Sunday 6 September 2020

காலயவனவாக்யம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 110 (111) - 054 (55)

அத² சதுஷ்பஞ்சாஷ²த்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉

காலயவனவாக்யம்

Kala Yavana & King Salva


வைஷ²ம்பாயன உவாச 
ஏவம் கத²யமானம் தம் ஷா²ல்வராஜம் ந்ருபாஜ்ஞயா |
உவாச பரமப்ரீதோ யவனாதி⁴பதிர்ந்ருப꞉ ||2-54-1

காலயவன உவாச 
த⁴ன்யோ(அ)ஸ்ம்யனுக்³ருஹீதோ(அ)ஸ்மி ஸப²லம் ஜீவிதம் மம |
க்ருஷ்ணநிக்³ரஹஹேதோர்யந்நியுக்தோ ப³ஹுபி⁴ர்ந்ருபை꞉ ||2-54-2

து³ர்ஜயஸ்த்ரிஷு லோகேஷு ஸுராஸுரக³ணைரபி |
தஸ்ய நிக்³ரஹஹேதோர்மாமவதா⁴ர்ய ஜயாஷி²ஷம் ||2-54-3

ப்ரஹ்ருஷ்டை ராஜஸிம்ஹைஸ்தைரவதா⁴ர்யோ ஜயோ மம |
தேஷாம் வாசாம்பு³வர்ஷேண விஜயோ மே ப⁴விஷ்யதி ||2-54-4

கரிஷ்யே வசனம் தேஷாம் ந்ருபஸத்தமசோதி³தம் |
பராஜயோ(அ)பி ராஜேந்த்³ர ஜயேன ஸத்³ருஷோ² மம ||2-54-5

அத்³யைவ திதி²நக்ஷத்ரம் முஹூர்தம் கரணம் ஷு²ப⁴ம் |
யாஸ்யாமி மது²ராம் ராஜன்விஜேதும் கேஷ²வம் ரணே ||2-54-6

வைஷ²ம்பாயன உவாச 
ஏவமாபா⁴ஷ்ய ராஜானம் ஸௌப⁴ஸ்ய பதிமூர்ஜிதம் |
ஸத்க்ருத்ய ச யதா²ந்யாயம் மஹார்ஹமணிபூ⁴ஷணை꞉ ||2-54-7

ப்³ராஹ்மணேப்⁴யோ த³தௌ³ வித்தம் ஸித்³தா⁴தே³ஷா²ய வை ந்ருப꞉ |
புரோஹிதாய ராஜேந்த்³ர ப்ரத³தௌ³ ப³ஹுஷோ² த⁴னம் ||2-54-8

ஹுத்வாக்³னிம் விதி⁴வத்³ராஜா க்ருதகௌதுகமங்க³ல꞉ |
ப்ரஸ்தா²னம் க்ருதவான்ஸம்யக்³ஜேதுகாமோ ஜனார்த³னம் ||2-54-9

ஷா²ல்வோ(அ)பி ப⁴ரதஷ்²ரேஷ்ட² க்ருதார்தோ² ஹ்ருஷ்டமானஸ꞉ |
யவனேந்த்³ரம் பரிஷ்வஜ்ய ஜகா³ம ஸ்வபுரம் ந்ருப꞉ ||2-54-10
  
இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
காலயவனவாக்யே சதுஷ்பஞ்சாஷ²த்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_54_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva 
Chapter 54 - Kalayavana's Reply
Itranslated by K S Ramachandran, ,
September 11, 2008 
 Note: sloka 2. line 1 : there is a printing error in the text ##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

atha chatuShpa~nchAshattamo.adhyAyaH

kAlayavanavAkyaM

vaishampAyana uvAcha 
evaM kathayamAnaM taM shAlvarAjaM nR^ipAj~nayA |
uvAcha paramaprIto yavanAdhipatirnR^ipaH ||2-54-1

kAlayavana uvAcha 
dhanyo.asmyanugR^ihIto.asmi saphalaM jIvitaM mama |
kR^iShNanigrahahetoryanniyukto bahubhirnR^ipaiH ||2-54-2

durjayastriShu lokeShu surAsuragaNairapi |
tasya nigrahahetormAmavadhArya jayAshiSham ||2-54-3

prahR^iShTai rAjasimhaistairavadhAryo jayo mama |
teShAM vAchAmbuvarSheNa vijayo me bhaviShyati ||2-54-4

kariShye vachanaM teShAM nR^ipasattamachoditam |
parAjayo.api rAjendra jayena sadR^isho mama ||2-54-5

adyaiva tithinakShatraM muhUrtaM karaNaM shubham |
yAsyAmi mathurAM rAjanvijetuM keshavaM raNe ||2-54-6

vaishampAyana uvAcha 
evamAbhAShya rAjAnaM saubhasya patimUrjitam |
satkR^itya cha yathAnyAyaM mahArhamaNibhUShaNaiH ||2-54-7

brAhmaNebhyo dadau vittaM siddhAdeshAya vai nR^ipaH |
purohitAya rAjendra pradadau bahusho dhanam ||2-54-8

hutvAgniM vidhivadrAjA kR^itakautukama~NgalaH |
prasthAnaM kR^itavAnsaMyagjetukAmo janArdanam ||2-54-9

shAlvo.api bharatashreShTha kR^itArtho hR^iShTamAnasaH |
yavanendraM pariShvajya jagAma svapuraM nR^ipaH ||2-54-10
  
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
kAlayavanavAkye chatuShpa~nchAshattamo.adhyAyaH     

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்