Monday 20 July 2020

உக்³ரஸேநாபி⁴ஷேக꞉ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 87 - 032

அத² த்ரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

உக்³ரஸேநாபி⁴ஷேக꞉

Krishna crowning Ugrasena

வைஷ²ம்பாயன உவாச           
உக்³ரஸேனஸ்து க்ருஷ்ணஸ்ய ஸமீபம் து³꞉கி²தோ யயௌ |
புத்ரஷோ²காபி⁴ஸந்தப்தோ விஷபீத இவ ஷ்²வஸன் ||2-32-1

ஸ த³த³ர்ஷ² க்³ருஹே க்ருஷ்ணம் யாத³வை꞉ பரிவாரிதம் |
பஷ்²சானுதாபாத்³த்⁴யாயந்தம் கம்ஸஸ்ய நித⁴னாவிலம் ||2-32-2

கம்ஸநாரீவிலாபாம்ஷ்²ச ஷ்²ருத்வா ஸ கருணான்ப³ஹூன் |
க³ர்ஹமாணஸ்ததா²த்மானம் தஸ்மின்யாத³வஸம்ஸதி³ ||2-32-3 

அஹோ மயாதிபா³ல்யேன ரோஷாத்³தோ³ஷானுவர்தினா |
வைத⁴வ்யம் ஸ்த்ரீஸஹஸ்ராணாம் கம்ஸஸ்யாஸ்ய வதே⁴ க்ருதம் ||2-32-4

காருண்யம் க²லு நாரீஷு ப்ராக்ருதஸ்யாபி ஜாயதே |
ஏவமார்தம் ருத³ந்தீஷு மயா ப⁴ர்தரி பாதிதே ||2-32-5

பரிதே³விதமத்ரேண ஷோ²க꞉ க²லு விதீ⁴யதே |
க்ருதாந்தஸ்யானபி⁴ஜ்ஞானாம் ஸ்த்ரீணாம் காருண்யஸம்ப⁴வ꞉ ||2-32-6

கம்ஸஸ்ய ஹி வத⁴꞉ ஷ்²ரேயான்ப்ராகே³வாபி⁴மதோ மம |
ஸதாமுத்³வேஜனீயஸ்ய பாபேஷ்வபி⁴ரதஸ்ய ச ||2-32-7

லோகே பதிதவ்ர்ருத்தஸ்ய பருஷஸ்யால்பமேத⁴ஸ꞉ |
அக்லிஷ்டம் மரணம் ஷ்²ரேயோ ந வித்³விஷ்டஸ்ய ஜீவிதம் ||2-32-8

கம்ஸ꞉ பாபபரஷ்²சைவ ஸாதூ⁴நாமப்யஸம்மத꞉ |
தி⁴க்ச²ப்³த³பதிதஷ்²சைவ ஜீவிதே சாஸ்ய கா த³யா ||2-32-9

ஸ்வர்கே³ தபோப்⁴ருதாம் வாஸ꞉ ப²லம் புண்யஸ்ய கர்மண꞉ |
இஹாபி யஷ²ஸா யுக்த꞉ ஸ்வர்க³ஸ்தை²ரவதா⁴ர்யதே ||2-32-10   

யதி³ ஸ்யுர்நிர்வ்ருதா லோகா꞉ ஸ்யுஷ்²ச த⁴ர்மபரா꞉ ப்ரஜா꞉ |
நரா த⁴ர்மப்ரவ்ருத்தாஷ்²ச ந ராஜ்ஞாமனய꞉ ஸ்ப்ருஷே²த் ||2-32-11 

நிக்³ரஹே து³ஷ்டவ்ருத்தீனாம் க்ருதாந்த꞉ குருதே ப²லம் |
இஷ்டத⁴ர்மேஷு லோகேஷு கர்தவ்யம் பாரலௌகிகம் ||2-32-12

அதீவ தே³வா ரக்ஷந்தி நரம் த⁴ர்மபராயணம் |
கர்தார꞉ ஸுலபா⁴ லோகே து³ஷ்க்ருதஸ்ய ஹி கர்மண꞉ ||2-32-13

ஹத꞉ ஸோ(அ)யம் மயா கம்ஸ꞉ ஸாத்⁴வேதத³வக³ம்யதாம் |
மூலச்சே²த³꞉ க்ருதஸ்தஸ்ய விபரீதஸ்ய கர்மண꞉ ||2-32-14

ததே³ஷ ஸாந்த்வ்யதாம் ஸர்வ꞉ ஷோ²கார்த꞉ ப்ரமதா³ஜன꞉ |
பௌராஷ்²ச புர்யாம் ஷ்²ரேண்யஷ்²ச ஸாந்த்வ்யந்தாம் ஸர்வ ஏவ ஹி ||2-32-15

ஏவம் ப்³ருவதி கோ³விந்தே³ விவேஷா²வனதானன꞉ |
உக்³ரஸேனோ யதூ³ன்க்³ருஹ்ய புத்ரகில்பி³ஷஷ²ங்கித꞉ ||2-32-16

ஸ க்ருஷ்ணம் புண்ட³ரீகாக்ஷமுவாச யது³ஸம்ஸதி³ |
பா³ஷ்பஸந்தி³க்³த⁴யா வாசா தீ³னயா ஸஜ்ஜமானயா ||2-32-17

புத்ரோ நிர்யாபித꞉ க்ரோதா⁴ன்னீதோ யாம்யாம் தி³ஷ²ம் ரிபு꞉ |
ஸ்வத⁴ர்மாதி⁴க³தா கீர்திர்நாம விஷ்²ராவிதம் பு⁴வி ||2-32-18

ஸ்தா²பிதம் ஸத்ஸு மாஹாத்ம்யம் ஷ²ங்கிதா ரிபவ꞉ க்ருதா꞉ |
ஸ்தா²பிதோ யாத³வோ வம்ஷோ² க³ர்விதா꞉ ஸுஹ்ருத³꞉ க்ருதா꞉ ||2-32-19

ஸாமந்தேஷு நரேந்த்³ரேஷு ப்ரதாபஸ்தே ப்ரகாஷி²த꞉ |
மித்ராணி த்வாம் ப⁴ஜிஷ்யந்தி ஸம்ஷ்²ரயிஷ்யந்தி பார்தி²வா꞉ ||2-32-20 

ப்ரக்ருதயோ(அ)னுயாஸ்யந்தி ஸ்தோஷ்யந்தி த்வாம் த்³விஜாதய꞉ |
ஸந்தி⁴விக்³ரஹமுக்²யாஸ்த்வாம் ப்ரணமிஷ்யந்தி மந்த்ரிண꞉ ||2-32-21

ஹஸ்த்யஷ்²வரத²ஸம்பூர்ணம் பதா³திக³ணஸங்குலம் |
ப்ரதிக்³ருஹாண க்ருஷ்ணேத³ம் கம்ஸஸ்ய ப³லமவ்யயம் ||2-32-22

த⁴னம் தா⁴ன்யம் ச யத்கிஞ்சித்³ரத்னான்யாச்சா²த³னானி ச |
ப்ரதீச்ச²ந்து நியுக்தா வை த்வதீ³யா꞉ க்ருஷ்ண பூருஷா꞉ ||2-32-23

ஸ்த்ரியோ ஹிரண்யம் யானானி யத³ன்யத்³வஸு கிஞ்சன |
ஏவம் ஹி விஹிதே யோகே³ பர்யாப்தே க்ருஷ்ண விக்³ரஹே ||2-32-24

ப்ரதிஷ்டி²தாயாம் மேதி³ன்யாம் யதூ³னாம் ஷ²த்ருஸூத³ன |
த்வம் க³திஷ்²சாக³திஷ்²சைவ யதூ³னாம் யது³நந்த³ன ||3-32-25

ஷ்²ருணுஷ்வ வத³தாம் வீர க்ருபணாநாமித³ம் வச꞉ |
அஸ்ய த்வத்கோபத³க்³த⁴ஸ்ய கம்ஸஸ்யாஷு²ப⁴கர்மண꞉ ||2-32-26

தவ ப்ரஸாதா³த்³கோ³விந்த³ ப்ரேதகார்யம் க்ரியேத ஹ |
தஸ்ய க்ருத்வா நரேந்த்³ரஸ்ய விபன்னஸ்யௌர்த்⁴வதே³ஹிகம் ||2-32-27

ஸஸ்னுஷோ(அ)ஹம் ஸபா⁴ர்யஷ்²ச சரிஷ்யாமி ம்ருகை³꞉ ஸஹ | 
ப்ரேதஸத்காரமாத்ரேண க்ருதே பா³ந்த⁴வகர்மணி ||2-32-28

ஆந்ருண்யம் லௌகிகம் க்ருஷ்ண க³தா꞉ கில ப⁴வந்தி ஹி |
தஸ்யாக்³னிம் பஷ்²சிமம் க்ருத்வா சிதிஸ்தா²னே விதா⁴னத꞉ |
தோயப்ரதா³னமாத்ரேண கம்ஸஸ்யாந்ருண்யமாப்னுயாம் ||2-32-29

ஏதத்தே க்ருஷ்ண விஜ்ஞாப்யம் ஸ்னேஹோ(அ)த்ர மயி யுஜ்யதாம் |
ப்ராப்னோதி ஸுக³திம் தத்ர க்ருபண꞉ பஷ்²சிமாம் க்ரியாம் ||2-32-30

ஏதச்ச்²ருத்வா வசஸ்தஸ்ய க்ருஷ்ண꞉ பரமவிஸ்மித꞉ |
ப்ரத்யுவாசோக்³ரஸேனம் வை ஸாந்த்வபூர்வமித³ம் வச꞉ ||2-32-31

காலயுக்தாமித³ம் தாத தவதத்³யத்ப்ரபா⁴ஷிதம் |
ஸத்³ருஷ²ம் ராஜஷா²ர்தூ³ல வ்ருத்தஸ்ய ச குலஸ்ய ச ||2-32-32

யத்த்வமேவம்விதோ⁴ ப்³ரூஷே க³தே(அ)ர்தே² து³ரதிக்ரமே |
ப்ராப்ஸ்யதே ந்ருபஸத்காரம் கம்ஸ꞉ ப்ரேதக³தோ(அ)பி ஸன் ||2-32-33

குலே மஹதி தே ஜன்ம வேதா³ன்விதி³தவானஸி |
கத²ம் ந ஜ்ஞாயதே தாத நியதிர்து³ரதிக்ரமா ||2-32-34

ஸ்தா²வராணாம் ச பூ⁴தானாம் ஜங்க³மானாம் ச பார்தி²வ |
பூர்வஜன்மக்ருதம் கர்ம காலேன பரிபச்யதே ||2-32-35

ஷ்²ருதவந்தோ(அ)ர்த²வந்தஷ்²ச தா³தார꞉ ப்ரியத³ர்ஷ²னா꞉ |
ப்³ரஹ்மண்யா நயஸம்பன்னா தீ³னானுக்³ரஹகாரிண꞉ ||2-32-36

லோகபாலஸமாஸ்தாத மஹேந்த்³ரஸமவிக்ரமா꞉ |
க்ஷிதிபாலா꞉ க்ருதாந்தேன நீயந்தே ந்ருபஸத்தம ||2-32-37

தா⁴ர்மிகா꞉ ஸர்வபா⁴வஜ்ஞா꞉ ப்ரஜாபாலனதத்பரா꞉ |
க்ஷத்ரத⁴மபரா தா³ந்தா꞉ காலேன நித⁴னம் க³தா꞉ ||2-32-38

ஸ்வயமாத்மக்ருதம் கர்ம ஷு²ப⁴ம் வா யதி³ வாஷு²ப⁴ம் |
ப்ராப்தே காலே து தத்கர்ம த்³ருஷ்²யதே ஸர்வதே³ஹினாம் ||2-32-39

ஏஷா ஹ்யந்தர்ஹிதா மாயா து³ர்விஜ்ஞேயா ஸுரைரபி |
யதா²யம் முஹ்யதே லோகோ ஹ்யத்ர கர்மைவ காரணம் ||2-32-40

காலேநாபி⁴ஹத꞉ கம்ஸ꞉ பூர்வகர்மப்ரசோதி³த꞉ |
ந ஹ்யஹம் காரணம் தத்ர கால꞉ கர்ம ச காரணம் ||2-32-41

ஸூர்யஸோமமயம் தாத க்ருத்ஸ்னம் ஸ்தா²வரஜங்க³மம் |
காலேன நித⁴னம் க³த்வா காலேனைவ ச ஜாயதே ||2-32-42

ஸ கால꞉ ஸர்வபூ⁴தானாம் நிக்³ரஹானுக்³ரஹே ரத꞉ |
தஸ்மாத்ஸர்வாணி பூ⁴தானி கலஸ்ய வஷ²கா³னி வை ||2-32-43

ஸ்வதோ³ஷேணைவ த³க்³த⁴ஸ்ய ஸூனோஸ்தவ நராதி⁴ப |
நாஹம் வை காரணம் தத்ர காலஸ்தத்ர ச காரணம் ||2-32-44

அத² வாஹம் ப⁴விஷ்யாமி காரணம் நாத்ர ஸம்ஷ²ய꞉ |
பராயணபர꞉ கால꞉ கிம் கரிஷ்யத்யகாரண꞉ ||2-32-45   
 
காலஸ்து ப³லவான்ராஜந்து³ர்விஜ்ஞேயா ஹி ஸா க³தி꞉ |
பராவரவிஷே²ஷ²ஜ்ஞா யாம் யாந்தி ஸமத³ர்ஷி²ன꞉ ||2-32-46

க³தி꞉ காலஸ்ய ஸா யேன ஸர்வம் காலஸ்ய கோ³சரம் |
ப்³ரவீமி யத³ஹம் தாத தத³னுஷ்டீ²யதாம் வச꞉ ||2-32-47 

ந ஹி ராஜ்யேன மே கார்யம் நாப்யஹம் ந்ருப காங்க்ஷித꞉ |
ந சாபி ராஜ்யலுப்³தே⁴ன மயா கம்ஸோ நிபாதித꞉ ||2-32-48

கிம் து லோகஹிதார்தா²ய கீர்த்யர்த²ம் ச ஸுதஸ்தவ |
வ்யங்க³பூ⁴த꞉ குலஸ்யாஸ்ய ஸானுஜோ விநிபாதித꞉ ||2-32-49

அஹம் ஸ ஏவ கோ³மத்⁴யே கோ³பை꞉ ஸஹ வனேசர꞉ |
ப்ரீதிமான்விசரிஷ்யாமி காமசாரீ யதா² க³ஜ꞉ |2-32-50 

ஏதாவச்ச²தஷோ²(அ)ப்யேவம் ஸத்யேனைதத்³ப்³ரவீமிதே |
ந மே கார்யம் ந்ருபத்வேன விஜ்ஞாப்யம் க்ரியதாமித³ம் ||2-32-51

ப⁴வான்ராஜாஸ்து மான்யோ மே யதூ³நாமக்³ரணீ꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
விஜயாயாபி⁴ஷிச்யஸ்வ ஸ்வராஜ்யே ந்ருபஸத்தம ||2-32-52

யதி³ தே மத்ப்ரியம் கார்யம் யதி³ வா நாஸ்தி தே வ்யதா² |
மயா நிஸ்ருஷ்டம் ராஜ்யம் ஸ்வம் சிராய ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ||2-32-53

வைஷ²ம்பாயன உவாச 
ஏதச்ச்²ருத்வா து வசனம் நோத்தரம் ப்ரத்யபா⁴ஷத |
வ்ரீடி³தாதோ⁴முக²ம் தம் து ராஜானம் யது³ஸம்ஸதி³ ||2-32-54

அபி⁴ஷேகேன கோ³விந்தோ³ யோஜயாமாஸ த⁴ர்மவித் |
ஸ ப³த்³த⁴முகுட꞉ ஷ்²ரீமானுக்³ரஸேனோ மஹாத்³யுதி꞉ |
சகார ஸஹ க்ருஷ்ணேன கம்ஸஸ்ய நித⁴னக்ரியாம் ||2-32-55

தம் ஸர்வே யாத³வா முக்²யா ராஜானம் க்ருஷ்ணஷா²ஸனாத் |
அனுஜக்³மு꞉ புரீமார்கே³ தே³வா இவ ஷ²தக்ரதும் ||2-32-56

ரஜன்யாம் து நிவ்ருத்தாயாம் தத꞉ ஸூர்யே விராஜிதே |
பஷ்²சிமம் கம்ஸஸம்ஸ்காரம் சக்ருஸ்தே யது³புங்க³வா꞉ ||2-32-57

ஷி²பி³காயாமதா²ரோப்ய கம்ஸதே³ஹம் யதா²க்ரமம் |
நைஷ்டி²கேன விதா⁴னேன சக்ருஸ்தே  கம்ஸஸத்க்ரியாம் ||2-32-58

ஸ நீதோ யமுனாதீரமுத்தமம் ந்ருபதே꞉ ஸுத꞉ |
ஸத்க்ருதஷ்²ச யதா²ந்யாயம் நைத⁴னேன சிதாக்³னினா ||2-32-59  

ததை²வ ப்⁴ராதரம் சாஸ்ய ஸுநாமானம் மஹாபு⁴ஜம் |
ஸம்ஸ்காரம் லம்ப⁴யாமாஸு꞉ ஸஹ க்ருஷ்ணேன யாத³வா꞉ ||2-32-60

தாப்⁴யாம் தே ஸலிலம் சக்ருர்வ்ருஷ்ண்யந்த⁴கபுரோக³மா꞉ |
அக்ஷயம் சாSது ப்ரேதேப்⁴யோ பா⁴ஷமாணா꞉ புன꞉ புன꞉ ||2-32-61

ஹிரண்யஸ்ய ஸுவர்ணஸ்ய த³ஷ²கோடீஸ்ததா² ஹரி꞉  |
கா³வோ ரத்னானி வாஸாம்ஸி க்³ராமாந்நக³ரஸம்மதான் ||2-32-62

த³தௌ³ கம்ஸம் ஸமுத்³தி³ஷ்²ய ப்³ராஹ்மணேப்⁴யோ ந்ருபோத்தம꞉ |
அக்ஷயம் சாபி விப்ரேப்⁴யோ பா⁴ஷமாணா꞉ புன꞉ புன꞉ ||2-32-63

தயோஸ்தே ஸலிலம் த³த்த்வா யாத³வா தீ³னமானஸா꞉ |
புரஸ்க்ருத்யோக்³ரஸேனம் வை விவிஷு²ர்மது²ராம் புரீம் || 2-32-64 

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
உக்³ரஸேநாபி⁴ஷேககம்ஸஸம்ஸ்காரகத²னே த்³வாத்ரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_32_mpr.html


## Harivamsa Maha Puranam -  Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 32 - Coronation of Ugrasena
Itranslated by K S Ramachandran 
ramachandran_ksr@yahoo.ca, July 5, 2008
Note: there is some confusion in the text 
in numbering of verses from 47 to 53##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

    
atha dvAtriMsho.adhyAyaH

ugrasenAbhiShekaH 
                 
vaishampAyana uvAcha                  
ugrasenastu kR^iShNasya samIpaM duHkhito yayau |
putrashokAbhisaMtapto viShapIta iva shvasan ||2-32-1

sa dadarsha gR^ihe kR^iShNaM yAdavaiH parivAritam |
pashchAnutApAddhyAyantaM kaMsasya nidhanAvilam ||2-32-2

kaMsanArIvilApAMshcha shrutvA sa karuNAnbahUn |
garhamANastathAtmAnaM tasminyAdavasaMsadi ||2-32-3 

aho mayAtibAlyena roShAddoShAnuvartinA |
vaidhavyaM strIsahasrANAM kaMsasyAsya vadhe kR^itam ||2-32-4

kAruNyaM khalu nArIShu prAkR^itasyApi jAyate |
evamArtaM rudantIShu mayA bhartari pAtite ||2-32-5

paridevitamatreNa shokaH khalu vidhIyate |
kR^itAntasyAnabhij~nAnAM strINAM kAruNyasaMbhavaH ||2-32-6

kaMsasya hi vadhaH shreyAnprAgevAbhimato mama |
satAmudvejanIyasya pApeShvabhiratasya cha ||2-32-7

loke patitavrR^ittasya paruShasyAlpamedhasaH |
akliShTaM maraNaM shreyo na vidviShTasya jIvitam ||2-32-8

kaMsaH pApaparashchaiva sAdhUnAmapyasaMmataH |
dhikChabdapatitashchaiva jIvite chAsya kA dayA ||2-32-9

svarge tapobhR^itAM vAsaH phalaM puNyasya karmaNaH |
ihApi yashasA yuktaH svargasthairavadhAryate ||2-32-10   

yadi syurnirvR^itA lokAH syushcha dharmaparAH prajAH |
narA dharmapravR^ittAshcha na rAj~nAmanayaH spR^ishet ||2-32-11 

nigrahe duShTavR^ittInAM kR^itAntaH kurute phalam |
iShTadharmeShu lokeShu kartavyaM pAralaukikam ||2-32-12

atIva devA rakShanti naraM dharmaparAyaNam |
kartAraH sulabhA loke duShkR^itasya hi karmaNaH ||2-32-13

hataH so.ayaM mayA kaMsaH sAdhvetadavagamyatAm |
mUlachChedaH kR^itastasya viparItasya karmaNaH ||2-32-14

tadeSha sAntvyatAM sarvaH shokArtaH pramadAjanaH |
paurAshcha puryAM shreNyashcha sAntvyantAM sarva eva hi ||2-32-15

evaM bruvati govinde viveshAvanatAnanaH |
ugraseno yadUngR^ihya putrakilbiShasha~NkitaH ||2-32-16

sa kR^iShNaM puNDarIkAkShamuvAcha yadusaMsadi |
bAShpasaMdigdhayA vAchA dInayA sajjamAnayA ||2-32-17

putro niryApitaH krodhAnnIto yAmyAM dishaM ripuH |
svadharmAdhigatA kIrtirnAma vishrAvitaM bhuvi ||2-32-18

sthApitaM satsu mAhAtmyaM sha~NkitA ripavaH kR^itAH |
sthApito yAdavo vaMsho garvitAH suhR^idaH kR^itAH ||2-32-19

sAmanteShu narendreShu pratApaste prakAshitaH |
mitrANi tvAM bhajiShyanti saMshrayiShyanti pArthivAH ||2-32-20 

prakR^itayo.anuyAsyanti stoShyanti tvAM dvijAtayaH |
saMdhivigrahamukhyAstvAM praNamiShyanti mantriNaH ||2-32-21

hastyashvarathasaMpUrNaM padAtigaNasa~Nkulam |
pratigR^ihANa kR^iShNedaM kaMsasya balamavyayam ||2-32-22

dhanaM dhAnyaM cha yatki~nchidratnAnyAchChAdanAni cha |
pratIchChantu niyuktA vai tvadIyAH kR^iShNa pUruShAH ||2-32-23

striyo hiraNyaM yAnAni yadanyadvasu ki~nchana |
evaM hi vihite yoge paryApte kR^iShNa vigrahe ||2-32-24

pratiShThitAyAM medinyAM yadUnAM shatrusUdana |
tvaM gatishchAgatishchaiva yadUnAM yadunandana ||3-32-25

shR^iNuShva vadatAM vIra kR^ipaNAnAmidaM vachaH |
asya tvatkopadagdhasya kaMsasyAshubhakarmaNaH ||2-32-26

tava prasAdAdgovinda pretakAryaM kriyeta ha |
tasya kR^itvA narendrasya vipannasyaurdhvadehikam ||2-32-27

sasnuSho.ahaM sabhAryashcha chariShyAmi mR^igaiH saha | 
pretasatkAramAtreNa kR^ite bAndhavakarmaNi ||2-32-28

AnR^iNyaM laukikaM kR^iShNa gatAH kila bhavanti hi |
tasyAgniM pashchimaM kR^itvA chitisthAne vidhAnataH |
toyapradAnamAtreNa kaMsasyAnR^iNyamApnuyAm ||2-32-29

etatte kR^iShNa vij~nApyaM sneho.atra mayi yujyatAm |
prApnoti sugatiM tatra kR^ipaNaH pashchimAM kriyAm ||2-32-30

etachChrutvA vachastasya kR^iShNaH paramavismitaH |
pratyuvAchograsenaM vai sAntvapUrvamidaM vachaH ||2-32-31

kAlayuktAmidaM tAta tavatadyatprabhAShitam |
sadR^ishaM rAjashArdUla vR^ittasya cha kulasya cha ||2-32-32

yattvamevaMvidho brUShe gate.arthe duratikrame |
prApsyate nR^ipasatkAraM kaMsaH pretagato.api san ||2-32-33

kule mahati te janma vedAnviditavAnasi |
kathaM na j~nAyate tAta niyatirduratikramA ||2-32-34

sthAvarANAM cha bhUtAnAM ja~NgamAnAM cha pArthiva |
pUrvajanmakR^itaM karma kAlena paripachyate ||2-32-35

shrutavanto.arthavantashcha dAtAraH priyadarshanAH |
brahmaNyA nayasaMpannA dInAnugrahakAriNaH ||2-32-36

lokapAlasamAstAta mahendrasamavikramAH |
kShitipAlAH kR^itAntena nIyante nR^ipasattama ||2-32-37

dhArmikAH sarvabhAvaj~nAH prajApAlanatatparAH |
kShatradhamaparA dAntAH kAlena nidhanaM gatAH ||2-32-38

svayamAtmakR^itaM karma shubhaM vA yadi vAshubham |
prApte kAle tu tatkarma dR^ishyate sarvadehinAm ||2-32-39

eShA hyantarhitA mAyA durvij~neyA surairapi |
yathAyaM muhyate loko hyatra karmaiva kAraNam ||2-32-40

kAlenAbhihataH kaMsaH pUrvakarmaprachoditaH |
na hyahaM kAraNaM tatra kAlaH karma cha kAraNam ||2-32-41

sUryasomamayaM tAta kR^itsnaM sthAvaraja~Ngamam |
kAlena nidhanam gatvA kAlenaiva cha jAyate ||2-32-42

sa kAlaH sarvabhUtAnAM nigrahAnugrahe rataH |
tasmAtsarvANi bhUtAni kalasya vashagAni vai ||2-32-43

svadoSheNaiva dagdhasya sUnostava narAdhipa |
nAhaM vai kAraNaM tatra kAlastatra cha kAraNam ||2-32-44

atha vAhaM bhaviShyAmi kAraNaM nAtra saMshayaH |
parAyaNaparaH kAlaH kiM kariShyatyakAraNaH ||2-32-45   
 
kAlastu balavAnrAjandurvij~neyA hi sA gatiH |
parAvaravisheshaj~nA yAM yAnti samadarshinaH ||2-32-46

gatiH kAlasya sA yena sarvaM kAlasya gocharam |
bravImi yadahaM tAta tadanuShThIyatAM vachaH ||2-32-47 

na hi rAjyena me kAryaM nApyahaM nR^ipa kA~NkShitaH |
na chApi rAjyalubdhena mayA kaMso nipAtitaH ||2-32-48

kiM tu lokahitArthAya kIrtyarthaM cha sutastava |
vya~NgabhUtaH kulasyAsya sAnujo vinipAtitaH ||2-32-49

ahaM sa eva gomadhye gopaiH saha vanecharaH |
prItimAnvichariShyAmi kAmachArI yathA gajaH |2-32-50 

etAvachChatasho.apyevaM satyenaitadbravImite |
na me kAryaM nR^ipatvena vij~nApyaM kriyatAmidam ||2-32-51

bhavAnrAjAstu mAnyo me yadUnAmagraNIH prabhuH |
vijayAyAbhiShichyasva svarAjye nR^ipasattama ||2-32-52

yadi te matpriyaM kAryaM yadi vA nAsti te vyathA |
mayA nisR^iShTaM rAjyaM svaM chirAya pratigR^ihyatAm ||2-32-53

vaishampAyana uvAcha 
etachChrutvA tu vachanaM nottaraM pratyabhAShata |
vrIDitAdhomukhaM taM tu rAjAnaM yadusaMsadi ||2-32-54

abhiShekena govindo yojayAmAsa dharmavit |
sa baddhamukuTaH shrImAnugraseno mahAdyutiH |
chakAra saha kR^iShNena kaMsasya nidhanakriyAm ||2-32-55

taM sarve yAdavA mukhyA rAjAnaM kR^iShNashAsanAt |
anujagmuH purImArge devA iva shatakratum ||2-32-56

rajanyAm tu nivR^ittAyAM tataH sUrye virAjite |
pashchimaM kaMsasaMskAraM chakruste yadupu~NgavAH ||2-32-57

shibikAyAmathAropya kaMsadehaM yathAkramam |
naiShThikena vidhAnena chakruste  kaMsasatkriyAm ||2-32-58

sa nIto yamunAtIramuttamaM nR^ipateH sutaH |
satkR^itashcha yathAnyAyaM naidhanena chitAgninA ||2-32-59  

tathaiva bhrAtaraM chAsya sunAmAnaM mahAbhujam |
samskAraM lambhayAmAsuH saha kR^iShNena yAdavAH ||2-32-60

tAbhyAM te salilaM chakrurvR^iShNyandhakapurogamAH |
akShayaM chAStu pretebhyo bhAShamANAH punaH punaH ||2-32-61

hiraNyasya suvarNasya dashakoTIstathA hariH  |
gAvo ratnAni vAsAMsi grAmAnnagarasaMmatAn ||2-32-62

dadau kaMsaM samuddishya brAhmaNebhyo nR^ipottamaH |
akShayaM chApi viprebhyo bhAShamANAH punaH punaH ||2-32-63

tayoste salilaM dattvA yAdavA dInamAnasAH |
puraskR^ityograsenaM vai vivishurmathurAM purIm || 2-32-64 

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
ugrasenAbhiShekakaMsasaMskArakathane dvAtriMsho.adhyAyaH      

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்