Tuesday 24 November 2020

ஜலக்ரீடா³வர்ணனம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 144 (145) - 088 (89)

அதா²ஷ்டாஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஜலக்ரீடா³வர்ணனம்


Jalakreeda of Krishna

ஜனமேஜய உவாச 
முனே(அ)ந்த⁴கவத⁴꞉ ஷ்²ராவ்ய꞉ ஷ்²ருதோ(அ)யம் க²லு போ⁴ மயா |
ஷா²ந்திஸ்த்ரயாணாம் லோகானாம் க்ருத்வா தே³வேன தீ⁴மதா ||2-88-1

நிகும்ப⁴ஸ்ய ஹதம் தே³ஹம் த்³விதீயம் சக்ரபாணினா |
யத³ர்த²ம் ச யதா² சைவ தத்³ப⁴வான்வக்துமர்ஹதி ||2-88-2 

வைஷ²ம்பாயன உவாச 
ஷ்²ரத்³த³தா⁴னஸ்ய ராஜேந்த்³ர வக்தவ்யம் ப⁴வதோ(அ)னக⁴ |
சரிதம் லோகநாத²ஸ்ய ஹரேரமிததேஜஸ꞉ ||2-88-3

த்³வாரவத்யாம் நிவஸதோ விஷ்ணோரதுலதேஜஸ꞉ |
ஸமுத்³ரயாத்ரா ஸம்ப்ராப்தா தீர்தே² பிண்டா³ரகே ந்ருப ||2-88-4

உக்³ரஸேனோ நரபதிர்வஸுதே³வஷ்²ச பா⁴ரத |
நிக்ஷிப்தௌ நக³ராத்⁴யக்ஷௌ ஷே²ஷா꞉ ஸர்வே விநிர்க³தா꞉ ||2-88-5

ப்ருத²க்³ப³ல꞉ ப்ருத²க்³தீ⁴மாம்ˮல்லோகநாதோ² ஜனார்த³ன꞉ |
கோ³ஷ்ட்²யா꞉ ப்ருத²க்குமாராணாம் ந்ருதே³வாமிததேஜஸாம் ||2-88-6

க³ணிகானாம் ஸஹஸ்ராணி நி꞉ஸ்ருதானி நராதி⁴ப |
குமாரை꞉ ஸஹ வார்ஷ்ணேயை ரூபவத்³பி⁴꞉ ஸ்வலங்க்ருதை꞉ ||2-88-7

தை³த்யாதி⁴வாஸம் நிர்ஜித்ய யது³பி⁴ர்த்³ருட⁴விக்ரமை꞉ |
வேஷ்²யா நிவேஷி²தா வீர த்³வாரவத்யாம் ஸஹஸ்ரஷ²꞉ ||2-88-8

ஸாமாந்யாஸ்தா꞉ குமாராணாம் க்ரீடா³னார்யோ மஹாத்மனாம் |
இச்சா²போ⁴க்³யா கு³ணைரேவ ராஜன்யா வேஷயோஷித꞉ ||2-88-9

ஸ்தி²திரேஷா ஹி பை⁴மானாம் க்ருதா க்ருஷ்ணேன தீ⁴மதா |
ஸ்த்ரீநிமித்தம் ப⁴வேத்³வைரம் மா யதூ³நாமிதி ப்ரபோ⁴ ||2-88-10

ரேவத்யா சைகயா ஸார்த⁴ம் ப³லோ ரேமே(அ)னுகூலயா |
சக்ரவாகானுராகே³ண யது³ஷ்²ரேஷ்ட²꞉ ப்ரதாபவான் ||2-88-11

காத³ம்ப³ரீபானகலோ பூ⁴ஷிதோ வனமாலயா |
சிக்ரீட³ ஸாக³ரஜலே ரேவத்யா ஸஹிதோ ப³ல꞉ ||2-88-12

ஷோட³ஷ² ஸ்த்ரீஸஹஸ்ராணி ஜலே ஜலஜலோசன꞉ |
ரமயாமாஸ கோ³விந்தோ³ விஷ்²வரூபேண ஸர்வத்³ருக் ||2-88-13

அஹமிஷ்டா மயா ஸார்த⁴ம் ஜலே வஸதி கேஷ²வ꞉ |
இதி தா மேநிரே ஸர்வா ராத்ரௌ நாராயணஸ்த்ரிய꞉ ||2-88-14

ஸர்வா꞉ ஸுரதசிஹ்னாங்க்³ய꞉ ஸர்வா꞉ ஸுரததர்பிதா꞉ |
மானமூஹுஷ்²ச தா꞉ ஸர்வா கோ³விந்தே³ ப³ஹுமானஜம் ||2-88-15

அஹமிஷ்டாஹமிஷ்டேதி ஸ்னிக்³தே⁴ பரிஜனே ததா³ |
நாராயணஸ்த்ரிய꞉ ஸர்வா முதா³ ஷ²ஷ்²லாகி⁴ரே ஷு²பா⁴꞉ ||2-88-16

கரஜத்³விஜசிஹ்னானி குசாத⁴ரக³தானி தா꞉ |
த்³ருஷ்ட்வா த்³ருஷ்ட்வா ஜஹ்ருஷிரே த³ர்பணே கமலேக்ஷணா꞉ ||2-88-17

கோ³த்ரமுத்³தி³ஷ்²ய க்ருஷ்ணஸ்ய ஜகி³ரே க்ருஷ்ணயோஷித꞉ |
பிப³ந்த்ய இவ க்ருஷ்ணஸ்ய நயனைர்வத³னாம்பு³ஜம் ||2-88-18

க்ருஷ்ணார்பிதமனோத்³ருஷ்ட்ய꞉ காந்தா நாராயணஸ்த்ரிய꞉ |
மனோஹரதரா ராஜன்னப⁴வன்னேகநிஷ்²சயா꞉ ||2-88-19

ஏகார்பிதமனோத்³ருஷ்ட்யோ நேர்ஷ்யாம் தாஷ்²சக்ரிரே(அ)ங்க³னா꞉ |
நாராயணேன தே³வேன தர்ப்யமாணமனோரதா²꞉ ||2-88-20

ஷி²ராம்ஸி க³ர்விதான்யூஹு꞉ ஸர்வா நிரவஷே²ஷத꞉ |
வால்லப்⁴யம் கேஷ²வமயம் வஹந்த்யஷ்²சாருத³ர்ஷ²னா꞉ ||2-88-21

தாபி⁴ஸ்து ஸஹ சிக்ரீட³ ஸர்வாபி⁴ர்ஹரிராத்மவான் |
விஷ்²வரூபேண விதி⁴னா ஸமுத்³ரே விமலே ஜலே ||2-88-22

உவாஹ ஸர்வக³ந்தா⁴ட்⁴யம் ஸ்வச்ச²ம் வாரி மஹோத³தி⁴꞉ |
தோயம் விலவணம் ம்ருஷ்டம் வாஸுதே³வஸ்ய ஷா²ஸனாத் ||2-88-23

கு³ல்ப²த³க்⁴னம் ஜானுத³க்⁴னமூருத³க்⁴னமதா²பி வா |
நார்யஸ்தா꞉ ஸ்தனத³க்⁴னம் வா ஜலம் ஸமபி⁴காங்க்ஷிதம் ||2-88-24

ஸிஷிசு꞉ கேஷ²வம் பத்ன்யோ தா⁴ரா இவ மஹோத³தி⁴ம் |
ஸிஷேச தாஷ்²ச கோ³விந்தோ³ மேக⁴꞉ பு²ல்லலதா இவ ||2-88-25 

அவலம்ப்³யபரா꞉ கண்டே² ஹரிம் ஹரிணலோசனா꞉ |
உபகூ³ஹஸ்வ மாம் வீர பதாமீத்யப்³ருவன்ஸ்த்ரிய꞉ ||2-88-26

காஷ்²சித்காஷ்ட²மயைஸ்தேரு꞉ ப்லவை꞉ ஸர்வாங்க³ஷோ²ப⁴னா꞉ |
க்ரௌஞ்சப³ர்ஹிணநாகா³நாமாகாரஸத்³ருஷை²꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ||2-88-27

மகராக்ருதிபி⁴ஷ்²சான்யா மீநாபை⁴ரபி சாபரா꞉ |
ப³ஹுரூபாக்ருதித⁴ரை꞉ புப்லுவுஷ்²சாபரா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ||2-88-28

ஸ்தனகும்பை⁴ஸ்ததா² தேரு꞉ கும்பை⁴ரிவ ததா²பரா꞉ |
ஸமுத்³ரஸலிலே ரம்யே ஹர்ஷயந்த்யோ ஜனார்த³னம் ||2-88-29

ரராம ஸஹ ருக்மிண்யா ஜலே தஸ்மின்முதா³ யுத꞉ |
யேனைவ கார்யயோகே³ன ரமதே(அ)மரஸத்தம꞉ ||2-88-30

தத்ததே³வ ஹி தாஷ்²சக்ருர்முதா³ நாராயணஸ்த்ரிய꞉ |
தனுவஸ்த்ராவ்ருதாஸ்தன்வ்யோ லீலயந்த்யஸ்ததா²பரா꞉ |
சிக்ரீடு³ர்வாஸுதே³வஸ்ய ஜலே ஜலஜலோசனா꞉ ||2-88-31

யஸ்யா யஸ்யாஸ்து யோ பா⁴வஸ்தாம் தாம் தேனைவ கேஷ²வ꞉ | 
அனுப்ரவிஷ்²ய பா⁴வஜ்ஞோ நினாயாத்மவஷ²ம் வஷீ² ||2-88-32

ஹ்ருஷீகேஷோ²(அ)பி ப⁴க³வான்ஹ்ருஷீகேஷ²꞉ ஸனாதன꞉ |
ப³பூ⁴வ தே³ஷ²காலேன காந்தாவஷ²க³த꞉ ப்ரபு⁴꞉ ||2-88-33

குலஷீ²லஸமோ(அ)ஸ்மாகம் யோக்³யோ(அ)யமிதி மேநிரே |
வம்ஷ²ரூபேண வர்தந்தமங்க³னாஸ்தா ஜனார்த³னம் ||2-88-34

ததா³ தா³க்ஷிண்யயுக்தம் தம் ஸ்மிதபூர்வாபி⁴பா⁴ஷிணம் |
க்ருஷ்ணம் பா⁴ர்யாஷ்²சகமிரே ப⁴க்த்யா ச ப³ஹு மேநிரே ||2-88-35

ப்ருத²க்³கோ³ஷ்ட்²ய꞉ குமாராணாம் ப்ரகாஷ²ம் ஸ்த்ரீக³ணை꞉ ஸஹ |
அலஞ்சக்ருர்ஜலம் வீரா꞉ ஸாக³ரஸ்ய கு³ணாகரா꞉||2-88-36

கீ³தந்ருத்யவிதி⁴ஜ்ஞானாம் தாஸாம் ஸ்த்ரீணாம் ஜனேஷ்²வர | 
தேஜஸாப்யாஹ்ற்^தானாம் தே தா³க்ஷிண்யாத்தஸ்தி²ரே வஷே² ||2-88-37

ஷ்²ருண்வந்தஷ்²சாருகீ³தானி ததா² ஸ்வபி⁴னயான்யபி |
தூர்யாண்யுத்தமநாரீணாம் முமுஹுர்யது³புங்க³வா꞉ ||2-88-38

பஞ்சசூடா³ம் தத꞉ க்ருஷ்ண꞉ கௌபே³ர்யஷ்²ச வராப்ஸரா꞉ |
மாஹேந்த்³ரீஷ்²சானயாமாஸ விஷ்²வரூபேண ஹேதுனா ||2-88-39 

தா꞉ ப்ரோவாசாப்ரமேயாத்மா ஸாந்த்வயித்வா ஜக³த்ப்ரபு⁴꞉ |
உத்தா²பயித்வா ப்ரணதா꞉ க்ருதாஞ்ஜலிபுடாஸ்ததா² ||2-88-40

க்ரூடா³யுவத்யோ பை⁴மானாம் ப்ரவிஷ²த்⁴வமஷ²ங்கிதா꞉ |
மத்ப்ரியார்த²ம் வராரோஹா ரமயத்⁴வம் ச யாத³வான் ||2-88-41

த³ர்ஷ²யத்⁴வம் கு³ணான்ஸர்வாந்ந்ருத்யகீ³தை ரஹ꞉ஸு ச |
ததா²பி⁴னயயோகே³ஷு வாத்³யேஷு விவிதே⁴ஷு ச ||2-88-42

ஏவம் க்ருதே விதா⁴ஸ்யாமி ஷ்²ரேயோ வோ மனஸேப்ஸிதம் |
மச்ச²ரீரஸமா ஹ்யேதே ஸர்வே நிரவஷே²ஷத꞉ ||2-88-43

ஷி²ரஸாஜ்ஞாம் து தா꞉ ஸர்வா꞉ப்ரதிக்³ருஹ்ய ஹரேஸ்ததா³ |
க்ருடா³ யுவத்யோ விவிஷு²ர்பை⁴மாநாமப்ஸரோவரா꞉ ||2-88-44

தாபி⁴꞉ ப்ரஹ்ருஷ்டமாத்ராபி⁴ர்த்³யோதித꞉ ஸ மஹார்ணவ꞉ |
ஸௌதா³மினீபி⁴ர்னப⁴ஸி க⁴னவ்ருந்த³மிவானக⁴ ||2-88-45

தா ஜலே ஸ்த²லவத்ஸ்தி²த்வா ஜகு³ஷ்²சாப்யத² வாஹயன் |
சக்ருஷ்²சாபி⁴னயம் ஸம்யக்ஸ்வர்கா³வாஸ இவாங்க³னா꞉ ||2-88-46

க³ந்தை⁴ர்மால்யைஷ்²ச தா தி³வ்யைர்வஸ்த்ரைஷ்²சாயதலோசனா꞉ |
ஹேலாபி⁴ர்ஹாஸ்யபா⁴வைஷ்²ச ஜஹ்ருர்பை⁴மமனாம்ஸி தா꞉ ||2-88-47

கடாக்ஷைரிங்கி³தைர்ஹாஸ்யை꞉ கேலிரோஷை꞉ ப்ரஸாதி³தை꞉ |
மனோ(அ)னுகூலைர்பை⁴மானாம் ஸமாஜஹ்ருர்மனாம்ஸி தா꞉ ||2-88-48

உத்க்ஷிப்யோத்க்ஷிப்ய சாகாஷ²ம் வாதஸ்கந்தா⁴ன்ப³ஹூம்ஷ்²ச தான் |
மதி³ராவஷ²கா³ பை⁴மா மானயந்தி வராப்ஸரா꞉ ||2-88-49

க்ருஷ்ணோ(அ)பி தேஷாம் ப்ரீத்யர்த²ம் விஜஹ்ரே வியதி ப்ரபு⁴꞉ |
ஸர்வை꞉ ஷோட³ஷ²பி⁴꞉ ஸார்த⁴ம் ஸ்த்ரீஸஹஸ்ரைர்முதா³ன்வித꞉ ||2-88-50

ப்ரபா⁴வஜ்ஞாஸ்து தே வீரா꞉ க்ருஷ்ணஸ்யாமிததேஜஸ꞉ |
ந ஜக்³முர்விஸ்மயம் பை⁴மா கா³ம்பீ⁴ர்யம் பரமாஸ்தி²தா꞉ ||2-88-51

கேசித்³ரைவதகம் க³த்வா புனராயாந்தி பா⁴ரத |
க்³ருஹான்யன்யே வனான்யன்யே காங்க்ஷிதான்யரிமர்த³ன ||2-88-52

அபேய꞉ பேயஸலில꞉ ஸாக³ரஷ்²சாப⁴வத்ததா³ |
ஆஜ்ஞயா லோகநாத²ஸ்ய விஷ்ணோரதுலதேஜஸ꞉ ||2-88-53

அதா⁴வன்ஸ்த²லவச்சாபி ஜலே ஜலஜலோசனா꞉ |
க்³ருஹ்ய ஹஸ்தே ததா² நார்யோ யுக்தா மஜ்ஜம்ஸ்ததா²பி ச ||2-88-54

ப⁴க்ஷ்யபோ⁴ஜ்யானி பேயானி சோஷ்யம் லேஹ்யம் ததை²வ ச |
ப³ஹுப்ரகாரம் மனஸா த்⁴யாதே தேஷாம் ப⁴வத்யுத ||2-88-55

அம்லானமால்யதா⁴ரிண்யஸ்தா꞉ ஸ்த்ரியஸ்தானனிந்தி³தான் |
ரஹ꞉ஸு ரமயாஞ்சக்ரு꞉ ஸ்வர்கே³ தே³வரதானுகா³꞉ ||2-88-56

நௌபி⁴ர்க்³ருஹப்ரகாராபி⁴ஷ்²சிக்ரீடு³ரபராஜிதா꞉ |
ஸ்னாதானுலிப்தமுதி³தா꞉ ஸாயாஹ்னே(அ)ந்த⁴கவ்ருஷ்ணய꞉ ||2-88-57

ஆயதாஷ்²சதுரஸ்ராஷ்²ச வ்ருத்தாஷ்²ச ஸ்வஸ்திகாஸ்ததா² |
ப்ராஸாதா³ நௌஷு கௌரவ்ய விஹிதா விஷ்²வகர்மணா ||2-88-58

கைலாஸமந்த³ரச்ச²ந்தா³ மேருச்ச²ந்தா³ஸ்ததை²வ ச |
ததா² நானாவயஷ்²ச²ந்தா³ஸ்ததே²ஹாம்ருக³ரூபிண꞉ ||2-88-59

வைடூ³ர்யதோரணைஷ்²சித்ராஷ்²சித்ராபி⁴ர்மணிப⁴க்திபி⁴꞉ |
மஸாரக³ல்வர்கமயைஷ்²சித்ரப⁴க்திஷ²தைரபி ||2-88-60

ஆக்ரீட³ க³ருட³ச்ச²ந்தா³ஷ்²சித்ரா꞉ கனகரீதிபி⁴꞉ |
க்ரௌஞ்சச்ச²ந்தா³꞉ ஷு²கச்ச²ந்தா³ க³ஜச்ச²ந்தா³ஸ்ததா²பரே ||2-88-61

கர்ணதா⁴ரைர்க்³ருஹீதாஸ்தா நாவ꞉ கார்தஸ்வரோஜ்ஜ்வலா꞉ |
ஸலிலம் ஷோ²ப⁴யாமாஸு꞉ ஸாக³ரஸ்ய மஹோர்மிமத் ||2-88-62

ஸமுச்ச்²ரித꞉ ஸிதை꞉ போதைர்யானபாத்ரைஸ்ததை²வ ச |
நௌபி⁴ஷ்²ச ஜி²ல்லிகாபி⁴ஷ்²ச ஷு²ஷு²பே⁴ வருணாலய꞉ ||2-88-63

புராண்யாகாஷ²கா³னீவ க³ந்த⁴ர்வாணாமிதஸ்தத꞉ |
ப³ப்⁴ரமு꞉ ஸாக³ரஜலே பை⁴மயானானி ஸர்வத꞉ ||2-88-64

நந்த³னச்ச²ந்த³யுக்தேஷு யானபாத்ரேஷுபா⁴ரத |
நந்த³னப்ரதிமம் ஸர்வம் விஹிதம் விஷ்²வகர்மணா ||2-88-65

உத்³யானானி ஸபா⁴வ்ருக்ஷா தீ³ர்கி⁴கா꞉ ஸ்யந்த³னானி ச |
நிவேஷி²தானி ஷி²ல்பானி தாத்³ருஷா²ன்யேவ ஸர்வதா² ||2-88-66

ஸ்வர்க³ச்ச²ந்தே³ஷு² சான்யேஷு ஸமாஸாத்ஸ்வர்க³ஸன்னிபா⁴꞉ |
நாராயணாஜ்ஞயா வீர விஹிதா விஷ்²வகர்மணா ||2-88-67

வனேஷு ருருவுர்ஹ்ருத்³யம் மது⁴ரம் சைவ பக்ஷிண꞉ |
மனோஹரதரம் சைவ பை⁴மாநாமதிதேஜஸாம் ||2-88-68 

தே³வலோகோத்³ப⁴வா꞉ ஷ்²வேதா விலேபு꞉ கோகிலாஸ்தத்தா³ |
மது⁴ராணி விசித்ராணி யதூ³னாம் காங்க்ஷிதானி ச ||2-88-69

சந்த்³ராம்ஷு²ஸமரூபேஷு ஹர்ம்யப்ருஷ்டே²ஷு ப³ர்ஹிண꞉ |
நந்ருதுர்மது⁴ராராவா꞉ ஷி²க²ண்டி³க³ணஸம்வ்ருதா꞉ ||2-88-70 

பதாகா யானபாத்ராணாம் ஸர்வா꞉ பக்ஷிக³ணாயுதா꞉ |
ப்⁴ரமரைருபகீ³தாஷ்²ச ஸ்ரக்³தா³மாஸக்தவாஸிபி⁴꞉ ||2-88-71

நாராயணாஜ்ஞயா வ்ருக்ஷாபுஷ்பாணி முமுசுர்ப்⁴ருஷ²ம் |
ருதவஷ்²சாருரூபாணி விஹாயஸி க³தாஸ்ததா² ||2-88-72

வவௌ மனோஹரோ வாதோ ரதிகே²த³ஹர꞉ ஸுக²꞉ |
ரஜோபி⁴꞉ ஸர்வபுஷ்பாணாம் ப்ருக்தஷ்²சந்த³னஷை²த்யப்⁴ருத் ||2-88-73

ஷீ²தோஷ்ணமிச்ச²தாம் தத்ர ப³பூ⁴வ வஸுதா⁴பதே |
வாஸுதே³வப்ரஸாதே³ன பை⁴மானாம் க்ரீட³தாம் ததா³ ||2-88-74

ந க்ஷுத்பிபாஸா ந க்³லாநிர்ன சிந்தா ஷோ²க ஏவ ச |
ஆவிவேஷ² ததா³ பை⁴மான்ப்ரபா⁴வாச்சக்ரபாணின꞉ ||2-88-75

அப்ரஷா²ந்தமஹாதூர்யா கீ³தந்ருத்யோபஷோ²பி⁴தா꞉ |
ப³பூ⁴வு꞉ ஸாக³ரக்ரீடா³ பை⁴மாநாமதிதேஜஸாம் ||2-88-76

ப³ஹுயோஜனவிஸ்தீர்ணம் ஸமுத்³ரம் ஸலிலாஷ²யம் |
ருத்³த்⁴வா சிக்ரீடு³ரிந்த்³ராபா⁴ பை⁴மா꞉ க்ரூஷ்ணாபி⁴ரக்ஷிதா꞉ ||2-88-77

பரிச்ச²த³ஸ்யானுரூபம் யானபாத்ரம் மஹாத்மன꞉ |
நாராயணஸ்ய தே³வஸ்ய விஹிதம் விஷ்²வகர்மணா ||2-88-78

ரத்னானி யானி த்ரைலோக்யே விஷி²ஷ்டானி விஷா²ம்பதே |
க்ருஷ்ணஸ்ய தானி ஸர்வாணி யானபாத்ரே(அ)திதேஜஸ꞉ || 2-88-79

ப்ருத²க்ப்ருத²ங்நிவாஸாஷ்²ச ஸ்த்ரீணாம் க்ருஷ்ணஸ்ய பா⁴ரத |
மணிவைடூ³ர்யசித்ராஸ்தா꞉ கார்தஸ்வரவிபூ⁴ஷிதா꞉ ||2-88-80

ஸர்வர்துகுஸுமாகீர்ணா꞉ ஸர்வக³ந்தா⁴தி⁴வாஸிதா꞉ |
யது³ஸிம்ஹை꞉ ஷு²பை⁴ர்ஜுஷ்டா꞉ ஷ²குனை꞉ ஸ்வர்க³வாஸிபி⁴꞉ || 2-88-81

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
பா⁴னுமதீஹரணே அஷ்டாஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_88_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 88 - Watersport Described
Itranslated by K S Ramachandran,ramachandran_ksr @ yahoo.ca,
December 25, 2008##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

athAShTAshItitamo.adhyAyaH

jalakrIDAvarNanam

janamejaya uvAcha 
mune.andhakavadhaH shrAvyaH shruto.ayam khalu bho mayA |
shAntistrayANAM lokAnAM kR^itvA devena dhImatA ||2-88-1

nikumbhasya hataM dehaM dvitIyaM chakrapANinA |
yadarthaM cha yathA chaiva tadbhavAnvaktumarhati ||2-88-2 

vaishampAyana uvAcha 
shraddadhAnasya rAjendra vaktavyaM bhavato.anagha |
charitaM lokanAthasya hareramitatejasaH ||2-88-3

dvAravatyAM nivasato viShNoratulatejasaH |
samudrayAtrA saMprAptA tIrthe piNDArake nR^ipa ||2-88-4

ugraseno narapatirvasudevashcha bhArata |
nikShiptau nagarAdhyakShau sheShAH sarve vinirgatAH ||2-88-5

pR^ithagbalaH pR^ithagdhImA.NllokanAtho janArdanaH |
goShThyAH pR^ithakkumArANAM nR^idevAmitatejasAm ||2-88-6

gaNikAnAM sahasrANi niHsR^itAni narAdhipa |
kumAraiH saha vArShNeyai rUpavadbhiH svala~NkR^itaiH ||2-88-7

daityAdhivAsaM nirjitya yadubhirdR^iDhavikramaiH |
veshyA niveshitA vIra dvAravatyAM sahasrashaH ||2-88-8

sAmAnyAstAH kumArANAM krIDAnAryo mahAtmanAm |
ichChAbhogyA guNaireva rAjanyA veShayoShitaH ||2-88-9

sthitireShA hi bhaimAnAM kR^itA kR^iShNena dhImatA |
strInimittaM bhavedvairaM mA yadUnAmiti prabho ||2-88-10

revatyA chaikayA sArdhaM balo reme.anukUlayA |
chakravAkAnurAgeNa yadushreShThaH pratApavAn ||2-88-11

kAdambarIpAnakalo bhUShito vanamAlayA |
chikrIDa sAgarajale revatyA sahito balaH ||2-88-12

ShoDasha strIsahasrANi jale jalajalochanaH |
ramayAmAsa govindo vishvarUpeNa sarvadR^ik ||2-88-13

ahamiShTA mayA sArdhaM jale vasati keshavaH |
iti tA menire sarvA rAtrau nArAyaNastriyaH ||2-88-14

sarvAH suratachihnA~NgyaH sarvAH suratatarpitAH |
mAnamUhushcha tAH sarvA govinde bahumAnajam ||2-88-15

ahamiShTAhamiShTeti snigdhe parijane tadA |
nArAyaNastriyaH sarvA mudA shashlAghire shubhAH ||2-88-16

karajadvijachihnAni kuchAdharagatAni tAH |
dR^iShTvA dR^iShTvA jahR^iShire darpaNe kamalekShaNAH ||2-88-17

gotramuddishya kR^iShNasya jagire kR^iShNayoShitaH |
pibantya iva kR^iShNasya nayanairvadanAmbujam ||2-88-18

kR^iShNArpitamanodR^iShTyaH kAntA nArAyaNastriyaH |
manoharatarA rAjannabhavannekanishchayAH ||2-88-19

ekArpitamanodR^iShTyo nerShyAM tAshchakrire.a~NganAH |
nArAyaNena devena tarpyamANamanorathAH ||2-88-20

shirAMsi garvitAnyUhuH sarvA niravasheShataH |
vAllabhyaM keshavamayaM vahantyashchArudarshanAH ||2-88-21

tAbhistu saha chikrIDa sarvAbhirharirAtmavAn |
vishvarUpeNa vidhinA samudre vimale jale ||2-88-22

uvAha sarvagandhADhyaM svachChaM vAri mahodadhiH |
toyaM vilavaNaM mR^iShTaM vAsudevasya shAsanAt ||2-88-23

gulphadaghnaM jAnudaghnamUrudaghnamathApi vA |
nAryastAH stanadaghnaM vA jalaM samabhikA~NkShitam ||2-88-24

siShichuH keshavaM patnyo dhArA iva mahodadhim |
siShecha tAshcha govindo meghaH phullalatA iva ||2-88-25 

avalambyaparAH kaNThe hariM hariNalochanAH |
upagUhasva mAM vIra patAmItyabruvanstriyaH ||2-88-26

kAshchitkAShThamayaisteruH plavaiH sarvA~NgashobhanAH |
krau~nchabarhiNanAgAnAmAkArasadR^ishaiH striyaH ||2-88-27

makarAkR^itibhishchAnyA mInAbhairapi chAparAH |
bahurUpAkR^itidharaiH pupluvushchAparAH striyaH ||2-88-28

stanakumbhaistathA teruH kumbhairiva tathAparAH |
samudrasalile ramye harShayantyo janArdanam ||2-88-29

rarAma saha rukmiNyA jale tasminmudA yutaH |
yenaiva kAryayogena ramate.amarasattamaH ||2-88-30

tattadeva hi tAshchakrurmudA nArAyaNastriyaH |
tanuvastrAvR^itAstanvyo lIlayantyastathAparAH |
chikrIDurvAsudevasya jale jalajalochanAH ||2-88-31

yasyA yasyAstu yo bhAvastAM tAM tenaiva keshavaH | 
anupravishya bhAvaj~no ninAyAtmavashaM vashI ||2-88-32

hR^iShIkesho.api bhagavAnhR^iShIkeshaH sanAtanaH |
babhUva deshakAlena kAntAvashagataH prabhuH ||2-88-33

kulashIlasamo.asmAkaM yogyo.ayamiti menire |
vaMsharUpeNa vartantama~NganAstA janArdanam ||2-88-34

tadA dAkShiNyayuktaM taM smitapUrvAbhibhAShiNam |
kR^iShNaM bhAryAshchakamire bhaktyA cha bahu menire ||2-88-35

pR^ithaggoShThyaH kumArANAM prakAshaM strIgaNaiH saha |
alaMchakrurjalam vIrAH sAgarasya guNAkarAH||2-88-36

gItanR^ityavidhij~nAnAM tAsAM strINAM janeshvara | 
tejasApyAhR^tAnAM te dAkShiNyAttasthire vashe ||2-88-37

shR^iNvantashchArugItAni tathA svabhinayAnyapi |
tUryANyuttamanArINAM mumuhuryadupu~NgavAH ||2-88-38

pa~nchachUDAM tataH kR^iShNaH kauberyashcha varApsarAH |
mAhendrIshchAnayAmAsa vishvarUpeNa hetunA ||2-88-39 

tAH provAchAprameyAtmA sAntvayitvA jagatprabhuH |
utthApayitvA praNatAH kR^itA~njalipuTAstathA ||2-88-40

kR^IDAyuvatyo bhaimAnAM pravishadhvamasha~NkitAH |
matpriyArthaM varArohA ramayadhvaM cha yAdavAn ||2-88-41

darshayadhvaM guNAnsarvAnnR^ityagItai rahaHsu cha |
tathAbhinayayogeShu vAdyeShu vividheShu cha ||2-88-42

evaM kR^ite vidhAsyAmi shreyo vo manasepsitam |
machCharIrasamA hyete sarve niravasheShataH ||2-88-43

shirasAj~nAM tu tAH sarvAHpratigR^ihya harestadA |
kR^iDA yuvatyo vivishurbhaimAnAmapsarovarAH ||2-88-44

tAbhiH prahR^iShTamAtrAbhirdyotitaH sa mahArNavaH |
saudAminIbhirnabhasi ghanavR^indamivAnagha ||2-88-45

tA jale sthalavatsthitvA jagushchApyatha vAhayan |
chakrushchAbhinayaM samyaksvargAvAsa ivA~NganAH ||2-88-46

gandhairmAlyaishcha tA divyairvastraishchAyatalochanAH |
helAbhirhAsyabhAvaishcha jahrurbhaimamanAMsi tAH ||2-88-47

kaTAkShairi~NgitairhAsyaiH keliroShaiH prasAditaiH |
mano.anukUlairbhaimAnAM samAjahrurmanAMsi tAH ||2-88-48

utkShipyotkShipya chAkAshaM vAtaskandhAnbahUMshcha tAn |
madirAvashagA bhaimA mAnayanti varApsarAH ||2-88-49

kR^iShNo.api teShAM prItyarthaM vijahre viyati prabhuH |
sarvaiH ShoDashabhiH sArdhaM strIsahasrairmudAnvitaH ||2-88-50

prabhAvaj~nAstu te vIrAH kR^iShNasyAmitatejasaH |
na jagmurvismayaM bhaimA gAmbhIryaM paramAsthitAH ||2-88-51

kechidraivatakam gatvA punarAyAnti bhArata |
gR^ihAnyanye vanAnyanye kA~NkShitAnyarimardana ||2-88-52

apeyaH peyasalilaH sAgarashchAbhavattadA |
Aj~nayA lokanAthasya viShNoratulatejasaH ||2-88-53

adhAvansthalavachchApi jale jalajalochanAH |
gR^ihya haste tathA nAryo yuktA majjaMstathApi cha ||2-88-54

bhakShyabhojyAni peyAni choShyaM lehyaM tathaiva cha |
bahuprakAraM manasA dhyAte teShAM bhavatyuta ||2-88-55

amlAnamAlyadhAriNyastAH striyastAnaninditAn |
rahaHsu ramayA~nchakruH svarge devaratAnugAH ||2-88-56

naubhirgR^ihaprakArAbhishchikrIDuraparAjitAH |
snAtAnuliptamuditAH sAyAhne.andhakavR^iShNayaH ||2-88-57

AyatAshchaturasrAshcha vR^ittAshcha svastikAstathA |
prAsAdA nauShu kauravya vihitA vishvakarmaNA ||2-88-58

kailAsamandarachChandA meruchChandAstathaiva cha |
tathA nAnAvayashChandAstathehAmR^igarUpiNaH ||2-88-59

vaiDUryatoraNaishchitrAshchitrAbhirmaNibhaktibhiH |
masAragalvarkamayaishchitrabhaktishatairapi ||2-88-60

AkrIDa garuDachChandAshchitrAH kanakarItibhiH |
krau~nchachChandAH shukachChandA gajachChandAstathApare ||2-88-61

karNadhArairgR^ihItAstA nAvaH kArtasvarojjvalAH |
salilaM shobhayAmAsuH sAgarasya mahormimat ||2-88-62

samuchChritaH sitaiH potairyAnapAtraistathaiva cha |
naubhishcha jhillikAbhishcha shushubhe varuNAlayaH ||2-88-63

purANyAkAshagAnIva gandharvANAmitastataH |
babhramuH sAgarajale bhaimayAnAni sarvataH ||2-88-64

nandanachChandayukteShu yAnapAtreShubhArata |
nandanapratimaM sarvaM vihitaM vishvakarmaNA ||2-88-65

udyAnAni sabhAvR^ikShA dIrghikAH syandanAni cha |
niveshitAni shilpAni tAdR^ishAnyeva sarvathA ||2-88-66

svargachChandeshu chAnyeShu samAsAtsvargasannibhAH |
nArAyaNAj~nayA vIra vihitA vishvakarmaNA ||2-88-67

vaneShu ruruvurhR^idyaM madhuraM chaiva pakShiNaH |
manoharataraM chaiva bhaimAnAmatitejasAm ||2-88-68 

devalokodbhavAH shvetA vilepuH kokilAstatdA |
madhurANi vichitrANi yadUnAM kA~NkShitAni cha ||2-88-69

chandrAMshusamarUpeShu harmyapR^iShTheShu barhiNaH |
nanR^iturmadhurArAvAH shikhaNDigaNasaMvR^itAH ||2-88-70 

patAkA yAnapAtrANAM sarvAH pakShigaNAyutAH |
bhramarairupagItAshcha sragdAmAsaktavAsibhiH ||2-88-71

nArAyaNAj~nayA vR^ikShApuShpANi mumuchurbhR^isham |
R^itavashchArurUpANi vihAyasi gatAstathA ||2-88-72

vavau manoharo vAto ratikhedaharaH sukhaH |
rajobhiH sarvapuShpANAM pR^iktashchandanashaityabhR^it ||2-88-73

shItoShNamichChatAM tatra babhUva vasudhApate |
vAsudevaprasAdena bhaimAnAM krIDatAM tadA ||2-88-74

na kShutpipAsA na glAnirna chintA shoka eva cha |
Avivesha tadA bhaimAnprabhAvAchchakrapANinaH ||2-88-75

aprashAntamahAtUryA gItanR^ityopashobhitAH |
babhUvuH sAgarakrIDA bhaimAnAmatitejasAm ||2-88-76

bahuyojanavistIrNaM samudraM salilAshayam |
ruddhvA chikrIDuriMdrAbhA bhaimAH kR^IShNAbhirakShitAH ||2-88-77

parichChadasyAnurUpaM yAnapAtraM mahAtmanaH |
nArAyaNasya devasya vihitaM vishvakarmaNA ||2-88-78

ratnAni yAni trailokye vishiShTAni vishAMpate |
kR^iShNasya tAni sarvANi yAnapAtre.atitejasaH || 2-88-79

pR^ithakpR^itha~NnivAsAshcha strINAM kR^iShNasya bhArata |
maNivaiDUryachitrAstAH kArtasvaravibhUShitAH ||2-88-80

sarvartukusumAkIrNAH sarvagandhAdhivAsitAH |
yadusiMhaiH shubhairjuShTAH shakunaiH svargavAsibhiH || 2-88-81

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
bhAnumatIharaNe aShTAshItitamo.adhyAyaH       

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்