Monday 11 May 2020

தை³த்யஸேனவர்ணனம் | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 43

அத² த்ரிசத்வாரிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉

தை³த்யஸேனவர்ணனம்


War between gods and demons

அத² த்ரிசத்வாரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉
தை³த்யஸேநவர்ணநம்
    
வைஷ²ம்பாயந உவாச
    
ததோ ப⁴யம் விஷ்ணுமயம் ஷ்²ருத்வா தை³தேயதா³நவா꞉ |
உத்³யோக³ம் விபுலம் சக்ருர்யுத்³தா⁴ய யுதி⁴ து³ர்ஜயா꞉ ||1-43-1

மயஸ்து காஞ்சநமயம் த்ரிநல்வாந்தரமவ்யயம் |
சதுஷ்²சக்ரம் விக்ரமந்தம் ஸுகல்பிதமஹாயுத⁴ம் ||1-43-2

கிங்கிநீஜாலநிர்கோ⁴ஷம் த்³வீபிசர்மபரிஷ்க்ருதம் |
க²சிதம் ரத்நஜாலைஷ்²ச ஹேமஜாலைஷ்²ச பூ⁴ஷிதம் ||1-43-3

ஸ்வக்ஷம் ரத²வரோத³க்³ரம் ஸூபஸ்தா²நமகோ³பமம் |
ஈஹாம்ருக³க³ணாகீர்ணம் பக்ஷிபி⁴ஷ்²ச விராஜிதம் |
தி³வ்யாஸ்த்ரதூணீரத⁴ரம் பயோத⁴ரநிநாதி³தம் ||1-43-4

க³தா³பரிக⁴ஸம்பூர்ணம் மூர்திமந்தமிவார்ணவம் |
ஹேமகேயூரவலயம் ஸ்வர்ணமண்ட³லகூப³ரம் ||1-43-5

ஸபதாகத்⁴வஜோத³க்³ரம் ஸாதி³த்யமிவ மந்த³ரம்  |
க³ஜேந்த்³ராம்போ⁴த³ஸத்³ருஷ²ம் லம்ப³கேஸரவர்சஸம் ||1-43-6

யுக்தம்ருக்ஷஸஹஸ்ரேண ஸஹஸ்ராம்பு³த³நாதி³தம் |
தீ³ப்தமாகாஷ²க³ம் தி³வ்யம் ரத²ம் பரரதா²ருஜம் ||1-43-7

அத்⁴யதிஷ்ட²த்³ரணாகாங்க்ஷீ மேரும் தீ³ப்தமிவாம்ஷு²மான் |
தாரஸ்து க்ரோஷ²விஸ்தாரமாயஸம் வாயஸத்⁴வஜம் ||1-43-8

ஷை²லோத்கரஸமாகீர்ணம் நீலாஞ்ஜநசயோபமம் |
காலலோஹாஷ்டசரணம் லோஹேஷாயுக³கூப³ரம் |
திமிராங்கா³ரகிரணம் க³ர்ஜந்தமிவ தோயத³ம் ||1-43-9

லோஹஜாலேந மஹதா ஸக³வாக்ஷேண த³ம்ஷி²தம் |
ஆயஸை꞉ பரிகை⁴꞉ கீர்ணம் க்ஷேபணீயைஸ்ததா²ஷ்²மபி⁴꞉ ||1-43-10

ப்ராஸை꞉ பாஷை²ஷ்²ச விததைரவஸக்தைஷ்²ச முத்³க³ரை꞉ |
ஷோ²பி⁴தம் த்ராஸநீயைஷ்²ச தோமரை꞉ ஸபரஷ்²வதை⁴꞉ ||1-43-11

உத்³யந்தம் த்³விஷதாம் ஹேதோர்த்³விதீயமிவ மந்த³ரம் |
யுக்தம் க²ரஸஹஸ்ரேண ஸோ(அ)த்⁴யாரோஹத்³ரதோ²த்தமம் ||1-43-12

விரோசநஸ்து ஸங்க்ருத்³தோ⁴ க³தா³பாணிரவஸ்தி²த꞉ |
ப்ரமுகே² தஸ்ய ஸைந்யஸ்ய தீ³ப்தஷ்²ருங்க³ இவாசல꞉ ||1-43-13

யுக்தம் ஹயஸஹஸ்ரேண ஹயக்³ரீவஸ்து தா³நவ꞉ |
ஸ்யந்த³நம் வாஹயாமாஸ ஸபத்நாநீகமர்த³ந꞉ || 1-43-14

வ்யாயதம் ப³ஹுஸாஹஸ்ரம் த⁴நுர்விஸ்பா²ரயந்மஹத் |
வராஹ꞉ ப்ரமுகே² தஸ்தௌ² ஸாவரோஹ இவாசல꞉ ||1-43-15

க²ரஸ்து விக்ஷரந்த³ர்பாந்நேத்ராப்⁴யாம் ரோஷஜம் ஜலம் |
ஸ்பு²ரத்³த³ந்தௌஷ்ட²வத³ந꞉ ஸங்க்³ராஅமம் ஸோ(அ)ப்⁴யகாங்க்ஷத ||1-43-16

த்வஷ்டா த்வஷ்டாத³ஷ²ஹயம் யாநமாஸ்தா²ய தா³நவ꞉ |
வ்யூஹிதோ தா³நவைர்வ்யூஹை꞉ பரிசக்ராம வீர்யவான் ||1-43-17

விப்ரசித்திஸுத꞉ ஷ்²வேத꞉ ஷ்²வேதகுண்ட³லபூ⁴ஷண꞉ |
ஷ்²வேதஷை²லப்ரதீகாஷோ² யுத்³தா⁴யாபி⁴முக²꞉ ஸ்தி²த꞉ ||1-43-18

அரிஷ்டோ ப³லிபுத்ரஸ்து வரிஷ்டோ²(அ)த்³ரிஷி²லாயுதை⁴꞉ |
யுத்³தா⁴யாதிஷ்ட²தா³யஸ்தோ த⁴ராத⁴ர இவாபர꞉ ||1-43-19

கிஷோ²ரஸ்த்வதிஸம்ஹர்ஷாத்கிஷோ²ர இவ சோதி³த꞉ |
அப⁴வத்³தை³த்யஸைந்யஸ்ய மத்⁴யே ரவிரிவோதி³த꞉ ||1-43-20

லம்ப³ஸ்து லம்ப³மேகா⁴ப⁴꞉ ப்ரலம்பா³ம்ப³ரபூ³ஷண꞉ |
தை³த்யவ்யூஹக³தோ பா⁴தி ஸநீஹார இவாம்ஷு²மான் ||1-43-21

ஸ்வர்பா⁴நுர்வக்ரயோதீ⁴ ச த³ஷ²நௌஷ்டே²க்ஷணாயுத⁴꞉ |
ஹஸம்ஸ்திஷ்ட²தி தை³த்யாநாம் ப்ரமுகே² ஸ மஹாக்³ரஹ꞉ ||1-43-22

அந்யே ஹயக³தா பா⁴ந்தி  நாக³ஸ்கந்த⁴க³தா꞉ பரே |
ஸிம்ஹவ்யாக்⁴ரக³தாஷ்²சாந்யே வராஹர்க்ஷக³தா꞉ பரே || 1-43-23

கேசித்க²ரோஷ்ட்ரயாதார꞉ கேசித்தோயத³வாஹநா꞉ |
நாநாபக்ஷிக³தாஷ்²சாந்யே கேசித்பவநவாஹநா꞉ ||1-43-24

பத்தயஷ்²சாபரே தை³த்யா பீ⁴ஷணா விக்ருதாநநா꞉ |
ஏகபாதா³ த்³விபாதா³ஷ்²ச நர்த³ந்தோ யுத்³த⁴காஞ்க்ஷிண꞉ ||1-43-25


ப்ரக்ஷ்வேட³மாநா ப³ஹவ꞉ ஸ்போ²டயந்தஷ்²ச தே பு⁴ஜான் |
த்³ருப்தஷா²ர்தூ³லநிர்கோ⁴ஷா நேது³ர்தா³நவபுங்க³வா꞉ ||1-43-26

தே க³தா³பரிகை⁴ருக்³ரைர்த⁴நுர்வ்யாயாமஷா²லிந꞉ |
பா³ஹுபி⁴꞉ பரிகா⁴காரைஸ்தர்ஜயந்தி ஸ்ம தே³வதா꞉ ||1-43-27

ப்ராஸை꞉ பாஷை²ஷ்²ச க²த்³கை³ஷ்²ச தோமராங்குஷ²பட்டிஷை²꞉ |
சிக்ரீடு³ஸ்தே ஷ²தக்⁴நீபி⁴꞉ ஷ²ததா⁴ரைஷ்²ச முத்³க³ரை꞉ ||1-43-28

க³ண்ட³ஷை²லைஷ்²ச ஷை²லைஷ்²ச பரிகை⁴ஷ்²சோத்தமாயுதை⁴꞉ |
சக்ரைஷ்²ச தை³த்யப்ரவராஷ்²சக்ருராநந்தி³தம் ப³லம் ||1-43-29

ஏவம் தத்³தா³நவம் ஸைந்யம் ஸர்வம் யுத்³த⁴ப³லோத்கடம் |
தே³வதாபி⁴முக²ம் தஸ்தௌ² மேகா⁴நீகமிவோத்தி²தம் ||1-43-30

தத³பு⁴தம் தை³த்யஸஹஸ்ரகா³ட⁴ம்
வாய்வக்³நிதோயாம்பு³த³ஷை²லகல்பம் |
ப³லம் ரணௌகா⁴ப்⁴யுத³யாவகீர்ணம்
யுயுத்ஸயோந்மத்தமிவாப³பா⁴ஸே ||1-43-31
                  
இதி ஷ்²ரீமந்மஹாபா⁴ரதே கிலேஷு ஹரிவம்ஷே²
ஹரிவம்ஷ²பர்வணி த்ரிசத்வாரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_43_mpr.html


##Harivamsha Mahapuranam  - Part 1  -Harivamsha Parvam
Chapter 43 - daityasena Varnanam
itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, October 26, 2007##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------------

atha trichatvAriMsho.adhyAyaH

daityasenavarNanam
    
vaishaMpAyana uvAcha
    
tato bhayaM viShNumayaM shrutvA daiteyadAnavAH |
udyogaM vipulaM chakruryuddhAya yudhi durjayAH ||1-43-1

mayastu kA~nchanamayaM trinalvAntaramavyayam |
chatushchakraM vikramantaM sukalpitamahAyudham ||1-43-2

kiMkinIjAlanirghoShaM dvIpicharmapariShkR^itam |
khachitaM ratnajAlaishcha hemajAlaishcha bhUShitam ||1-43-3

svakShaM rathavarodagraM sUpasthAnamagopamam |
IhAmR^igagaNAkIrNaM pakShibhishcha virAjitam |
divyAstratUNIradharaM payodharaninAditam ||1-43-4

gadAparighasaMpUrNaM mUrtimantamivArNavam |
hemakeyUravalayaM svarNamaNDalakUbaram ||1-43-5

sapatAkadhvajodagraM sAdityamiva mandaram  |
gajendrAmbhodasadR^ishaM lambakesaravarchasam ||1-43-6

yuktamR^ikShasahasreNa sahasrAmbudanAditam |
dIptamAkAshagaM divyaM rathaM pararathArujam ||1-43-7

adhyatiShThadraNAkA~NkShI meruM dIptamivAMshumAn |
tArastu kroshavistAramAyasaM vAyasadhvajam ||1-43-8

shailotkarasamAkIrNaM nIlA~njanachayopamam |
kAlalohAShTacharaNaM loheShAyugakUbaram |
timirA~NgArakiraNaM garjantamiva toyadam ||1-43-9

lohajAlena mahatA sagavAkSheNa daMshitam |
AyasaiH parighaiH kIrNaM kShepaNIyaistathAshmabhiH ||1-43-10

prAsaiH pAshaishcha vitatairavasaktaishcha mudgaraiH |
shobhitaM trAsanIyaishcha tomaraiH saparashvadhaiH ||1-43-11

udyantaM dviShatAM hetordvitIyamiva mandaram |
yuktaM kharasahasreNa so.adhyArohadrathottamam ||1-43-12

virochanastu saMkruddho gadApANiravasthitaH |
pramukhe tasya sainyasya dIptashR^i~Nga ivAchalaH ||1-43-13

yuktaM hayasahasreNa hayagrIvastu dAnavaH |
syandanaM vAhayAmAsa sapatnAnIkamardanaH || 1-43-14

vyAyataM bahusAhasraM dhanurvisphArayanmahat |
varAhaH pramukhe tasthau sAvaroha ivAchalaH ||1-43-15

kharastu vikSharandarpAnnetrAbhyAM roShajaM jalam |
sphuraddantauShThavadanaH saMgrAamaM so.abhyakA~NkShata ||1-43-16

tvaShTA tvaShTAdashahayaM yAnamAsthAya dAnavaH |
vyUhito dAnavairvyUhaiH parichakrAma vIryavAn ||1-43-17

viprachittisutaH shvetaH shvetakuNDalabhUShaNaH |
shvetashailapratIkAsho yuddhAyAbhimukhaH sthitaH ||1-43-18

ariShTo baliputrastu variShTho.adrishilAyudhaiH |
yuddhAyAtiShThadAyasto dharAdhara ivAparaH ||1-43-19

kishorastvatisaMharShAtkishora iva choditaH |
abhavaddaityasainyasya madhye ravirivoditaH ||1-43-20

lambastu lambameghAbhaH pralambAmbarabUShaNaH |
daityavyUhagato bhAti sanIhAra ivAMshumAn ||1-43-21

svarbhAnurvakrayodhI cha dashanauShThekShaNAyudhaH |
hasaMstiShThati daityAnAM pramukhe sa mahAgrahaH ||1-43-22

anye hayagatA bhAnti  nAgaskandhagatAH pare |
siMhavyAghragatAshchAnye varAharkShagatAH pare || 1-43-23

kechitkharoShTrayAtAraH kechittoyadavAhanAH |
nAnApakShigatAshchAnye kechitpavanavAhanAH ||1-43-24

pattayashchApare daityA bhIShaNA vikR^itAnanAH |
ekapAdA dvipAdAshcha nardanto yuddhakA~nkShiNaH ||1-43-25


prakShveDamAnA bahavaH sphoTayantashcha te bhujAn |
dR^iptashArdUlanirghoShA nedurdAnavapu~NgavAH ||1-43-26

te gadAparighairugrairdhanurvyAyAmashAlinaH |
bAhubhiH parighAkAraistarjayanti sma devatAH ||1-43-27

prAsaiH pAshaishcha khadgaishcha tomarA~NkushapaTTishaiH |
chikrIDuste shataghnIbhiH shatadhAraishcha mudgaraiH ||1-43-28

gaNDashailaishcha shailaishcha parighaishchottamAyudhaiH |
chakraishcha daityapravarAshchakrurAnanditaM balaM ||1-43-29

evaM taddAnavaM sainyaM sarvaM yuddhabalotkaTam |
devatAbhimukhaM tasthau meghAnIkamivotthitam ||1-43-30

tadabhutaM daityasahasragADhaM
vAyvagnitoyAmbudashailakalpam |
balaM raNaughAbhyudayAvakIrNaM
yuyutsayonmattamivAbabhAse ||1-43-31
                  
iti shrImanmahAbhArate kileShu harivaMshe
harivaMshaparvaNi trichatvAriMsho.adhyAyaH 

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்