Thursday 25 June 2020

கோ³விந்தா³பி⁴ஷேக꞉ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 74 - 019

அத² ஏகோனவிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

கோ³விந்தா³பி⁴ஷேக꞉

Indra worships Lord Krishna

வைஸ²ம்பாயன உவாச
த்⁴ருதம் கோ³வர்த⁴னம் த்³ருஷ்ட்வா பரித்ராதம் ச கோ³குலம் |
க்ருஷ்ணஸ்ய த³ர்ஷ²னம் ஷ²க்ரோ ரோசயாமாஸ விஸ்மித꞉ ||2-19-1

ஸ நிர்ஜலாம்பு³தா³காரம் மத்தம் மத³ஜலோக்ஷிதம் |
ஆருஹ்யைராவதம் நாக³மாஜகா³ம மஹீதலம் ||2-19-2

ஸ த³த³ர்ஷோ²பவிஷ்டம் வை கோ³வர்த⁴னஷி²லாதலே |
க்ருஷ்ணமக்லிஷ்டகர்மாணம் புருஹூத꞉ புரந்த³ர꞉ ||2-19-3

தம் வீக்ஷ்ய பா³லம் மஹதா தேஜஸா தீ³ப்தமவ்யயம் |
கோ³பவேஷத⁴ரம் விஷ்ணும் ப்ரீதிம் லேபே⁴ புரந்த³ர꞉ ||2-19-4

தம் ஸோ(அ)ம்பு³ஜத³லஷ்²யாமம் க்ருஷ்ணம் ஸ்ரீவத்ஸலக்ஷணம் |
பர்யாப்தனயன꞉ ஷ²க்ர꞉ ஸர்வைர்னேர்த்ரைருதை³க்ஷத ||2-19-5

த்³ருஷ்த்வா சைனம் ஷ்²ரியா ஜுஷ்டம் மர்த்யலோகே(அ)மரோபமம் |
ஸூபவிஷ்டம் ஷி²லாப்ருஷ்டே² ஷ²க்ர꞉ ஸ வ்ரீடி³தோ(அ)ப⁴வத் ||2-19-6

தஸ்யோபவிஷ்டாஸ்ய முக²ம் பக்ஷாப்⁴யாம் பக்ஷிபுங்க³வ꞉ |
அந்தர்த்³தா⁴னம் க³தஷ்²சா²யாம் சகாரோரக³போ⁴ஜன꞉ ||2-19-7

தம் விவிக்தே வனக³தம் லோகவ்ருத்தாந்ததத்பரம் |
உபதஸ்தே² க³ஜம் ஹித்வா க்ருஷ்ணம் ப³லனிஷூத³ன꞉ ||2-19-8

ஸ ஸமீபக³தஸ்தஸ்ய தி³வ்யஸ்ரக³னுலேபன꞉ |
ரராஜ தே³வராஜோ வை வஜ்ரபூர்ணகர꞉ ப்ரபு⁴꞉ ||2-19-9

கிரீடேனார்கதுல்யேன வித்³யுது³த்³யோதகாரிணா |
குண்ட³லாப்⁴யாம் ஸ தி³வ்யாப்⁴யாம் ஸததம் ஷோ²பி⁴தானன꞉ ||2-19-10 

பஞ்சஸ்தப³கலம்பே³ன ஹாரிணோரஸி பூ⁴ஷித꞉ |
ஸஹஸ்ரபத்ரகாந்தேன தே³ஹபூ⁴ஷணகாரிணா |
ஈக்ஷமாண꞉ ஸஹஸ்ரேண நேத்ராணாம் காமரூபிணாம் ||2-19-11

த்ரித³ஷா²ஜ்ஞாபனார்தே²ன மேக⁴னிர்கோ⁴ஷகாரிணா |
அத² தி³வ்யேன மது⁴ரம் வ்யாஜஹார ஸ்வரேணா தம் ||2-19-12

இந்த்³ர உவாச 
க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண மஹாப³ஹோ ஜ்ஞாதீனாம் நந்தி³வர்த்³த⁴ன |
அதிதி³வ்யம் க்ருதம் கர்ம த்வயா ப்ரீதிமதா க³வாம் |2-19-13

மயோத்ஸ்ருஷ்டேஷு மேகே⁴ஷு யுகா³ன்தாவர்தகாரிஷு |
யத்த்வயா ரக்ஷி²தா கா³வஸ்தேனாஸ்மி பரிதோஷித꞉ ||2-19-14

ஸ்வாயம்பு⁴வேன யோகே³ன யஷ்²சாயம் பர்வதோத்தம꞉ |
த்⁴ருதோ வேஷ்²மவதா³காஷே² கோ ஹ்யேதேன ந விஸ்மயேத் ||2-19-15

ப்ரதிஷித்³தே⁴ மம மஹே மயேயம் ருஷிதேன வை |
அதிவ்ருஷ்டி꞉ க்ர்^இதா க்ருஷ்ணா க³வாம் வை ஸாப்தராத்ரிகீ ||2-19-16

ஸா த்வயா ப்ரதிஷித்³தே⁴யம் மேக⁴வ்ருஷ்டிர்து³ராஸதா³ |
தே³வை꞉ ஸதா³ நவக³ணைர்து³ர்னிவார்யா மயி ஸ்தி²தே ||2-19-17

அஹோ மே ஸுப்ரியம் க்ருஷ்ணா யத்த்வம் மானுஷதே³ஹவான் |
ஸமக்³ரம் வைஷ்ணவம் தேஜோ வினிகூ³ஹஸி ரோஷித꞉ ||2-19-18

ஸாதி⁴தம் தே³வதானாம் ஹி மன்யே(அ)ஹம் கார்யமவ்யயம் |
த்வயி மானுஷ்யமாபன்னே யுக்தே சைவ ஸ்வதேஜஸா ||2-19-19

ஸேத்ஸ்யதே ஸர்வகார்யார்தோ² ந கிஞ்சித்பரிஹாஸ்யதே |
தே³வானாம் யத்³ப⁴வான்னேதா ஸர்வகார்யபுரோக³ம꞉ ||2-19-20

ஏகஸ்த்வமஸி தே³வானாம் லோகானாம் ச ஸனாதன꞉ |
த்³விதீயம் நாத்ர பஷ்²யாமி யஸ்தேஷாம் ச து⁴ரம் வஹேத் ||2-19-21

யதா² ஹி புங்க³வ꞉ ஷ்²ரேஷ்டோ² ஹ்யக்³ரே து⁴ரி நியோஜ்யதே |
ஏவம் த்வமஸி தே³வானாம் மக்³னானாம் த்³விஜவாஹன꞉ ||2-19-22

த்வச்ச²ரீரக³தம் க்ருஷ்ண ஜக³த்ப்ரகரணம் த்வித³ம் |
ப்³ரஹ்மணா ஸாது⁴ நிர்தி³ஷ்டம் தா⁴துப்⁴ய இவ காஞ்சனம் ||2-19-23

ஸ்வயம் ஸ்வயம்பூ⁴ர்ப⁴க³வான்பு³த்³த்⁴யாத² வயஸாபி வா |
ந த்வானுக³ன்தும் ஷ²க்னோதி பங்கு³ர்த்³ருதக³திம் யதா² ||2-19-24

ஸ்தா²ணுப்⁴யோ ஹிமவாஞ்ச்²ரேஷ்டோ² ஹ்ரதா³னாம் வருனாலய꞉ |
க³ருத்மான்பக்ஷிணாம் ஷ்²ரேஷ்டோ² தே³வானாம் ச ப⁴வான்வர꞉ ||2-19-25

அபாமத⁴ஸ்தால்லோகோ வை தஸ்யோபரி மஹீத⁴ரா꞉ |
நாகா³னாமுபரிஷ்டாத்³பூ⁴꞉ ப்ருதி²வ்யுபரி மானுஷா꞉ ||2-19-26

மனுஷ்யலோகாதூ³ர்த்⁴வம் து க²கா³ணாம் க³திருச்யதே |
ஆகாஷ²ஸ்யோபரி ரவிர்த்³வாரம் ஸ்வர்க³ஸ்ய பா⁴னுமான் ||2-19-27

தே³வலோக꞉ பரஸ்தஸ்மாத்³விமானக³மனோ மஹான் |
யத்ராஹம் க்ருஷ்ண தே³வானாமைந்த்³ரே வினிஹித꞉ பதே³ ||2-19-28

ஸ்வர்கா³தூ³ர்த்⁴வம் ப்³ரஹ்மலோகோ ப்³ரஹ்மர்ஷிக³ணஸேவித꞉ |
தத்ர ஸோமக³திஷ்²சைவ ஜ்யோதிஷாம் ச மஹாத்மனாம் ||2-19-29

தஸ்யோபரி க³வாம் லோக꞉ ஸாத்⁴யாஸ்தம் பாலயந்தி ஹி |
ஸ ஹி ஸர்வக³த꞉ க்ருஷ்ண மஹாகாஷ²க³தோ மஹான் ||2-19-30

உபர்யுபரி தத்ராபி க³திஸ்தவ தபோமயீ |
யாம் ந வித்³மோ வயம் ஸர்வே ப்ருச்ச²ன்தோ(அ)பி பிதாமஹம் ||2-19-31

லோகஸ்த்வதோ⁴ து³ஷ்க்ருதினாம் நாக³லோகஸ்து தா³ருண꞉ |
ப்ருதி²வீ கர்மஷீ²லானாம் க்ஷே²த்ரம் ஸர்வஸ்ய கர்மண꞉ ||2-19-32

க²மஸ்தி²ராணாம் விஷயோ வாயுனா துல்யவ்ருத்தினாம் |
க³தி꞉ ஷ²மத³மாட்⁴யானாம் ஸ்வர்க³꞉ ஸுக்ருதகர்மணாம் ||2-19-33

ப்³ராஹ்மே தபஸி யுக்தானாம் ப்³ரஹ்மலோக꞉ பரா க³தி꞉ |
க³வாமேவ து கோ³லோகோ து³ராரோஹா ஹி ஸா க³தி꞉ ||2-19-34

ஸ  து லோகஸ்த்வயா க்ருஷ்ண ஸீத³மான꞉ க்ருதாத்மனா |
த்⁴ருதோ த்⁴ருதிமதா வீர நிக்⁴னதோபத்³ரவான்க³வாம் ||2-19-35 

தத³ஹம் ஸமனுப்ராப்தோ க³வாம் வாக்யேன சோதி³த꞉ |
ப்³ரஹ்மணஷ்²ச மஹாபா⁴க³ கௌ³ரவாத்தவ சாக³த꞉ ||2-19-36

அஹம் பூ⁴தபதி꞉ க்ருஷ்ண தே³வராஜ꞉ புரந்த³ர꞉ | 
அதி³தேர்க³ர்ப⁴பர்யாயே பூர்வஜஸ்தே புராக்ருத꞉ ||2-19-37

ஸ்வதேஜஸ்தேஜஸா சைவ யத்தே த³ர்ஷி²தவானஹம் |  
தே³வரூபேண தத்ஸர்வம் க்ஷந்துமர்ஹஸி மே விபோ⁴ ||2-19-38

ஏவம் க்ஷாந்தமனா꞉ க்ருஷ்ண ஸ்வேன ஸௌம்யேன தேஜஸா |
ப்³ரஹ்மண꞉ ஷ்²ருணூ மே வாக்யம் க³வாம் ச க³ஜவிக்ரம ||2-19-39 

ஆஹ த்வாம் ப⁴க³வான்ப்³ரஹ்மா கா³வஷ்²சாகாஷ²கா³ தி³வி |
கர்மபி⁴ஸ்தோஷிதா தி³வ்யைஸ்தவ ஸம்ரக்ஷணாதி³பி⁴꞉ ||2-19-40

ப⁴வதா ரக்ஷிதா கா³வோ கோ³லோகஷ்²ச மஹானயம் |
யத்³வயம் புங்க³வை꞉ ஸார்த⁴ம் வர்த்³தா⁴ம꞉ ப்ரஸவைஸ்ததா² ||2-19-41

கர்ஷுகான்புங்க³வைர்பா³ஹ்யைர்மேத்⁴யேன ஹவிஷா ஸுரான் |
ஷ்²ரியம் ஷ²க்ருத்ப்ரவ்ருத்தேன தர்பயிஷ்யாம காமகா³꞉ ||2-19-42

தத³ஸ்மாகம் கு³ருஸ்த்வம் ஹி ப்ராணத³ஷ்²ச மஹாப³ல꞉ |
அத்³ய ப்ரப்⁴ருதி நோ ராஜா த்வமிந்த்³ரோ வை ப⁴வ ப்ரபோ⁴ ||2-19-43

தஸ்மாத்த்வம் காஞ்சனை꞉ பூர்ணைர்தி³வ்யஸ்ய பயஸோ க⁴டை꞉ |
ஏபி⁴ரத்³யாபி⁴ஷிஞ்சஸ்வ மயா ஹஸ்தாவனாமிதை꞉ ||2-19-44

அஹம் கிலேந்த்³ரோ தே³வானாம் த்வம் க³வாமிந்த்³ரதாம் க³த꞉ |
கோ³விந்த³ இதி லோகாஸ்த்வாம் ஸ்தோஷ்யந்தி பு⁴வி ஷா²ஷ்²வதம் ||2-19-45

மமோபரி யதே²ன்த்³ரஸ்த்வம் ஸ்தா²பிதோ கோ³பி⁴ரீஷ்²வர꞉ |
உபேந்த்³ர இதி க்ருஷ்ண த்வாம் கா³ஸ்யந்தி தி³வி தே³வதா꞉ ||2-19-46

யே சேமே வார்ஷிகா மாஸாஷ்²சத்வாரோ விஹிதா மம |
ஏஷாமர்த⁴ம் ப்ரயச்சா²மி ஷ²ரத்காலம் து பஷ்²சிமம் ||2-19-47

அத்³ய ப்ரப்⁴ருதி மாஸௌ த்³வௌ ஜ்ஞாஸ்யந்தி மம மானவா꞉ | 
வர்ஷார்த்³தே⁴ ச த்⁴வஜோ மஹ்யம் தத꞉ பூஜாமவாப்ஸ்யஸி |
மமாம்பு³ப்ரப⁴வம் த³ர்பம் ததா³ த்யக்ஷ்யந்தி ப³ர்ஹிண꞉ ||2-19-48

அல்பவாசோ க³தமதா³ யே சான்யே மேக⁴னாதி³ன꞉ |
ஷா²ந்திம் ஸர்வே க³மிஷ்யந்தி மம காலவிசாரிண꞉ ||2-19-49

த்ரிஷ²ங்க்வக³ஸ்த்யசரிதாமாஷா²ம் ச ப்ரசரிஷ்யதி |
ஸஹஸ்ரரஷ்²மிராதி³த்யஸ்தாபயன்ஸ்வேன தேஜஸா ||2-19-50

தத꞉ ஷ²ரதி³ யுக்தாயாம் மௌனகாமேஷு² ப³ர்ஹிஷு |
யாசமானே க²கே³ தோயம் விப்லுதேஷு ப்லவேஷு ச ||2-19-51 

ஹம்ஸஸாரஸபூர்ணேஷு நதீ³னாம் புலினேஷு ச |
மத்தக்ரௌஞ்சப்ரணாதே³ஷு ப்ரமத்தவ்ருஷபே⁴ஷு ச ||2-19-52

கோ³ஷு சைவ ப்ரஹ்ருஷ்டாஸு க்ஷ²ரந்தீஷு பயோ ப³ஹு |
நிவ்ருத்தேஷு ச மேகே⁴ஷு நிர்யாத்ய ஜக³தோ ஜலம் ||2-19-53

ஆகாஷே² ஷ²ஸ்த்ரஸங்காஷே² ஹம்ஸேஷு ச சரத்ஸு ச |
ஜாதபத்³மேஷு தோயேஷு² வாபீஷு ச ஸரத்ஸு ச ||2-19-54

தடா³கே³ஷு ச காந்தேஷு தோயேS꞉உ விமலேஷு ச |
கலமாவனதாக்³ராஸு க்ருஷ்ணகேதா³ரபங்க்திஷு ||2-19-55  

மத்⁴யஸ்த²ம் ஸலிலாரம்ப⁴ம் குர்வந்தீஷு நதீ³ஷு ச |
ஸுஸஸ்யாயாம் ச ஸீமாயாம் மனோஹர்யாம் முனேரபி ||2-19-56

ப்ருதி²வ்யாம் ப்ருது²ராஷ்ட்ராயாம் ரம்யாயாம் வர்ஷஸங்க்ஷயே |
ஷ்²ரீமத்ஸு பங்க்திமார்கே³ஷு ப²லவத்ஸு த்ருணேஷு ச |
இக்ஷுமத்ஸு  ச தே³ஷே²ஷு ப்ரவ்ருத்தேஷு மகே²ஷு ச  ||2-19-57

தத꞉ ப்ரவர்த்ஸ்யதே புண்யா ஷ²ரத்ஸுப்தோத்தி²தே த்வயி |
லோகே(அ)ஸ்மின்க்ருஷ்ன நிகி²லே யதை²வ த்ரிதி³வே ததா² ||2-19-58

நராஸ்த்வாம் சைவ மாம் சைவ த்⁴வஜாகாராஸு யஷ்டிஷு |
மஹேந்த்³ரம் சாப்யுபேந்த்³ரம் ச மஹயந்தி மஹீதலே ||2-19-59

யே சாவயோ꞉ ஸ்தி²ரே வ்ருத்தே மஹேந்த்³ரோபேந்த்³ரஸஞ்ஜ்ஞிதே |
மானவா꞉ ப்ரணமிஷ்யந்தி தேஷாம் நாஸ்த்யனயாக³ம꞉ ||2-19-60 

தத꞉ ஷ²க்ரஸ்து தான்க்³ருஹ்ய க⁴டாந்தி³வ்யபயோத⁴ரான் |
அபி⁴ஷேகேண கோ³விந்த³ம் யோஜயாமாஸ யோக³வித் ||2-19-61

த்³ருஷ்ட்வா தமபி⁴ஷிக்தம் து கா³வஸ்தா꞉ ஸஹ யூத²பை꞉ |
ஸ்தனை꞉ ப்ரஸ்ரவயுக்தைஷ்²ச ஸிஷிசு꞉ க்ருஷ்ணமவ்யயம் ||2-19-62 

மேகா⁴ஷ்²ச தி³வி யுக்தாபி⁴꞉ ஸாம்ருதாபி⁴꞉ ஸமந்தத꞉ |
ஸிஷிசுஸ்தோயதா⁴ராபி⁴ரபி⁴ஷிச்ய தமவ்யயம் ||2-19-63

வனஸ்பதீனாம் ஸர்வேஷாம் ஸுஸ்ராவேந்து³னிப⁴ம் பய꞉ |
வவர்ஷு꞉ புஷ்பவர்ஷம் ச நேது³ஸ்தூர்யாணி சாம்ப³ரே ||2-19-64

அஸ்துவன்முனய꞉ ஸர்வே வாக்³பி⁴ர்மந்த்ரபராயணா꞉ |
ஏகார்ணவே விவிக்தம் ச த³தா⁴ர வஸுதா⁴ வபு꞉ ||2-19-65

ப்ரஸாத³ம் ஸாக³ரா ஜக்³முர்வவுர்வாதா ஜக³த்³தி⁴தா꞉ |
மார்க³ஸ்தோ²(அ)பி ப³பௌ⁴ பா⁴னுஷ்²சந்த்³ரோ நக்ஷத்ரஸம்யுத꞉ ||2-19-66

ஈதய꞉ ப்ரஷ²மம் ஜக்³முர்னிர்வைரரசனா ந்ருபா꞉ |
ப்ரவாலபத்ரஷ²ப³லா꞉ புஷ்பவந்தஷ்²ச பாத³பா꞉ ||2-19-67

மத³ம் ப்ரஸுஸ்ருவுர்னாகா³ யாதாஸ்தோஷம் வனே ம்ருகா³꞉ |
அலங்க்ருதா கா³த்ரருஹைர்தா⁴துபி⁴ர்பா⁴ன்தி பர்வதா꞉ ||2-19-68

தே³வலோகோபமோ லோகஸ்த்ருப்தோ(அ)ம்ருதரஸைரிவ |
ஆஸீத்க்ருஷ்ணாபி⁴ஷேகோ ஹி தி³வ்யஸ்வர்க³ரஸோக்ஷித꞉ ||2-19-69

அபி⁴ஷிக்தம் து தம் கோ³பி⁴꞉ ஷ²க்ரோ கோ³விந்த³மவ்யயம் |
தி³வ்யமால்யாம்ப³ரத⁴ரம் தே³வதே³வோ(அ)ப்³ரவீதி³த³ம் ||2-19-70

ஏஷ தே ப்ரத²ம꞉ க்ருஷ்ண நியோகோ³ கோ³ஷு ய꞉ க்ருத꞉ |
ஷ்²ரூயதாமபரம் க்ருஷ்ண மமாக³மனகாரணம் ||2-19-71

க்ஷிப்ரம் ப்ரஸாத்⁴யதாம் கம்ஸ꞉ கேஷீ ச துரகா³த⁴ம꞉ |
அரிஷ்டஷ்²ச மதா³விஷ்²டோ ராஜராஜ்யம் தத꞉ குரு ||2-19-72

பித்ருஷ்வஸரி ஜாதஸ்தே மமாம்ஷோ²(அ)ஹமிவ ஸ்தி²த꞉ |
ஸ தே ரக்ஷ்யஷ்²ச மான்யஷ்²ச ஸக்²யே ச வினியுஜ்யதாம் ||2-19-73

த்வயா ஹ்யனுக்³ருஹீதஸ்ய தவ வ்ருத்தானுவர்தக꞉ |
த்வத்³வஷே² வர்தமானஷ்²ச ப்ராப்ஸ்யதே விபுலம் யஷ²꞉ ||2-19-74

பா⁴ரதஸ்ய ச வம்ஷ²ஸ்ய ஸ வரிஷ்டோ² த⁴னுர்த⁴ர꞉ | 
ப⁴விஷ்யத்யனுரூபஷ்²ச த்வத்³ருதே ந ச ரம்ஸ்யதே ||2-19-75

பா⁴ரதம் த்வயி சாயத்தம் தஸ்மிம்ஷ்²ச புருஷோத்தமே |
உபா⁴ப்⁴யாமபி ஸம்யோகே³ யாஸ்யந்தி நித⁴னம் ந்ருபா꞉ ||2-19-76

ப்ரதிஜ்ஞாதம் மயா க்ருஷ்ண ருஷிமத்⁴யே ஸுரேஷு ச |
மயா புத்ரோ(அ)ர்ஜுனோ நாம ஸ்ருஷ்ட꞉ குந்த்யாம் குலோத்³வஹ꞉ ||2-19-77

ஸோ(அ)ஸ்த்ராணாம் பாரதத்த்வஜ்ஞ꞉ ஷ்²ரேஷ்ட²ஷ்²சாபாவிகர்ஷணே |
தம் ப்ரவேக்ஷ்யந்தி வை ஸர்வே ராஜான꞉ ஷ²ஸ்த்ரயோதி⁴ன꞉ ||2-19-78

அக்ஷௌஹிணீஸ்து ஷூ²ராணாம் ராஜ்ஞாம் ஸங்க்³ராமஷா²லினாம் |
ஸ ஏக꞉ க்ஷத்ரத⁴ர்மேண யோஜயிஷ்யதி ம்ருத்யுனா ||2-19-79 

தஸ்யாஸ்த்ரசரிதம் மார்க³ம் த⁴னுஷோ லாக⁴வேன ச |
நானுயாஸ்யந்தி ராஜானோ தே³வா வா த்வாம் வினா ப்ரபோ⁴ ||2-19-80

ஸ தே ப³ன்து⁴꞉ ஸஹாயஷ்²ச ஸண்க்³ராமேஷு ப⁴விஷ்யதி |
தஸ்ய யோகோ³ விதா⁴தவ்யஸ்த்வயா கோ³விந்த³ மத்க்ருதே ||2-19-81

த்³ரஷ்டவ்யஷ்²ச யதா²ஹம் வை த்வயா மான்யஷ்²ச நித்யஷ²꞉ |
ஜ்ஞாதா த்வமேவ லோகாணாமர்ஜுனஸ்ய ச நித்யஷ²꞉ ||2-19-82

த்வயா ச நித்யம் ஸம்ரக்ஷ்ய ஆஹவேஷு மஹத்ஸு ஸ꞉ |
ரக்ஷிதஸ்ய த்வயா தஸ்ய ந ம்ருத்யு꞉ ப்ரப⁴விஷ்யதி ||2-19-83

அர்ஜுனம் வித்³தி⁴ மாம் க்ருஷ்ண மாம் சைவாத்மானமாத்மனா |
ஆத்மா தே(அ)ஹம் யதா² ஷ²ஷ்²வத்ததை²வ தவ ஸோ(அ)ர்ஜுன꞉ ||2-19-84

த்வயா லோகானிமாஞ்ஜித்வா ப³லேர்ஹஸ்தாத்த்ரிபி⁴꞉ க்ரமை꞉ |
தே³வதானாம் க்ருதோ ராஜா புரா ஜ்யேஷ்ட²க்ரமாத³ஹம் ||2-19-85 

த்வாம் ச ஸத்யமயம் ஜ்ஞாத்வா ஸத்யேஷ்டம் ஸத்யவிக்ரமம் |
ஸத்யேனோபேத்ய தே³வா வை யோஜயந்தி ரிபுக்ஷயே ||2-19-86

ஸோ(அ)ர்ஜுனோ நாம மே புத்ர꞉ பிதுஸ்தே ப⁴கி³னீஸுத꞉ |
இஹ ஸௌஹார்த³மாயாது பூ⁴த்வா ஸஹசர꞉ புரா ||2-19-87

தஸ்ய தே யுத்³த்⁴யத꞉ க்ருஷ்ண ஸ்வஸ்தா²னே(அ)பி க்³ருஹே(அ)பி வா |
வோட⁴வ்யா புங்க³வேனேவ தூ⁴꞉ ஸதா³ ரணமூர்த⁴னி ||2-19-88 

கம்ஸே வினிஹதே க்ருஷ்ண த்வயா பா⁴வ்யர்த²த³ர்ஷி²னா |
அபி⁴தஸ்தன்மஹத்³யுத்³த⁴ம் ப⁴விஷ்யதி மஹீக்ஷிதாம் ||2-19-89

தத்ர தேஷாம் ந்ருவீராணாமதிமானுஷகர்மணாம் |
விஜயஸ்யார்ஜுனோ போ⁴க்தா யஷ²ஸா த்வம் ச யோக்ஷ்யஸே ||2-19-90
ஏதன்மே க்ருஷ்ண கார்த்ஸ்ன்யேன கர்துமர்ஹஸி பா⁴ஷிதம் |
யத்³யஹம் தே ஸுராஷ்²சைவ ஸத்யம் ச ப்ரியமச்யுத ||2-19-91

ஷ²க்ரஸ்ய வசனம் ஷ்²ருத்வா க்ருஷ்ணோ கோ³விந்த³தாம் க³த꞉ |
ப்ரீதேன மனஸா யுக்த꞉ ப்ரதிவாக்யம் ஜகா³த³ ஹ ||2-19-92 

ப்ரீதோ(அ)ஸ்மி த³ர்ஷ²னாத்³தே³வ தவ ஷ²க்ர ஷ²சீபதே |
யத்த்வயாபி⁴ஹிதம் சேத³ம் ந கிஞ்சித்பரிஹாஸ்யதே ||2-19-93

ஜானாமி ப⁴வதோ பா⁴வாம் ஜானாம்யர்ஜுனஸம்ப⁴வம் |
ஜானே பித்ருஷ்வஸாரம் ச பாண்டோ³ர்த³த்தாம் மஹாத்மன꞉ ||2-19-94

யுதி⁴ஷ்டி²ரம் ச ஜாணாமி குமாரம் த⁴ர்மனிர்மிதம் |
பீ⁴மஸேனம் ச ஜானாமி வாயோ꞉ ஸந்தானஜம் ஸுதம் ||2-19-95

அஷ்²விப்⁴யாம் ஸாது⁴ ஜானாமி ஸ்ருஷ்டம் புத்ரத்³வயம் ஷு²ப⁴ம் | 
நகுலம் ஸஹதே³வம் ச மாத்³ரீகுக்ஷிக³தாவுபௌ⁴ ||2-19-96

கானீனம் சாபி ஜானாமி ஸவிது꞉ ப்ரத²மம் ஸுதம் |
பித்ருஷ்வஸரி கர்ணம் வை ப்ரஸூதம் ஸூததாம் க³தம் ||2-19-97

தா⁴ர்தராஷ்²ட்ராஷ்²ச மே ஸர்வே விதி³தா யுத்³த⁴காங்க்ஷிண꞉ |
பாண்டோ³ருபரமம் சைவ ஷா²பாஷ²னினிபாதஜம் ||2-19-98

தத்³க³ச்ச² த்ரிதி³வம் ஷ²க்ர ஸுகா²ய த்ரிதி³வௌகஸாம் |
நார்ஜுனஸ்ய ரிபு꞉ கஷ்²சின்மமாக்³ரே ப்ரப⁴விஷ்யதி ||2-19-99

அர்ஜுனார்தே² ச தான்ஸர்வான்பாண்ட³வானக்ஷதான்யுதி⁴ |
குந்த்யா நிர்யாதயிஷ்யாமி நிவ்ருத்தே பா⁴ரதே ம்ருதே⁴ ||2-19-100

யச்ச வக்ஷ்யதி மாம் ஷ²க்ர தனூஜஸ்தவ ஸோ(அ)ர்ஜுன꞉ |
ப்⁴ருத்யவத்தத்கரிஷ்யாமி தவ ஸ்னேஹேன யந்த்ரித꞉ ||2-19-101

ஸத்யஸந்த⁴ஸ்ய தச்ச்²ருத்வா ப்ரியம் ப்ரீதஸ்ய பா⁴ஷிதம் |
க்ருஷ்ணஸ்ய ஸாக்ஷாத்த்ரிதி³வம் ஜகா³ம த்ரித³ஷே²ஷ்²வர꞉ ||2-19-102

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
கோ³விந்தா³பி⁴ஷேகே ஏகோனவிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_19_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 19 - Krishna Honoured
Itranslated by K S Ramachandran,
ramachandran_ksr@yahoo.ca, May 23, 2008
Note: verse 39,line 1 - is it not kR^iShNa ?##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha ekonaviMsho.adhyAyaH

govindAbhiShekaH

vaishampAyana uvAcha 
dhR^itaM govardhanaM dR^iShTvA paritrAtaM cha gokulam |
kR^iShNasya darshanam shakro rochayAmAsa vismitaH ||2-19-1

sa nirjalAmbudAkAraM mattaM madajalokShitam |
AruhyairAvataM nAgamAjagAma mahItalam ||2-19-2

sa dadarshopaviShTaM vai govardhanashilAtale |
kR^iShNamakliShTakarmANaM puruhUtaH puraMdaraH ||2-19-3

taM vIkShya bAlaM mahatA tejasA dIptamavyayam |
gopaveShadharaM viShNuM prItiM lebhe purandaraH ||2-19-4

taM so.ambujadalashyAmaM kR^iShNaM srIvatsalakShaNam |
paryAptanayanaH shakraH sarvairnertrairudaikShata ||2-19-5

dR^iShtvA chainaM shriyA juShTaM martyaloke.amaropamam |
sUpaviShTaM shilApR^iShThe shakraH sa vrIDito.abhavat ||2-19-6

tasyopaviShTAsya mukhaM pakShAbhyAM pakShipu~NgavaH |
antarddhAnaM gatashChAyAM chakAroragabhojanaH ||2-19-7

taM vivikte vanagataM lokavR^ittAntatatparam |
upatasthe gajaM hitvA kR^iShNaM balaniShUdanaH ||2-19-8

sa samIpagatastasya divyasraganulepanaH |
rarAja devarAjo vai vajrapUrNakaraH prabhuH ||2-19-9

kirITenArkatulyena vidyududyotakAriNA |
kuNDalAbhyAM sa divyAbhyAM satataM shobhitAnanaH ||2-19-10 

pa~nchastabakalambena hAriNorasi bhUShitaH |
sahasrapatrakAntena dehabhUShaNakAriNA |
IkShamANaH sahasreNa netrANAM kAmarUpiNAm ||2-19-11

tridashAj~nApanArthena meghanirghoShakAriNA |
atha divyena madhuraM vyAjahAra svareNA tam ||2-19-12

indra uvAcha 
kR^iShNa kR^iShNa mahAbaho j~nAtInAM nandivarddhana |
atidivyaM kR^itaM karma tvayA prItimatA gavAm |2-19-13

mayotsR^iShTeShu megheShu yugAntAvartakAriShu |
yattvayA rakshitA gAvastenAsmi paritoShitaH ||2-19-14

svAyaMbhuvena yogena yashchAyaM parvatottamaH |
dhR^ito veshmavadAkAshe ko hyetena na vismayet ||2-19-15

pratiShiddhe mama mahe mayeyaM ruShitena vai |
ativR^iShTiH kr^itA kR^iShNA gavAM vai sAptarAtrikI ||2-19-16

sA tvayA pratiShiddheyaM meghavR^iShTirdurAsadA |
devaiH sadA navagaNairdurnivAryA mayi sthite ||2-19-17

aho me supriyam kR^iShNA yattvaM mAnuShadehavAn |
samagraM vaiShNavaM tejo vinigUhasi roShitaH ||2-19-18

sAdhitaM devatAnAM hi manye.ahaM kAryamavyayam |
tvayi mAnuShyamApanne yukte chaiva svatejasA ||2-19-19

setsyate sarvakAryArtho na kiMchitparihAsyate |
devAnAM yadbhavAnnetA sarvakAryapurogamaH ||2-19-20

ekastvamasi devAnAM lokAnAM cha sanAtanaH |
dvitIyaM nAtra pashyAmi yasteShAM cha dhuraM vahet ||2-19-21

yathA hi pu~NgavaH shreShTho hyagre dhuri niyojyate |
evaM tvamasi devAnAM magnAnAM dvijavAhanaH ||2-19-22

tvachCharIragataM kR^iShNa jagatprakaraNaM tvidam |
brahmaNA sAdhu nirdiShTaM dhAtubhya iva kA~nchanam ||2-19-23

svayaM svayaMbhUrbhagavAnbuddhyAtha vayasApi vA |
na tvAnugantuM shaknoti pa~NgurdrutagatiM yathA ||2-19-24

sthANubhyo himavA~nChreShTho hradAnAM varunAlayaH |
garutmAnpakShiNAM shreShTho devAnAM cha bhavAnvaraH ||2-19-25

apAmadhastAlloko vai tasyopari mahIdharAH |
nAgAnAmupariShTAdbhUH pR^ithivyupari mAnuShAH ||2-19-26

manuShyalokAdUrdhvaM tu khagANAM gatiruchyate |
AkAshasyopari ravirdvAraM svargasya bhAnumAn ||2-19-27

devalokaH parastasmAdvimAnagamano mahAn |
yatrAhaM kR^iShNa devAnAmaindre vinihitaH pade ||2-19-28

svargAdUrdhvaM brahmaloko brahmarShigaNasevitaH |
tatra somagatishchaiva jyotiShAM cha mahAtmanAm ||2-19-29

tasyopari gavAM lokaH sAdhyAstaM pAlayanti hi |
sa hi sarvagataH kR^iShNa mahAkAshagato mahAn ||2-19-30

uparyupari tatrApi gatistava tapomayI |
yAM na vidmo vayaM sarve pR^ichChanto.api pitAmaham ||2-19-31

lokastvadho duShkR^itinAM nAgalokastu dAruNaH |
pR^ithivI karmashIlAnAM kshetraM sarvasya karmaNaH ||2-19-32

khamasthirANAM viShayo vAyunA tulyavR^ittinAm |
gatiH shamadamADhyAnAM svargaH sukR^itakarmaNAm ||2-19-33

brAhme tapasi yuktAnAM brahmalokaH parA gatiH |
gavAmeva tu goloko durArohA hi sA gatiH ||2-19-34

sa  tu lokastvayA kR^iShNa sIdamAnaH kR^itAtmanA |
dhR^ito dhR^itimatA vIra nighnatopadravAngavAm ||2-19-35 

tadahaM samanuprApto gavAM vAkyena choditaH |
brahmaNashcha mahAbhAga gauravAttava chAgataH ||2-19-36

ahaM bhUtapatiH kR^iShNa devarAjaH puraMdaraH | 
aditergarbhaparyAye pUrvajaste purAkR^itaH ||2-19-37

svatejastejasA chaiva yatte darshitavAnaham |  
devarUpeNa tatsarvaM kShantumarhasi me vibho ||2-19-38

evaM kShAntamanAH kR^iShNa svena saumyena tejasA |
brahmaNaH shR^iNU me vAkyaM gavAm cha gajavikrama ||2-19-39 

Aha tvAM bhagavAnbrahmA gAvashchAkAshagA divi |
karmabhistoShitA divyaistava saMrakShaNAdibhiH ||2-19-40

bhavatA rakShitA gAvo golokashcha mahAnayam |
yadvayaM pu~NgavaiH sArdhaM varddhAmaH prasavaistathA ||2-19-41

karShukAnpu~NgavairbAhyairmedhyena haviShA surAn |
shriyaM shakR^itpravR^ittena tarpayiShyAma kAmagAH ||2-19-42

tadasmAkaM gurustvam hi prANadashcha mahAbalaH |
adya prabhR^iti no rAjA tvamindro vai bhava prabho ||2-19-43

tasmAttvaM kA~nchanaiH pUrNairdivyasya payaso ghaTaiH |
ebhiradyAbhiShi~nchasva mayA hastAvanAmitaiH ||2-19-44

ahaM kilendro devAnAM tvaM gavAmindratAM gataH |
govinda iti lokAstvAM stoShyanti bhuvi shAshvatam ||2-19-45

mamopari yathendrastvaM sthApito gobhirIshvaraH |
upendra iti kR^iShNa tvAM gAsyanti divi devatAH ||2-19-46

ye cheme vArShikA mAsAshchatvAro vihitA mama |
eShAmardhaM prayachChAmi sharatkAlaM tu pashchimam ||2-19-47

adya prabhR^iti mAsau dvau j~nAsyanti mama mAnavAH | 
varShArddhe cha dhvajo mahyaM tataH pUjAmavApsyasi |
mamAmbuprabhavaM darpaM tadA tyakShyanti barhiNaH ||2-19-48

alpavAcho gatamadA ye chAnye meghanAdinaH |
shAntiM sarve gamiShyanti mama kAlavichAriNaH ||2-19-49

trisha~NkvagastyacharitAmAshAM cha prachariShyati |
sahasrarashmirAdityastApayansvena tejasA ||2-19-50

tataH sharadi yuktAyAM maunakAmeshu barhiShu |
yAchamAne khage toyaM vipluteShu plaveShu cha ||2-19-51 

haMsasArasapUrNeShu nadInAM pulineShu cha |
mattakrau~nchapraNAdeShu pramattavR^iShabheShu cha ||2-19-52

goShu chaiva prahR^iShTAsu ksharantIShu payo bahu |
nivR^itteShu cha megheShu niryAtya jagato jalam ||2-19-53

AkAshe shastrasaMkAshe haMseShu cha charatsu cha |
jAtapadmeShu toyeshu vApIShu cha saratsu cha ||2-19-54

taDAgeShu cha kAnteShu toyeSHu vimaleShu cha |
kalamAvanatAgrAsu kR^iShNakedArapa~NktiShu ||2-19-55  

madhyasthaM salilArambhaM kurvantIShu nadIShu cha |
susasyAyAM cha sImAyAM manoharyAM munerapi ||2-19-56

pR^ithivyAM pR^ithurAShTrAyAM raMyAyAM varShasaMkShaye |
shrImatsu pa~NktimArgeShu phalavatsu tR^iNeShu cha |
ikShumatsu  cha desheShu pravR^itteShu makheShu cha  ||2-19-57

tataH pravartsyate puNyA sharatsuptotthite tvayi |
loke.asminkR^iShna nikhile yathaiva tridive tathA ||2-19-58

narAstvAM chaiva mAM chaiva dhvajAkArAsu yaShTiShu |
mahendraM chApyupendraM cha mahayanti mahItale ||2-19-59

ye chAvayoH sthire vR^itte mahendropendrasaMj~nite |
mAnavAH praNamiShyanti teShAM nAstyanayAgamaH ||2-19-60 

tataH shakrastu tAngR^ihya ghaTAndivyapayodharAn |
abhiShekeNa govindaM yojayAmAsa yogavit ||2-19-61

dR^iShTvA tamabhiShiktaM tu gAvastAH saha yUthapaiH |
stanaiH prasravayuktaishcha siShichuH kR^iShNamavyayam ||2-19-62 

meghAshcha divi yuktAbhiH sAmR^itAbhiH samantataH |
siShichustoyadhArAbhirabhiShichya tamavyayam ||2-19-63

vanaspatInAM sarveShAM susrAvendunibhaM payaH |
vavarShuH puShpavarShaM cha nedustUryANi chAmbare ||2-19-64

astuvanmunayaH sarve vAgbhirmantraparAyaNAH |
ekArNave viviktaM cha dadhAra vasudhA vapuH ||2-19-65

prasAdaM sAgarA jagmurvavurvAtA jagaddhitAH |
mArgastho.api babhau bhAnushchandro nakShatrasaMyutaH ||2-19-66

ItayaH prashamaM jagmurnirvairarachanA nR^ipAH |
pravAlapatrashabalAH puShpavantashcha pAdapAH ||2-19-67

madaM prasusruvurnAgA yAtAstoShaM vane mR^igAH |
alaMkR^itA gAtraruhairdhAtubhirbhAnti parvatAH ||2-19-68

devalokopamo lokastR^ipto.amR^itarasairiva |
AsItkR^iShNAbhiSheko hi divyasvargarasokShitaH ||2-19-69

abhiShiktaM tu taM gobhiH shakro govindamavyayam |
divyamAlyAmbaradharaM devadevo.abravIdidam ||2-19-70

eSha te prathamaH kR^iShNa niyogo goShu yaH kR^itaH |
shrUyatAmaparaM kR^iShNa mamAgamanakAraNam ||2-19-71

kShipraM prasAdhyatAM kaMsaH keShI cha turagAdhamaH |
ariShTashcha madAvishTo rAjarAjyaM tataH kuru ||2-19-72

pitR^iShvasari jAtaste mamAMsho.ahamiva sthitaH |
sa te rakShyashcha mAnyashcha sakhye cha viniyujyatAm ||2-19-73

tvayA hyanugR^ihItasya tava vR^ittAnuvartakaH |
tvadvashe vartamAnashcha prApsyate vipulaM yashaH ||2-19-74

bhAratasya cha vaMshasya sa variShTho dhanurdharaH | 
bhaviShyatyanurUpashcha tvadR^ite na cha raMsyate ||2-19-75

bhArataM tvayi chAyattaM tasmiMshcha puruShottame |
ubhAbhyAmapi saMyoge yAsyanti nidhanaM nR^ipAH ||2-19-76

pratij~nAtaM mayA kR^iShNa R^iShimadhye sureShu cha |
mayA putro.arjuno nAma sR^iShTaH kuntyAM kulodvahaH ||2-19-77

so.astrANAM pAratattvaj~naH shreShThashchApAvikarShaNe |
taM pravekShyanti vai sarve rAjAnaH shastrayodhinaH ||2-19-78

akShauhiNIstu shUrANAM rAj~nAM saMgrAmashAlinAm |
sa ekaH kShatradharmeNa yojayiShyati mR^ityunA ||2-19-79 

tasyAstracharitaM mArgaM dhanuSho lAghavena cha |
nAnuyAsyanti rAjAno devA vA tvAM vinA prabho ||2-19-80

sa te bandhuH sahAyashcha saNgrAmeShu bhaviShyati |
tasya yogo vidhAtavyastvayA govinda matkR^ite ||2-19-81

draShTavyashcha yathAhaM vai tvayA mAnyashcha nityashaH |
j~nAtA tvameva lokANAmarjunasya cha nityashaH ||2-19-82

tvayA cha nityaM saMrakShya AhaveShu mahatsu saH |
rakShitasya tvayA tasya na mR^ityuH prabhaviShyati ||2-19-83

arjunaM viddhi mAM kR^iShNa mAM chaivAtmAnamAtmanA |
AtmA te.ahaM yathA shashvattathaiva tava so.arjunaH ||2-19-84

tvayA lokAnimA~njitvA balerhastAttribhiH kramaiH |
devatAnAM kR^ito rAjA purA jyeShThakramAdaham ||2-19-85 

tvAM cha satyamayaM j~nAtvA satyeShTaM satyavikramam |
satyenopetya devA vai yojayanti ripukShaye ||2-19-86

so.arjuno nAma me putraH pituste bhaginIsutaH |
iha sauhArdamAyAtu bhUtvA sahacharaH purA ||2-19-87

tasya te yuddhyataH kR^iShNa svasthAne.api gR^ihe.api vA |
voDhavyA pu~Ngaveneva dhUH sadA raNamUrdhani ||2-19-88 

kamse vinihate kR^iShNa tvayA bhAvyarthadarshinA |
abhitastanmahadyuddhaM bhaviShyati mahIkShitAm ||2-19-89

tatra teShAM nR^ivIrANAmatimAnuShakarmaNAm |
vijayasyArjuno bhoktA yashasA tvaM cha yokShyase ||2-19-90
etanme kR^iShNa kArtsnyena kartumarhasi bhAShitam |
yadyahaM te surAshchaiva satyaM cha priyamachyuta ||2-19-91

shakrasya vachanaM shrutvA kR^iShNo govindatAM gataH |
prItena manasA yuktaH prativAkyaM jagAda ha ||2-19-92 

prIto.asmi darshanAddeva tava shakra shachIpate |
yattvayAbhihitaM chedaM na kiMchitparihAsyate ||2-19-93

jAnAmi bhavato bhAvAM jAnAmyarjunasaMbhavam |
jAne pitR^iShvasAraM cha pANDordattAM mahAtmanaH ||2-19-94

yudhiShThiraM cha jANAmi kumAraM dharmanirmitam |
bhImasenaM cha jAnAmi vAyoH saMtAnajaM sutam ||2-19-95

ashvibhyAM sAdhu jAnAmi sR^iShTam putradvayaM shubham | 
nakulaM sahadevaM cha mAdrIkukShigatAvubhau ||2-19-96

kAnInaM chApi jAnAmi savituH prathamam sutaM |
pitR^iShvasari karNaM vai prasUtaM sUtatAM gatam ||2-19-97

dhArtarAshTrAshcha me sarve viditA yuddhakA~NkShiNaH |
pANDoruparamam chaiva shApAshaninipAtajam ||2-19-98

tadgachCha tridivaM shakra sukhAya tridivaukasAm |
nArjunasya ripuH kashchinmamAgre prabhaviShyati ||2-19-99

arjunArthe cha tAnsarvAnpANDavAnakShatAnyudhi |
kuntyA niryAtayiShyAmi nivR^itte bhArate mR^idhe ||2-19-100

yachcha vakShyati mAM shakra tanUjastava so.arjunaH |
bhR^ityavattatkariShyAmi tava snehena yantritaH ||2-19-101

satyasandhasya tachChrutvA priyaM prItasya bhAShitam |
kR^iShNasya sAkShAttridivaM jagAma tridasheshvaraH ||2-19-102

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
govindAbhiSheke ekonaviMsho.adhyAyaH    

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்