Saturday 13 March 2021

அநிருத்³த⁴ஸ்ய நாக³பாஷ²மோசநம் க்ருஷ்ணஸ்ய வருணாலயக³மநம் வருணேந ஸஹ யுத்³த⁴ம் த்³வாரகாப்ரத்யாக³மநம் ச | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 183 (186) - 127 (130)

அத² ஸப்தவிம்ஷ²த்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

அநிருத்³த⁴ஸ்ய நாக³பாஷ²மோசநம் க்ருஷ்ணஸ்ய வருணாலயக³மநம் வருணேந ஸஹ யுத்³த⁴ம் த்³வாரகாப்ரத்யாக³மநம் ச

Lord Krishna And Cows

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
ஏவம் வராந்ப³ஹூந்ப்ராப்ய பா³ண꞉ ப்ரீதமநாப⁴வத் |
ஜகா³ம ஸஹ ருத்³ரேண மஹாகாலத்வமாக³த꞉ ||2-127-1

வாஸுதே³வோ(அ)பி ப³ஹுதா⁴ நாரத³ம் பர்யப்ருச்ச²த |
க்வாநிருத்³தோ⁴(அ)ஸ்தி ப⁴க³வந்ஸம்யதோ நாக³ப³ந்த⁴நை꞉ ||2-127-2

ஷ்²ரோதுமிச்சா²மி தத்த்வேந ஸ்நேஹக்லிந்நம் ஹி மே மந꞉ |
அநிருத்³தே⁴ ஹதே வீரே க்ஷுபி⁴தா த்³வாரகா புரீ ||2-127-3

ஷீ²க்⁴ரம் தம் மோக்ஷயிஷ்யாமோ யத³ர்த²ம் வயமாக³தா꞉ |
அத்³ய தம் நஷ்டஷ²த்ரும் வை த்³ரஷ்டுமிச்சா²மஹே வயம் ||2-127-4

ஸ ப்ரதே³ஷ²ஸ்து ப⁴க³வந்விதி³தஸ்தவ ஸுவ்ரத |
ஏவமுக்தஸ்து க்ருஷ்ணேந நாரத³꞉ ப்ரத்யபா⁴ஷத ||2-127-5

கந்யாபுரே குமாரோ(அ)ஸௌ ப³த்³தோ⁴ நாகை³ஷ்²ச மாத⁴வ |
ஏதஸ்மிந்நந்தரே ஷீ²க்⁴ரம் சித்ரளேகா² ஹ்யுபஸ்தி²தா ||2-127-6

பா³ணஸ்யோத்தமஷ²ர்வஸ்ய தை³த்யேந்த்³ரஸ்ய மஹாத்மந꞉ |
இத³மந்த꞉புரம் தே³வ ப்ரவிஷ²ஸ்வ யதா²ஸுக²ம் ||2-127-7

தத꞉ ப்ரவிஷ்டாஸ்தே ஸர்வே ஹ்யநிருத்³த⁴ஸ்ய மோக்ஷணே |
ப³ல꞉ ஸுபர்ண꞉ க்ருஷ்ணஸ்து ப்ரத்³யும்நோ நாரத³ஸ்ததா² ||2-127-8

ததோ த்³ருஷ்ட்வைவ க³ருட³ம் யே(அ)நிருத்³த⁴ஷ²ரீரகா³꞉ |
ஷ²ரரூபா மஹாஸர்பா வேஷ்டயித்வா தநும் ஸ்தி²தா꞉ ||2-127-9

தே ஸர்வே ஸஹஸா தே³ஹாத்தஸ்ய நி꞉ஸ்ருத்ய போ⁴கி³ந꞉ |
க்ஷிதிம் ஸமபி⁴வர்தித்வா ப்ரக்ருத்யாவஸ்தி²தா꞉ ஷ²ரா꞉ ||2-127-10

த்³ருஷ்ட꞉ ஸ்ப்ருஷ்டஷ்²ச க்ருஷ்ணேந ஸோ(அ)நிருத்³தோ⁴ மஹாயஷா²꞉ |
ஸ்தி²த꞉ ப்ரீதமநா பூ⁴த்வா ப்ராஞ்ஜலிர்வாக்யமப்³ரவீத் ||2-127-11

அநிருத்³த⁴ உவாச 
தே³வதே³வ ஸதா³ யுத்³தே⁴ ஜேதா த்வமஸி கேஷ²வ |
ந ஷ²க்த꞉ ப்ரமுகே² ஸ்தா²தும் ஸாக்ஷாத³பி ஷ²தக்ரது꞉ ||2-127-12

[ ப⁴க³வாநுவாச 
ஆரோஹ க³ருட³ம் தூர்ணம் க³ச்சா²ம த்³வாரகாம் புரீம் |
ஏவமுக்தோ(அ)நிருத்³த⁴ஸ்து உஷயா ஸஹ கந்யயா |
ஸ்தி²த꞉ ப்ரீதமநா பூ⁴த்வா ஜ்ஞாத்வா பா³ணம் ஜிதம் ரணே ]
ததோ மஹாப³லம் தே³வம் ப³லப⁴த்³ரம் யஷ²ஸ்விநம் |
அபி⁴வாத³யதே ஹ்ருஷ்ட꞉ ஸோ(அ)நிருத்³தோ⁴ மஹாமநா꞉ ||2-127-13

மாத⁴வம் ச மஹாத்மாநமபி⁴வாத்³ய க்ருதாஞ்ஜலி꞉ |
க²கோ³த்தமம் மஹாவீர்யம் ஸுபர்ணமபி⁴வாத்³ய ச ||2-127-14

ததோ மகரகேதும் ச சித்ரபா³ணத⁴ரம் ப்ரபு⁴ம் |
பிதரம் ஸோ(அ)ப்⁴யுபாக³ம்ய ப்ரத்³யும்நமபி⁴வாத³யத் ||2-127-15

ஸகீ²க³ணவ்ருதா சைவ ஸா சோஷா ப⁴வநே ஸ்தி²தா |
ப³லம் சாதிப³லம் சைவ வாஸுதே³வம் ஸுது³ர்ஜயம் ||2-127-16

அஸங்க்²யாதக³திம் சைவ ஸுபர்ணமபி⁴வாத்³ய ச |
புஷ்பபா³ணத⁴ரம் சைவ லஜ்ஜமாநாப்⁴யவாத³யத் ||2-127-17

தத꞉ ஷ²க்ரஸ்ய வசநாந்நாரத³꞉ பரமத்³யுதி꞉ |
வாஸுதே³வஸமீபம் ஸ ப்ரஹஸந்புநராக³த꞉ ||2-127-18

வர்தா⁴பயதி தம் தே³வம் கோ³விந்த³ம் ஷ²த்ருஸூத³நம் |
தி³ஷ்ட்யா வர்த⁴ஸி கோ³விந்த³ அநிருத்³த⁴ஸமாக³மாத் ||2-127-19

ததோ(அ)நிருத்³த⁴ஸஹிதா நாரத³ம் ப்ரணதா꞉ ஸ்தி²தா꞉ |
ஆஷீ²ர்பி⁴ர்வர்த்³த⁴யித்வா ச தே³வர்ஷி꞉ க்ருஷ்ணமப்³ரவீத் ||2-127-20

அநிருத்³த⁴ஸ்ய வீர்யாக்²யோ விவாஹ꞉ க்ரியதாம் விபோ⁴ |
ஜம்பூ³லமாணிகாம் த்³ரஷ்டும் ஷ்²ரத்³தா⁴ ஹி மம ஜாயதே ||2-127-21

தத꞉ ப்ரஹஸிதா꞉ ஸர்வே நாரத³ஸ்ய வச꞉ஷ்²ரவாத் |
க்ருஷ்ண꞉ ப்ரோவாச ப⁴க³வன் க்ரியதாமாஷு² மா சிரம் ||2-127-22

ஏதஸ்மிந்நந்தரே தாத கும்பா⁴ண்ட³꞉ ஸமுபஸ்தி²த꞉ |
வைவாஹிகாம்ஸ்து ஸம்பா⁴ராந்க்³ருஹ்ய க்ருஷ்ண நமஸ்ய து || 2-127-23

கும்பா⁴ண்த³ உவாச
க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண மஹாபா³ஹோ ப⁴வ த்வமப⁴யப்ரத³꞉ |
ஷ²ரணாக³தோ(அ)ஸ்மி தே³வேஷ² ப்ரஸீதை³ஷோ(அ)ஞ்ஜலிஸ்தவ ||2-127-24

நாரத³ஸ்ய வச꞉ ஷ்²ருத்வா ஸர்வம் ப்ராகே³வ சாச்யுத꞉ |
அப⁴யம் யச்ச²தே தஸ்மை கும்பா⁴ண்டா³ய மஹாத்மநே ||2-127-25

கும்பா⁴ண்ட³ மந்த்ரிணாம் ஷ்²ரேஷ்ட² ப்ரீதோ(அ)ஸ்மி தவ ஸுவ்ரத |
ஸுக்ருதம் தே விஜாநாமி ராஷ்ட்ரிகோ(அ)ஸ்து ப⁴வாநிஹ |
ஸஜ்ஞாதிபக்ஷ꞉ ஸுஸுகீ² நிவ்ருத்தோ(அ)ஸ்து ப⁴வாநிஹ ||2-127-26

ராஜ்யம் ச தே மயா த³த்தம் சிரம் ஜீவ மமாஷ்²ரயாத் |
ஏவம் த³த்த்வா ராஜ்யமஸ்மை கும்பா⁴ண்டா³ய மஹாத்மநே ||2-127-27

விவாஹமகரோத்தஸ்யாநிருத்³த⁴ஸ்ய ஜநார்த³ந꞉ |
ததஸ்து ப⁴க³வாந்வஹ்நிஸ்தத்ர ஸ்வயமுபஸ்தி²த꞉ ||2-127-28

ஸ விவாஹோ(அ)நிருத்³த⁴ஸ்ய நக்ஷத்ரே சஷு²பே⁴(அ)ப⁴வத் |
ததோ(அ)ப்ஸரோக³ணஷ்²சைவ கௌதுகம் கர்துமுத்³யத꞉ ||2-127-29

ஸ்நாதஸ்த்வலங்க்ருதஸ்தத்ர ஸோ(அ)நிருத்³த⁴꞉ ஸ்வபா⁴ர்யயா |
தத꞉ ஸ்நிக்³தை⁴꞉ ஷு²பை⁴ர்வாக்யைர்க³ந்த⁴ர்வாஷ்²ச ஜகு³ஸ்ததா³ ||2-127-30

ந்ருத்யந்த்யப்ஸரஸஷ்²சைவ விவாஹமுபஷோ²ப⁴யன் |
ததோ நிர்வர்தயித்வா து விவாஹம் ஷ²த்ருஸூத³ந꞉ ||2-127-31

அநிருத்³த⁴ஸ்ய ஸுப்ரஜ்ஞ꞉ ஸர்வைர்தே³வக³ணைர்வ்ருத꞉ |
ஆமந்த்ர்ய வரத³ம் தத்ர ருத்³ரம் தே³வநமஸ்க்ருதம் ||2-127-32

சகார க³மநே பு³த்³தி⁴ம் க்ருஷ்ண꞉ பரபுரஞ்ஜய꞉ |
த்³வாரகாபி⁴முக²ம் க்றிஷ்ணம் ஜ்ஞாத்வா ஷ²த்ருநிஷூத³நம் ||2-127-33

கும்பா⁴ண்டோ³ வசநம் ப்ராஹ ப்ராஞ்ஜலிர்மது⁴ஸூத³நம் |
பா³ணஸ்ய கா³வஸ்திஷ்ட²ந்தி ஹஸ்தே து வருணஸ்ய வை ||2-127-34

யாஸாமம்ருதகல்பம் வை க்ஷீரம் க்ஷரதி மாத⁴வ |
தத்பீத்வாதிப³லஷ்²சைவ நரோ ப⁴வதி து³ர்ஜய꞉ ||2-127-35

கும்பா⁴ண்டே³நைவமாக்²யாதே ஹரி꞉ ப்ரீதமநாஸ்ததா³ |
க³மநாய மதிம் சக்ரே க³ந்தவ்யமிதி நிஷ்²சயம் ||2-127-36

ததஸ்து ப⁴க³வாந்ப்³ரஹ்மா வர்தா⁴ப்ய ஸ து கேஷ²வம் |
ஜகா³ம ப்³ரமலோகம் ஸ வ்ருத꞉ ஸ்வப⁴வநாலயே ||2-127-37

இந்த்³ரோ மருத்³க³ணயுதோ த்³வாரகாபி⁴முகோ² யயௌ |
யத꞉ க்ருஷ்ணஸ்தத꞉ ஸர்வே க³ச்ச²ந்தி ஜயகாங்க்ஷிண꞉ ||2-127-38

வாஹநேந மயூரேண ஸகீ²பி⁴꞉ பரிவாரிதா |
த்³வாரகாபி⁴முகீ² ஹ்யூஷா தே³வ்யா ப்ரஸ்தா²பிதா யயௌ |
ததோ ப³லஷ்²ச க்ருஷ்ணஷ்²ச ப்ரத்³யும்நஷ்²ச மஹாப³ல꞉ ||2-127-39

ஆரூட⁴வந்தோ க³ருட³மநிருத்³த⁴ஷ்²ச வீர்யவான் |
ப்ரஸ்தி²தஷ்²ச ஸ தேஜஸ்வீ க³ருட³꞉ பததாம் வர꞉ ||2-127-40

உந்மூலயம்ஸ்தருக³ணாந்கம்பயம்ஷ்²சாபி மேதி³நீம் |
ஆகுலாஸ்ச தி³ஷ²꞉ ஸர்வா ரேணுத்⁴வஸ்தமிவாம்ப³ரம் ||2-127-41

க³ருடே³ ஸம்ப்ரயாதே(அ)பூ⁴ந்மந்த³ரஷ்²மிர்தி³வாகர꞉ |
ததஸ்தே தீ³ர்க⁴மத்⁴வாநம் ப்ரயயு꞉ புருஷர்ஷபா⁴꞉ ||2-127-42

ஆருஹ்ய க³ருட³ம் ஸர்வே ஜித்வா பா³ணம் மஹௌஜஸம் |
ததோ(அ)ம்ப³ரதலஸ்தா²ஸ்தே வாருணீம் தி³ஷ²மாஸ்தி²தா꞉ ||2-127-43

அபஷ்²யந்த மஹாத்மாநோ கா³வோ தி³வ்யபய꞉ப்ரதா³꞉ |
வேலாவநவிசாரிண்யோ நாநாவர்ணா꞉ ஸஹஸ்ரஷ²꞉ ||2-127-44

அவஜ்ஞாய ததா³ ரூபம் கும்பா⁴ண்ட³வசநாஷ்²ரயாத் |
க்ருஷ்ண꞉ ப்ரஹரதாம் ஷ்²ரேஷ்ட²ஸ்தத்த்வதோ(அ)ர்த²விஷா²ரத³꞉ ||2-127-45

நிஷ²ம்ய பா³ணகா³வஸ்து தாஸு சக்ரே மநஸ்ததா³ |
ஆஸ்தி²தோ க³ருட³ம் ப்ராஹ ஸ து லோகாதி³ரவ்யய꞉ ||2-127-46

ஷீ²க்ருஷ்ண உவாச 
வைநதேய ப்ரயாஹி த்வம் யத்ர பா³ணஸ்ய கோ³த⁴நம் |
யாஸாம் பீத்வா கில க்ஷீரமம்ருதத்வமவாப்நுயாத் ||2-127-47

ஆஹ மாம் ஸத்யபா⁴மா ச பா³ணகா³வோ மமாநய |
யாஸம் பீத்வா கில க்ஷீரம் ந ஜீர்யந்தி மஹாஸுரா꞉ ||2-127-48

விஜராஷ்²ச ஜராம் த்யக்த்வா ப⁴வந்தி கில ஜந்தவ꞉ |
தா ஆநயஸ்வ ப⁴த்³ரம் தே யதி³ த⁴ர்மோ ந லுப்யதே ||2-127-49

அத² வா கார்யலோபோ வை மைவ தாஸு மந꞉ க்ருதா²꞉ |
இதி மாமப்³ரவீத்ஸத்யா தாஷ்²சைதா விதி³தா மம ||2-127-50

க³ருட³ உவாச 
த்³ருஷ்யந்தே கா³வ ஏதாஸ்தா த்³ருஷ்ட்வா மாம் வருணாலயம் |
விஷ²ந்தி ஸஹஸா ஸர்வா꞉ கார்யமத்ர விதீ⁴யதாம் ||2-127-51

இத்யுக்த்வா சைவ க³ருட³꞉ பக்ஷவாதேந ஸாக³ராம் |
ஸஹஸா க்ஷோப⁴யித்வா ச விவேஷ² வருணாலயம் ||2-127-52

த்³ருஷ்ட்வா ஜவேந க³ருட³ம் ப்ராப்தம் வை வருணாலயம் |
வாருணாஷ்²ச க³ணா꞉ஸர்வே விப்⁴ராந்தா꞉ ப்ராசலம்ஸ்ததா³ ||2-127-53

ததஸ்து வாருணம் ஸைந்யமபி⁴ஜ்ஞாதும் ஸுது³ர்ஜயம் |
ப்ரமுகே² வாஸுதே³வஸ்ய நாநாப்ரஹரணோத்³யதம் |
தத்³யுத்³த⁴மப⁴வத்³கோ⁴ரம் வாருணை꞉ பந்நகா³ரிணா ||2-127-54

தேஷாமாபததாம் ஸங்க்²யே வாருணாநாம்ஸஹஸ்ரஷ²꞉ |
ப⁴க்³நம் ப³லமநாத்⁴ருஷ்யம் கேஷ²வேந மஹாத்மநா ||2-127-55

ததஸ்தே ப்ரத்³ருதாயாந்தி தமேவ வருணாலயம் |
ஷஷ்டிம் ரத²ஸஹஸ்ராணி ஷஷ்²டிம் ரத²ஷ²தாநி ச ||2-127-56

வாருணாநி ச யுத்³தா⁴நி தீ³ப்தஷ²ஸ்த்ராணி ஸம்யுகே³ |
தத்³ப³லம் ப³லிபி⁴꞉ ஷூ²ரைர்ப³லதே³வஜநார்த³நை꞉ ||2-127-57

ப்ரத்³யும்நேநாநிருத்³தே⁴ந க³ருடே³ந ச ஸர்வஷ²꞉ |
ஷ²ரௌகை⁴ர்விவிதை⁴ஸ்தீக்ஷ்ணைர்வத்⁴யமாநம் ஸமந்தத꞉ ||2-127-58

ததோ ப⁴க்³நம் ப³லம் த்³ருஷ்ட்வா க்ருஷ்ணேநாக்லிஷ்டகர்மணா |
வருணஸ்த்வத² ஸங்க்ருத்³தோ⁴ நிர்யயௌ யய்த்ர கேஷ²வ꞉ ||2-127-59

ருஷிபி⁴ர்தே³வக³ந்த⁴ர்வைஸ்ததை²வாப்ஸரஸாம் க³ணை꞉ | 
ஸம்ஸ்தூயமாநோ ப³ஹுதா⁴ வருண꞉ ப்ரத்யத்³ருஷ்²யத ||2-127-60

ச²த்ரேண த்⁴ரியமாணேந பாண்டு³ரேண வபுஷ்மதா |
ஸலிலஸ்ராவிணா ஷ்²ரேஷ்ட²ம் சாபமுத்³யம்ய தி⁴ஷ்டி²த꞉ ||2-127-61

அபாம் பதிரதிக்ருத்³த⁴꞉ புத்ரபௌத்ரப³லாந்வித꞉ |
ஆஹ்வயந்நிவ யுத்³தா⁴ய விஸ்பா²ரிதமஹாத⁴நு꞉ ||2-127-62

ஸ து ப்ராத்⁴மாபயச்ச²ங்க²ம் வருண꞉ ஸமதா⁴வத |
ஹரிம் ஹர இவ க்ருத்³தோ⁴ பா³நஜாலை꞉ ஸமாவ்ருணோத் ||2-127-63

தத꞉ ப்ரத்⁴மாய ஜலஜம் பாஞ்சஜந்யம் ஜநார்த³ந꞉ |
பா³ணஜாலைர்தி³ஷ²꞉ ஸர்வாஸ்ததஷ்²சக்ரே மஹாப³ல꞉ ||2-127-64

தத꞉ ஷ²ரௌகை⁴ர்விமலைர்வருண꞉ பீடி³தோ ரணே |
ஸ்மயந்நிவ தத꞉ க்ருஷ்ணம் வருண꞉ ப்ரத்யயுத்⁴யத ||2-127-65

ததோ(அ)ஸ்த்ரம் வைஷ்ணவம் கோ⁴ரமபி⁴மந்த்ர்யாஹவே ஸ்தி²த꞉ |
வாஸுதே³வோ(அ)ப்³ரவீத்³வாக்யம் ப்ரமுகே² தஸ்ய தீ⁴மத꞉ ||2-127-66

இத³மஸ்த்ரம் மஹாகோ⁴ரம் வைஷ்ணவம் ஷ²த்ருஸூத³நம் |
மயோத்³யதம் வதா⁴ர்த²ம் தே திஷ்டே²தா³நீம் ஸ்தி²ரோ ப⁴வ ||2-127-67

ததோ(அ)ஸ்த்ரம் வருணோ தே³வோ ஹ்யஸ்த்ரம் வைஷ்ணவமுத்³யத꞉ |
வாருணாஸ்த்ரேண ஸம்யோஜ்ய விநநாத³ மஹாப³ல꞉ ||2-127-68

தஸ்யாஸ்த்ரே விததா ஹ்யாபோ வருணஸ்ய விநி꞉ஸ்ருதா꞉ |
வைஷ்ணவாஸ்த்ரஸ்ய ஷ²மநே வர்ததே ஸமிதிஞ்ஜய꞉ ||2-127-69

ஆபஸ்து வாருணாஸ்தத்ர க்Sஇப்தா꞉ க்ஷிப்தா ஜ்வலந்தி வை |
த³ஹ்யந்தே வாருணாஸ்தத்ர ததோ(அ)ஸ்த்ரே ஜ்வலிதே புந꞉ ||2-127-70

வைஷ்ணவே து மஹாவீர்யே தி³ஷோ² பீ⁴தா விது³த்³ருவு꞉ |
தத்³ப³லம் ஜ்வலிதம் த்³ருஷ்ட்வா வருண꞉ க்ருஷ்ணமப்³ரவீத் ||2-127-71

ஸ்மர ஸ்வப்ரக்ருதிம் பூர்வாமவ்யக்தாம் வ்யக்தலக்ஷணாம் |
தமோ ஜஹி மஹாபா⁴க³ தமஸா முஹ்யஸே கத²ம் ||2-127-72

ஸத்த்வஸ்தோ² நித்யமாஸீஸ்த்வம் யோகீ³ஷ்²வர மஹாமதே |
பஞ்சபூ⁴தாஷ்²ரயாந்தோ³ஷாநஹங்காரம் ச வர்ஜய ||2-127-73

யா யா தே வைஷ்ணவீ மூர்திஸ்தஸ்யா ஜ்யேஷ்டோ² ஹ்யஹம் தவ |
ஜ்யேஷ்ட²பா⁴வேந மாந்யம் து கிம் மாம் த்வம் த³க்³து⁴மிச்ச²ஸி ||2-127-74

நாக்³நிர்விக்ரமதே ஹ்யக்³நௌ த்யஜ கோபம் யுதா⁴ம் வர|
த்வயி ந ப்ரப⁴விஷ்யாமி ஜக³த꞉ ப்ரப⁴வோ ஹ்யஸி ||2-127-75

பூர்வம் ஹி யா த்வயா ஸ்ருஷ்டா ப்ரக்ருதிர்விக்ருதாத்மிகா |
த⁴ர்மிணீ பீ³ஜபா⁴வேந பூர்வத⁴ர்மம் ஸமாஷ்²ரிதா || 2-127-76 

 ஆக்³நேயம் வைஷ்ணவம் ஸௌம்யம் ப்ரக்ருத்யைவேத³மாதி³த꞉ |
த்வயா ஸ்ருஷ்டம் ஜக³தி³த³ம் ஸ கத²ம் மயி வர்தஸே ||2-127-77

அஜேய꞉ ஷா²ஷ்²வதோ தே³வ꞉ ஸ்வயம்பூ⁴ர்பூ⁴தபா⁴வந꞉ |
அக்ஷரம் ச க்ஷரம் சைவ பா⁴வாபா⁴வௌ மஹாத்³யுதே ||2-127-78

ரக்ஷ மாம் ரக்ஷணீயோ(அ)ஹம் த்வயாநக⁴ நமோ(அ)ஸ்து தே |
ஆதி³கர்தாஸி லோகாநாம் த்வயைதத்³ப³ஹுளீக்ருதம் ||2-127-79

விக்ரீட³ஸி மஹாதே³வ பா³ல꞉ க்ரூட³நகைரிவ |
ந ஹ்யயம் ப்ரக்ருதித்³வேஷீ நாஹம் ப்ரக்ருதிதூ³ஷக꞉ ||2-127-80

ப்ரக்ருதிர்யா விகாரேஷு வர்ததே புருஷர்ஷப⁴ |
தஸ்யா விகாரஷ²மநே வர்தஸே த்வம் மஹாத்³யுதே ||2-127-81

விகாரோ வா விகாராணாம் விகாராய ந தே(அ)நக⁴ |
தாநத⁴ர்மவிதோ³ மந்தா³ந்ப⁴வாந்விகுருதே ஸதா³ ||2-127-82

இத³ம் ப்ரக்ருதிஜைர்தோ³ஷைஸ்தமஸா முஹ்யதே யதா³ |
ரஜஸா வாபி ஸம்ஸ்ப்ருஷ்ட்வா ததா³ மோஹ꞉ ப்ரவர்ததே ||2-127-83

பராவரஜ்ஞ꞉ ஸர்வஜ்ஞ ஐஷ்²வர்யவிதி⁴மாஸ்தி²த꞉ |
கிம் மோஹயஸி ந꞉ ஸர்வாந்ப்ரஜாபதிரிவ ஸ்வயம் ||2-127-84

வருணேநைவமுக்தஸ்து க்ருஷ்ணோ லோகபராயண꞉ |
பா⁴வஜ்ஞ꞉ ஸர்வக்ருத்³தீ⁴ரஸ்தத꞉ ப்ரீதமநா ஹ்யபூ⁴த் ||2-127-85
இத்யேவமுக்த꞉ க்ருஷ்ணஸ்து ப்ரஹஸந்வாக்யமப்³ரவீத் |

ஷ்²ரீக்ருஷ்ண உவாச 
கா³வ꞉ ப்ரயச்ச² மே வீர ஷா²ந்த்யர்த²ம் பீ⁴மவிக்ரம ||2-127-86

இத்யேவமுக்தே க்ருஷ்ணேந வாக்யம் வாக்யவிஷா²ரத³꞉ |
வருணோ ஹ்யப்³ரவீத்³பூ⁴ய꞉ ஷ்²ருணு மே மது⁴ஸூத³ந ||2-127-87

வருண உவாச 
பா³ணேந ஸார்த⁴ம் ஸமயோ மயா தே³வ க்ருத꞉ புரா |
கத²ம் ச ஸமயம் க்ருத்வா குர்யாம் விப²லமந்யதா² ||2-127-88

த்வமேவ வேத³ ஸர்வஸ்ய யதா² ஸமயபே⁴த³க꞉ |
சாரித்ரம் து³ஷ்யதே தேந ந ச ஸத்³பி⁴꞉ ப்ரஷ²ஸ்யதே ||2-127-89

த⁴ர்மபா⁴கீ³ஷ்²வரோ நித்யம் வர்ஜ்யதே மது⁴ஸூத³ந |
ந ச லோகாநவாப்நோதி பாப꞉ ஸமயபே⁴த³க꞉ ||2-127-90

ப்ரஸீத³ த⁴ர்மலோபஷ்²ச மா பூ⁴ந்மே மது⁴ஸூத³ந |
ந மாம் ஸமயபே⁴தே³ந யோக்துமர்ஹஸி மாத⁴வ ||2-127-91

ஜீவந்நாஹம் ப்ரதா³ஸ்யாமி கா³வோ வை வ்ருஷபே⁴க்ஷண |
ஹத்வா நயஸ்வ மாம் கா³வ ஏஷ மே ஸமய꞉ புரா ||2-127-92

ஏதச்ச மே ஸமாக்²யாதம் ஸமயம் மது⁴ஸூத³ந |
ஸத்யமேவ மஹாபா³ஹோ ந மித்²யா து ஸுரேஷ்²வர ||2-127-93

யதே³வாஹமநுக்³ராஹ்யோ ரக்ஷ மாம் மது⁴ஸூத³ந |
அத² வா கோ³ஷு நிர்ப³ந்தோ⁴ ஹத்வா நய மஹாபு⁴ஜ ||2-127-94

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
வருணேநைவமுக்தஸ்து யதூ³நாம் வம்ஷ²வர்த⁴ந꞉ |
அபே⁴த்³யம் ஸமயம் மத்வா ந்யஸ்தவாதோ³ க³வாம் ப்ரதி ||2-127-95

ஸ ப்ரஹஸ்ய ததோ வாக்யம் வ்யாஜஹாரார்த²கோவித³꞉ |
தஸ்மாந்முக்தோ(அ)ஸி யத்³யேவம் பா³ணேந ஸமய꞉ க்ருத꞉ ||2-127-96

ப்ரஷ்²ரிதைர்மது⁴ரைர்வாக்யைஸ்தத்த்வார்த²மது⁴பா⁴ஷிதை꞉ |
கத²ம் பாபம் கரிஷ்யாமி வருண த்வய்யஹம் ப்ரபோ⁴ ||2-127-97

க³ச்ச² முக்தோ(அ)ஸி வருண ஸத்யஸந்தோ⁴(அ)ஸி நோ ப⁴வான் |
த்வத்ப்ரியார்த²ம் மயா முக்தா பா³ணகா³வோ ந ஸம்ஷ²ய꞉ |
ததஸ்தூர்யநிநாதை³ஷ்²ச பே⁴ரீணாம் ச மஹாஸ்வநை꞉ |2-127-98

அர்க⁴மாதா³ய வருண꞉ கேஷ²வம் ப்ரத்யபூஜயத் |
கேஷ²வோ(அ)ர்க⁴ம் ததா³ க்³ருஹ்ய வருணாத்³யது³நந்த³ந꞉ ||2-127-99

ப³லம் சாபூஜயத்³தே³வ꞉ குஷ²லீவ ஸமாஹித꞉ |
வருணாயாப⁴யம் த³த்த்வா வாஸுதே³வ꞉ ப்ரதாபவான் |2-127-100

த்³வாரகாம் ப்ரஸ்தி²த꞉ ஷௌ²ரி꞉ ஷ²சீபதிஸஹாயவான் |
தத்ர தே³வா꞉ ஸமருத꞉ ஸஸாத்⁴யா꞉ ஸித்³த⁴சாரணா꞉ ||2-127-101

க³ந்த⁴ர்வாப்ஸரஸஷ்²சைவ கிம்நராஷ்²சாந்தரிக்ஷகா³꞉ |
அநுக³ச்ச²ந்தி பூ⁴தேஷ²ம் ஸர்வபூ⁴தாதி³மவ்யயம் ||2-127-102

ஆதி³த்யா வஸவோ ருத்³ராஅஷ்²விநௌ யக்ஷராக்ஷஸா꞉ |
வித்³யாத⁴ரக³ணாஷ்²சைவ யே சாந்யே ஸித்³த⁴சாரணா꞉ |
க³ச்ச²ந்தமநுக³ச்ச²ந்தி யஷ²ஸாவிஜயேந ச ||2-127-103

நாரத³ஸ்ச மஹாபா⁴க³꞉ ப்ரஸ்தி²தோ த்³வாரகாம் ப்ரதி |
துஷ்டோ பா³ணஜயம் த்³ருஷ்ட்வாவருணம் ச க்ருதப்ரியம் ||2-127-104

கைலாஸஷி²க²ரப்ரக்²யை꞉ ப்ராஸாதை³꞉ கந்த³ரை꞉ ஷு²பை⁴꞉ |
தூ³ராந்நிஷ²ம்ய மது⁴ஹா த்³வாரகாம் த்³வாரமாலிநீம் ||2-127-105

பாஞ்சஜந்யஸ்ய நிர்கோ⁴ஷம் சக்ரே சக்ரக³தா³த⁴ர꞉ |
ஸஞ்ஜ்ஞாம் ப்ரயச்ச²தே தே³வோ த்³வாரகாபுரவாஸிநாம் ||2-127-106

தே³வாநுயாநநிர்கோ⁴ஷம் பாஞ்சஜந்யஸ்ய நி꞉ஸ்வநம் |
ஷ்²ருத்வா த்³வாரவதீம் ஸர்வே ப்ரஹர்ஷமதுலம் க³தா꞉ ||2-127-107

பூர்ணகும்பை⁴ஷ்²ச லாஜைஷ்²ச ப³ஹுவிந்யஸ்தவிஸ்தரை꞉ |
த்³வாரோபஷோ²பி⁴தாம் க்ருத்வா ஸர்வாம் த்³வாரவதீம் புரீம் ||2-127-108

ஸுஷ்²லிஷ்டரத்²யாம் ஸஷ்²ரீகாம் ப³ஹுரத்நோபஷோ²பி⁴தாம் |
விப்ராஷ்²சார்க⁴ம் ஸமாதா³ய யதை²வ குலநைக³மா꞉||2-127-109

ஜயஷ²ப்³தை³ஷ்²ச விவிதை⁴꞉ பூஜயந்தி ஸ்ம மாத⁴வம் |
வைநதேயே ஸமாஸீநம் நீலாஞ்ஜநசயோபமம் ||2-127-110

வவந்தி³ரே ததா³ க்ருஷ்ணம் ஷ்²ரியா பரமயா யுதம் |
தமாநுபூர்வ்யா வர்ணாஷ்²ச பூஜயந்தி மஹாப³லம் ||2-127-111

அநந்தம் கேஷி²ஹந்தாரம் ஷ்²ரேஷ்டி²பூர்வாஷ்²ச ஷ்²ரேணய꞉ |
ருஷிபி⁴ர்தே³வக³ந்த⁴ர்வைஷ்²சாரணைஷ்²ச ஸமந்தத꞉ ||2-127-112

ஸ்தூயதே புண்ட³ரீகாக்ஷோ த்³வாரகோபவநே ஸ்தி²த꞉ |
ததா³ஷ்²சர்யமபஷ்²யந்த தா³ஷா²ர்ஹக³ணஸத்தமா꞉ ||2-127-113

ப்ரஹர்ஷமதுலம் ப்ராப்தா த்³ருஷ்ட்வா க்ருஷ்ணம் மஹாபு⁴ஜம் |
பா³ணம் ஜித்வா மஹாதே³வமாயாந்தம் புருஷோத்தமம் ||2-127-114

த்³வாரகாவாஸிநாம் வாசஷ்²சரந்தி ப³ஹுதா⁴ ததா³ |
ப்ராப்தே க்ருஷ்ணே மஹாபா⁴கே³ யாத³வாநாம் மஹாரதே² ||2-127-115

க³த்வா ச தூ³ரமத்⁴வாநம் ஸுபர்ணோ த்³ருதமாக³த꞉ |
த⁴ந்யா꞉ ஸ்மோ(அ)நுக்³ருஹீதா꞉ ஸ்மோ யேஷாம் வை ஜக³த꞉ பிதா ||2-127-116

ரக்ஷிதா சைவ கோ³ப்தா ச தீ³ர்க⁴பா³ஹுர்மஹாபு⁴ஜ꞉ |
வைநதேயே ஸமாருஹ்ய ஜித்வா பா³ணம் ஸுது³ர்ஜயம் ||2-127-117

ப்ராப்தோ(அ)யம் புண்ட³ரீகாக்ஷோ மநாம்ஸ்யாஹ்லாத³யந்நிவ |
ஏவம் கத²யதாமேவ த்³வாரகாவாஸிநாம் ததா³ ||2-127-118

வாஸுதே³வக்³ருஹே தே³வா விவிஷு²ஸ்தம் மஹாரதா²꞉ |
அவதீர்ய ஸுபர்ணாத்து வாஸுதே³வோ ப³லஸ்ததா³ ||2-127-119

ப்ரத்³யும்நஷ்²சாநிருத்³த⁴ஷ்²ச க்³ருஹாந்ப்ரவிவிஷு²ஸ்ததா³ |
ததோ தே³வவிமாநாநி ஸஞ்சரந்தி ததா³ தி³வம் ||2-127-120

அவஸ்தி²தாநி த்³ருஷ்²யந்தே நாநாரூபாணி ஸர்வஷ²꞉ |
ஹம்ஸர்ஷப⁴ம்ருகை³ர்நாகை³ர்வாஜிஸாரஸப³ர்ஹிணை꞉ |
பா⁴ஸ்வந்தி தாநி த்³ருஷ்யந்தே விமாநாநி ஸஹஸ்ரஷ²꞉ ||2-127-121

அத꞉ க்ருஷ்ணோ(அ)ப்³ரவீத்³வாக்யம் குமாராம்ஸ்தாந்ஸஹஸ்ரஷ²꞉ |
ப்ரத்³யும்நாதீ³ந்ஸமஸ்தாம்ஸ்து ஷ்²லக்ஷ்ணம் மது⁴ரயா கி³ரா ||2-127-122

ஏதே ருத்³ராஸ்ததா²தி³த்யா வஸவோ(அ)தா²ஷ்²விநாவபி |
ஸாத்⁴யா தே³வாஸ்ததா²ந்யே ச வந்த³த்⁴வம் ச யதா²க்ரமம் ||2-127-123

ஸஹஸ்ராக்ஷம் மஹாபா⁴க³ம் தா³நவாநாம் ப⁴யங்கரம் |
வந்த³த்⁴வம் ஸஹிதா꞉ ஷ²க்ரம் ஸக³ணம் நாக³வாஹநம் ||2-127-124

ஸப்தர்ஷயோ மஹாபா⁴கா³ ப்⁴ருக்³வாங்கி³ரஸமாஷ்²ரிதா꞉ |
ருஷயஷ்²ச மஹாத்மாநோ வந்த³த்⁴வம் ச யதா²ஸுக²ம் ||2-127-125

ஏதே சக்ரத⁴ராஷ்²சைவ தாவந்த³த்⁴வம் ச ஸர்வஷ²꞉ |
ஸாக³ராஷ்²ச ஹ்ரதா³ஷ்²சைவ மத்ப்ரியார்த²மிஹாக³தா꞉ ||2-127-126

தி³ஷ²ஷ்²ச விதி³ஷ²ஷ்²சைவ வந்த³த்⁴வம் ச யதா²க்ரமம் |
வாஸுகிப்ரமுகா²ஷ்²சைவ நாகா³ வை ஸுமஹாப³லா꞉ ||2-127-127

கா³வஷ்²ச மத்ப்ரியார்த²ம் வை வந்த³த்⁴வம் ச யதா²க்ரமம் ||
ஜ்யோதீம்ஷி ஸஹ நக்ஷத்ரைர்யக்ஷராக்ஷஸகிம்நரை꞉ ||2-127-128

ஆக³தா மத்ப்ரியார்த²ம் வை வந்த³த்⁴வம் ச யதா²க்ரமம் |
வாஸுதே³வவச꞉ ஷ்²ருத்வா குமாரா꞉ ப்ரணதா꞉ ஸ்தி²தா꞉ ||2-127-129

யதா²க்ரமேண ஸர்வேஷாம் தே³வதாநாம் மாஹாத்மநாம் |
ஸர்வாந்தி³வௌகஸோ த்³ருஷ்ட்வா பௌரா விஸ்மயமாக³தா꞉ ||2-127-130

பூஜார்த²மத² ஸம்பா⁴ராந்ப்ரக்³ருஹ்ய த்³ருதமாக³தா꞉ |
அஹோ ஸுமஹதா³ஷ்²சர்யம் வாஸுதே³வஸ்ய ஸம்ஷ்²ரயாத் ||2-127-131

ப்ராப்யதே யதி³ஹாஸ்மாபி⁴ரிதி வாசஷ்²சரந்த்யுத |
ததஷ்²சந்த³நசூர்ணைஷ்²ச க³ந்த⁴புஷ்பைஷ்²ச ஸர்வஷ²꞉ ||2-127-132

கிரந்தி பௌர꞉ ஸர்வாம்ஸ்தாந்பூஜயந்தோ தி³வௌகஸ꞉ |
லாஜை꞉ ப்ரணாமைர்தூ⁴பைஷ்²ச வாத்³யத்⁴வநியமைஸ்ததா² ||2-127-133

த்³வாரகாவாஸிந꞉ ஸர்வே பூஜயந்தி தி³வௌகஸ꞉ |
ஆஹுகம் வாஸுதே³வம் ச ஸாம்ப³ம் ச யது³நந்த³நம் ||2-127-134

ஸாத்யகிம் சோல்முகம் சைவ விப்ருது²ம் ச மஹாப³லம் |
அக்ரூரம் ச மஹாபா⁴க³ம் ததா² நிஷத⁴மேவ ச ||2-127-135

ஏதாந்பரிஷ்வஜ்ய ததா³ மூர்த்⁴நி சாக்⁴ராய வாஸவ꞉ |
அத² ஷ²க்ரோ மஹாபா⁴க³꞉ ஸமக்ஷம் யது³மண்ட³லே ||2-127-136

ஸ்துவந்தம் கேஷி²ஹந்தாரம் தத்ரோவாசோத்தரம் வச꞉ |
ஸாத்வத꞉ ஸாத்த்வதாமேஷ ஸர்வேஷாம் யது³நந்த³நம் ||2-127-137

மோக்ஷயித்வா ரணே சைவ யஷ²ஸா பௌருஷேண ச |
மஹாதே³வஸ்ய மிஷதோ கு³ஹஸ்ய ச மஹாத்மந꞉ ||2-127-138

ஏஷ பா³ணம் ரணே ஜித்வா த்³வாரகாம் புநராக³த꞉ |
ஸஹஸ்ரபா³ஹோ பா³ஹூநாம் க்ருத்வா த்³வயமநுத்தமம் ||2-127-139

ஸ்தா²பயித்வா த்³விபா³ஹுத்வே ப்ராப்தோ(அ)யம் ஸ்வபுரம் ஹரி꞉ |
யத³ர்த²ம் ஜந்ம க்ருஷ்ணஸ்ய மாநுஷேஷு மஹாத்மந꞉ ||2-127-140

தத³ப்யவஸிதம் கார்யம் நஷ்டாஷோ²கா வயம் க்ருதா꞉ |
பிப³தாம் மது⁴ மத்⁴வீகம் ப⁴வதாம் ப்ரீதிபூர்வகம் ||2-127-141 

காலோ யாஸ்யத்யவிரஸம் விஷயேஷ்வேவ த்யஜ்யதாம் |
பா³ஹூநாம் ஸம்ஷ்²ரயாத்ஸர்வே வயமஸ்ய மஹாத்மந꞉ ||2-127-142

ப்ரணஷ்டஷோ²கா ரம்ஸ்யாம꞉ ஸர்வே ஏவ யதா²ஸுக²ம் |
ஏவம் ஸ்துத்வா ஸஹஸ்ராக்ஷ꞉ கேஷ²வம் தா³நவாந்தகம் || 2-127-143

ஆப்ருச்ச்²ய தம் மஹாபா⁴க³꞉ ஸர்வதே³வக³ணைர்வ்ருத꞉ |
தத꞉ புந꞉ பரிஷ்வஜ்ய க்ருஷ்ணம் லோகநமஸ்க்ருதம் |
புரந்த³ரோ தி³வம் யாத꞉ ஸஹ தே³வமருத்³க³ணை꞉ ||2-127-144

ருஷயஷ்²ச மஹாத்மாநோ ஜயாஷீ²ர்பி⁴ர்மஹௌஜஸம் |
யதா²க³தம் புநர்யாதா யக்ஷராக்ஷஸகிம்நரா꞉ ||2-127-145

புரந்த³ரே தி³வம் யாதே பத்³மநாபோ⁴ மஹாப³ல꞉ |
அப்ருச்ச²த மஹாபா⁴க³꞉ ஸர்வாந்குஷ²லமவ்யயம் ||2-127-146

தத꞉ கிலகிலாஷ²ப்³த³ம் நிர்வமந்த꞉ ஸஹஸ்ரஷ²꞉ |
க³ச்ச²ந்தி கௌமுதீ³ம் த்³ரஷ்டும் ஸோ(அ)நக⁴꞉ ப்ரீயதே ஸதா³ ||2-127-147

த்³வாரகாம் ப்ராப்ய க்ருஷ்ணாஸ்து ரேமே யது³க³ணாஇ꞉ ஸஹ |
விவிதா⁴ந்ஸர்வகாமார்தா²ஞ்ச்²ரியா பரமயா யுத꞉ ||2-127-148

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
த்³வாரகாப்ரத்யாக³மநே
ஸப்தவிம்ஷ²த்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_127_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 127- Aniruddha freed, Krishna returns to Dvaraka after aBattle with Varuna 
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca
March 5,2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

atha saptaviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH

aniruddhasya nAgapAshamochanam 
kR^iShNasya varuNAlayagamanam 
varuNena saha yuddhaM dvArakApratyAgamanaM cha

vaishampAyana uvAcha 
evaM varAnbahUnprApya bANaH prItamanAbhavat |
jagAma saha rudreNa mahAkAlatvamAgataH ||2-127-1

vAsudevo.api bahudhA nAradaM paryapR^ichChata |
kvAniruddho.asti bhagavansaMyato nAgabandhanaiH ||2-127-2

shrotumichChAmi tattvena snehaklinnaM hi me manaH |
aniruddhe hate vIre kShubhitA dvArakA purI ||2-127-3

shIghraM taM mokShayiShyAmo yadarthaM vayamAgatAH |
adya taM naShTashatruM vai draShTumichChAmahe vayam ||2-127-4

sa pradeshastu bhagavanviditastava suvrata |
evamuktastu kR^iShNena nAradaH pratyabhAShata ||2-127-5

kanyApure kumAro.asau baddho nAgaishcha mAdhava |
etasminnantare shIghraM chitralekhA hyupasthitA ||2-127-6

bANasyottamasharvasya daityendrasya mahAtmanaH |
idamantaHpuraM deva pravishasva yathAsukham ||2-127-7

tataH praviShTAste sarve hyaniruddhasya mokShaNe |
balaH suparNaH kR^iShNastu pradyumno nAradastathA ||2-127-8

tato dR^iShTvaiva garuDaM ye.aniruddhasharIragAH |
shararUpA mahAsarpA veShTayitvA tanuM sthitAH ||2-127-9

te sarve sahasA dehAttasya niHsR^itya bhoginaH |
kShitiM samabhivartitvA prakR^ityAvasthitAH sharAH ||2-127-10

dR^iShTaH spR^iShTashcha kR^iShNena so.aniruddho mahAyashAH |
sthitaH prItamanA bhUtvA prA~njalirvAkyamabravIt ||2-127-11

aniruddha uvAcha 
devadeva sadA yuddhe jetA tvamasi keshava |
na shaktaH pramukhe sthAtuM sAkShAdapi shatakratuH ||2-127-12

[ bhagavAnuvAcha 
Aroha garuDaM tUrNaM gachChAma dvArakAM purIm |
evamukto.aniruddhastu uShayA saha kanyayA |
sthitaH prItamanA bhUtvA j~nAtvA bANaM jitaM raNe ]
tato mahAbalaM devaM balabhadraM yashasvinam |
abhivAdayate hR^iShTaH so.aniruddho mahAmanAH ||2-127-13

mAdhavaM cha mahAtmAnamabhivAdya kR^itA~njaliH |
khagottamaM mahAvIryaM suparNamabhivAdya cha ||2-127-14

tato makaraketum cha chitrabANadharaM prabhum |
pitaraM so.abhyupAgamya pradyumnamabhivAdayat ||2-127-15

sakhIgaNavR^itA chaiva sA choShA bhavane sthitA |
balaM chAtibalaM chaiva vAsudevaM sudurjayam ||2-127-16

asa~NkhyAtagatiM chaiva suparNamabhivAdya cha |
puShpabANadharaM chaiva lajjamAnAbhyavAdayat ||2-127-17

tataH shakrasya vachanAnnAradaH paramadyutiH |
vAsudevasamIpaM sa prahasanpunarAgataH ||2-127-18

vardhApayati taM devaM govindaM shatrusUdanam |
diShTyA vardhasi govinda aniruddhasamAgamAt ||2-127-19

tato.aniruddhasahitA nAradaM praNatAH sthitAH |
AshIrbhirvarddhayitvA cha devarShiH kR^iShNamabravIt ||2-127-20

aniruddhasya vIryAkhyo vivAhaH kriyatAM vibho |
jambUlamANikAM draShTuM shraddhA hi mama jAyate ||2-127-21

tataH prahasitAH sarve nAradasya vachaHshravAt |
kR^iShNaH provAcha bhagavan kriyatAmAshu mA chiram ||2-127-22

etasminnantare tAta kumbhANDaH samupasthitaH |
vaivAhikAMstu saMbhArAngR^ihya kR^iShNa namasya tu || 2-127-23

kumbhANda uvAcha
kR^iShNa kR^iShNa mahAbAho bhava tvamabhayapradaH |
sharaNAgato.asmi devesha prasIdaiSho.a~njalistava ||2-127-24

nAradasya vachaH shrutvA sarvaM prAgeva chAchyutaH |
abhayaM yachChate tasmai kumbhANDAya mahAtmane ||2-127-25

kumbhANDa mantriNAM shreShTha prIto.asmi tava suvrata |
sukR^itaM te vijAnAmi rAShTriko.astu bhavAniha |
saj~nAtipakShaH susukhI nivR^itto.astu bhavAniha ||2-127-26

rAjyaM cha te mayA dattaM chiraM jIva mamAshrayAt |
evaM dattvA rAjyamasmai kumbhANDAya mahAtmane ||2-127-27

vivAhamakarottasyAniruddhasya janArdanaH |
tatastu bhagavAnvahnistatra svayamupasthitaH ||2-127-28

sa vivAho.aniruddhasya nakShatre chashubhe.abhavat |
tato.apsarogaNashchaiva kautukaM kartumudyataH ||2-127-29

snAtastvala~NkR^itastatra so.aniruddhaH svabhAryayA |
tataH snigdhaiH shubhairvAkyairgandharvAshcha jagustadA ||2-127-30

nR^ityantyapsarasashchaiva vivAhamupashobhayan |
tato nirvartayitvA tu vivAhaM shatrusUdanaH ||2-127-31

aniruddhasya supraj~naH sarvairdevagaNairvR^itaH |
Amantrya varadaM tatra rudraM devanamaskR^itam ||2-127-32

chakAra gamane buddhiM kR^iShNaH parapura~njayaH |
dvArakAbhimukhaM kRiShNaM j~nAtvA shatruniShUdanam ||2-127-33

kumbhANDo vachanaM prAha prA~njalirmadhusUdanam |
bANasya gAvastiShThanti haste tu varuNasya vai ||2-127-34

yAsAmamR^itakalpaM vai kShIraM kSharati mAdhava |
tatpItvAtibalashchaiva naro bhavati durjayaH ||2-127-35

kumbhANDenaivamAkhyAte hariH prItamanAstadA |
gamanAya matiM chakre gantavyamiti nishchayam ||2-127-36

tatastu bhagavAnbrahmA vardhApya sa tu keshavam |
jagAma bramalokaM sa vR^itaH svabhavanAlaye ||2-127-37

indro marudgaNayuto dvArakAbhimukho yayau |
yataH kR^iShNastataH sarve gachChanti jayakA~NkShiNaH ||2-127-38

vAhanena mayUreNa sakhIbhiH parivAritA |
dvArakAbhimukhI hyUShA devyA prasthApitA yayau |
tato balashcha kR^iShNashcha pradyumnashcha mahAbalaH ||2-127-39

ArUDhavanto garuDamaniruddhashcha vIryavAn |
prasthitashcha sa tejasvI garuDaH patatAM varaH ||2-127-40

unmUlayaMstarugaNAnkampayaMshchApi medinIm |
AkulAscha dishaH sarvA reNudhvastamivAmbaram ||2-127-41

garuDe saMprayAte.abhUnmandarashmirdivAkaraH |
tataste dIrghamadhvAnaM prayayuH puruSharShabhAH ||2-127-42

Aruhya garuDaM sarve jitvA bANaM mahaujasam |
tato.ambaratalasthAste vAruNIM dishamAsthitAH ||2-127-43

apashyanta mahAtmAno gAvo divyapayaHpradAH |
velAvanavichAriNyo nAnAvarNAH sahasrashaH ||2-127-44

avaj~nAya tadA rUpaM kumbhANDavachanAshrayAt |
kR^iShNaH praharatAM shreShThastattvato.arthavishAradaH ||2-127-45

nishamya bANagAvastu tAsu chakre manastadA |
Asthito garuDaM prAha sa tu lokAdiravyayaH ||2-127-46

shIkR^iShNa uvAcha 
vainateya prayAhi tvaM yatra bANasya godhanam |
yAsAM pItvA kila kShIramamR^itatvamavApnuyAt ||2-127-47

Aha mAM satyabhAmA cha bANagAvo mamAnaya |
yAsaM pItvA kila kShIraM na jIryanti mahAsurAH ||2-127-48

vijarAshcha jarAM tyaktvA bhavanti kila jantavaH |
tA Anayasva bhadraM te yadi dharmo na lupyate ||2-127-49

atha vA kAryalopo vai maiva tAsu manaH kR^ithAH |
iti mAmabravItsatyA tAshchaitA viditA mama ||2-127-50

garuDa uvAcha 
dR^iShyante gAva etAstA dR^iShTvA mAM varuNAlayam |
vishanti sahasA sarvAH kAryamatra vidhIyatAm ||2-127-51

ityuktvA chaiva garuDaH pakShavAtena sAgarAm |
sahasA kShobhayitvA cha vivesha varuNAlayam ||2-127-52

dR^iShTvA javena garuDaM prAptaM vai varuNAlayam |
vAruNAshcha gaNAHsarve vibhrAntAH prAchalaMstadA ||2-127-53

tatastu vAruNaM sainyamabhij~nAtuM sudurjayam |
pramukhe vAsudevasya nAnApraharaNodyatam |
tadyuddhamabhavadghoraM vAruNaiH pannagAriNA ||2-127-54

teShAmApatatAM sa~Nkhye vAruNAnAMsahasrashaH |
bhagnaM balamanAdhR^iShyaM keshavena mahAtmanA ||2-127-55

tataste pradrutAyAnti tameva varuNAlayam |
ShaShTiM rathasahasrANi ShashTiM rathashatAni cha ||2-127-56

vAruNAni cha yuddhAni dIptashastrANi saMyuge |
tadbalaM balibhiH shUrairbaladevajanArdanaiH ||2-127-57

pradyumnenAniruddhena garuDena cha sarvashaH |
sharaughairvividhaistIkShNairvadhyamAnaM samantataH ||2-127-58

tato bhagnaM balaM dR^iShTvA kR^iShNenAkliShTakarmaNA |
varuNastvatha sa~Nkruddho niryayau yaytra keshavaH ||2-127-59

R^iShibhirdevagandharvaistathaivApsarasAM gaNaiH | 
saMstUyamAno bahudhA varuNaH pratyadR^ishyata ||2-127-60

ChatreNa dhriyamANena pANDureNa vapuShmatA |
salilasrAviNA shreShThaM chApamudyamya dhiShThitaH ||2-127-61

apAM patiratikruddhaH putrapautrabalAnvitaH |
Ahvayanniva yuddhAya visphAritamahAdhanuH ||2-127-62

sa tu prAdhmApayachCha~NkhaM varuNaH samadhAvata |
hariM hara iva kruddho bAnajAlaiH samAvR^iNot ||2-127-63

tataH pradhmAya jalajaM pA~nchajanyaM janArdanaH |
bANajAlairdishaH sarvAstatashchakre mahAbalaH ||2-127-64

tataH sharaughairvimalairvaruNaH pIDito raNe |
smayanniva tataH kR^iShNaM varuNaH pratyayudhyata ||2-127-65

tato.astraM vaiShNavaM ghoramabhimantryAhave sthitaH |
vAsudevo.abravIdvAkyaM pramukhe tasya dhImataH ||2-127-66

idamastraM mahAghoraM vaiShNavaM shatrusUdanam |
mayodyataM vadhArthaM te tiShThedAnIM sthiro bhava ||2-127-67

tato.astraM varuNo devo hyastraM vaiShNavamudyataH |
vAruNAstreNa saMyojya vinanAda mahAbalaH ||2-127-68

tasyAstre vitatA hyApo varuNasya viniHsR^itAH |
vaiShNavAstrasya shamane vartate samiti~njayaH ||2-127-69

Apastu vAruNAstatra kSiptAH kShiptA jvalanti vai |
dahyante vAruNAstatra tato.astre jvalite punaH ||2-127-70

vaiShNave tu mahAvIrye disho bhItA vidudruvuH |
tadbalaM jvalitaM dR^iShTvA varuNaH kR^iShNamabravIt ||2-127-71

smara svaprakR^itiM pUrvAmavyaktAM vyaktalakShaNAm |
tamo jahi mahAbhAga tamasA muhyase katham ||2-127-72

sattvastho nityamAsIstvaM yogIshvara mahAmate |
pa~nchabhUtAshrayAndoShAnaha~NkAraM cha varjaya ||2-127-73

yA yA te vaiShNavI mUrtistasyA jyeShTho hyahaM tava |
jyeShThabhAvena mAnyam tu kiM mAM tvaM dagdhumichChasi ||2-127-74

nAgnirvikramate hyagnau tyaja kopaM yudhAM vara|
tvayi na prabhaviShyAmi jagataH prabhavo hyasi ||2-127-75

pUrvaM hi yA tvayA sR^iShTA prakR^itirvikR^itAtmikA |
dharmiNI bIjabhAvena pUrvadharmaM samAshritA || 2-127-76 

 AgneyaM vaiShNavaM saumyaM prakR^ityaivedamAditaH |
tvayA sR^iShTaM jagadidaM sa kathaM mayi vartase ||2-127-77

ajeyaH shAshvato devaH svayaMbhUrbhUtabhAvanaH |
akSharaM cha kSharaM chaiva bhAvAbhAvau mahAdyute ||2-127-78

rakSha mAM rakShaNIyo.ahaM tvayAnagha namo.astu te |
AdikartAsi lokAnAM tvayaitadbahulIkR^itam ||2-127-79

vikrIDasi mahAdeva bAlaH kR^IDanakairiva |
na hyayaM prakR^itidveShI nAhaM prakR^itidUShakaH ||2-127-80

prakR^itiryA vikAreShu vartate puruSharShabha |
tasyA vikArashamane vartase tvaM mahAdyute ||2-127-81

vikAro vA vikArANAM vikArAya na te.anagha |
tAnadharmavido mandAnbhavAnvikurute sadA ||2-127-82

idaM prakR^itijairdoShaistamasA muhyate yadA |
rajasA vApi saMspR^iShTvA tadA mohaH pravartate ||2-127-83

parAvaraj~naH sarvaj~na aishvaryavidhimAsthitaH |
kiM mohayasi naH sarvAnprajApatiriva svayam ||2-127-84

varuNenaivamuktastu kR^iShNo lokaparAyaNaH |
bhAvaj~naH sarvakR^iddhIrastataH prItamanA hyabhUt ||2-127-85
ityevamuktaH kR^iShNastu prahasanvAkyamabravIt |

shrIkR^iShNa uvAcha 
gAvaH prayachCha me vIra shAntyarthaM bhImavikrama ||2-127-86

ityevamukte kR^iShNena vAkyaM vAkyavishAradaH |
varuNo hyabravIdbhUyaH shR^iNu me madhusUdana ||2-127-87

varuNa uvAcha 
bANena sArdhaM samayo mayA deva kR^itaH purA |
kathaM cha samayaM kR^itvA kuryAM viphalamanyathA ||2-127-88

tvameva veda sarvasya yathA samayabhedakaH |
chAritraM duShyate tena na cha sadbhiH prashasyate ||2-127-89

dharmabhAgIshvaro nityaM varjyate madhusUdana |
na cha lokAnavApnoti pApaH samayabhedakaH ||2-127-90

prasIda dharmalopashcha mA bhUnme madhusUdana |
na mAM samayabhedena yoktumarhasi mAdhava ||2-127-91

jIvannAhaM pradAsyAmi gAvo vai vR^iShabhekShaNa |
hatvA nayasva mAM gAva eSha me samayaH purA ||2-127-92

etachcha me samAkhyAtaM samayaM madhusUdana |
satyameva mahAbAho na mithyA tu sureshvara ||2-127-93

yadevAhamanugrAhyo rakSha mAM madhusUdana |
atha vA goShu nirbandho hatvA naya mahAbhuja ||2-127-94

vaishampAyana uvAcha 
varuNenaivamuktastu yadUnAM vaMshavardhanaH |
abhedyaM samayaM matvA nyastavAdo gavAM prati ||2-127-95

sa prahasya tato vAkyaM vyAjahArArthakovidaH |
tasmAnmukto.asi yadyevaM bANena samayaH kR^itaH ||2-127-96

prashritairmadhurairvAkyaistattvArthamadhubhAShitaiH |
kathaM pApaM kariShyAmi varuNa tvayyahaM prabho ||2-127-97

gachCha mukto.asi varuNa satyasaMdho.asi no bhavAn |
tvatpriyArthaM mayA muktA bANagAvo na saMshayaH |
tatastUryaninAdaishcha bherINAM cha mahAsvanaiH |2-127-98

arghamAdAya varuNaH keshavaM pratyapUjayat |
keshavo.arghaM tadA gR^ihya varuNAdyadunandanaH ||2-127-99

balaM chApUjayaddevaH kushalIva samAhitaH |
varuNAyAbhayaM dattvA vAsudevaH pratApavAn |2-127-100

dvArakAM prasthitaH shauriH shachIpatisahAyavAn |
tatra devAH samarutaH sasAdhyAH siddhachAraNAH ||2-127-101

gandharvApsarasashchaiva kiMnarAshchAntarikShagAH |
anugachChanti bhUteshaM sarvabhUtAdimavyayam ||2-127-102

AdityA vasavo rudrAashvinau yakSharAkShasAH |
vidyAdharagaNAshchaiva ye chAnye siddhachAraNAH |
gachChantamanugachChanti yashasAvijayena cha ||2-127-103

nAradascha mahAbhAgaH prasthito dvArakAM prati |
tuShTo bANajayaM dR^iShTvAvaruNaM cha kR^itapriyam ||2-127-104

kailAsashikharaprakhyaiH prAsAdaiH kandaraiH shubhaiH |
dUrAnnishamya madhuhA dvArakAM dvAramAlinIm ||2-127-105

pA~nchajanyasya nirghoShaM chakre chakragadAdharaH |
saMj~nAM prayachChate devo dvArakApuravAsinAm ||2-127-106

devAnuyAnanirghoShaM pA~nchajanyasya niHsvanam |
shrutvA dvAravatIM sarve praharShamatulaM gatAH ||2-127-107

pUrNakumbhaishcha lAjaishcha bahuvinyastavistaraiH |
dvAropashobhitAM kR^itvA sarvAM dvAravatIM purIm ||2-127-108

sushliShTarathyAM sashrIkAM bahuratnopashobhitAm |
viprAshchArghaM samAdAya yathaiva kulanaigamAH||2-127-109

jayashabdaishcha vividhaiH pUjayanti sma mAdhavam |
vainateye samAsInaM nIlA~njanachayopamam ||2-127-110

vavandire tadA kR^iShNaM shriyA paramayA yutam |
tamAnupUrvyA varNAshcha pUjayanti mahAbalam ||2-127-111

anantaM keshihantAraM shreShThipUrvAshcha shreNayaH |
R^iShibhirdevagandharvaishchAraNaishcha samantataH ||2-127-112

stUyate puNDarIkAkSho dvArakopavane sthitaH |
tadAshcharyamapashyanta dAshArhagaNasattamAH ||2-127-113

praharShamatulaM prAptA dR^iShTvA kR^iShNaM mahAbhujam |
bANaM jitvA mahAdevamAyAntaM puruShottamam ||2-127-114

dvArakAvAsinAM vAchashcharanti bahudhA tadA |
prApte kR^iShNe mahAbhAge yAdavAnAM mahArathe ||2-127-115

gatvA cha dUramadhvAnaM suparNo drutamAgataH |
dhanyAH smo.anugR^ihItAH smo yeShAM vai jagataH pitA ||2-127-116

rakShitA chaiva goptA cha dIrghabAhurmahAbhujaH |
vainateye samAruhya jitvA bANaM sudurjayam ||2-127-117

prApto.ayaM puNDarIkAkSho manAMsyAhlAdayanniva |
evaM kathayatAmeva dvArakAvAsinAM tadA ||2-127-118

vAsudevagR^ihe devA vivishustaM mahArathAH |
avatIrya suparNAttu vAsudevo balastadA ||2-127-119

pradyumnashchAniruddhashcha gR^ihAnpravivishustadA |
tato devavimAnAni sa~ncharanti tadA divam ||2-127-120

avasthitAni dR^ishyante nAnArUpANi sarvashaH |
haMsarShabhamR^igairnAgairvAjisArasabarhiNaiH |
bhAsvanti tAni dR^iShyante vimAnAni sahasrashaH ||2-127-121

ataH kR^iShNo.abravIdvAkyaM kumArAMstAnsahasrashaH |
pradyumnAdInsamastAMstu shlakShNaM madhurayA girA ||2-127-122

ete rudrAstathAdityA vasavo.athAshvinAvapi |
sAdhyA devAstathAnye cha vandadhvaM cha yathAkramam ||2-127-123

sahasrAkShaM mahAbhAgaM dAnavAnAM bhaya~Nkaram |
vandadhvaM sahitAH shakraM sagaNaM nAgavAhanam ||2-127-124

saptarShayo mahAbhAgA bhR^igvA~NgirasamAshritAH |
R^iShayashcha mahAtmAno vandadhvaM cha yathAsukham ||2-127-125

ete chakradharAshchaiva tAvandadhvaM cha sarvashaH |
sAgarAshcha hradAshchaiva matpriyArthamihAgatAH ||2-127-126

dishashcha vidishashchaiva vandadhvaM cha yathAkramam |
vAsukipramukhAshchaiva nAgA vai sumahAbalAH ||2-127-127

gAvashcha matpriyArthaM vai vandadhvaM cha yathAkramam ||
jyotIMShi saha nakShatrairyakSharAkShasakiMnaraiH ||2-127-128

AgatA matpriyArthaM vai vandadhvaM cha yathAkramam |
vAsudevavachaH shrutvA kumArAH praNatAH sthitAH ||2-127-129

yathAkrameNa sarveShAM devatAnAM mAhAtmanAm |
sarvAndivaukaso dR^iShTvA paurA vismayamAgatAH ||2-127-130

pUjArthamatha sambhArAnpragR^ihya drutamAgatAH |
aho sumahadAshcharyaM vAsudevasya saMshrayAt ||2-127-131

prApyate yadihAsmAbhiriti vAchashcharantyuta |
tatashchandanachUrNaishcha gandhapuShpaishcha sarvashaH ||2-127-132

kiranti pauraH sarvAMstAnpUjayanto divaukasaH |
lAjaiH praNAmairdhUpaishcha vAdyadhvaniyamaistathA ||2-127-133

dvArakAvAsinaH sarve pUjayanti divaukasaH |
AhukaM vAsudevaM cha sAmbaM cha yadunandanam ||2-127-134

sAtyakiM cholmukaM chaiva vipR^ithuM cha mahAbalam |
akrUraM cha mahAbhAgaM tathA niShadhameva cha ||2-127-135

etAnpariShvajya tadA mUrdhni chAghrAya vAsavaH |
atha shakro mahAbhAgaH samakShaM yadumaNDale ||2-127-136

stuvantaM keshihantAraM tatrovAchottaraM vachaH |
sAtvataH sAttvatAmeSha sarveShAM yadunandanam ||2-127-137

mokShayitvA raNe chaiva yashasA pauruSheNa cha |
mahAdevasya miShato guhasya cha mahAtmanaH ||2-127-138

eSha bANaM raNe jitvA dvArakAM punarAgataH |
sahasrabAho bAhUnAM kR^itvA dvayamanuttamam ||2-127-139

sthApayitvA dvibAhutve prApto.ayaM svapuraM hariH |
yadarthaM janma kR^iShNasya mAnuSheShu mahAtmanaH ||2-127-140

tadapyavasitaM kAryaM naShTAshokA vayaM kR^itAH |
pibatAM madhu madhvIkaM bhavatAM prItipUrvakam ||2-127-141 

kAlo yAsyatyavirasaM viShayeShveva tyajyatAm |
bAhUnAM saMshrayAtsarve vayamasya mahAtmanaH ||2-127-142

praNaShTashokA raMsyAmaH sarve eva yathAsukham |
evaM stutvA sahasrAkShaH keshavaM dAnavAntakam || 2-127-143

ApR^ichChya taM mahAbhAgaH sarvadevagaNairvR^itaH |
tataH punaH pariShvajya kR^iShNaM lokanamaskR^itam |
puraMdaro divaM yAtaH saha devamarudgaNaiH ||2-127-144

R^iShayashcha mahAtmAno jayAshIrbhirmahaujasam |
yathAgataM punaryAtA yakSharAkShasakiMnarAH ||2-127-145

puraMdare divaM yAte padmanAbho mahAbalaH |
apR^ichChata mahAbhAgaH sarvAnkushalamavyayam ||2-127-146

tataH kilakilAshabdaM nirvamantaH sahasrashaH |
gachChanti kaumudIM draShTuM so.anaghaH prIyate sadA ||2-127-147

dvArakAM prApya kR^iShNAstu reme yadugaNAiH saha |
vividhAnsarvakAmArthA~nChriyA paramayA yutaH ||2-127-148

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
dvArakApratyAgamane
saptaviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்