Tuesday 21 July 2020

ராமக்ருஷ்ணயோர்வித்³யாஸம்பாத³னம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 88 - 033

அத² த்ரயஸ்த்ரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ராமக்ருஷ்ணயோர்வித்³யாஸம்பாத³னம்

Sandipani muni Krishna and Balarama

வைஷ²ம்பாயன உவாச           
ஸ க்ருஷ்ணஸ்தத்ர ப³லவான்ரௌஹிணேயேன ஸங்க³த꞉ |
மது²ராம் யாத³வாகீர்ணாம் புரீம் தாம் ஸுக²மாவஸத் ||2-33-1

ப்ராப்தயௌவனதே³ஹஸ்து யுக்தோ ராஜஷ்²ரியா ஜ்வலன் |       
சசார மது²ராம் வீர꞉ ஸ ரத்னாகரபூ⁴ஷணாம் ||2-33-2

கஸ்யசித்த்வத² காலஸ்ய ஸஹிதௌ ராமகேஷ²வௌ |
கு³ரும் ஸாந்தீ³பனிம் காஷ்²யமவந்திபுரவாஸினம் ||2-33-3

த⁴னுர்வேத³சிகீர்ஷார்த²முபௌ⁴ தாவபி⁴ஜக்³மது꞉ |
நிவேத்³ய கோ³த்ரம் ஸ்வாத்⁴யாயமாசாரேணாப்⁴யலங்க்ருதௌ ||2-33-4

ஷு²ஷ்²ரூஷூ நிரஹங்காராவுபௌ⁴ ராமஜனார்த³னௌ |
ப்ரதிஜக்³ராஹ தௌ காஷ்²யோ வித்³யா꞉ ப்ராதா³ச்ச கேவலா꞉ ||2-33-5

தௌ ச ஷ்²ருதித⁴ரௌ வீரௌ யதா²வத்ப்ரதிபத்³யதாம் |
அஹோராத்ரைஷ்²சதுஷ்ஷஷ்ட்யா ஸாங்க³வேத³மதீ⁴யதாம் ||2-33-6

சதுஷ்பாத³ம் த⁴னுர்வேத³ம் ஷ²ஸ்த்ரக்³ராமம் ஸஸங்க்³ரஹம் |
அசிரேணைவ காலேன கு³ருஸ்தாவப்⁴யஷி²க்ஷயத் ||2-33-7

அதீவாமானுஷீம் மேதா⁴ம் சிந்தயித்வா தயோர்கு³ரு꞉ |
மேனே தாவாக³தௌ வீரௌ தே³வௌ சந்த்³ரதி³வாகரௌ ||2-33-8

த³த³ர்ஷ² ச மஹாத்மானாவுபௌ⁴ தாவபி பர்வஸு |
பூஜயந்தௌ மஹாதே³வம் ஸாக்ஷாத்³விஷ்ணும் வ்யவஸ்தி²தம் ||2-33-9

கு³ரும் ஸாந்தீ³பனிம் க்ருஷ்ண꞉ க்ருதக்ருத்யோ(அ)ப்⁴யபா⁴ஷத |
கு³ர்வர்த²ம் கிம் த³தா³நீதி ராமேண ஸஹ பா⁴ரத ||2-33-10

தயோ꞉ ப்ரபா⁴வம் ஸ ஜ்ஞாத்வா கு³ரு꞉ ப்ரோவாச ஹ்ருஷ்டவான் |
புத்ரமிச்சா²ம்யஹம் த³த்தம் யோ ம்ருதோ லவணாம்ப⁴ஸி ||2-33-11

புத்ர ஏகோ(அ)பி மே ஜாத꞉ ஸ சாபி  திமினா ஹத꞉ |
ப்ரபா⁴ஸே தீர்த²யாத்ராயாம் தம் மே த்வம் புனரானய ||2-33-12

ததே²த்யேவாப்³ரவீத்க்ருஷ்ணோ ராமஸ்யானுமதே ஸ்தி²த꞉ |
க³த்வா ஸமுத்³ரம் தேஜஸ்வீ விவேஷா²ந்தர்ஜலம் ஹரி꞉ ||2-33-13

ஸமுத்³ர꞉ ப்ராஞ்ஜலிர்பூ⁴த்வா த³ர்ஷ²யாமாஸ ஸ்வம் ததா³ |
தமாஹ க்ருஷ்ண꞉ க்வாஸௌ போ⁴꞉ புத்ர꞉ ஸாந்தீ³பனேரிதி ||2-33-14

ஸமுத்³ர꞉ ப்ரத்யுவாசேத³ம் தை³த்ய꞉ பஞ்சஜனோ மஹான் |
திமிரூபேண தம் பா³லம் க்³ரஸ்தவானிதி மாத⁴வ ||2-33-15

உன்மத்²ய ஸலிலாத³ஸ்மாத்³க்³ரஸ்தவானிதி பா⁴ரத |
ஸ பஞ்சஜனமாஸாத்³ய ஜகா⁴ன புருஷோத்தம꞉ |
ந சாஸஸாத³ தம் பா³லம் கு³ருபுத்ரம் ததா³ச்யுத꞉ ||2-33-16

ஸ து பஞ்சஜனம் ஹத்வா ஷ²ங்க²ம் லேபே⁴ ஜனார்த³ன꞉ |
யஸ்து தே³வமனுஷ்யேஷு பாஞ்சஜன்ய இதி ஷ்²ருத꞉ ||2-33-17

ததோ வைவஸ்வதபுரம் ஜகா³ம புருஷோத்தம꞉ |
ததோ யமோ(அ)ப்⁴யுபாக³ம்ய வவந்தே³ தம் க³தா³த⁴ரம் ||2-33-18

தமுவாசாத² வை க்ருஷ்ணோ கு³ருபுத்ர꞉ ப்ரதீ³யதாம் |
தயோஸ்தத்ர ததா³ யுத்³த⁴மாஸீத்³கோ⁴ரதரம் மஹத் ||2-33-19

ததோ வைவஸ்வதம் கோ⁴ரம் நிர்ஜித்ய புருஷோத்தம꞉ |
ஆஸஸாத³ ச தம் பா³லம் கு³ருபுத்ரம் ததா³ச்யுத꞉ ||2-33-20

ஆனினாய கு³ரோ꞉ புத்ரம் சிரம் நஷ்டம் யமக்ஷயாத் |
தத꞉ ஸாந்தீ³பனே꞉ புத்ர꞉ ப்ரபா⁴வாத³மிதௌஜஸ꞉ ||2-33-21

தீ³ர்க⁴காலக³த꞉ ப்ரேத꞉ புனராஸீச்ச²ரீரவான் |
தத³ஷ²க்யமசிந்த்யம் ச த்³ருஷ்ட்வா ஸுமஹத³த்³பு⁴தம் ||2-33-22

ஸர்வேஷாமேவ பூ⁴தானாம் விஸ்மய꞉ ஸமஜாயத |
ஸ கு³ரோ꞉ புத்ரமாதா³ய பாஞ்சஜன்யம் ச மாத⁴வ꞉ |
ரத்னானி ச மஹார்ஹாணி புனராயாஜ்ஜக³த்ப்ரபு⁴꞉ ||2-33-23

ராக்ஷஸைஸ்தஸ்ய ரத்னானி மஹார்ஹாணி ப³ஹூனி ச |
ஆனாய்யாவேத³யாமாஸ கு³ரவே வாஸவானுஜ꞉ ||2-33-24

க³தா³பரிக⁴யுத்³தே⁴ஷு ஸர்வாஸ்த்ரேஷு ச தாவுபௌ⁴ |
அசிரான்முக்²யதாம் ப்ராப்தௌ ஸர்வலோகே த⁴னுர்ப்⁴ருதாம் ||2-33-25

தத꞉ ஸாந்தீ³பனே꞉ புத்ரம் தத்³ரூபவயஸம் ததா³ |
ப்ராதா³த்க்ருஷ்ண꞉ ப்ரதீதாத்மா ஸஹ ரத்னைருதா³ரதீ⁴꞉ ||2-33-26

சிரநஷ்டேன புத்ரேண காஷ்²ய꞉ ஸாந்தீ³பநிஸ்ததா³ |
ஸமேத்ய முமுதே³ ராஜன்பூஜயன்ராமகேஷ²வௌ ||2-33-27

க்ருதாஸ்த்ரௌ தாவுபௌ⁴ வீரௌ கு³ருமாமந்த்ர்ய ஸுவ்ரதௌ |
ஆயாதௌ மது²ராம் பூ⁴யோ வஸுதே³வஸுதாவுபௌ⁴ ||2-33-28

தத꞉ ப்ரத்யுத்³யயு꞉ ஸர்வே யாத³வா யது³நந்த³னௌ |
ஸப³லா ஹ்ருஷ்டமனஸ உக்³ரஸேனபுரோக³மா꞉ ||2-33-29

ஷ்²ரேண்ய꞉ ப்ரக்ருதயஷ்²சைவ மந்த்ரிண꞉ ஸபுரோஹிதா꞉ |
ஸபா³லவ்ருத்³தா⁴ ஸா சைவ புரீ ஸமபி⁴வர்தத ||2-33-30

நந்தி³தூர்யாண்யவாத்³யந்த துஷ்டுவுஷ்²ச ஜனார்த³னம் |
ரத்²யா꞉ பதாகாமாலின்யோ ப்⁴ரஜந்தே ஸ்ம ஸமந்தத꞉ ||2-33-31

ப்ரஹ்ருஷ்டமுதி³தம் ஸர்வமந்த꞉புரமஷோ²ப⁴த |
கோ³விந்தா³க³மனே(அ)த்யர்த²ம் யதை²வேந்த்³ரமஹே ததா² ||2-33-32

முதி³தாஷ்²சாத² கா³யந்தி ராஜமார்கே³ஷு கா³யகா꞉ |
தத்ராஸீத்ப்ரதி²தா கா³தா² யாத³வானாம் ப்ரியங்கரா꞉ ||2-33-33

கோ³விந்த³ராமௌ ஸம்ப்ராப்தௌ ப்⁴ராதரௌ லோகவிஷ்²ருதௌ | 
ஸ்வே புரே நிர்ப⁴யா꞉ ஸர்வே க்ரீட³த்⁴வம் ஸஹ பா³ந்த⁴வை꞉ ||2-33-34

ந தத்ர கஷ்²சித்³தீ³னோ வா மலினோ வா விசேதன꞉ |
மது²ராயாமபூ⁴த்³ராஜன்கோ³விந்தே³ ஸமுபஸ்தி²தே ||2-33-35

வயாம்ஸி ஸாது⁴வாக்யானி ப்ரஹ்ருஷ்டா கோ³ஹயத்³விபா꞉ |
நரநாரீக³ணா꞉ ஸர்வே பே⁴ஜிரே மனஸ꞉ ஸுக²ம் ||2-33-36

ஷி²வாஷ்²ச வாதா꞉ ப்ரவவுர்விரஜஸ்கா தி³ஷோ² த³ஷ² |
தை³வதானி ச ஹ்ருஷ்டானி ஸர்வேஷ்வாயதனேஷு ச ||2-33-37

யானி லிங்கா³னி லோகஸ்ய சாஸன்க்ருதயுகே³ புரா |
தானி ஸர்வாண்யத்³ருஷ்²யந்த புரீம் ப்ராப்தே ஜனார்த³னே ||2-33-38

தத꞉ காலே ஷி²வே புண்யே ஸ்யந்த³னேநாரிமர்த³ன꞉ |
ஹரியுக்தேன கோ³விந்தோ³ விவேஷ² மது²ராம் புரீம் ||2-33-39

விஷ²ந்தம் மது²ராம் ரம்யாம் தமுபேந்த்³ரமரிந்த³மம் |
அனுஜக்³முர்யது³க³ணா꞉ ஷ²க்ரம் தே³வக³ணா இவ ||2-33-40

வஸுதே³வஸ்ய ப⁴வனம் ததஸ்தௌ யது³நந்த³னௌ |
ப்ரவிஷ்டௌ ஹ்ருஷ்டவத³னௌ சந்த்³ராதி³த்யாவிவாசலம் ||2-33-41

பரேண தேஜஸோபேதௌ ஸுரேந்த்³ராவிவ ரூபிணௌ |
தாவாயுதா⁴னி வின்யஸ்ய க்³ருஹே ஸ்வே ஸ்வைரசாரிணௌ||2-33-42

முமுதா³தே யது³வரௌ வஸுதே³வஸுதாவுபௌ⁴ |
உத்³யானேஷு விசித்ரேஷு ப²லபுஷ்பாவநாமிஷு ||2-33-43

சேரது꞉ ஸுமஹாத்மானௌ யாத³வை꞉ பரிவாரிதௌ |
ரைவதஸ்ய ஸமீபேஷு ஸரித்ஸு விமலாஸு ச ||2-33-44

பத்³மபத்ரவிவ்ருத்³தா⁴ஸு காரண்ட³வயுதாஸு ச |
ஏவம் தாவேகநிர்மாணௌ மது²ராயாம் ஷு²பா⁴னனௌ |
உக்³ரஸேனானுகௌ³ பூ⁴த்வா கஞ்சித்காலம் முமோத³து꞉ ||2-33-45

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
ராமக்ருஷ்ணப்ரத்யாக³மனே த்ரயஸ்த்ரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_33_mpr.html


## Harivamsa Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 33 - Balarama and Krishna put under a Formal Tutor
Itranslated by K S Ramachandran ramachandran_ksr@yahoo.ca,
July 9, 2008
Note: Verse 30: samabhyavartata is grammatically correct, but
metrically inappropriate. A timehonoured injunction is:Where there
is a conflict between grammar and prosody, the former is 
given the go-by!##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha trayastriMsho.adhyayaH

ramakR^iShNayorvidyAsaMpAdanam
                      
vaishampAyana uvAcha 
sa kR^iShNastatra balavAnrauhiNeyena saMgataH |
mathurAM yAdavAkIrNAM purIM tAM sukhamAvasat ||2-33-1

prAptayauvanadehastu yukto rAjashriyA jvalan |       
chachAra mathurAM vIraH sa ratnAkarabhUShaNAm ||2-33-2

kasyachittvatha kAlasya sahitau rAmakeshavau |
guruM sAndIpaniM kAshyamavantipuravAsinam ||2-33-3

dhanurvedachikIrShArthamubhau tAvabhijagmatuH |
nivedya gotraM svAdhyAyamAchAreNAbhyalaMkR^itau ||2-33-4

shushrUShU nirahaMkArAvubhau rAmajanArdanau |
pratijagrAha tau kAshyo vidyAH prAdAchcha kevalAH ||2-33-5

tau cha shrutidharau vIrau yathAvatpratipadyatAm |
ahorAtraishchatuShShaShTyA sA~NgavedamadhIyatAm ||2-33-6

chatuShpAdaM dhanurvedaM shastragrAmaM sasaMgraham |
achireNaiva kAlena gurustAvabhyashikShayat ||2-33-7

atIvAmAnuShIM medhAM chintayitvA tayorguruH |
mene tAvAgatau vIrau devau chandradivAkarau ||2-33-8

dadarsha cha mahAtmAnAvubhau tAvapi parvasu |
pUjayantau mahAdevaM sAkShAdviShNuM vyavasthitam ||2-33-9

guruM sAndIpaniM kR^iShNaH kR^itakR^ityo.abhyabhAShata |
gurvarthaM kiM dadAnIti rAmeNa saha bhArata ||2-33-10

tayoH prabhAvaM sa j~nAtvA guruH provAcha hR^iShTavAn |
putramichChAmyahaM dattaM yo mR^ito lavaNAmbhasi ||2-33-11

putra eko.api me jAtaH sa chApi  timinA hataH |
prabhAse tIrthayAtrAyAM taM me tvaM punarAnaya ||2-33-12

tathetyevAbravItkR^iShNo rAmasyAnumate sthitaH |
gatvA samudraM tejasvI viveshAntarjalaM hariH ||2-33-13

samudraH prA~njalirbhUtvA darshayAmAsa svaM tadA |
tamAha kR^iShNaH kvAsau bhoH putraH sAndIpaneriti ||2-33-14

samudraH pratyuvAchedaM daityaH pa~nchajano mahAn |
timirUpeNa taM bAlaM grastavAniti mAdhava ||2-33-15

unmathya salilAdasmAdgrastavAniti bhArata |
sa pa~nchajanamAsAdya jaghAna puruShottamaH |
na chAsasAda taM bAlaM guruputraM tadAchyutaH ||2-33-16

sa tu pa~nchajanaM hatvA sha~NkhaM lebhe janArdanaH |
yastu devamanuShyeShu pA~nchajanya iti shrutaH ||2-33-17

tato vaivasvatapuraM jagAma puruShottamaH |
tato yamo.abhyupAgamya vavande taM gadAdharam ||2-33-18

tamuvAchAtha vai kR^iShNo guruputraH pradIyatAm |
tayostatra tadA yuddhamAsIdghorataraM mahat ||2-33-19

tato vaivasvataM ghoraM nirjitya puruShottamaH |
AsasAda cha taM bAlaM guruputraM tadAchyutaH ||2-33-20

AninAya guroH putraM chiraM naShTaM yamakShayAt |
tataH sAndIpaneH putraH prabhAvAdamitaujasaH ||2-33-21

dIrghakAlagataH pretaH punarAsIchCharIravAn |
tadashakyamachintyaM cha dR^iShTvA sumahadadbhutam ||2-33-22

sarveShAmeva bhUtAnAM vismayaH samajAyata |
sa guroH putramAdAya pA~nchajanyaM cha mAdhavaH |
ratnAni cha mahArhANi punarAyAjjagatprabhuH ||2-33-23

rAkShasaistasya ratnAni mahArhANi bahUni cha |
AnAyyAvedayAmAsa gurave vAsavAnujaH ||2-33-24

gadAparighayuddheShu sarvAstreShu cha tAvubhau |
achirAnmukhyatAM prAptau sarvaloke dhanurbhR^itAm ||2-33-25

tataH sAndIpaneH putraM tadrUpavayasaM tadA |
prAdAtkR^iShNaH pratItAtmA saha ratnairudAradhIH ||2-33-26

chiranaShTena putreNa kAshyaH sAndIpanistadA |
sametya mumude rAjanpUjayanrAmakeshavau ||2-33-27

kR^itAstrau tAvubhau vIrau gurumAmantrya suvratau |
AyAtau mathurAM bhUyo vasudevasutAvubhau ||2-33-28

tataH pratyudyayuH sarve yAdavA yadunandanau |
sabalA hR^iShTamanasa ugrasenapurogamAH ||2-33-29

shreNyaH prakR^itayashchaiva mantriNaH sapurohitAH |
sabAlavR^iddhA sA chaiva purI samabhivartata ||2-33-30

nanditUryANyavAdyanta tuShTuvushcha janArdanam |
rathyAH patAkAmAlinyo bhrajante sma samantataH ||2-33-31

prahR^iShTamuditaM sarvamantaHpuramashobhata |
govindAgamane.atyarthaM yathaivendramahe tathA ||2-33-32

muditAshchAtha gAyanti rAjamArgeShu gAyakAH |
tatrAsItprathitA gAthA yAdavAnAM priya~NkarAH ||2-33-33

govindarAmau saMprAptau bhrAtarau lokavishrutau | 
sve pure nirbhayAH sarve krIDadhvaM saha bAndhavaiH ||2-33-34

na tatra kashchiddIno vA malino vA vichetanaH |
mathurAyAmabhUdrAjangovinde samupasthite ||2-33-35

vayAMsi sAdhuvAkyAni prahR^iShTA gohayadvipAH |
naranArIgaNAH sarve bhejire manasaH sukham ||2-33-36

shivAshcha vAtAH pravavurvirajaskA disho dasha |
daivatAni cha hR^iShTAni sarveShvAyataneShu cha ||2-33-37

yAni li~NgAni lokasya chAsankR^itayuge purA |
tAni sarvANyadR^ishyanta purIM prApte janArdane ||2-33-38

tataH kAle shive puNye syandanenArimardanaH |
hariyuktena govindo vivesha mathurAM purIm ||2-33-39

vishantaM mathurAM ramyAM tamupendramarindamam |
anujagmuryadugaNAH shakraM devagaNA iva ||2-33-40

vasudevasya bhavanaM tatastau yadunandanau |
praviShTau hR^iShTavadanau chandrAdityAvivAchalam ||2-33-41

pareNa tejasopetau surendrAviva rUpiNau |
tAvAyudhAni vinyasya gR^ihe sve svairachAriNau||2-33-42

mumudAte yaduvarau vasudevasutAvubhau |
udyAneShu vichitreShu phalapuShpAvanAmiShu ||2-33-43

cheratuH sumahAtmAnau yAdavaiH parivAritau |
raivatasya samIpeShu saritsu vimalAsu cha ||2-33-44

padmapatravivR^iddhAsu kAraNDavayutAsu cha |
evaM tAvekanirmANau mathurAyAM shubhAnanau |
ugrasenAnugau bhUtvA ka~nchitkAlaM mumodatuH ||2-33-45

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
rAmakR^iShNapratyAgamane trayastriMsho.adhyAyaH      

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்