Saturday 30 October 2021

க⁴ண்டாகர்ணக்ருதோ விஷ்ணுஸ்தவ꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 82 (43)

அத² த்³வ்யஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

க⁴ண்டாகர்ணக்ருதோ விஷ்ணுஸ்தவ꞉


Vishnu Avatars

வைஷ²ம்பாயந உவாச
பிஷி²தாஷோ² ஜக³ந்நாத²ம் த³த³ர்ஷா²த² ஜக³த்³கு³ரும் |
ஸமாதௌ⁴ ச யதா²த்³ருஷ்டம் பூ⁴மௌ சாபி ததா² ஹரிம் ||3-82-1

அயம் விஷ்ணுரயம் விஷ்ணுரித்யூசே பிஷி²தாஷ²ந꞉ |
ஸமாதௌ⁴ ச யதா² த்³ருஷ்ட꞉ ஸோ(அ)யமத்ராபி த்³ருஷ்²யதே |
இத்யுக்த்வா சபுநர்ப்³ரூதே ந்ருத்யந்நிவ ஹஸந்நிவ ||3-82-2

அயம் ஸ சக்ரீ ஷ²ரஷா²ர்ஙத⁴ந்வா
கா³தீ³ ரதீ² ஸத்⁴வஜதூணபாணி꞉ 
ஸஹஸ்ரமூர்தா⁴ ஸகலாமரேஷோ² 
ஜக³த்ப்ரஸூதிர்ஜக³தாம் நிவாஸ꞉ ||3-82-3

விஷ்ணுர்ஜிஷ்ணுர்ஜக³ந்நாத²꞉ புராண꞉ புருஷோ²த்தம꞉ |
விஷ்²வாத்மா விஷ்²வகர்தா ய꞉ ஸோ(அ)யமேஷ ஸநாதந꞉ ||3-82-4

அஸ்யைவ தே³வஸ்ய ஹரே꞉ ஸ்தநாந்தரே
விராஜதே கௌஸ்துப⁴ரத்நதீ³ப꞉ |
யஸ்ய ப்ரஸாதா³ஜ்ஜக³தே³ததா³தௌ³
விராஜதே சந்த்³ரமஸேவ ராத்ரி꞉ ||3-82-5

யோ(அ)ஸௌ ப்ருத்²வீம் த³தா⁴ராஷு² த³ம்ஷ்த்ரயா ஜலஸஞ்சயாத் |
யோ(அ)யமேவ ஹரி꞉ ஸாக்ஷத்³வாராஹம் வபுராஸ்தி²த꞉ ||3-82-6

ப³த்³த்⁴வா ததா² தா³நவமுக்³ரபௌருஷம்
த³தௌ³ ச ஷ²க்ராய ததோ(அ)நுராஜ்யம் |
ப³லிம் ப³லாதே³ஷ ஹரி꞉ ஸ வாமந꞉
ஸ்துதஷ்²ச ப⁴க்த்யா முநிபி⁴꞉ புராதநை꞉ ||3-82-7

த³ம்ஷ்ட்ராகரால꞉ ஸுமஹாந்ஹத்வா யோ தா³நவாந்ரணே |
நி꞉ஷோ²கமகி²லம் லோகம் சகாராஸௌ ஜநார்த³ந꞉ ||3-82-8

ஆதௌ³ த³தா⁴ரைகபு⁴ஜேந மந்த³ரம்
நிர்ஜித்ய ஸர்வாநஸுராந்மஹார்ணவே |
த³தௌ³ ச ஷ²க்ராய ஸுதா⁴மயம் மஹா-
ந்ஸ ஏஷ ஸாக்ஷாதி³ஹ மாமவஸ்தி²த꞉ ||3-32-9

ய꞉ ஷே²தே ஜலதௌ⁴ நாகே³ தே³வ்யா லக்ஷ்ம்யா ஸுகா²வஹே |
ஹத்வா தௌ தா³நவௌ கோ⁴ரௌ மது⁴கைடப⁴ஸஞ்ஜ்ஞிதௌ ||3-82-10

யமாஹுராத்³யம் விபு³தா⁴ ஜக³த்பதிம்
ஸர்வஸ்ய தா⁴தாரமஜம் ஜநித்ரம் |
அணோரணீயாம்ஸமதிப்ரமாணம்
ஸ்தூ²லாத்ஸ்த²விஷ்ட²ம் ஹரிமேவ விஷ்ணும் ||3-82-11

யத்ர ஸ்தி²தமித³ம் ஸர்வம் ப்ராப்தே லோகஸ்ய நாஷ²நே |
ஆதௌ³ யஸ்மாத்ஸமுத்பந்நம் ஸோ(அ)யம் விஷ்ணுரிதிஸ்தி²த꞉ ||3-82-12

யஸ்யேச்ச²யா ஸர்வமித³ம் ப்ரவ்ருத்தம்
ப்ரவர்ததே சாபி ஜநார்த³நஸ்ய |
அயம் ஸ விஷ்ணு꞉ புருஷோத்தம꞉ ஷி²வ꞉
ப்ரவர்ததே மாமிஹ யாத³வேஷ்²வர꞉ ||-82-13

ப்⁴ருகோ³ர்வம்ஷே² ஸமுத்பந்நோ ஜாமத³க்³ந்ய இதி ஷ்²ருத꞉ |
ஷி²ஷ்யத்வம் ஸமவாப்யைவ ம்ருக³வ்யாத⁴ஸ்ய ய꞉ ஸ்தி²த꞉ ||3-82-14

ஜகா⁴ந வீர்யாத்³ப³லிநம் மஹாரணே
குடா²ரஷ²ஸ்த்ரேண கி³ரீஷ²ஷி²ஷ்ய꞉ |
ஸஹஸ்ரபா³ஹும் க்ருதவீர்யஸம்ப⁴வம்
ஹயைர்க³ஜைஷ்²சைவ ரதை²ஷ்²ச நிர்க³தம் ||3-82-15

குருக்ஷேத்ரம் ஸமாஸாத்³ய யஷ்²சகார பித்ருக்ரியாம் |
நி꞉க்ஷத்ரியமிமம் லோகம் க்ரிதவாநேகவிம்ஷ²தி꞉ ||3-82-16

ரகோ⁴ரத² குலே ஜாதோ ராமோ நாம ஜநார்த³ந꞉ |
ஸீதயா ச ஷ்²ரியா யுக்தோ லக்ஷ்மணாநுசர꞉ க்ருதீ ||3-82-17

க்ருத்வா ச ஸேதும் ஜலதௌ⁴ ஜநார்த³நோ
ஹத்வா ச ரக்ஷ꞉பதிமாஷு²கை³꞉ ஷ²ரை꞉ |
த³த்த்வா ச ராஜ்யம் ஸ விபி⁴ஷணாய
த³ஷா²ஷ்²வமேதை⁴ரயஜச்ச யோ(அ)ஸௌ ||3-82-18

வஸுதே³வகுலே ஜாதோ வாஸூதே³வேதி ஷ²ப்³தி³த꞉ |
கோ³குலே க்ரீட³தே யோ(அ)ஸௌ ஸங்கர்ஷணஸஹாயவான் ||3-82-19

உத்தாநஷா²யீ ஷி²ஷுரூபதா⁴ரீ
பீத்வா ஸ்தநம் பூதநிகாப்ரத³த்தம் |
வ்யஸும் சகாராஷு² ஜநார்த³நஸ்ததா³ 
த³நோ꞉ ஸுதாம் தாமவஸத்ஸுக²ம் ஹரி꞉ ||3-82-20

பய꞉பாநம் ததா² குர்வந்ப⁴க்ஷயந்த³தி⁴பிண்ட³கம் |
தா³ம்நா ப³த்³தோ⁴த³ரோ விஷ்ணுர்மாத்ரா ருஷிதயா த்³ருட⁴ம் ||3-82-21

ததஷ்²ச தா³ம்நா ஸுத்³ருடே⁴ந ப³த்³தோ⁴
ஜகா⁴ந யோ(அ)ஸௌ யமலார்ஜுநௌ ச |
க்ரீட³ந்ஹரிர்கோ³குலவாஸவாஸீ
கோ³பீபி⁴ராஸ்வாத்³ய முக²ம் ஸ்தநம் ச ||3-82-22

வ்ருந்தா³வநே வஸந்விஷ்ணுர்கோ³பைர்கோ³குலவாஸிபி⁴꞉ |
தத்ர ஹத்வா ஹயம் ராஜாந்விரராஜாம்ஷு²மாநிவ ||3-82-23

ய꞉ க்ரீட³தே நாக³ப²ணௌ ஜநார்த³நோ
நிஷேவ்யமாண꞉ ஸஹ கோ³பதா³ரகை꞉ |
மஹாஹ்ரதே³ நாக³பதிம் ஜக³த்பதி-
ர்மமர்த³ வீர்யாதிஷ²யம் ப்ரத³ர்ஷ²யன் ||3-82-24

யோ தே⁴நுகம் தாலவநே தத்ப²லை꞉ ஸமமச்சி²நத் |
ஹத்வா தா³நவமுக்³ரம் தம் கோ³பாந்விஸ்மாபயத்யஸௌ ||3-82-25

த³தா⁴ர யோ கோ³த⁴ரமுக்³ரபௌருஷா-
ந்மஹாமதிர்மேக⁴ஸமாக³மே ஸதி |
விட³ம்ப³யச்ச்²க்ரப³லம் ப்ரமோத³யன்
கோ³பாம்ஷ்²ச கோ³பீஷ்²ச ஸ கோ³குலம் ஹரி꞉ ||3-82-26

கோ³பீநாம் ஸ்தநமத்⁴யே து க்ரீட³தே காமமீஷ்²வர꞉ |
யோ(அ)ஸௌ பிப³ம்ஸ்தத³த⁴ரம் மாயாமாநுஷதே³ஹவாந்||3-82-27

கோ³பீபி⁴ராஸ்வாத்³ய முக²ம் விவிக்தே
ஷே²தே ஸ்ம ரத்ரௌ ஸுக²மேவ கேஷ²வ꞉ |
ஸ்தநாந்தரேஷ்வேவ ததா³ ச தாஸாம்
காமீவ காந்தாத⁴ரபல்லவம் பிப³ன் ||3-82-28

அக்ரூரேண ஸமாஹூதஸ்தேந க³ச்ச²ந்ஹி யாமுநே |
ஜலே யோ ஹ்யர்சிதஸ்தேந நாக³லோகே ஸ ஏவ ஹி ||3-82-29

ததஷ்²ச க³ச்ச²ந்ப³லவாஞ்ஜநார்த³நோ
ஹத்வா தமுக்³ரம் ரஜகம் ப³லாத்பதி² |
ஹ்ருத்வா ச வஸ்த்ராணி யதே²ஷ்டமீஷ்²வரோ
யயௌ ஸராமோ மது²ராம் புரீம் ஹரி꞉ ||3-82-30

லப்³த்⁴வா ச தா³மாநி ப³ஹூநி காமதோ³
த³த்த்வா வரம் மால்யக்ருதே மஹாந்தம் |
லப்³த்⁴வாநுலேபம் ஸுரபி⁴ம் ச யாத³வ꞉
குப்³ஜாம் சகாராஷு² மஹார்ஹரூபாம் ||3-82-31

யோ(அ)ஸௌ சாபம் ஸமாதா³ய மத்⁴யே சி²த்த்வா மஹத்³த⁴நு꞉ |
ஸிம்ஹநாத³ம் மஹாம்ஷ்²சக்ரே கல்பாந்தே ஜலதோ³ யதா²  ||3-82-32

ஹத்வா க³ஜம் கோ⁴ரமுத³க்³ரரூபம்
விஷாணமாதா³ய ததோ(அ)நு கேஷ²வ꞉ |
நநர்த ரங்கே³ ப³ஹுரூபமீஷ்²வர꞉ 
கம்ஸஸ்ய த³த்த்வா ப⁴யமுக்³ரவீர்ய꞉ ||3-82-33

யோ(அ)ஸௌ ஹத்வா மஹாமல்லம் சாணூரம் நிஹதத்³விஷம் |
யாத³வேப்⁴யோ த³தௌ³ ப்ரீதிம் கம்ஸஸ்யைவ து பஷ்²யத꞉ ||3-82-34

ஜகா⁴ண கம்ஸம் ரிபுபக்ஷகா⁴திநம்
பித்ருத்³விஷம் யாத³வநாமதே⁴யம் |
ஸம்ஸ்தா²ப்ய ராஜ்யே ஹரிருக்³ரஸேநம்
ஸாந்தீ³பநம் காஷ்²யமுபாக³தோ ய꞉ ||3-82-35

வித்⁴யாமவாப்ய ஸகலாம் த³த்த்வா புத்ரம் மஹாமுநே꞉ |
ஸாக்³ரஜோ(அ)த² ஜகா³மாஷு² மது²ராம் யாத³வீம் புரீம் ||3-82-36

ஹத்வா நிஷு²ம்ப⁴ம் நரகம் மஹாமதி꞉
க்ருத்வ ஸ கோ⁴ரம் கத³நம் ஜநார்த³ந꞉ |
ரரக்ஷ விப்ராந்முநிவீரஸங்கா⁴-
ந்தே³வாம்ஷ்²ச ஸர்வாஞ்ஜக³தோ ஜக³த்பதி꞉ ||3-82-37

ஸ ஏஷ ப⁴க³வாந்விஷ்ணுரத்³ய த்³ருஷ்டோ ஜநார்த³ந꞉ |
க்ருதக்ருத்யோ(அ)ஸ்மி ஸஞ்ஜாத꞉ ஸாயுஜ்யம் ப்ராப்தவாநஹம் ||3-82-38

யேந த்³ருஷ்டோ ஹரி꞉ ஸாக்ஷாத்தஸ்ய முக்தி꞉ கரே ஸ்தி²தா |
ஸோ(அ)யமேஷ ஹரி꞉ ஸாக்ஷாத்ப்ரத்யக்ஷமிஹ வர்ததே ||3-82-39

நூநம் ஜந்மந்தரே பூர்வம் த⁴ர்ம꞉ ஸஞ்சித ஏவ மே |
யஸ்ய பாக꞉ ஸமுத்பந்நோ யேநாஸௌ த்³ருஷ்²யதே மயா ||3-82-40

ஸர்வதா² புண்யவாநஸ்மி நஷ்டஸம்ஸாரப³ந்த⁴ந꞉ |
கிமஸமை தீ³யதே வஸ்து கிம் ந வக்ஷ்யாமி ஸாம்ப்ரதம் |
கரிஷ்யே கிமஹம் விஷ்ணோ வத³ஸ்வாத்³ய யதே²ப்ஸிதம் ||3-82-41

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
இத்யுக்த்வா விஸ்தரம் நாத³ம் நநர்த³ ப³ஹுஷ²ஸ்ததா³ |
ஜஹாஸ விக்ருதம் பூ⁴யோ நநர்த பிஷி²தாஷ²ந꞉ ||3-82-42

நமோ நமோ ஹரே க்ருஷ்ண யாத³வேஷ்²வர கேஷ²வ |
ப்ரத்யக்ஷம் ச ஹரேஸ்தத்ர நநர்த விவித⁴ம் ந்ருப ||3-82-43

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி கைலாஸயாத்ராயாம் 
க⁴ண்டாகர்ணஸ்துதௌ த்³வ்யஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_082_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 82 Ghantakarna's Hymn to Vishnu
Itranslated by G. Shchhaufelberger schhaufel@wanadoo.fr
July 30, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha dvyashItitamo.adhyAyaH
ghaNTAkarNakR^ito viShNustavaH

vaishampAyana uvAcha
pishitAsho jagannAthaM dadarshAtha jagadgurum |
samAdhau cha yathAdR^iShTaM bhUmau chApi tathA harim ||3-82-1

ayaM viShNurayaM viShNurityUche pishitAshanaH |
samAdhau cha yathA dR^iShTaH so.ayamatrApi dR^ishyate |
ityuktvA chapunarbrUte nR^ityanniva hasanniva ||3-82-2

ayaM sa chakrI sharashAr~NadhanvA
gAdI rathI sadhvajatUNapANiH 
sahasramUrdhA sakalAmaresho 
jagatprasUtirjagatAM nivAsaH ||3-82-3

viShNurjiShNurjagannAthaH purANaH purushottamaH |
vishvAtmA vishvakartA yaH so.ayameSha sanAtanaH ||3-82-4

asyaiva devasya hareH stanAntare
virAjate kaustubharatnadIpaH |
yasya prasAdAjjagadetadAdau
virAjate chandramaseva rAtriH ||3-82-5

yo.asau pR^ithvIM dadhArAshu daMShtrayA jalasa~nchayAt |
yo.ayameva hariH sAkShadvArAhaM vapurAsthitaH ||3-82-6

baddhvA tathA dAnavamugrapauruShaM
dadau cha shakrAya tato.anurAjyam |
baliM balAdeSha hariH sa vAmanaH
stutashcha bhaktyA munibhiH purAtanaiH ||3-82-7

daMShTrAkarAlaH sumahAnhatvA yo dAnavAnraNe |
niHshokamakhilaM lokaM chakArAsau janArdanaH ||3-82-8

Adau dadhAraikabhujena mandaraM
nirjitya sarvAnasurAnmahArNave |
dadau cha shakrAya sudhAmayaM mahA-
nsa eSha sAkShAdiha mAmavasthitaH ||3-32-9

yaH shete jaladhau nAge devyA lakShmyA sukhAvahe |
hatvA tau dAnavau ghorau madhukaiTabhasa~nj~nitau ||3-82-10

yamAhurAdyaM vibudhA jagatpatiM
sarvasya dhAtAramajaM janitram |
aNoraNIyAMsamatipramANaM
sthUlAtsthaviShThaM harimeva viShNum ||3-82-11

yatra sthitamidaM sarvaM prApte lokasya nAshane |
Adau yasmAtsamutpannaM so.ayaM viShNuritisthitaH ||3-82-12

yasyechChayA sarvamidaM pravR^ittaM
pravartate chApi janArdanasya |
ayaM sa viShNuH puruShottamaH shivaH
pravartate mAmiha yAdaveshvaraH ||-82-13

bhR^igorvaMshe samutpanno jAmadagnya iti shrutaH |
shiShyatvaM samavApyaiva mR^igavyAdhasya yaH sthitaH ||3-82-14

jaghAna vIryAdbalinaM mahAraNe
kuThArashastreNa girIshashiShyaH |
sahasrabAhuM kR^itavIryasaMbhavaM
hayairgajaishchaiva rathaishcha nirgatam ||3-82-15

kurukShetraM samAsAdya yashchakAra pitR^ikriyAm |
niHkShatriyamimaM lokaM kritavAnekaviMshatiH ||3-82-16

raghoratha kule jAto rAmo nAma janArdanaH |
sItayA cha shriyA yukto lakShmaNAnucharaH kR^itI ||3-82-17

kR^itvA cha setuM jaladhau janArdano
hatvA cha rakShaHpatimAshugaiH sharaiH |
dattvA cha rAjyaM sa vibhiShaNAya
dashAshvamedhairayajachcha yo.asau ||3-82-18

vasudevakule jAto vAsUdeveti shabditaH |
gokule krIDate yo.asau sa~NkarShaNasahAyavAn ||3-82-19

uttAnashAyI shiShurUpadhArI
pItvA stanaM pUtanikApradattam |
vyasuM chakArAshu janArdanastadA 
danoH sutAM tAmavasatsukhaM hariH ||3-82-20

payaHpAnaM tathA kurvanbhakShayandadhipiNDakam |
dAmnA baddhodaro viShNurmAtrA ruShitayA dR^iDham ||3-82-21

tatashcha dAmnA sudR^iDhena baddho
jaghAna yo.asau yamalArjunau cha |
krIDanharirgokulavAsavAsI
gopIbhirAsvAdya mukhaM stanaM cha ||3-82-22

vR^indAvane vasanviShNurgopairgokulavAsibhiH |
tatra hatvA hayaM rAjAnvirarAjAMshumAniva ||3-82-23

yaH krIDate nAgaphaNau janArdano
niShevyamANaH saha gopadArakaiH |
mahAhrade nAgapatiM jagatpati-
rmamarda vIryAtishayaM pradarshayan ||3-82-24

yo dhenukaM tAlavane tatphalaiH samamachChinat |
hatvA dAnavamugraM taM gopAnvismApayatyasau ||3-82-25

dadhAra yo godharamugrapauruShA-
nmahAmatirmeghasamAgame sati |
viDambayachChkrabalaM pramodayan
gopAMshcha gopIshcha sa gokulaM hariH ||3-82-26

gopInAM stanamadhye tu krIDate kAmamIshvaraH |
yo.asau pibaMstadadharaM mAyAmAnuShadehavAn||3-82-27

gopIbhirAsvAdya mukhaM vivikte
shete sma ratrau sukhameva keshavaH |
stanAntareShveva tadA cha tAsAM
kAmIva kAntAdharapallavaM piban ||3-82-28

akrUreNa samAhUtastena gachChanhi yAmune |
jale yo hyarchitastena nAgaloke sa eva hi ||3-82-29

tatashcha gachChanbalavA~njanArdano
hatvA tamugraM rajakaM balAtpathi |
hR^itvA cha vastrANi yatheShTamIshvaro
yayau sarAmo mathurAM purIM hariH ||3-82-30

labdhvA cha dAmAni bahUni kAmado
dattvA varaM mAlyakR^ite mahAntam |
labdhvAnulepaM surabhiM cha yAdavaH
kubjAM chakArAshu mahArharUpAm ||3-82-31

yo.asau chApaM samAdAya madhye ChittvA mahaddhanuH |
siMhanAdaM mahAMshchakre kalpAnte jalado yathA  ||3-82-32

hatvA gajaM ghoramudagrarUpaM
viShANamAdAya tato.anu keshavaH |
nanarta ra~Nge bahurUpamIshvaraH 
kaMsasya dattvA bhayamugravIryaH ||3-82-33

yo.asau hatvA mahAmallaM chANUraM nihatadviSham |
yAdavebhyo dadau prItiM kaMsasyaiva tu pashyataH ||3-82-34

jaghANa kamsaM ripupakShaghAtinaM
pitR^idviShaM yAdavanAmadheyam |
saMsthApya rAjye harirugrasenaM
sAMdIpanaM kAshyamupAgato yaH ||3-82-35

vidhyAmavApya sakalAM dattvA putraM mahAmuneH |
sAgrajo.atha jagAmAshu mathurAM yAdavIM purIm ||3-82-36

hatvA nishumbhaM narakaM mahAmatiH
kR^itva sa ghoraM kadanaM janArdanaH |
rarakSha viprAnmunivIrasaMghA-
ndevAMshcha sarvA~njagato jagatpatiH ||3-82-37

sa eSha bhagavAnviShNuradya dR^iShTo janArdanaH |
kR^itakR^ityo.asmi sa~njAtaH sAyujyaM prAptavAnaham ||3-82-38

yena dR^iShTo hariH sAkShAttasya muktiH kare sthitA |
so.ayameSha hariH sAkShAtpratyakShamiha vartate ||3-82-39

nUnaM janmantare pUrvaM dharmaH sa~nchita eva me |
yasya pAkaH samutpanno yenAsau dR^ishyate mayA ||3-82-40

sarvathA puNyavAnasmi naShTasaMsArabandhanaH |
kimasamai dIyate vastu kiM na vakShyAmi sAMpratam |
kariShye kimahaM viShNo vadasvAdya yathepsitam ||3-82-41

vaishampAyana uvAcha 
ityuktvA vistaraM nAdaM nanarda bahushastadA |
jahAsa vikR^itaM bhUyo nanarta pishitAshanaH ||3-82-42

namo namo hare kR^iShNa yAdaveshvara keshava |
pratyakShaM cha harestatra nanarta vividham nR^ipa ||3-82-43

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi kailAsayAtrAyAM 
ghaNTAkarNastutau dvyashItitamo.adhyAyaH 

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்