Saturday 26 February 2022

ஸாத்யகிடி³ம்ப⁴கயோர்யுத்³த⁴ம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 125 (27)

அத² பஞ்சர்விம்ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஸாத்யகிடி³ம்ப⁴கயோர்யுத்³த⁴ம்

Dimbhaka

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
யுத்³த⁴ம் சக்ரதுரத்யர்த²ம் ததோ டி³ம்ப⁴கஸாத்யகீ |
தாவுபௌ⁴ ப³லிநௌ வீரௌ விக்²யாதௌ க்ஷத்ரியேஷு ச ||3-125-1

க்ருதஷ்²ரமௌ மஹாயுத்³தே⁴ ஸததம் வ்ருத்³த⁴ஸேவிநௌ |
ஸாத்யகிர்த³ஷ²பி⁴ர்வீரோ டி³ம்ப⁴கம் வேத³பாரக³ம் ||3-125-2

அவித்⁴யந்நிஷி²தைர்பா³ணைஸ்தேந வக்த்ரே ததோ²ரஸி |
ஸ தேந வித்³தோ⁴ ப³லிநா டி³ம்ப⁴க꞉ க்ஷத்ரியோத்தம꞉ ||3-125-3

நாராசை꞉ பஞ்சஸாஹஸ்ரைர்விவ்யாத⁴ யுதி⁴ க³ர்வித꞉ |
தாநந்தரே வ்ருஷ்ணிவீரோ நிஷித்³த⁴ந்நிநத³ந்ப்³ருவன் ||3-125-4

அத² க்ருத்³தோ⁴ ந்ருபவரோ வித்³த⁴꞉ ஸப்தபி⁴ராஷு²கை³꞉ |
புந꞉ ஷ²தஸஹஸ்ரேண ப்ரத்யவித்⁴யத ஸாத்யகிம் ||3-125-5

ஸாத்யகிஸ்த்வத² விக்ராந்தோ த⁴நுஷ்²சிச்சே²த³ தஸ்ய தத் |
அர்த⁴சந்த்³ரேண தீக்ஷ்ணேந டி³ம்ப⁴கஸ்ய ஸ யாத³வ꞉ ||3-125-6

ஆஜக்⁴நே டி³ம்ப⁴கோ வீரஷ்²சாபமாதா³ய சாபரம் |
க்ஷுரப்ரேணாத² ரௌத்³ரேண தைலதௌ⁴தேந விக்ரமீ ||3-125-7

ஸ தேந வித்³தோ⁴ பா³ணேந வமஞ்சோ²ணிதகம் ந்ருப |
அதீவ ஷு²ஷு²பே⁴ ராஜந்வஸந்தே கிம்ஷு²கோ யதா² ||3-125-8

த⁴நுஷ்²சிச்சே²த³ பூ⁴யஸ்து க்³ருஹீதம் யத்பூரா த⁴நு꞉ |
ததோ(அ)ந்யத்³த⁴நுராதா³ய டி³ம்ப⁴கோ யாத³வேஷ்²வரம் ||3-125-9

ஜகா⁴ந நிஷி²தைர்பா³ணை꞉ ஸர்வக்ஷத்ரஸ்ய பஷ்²யத꞉ |
ஸ த⁴நு꞉ புநரத்யுக்³ரம் சிச்சே²த³ யுதி⁴ ஸாத்யகி꞉ ||3-125-10

ஷ²ரேண தீக்ஷ்ணபுங்கே²ந டி³ம்ப⁴கஸ்ய து³ராத்மந꞉ |
ததோ(அ)ந்யத்³த⁴நுராதா³ய ஸத்வரம் ஸ ந்ருபோத்தம꞉ ||3-125-11

த⁴நுஷா தேந ராஜேந்த்³ர ஸாத்யகிம் விவ்யதே⁴ புந꞉ |
ஏவம் த⁴நூம்ஷி ஷ²தம் பஞ்ச ச பஞ்ச ச ||3-125-12

சி²த்த்வா நநாத³ ஷை²நேய꞉ ஸர்வக்ஷத்ரஸ்ய பஷ்²யத꞉ |
த⁴நுஷீ² தௌ பரித்யஜ்ய வீரௌ டி³ம்ப⁴கஸாத்யகீ ||3-125-13

க²ட்³கௌ³ ப்ரக்³ருஹ்ய சாத்யுக்³ரௌ யுத்³தா⁴ய ஸமுபஸ்தி²தௌ |
தௌ ஹி க²ட்³க³விதா³ம் ஷ்²ரேஷ்டௌ² வீரௌ டி³ம்ப⁴கஸாத்யகீ ||3-125-14

தௌ³꞉ஷா²ஸநிர்மஹாபா⁴க³꞉ ஸௌமத³த்திஸ்ததை²வ ச |
அபி⁴மந்யுஷ்²ச விக்ராந்தோ நகுலஷ்²ச ததை²வ ச ||3-125-15

ஏதே க²ட்³க³விதா³ம்ஷ்²ரேஷ்டா²꞉ கீர்திதா யுத்³தி⁴ ஸத்தமா꞉ |
ஏதேஷ்வேதௌ ந்ருபஷ்²ரேஷ்டௌ² ஷட்ஸு வை ந்ருபஸத்தம ||3-125-16

தாவேதாவஸிநா யுத்³த⁴ம் சக்ரதுர்யுத்³த⁴லாலஸௌ |
ப்⁴ராந்தமுத்³ப்⁴ராந்தமாவித்³த⁴ம் ப்ரவித்³த⁴ம் பா³ஹுநி꞉ஸ்ருதம் ||3-125-17

ஆகரம் விகரம் பி⁴ந்நம் நிர்மர்யாத³மமாநுஷம் |
ஸங்கோசிதம் குலசிதம் ஸவ்யஜாநு விஜாநு ச ||3-125-18

ஆஹிகம் சித்ரகம் க்ஷிப்தம் குஸும்ப³ம் லம்ப³நம் த்⁴ருதம் |
ஸர்வபா³ஹு விநிர்பா³ஹு ஸவ்யேதரமதோ²த்தரம் ||3-125-19

த்ரிபா³ஹுஸ்துங்க³பா³ஹுஷ்²ச ஸவ்யோந்நதமுதா³ஸி ச |
ப்ருஷ்ட²த꞉ ப்ரதி²தம் சைவ யௌதி⁴கம் ப்ரதி²தம் ததா² ||3-125-20

இதி ப்ராகாரந்த்³வாத்ரிம்ஷ²ச்சக்ரது꞉ க²ட்³க³யோதி⁴நௌ |
புந꞉ புந꞉ ப்ரஹரந்தௌ ந ச ஷ்²ரமமுபேயது꞉ ||3-125-21

புஷ்கரஸ்தௌ² மஹாராஜ யுத்³தா⁴ய க்ருதநிஷ்²சயௌ |
ததோ தே³வா꞉ ஸக³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸித்³தா⁴ஷ்²ச பரமர்ஷய꞉ ||3-125-22

துஷ்டுவுஸ்தௌ மஹாராஜ ஜயே க்ருதபரிஷ்²ரமௌ |
அஹோ வீர்யமஹோ தை⁴ர்யமநயோர்பா³ஹுஷா²லிநோ꞉ ||3-125-23

ஏதாவேவ ரணே ஷ²க்தௌ க²ட்³கே³ த⁴நுஷி² பாரகௌ³ |
ஏக꞉ ஷி²ஷ்யோ கி³ரீஷ²ஸ்ய த்³ரோணஸ்யாந்யோ ஹி தீ⁴மத꞉ ||3-125-24

அர்ஜுந꞉ ஸாத்யகிஷ்²சைவ வாஸுதே³வோ ஜக³த்பதி꞉ |
த்ரய ஏதே மஹாராஜ ப்ரதி²தா꞉ ஸங்க³ரே ஸதா³ ||3-125-25

டி³ம்ப⁴க꞉ ஷ²க்திப்⁴ருச்ச²ர்வஸ்த்ரய ஏதே மஹாரதா²꞉ |
ப்ரஸித்³தா⁴꞉ ஸர்வ ஏவைதே வீர்யேஷு ச ப³லேஷு ச ||3-125-26


இதி தே தே³வக³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸித்³தா⁴ யக்ஷா மஹோரகா³꞉ |
தி³விஸ்தி²தா꞉ ஸமம் ப்³ரூயுர்யுத்³த⁴த³ர்ஷ²நலாலஸா꞉ ||3-125-27

இதி ஷ்²ரீமாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கோபாக்²யாநே ஸாத்யகிடி³ம்ப⁴கயுத்³தே⁴
பஞ்சவிம்ஷ²த்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_125_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 125 Satyaki - Dimbhaka  Battle
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 30 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha pa~ncharviMshAdhikashatatamo.adhyAyaH
sAtyakiDimbhakayoryuddham

vaishampAyana uvAcha 
yuddhaM chakraturatyarthaM tato DimbhakasAtyakI |
tAvubhau balinau vIrau vikhyAtau kShatriyeShu cha ||3-125-1

kR^itashramau mahAyuddhe satataM vR^iddhasevinau |
sAtyakirdashabhirvIro DimbhakaM vedapAragam ||3-125-2

avidhyannishitairbANaistena vaktre tathorasi |
sa tena viddho balinA DimbhakaH kShatriyottamaH ||3-125-3

nArAchaiH pa~nchasAhasrairvivyAdha yudhi garvitaH |
tAnantare vR^iShNivIro niShiddhanninadanbruvan ||3-125-4

atha kruddho nR^ipavaro viddhaH saptabhirAshugaiH |
punaH shatasahasreNa pratyavidhyata sAtyakim ||3-125-5

sAtyakistvatha vikrAnto dhanushchichCheda tasya tat |
ardhachandreNa tIkShNena Dimbhakasya sa yAdavaH ||3-125-6

Ajaghne Dimbhako vIrashchApamAdAya chAparam |
kShurapreNAtha raudreNa tailadhautena vikramI ||3-125-7

sa tena viddho bANena vama~nChoNitakaM nR^ipa |
atIva shushubhe rAjanvasante kiMshuko yathA ||3-125-8

dhanushchichCheda bhUyastu gR^ihItam yatpUrA dhanuH |
tato.anyaddhanurAdAya Dimbhako yAdaveshvaram ||3-125-9

jaghAna nishitairbANaiH sarvakShatrasya pashyataH |
sa dhanuH punaratyugraM chichCheda yudhi sAtyakiH ||3-125-10

shareNa tIkShNapu~Nkhena Dimbhakasya durAtmanaH |
tato.anyaddhanurAdAya satvaraM sa nR^ipottamaH ||3-125-11

dhanuShA tena rAjendra sAtyakiM vivyadhe punaH |
evaM dhanUMShi shataM pa~ncha cha pa~ncha cha ||3-125-12

ChittvA nanAda shaineyaH sarvakShatrasya pashyataH |
dhanushI tau parityajya vIrau DimbhakasAtyakI ||3-125-13

khaDgau pragR^ihya chAtyugrau yuddhAya samupasthitau |
tau hi khaDgavidAM shreShThau vIrau DimbhakasAtyakI ||3-125-14

dauHshAsanirmahAbhAgaH saumadattistathaiva cha |
abhimanyushcha vikrAnto nakulashcha tathaiva cha ||3-125-15

ete khaDgavidAMshreShThAH kIrtitA yuddhi sattamAH |
eteShvetau nR^ipashreShThau ShaTsu vai nR^ipasattama ||3-125-16

tAvetAvasinA yuddhaM chakraturyuddhalAlasau |
bhrAntamudbhrAntamAviddhaM praviddhaM bAhuniHsR^itam ||3-125-17

AkaraM vikaraM bhinnaM nirmaryAdamamAnuSham |
sa~NkochitaM kulachitaM savyajAnu vijAnu cha ||3-125-18

AhikaM chitrakaM kShiptaM kusumbaM lambanaM dhR^itam |
sarvabAhu vinirbAhu savyetaramathottaram ||3-125-19

tribAhustu~NgabAhushcha savyonnatamudAsi cha |
pR^iShThataH prathitaM chaiva yaudhikaM prathitam tathA ||3-125-20

iti prAkArandvAtriMshachchakratuH khaDgayodhinau |
punaH punaH praharantau na cha shramamupeyatuH ||3-125-21

puShkarasthau mahArAja yuddhAya kR^itanishchayau |
tato devAH sagandharvAH siddhAshcha paramarShayaH ||3-125-22

tuShTuvustau mahArAja jaye kR^itaparishramau |
aho vIryamaho dhairyamanayorbAhushAlinoH ||3-125-23

etAveva raNe shaktau khaDge dhanushi pAragau |
ekaH shiShyo girIshasya droNasyAnyo hi dhImataH ||3-125-24

arjunaH sAtyakishchaiva vAsudevo jagatpatiH |
traya ete mahArAja prathitAH sa~Ngare sadA ||3-125-25

DimbhakaH shaktibhR^ichCharvastraya ete mahArathAH |
prasiddhAH sarva evaite vIryeShu cha baleShu cha ||3-125-26


iti te devagandharvAH siddhA yakShA mahoragAH |
divisthitAH samaM brUyuryuddhadarshanalAlasAH ||3-125-27

iti shrImAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne sAtyakiDimbhakayuddhe
pa~nchaviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்