Friday 2 July 2021

இந்த்³ரதீ³நாம் மோசநம் தேஷாமாதி⁴பத்யலாப⁴ஷ்²ச | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 40 (36)

அதை²கோநசத்வாரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

இந்த்³ரதீ³நாம் மோசநம் தேஷாமாதி⁴பத்யலாப⁴ஷ்²ச


Varaha avatar of Lord Vishnu

வைஷ²ம்பாயந உவாச
வித்³ராவ்ய து ரணே ஸர்வாநஸுராந்புருஷோத்தம꞉ |
முமோச தத்ர ப³த்³தா⁴ம்ஸ்தாந்புரந்த³ரமுகா²ந்ஸுரான் ||3-40-1

தத꞉ ப்ரக்ருதிமாபந்நா꞉ ஸர்வே தே³வக³ணாஸ்ததா² |
புரந்த³ரம் புரஸ்க்ருத்ய நாராயணமுபஸ்தி²தா꞉ ||3-40-2

தே³வா ஊசு꞉
த்வத்ப்ரஸாதே³ந ப⁴க³வம்ஸ்தவ பா³ஹுப³லேந ச |
ஜிவமோ(அ)த்³ய மஹாபா³ஹோ நிஷ்க்ராந்தாஷ்²சாந்தகாநநாத் ||3-40-3

த்வச்சா²ஸநாத்³தி⁴ ப⁴க³வந்கிம் குர்வந்த்யதி³தே꞉ ஸுதா꞉ |
இச்சா²ம꞉ பாத³ஷு²ஷ்²ரூஷாம் தவ கர்தும் ஸநாதந ||3-40-4

வைஷ²ம்பாயந உவாச
தச்ச்²ருத்வா வசநம் தேஷாம் புண்ட³ரீகநிபே⁴க்ஷண꞉ |
உவாச வசநம் தே³வாந்முதா³ யுக்தோ ஹதத்³விஷ꞉ ||3-40-5

ஷ்²ரீப⁴க³வாநுவாச 
யோ யஸ்ய ப⁴வதோ லோகோ மயைவ விஹித꞉ புரா |
பால்யதாம் ஸ து யஜ்ஞேந நியோக³ஷ்²ச க்வசித்க்வசித் ||3-40-6

ஐஷ்²வர்யம் ப்ரதிபந்ந꞉ ஸ்வம் க்ரதுபா⁴க³புரஸ்க்ருதம் |
மயைவ பூர்வம் நிர்தி³ஷ்டோ நியோக³꞉ ப்ரதிபால்யதாம் ||3-40-7

ஷ²க்ரம் சோவாச ப⁴க³வாந்வசநம் து³ந்து³பி⁴ஸ்வந꞉ |
இத³ம் யதா²வத்கர்தவ்யம் ஸத்ஸு சாஸத்ஸு ச த்வயா ||3-40-8

க³ச்ச²ந்து தபஸா ஸ்வர்க³ம் முநய꞉ ஷ²ம்ஸிதவ்ரதா꞉ |
தவ லோகம் ஸுரஷ்²ரேஷ்ட² ஸர்வகாமது³க⁴ம் ஸதா³ |
யாயஜூகாஷ்²ச யே கேசித்³ப்³ராஹ்மணா꞉ க்ஷத்ரியா விஷ²꞉ ||3-40-9

தேஷாம் காமது³கா⁴ லோகா꞉ ஸ்வர்க³மாதி³மநோஹரா꞉ |
யஜ்ஞைரிஷ்ட்வா யாயஜூகா꞉ ப²லம் தே ப்ராப்நுவந்து ச ||3-40-10

பா⁴வ꞉ ஸத்³த⁴ர்மஷீ²லாநாமபா⁴வ꞉ பாபகர்மணாம் |
ஸந்த꞉ ஸ்வர்க³ஜித꞉ ஸந்து ஸர்வாஷ்²ரமநிவாஸிந꞉ ||3-40-11

ஸத்யஷூ²ரா ரணே ஷூ²ரா தா³நஷூ²ராஷ்²ச யே நரா꞉ |
தே நரா꞉ ஸ்வர்க³மஷ்²நந்து ஸதா³ யே சாநஸூயவ꞉ ||3-40-12

அஷ்²ரத்³த³தா⁴நா꞉ புருஷா꞉ காமிநோ(அ)ர்த²பரா꞉ ஷ²டா²꞉ |
அப்³ரஹ்மண்யா நாஸ்திகாஷ்²ச நரகம் யாந்து மாநவா꞉ ||3-40-13

ஏதாவத்க்ரியதாம் வாக்யம் மயோக்தம் த்ரித³ஷே²ஷ்²வரா꞉ |
ததோ மயி ஸ்தி²தே ஸர்வாந்பா³தி⁴ஷ்யந்தே ந சாரய꞉ ||3-40-14

இத்யுக்த்வாந்தர்ஹிதோ தே³வ꞉ ஷ²ங்கசக்ரக³தா³த⁴ர꞉ |
தே³வதாநாம் ச ஸர்வேஷாமப⁴வத்³விஸ்மயோ மஹான் ||3-40-15

ஏதத³த்யத்³பு⁴தம் த்³ருஷ்ட்வா வாராஹசரிதம் ஸுரா꞉ |
நமஸ்க்ருத்ய வராஹாய நாகப்ருஷ்ட²மிதோ க³தா꞉ ||3-40-16

தத꞉ ஸ்வாந்யாதி⁴பத்யாநி ப்ரதிபந்நாநி தை³வதை꞉ |
ஸர்வலோகாதி⁴பத்யே ச ப்ரதிஷ்டா²ம் வாஸவோ க³தா꞉ ||3-40-17

விமுக்தா தா³நவக³ணை꞉ ப்ரக்ருதிம் த⁴ரணீ க³தா |
ஸ்தை²ர்யஹேதோர்த⁴ரண்யாஸ்து ஜ்ஞாத்வா சாக³ஸ்க்ருதாந்கி³ரீன் ||3-40-18

ஸ்வேஷு ஸ்தா²நேஷு ஸம்ஸ்தா²ப்ய பர்வதாநாம் புரந்த³ர꞉ |
சிச்சே²த³ ப⁴க³வாந்பக்ஷாந்வஜ்ரேண ஷ²தபர்வணா ||3-40-19

ஸர்வேஷாமேவ பக்ஷா வை சி²ந்நா꞉ ஷ²க்ரேண தீ⁴மதா |
ஏக꞉ ஸபக்ஷோ மைநக꞉ ஸுரைஸ்தத்ஸமய꞉ க்ருத꞉ ||3-40-20

ஏஷ நாராயணஸ்யாயம் ப்ராது³ர்பா⁴வோ மஹாத்மந꞉ |
வாராஹ இதி விப்ரேந்த்³ரை꞉ புராணே பரிகீர்தித꞉ ||3-40-21

க்ருஷ்ணத்³வைபாயநமதம் நாநாஷ்²ருதிஸமாஹிதம் |
நாஷு²சேர்ந க்ருதக்⁴நாய ந ந்ருஷ²ம்ஸாய கீர்தயேத் ||3-40-22

ந க்ஷுத்³ராய ந நீசாய ந கு³ருத்³வேஷகாரிணே |
நாஷி²ஷ்யாய ததா² ராஜந்ந க்ருதக்⁴நாய சைவ ஹி ||3-40-23

ஆயுஷ்காமைர்யஷ²꞉ காமைர்மஹீகாமைஷ்²ச மாநவை꞉ |
ஜயைஷிபி⁴ஷ்²ச ஷ்²ரோதவ்யோ தே³வாநாமேஷ வை ஜய꞉ ||3-40-24

புராணவேத³ஸம்ப³த்³த⁴꞉ ஷி²வ꞉ ஸ்வஸ்த்யயநோ மஹன் |
பாவந꞉ ஸர்வஸத்த்வாநாம் தத்காலவிஜயப்ரத³꞉ ||3-40-25

ஏஷ கௌரவ்ய தத்த்வேந கதி²தஸ்த்வநுபூர்வஷ²꞉ |
வாராஹஸ்ய ந்ருபஷ்²ரேஷ்ட² ப்ராது³ர்பா⁴வோ மஹாத்மந꞉ ||3-40-26

யே யஜந்தி மகை²꞉ புண்யைர்தை³வதாநி பித்ரூநபி |
ஆத்மாநமாத்மநா நித்யம் விஷ்ணுமேவ ஜயந்தி தே ||3-40-27

லோகாயநாய த்ரித³ஷா²யநாய
ப்³ராஹ்மாயநாயாத்மப⁴வாயநாய |
நாராயணாயாத்மஹிதாயநாய
மஹவராஹாய நமஸ்குருஷ்வ ||3-40-28

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
வாராஹப்ராது³ர்பா⁴வே சத்வாரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_040_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 40  Devas freed and their Commands Restored
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
October 18, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha chatvAriMsho.adhyAyaH

indradInAM mochanaM teShAmAdhipatyalAbhashcha

vaishampAyana uvAcha
vidrAvya tu raNe sarvAnasurAnpuruShottamaH |
mumocha tatra baddhAMstAnpuraMdaramukhAnsurAn ||3-40-1

tataH prakR^itimApannAH sarve devagaNAstathA |
puraMdaraM puraskR^itya nArAyaNamupasthitAH ||3-40-2

devA UchuH
tvatprasAdena bhagavaMstava bAhubalena cha |
jivamo.adya mahAbAho niShkrAntAshchAntakAnanAt ||3-40-3

tvachChAsanAddhi bhagavankiM kurvantyaditeH sutAH |
ichChAmaH pAdashushrUShAM tava kartuM sanAtana ||3-40-4

vaishampAyana uvAcha
tachChrutvA vachanaM teShAM puNDarIkanibhekShaNaH |
uvAcha vachanaM devAnmudA yukto hatadviShaH ||3-40-5

shrIbhagavAnuvAcha 
yo yasya bhavato loko mayaiva vihitaH purA |
pAlyatAM sa tu yaj~nena niyogashcha kvachitkvachit ||3-40-6

aishvaryaM pratipannaH svaM kratubhAgapuraskR^itam |
mayaiva pUrvaM nirdiShTo niyogaH pratipAlyatAm ||3-40-7

shakraM chovAcha bhagavAnvachanaM dundubhisvanaH |
idaM yathAvatkartavyaM satsu chAsatsu cha tvayA ||3-40-8

gachChantu tapasA svargaM munayaH shaMsitavratAH |
tava lokaM surashreShTha sarvakAmadughaM sadA |
yAyajUkAshcha ye kechidbrAhmaNAH kShatriyA vishaH ||3-40-9

teShAM kAmadughA lokAH svargamAdimanoharAH |
yaj~nairiShTvA yAyajUkAH phalaM te prApnuvantu cha ||3-40-10

bhAvaH saddharmashIlAnAmabhAvaH pApakarmaNAm |
santaH svargajitaH santu sarvAshramanivAsinaH ||3-40-11

satyashUrA raNe shUrA dAnashUrAshcha ye narAH |
te narAH svargamashnantu sadA ye chAnasUyavaH ||3-40-12

ashraddadhAnAH puruShAH kAmino.arthaparAH shaThAH |
abrahmaNyA nAstikAshcha narakaM yAntu mAnavAH ||3-40-13

etAvatkriyatAM vAkyaM mayoktaM tridasheshvarAH |
tato mayi sthite sarvAnbAdhiShyante na chArayaH ||3-40-14

ityuktvAntarhito devaH sha~NkachakragadAdharaH |
devatAnAM cha sarveShAmabhavadvismayo mahAn ||3-40-15

etadatyadbhutaM dR^iShTvA vArAhacharitaM surAH |
namaskR^itya varAhAya nAkapR^iShThamito gatAH ||3-40-16

tataH svAnyAdhipatyAni pratipannAni daivataiH |
sarvalokAdhipatye cha pratiShThAM vAsavo gatAH ||3-40-17

vimuktA dAnavagaNaiH prakR^itiM dharaNI gatA |
sthairyahetordharaNyAstu j~nAtvA chAgaskR^itAngirIn ||3-40-18

sveShu sthAneShu saMsthApya parvatAnAM puraMdaraH |
chichCheda bhagavAnpakShAnvajreNa shataparvaNA ||3-40-19

sarveShAmeva pakShA vai ChinnAH shakreNa dhImatA |
ekaH sapakSho mainakaH suraistatsamayaH kR^itaH ||3-40-20

eSha nArAyaNasyAyaM prAdurbhAvo mahAtmanaH |
vArAha iti viprendraiH purANe parikIrtitaH ||3-40-21

kR^iShNadvaipAyanamataM nAnAshrutisamAhitam |
nAshucherna kR^itaghnAya na nR^ishaMsAya kIrtayet ||3-40-22

na kShudrAya na nIchAya na gurudveShakAriNe |
nAshiShyAya tathA rAjanna kR^itaghnAya chaiva hi ||3-40-23

AyuShkAmairyashaH kAmairmahIkAmaishcha mAnavaiH |
jayaiShibhishcha shrotavyo devAnAmeSha vai jayaH ||3-40-24

purANavedasaMbaddhaH shivaH svastyayano mahan |
pAvanaH sarvasattvAnAM tatkAlavijayapradaH ||3-40-25

eSha kauravya tattvena kathitastvanupUrvashaH |
vArAhasya nR^ipashreShTha prAdurbhAvo mahAtmanaH ||3-40-26

ye yajanti makhaiH puNyairdaivatAni pitR^Inapi |
AtmAnamAtmanA nityaM viShNumeva jayanti te ||3-40-27

lokAyanAya tridashAyanAya
brAhmAyanAyAtmabhavAyanAya |
nArAyaNAyAtmahitAyanAya
mahavarAhAya namaskuruShva ||3-40-28

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vArAhaprAdurbhAve chatvAriMsho.adhyAyaH   

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்