Wednesday 26 February 2020

ப்ருதூ²பாக்²யானம் | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 06

ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ப்ருதூ²பாக்²யானம்


ப்ருது²ருவாச
ஏகஸ்யார்தா²ய யோ ஹன்யாதா³த்மனோ வா பரஸ்ய வா |
ப³ஹூன்வை ப்ராணினோ லோகே ப⁴வேத்தஸ்யேஹ பாதகம் ||1-6-1

ஸுக²மேத⁴ந்தி ப³ஹவோ யஸ்மிம்ஸ்து நிஹதே(அ)ஸு²பே⁴ |
தஸ்மின்னாஸ்தி ஹதே ப⁴த்³ரே பாதகம் சோபபாதகம் ||1-6-2

ஏகஸ்மின் யத்ர நித⁴னம் ப்ராபிதே து³ஷ்டகாரிணி |
ப³ஹூனாம் ப⁴வதி க்ஷேமம் தத்ர புண்யப்ரதோ³ வத⁴꞉ ||1-6-3

ஸோ(அ)ஹம் ப்ரஜானிமித்தம் த்வாம் ஹனிஷ்யாமி வஸுந்த⁴ரே |
யதி³ மே வசனாம் நாத்³ய கரிஷ்யஸி ஜக³த்³தி⁴தம் ||1-6-4

த்வாம் நிஹத்யாத்³ய பா³ணேன மச்சா²ஸனபராங்முகீ²ம் |
ஆத்மானம் ப்ரத²யித்வாஹம் ப்ரஜா தா⁴ரயிதா சிரம் ||1-6-5ஸா த்வம் ஸா²ஸனமாஸ்தா²ய மம த⁴ர்மப்⁴ருதாம் வரே |
ஸஞ்ஜீவய ப்ரஜா꞉ ஸர்வா꞉ ஸமர்தா² ஹ்யஸி தா⁴ரணே |1-6-6

து³ஹித்ருத்வம் ச மே க³ச்ச² தத ஏனமஹம் ஸ²ரம் |
நியச்சே²யம் த்வத்³வதா⁴ர்த²முத்³யதம் கோ⁴ரத³ர்ஸ²னம் ||1-6-7

ப்ருதி²வ்யுவாச
ஸர்வமேதத³ஹம் வீர விதா⁴ஸ்யாமி ந ஸம்ஸ²ய꞉ |
உபாயத꞉ ஸமாரப்³தா⁴꞉ ஸர்வே ஸித்³த்⁴யந்த்யுபக்ரமா꞉ ||1-6-8

உபாயம் பஸ்²ய யேன த்வம் தா⁴ரயேதா²꞉ ப்ரஜா இமா꞉ |
வத்ஸம் து மம ஸம்பஸ்²ய க்ஷரேயம் யேன வத்ஸலா ||1-6-9

ஸமாம் ச குரு ஸர்வத்ர மாம் த்வம் த⁴ர்மப்⁴ருதாம் வர |
யதா² நிஸ்பந்த³மானம் மே க்ஷீரம் ஸர்வத்ர பா⁴வயேத் ||1-6-10

வைஸ²ம்பாயன உவாச
தத உத்ஸாரயாமாஸ ஸை²லாஞ்ச²தஸஹஸ்ரஸ²꞉ |
த⁴னுஷ்கோட்யா ததா³ வைன்யஸ்தேன ஸை²லா விவர்தி⁴தா꞉ ||1-6-11

ப்ருது²ர்வைன்யஸ்ததா³ ராஜா மஹீம் சக்ரே ஸமாம் தத꞉ |
மன்வந்தரேஷ்வதீதேஷு விஷமாஸீத்³வஸுந்த⁴ரா || 1-6-12

ஸ்வபா⁴வேனாப⁴வன்ஹ்யஸ்யா꞉ ஸமானி விஷமாணி ச |
சாக்ஷுஷஸ்யாந்தரே பூர்வமாஸீதே³வம் ததா³ கில ||1-6-13

ந ஹி பூர்வவிஸர்கே³ வை விஷமே ப்ருதி²வீதலே |
ப்ரவிபா⁴க³꞉ புராணாம் ச க்³ராமாணாம் வா ததா³ப⁴வத் ||1-6-14

ந ஸஸ்யானி ந கோ³ரக்ஷா ந க்ருஷிர்ன வணிக்பத²꞉ |
நைவ ஸத்யான்ருதம் தத்ர ந லோபோ⁴ ந ச மத்ஸர꞉ ||1-6-15

வைவஸ்வதே(அ)ந்தரே சாஸ்மின் ஸாம்ப்ரதம் ஸமுபஸ்தி²தே |
வைன்யாத்ப்ரப்⁴ருதி ராஜேந்த்³ர ஸர்வஸ்யைதஸ்ய ஸம்ப⁴வ꞉ ||1-6-16

யத்ர யத்ர ஸமம் த்வஸ்யா பூ⁴மேராஸீதிஹானக⁴ |
தத்ர தத்ர ப்ரஜா꞉ ஸர்வா꞉ ஸம்வாஸம் ஸமரோசயன் ||1-6-17

ஆஹார꞉ ப²லமூலானி ப்ரஜானாமப⁴வத்ததா³ |
க்ருச்ச்²ரேண மஹதா யுக்த இத்யேவமனுஸு²ஸ்²ரும ||1-6-18

ஸங்கல்பயித்வா வத்ஸம் து மனும் ஸ்வாயம்பு⁴வம் ப்ரபு⁴ம் |
ஸ்வபாணௌ புருஷஸ்²ரேஷ்ட² து³தோ³ஹ ப்ருதி²வீம் தத꞉ |
ஸஸ்யஜாதானி ஸர்வாணி ப்ருது²ர்வைன்ய꞉ ப்ரதாபவான் ||1-6-19

தேனான்னேன ப்ரஜாஸ்தாத வர்தந்தே(அ)த்³யாபி நித்யஸ²꞉ |
ருஷிபி⁴꞉ ஸ்²ரூயதே சாபி புனர்து³க்³தா⁴ வஸுந்த⁴ரா ||1-6-20

வத்ஸ꞉ ஸோமோ(அ)ப⁴வத்தேஷாம் தோ³க்³தா⁴ சாங்கி³ரஸ꞉ ஸுத꞉ |
ப்³ருஹஸ்பதிர்மஹாதேஜா꞉ பாத்ரம் ச²ந்தா³ம்ஸி பா⁴ரத |
க்ஷீரமாஸீத³னுபமம் தபோ ப்³ரஹ்ம ச ஸா²ஸ்²வதம் ||1-6-21

புனர்தே³வக³ணை꞉ ஸர்வை꞉ புரந்த³ரபுரோக³மை꞉ |
காஞ்சனம் பாத்ரமாதா³ய து³க்³தே⁴யம் ஸ்²ரூயதே மஹீ ||1-6-22

வத்ஸஸ்து மக⁴வானாஸீத்³தோ³க்³தா⁴ ச ஸவிதா ப்ரபு⁴꞉ |
க்ஷீரமூர்ஜஸ்கரம் சைவ வர்தந்தே யேன தே³வதா꞉ || 1-6-23

பித்ரூபி⁴꞉ ஸ்²ரூயதே சாபி புனர்து³க்³தா⁴ வஸுந்த⁴ரா |
ராஜதம் பாத்ரமாதா³ய ஸ்வதா⁴மமிதவிக்ரமை꞉ ||1-6-24

யமோ வைவஸ்வரஸ்தேஷாமாஸீத்³வத்ஸ꞉ ப்ரதாபவான் |
அந்தகஸ்²சாப⁴வத்³தோ³க்³தா⁴ காலோ லோகப்ரகாலன꞉ || 1-6-25

நாகை³ஸ்²ச ஸ்²ரூயதே து³க்³த்⁴தா³ வத்ஸம் க்ருத்வா து தக்ஷகம் |
அலாபு³ம் பாத்ரமாதா³ய விஷம் க்ஷீரம் நரோத்தம || 1-6-26

தேஷாமைராவதோ தோ³க்³தா⁴ த்⁴ருதராஷ்ட்ர꞉ ப்ரதாபவான் |
நாகா³னாம் ப⁴ரதஸ்²ரேஷ்ட² ஸர்பாணாம் ச மஹீபதே || 1-6-27

தேனைவ வர்தயந்த்யுக்³ரா மஹாகாயா விஷோல்ப³ணா꞉ |
ததா³ஹாராஸ்ததா³சாராஸ்தத்³வீர்யாஸ்தது³பாஸ்²ரயா꞉ || 1-6-28

அஸுரை꞉ஸ்²ரூயதே சாபி புனர்து³க்³தா⁴ வஸுந்த⁴ரா |
ஆயஸம் பாத்ரமாதா³ய மாயாம் ஸ²த்ருனிப³ர்ஹிணீம் || 1-6-29

விரோசனஸ்து ப்ராஹ்ராதி³ர்வத்ஸஸ்தேஷாமபூ⁴த்ததா³ |
ருத்விக்³விமூர்த்³தா⁴ தை³த்யானாம் மது⁴ர்தோ³க்³தா⁴ மஹாப³ல꞉ || 1-6-30

தயைதே மாயயாத்³யாபி ஸர்வே மாயாவினோ(அ)ஸுரா꞉ |
வர்தயந்த்யமிதப்ரஜ்ஞாஸ்ததே³ஷாமமிதம் ப³லம் || 1-6-31

யக்ஷைஸ்²ச ஸ்²ரூயதே தாத புனர்து³க்³தா⁴ வஸுந்த⁴ரா |
ஆமபாத்ரே மஹாராஜ புராந்தர்த்³தா⁴னமக்ஷயம் ||1-6-32

வத்ஸம் வைஸ்²ரவணம் க்ருத்வா யக்ஷை꞉ புண்யஜனைஸ்ததா³ |
தோ³க்³தா⁴ ரஜதனாப⁴ஸ்து பிதா மணிவரஸ்ய ச ||1-6-33

யக்ஷானுஜோ மஹாதேஜாஸ்த்ரிஸீ²ர்ஷா꞉ ஸுமஹாதபா꞉ |
தேன தே வர்தயந்தீதி பரமர்ஷிருவாச ஹ ||1-6-34

ராக்ஷஸைஸ்²ச பிஸா²சைஸ்²ச புனர்து³க்³தா⁴ வஸுந்த⁴ரா |
ஸா²வம் கபாலமாதா³ய ப்ரஜா போ⁴க்தும் நரர்ஷப⁴ || 1-6-35

தோ³க்³தா⁴ ரஜதனாப⁴ஸ்து தேஷாமாஸீத்குரூத்³வஹ |
வத்ஸ꞉ ஸுமாலீ கௌரவ்ய꞉ க்ஷீரம் ருதி⁴ரமேவ ச || 1-6-36

தேன க்ஷீரேண யக்ஷாஸ்²ச ராக்ஷஸாஸ்²சாமரோபமா꞉ |
வர்தயந்தி பிஸா²சாஸ்²ச பூ⁴தஸங்கா⁴ஸ்ததை²வ ச ||1-6-37

பத்³மபாத்ரம் புனர்து³க்³தா⁴ க³ந்த⁴ர்வை꞉ ஸாப்ஸரோக³ணை꞉ |
வத்ஸம் சித்ரரத²ம் க்ருத்வா ஸு²சீன்க³ந்தா⁴ன்னரர்ஷப⁴ ||1-6-38

தேஷாம் ச ஸுருசிஸ்த்வாஸீத்³தோ³க்³தா⁴ ப⁴ரதஸத்தம |
க³ந்த⁴ர்வராஜோ(அ)திப³லோ மஹாத்மா ஸூர்யஸன்னிப⁴꞉ || 1-6-39

ஸை²லைஸ்²ச ஸ்²ரூயதே ராஜன் புனர்து³க்³தா⁴ வஸுந்த⁴ரா |
ஔஷதீ⁴ர்வை மூர்திமதீ ரத்னானி விவிதா⁴னி ச ||1-6-40

வத்ஸஸ்து ஹிமவானாஸீன்மேருர்தோ³க்³தா⁴ மஹாகி³ரி꞉ |
பாத்ரம் து ஸை²லமேவாஸீத்தேன ஸை²லா விவர்தி⁴தா꞉ ||1-6-41

வீருத்³பி⁴꞉ ஸ்²ரூயதே ராஜன் புனர்து³க்³தா⁴ வஸுந்த⁴ரா |
பாலாஸ²ம் பாத்ரமாதா³ய த³க்³த⁴ச்சி²ன்னப்ரரோஹணம் || 1-6-42

து³தோ³ஹ புஷ்பித꞉ ஸாலோ வத்ஸ꞉ ப்லக்ஷோ(அ)ப⁴வத்ததா³ |
ஸேயம் தா⁴த்ரீ விதா⁴த்ரீ ச பாவனீ ச வஸுந்த⁴ரா ||1-6-43

சராசரஸ்ய ஸர்வஸ்ய ப்ரதிஷ்டா² யோனிரேவ ச |
ஸர்வகாமது³கா⁴ தோ³க்³த்⁴ரீ ஸர்வஸஸ்யப்ரரோஹிணீ ||1-6-44

ஆஸீதி³யம் ஸமுத்³ராந்தா மேதி³னீதி பரிஸ்²ருதா |
மது⁴கைடப⁴யோ꞉ க்ருத்ஸ்னா மேத³ஸாபி⁴பரிப்லுதா |
தேனேயம் மேதி³னீ தே³வீ ப்ரோச்யதே ப்³ரஹ்மவாதி³பி⁴꞉ ||1-6-45

ததோ(அ)ப்⁴யுபக³மாத்³ராஜ்ஞ꞉ ப்ருதோ²ர்வைன்யஸ்ய பா⁴ரத |
து³ஹித்ருத்வமனுப்ராப்தா தே³வீ ப்ருத்²வீதி சோச்யதே |
ப்ருது²னா ப்ரவிப⁴க்தா ச ஸோ²தி⁴தா ச வஸுந்த⁴ரா ||1-6-46|

ஸஸ்யாகரவதீ ஸ்பீ²தா புரபத்தனமாலினீ |
ஏவம்ப்ரபா⁴வோ வைன்ய꞉ ஸ ராஜாஸீத்³ராஜஸத்தம꞉ ||1-6-47

நமஸ்யஸ்²சைவ பூஜ்யஸ்²ச பூ⁴தக்³ராமைர்ன ஸம்ஸ²ய꞉ |
ப்³ராஹ்மணைஸ்²ச மஹாபா⁴கை³ர்வேத³வேதா³ங்க³பாரக³꞉ ||1-6-48

ப்ருது²ரேவ நமஸ்கார்யோ ப்³ரஹ்மயோனி꞉ ஸனாதன꞉ |
பார்தி²வைஸ்²ச மஹாபா⁴கை³꞉ பார்தி²வத்வமபீ⁴ப்ஸுபி⁴꞉ ||1-6-49

ஆதி³ராஜோ நமஸ்கார்ய꞉ ப்ருது²ர்வைன்ய꞉ ப்ரதாபவான் |
யோதை⁴ரபி ச விக்ராந்தை꞉ ப்ராப்துகாமைர்ஜயம் யுதி⁴ |
ப்ரூது²ரேவ நமஸ்கார்யோ யோதா⁴னாம் ப்ரத²மோ ந்ருப꞉ ||1-6-50

யோ ஹி யோத்³தா⁴ ரணம் யாதி கீர்தயித்வா ப்ருது²ம் ந்ருபம்
ஸ கோ⁴ரரூபான்ஸங்க்³ராமான்க்ஷமீ தரதி கீர்திமான் ||1-6-51

வைஸ்²யைரபி ச வித்தாட்⁴யை꞉ பண்யவ்ருத்திமனுஷ்டி²தை꞉|
ப்ருது²ரேவ நமஸ்கார்யோ வ்ருத்திதா³தா மஹாயஸா²꞉ ||1-6-52

ததை²வ ஸூ²த்³ரை꞉ ஸு²சிபி⁴ஸ்த்ரிவர்ணபரிசாரிபி⁴꞉ |
ஆதி³ராஜோ நமஸ்கார்ய꞉ ஸ்²ரேய꞉ பரமபீ⁴ப்ஸுபி⁴꞉ ||1-6-53

ஏதே வத்ஸவிஸே²ஷாஸ்²ச தோ³க்³தா⁴ர꞉ க்ஷீரமேவ ச |
பாத்ராணி ச மயோக்தானி கிம் பூ⁴யோ வர்ணயாமி தே ||1-6-54

ய இத³ம் ஸ்²ருணுயான்னித்யம் ப்ருதோ²ஸ்²சரிதமாதி³த꞉ |
புத்ரபௌத்ரஸமாயுக்தோ மோத³தே ஸுசிரம் பு⁴வி ||1-6-55||

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸ²பர்வணி ப்ருதூ²பாக்²யானே
ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_6_mpr.html


##Itrans encodimg of HarivaMshamahApurANam-
Part I harivaMshaparva
Chapter 6
Encoded by Jagat (Jan Brzezinski)  jankbrz @ videotron.ca
Edited and proofread by K S Ramachandran ramachandran_ksr @ yahoo.ca .
19 April,  2007.
Source:  Chitrashala Press edn, Gita Press edn.##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------


(6)

ShaShTho.adhyAyaH

pR^ithUpAkhyAnam

pR^ithuruvAcha
ekasyArthAya yo hanyAdAtmano vA parasya vA |
bahUnvai prANino loke bhavettasyeha pAtakam ||1-6-1

sukhamedhanti bahavo yasmiMstu nihate.ashubhe |
tasminnAsti hate bhadre pAtakaM chopapAtakam ||1-6-2

ekasmin yatra nidhanaM prApite duShTakAriNi |
bahUnAM bhavati kShemaM tatra puNyaprado vadhaH ||1-6-3

so.ahaM prajAnimittaM tvAM haniShyAmi vasuMdhare |
yadi me vachanAM nAdya kariShyasi jagaddhitam ||1-6-4

tvAM nihatyAdya bANena machChAsanaparA~NmukhIm |
AtmAnaM prathayitvAhaM prajA dhArayitA chiram ||1-6-5

sA tvaM shAsanamAsthAya mama dharmabhR^itAM vare |
sa~njIvaya prajAH sarvAH samarthA hyasi dhAraNe |1-6-6

duhitR^itvaM cha me gachCha tata enamahaM sharam |
niyachCheyaM tvadvadhArthamudyataM ghoradarshanam ||1-6-7

pR^ithivyuvAcha
sarvametadahaM vIra vidhAsyAmi na saMshayaH |
upAyataH samArabdhAH sarve siddhyantyupakramAH ||1-6-8

upAyaM pashya yena tvaM dhArayethAH prajA imAH |
vatsaM tu mama sampashya kShareyaM yena vatsalA ||1-6-9

samAM cha kuru sarvatra mAM tvaM dharmabhR^itAM vara |
yathA nispandamAnaM me kShIraM sarvatra bhAvayet ||1-6-10

vaishampAyana uvAcha
tata utsArayAmAsa shailA~nChatasahasrashaH |
dhanuShkoTyA tadA vainyastena shailA vivardhitAH ||1-6-11

pR^ithurvainyastadA rAjA mahIM chakre samAM tataH |
manvantareShvatIteShu viShamAsIdvasundharA || 1-6-12

svabhAvenAbhavanhyasyAH samAni viShamANi cha |
chAkShuShasyAntare pUrvamAsIdevaM tadA kila ||1-6-13

na hi pUrvavisarge vai viShame pR^ithivItale |
pravibhAgaH purANAM cha grAmANAM vA  tadAbhavat ||1-6-14

na sasyAni na gorakShA na kR^iShirna vaNikpathaH |
naiva satyAnR^itaM  tatra na lobho na cha matsaraH ||1-6-15

vaivasvate.antare chAsmin sAmprataM samupasthite |
vainyAtprabhR^iti rAjendra sarvasyaitasya saMbhavaH ||1-6-16

yatra yatra samaM tvasyA bhUmerAsItihAnagha  |
tatra tatra prajAH sarvAH saMvAsaM samarochayan ||1-6-17

AhAraH phalamUlAni prajAnAmabhavattadA |
kR^ichChreNa mahatA yukta ityevamanushushruma ||1-6-18

sa~NkalpayitvA vatsaM tu manuM svAyambhuvaM prabhum |
svapANau puruShashreShTha dudoha pR^ithivIM tataH |
sasyajAtAni sarvANi pR^ithurvainyaH pratApavAn ||1-6-19

tenAnnena prajAstAta vartante.adyApi nityashaH |
R^iShibhiH shrUyate chApi punardugdhA vasuMdharA ||1-6-20

vatsaH somo.abhavatteShAM dogdhA chA~NgirasaH sutaH |
bR^ihaspatirmahAtejAH pAtraM ChandAMsi bhArata |
kShIramAsIdanupamaM tapo brahma cha shAshvatam ||1-6-21

punardevagaNaiH sarvaiH purandarapurogamaiH |
kA~nchanaM pAtramAdAya dugdheyaM shrUyate mahI ||1-6-22

vatsastu maghavAnAsIddogdhA cha savitA prabhuH |
kShIramUrjaskaraM chaiva  vartante yena devatAH || 1-6-23

pitR^IbhiH shrUyate chApi punardugdhA vasundharA |
rAjataM pAtramAdAya svadhAmamitavikramaiH ||1-6-24

yamo vaivasvarasteShAmAsIdvatsaH pratApavAn |
antakashchAbhavaddogdhA kAlo lokaprakAlanaH || 1-6-25

nAgaishcha shrUyate dugdhdA vatsaM kR^itvA tu takShakam |
alAbuM pAtramAdAya viShaM kShIraM narottama || 1-6-26

teShAmairAvato dogdhA dhR^itarAShTraH pratApavAn |
nAgAnAM bharatashreShTha sarpANAM cha mahIpate || 1-6-27

tenaiva vartayantyugrA mahAkAyA viSholbaNAH |
tadAhArAstadAchArAstadvIryAstadupAshrayAH  || 1-6-28

asuraiHshrUyate chApi punardugdhA vasundharA |
AyasaM pAtramAdAya mAyAM shatrunibarhiNIm || 1-6-29

virochanastu prAhrAdirvatsasteShAmabhUttadA |
R^itvigvimUrddhA daityAnAM madhurdogdhA mahAbalaH || 1-6-30

tayaite mAyayAdyApi sarve mAyAvino.asurAH |
vartayantyamitapraj~nAstadeShAmamitaM balam || 1-6-31

yakShaishcha shrUyate tAta punardugdhA vasundharA |
AmapAtre mahArAja purAntarddhAnamakShayam ||1-6-32

vatsaM vaishravaNaM kR^itvA yakShaiH puNyajanaistadA |
dogdhA rajatanAbhastu pitA maNivarasya cha ||1-6-33

yakShAnujo mahAtejAstrishIrShAH sumahAtapAH |
tena te vartayantIti paramarShiruvAcha ha ||1-6-34

rAkShasaishcha pishAchaishcha punardugdhA vasundharA |
shAvaM kapAlamAdAya prajA bhoktuM nararShabha || 1-6-35

dogdhA rajatanAbhastu teShAmAsItkurUdvaha |
vatsaH sumAlI kauravyaH kShIraM rudhirameva cha || 1-6-36

tena kShIreNa yakShAshcha rAkShasAshchAmaropamAH |
vartayanti pishAchAshcha bhUtasa~NghAstathaiva cha ||1-6-37

padmapAtraM punardugdhA gandharvaiH sApsarogaNaiH |
vatsaM chitrarathaM kR^itvA shuchIngandhAnnararShabha ||1-6-38

teShAM cha suruchistvAsIddogdhA bharatasattama |
gandharvarAjo.atibalo mahAtmA sUryasannibhaH || 1-6-39

shailaishcha shrUyate rAjan punardugdhA vasundharA |
auShadhIrvai mUrtimatI ratnAni vividhAni cha ||1-6-40

vatsastu himavAnAsInmerurdogdhA mahAgiriH |
pAtraM tu shailamevAsIttena shailA vivardhitAH ||1-6-41

vIrudbhiH shrUyate rAjan punardugdhA vasundharA |
pAlAshaM pAtramAdAya dagdhachChinnaprarohaNam || 1-6-42

dudoha puShpitaH sAlo vatsaH plakSho.abhavattadA |
seyaM dhAtrI vidhAtrI cha pAvanI cha vasundharA ||1-6-43

charAcharasya sarvasya pratiShThA yonireva cha |
sarvakAmadughA dogdhrI sarvasasyaprarohiNI ||1-6-44

AsIdiyaM samudrAntA medinIti parishrutA |
madhukaiTabhayoH kR^itsnA medasAbhipariplutA |
teneyaM medinI devI prochyate brahmavAdibhiH ||1-6-45

tato.abhyupagamAdrAj~naH pR^ithorvainyasya bhArata |
duhitR^itvamanuprAptA devI pR^ithvIti chochyate |
pR^ithunA pravibhaktA cha shodhitA cha vasundharA ||1-6-46|

sasyAkaravatI sphItA purapattanamAlinI |
evaMprabhAvo vainyaH sa rAjAsIdrAjasattamaH ||1-6-47

namasyashchaiva pUjyashcha bhUtagrAmairna saMshayaH |
brAhmaNaishcha mahAbhAgairvedavedA~NgapAragaH ||1-6-48

pR^ithureva namaskAryo brahmayoniH sanAtanaH |
pArthivaishcha mahAbhAgaiH pArthivatvamabhIpsubhiH ||1-6-49

AdirAjo namaskAryaH pR^ithurvainyaH pratApavAn |
yodhairapi cha vikrAntaiH prAptukAmairjayaM yudhi |
pR^Ithureva namaskAryo yodhAnAM prathamo nR^ipaH ||1-6-50

yo hi yoddhA raNaM yAti kIrtayitvA pR^ithuM nR^ipam
sa ghorarUpAnsaMgrAmAnkShamI tarati kIrtimAn ||1-6-51

vaishyairapi cha vittADhyaiH paNyavR^ittimanuShThitaiH|
pR^ithureva namaskAryo vR^ittidAtA mahAyashAH ||1-6-52

tathaiva shUdraiH shuchibhistrivarNaparichAribhiH |
AdirAjo namaskAryaH shreyaH paramabhIpsubhiH ||1-6-53

ete vatsavisheShAshcha dogdhAraH kShIrameva cha |
pAtrANi cha mayoktAni kiM bhUyo varNayAmi te ||1-6-54

ya idaM shR^iNuyAnnityaM pR^ithoshcharitamAditaH |
putrapautrasamAyukto modate suchiraM bhuvi ||1-6-55||

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshaparvaNi pR^ithUpAkhyAne
ShaShTho.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்