake corrected - adhipo 
        (2) sloka 39, line 2 :  is there a spelling mistake
            here - nirjitaH sa ? Please check##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

athaikaShaShTitamo.adhyAyaH 

pradyumnavivAho rukmivadhashcha   

vaishampAyana uvAcha 
tataH kAle vyatIte tu rukmI mahati vIryavAn |
duhituH kArayAmAsa svayaMvaramarindamaH ||2-61-1

tatrAhUtA hi rAjAno rAjaputrAshcha rukmiNA |
samAjagmurmahAvIryA nAnAdigbhyaH shriyAnvitAH ||2-61-2

tatrAjagAma pradyumnaH kumArairaparairvR^itaH |
sA hi taM chakame kanyA sa cha tAM shubhalochanAm ||2-61-3

shubhA~NgI nAma vaidarbhI kAntidyutisamanvitA |
pR^ithivyAmabhavatkhyAtA rukmiNastanayA tadA ||2-61-4

upaviShTeShu sarveShu pArthiveShu mahAtmasu |
vaidarbhI varayAmAsa pradyumnamarisUdanam ||2-61-5

sa hi sarvAstrakushalaH siMhasaMhanano yuvA |
rUpenApratimo loke keshavasyAtmajo.abhavat ||2-61-6

vayorUpaguNopetA rAjaputrI cha sAbhavat |
nArAyaNI chandrasenA jAtakAmA cha taM prati ||2-61-7

vR^itte svayaMvare jagmU rAjAnaH svapurANi te |
upAdAya cha vaidarbhIM pradyumno dvArakAM yayau ||2-61-8

reme saha tayA vIro damayantyA nalo yathA |
sa tasyAM janayAmAsa devagarbhopamaM sutam ||2-61-9

aniruddhamiti khyAtaM karmaNApratimaM bhuvi |
dhanurvede cha vede cha nItishAstre cha pAragam ||2-61-10

abhavatsa yadA rAjannaniruddho vayo.anvitaH |
tadAsya rukmiNaH pautrIM shrImatIM rukmasannibhAm |
patnyarthe varayAmAsa nAmnA rukmavatIti sA ||2-61-11

aniruddhaM guNairdAtuM kR^itabuddhirnR^ipastataH |
prItyA hi raukmiNeyasya rukminyAshchApyupagrahAt ||2-61-12

visparddhannapi kR^iShNena vairaM tyajya mahAyashAH |
dadAmItyabravIdrAjA prItimA~njanamejaya ||2-61-13

keshavaH saha rukmiNyA putraiH sa~NkarShaNena cha |
anyaishcha vR^iShNibhiH sArdhaM vidarbhAnsabalo yayau ||2-61-14 

saMyuktA j~nAtayashchaiva rukmiNaH suhR^idashcha ye |
AhUtA rukmiNA te.api tatrAjagmurnarAdhipAH ||2-61-15

shubhe tithau mahArAja nakShatre chAbhipUjite |
vivAhaH so.aniruddhasya babhUva paramotsavaH ||2-61-16

pAnau gR^ihIte vaidarbhyAstvaniruddhena tatra vai |
vaidrabhayAdavAnAM cha babhUva paramotsavaH ||2-61-17

remire vR^iShNayastatra pUjyamAnA yathAmarAH |
athAshmakAnAmadhipo vaiNudArirudAradhIH ||2-61-18

akShaH shrutarvA chANUraH krathashchaivAMshumAnapi |
jayatsenaH kali~NgAnAmadhipashcha mahAbalaH ||2-61-19

pANDyashcha nR^ipatiH shrImAnR^iShIkAdhipatistathA |
ete saMmantrya rAjAno dAkShiNAtyA maharddhayaH ||2-61-20 

abhigamyAbruvantsarve rukminaM rahasi prabhum | 
bhavAnakSheShu kushalo vayaM chApi riraMsavaH |
priyadyUtashcha rAmo.asAvakSheShvanipuNo.api cha ||2-61-21

te bhavantaM puraskR^itya jetumichChAma taM vayam |
ityukto rochayAmAsa rukmI dyUtaM mahArathaH ||2-61-22

te shubhAM kA~nchanastambhAM kusumairbhUShitAjirAm |
sabhAmAvivishurhR^iShTAH siktAM chandanavAriNA ||2-61-23

tAM pravishya tataH sarve shubhrasraganulepanAH |
sauvarNeShvAsaneshvAsAMchakrire vijigIShavaH ||2-61-24

AhUto baladevastu kitavairakShakovidaiH |
bADamityabravIddhR^iShTaH saha dIvyAma paNyatAm ||2-61-25

nikR^ityA vijigIShanto dAkShiNAtyA narAdhipAH |
maNimuktAH suvarNaM cha tatrAninyuH sahasrashaH ||2-61-26

tataH prAvartata dyUtaM teShAM rativinAshanam |
kalahasyAspadaM ghoraM durmatInAM kShayAvaham ||2-61-27

niShkANAM cha sahasrANi suvarnasya dashAditaH |
rukmiNA saha saMpAte baladevo glahaM dadau ||2-61-28

taM jigAya tato rukmI yatamAnaM mahAbalam |
tAvadevAparaM bhUyo baladevaM jigAya saH ||2-61-29

asakR^ijjIyamAnastu rukminA keshavAgrajaH |
suvarNakoTIrjagrAha glahaM tasya mahAtmanaH || 2-61-30

jitamityeva hR^IShTo.atha tamAhvR^itirabhAShata |  
shlAghyamAnashcha chikShepA prahasanmusalAyudham ||2-61-31

avidyo durbalaH shrImAnhirNyamamitaM mayA |
ajeyo baladevo.ayamakShadyUte parAjitaH ||2-61-32

kali~NgarAjastachChrutvA prajahAsa bhR^ishaM tadA |
dantAnsandarshayanhR^IShTastatrAkruddhyaddhalAyudhaH ||2-61-33

rukmiNastadvachaH shrutvA parAjayanimittajam |
nigR^ihyamANastIkShNAbhirvAgbhirbhIShmakasUnunA ||2-61-34

roShamAhArayAmAsa jitaroSho.api dharmavit |
saMkruddho dharShaNAM prApya rauhiNeyo mahAbalaH ||2-61-35

dhairyAnmanaH sannidhAya tato vachanamabravIt |
dashakoTisahasrANi glaha eko mamAparaH ||2-61-36

enaM samparigR^ihNIShva pAtayAkShAnnarAdhipa |
kR^iShNAkShA.NllohitAkShAMshcha deshe.asmiMstvadhipAMsule ||2-61-37  

ityevamAhvayAmAsa rukmiNaM rohiNIsutaH |
anuktvA vachanaM ki~nchidbADhamityabravItpunaH ||2-61-38 

akShAnrukmI tato hR^iShTaH pAtayAmAsa pArthivaH |
chAturakShe tu nirvR^itte nirjitaH sa narAdhipaH ||2-61-39

baladevena dharmeNa netyuvAcha tato balam |
dhairyAnmanaH samAdhAya sa na ki~nchiduvAcha ha ||2-61-40

baladevaM tato rukmI mayA jitamiti smayan |
baladevastu tachChrutvA jihmaM vAkyaM narAdhipaH ||2-61-41

bhUyaH krodhasamAviShTo nottaraM vyAjahAra ha |
tato gaMbhIranirghoShA vAguvAchAsharIriNI ||2-61-42

baladevasya taM krodhaM vardhayantI mahAtmanaH |
satyamAha balaH shrImAndharmeNaiSha parAjitaH ||2-61-43

anuktvA vachanaM ki~nchitprApto bhavati karmaNA |
manasA samanuj~nAtaM tatsyAdityavagamyatAm ||2-61-44

iti shrutvA vachastathyamantarikShAtsubhAShitam |
sa~NkarShaNastathotthAya sauvarNenoruNA balI ||2-61-45

rukmiNyA bhrAtaraM jyeShThaM nijaghAna mahItale |
vivAde kupito rAmaH kSheptAraM kila rukmiNam |
jaghAnAShTApadenaiva pramathya yadunandanaH ||2-61-46

tato.apasR^itya sa~NkruddhaH kali~NgAdhipaterapi |
dantAnbabha~nja saMrambhAdunnanAda cha simhavat ||2-61-47

khaDgamudyamya tAnsarvAMstrAsayAmAsa pArthivAn |
stambhaM sabhAyAH sauvarNamutpATya balinAM varaH ||2-61-48

gajendra iva taM stambhaM karShaNsa~NkarShaNastataH |
nirjagAma sabhAdvArAttrAsayAmAsa kaishikAn ||2-61-49

rukmiNaM nikR^itipraj~naM sa hatvA yAdavarShabhaH |
vitrAsya vidviShaH sarvAnsimhaH kShudramR^igAniva ||2-61-50

jagAma shibiraM rAmaH svayameva janAvR^itaH |
nyavedayatsa kR^iShNAya tatra sarvaM yathAbhavat ||2-61-51

novAcha sa tadA kR^iShNaH ki~nchidrAmaM mahAdyutiH |
nigR^ihya cha tadA.a.atmAnaM kR^ichChrAdashrUNyavartayat || 2-61-52

na hato vAsudevena yaH pUrvaM  paravIrahA |
jyeShTho bhrAtAtha rukmiNyA rukmiNIsnehakAraNAt ||2-61-53

sa rAmakaramuktena nihato dyUtamaNDale |
aShTApadena balavAnrAjA vajradharopamaH ||2-61-54

tasminhate mahAvIrye nR^ipatau bhIShmakAtmaje |
drumabhArgavatulye vai drumabhArgavashikShite ||2-61-55

kR^itau cha yuddhakushale nityayAjini pAtite |
vR^iShNayashchAndhakAshchaiva sarve vimanaso.abhavan ||2-61-56

vaishampAyana uvAcha 
rukmiNI cha mahAbhAgA vilapantyArtayA girA |
vilapantIM tathA dR^iShTvA sAntvayAmAsa keshavaH ||2-61-57
 
etatte sarvamAkhyAtaM rukmiNo nidhanaM yathA |
vairasya cha samutthAnaM vR^iShNibhirbharatarShabha ||2-61-58

vRiShNayo.api mahArAja dhanAnyAdAya sarvashaH |
rAmakR^iShnau samAshritya yayurdvAravatIM prati ||2-61-59

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
rukmivadho nAmaikaShaShTitamo.adhyAyaH     

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்