Sunday 4 July 2021

ந்ருஸிம்ஹஸ்யோபரி தை³த்யாநாம் ஷ²ஸ்த்ராஸ்த்ரபாத꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 44 (38a)

அத² த்ரிசத்வாரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ந்ருஸிம்ஹஸ்யோபரி தை³த்யாநாம் ஷ²ஸ்த்ராஸ்த்ரபாத꞉


Lord Narasimha

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ப்ரஹ்ராத³ஸ்ய ச தச்ச்²ருத்வா ஹிரண்யகஷி²புர்வச꞉ |
உவாச தா³நவாந்ஸர்வாந்ஸக³ணாம்ஷ்²ச க³ணாதி⁴ப꞉ ||3-44-1

ம்ருகே³ந்த்³ரோ க்³ருஹ்யதாம் ஷீ²க்⁴ரமபூர்வாம் தநுமாஸ்தி²த꞉ |
யதி³ வா ஸம்ஷ²ய꞉ கஷ்²சித்³வத்⁴யதாம் வநகோ³சர꞉ ||3-44-2

தச்ச்²ருத்வா தா³நவா꞉ ஸர்வே ம்ருகே³ந்த்³ரம் பீ⁴மவிக்ரமம் |
பரிக்ஷிபந்தோ முதி³தாஸ்த்ராஸயாமாஸுரோஜஸா ||3-44-3

ஸிம்ஹநாத³ம் நதி³த்வா து புந꞉ ஸிம்ஹோ மஹாப³ல꞉ |
ப³ப⁴ஞ்ஜ தாம் ஸபா⁴ம் ரம்யாம் வ்யாதி³தாஸ்ய இவாந்தக꞉ ||3-44-4

ஸபா⁴யாம் ப⁴ஜ்யமாநாயாம் ஹிரண்யகஷி²பு꞉ ஸ்வயம் |
சிக்ஷேபாஸ்த்ராணி ஸிம்ஹஸ்ய ரோஷவ்யாகுலலோசந꞉ ||3-44-5

ஸர்வாஸ்த்ராணாமத² ஷ்²ரேஷ்ட²ம் த³ண்ட³மஸ்த்ரம் ஸுபை⁴ரவம் |
காலசக்ரம் ததா²த்யுக்³ரம் விஷ்ணுசக்ரம் ததை²வ ச ||3-44-6

த⁴ர்மசக்ரம் மஹச்சக்ரமஜிதம் நாம நாமத꞉ |
சக்ரமைந்த்³ரம் ததா² கோ⁴ரம்ருஷிசக்ரம் ததை²வ ச ||3-44-7

பைதாமஹம் ததா² சக்ரம் த்ரைலோக்யமஹிதஸ்வநம் |
விசித்ரமஷ²நீம் சைவ ஷு²ஷ்கார்த்³ரம் சாஷ²நித்³வயம் ||3-44-8

ரௌத்³ரம் தது³க்³ரம் ஷூ²லம் ச கங்காலம் முஸலம் ததா² |
அஸ்த்ரம் ப்³ரஹ்மஷி²ரஷ்²சைவ ப்³ராஹ்மமஸ்த்ரம் ததை²வ ச ||3-44-9

ஐஷீகமஸ்த்ரமைந்த்³ரம் ச ஆக்³நேயம் ஷை²ஷி²ரம் ததா² |
வாயவ்யம் மத²நம் நாம காபாலமத² கிங்கரம் ||3-44-10

ததா² சாப்ரதிமாம் ஷ²க்திம் க்ரௌஞ்சமஸ்த்ரம் ததை²வ ச |
அஸ்த்ரம் ஹயஷி²ரஷ்²சைவ ஸௌம்யமஸ்த்ரம் ததை²வ ச ||3-44-11

பைஷா²சமஸ்த்ரமமிதம் ஸார்ப்யமஸ்த்ரம் ததா²த்³பு⁴தம் |
மோஹநம் ஷோ²ஷணம் சைவ ஸந்தாபநவிலாபநே ||3-44-12

ஜ்ரும்ப⁴ணம் ப்ராபணம் சைவ த்வாஷ்ட்ரம் சைவ ஸுதா³ருணம் |
காலமுத்³க³ரமக்ஷோப்⁴யம் க்ஷோப⁴ணம் து மஹாப³லம் ||3-44-13

ஸம்வர்தநம் மோஹநம் ச ததா² மாயாத⁴ரம் பரம் |
கா³ந்த⁴ர்வமஸ்த்ரம் த³யிதமஸிரத்நம் ச நந்த³கம் ||3-44-14

ப்ரஸ்வாபநம் ப்ரமத²நம் வாருணம் சாஸ்த்ரமுத்தமம் |
அஸ்த்ரம் பாஷு²பதம் சைவ யஸ்யாப்ரதிஹதா க³தி꞉ ||3-44-15

ஏதாந்யஸ்த்ராணி ஸர்வாணி ஹிரண்யகஷி²புஸ்ததா³ |
சிக்ஷேப நாரஸிம்ஹஸ்ய தீ³ப்தஸ்யாக்³நேர்யதா²ஹுதி꞉ ||3-44-16

அஸ்த்ரை꞉ ப்ரஜ்வாலிதை꞉ ஸிம்ஹமாவ்ருணோத³ஸுராதி⁴ப꞉ |
விவஸ்வாந்த⁴ர்மஸமயே ஹிமவந்தமிவாம்ஷு²பி⁴꞉ ||3-44-17

ஸ ஹ்யமர்ஷாநிலோத்³பூ⁴தோ தை³த்யாநாம் ஸைந்யஸாக³ர꞉ |
க்ஷணேநாப்லாவயத்ஸிம்ஹம் மைநாகமிவ ஸாக³ர꞉ ||3-44-18

ப்ராஸை꞉ பாஷை²ஸ்ததா² ஷூ²லைர்க³தா³பி⁴ர்முஸலைஸ்ததா² |
வஜ்ரைரஷ²நிகல்பைஷ்²ச ஷி²லாபி⁴ஷ்²ச மஹாத்³ருமை꞉ ||3-44-19

முத்³க³ரை꞉ கூடபாஷை²ஷ்²ச ஷூ²லோலூக²லபர்வதை꞉ |
ஷ²தக்⁴நீபி⁴ஷ்²ச தீ³ப்தாபி⁴ர்த³ண்டை³ரபி ஸுதா³ருணை꞉ ||3-44-20

பரிவார்ய ஸமந்தாத்து நிக்⁴நந்நஸ்த்ரைர்ஹரிம் ததா³ |
ஸ்வல்பமப்யஸ்ய ந க்ஷுண்ணமூர்ஜிதஸ்ய மஹாத்மந꞉ ||3-44-21

தே தா³நவா꞉ பாஷ²க்³ருஹீதஹஸ்தா 
மஹேந்த்³ரவஜ்ராஷ²நிதுல்யவேகா³꞉ |
ஸமந்ததோ(அ)ப்⁴யுத்³யதபா³ஹுஷ²ஸ்த்ரா꞉ 
ஸ்தி²தாஸ்த்ரிஷீ²ர்ஷா இவ பந்நகே³ந்த்³ரா꞉ ||3-44-22

ஸுவர்ணமாலாகுலபூ⁴ஷிதாங்கா³
நாநாங்க³தா³போ⁴க³பிநத்³த⁴கா³த்ரா꞉ |
முக்தாவலீதா³மவிபூ⁴ஷிதாங்கா³
ஹம்ஸா இவாபா⁴ந்தி விஷா²லபக்ஷா꞉ ||3-44-23

தேஷாம் து வாயுப்ரதிமௌஜஸாம் வை
கேயூரமாலாவலயோத்கடாநி |
தாந்யுத்தமாங்கா³ந்யபி⁴தோ விபா⁴ந்தி 
ப்ரபா⁴தஸூர்யாம்ஷு²ஸமப்ரபா⁴ணி ||3-44-24

தை꞉ ப்ரக்ஷிபத்³பி⁴ர்ஜ்வலிதாநலோபமை-
ர்மஹாஸ்த்ரபூகை³꞉ ஸ ஸமாவ்ருதோ ப³பௌ⁴ |
கி³ரிர்யதா² ஸந்ததவர்ஷிபி⁴ர்க⁴நை꞉ 
க்ருதாந்த⁴காரோத்³(அ)பு⁴தகந்த³ரத்³ரும꞉ ||3-44-25

தைர்ஹந்யமாநோ(அ)பி மஹாஸ்த்ரஜாலை꞉ 
ஸர்வைஸ்ததா³ தை³த்யக³ணை꞉ ஸமேதை꞉ |
நாகம்பதாஜௌ ப⁴க³வாந்ப்ரதாபவா-
ந்ஸ்தி²த꞉ ப்ரக்ருத்யா ஹிமவாநிவாசல꞉ ||3-44-26

ஸந்தாபிதாஸ்தே நரஸிம்ஹரூபிணா 
தி³தே꞉ ஸுதா꞉ பாவகதீ³ப்ததேஜஸா |
ப⁴யாத்³விசேலு꞉ பவநோத்³த⁴தா யதா²
மஹோர்மய꞉ ஸாக³ரவாரிஸம்ப⁴வ꞉ ||3-44-27

ஷ²தைர்தா⁴நுர்பி⁴꞉ ஸுமஹாதிவேகா³
யுகா³ந்தகாலப்ரதிமாஞ்ச²ரௌகா⁴ன் |
ஏகாயநஸ்தா² முமுசுர்ந்ருஸிம்ஹே
மஹாஸுரா꞉ க்ரோத⁴விதீ³பிதாங்கா³꞉ ||3-44-28

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
நாரஸிம்ஹே சதுஷ்²சத்வாரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_044_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 44  Rakshasas do battle with Narasimha
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
October 24, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha chatushchatvAriMsho.adhyAyaH

nR^isiMhasyopari daityAnAM shastrAstrapAtaH 

vaishampAyana uvAcha
prahrAdasya cha tachChrutvA hiraNyakashipurvachaH |
uvAcha dAnavAnsarvAnsagaNAMshcha gaNAdhipaH ||3-44-1

mR^igendro gR^ihyatAM shIghramapUrvAM tanumAsthitaH |
yadi vA saMshayaH kashchidvadhyatAM vanagocharaH ||3-44-2

tachChrutvA dAnavAH sarve mR^igendraM bhImavikramam |
parikShipanto muditAstrAsayAmAsurojasA ||3-44-3

siMhanAdaM naditvA tu punaH siMho mahAbalaH |
babha~nja tAM sabhAM ramyAM vyAditAsya ivAntakaH ||3-44-4

sabhAyAM bhajyamAnAyAM hiraNyakashipuH svayam |
chikShepAstrANi siMhasya roShavyAkulalochanaH ||3-44-5

sarvAstrANAmatha shreShThaM daNDamastraM subhairavam |
kAlachakraM tathAtyugraM viShNuchakraM tathaiva cha ||3-44-6

dharmachakraM mahachchakramajitaM nAma nAmataH |
chakramaindraM tathA ghoramR^iShichakraM tathaiva cha ||3-44-7

paitAmahaM tathA chakraM trailokyamahitasvanam |
vichitramashanIM chaiva shuShkArdraM chAshanidvayam ||3-44-8

raudraM tadugraM shUlaM cha ka~NkAlaM musalaM tathA |
astraM brahmashirashchaiva brAhmamastraM tathaiva cha ||3-44-9

aiShIkamastramaindraM cha AgneyaM shaishiraM tathA |
vAyavyaM mathanaM nAma kApAlamatha ki~Nkaram ||3-44-10

tathA chApratimAM shaktiM krau~nchamastraM tathaiva cha |
astraM hayashirashchaiva saumyamastraM tathaiva cha ||3-44-11

paishAchamastramamitaM sArpyamastraM tathAdbhutam |
mohanaM shoShaNaM chaiva saMtApanavilApane ||3-44-12

jR^imbhaNaM prApaNaM chaiva tvAShTraM chaiva sudAruNam |
kAlamudgaramakShobhyaM kShobhaNaM tu mahAbalam ||3-44-13

saMvartanaM mohanaM cha tathA mAyAdharaM param |
gAndharvamastraM dayitamasiratnaM cha nandakam ||3-44-14

prasvApanaM pramathanaM vAruNaM chAstramuttamam |
astram pAshupataM chaiva yasyApratihatA gatiH ||3-44-15

etAnyastrANi sarvANi hiraNyakashipustadA |
chikShepa nArasiMhasya dIptasyAgneryathAhutiH ||3-44-16

astraiH prajvAlitaiH siMhamAvR^iNodasurAdhipaH |
vivasvAndharmasamaye himavantamivAMshubhiH ||3-44-17

sa hyamarShAnilodbhUto daityAnAM sainyasAgaraH |
kShaNenAplAvayatsiMhaM mainAkamiva sAgaraH ||3-44-18

prAsaiH pAshaistathA shUlairgadAbhirmusalaistathA |
vajrairashanikalpaishcha shilAbhishcha mahAdrumaiH ||3-44-19

mudgaraiH kUTapAshaishcha shUlolUkhalaparvataiH |
shataghnIbhishcha dIptAbhirdaNDairapi sudAruNaiH ||3-44-20

parivArya samantAttu nighnannastrairhariM tadA |
svalpamapyasya na kShuNNamUrjitasya mahAtmanaH ||3-44-21

te dAnavAH pAshagR^ihItahastA 
mahendravajrAshanitulyavegAH |
samantato.abhyudyatabAhushastrAH 
sthitAstrishIrShA iva pannagendrAH ||3-44-22

suvarNamAlAkulabhUShitA~NgA
nAnA~NgadAbhogapinaddhagAtrAH |
muktAvalIdAmavibhUShitA~NgA
haMsA ivAbhAnti vishAlapakShAH ||3-44-23

teShAM tu vAyupratimaujasAM vai
keyUramAlAvalayotkaTAni |
tAnyuttamA~NgAnyabhito vibhAnti 
prabhAtasUryAMshusamaprabhANi ||3-44-24

taiH prakShipadbhirjvalitAnalopamai-
rmahAstrapUgaiH sa samAvR^ito babhau |
giriryathA saMtatavarShibhirghanaiH 
kR^itAndhakArod.abhutakandaradrumaH ||3-44-25

tairhanyamAno.api mahAstrajAlaiH 
sarvaistadA daityagaNaiH sametaiH |
nAkampatAjau bhagavAnpratApavA-
nsthitaH prakR^ityA himavAnivAchalaH ||3-44-26

saMtApitAste narasiMharUpiNA 
diteH sutAH pAvakadIptatejasA |
bhayAdvicheluH pavanoddhatA yathA
mahormayaH sAgaravArisaMbhavaH ||3-44-27

shatairdhAnurbhiH sumahAtivegA
yugAntakAlapratimA~nCharaughAn |
ekAyanasthA mumuchurnR^isiMhe
mahAsurAH krodhavidIpitA~NgAH ||3-44-28

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
nArasiMhe chatushchatvAriMsho.adhyAyaH   

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்