Tuesday 12 May 2020

தே³வஸேனாவர்ணனம் | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 44

அத² சதுஸ்²சத்வாரிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉

தை³த்யஸேனவர்ணனம்

war of gods and demons
வைஸ²ம்பாயன உவாச
ஸ்²ருதஸ்தே தை³த்யஸைன்யஸ்ய விஸ்தரஸ்தாத விக்³ரஹே |
ஸுராணாம் ஸர்வஸைன்யஸ்ய விஸ்தரம் வைஷ்ணவம் ஸ்²ருணு ||1-44-1

ஆதி³த்யா வஸவோ ருத்³ரா அஸ்²வினௌ ச மஹாப³லௌ |
ஸப³லா꞉ ஸானுகா³ஸ்²சைவ ஸம்நஹ்யந்த யதா²ப³லம் ||1-44-2

புருஹூதஸ்து புரதோ லோகபால꞉ ஸஹஸ்ரத்³ருக் ||
க்³ராமணீ꞉ ஸர்வதே³வானமாருரோஹ ஸுரத்³விஷம் ||1-44-3

ஸவ்யே சாஸ்ய ராத²꞉ பார்ஷ்வே பக்ஷிப்ரவரவேக³வாண் |
ஸுசாருசக்ரசரணோ ஹேமவஜ்ரபரிஷ்க்ருத꞉ || 1-44-4

தே³வக³ந்த⁴ர்வயக்ஷௌகை⁴ரனுயாத꞉ ஸஹஸ்ரஸ²꞉ |
தீ³ப்திமத்³பி⁴꞉ ஸத³ஸ்யைஸ்²ச ப்³ரஹ்மர்ஷிபி⁴ரபி⁴ஷ்டுத꞉ ||1-44-5

வஜ்ரவிஸ்பூ²ர்ஜிதோத்³தூ⁴தைர்வித்³யுதி³ந்த்³ராயுதா⁴ன்விதை꞉ |
கு³ப்தோ ப³லாஹகக³ணை꞉ காமகை³ரிவ பர்வதை꞉ ||1-44-6

ஸமாரூட⁴꞉ ஸ ப⁴க³வான்பர்யேதி மக⁴வா க³ஜம் |
ஹவிர்தா⁴னேஷு கா³யந்தி விப்ரா꞉ ஸோமமகே² ஸ்தி²தா꞉ ||1-44-7

ஸ்வர்கே³ ஸ²க்ரானுயானேஷு தே³வதூர்யனினாதி³ஷு |
இந்த்³ரம் ஸமுபன்ருத்யந்தி ஸ²தஸோ² ஹ்யப்ஸரோக³ணா꞉ ||1-44-8

கேதுனா வம்ஸ²ஜாதேன ராஜமானோ யதா² ரவி꞉ |
யுக்தோ ஹரிஸஹஸ்ரேண மனோமாருதரம்ஹஸா ||1-44-9

ஸ ஸ்யந்த³னவரோ பா⁴தி யுக்தோ மாதலினா ததா³ |
க்ருத்ஸ்ன꞉ பரிவ்ருதோ மேருர்பா⁴ஸ்கரஸ்யேவ தேஜஸா ||1-44-10

யமஸ்து த³ண்ட³முத்³யம்ய காலயுக்தம் ச முத்³க³ரம் |
தஸ்தௌ² ஸுரக³ணானீகே தை³த்யான்னாதே³ன பீ⁴ஷயன் ||1-44-11

சதுர்பி⁴꞉ ஸாக³ரைர்கு³ப்தோ லேலிஹானைஸ்²ச பன்னகை³꞉ |
ஸ²ங்க²முக்தாங்க³த³த⁴ரோ பி³ப்⁴ரத்தோயமயம் வபு꞉ ||1-44-12

காலபாஸ²ம் ஸமாவிஸ்²ய ஹயை꞉ ஸ²ஸி²கரோபமைஹ் |
வாய்வீரிதஜலோத்³கா³ரை꞉ குர்வம்ˮல்லீலா꞉ ஸஹஸ்ரஸ²꞉ ||1-44-13

பாண்டு³ரோத்³தூ⁴தவஸன꞉ ப்ரவாலருசிராங்க³த³꞉ |
மணிஸ்²யாமோத்தமவபுர்ஹாரபா⁴ரார்பிதோத³ர꞉ ||1-44-14

வருண꞉ பாஸ²ப்⁴ருன்மத்⁴யே தே³வானீகஸ்ய தஸ்தி²வான் |
யுத்³த⁴வேலாமபி⁴லஷன்பி⁴ன்னவேல இவார்ணவ꞉ ||1-44-15

யக்ஷராக்ஷஸஸைன்யேன கு³ஹ்யகானாம் க³ணைரபி |
மணிஸ்²யாமோத்தமவபு꞉ குபே³ரோ நரவாஹன꞉ ||1-44-16

யுக்தஸ்²ச ஸ²ங்க²பத்³மாப்⁴யாம் நிதீ⁴னாமதி⁴ப꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
ராஜராஜேஸ்²வர꞉ ஸ்²ரீமான்க³தா³பாணிரத்³ருஸ்²யத ||1-44-17

விமானயோதீ⁴ த⁴னதோ³ விமானே புஷ்பகே ஸ்தி²த꞉ |
ஸ ராஜராஜ꞉ ஸு²ஸு²பே⁴ யுத்³தா⁴ர்தீ² நரவாஹன꞉ |
ப்ரேக்ஷ்யமாண꞉ ஸி²வஸக²꞉ ஸாக்ஷாதி³வ ஸி²வ꞉ ஸ்வயம் ||1-44-18

பூர்வம் பக்ஷம் ஸஹஸ்ராக்ஷ꞉ பித்ருராஜஸ்து த³க்ஷிணம் |
வருண꞉ பஸ்²சிமம் பக்ஷமுத்தரம் நரவாஹன꞉ ||1-44-19

சதுர்ஷு யுக்தாஸ்²சத்வாரோ லோக்பாலா ப³லோத்கடாஹ் |
ஸ்வாஸு தி³க்ஷ்வப்⁴யரக்ஷன்வை தஸ்ய தே³வப³லஸ்ய ஹ ||1-44-20

ஸூர்ய꞉ ஸப்தாஸ்²வயுக்தேன ரதே²னாம்ப³ரகா³மினா |
ஸ்²ரியா ஜாஜ்வல்யமானேன தீ³ப்யமானைஸ்²ச ரஸ்²மிபி⁴꞉ ||1-44-21

உத³யாஸ்தமயம் சக்ரே மேருபர்யந்தகா³மினா |
த்ரிதி³வத்³வாரச்க்ரேண தபதா லோகமவ்யயம் ||1-44-22

ஸஹஸ்ரரஸ்²மியுக்தேன ப்⁴ராஜமான꞉ ஸ்வதேஜஸா |
சசார மத்⁴யே தே³வானாம் த்³வாத³ஸா²த்மா தி³னேஸ்²வர꞉ ||1-44-23

ஸோம꞉ ஸ்²வேதஹயைர்பா⁴தி ஸ்யந்த³னே ஸீ²தரஸ்²மிவான் |
ஹிமதோயப்ரபூர்ணாபி⁴ர்பா⁴பி⁴ராஹ்லாத³யஞ்ஜக³த் ||1-44-24

தம்ருக்ஷயோகா³னுக³தம் ஸி²ஸி²ராம்ஸு²ம் த்³விஜேஸ்²வரம் |
ஜக³ச்சா²யாங்கிததனும் நைஸ²ஸ்ய தமஸ꞉ க்ஷயம் ||1-44-25

ஜ்யோதிஷாமீஸ்²வரம் வ்யோம்னி ரஸானாம் ரஸனம் ப்ரபு⁴ம் |
ஔஷதீ⁴னாம் பரித்ராணம் நிதா⁴னமம்ருதஸ்ய ச ||1-44-26

ஜக³த꞉ ப்ரத²மம் பா⁴க³ம் ஸௌம்யம் ஸீ²தமயம் ரஸம் |
த³த்³ரூஸு²ர்தா³னவா꞉ ஸோமம் ஹிமப்ரஹரணஸ்தி²தம் ||1-44-27

ய꞉ ப்ராண꞉ ஸர்வபூ⁴தானாம் பங்சதா⁴ பி⁴த்³யதே ந்ருஷு |
ஸப்தஸ்கந்த⁴க³தோ லோகாம்ஸ்த்ரீந்த³தா⁴ர சராசரான் ||1-44-28

யமாஹுரக்³னேர்யந்தாரம் ஸர்வப்ரப⁴வமீஸ்²வரம் |
ஸப்தஸ்வரக³தா யஸ்ய யோனிர்கீ³திருதீ³ர்யதே ||1-44-29

யம் வத³ந்த்யுத்தமம் பூ⁴தம் யம் வத³ந்த்யஸ²ரீரிணம் |
யமாஹுராகாஸ²க³மம் ஸீ²க்⁴ரக³ம் ஸ²ப்³த³யோனிஜம் ||1-44-30

ஸ வாயு꞉ ஸர்வபூ⁴தாயுருத்³த⁴த꞉ ஸ்வேன தேஜஸா |
வவௌ ப்ரவ்யத²யந்தை³த்யான்ப்ரதிலோம꞉ ஸதோயத³꞉ ||1-44-31

மருதோ தே³வக³ந்த⁴ர்வா வித்³யாத⁴ரக³ணை꞉ ஸஹ |
சிக்ரீடு³ரஸிபி⁴꞉ ஸு²ப்⁴ரைர்னிர்முக்தைரிவ பன்னகை³꞉ ||1-44-32

ஸ்ருஜந்த꞉ ஸர்பபதயஸ்தீவ்ரம் ரோஸ²மயம் விஷம் |
ஸ²ரபூ⁴தா꞉ ஸுரேந்த்³ராணாம் சேருர்வ்யாத்தமுகா² தி³வி ||1-44-33

பர்வதாஸ்து ஸி²லாஸ்²ருங்கை³꞉ ஸ²தஸா²கை²ஸ்²cஅ பாத³பை꞉ |
உபதஸ்து²꞉ ஸுரக³ணான்ப்ரஹர்தும் தா³னவம் ப³லம் ||1-44-34

ய꞉ ஸ தே³வோ ஹ்ருஷீகேஸ²꞉ பத்³மனாப⁴ஸ்த்ரிவிக்ரம꞉ |
க்ருஷ்ணவர்த்மா யுகா³ந்தாபோ⁴ விஸ்²வஸ்ய ஜக³த꞉ ப்ரபு⁴꞉ ||1-44-35

ஸமுத்³ரயோனிர்மது⁴ஹா ஹவ்யபு⁴க்க்ரதுஸத்க்ருத꞉ |
பூ⁴ராபோவ்யோமபூ⁴தாத்மா ஸம꞉ ஸா²ந்திகரோ(அ)ரிஹா ||1-44-36

ஜக³த்³யோனிர்ஜக³த்³பீ³ஜோ ஜக³த்³கு³ருருதா³ரதீ⁴꞉ |
ஸார்கமக்³னிமிவோத்³யந்தமுத்³யம்யோத்தமதேஜஸம் || 1-44-37

அரிக்⁴னமமரானீகே சக்ரம் சக்ரக³தா³த⁴ர꞉ |
ஸபரீவேஷமுத்³யந்தம் ஸவிதுர்மண்ட³லம் யதா² ||1-44-38

ஸவ்யேனாலம்ப்³ய மஹதீம் ஸர்வாஸுரவினாஸி²னீம் |
கரேண காலீம் வபுஷா ஸ²த்ருகாலப்ரதா³ம் க³தா³ம் |
ஸே²ஷைர்பு⁴ஜை꞉ ப்ரதீ³ப்தானி பு⁴ஜகா³ரித்⁴வஜ꞉ ப்ரபு⁴꞉ || 1-44-39

த³தா⁴ராயுத⁴ஜாலானி ஸா²ர்ங்கா³தீ³னி மஹாயஸா²꞉ |
ஸ கஸ்²யப꞉ ஸ்வாத்மப⁴வம் த்³விஜம் பு⁴ஜக³போ⁴ஜனம் ||1-44-40

பவனாதி⁴கஸம்பாதம் க³க³னக்Sஓப⁴ணம் க²க³ம் |
பு⁴ஜகே³ந்த்³ரேண வத³னே நிவிஷ்டேன விராஜிதம் ||1-44-41

அம்ருதாரம்ப⁴னிர்முக்தம் மந்த³ராத்³ரிமிவோச்ச்²ரிதம் |
தே³வாஸுரவிமர்தே³ஷு ஸ²தஸோ² த்³ர்ருஷ்டவிக்ரமம் ||1-44-42

மஹேந்த்³ரேணாம்ருதஸ்யார்தே² வஜ்ரேண க்ரிதலக்ஷணம் |
ஸி²கி²னம் சூடி³னம் சைவ தப்தகுண்ட³லபூ⁴ஷணம் |
விசித்ரபக்ஷவஸனம் தா⁴துமந்தமிவாசலம் ||1-44-43

ஸ்பீ²தக்ரோடா³வலம்பே³ன ஸீ²தாம்ஸு²ஸமதேஜஸா|
போ⁴கி³போ⁴கா³வஸக்தேன மணிரத்னேன பா⁴ஸ்வதா ||1-44-44

பக்ஷாப்⁴யாம் சாருபத்ராப்⁴யாமாவ்ருத்ய தி³வி லீலயா |
யுகா³ந்தே ஸேந்த்³ரசாபாப்⁴யாம் தோயதா³ப்⁴யாமிவாம்ப³ரம் ||1-44-45

நீலலோஹிதபீதாபி⁴꞉ பதாகாபி⁴ரலங்க்ருதம் |
கேதுவேஷப்ரதிச்ச²ன்னம் மஹாகாயனிகேதனம் ||1-44-46

அருணாவரஜம் ஸ்²ரீமானாருஹ்ய ஸமரே ஹரி꞉ |
ஸ தே³வ꞉ ஸ்வேன வபுஷா ஸுபர்ணம் கே²சரோத்தமம் ||1-44-47

தமன்வயுர்தே³வக³ணா முனயஸ்²ச தபோத⁴னா꞉ |
கீ³ர்பி⁴꞉ பரமமந்த்ராபி⁴ஸ்துஷ்டுவுஸ்²ச க³தா³த⁴ரம் ||1-44-48

தத்³வைஸ்²ரவணஸம்ஸ்²லிஷ்டம் வைவஸ்வதபுர꞉ஸரம் |
வாரிராஜபரிக்ஷிப்தம் தே³வராஜவிராஜிதம் ||1-44-49

சந்த்³ரப்ரபா⁴பி⁴ர்விமலம் யுத்³தா⁴ய ஸமுபஸ்தி²தம் |
பவனாவித்³த⁴னிர்கோ⁴ஷம் ஸம்ப்ரதீ³ப்தஹுதாஸ²னம் ||1-44-50

விஷ்ணோர்ஜிஷ்ணோ꞉ ஸஹிஷ்ணோஸ்²ச ப்⁴ராஜிஷ்ணோஸ்தேஜஸா வ்ருதம் |
ப³லம் ப³லவது³த்³பூ⁴தம் யுத்³தா⁴ய ஸமவர்தத ||1-44-51

ஸ்வஸ்த்யஸ்து தே³வேப்⁴ய இதி ஸ்துத்வா தத்ராங்கி³ராப்³ரவீத் |
ஸ்வஸ்த்யஸ்து தே³வேப்⁴ய இதி உஸ²னா வாக்யமாத³தே³ ||1-44-52

இதி ஸ்²ரீமன்மஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² ஹரிவம்ஸ²பர்வணி
ஆஸ்²சர்யதாரகாமயே சதுஸ்²சத்வாரிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_44_mpr.html


## Harivamsha Mahapuranam - Part 1 -
Haivamsha Parva - Chapter 44 -
Devasenavarnanam
Itranslated and proofread by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca,
October 30, 2007##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------------


atha chatushchatvArimsho.adhyAyaH

devasenAvarNanam

vaishaMpAyana uvAcha
shrutaste daityasainyasya vistarastAta vigrahe |
surANAM sarvasainyasya vistaraM vaiShNavaM shR^iNu ||1-44-1

AdityA vasavo rudrA ashvinau cha mahAbalau |
sabalAH sAnugAshchaiva saMnahyanta yathAbalam ||1-44-2

puruhUtastu purato lokapAlaH sahasradR^ik ||
grAmaNIH sarvadevAnamAruroha suradviSham ||1-44-3

savye chAsya rAthaH pArShve pakShipravaravegavAN |
suchAruchakracharaNo hemavajrapariShkR^itaH || 1-44-4

devagandharvayakShaughairanuyAtaH sahasrashaH |
dIptimadbhiH sadasyaishcha brahmarShibhirabhiShTutaH ||1-44-5

vajravisphUrjitoddhUtairvidyudindrAyudhAnvitaiH |
gupto balAhakagaNaiH kAmagairiva parvataiH ||1-44-6

samArUDhaH sa bhagavAnparyeti maghavA gajam |
havirdhAneShu gAyanti viprAH somamakhe sthitAH ||1-44-7

svarge shakrAnuyAneShu devatUryaninAdiShu |
indraM samupanR^ityanti shatasho  hyapsarogaNAH ||1-44-8

ketunA vaMshajAtena rAjamAno yathA raviH |
yukto harisahasreNa manomArutaraMhasA ||1-44-9

sa syandanavaro bhAti yukto mAtalinA tadA |
kR^itsnaH parivR^ito merurbhAskarasyeva tejasA ||1-44-10

yamastu daNDamudyamya kAlayuktaM cha mudgaram |
tasthau suragaNAnIke daityAnnAdena bhIShayan ||1-44-11

chaturbhiH sAgarairgupto lelihAnaishcha pannagaiH |
sha~NkhamuktA~Ngadadharo bibhrattoyamayaM vapuH ||1-44-12

kAlapAshaM samAvishya hayaiH shashikaropamaih |
vAyvIritajalodgAraiH kurva.NllIlAH sahasrashaH ||1-44-13

pANDuroddhUtavasanaH pravAlaruchirA~NgadaH |
maNishyAmottamavapurhArabhArArpitodaraH ||1-44-14

varuNaH pAshabhR^inmadhye devAnIkasya tasthivAn |
yuddhavelAmabhilaShanbhinnavela ivArNavaH ||1-44-15

yakSharAkShasasainyena guhyakAnAM gaNairapi |
maNishyAmottamavapuH kubero naravAhanaH ||1-44-16

yuktashcha sha~NkhapadmAbhyAM nidhInAmadhipaH prabhuH |
rAjarAjeshvaraH shrImAngadApANiradR^ishyata ||1-44-17

vimAnayodhI dhanado vimAne puShpake sthitaH |
sa rAjarAjaH shushubhe yuddhArthI  naravAhanaH |
prekShyamANaH shivasakhaH sAkShAdiva shivaH svayaM ||1-44-18

pUrvaM pakShaM sahasrAkShaH pitR^irAjastu dakShiNam |
varuNaH pashchimaM pakShamuttaram naravAhanaH ||1-44-19

chaturShu yuktAshchatvAro lokpAlA balotkaTAh |
svAsu dikShvabhyarakShanvai tasya devabalasya ha ||1-44-20

sUryaH saptAshvayuktena rathenAmbaragAminA |
shriyA jAjvalyamAnena dIpyamAnaishcha rashmibhiH ||1-44-21

udayAstamayaM chakre meruparyantagAminA |
tridivadvArachkreNa tapatA lokamavyayam ||1-44-22

sahasrarashmiyuktena bhrAjamAnaH svatejasA |
chachAra madhye devAnAM dvAdashAtmA dineshvaraH ||1-44-23  

somaH shvetahayairbhAti syandane shItarashmivAn |
himatoyaprapUrNAbhirbhAbhirAhlAdaya~njagat ||1-44-24

tamR^ikShayogAnugataM shishirAMshuM dvijeshvaram |
jagachChAyA~NkitatanuM naishasya tamasaH kShayam ||1-44-25

jyotiShAmIshvaraM vyomni rasAnAM rasanaM prabhum |
auShadhInAM paritrANam nidhAnamamR^itasya cha ||1-44-26

jagataH prathamaM bhAgaM  saumyaM shItamayaM rasam |
dadR^IshurdAnavAH somaM himapraharaNasthitam ||1-44-27

yaH prANaH sarvabhUtAnAM pa~NchadhA bhidyate nR^iShu |
saptaskandhagato lokAMstrIndadhAra charAcharAn ||1-44-28

yamAhuragneryantAraM sarvaprabhavamIshvaram |
saptasvaragatA yasya yonirgItirudIryate ||1-44-29

yaM vadantyuttamam bhUtam yaM vadantyasharIriNam |
yamAhurAkAshagamaM shIghragaM shabdayonijam ||1-44-30

sa vAyuH sarvabhUtAyuruddhataH svena tejasA |
vavau pravyathayandaityAnpratilomaH satoyadaH ||1-44-31

maruto devagandharvA vidyAdharagaNaiH saha |
chikrIDurasibhiH shubhrairnirmuktairiva pannagaiH ||1-44-32

sR^ijantaH sarpapatayastIvraM roshamayaM viSham |
sharabhUtAH surendrANAM cherurvyAttamukhA divi ||1-44-33

parvatAstu shilAshR^i~NgaiH shatashAkhaishca pAdapaiH |
upatasthuH suragaNAnprahartuM  dAnavaM balam ||1-44-34

yaH sa devo hR^iShIkeshaH padmanAbhastrivikramaH |
kR^iShNavartmA yugAntAbho vishvasya jagataH prabhuH ||1-44-35

samudrayonirmadhuhA havyabhukkratusatkR^itaH |
bhUrApovyomabhUtAtmA samaH shAntikaro.arihA ||1-44-36

jagadyonirjagadbIjo jagadgururudAradhIH |
sArkamagnimivodyantamudyamyottamatejasam || 1-44-37

arighnamamarAnIke chakraM chakragadAdharaH |
saparIveShamudyantaM saviturmaNDalaM yathA ||1-44-38

savyenAlambya mahatIM sarvAsuravinAshinIm |
kareNa kAlIM vapuShA shatrukAlapradAM gadAm |
sheShairbhujaiH pradIptAni bhujagAridhvajaH prabhuH || 1-44-39

dadhArAyudhajAlAni shAr~NgAdIni mahAyashAH |
sa kashyapaH svAtmabhavaM dvijaM bhujagabhojanam ||1-44-40

pavanAdhikasaMpAtaM gaganakSobhaNaM khagam |
bhujagendreNa vadane niviShTena virAjitam ||1-44-41

amR^itAraMbhanirmuktaM mandarAdrimivochChritam |
devAsuravimardeShu shatasho drR^iShTavikramam ||1-44-42

mahendreNAmR^itasyArthe vajreNa kritalakShaNam |
shikhinaM chUDinaM chaiva taptakuNDalabhUShaNam |
vichitrapakShavasanaM dhAtumantamivAchalam ||1-44-43

sphItakroDAvalambena shItAMshusamatejasA|
bhogibhogAvasaktena maNiratnena bhAsvatA ||1-44-44

pakShAbhyAM chArupatrAbhyAmAvR^itya divi lIlayA |
yugAnte sendrachApAbhyAM toyadAbhyAmivAmbaram ||1-44-45

nIlalohitapItAbhiH patAkAbhiralaMkR^itam |
ketuveShapratichChannaM mahAkAyaniketanam ||1-44-46

aruNAvarajaM shrImAnAruhya samare hariH |
sa devaH svena vapuShA suparNaM khecharottamam ||1-44-47

tamanvayurdevagaNA munayashcha tapodhanAH |
gIrbhiH paramamantrAbhistuShTuvushcha gadAdharam ||1-44-48

tadvaishravaNasaMshliShTaM vaivasvatapuraHsaram |
vArirAjaparikShiptaM devarAjavirAjitam ||1-44-49

chandraprabhAbhirvimalaM yuddhAya samupasthitam |
pavanAviddhanirghoShaM saMpradIptahutAshanam ||1-44-50

viShNorjiShNoH sahiShNoshcha bhrAjiShNostejasA vR^itam |
balaM balavadudbhUtaM yuddhAya samavartata ||1-44-51

svastyastu devebhya iti stutvA tatrA~NgirAbravIt |
svastyastu devebhya iti ushanA vAkyamAdade ||1-44-52 

iti shrImanmahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
AshcharyatArakAmaye chatushchatvAriMsho.adhyAyaH  

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்